User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Vĩnh Long.
Soạn tin SMS: LKQ VL gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 49,72,08,79,55,73,28,28,90,89,33,01,91,49,96,66,51,74
Giải đặc biệt
673349
Giải nhất
53372
Giải nhì
76008
Giải ba
52879 - 83555
Giải tư
51273 - 13628 - 57428 - 03490 - 24389 - 42633 - 41101
Giải năm
4991
Giải sáu
1749 - 1696 - 1766
Giải bẩy
651
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8

8 8
3
9 9
1 5
6
2 3 4 9
9
0 1 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 91,08,95,02,51,62,53,11,01,98,70,29,59,19,52,33,09,57
Giải đặc biệt
476291
Giải nhất
41308
Giải nhì
51695
Giải ba
80702 - 12351
Giải tư
53362 - 75053 - 25011 - 52401 - 20698 - 54970 - 71329
Giải năm
7459
Giải sáu
3019 - 7652 - 7033
Giải bẩy
609
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 8 9
1 9
9
3

1 2 3 7 9
2
0

1 5 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 06,52,47,54,31,70,84,72,24,43,29,65,86,99,47,77,58,65
Giải đặc biệt
123806
Giải nhất
68252
Giải nhì
92547
Giải ba
60154 - 93831
Giải tư
37470 - 81884 - 55272 - 68524 - 96743 - 23129 - 02765
Giải năm
8486
Giải sáu
5899 - 6347 - 6577
Giải bẩy
058
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

4 9
1
3 7 7
2 4 8
5 5
0 2 7
4 6
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 06,78,63,81,37,64,28,61,52,74,70,74,44,97,84,62,65,90
Giải đặc biệt
188406
Giải nhất
12178
Giải nhì
12763
Giải ba
23681 - 49637
Giải tư
61864 - 41528 - 64661 - 92752 - 96174 - 70570 - 62074
Giải năm
4644
Giải sáu
1697 - 4384 - 6262
Giải bẩy
565
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

8
7
4
2
1 2 3 4 5
0 4 4 8
1 4
0 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 42,53,77,12,64,65,68,29,19,38,75,78,18,68,37,08,15,89
Giải đặc biệt
227742
Giải nhất
69953
Giải nhì
64277
Giải ba
29712 - 44164
Giải tư
63465 - 39568 - 03929 - 64319 - 08438 - 44975 - 30278
Giải năm
4118
Giải sáu
0368 - 1937 - 7908
Giải bẩy
215
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 5 8 9
9
7 8
2
3
4 5 8 8
5 7 8
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 02,91,92,68,67,85,15,19,44,72,18,47,68,01,26,00,57,37
Giải đặc biệt
848702
Giải nhất
45391
Giải nhì
68592
Giải ba
14168 - 95967
Giải tư
16385 - 09515 - 87119 - 09844 - 85972 - 44818 - 28847
Giải năm
5468
Giải sáu
7301 - 3226 - 8700
Giải bẩy
857
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2
5 8 9
6
7
4 7
7
7 8 8
2
5
1 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 25,73,05,26,27,87,79,05,31,00,25,31,79,22,63,20,88,94
Giải đặc biệt
516225
Giải nhất
89473
Giải nhì
65605
Giải ba
82426 - 23027
Giải tư
12387 - 99879 - 74505 - 69031 - 52000 - 97525 - 47831
Giải năm
4579
Giải sáu
7722 - 9063 - 2420
Giải bẩy
188
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 5

0 2 5 5 6 7
1 1


3
3 9 9
7 8
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 71,34,57,19,62,69,51,45,37,62,49,52,97,31,27,18,56,24
Giải đặc biệt
071971
Giải nhất
52734
Giải nhì
32657
Giải ba
97919 - 48062
Giải tư
75869 - 52851 - 03145 - 57137 - 95162 - 02049 - 57752
Giải năm
2597
Giải sáu
7031 - 9527 - 0518
Giải bẩy
856
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 9
4 7
1 4 7
5 9
1 2 6 7
2 2 9
1

7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 38,11,16,02,38,02,00,29,76,88,31,61,35,33,77,47,58,52
Giải đặc biệt
777038
Giải nhất
48311
Giải nhì
21116
Giải ba
80902 - 55838
Giải tư
21702 - 34800 - 47429 - 47776 - 89788 - 62331 - 00961
Giải năm
9835
Giải sáu
0533 - 6977 - 1947
Giải bẩy
758
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2
1 6
9
1 3 5 8 8
7
2 8
1
6 7
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 65,64,38,51,01,66,30,10,48,12,46,86,15,35,17,79,59,49
Giải đặc biệt
813865
Giải nhất
66864
Giải nhì
45838
Giải ba
99751 - 04001
Giải tư
18366 - 90730 - 01710 - 01348 - 99712 - 15646 - 95086
Giải năm
7915
Giải sáu
1435 - 8717 - 1479
Giải bẩy
759
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 2 5 7

0 5 8
6 8 9
1 9
4 5 6
9
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 23,19,30,29,79,16,31,98,11,06,77,44,04,51,27,04,77,68
Giải đặc biệt
454623
Giải nhất
50219
Giải nhì
57530
Giải ba
96629 - 02579
Giải tư
18716 - 03331 - 45198 - 92411 - 82906 - 41277 - 47044
Giải năm
7004
Giải sáu
8951 - 7627 - 9004
Giải bẩy
977
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6
1 6 9
3 7 9
0 1
4
1
8
7 7 9

8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 11,13,16,55,91,44,14,80,05,63,47,99,91,50,24,46,82,21
Giải đặc biệt
514611
Giải nhất
35913
Giải nhì
77116
Giải ba
71255 - 45991
Giải tư
09244 - 02614 - 26080 - 62105 - 85263 - 28447 - 35799
Giải năm
6491
Giải sáu
2750 - 0924 - 7946
Giải bẩy
982
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 3 4 6
1 4

4 6 7
0 5
3

0 2
1 1 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 07,29,60,85,20,44,22,07,59,65,05,89,85,22,96,42,45,81
Giải đặc biệt
664207
Giải nhất
55829
Giải nhì
49260
Giải ba
87585 - 05520
Giải tư
27444 - 27122 - 69007 - 93959 - 95965 - 26105 - 93889
Giải năm
5785
Giải sáu
4922 - 5596 - 9942
Giải bẩy
245
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 7

0 2 2 9

2 4 5
9
0 5

1 5 5 9
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 78,02,02,77,86,41,31,62,49,53,81,66,00,63,54,85,84,99
Giải đặc biệt
914078
Giải nhất
31502
Giải nhì
28002
Giải ba
22177 - 23886
Giải tư
56741 - 98431 - 17062 - 03049 - 06353 - 55781 - 98066
Giải năm
2500
Giải sáu
8063 - 5154 - 4685
Giải bẩy
784
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2


1
1 9
3 4
2 3 6
7 8
1 4 5 6
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 15,42,56,22,33,96,92,89,35,94,33,36,77,44,34,47,14,60
Giải đặc biệt
301015
Giải nhất
01442
Giải nhì
43856
Giải ba
78122 - 66033
Giải tư
48196 - 86992 - 32189 - 74835 - 48294 - 38033 - 03936
Giải năm
9277
Giải sáu
6144 - 2734 - 9547
Giải bẩy
914
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5
2
3 3 4 5 6
2 4 7
6
0
7
9
2 4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 21,09,18,81,03,69,27,91,26,86,85,43,11,90,34,20,83,16
Giải đặc biệt
211721
Giải nhất
51909
Giải nhì
53418
Giải ba
76881 - 36603
Giải tư
62469 - 66327 - 65591 - 67026 - 68986 - 00085 - 39643
Giải năm
4411
Giải sáu
7190 - 5734 - 5620
Giải bẩy
683
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
1 6 8
0 1 6 7
4
3

9

1 3 5 6
0 1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 51,04,88,30,87,70,57,25,97,47,35,75,70,39,01,95,91,01
Giải đặc biệt
951651
Giải nhất
09304
Giải nhì
31288
Giải ba
18130 - 00287
Giải tư
56070 - 40257 - 96825 - 58897 - 33947 - 98735 - 41475
Giải năm
0270
Giải sáu
3939 - 3401 - 2395
Giải bẩy
391
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 4

5
0 5 9
7
1 7

0 0 5
7 8
1 5 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 65,63,12,03,88,23,31,86,12,65,24,17,71,20,99,86,47,16
Giải đặc biệt
628165
Giải nhất
51963
Giải nhì
25212
Giải ba
05003 - 98688
Giải tư
17123 - 40531 - 18586 - 77412 - 71865 - 94224 - 07717
Giải năm
4271
Giải sáu
8020 - 7499 - 4286
Giải bẩy
547
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 2 6 7
0 3 4
1
7

3 5 5
1
6 6 8
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 14,63,76,45,68,00,47,31,07,53,78,84,82,55,22,43,79,63
Giải đặc biệt
348114
Giải nhất
85563
Giải nhì
27376
Giải ba
30845 - 48068
Giải tư
23800 - 98447 - 55931 - 34407 - 02553 - 07178 - 09484
Giải năm
2582
Giải sáu
0255 - 5622 - 3243
Giải bẩy
979
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
4
2
1
3 5 7
3 5
3 3 8
6 8 9
2 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 38,04,95,39,59,80,21,18,35,09,82,09,14,73,49,62,73,76
Giải đặc biệt
153238
Giải nhất
16104
Giải nhì
10095
Giải ba
85739 - 64659
Giải tư
62480 - 29021 - 43318 - 36035 - 48809 - 54682 - 68909
Giải năm
6914
Giải sáu
6273 - 7749 - 1762
Giải bẩy
773
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9 9
4 8
1
5 8 9
9
9
2
3 3 6
0 2
5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 67,14,56,59,65,47,30,55,24,86,74,13,47,04,56,86,40,03
Giải đặc biệt
993867
Giải nhất
31714
Giải nhì
91956
Giải ba
50959 - 40865
Giải tư
34347 - 33830 - 19355 - 99124 - 85186 - 87674 - 51913
Giải năm
3847
Giải sáu
6804 - 8856 - 2486
Giải bẩy
040
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
3 4
4
0
0 7 7
5 6 6 9
5 7
4
6 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 96,31,21,31,11,41,15,80,50,09,72,49,14,25,66,47,81,08
Giải đặc biệt
371296
Giải nhất
29131
Giải nhì
90121
Giải ba
96631 - 02811
Giải tư
36041 - 58715 - 76680 - 22850 - 77809 - 62272 - 28449
Giải năm
2814
Giải sáu
9025 - 9566 - 3447
Giải bẩy
081
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1 4 5
1 5
1 1
1 7 9
0
6
2
0 1
6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 50,84,09,45,80,70,80,46,17,74,21,43,99,51,72,21,53,61
Giải đặc biệt
989950
Giải nhất
60784
Giải nhì
74609
Giải ba
46345 - 82180
Giải tư
78770 - 13380 - 17346 - 52217 - 97274 - 05521 - 06843
Giải năm
8699
Giải sáu
5251 - 1372 - 3121
Giải bẩy
153
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
7
1 1

3 5 6
0 1 3
1
0 2 4
0 0 4
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 58,66,31,19,94,14,42,30,87,32,96,98,80,04,46,51,16,93
Giải đặc biệt
721258
Giải nhất
60866
Giải nhì
60831
Giải ba
50819 - 30794
Giải tư
76614 - 15542 - 27130 - 92587 - 97532 - 07596 - 83298
Giải năm
0780
Giải sáu
7804 - 9246 - 2451
Giải bẩy
716
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4 6 9

0 1 2
2 6
1 8
6

0 7
3 4 6 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 64,04,78,07,13,03,27,98,41,01,74,00,82,15,63,98,75,24
Giải đặc biệt
684564
Giải nhất
62104
Giải nhì
06078
Giải ba
72707 - 23413
Giải tư
27403 - 70527 - 46898 - 08541 - 42401 - 69274 - 61800
Giải năm
3282
Giải sáu
2715 - 9363 - 4998
Giải bẩy
175
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 4 7
3 5
4 7

1

3 4
4 5 8
2
8 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 56,29,83,63,86,80,24,52,01,77,13,51,91,28,90,66,98,85
Giải đặc biệt
902356
Giải nhất
34029
Giải nhì
14083
Giải ba
48163 - 29186
Giải tư
19280 - 95424 - 37952 - 12601 - 86677 - 39213 - 95451
Giải năm
0291
Giải sáu
9628 - 9290 - 7166
Giải bẩy
998
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3
4 8 9


1 2 6
3 6
7
0 3 5 6
0 1 8