User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Vũng Tàu.
Soạn tin SMS: LKQ VT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 84,15,29,02,32,69,17,38,78,25,63,06,69,03,92,35,22,27
Giải đặc biệt
017584
Giải nhất
02715
Giải nhì
18429
Giải ba
22802 - 71832
Giải tư
54269 - 35117 - 90538 - 88878 - 17225 - 49863 - 08106
Giải năm
3569
Giải sáu
2003 - 7792 - 4335
Giải bẩy
222
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6
5 7
2 5 7 9
2 5 8


3 9 9
8
4
2

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 01,09,66,58,83,20,01,50,62,50,78,23,09,75,77,17,59,84
Giải đặc biệt
051601
Giải nhất
22609
Giải nhì
73166
Giải ba
59758 - 81783
Giải tư
43120 - 83501 - 17950 - 71062 - 36350 - 47778 - 82623
Giải năm
3809
Giải sáu
9575 - 7877 - 4517
Giải bẩy
659
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 9 9
7
0 3


0 0 8 9
2 6
5 7 8
3 4

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 17,02,48,25,01,93,51,49,12,74,70,80,06,72,18,04,83,86
Giải đặc biệt
251517
Giải nhất
94002
Giải nhì
96748
Giải ba
40225 - 07901
Giải tư
45593 - 66751 - 97049 - 41112 - 61474 - 62370 - 94380
Giải năm
8206
Giải sáu
8972 - 7818 - 8004
Giải bẩy
283
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 6
2 7 8
5

8 9
1

0 2 4
0 3 6
3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 29,46,19,29,83,30,36,55,91,82,66,16,43,62,34,93,00,67
Giải đặc biệt
720029
Giải nhất
54246
Giải nhì
18319
Giải ba
08729 - 22983
Giải tư
72730 - 96136 - 94255 - 57791 - 81382 - 26066 - 48316
Giải năm
5743
Giải sáu
2962 - 1834 - 6993
Giải bẩy
800
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6 9
9 9
0 4 6
3 6
5
2 6 7

2 3
1 3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 36,36,93,02,49,04,63,66,58,65,64,13,85,36,75,57,05,61
Giải đặc biệt
241636
Giải nhất
55636
Giải nhì
31293
Giải ba
87102 - 37349
Giải tư
82204 - 81363 - 66266 - 96558 - 74965 - 15064 - 24413
Giải năm
2385
Giải sáu
0536 - 5375 - 7257
Giải bẩy
205
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 5
3

6 6 6
9
7 8
1 3 4 5 6
5
5
3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 53,36,89,33,38,92,81,20,78,19,14,62,14,31,58,43,88,26
Giải đặc biệt
369253
Giải nhất
57336
Giải nhì
65789
Giải ba
89633 - 81638
Giải tư
38092 - 32381 - 10320 - 25278 - 49819 - 51414 - 20462
Giải năm
6914
Giải sáu
8231 - 6758 - 6143
Giải bẩy
988
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4 9
0 6
1 3 6 8
3
3 8
2
8
1 8 9
2

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 34,85,56,44,87,08,33,70,85,22,17,34,47,80,36,01,98,50
Giải đặc biệt
524034
Giải nhất
35885
Giải nhì
43656
Giải ba
53144 - 69087
Giải tư
93508 - 67233 - 49770 - 81185 - 31622 - 95717 - 49534
Giải năm
1347
Giải sáu
8380 - 5636 - 6301
Giải bẩy
098
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
7
2
3 4 4 6
4 7
0 6

0
0 5 5 7
8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 56,89,52,05,50,75,39,54,25,25,95,25,98,81,41,95,28,15
Giải đặc biệt
708556
Giải nhất
31589
Giải nhì
99352
Giải ba
48305 - 13450
Giải tư
11575 - 76239 - 08454 - 27125 - 42325 - 57395 - 15025
Giải năm
2798
Giải sáu
6781 - 9641 - 3895
Giải bẩy
428
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
5
5 5 5 8
9
1
0 2 4 6

5
1 9
5 5 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 10,74,30,16,47,61,19,26,39,23,81,31,27,98,68,04,53,34
Giải đặc biệt
559610
Giải nhất
83374
Giải nhì
72730
Giải ba
10116 - 48347
Giải tư
74761 - 42219 - 03426 - 24139 - 55623 - 58681 - 84031
Giải năm
6727
Giải sáu
0798 - 1068 - 8604
Giải bẩy
653
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 6 9
3 6 7
0 1 4 9
7
3
1 8
4
1
8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 62,63,66,81,41,84,84,82,76,86,26,04,59,63,37,99,35,00
Giải đặc biệt
343462
Giải nhất
51663
Giải nhì
12866
Giải ba
90781 - 10241
Giải tư
17984 - 97784 - 00082 - 00776 - 07786 - 68126 - 75904
Giải năm
6659
Giải sáu
6363 - 7537 - 7599
Giải bẩy
935
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4

6
5 7
1
9
2 3 3 6
6
1 2 4 4 6
9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 34,33,51,60,02,66,72,16,03,42,13,29,07,64,73,10,23,39
Giải đặc biệt
501434
Giải nhất
21033
Giải nhì
14151
Giải ba
72860 - 86302
Giải tư
43366 - 53372 - 82116 - 79903 - 84542 - 96313 - 96429
Giải năm
8007
Giải sáu
6264 - 2673 - 0910
Giải bẩy
423
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 7
0 3 6
3 9
3 4 9
2
1
0 4 6
2 3


Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 34,10,12,84,14,20,57,92,06,27,34,14,56,00,15,86,95,60
Giải đặc biệt
676134
Giải nhất
39410
Giải nhì
53912
Giải ba
68484 - 64414
Giải tư
90420 - 47257 - 56192 - 80406 - 72727 - 74734 - 04714
Giải năm
4356
Giải sáu
7100 - 7115 - 4286
Giải bẩy
595
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
0 2 4 4 5
0 7
4 4

6 7
0

4 6
2 5

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 99,12,01,65,71,92,46,42,68,34,63,46,26,36,05,62,02,23
Giải đặc biệt
894499
Giải nhất
12212
Giải nhì
28901
Giải ba
78265 - 72771
Giải tư
65192 - 84746 - 11242 - 29168 - 39634 - 50863 - 50546
Giải năm
3226
Giải sáu
0236 - 0505 - 1262
Giải bẩy
402
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5
2
3 6
4 6
2 6 6

2 3 5 8
1

2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 98,40,17,34,32,35,61,37,23,05,82,80,36,04,84,29,21,86
Giải đặc biệt
864898
Giải nhất
36740
Giải nhì
07217
Giải ba
28634 - 71032
Giải tư
78635 - 65561 - 41237 - 13723 - 01405 - 23282 - 61180
Giải năm
0936
Giải sáu
8804 - 1084 - 4529
Giải bẩy
321
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
7
1 3 9
2 4 5 6 7
0

1

0 2 4 6
8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 63,36,99,32,18,71,07,93,84,83,08,36,81,31,07,35,40,08
Giải đặc biệt
351163
Giải nhất
92536
Giải nhì
31899
Giải ba
91232 - 20118
Giải tư
05871 - 59707 - 12293 - 73984 - 07483 - 78308 - 73836
Giải năm
6081
Giải sáu
2031 - 1407 - 0135
Giải bẩy
440
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 8 8
8

1 2 5 6 6
0

3
1
1 3 4
3 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 71,15,86,74,18,81,93,15,32,55,61,44,97,73,94,80,69,73
Giải đặc biệt
614071
Giải nhất
82315
Giải nhì
59786
Giải ba
70374 - 51618
Giải tư
39881 - 59893 - 85515 - 62132 - 37655 - 97161 - 95644
Giải năm
8697
Giải sáu
0973 - 0794 - 5380
Giải bẩy
169
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5 8

2
4
5
1 9
1 3 3 4
0 1 6
3 4 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 56,10,95,73,59,63,72,70,59,97,28,55,55,51,12,61,99,32
Giải đặc biệt
339256
Giải nhất
57210
Giải nhì
86795
Giải ba
36973 - 96959
Giải tư
40663 - 36172 - 77270 - 76059 - 88397 - 83428 - 01955
Giải năm
6855
Giải sáu
2651 - 7612 - 1761
Giải bẩy
699
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2
8
2

1 5 5 6 9 9
1 3
0 2 3

5 7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 54,62,56,52,81,07,51,67,74,55,37,49,57,12,38,21,16,17
Giải đặc biệt
738654
Giải nhất
97862
Giải nhì
60356
Giải ba
68552 - 01781
Giải tư
93607 - 11751 - 24067 - 62774 - 43355 - 65737 - 31149
Giải năm
0757
Giải sáu
3112 - 8338 - 4921
Giải bẩy
616
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 6 7
1
7 8
9
1 2 4 5 6 7
2 7
4
1

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 81,15,97,05,39,14,30,51,74,26,51,17,80,34,27,93,46,61
Giải đặc biệt
931881
Giải nhất
60915
Giải nhì
54997
Giải ba
94305 - 20039
Giải tư
97714 - 16230 - 97351 - 78874 - 13626 - 63851 - 65317
Giải năm
4780
Giải sáu
4334 - 5027 - 1893
Giải bẩy
246
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4 5 7
6 7
0 4 9
6
1 1
1
4
0 1
3 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 70,30,06,22,00,11,29,18,98,71,90,10,61,53,06,31,01,90
Giải đặc biệt
514370
Giải nhất
89630
Giải nhì
78006
Giải ba
14822 - 80100
Giải tư
99011 - 64829 - 45518 - 32098 - 97571 - 04590 - 24810
Giải năm
5061
Giải sáu
2153 - 0006 - 7131
Giải bẩy
101
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6 6
0 1 8
2 9
0 1

3
1
0 1

0 0 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 54,38,74,57,32,06,36,05,27,36,04,93,71,24,87,18,38,37
Giải đặc biệt
737854
Giải nhất
48838
Giải nhì
02474
Giải ba
12057 - 65332
Giải tư
33106 - 74636 - 43205 - 45427 - 47736 - 07904 - 58593
Giải năm
4971
Giải sáu
5324 - 6787 - 5918
Giải bẩy
938
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 6
8
4 7
2 6 6 7 8 8

4 7

1 4
7
3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 31,53,71,60,89,11,45,32,32,60,99,20,62,68,70,86,34,45
Giải đặc biệt
266431
Giải nhất
58753
Giải nhì
45971
Giải ba
50160 - 10389
Giải tư
50811 - 17545 - 18532 - 85432 - 80460 - 17099 - 34520
Giải năm
4762
Giải sáu
4568 - 7370 - 1986
Giải bẩy
734
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
0
1 2 2 4
5 5
3
0 0 2 8
0 1
6 9
9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 18,65,40,34,66,77,53,54,54,05,92,72,01,09,19,24,31,61
Giải đặc biệt
437318
Giải nhất
07565
Giải nhì
27440
Giải ba
56334 - 85866
Giải tư
24677 - 28153 - 36554 - 70054 - 05305 - 68692 - 83572
Giải năm
7801
Giải sáu
1809 - 6019 - 8024
Giải bẩy
631
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 9
8 9
4
1 4
0
3 4 4
1 5 6
2 7

2

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 00,85,84,89,91,74,49,98,87,02,14,85,75,16,37,11,82,45
Giải đặc biệt
223900
Giải nhất
62485
Giải nhì
99184
Giải ba
23989 - 86891
Giải tư
92274 - 96449 - 66798 - 58687 - 34002 - 24514 - 28685
Giải năm
1975
Giải sáu
1916 - 4437 - 4111
Giải bẩy
582
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
1 4 6

7
5 9


4 5
2 4 5 5 7 9
1 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 70,97,32,90,78,94,24,57,80,96,09,51,50,36,36,07,54,57
Giải đặc biệt
964170
Giải nhất
73497
Giải nhì
11232
Giải ba
91990 - 58978
Giải tư
27494 - 21024 - 80457 - 89980 - 37496 - 48709 - 87851
Giải năm
1350
Giải sáu
4836 - 8036 - 8507
Giải bẩy
254
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9

4
2 6 6

0 1 4 7 7

0 8
0
0 4 6 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 86,66,96,93,74,30,93,20,54,48,26,92,96,03,59,78,68,56
Giải đặc biệt
694086
Giải nhất
08666
Giải nhì
35296
Giải ba
19793 - 01574
Giải tư
29030 - 37993 - 97620 - 56554 - 89048 - 51426 - 98192
Giải năm
8196
Giải sáu
2703 - 7359 - 9078
Giải bẩy
868
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

0 6
0
8
4 6 9
6 8
4 8
6
2 3 3 6 6