Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 18,38,15,18,69,52,48,46,18,87,27,21,06,21,53,64,43,82
Giải đặc biệt
970118
Giải nhất
59438
Giải nhì
03515
Giải ba
77718 - 58769
Giải tư
73452 - 98748 - 11946 - 51818 - 73687 - 62827 - 73421
Giải năm
7706
Giải sáu
8621 - 4353 - 4164
Giải bẩy
143
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5 8 8 8
1 1 7
8
3 6 8
2 3
4 9

2 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 29,20,74,05,81,09,46,69,64,81,48,07,36,82,89,36,46,89
Giải đặc biệt
861029
Giải nhất
87120
Giải nhì
28174
Giải ba
57405 - 81381
Giải tư
74309 - 56146 - 40069 - 88864 - 91181 - 23348 - 86807
Giải năm
8536
Giải sáu
4682 - 0889 - 9636
Giải bẩy
446
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 9

0 9
6 6
6 6 8

4 9
4
1 1 2 9 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 74,67,73,23,82,44,10,73,74,68,34,61,60,83,62,90,28,13
Giải đặc biệt
921574
Giải nhất
04167
Giải nhì
62873
Giải ba
52123 - 90982
Giải tư
24944 - 78910 - 20973 - 69174 - 09668 - 46634 - 31761
Giải năm
6260
Giải sáu
6583 - 8762 - 0190
Giải bẩy
928
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3
3 8
4
4

0 1 2 7 8
3 3 4 4
2 3
0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 53,69,06,19,98,12,30,84,47,30,54,82,34,59,45,80,93,78
Giải đặc biệt
614753
Giải nhất
37369
Giải nhì
55306
Giải ba
10019 - 28298
Giải tư
53112 - 08730 - 12284 - 02647 - 15530 - 71754 - 48282
Giải năm
3134
Giải sáu
8459 - 4845 - 9380
Giải bẩy
893
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 9

0 0 4
5 7
3 4 9
9
8
0 2 4
3 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 22,79,67,68,38,43,55,64,26,95,52,39,06,94,69,65,54,63
Giải đặc biệt
194022
Giải nhất
24979
Giải nhì
46167
Giải ba
27168 - 34438
Giải tư
61543 - 42955 - 54764 - 04126 - 98195 - 51052 - 05839
Giải năm
2606
Giải sáu
7994 - 0669 - 0965
Giải bẩy
654
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

2 6
8 9
3
2 4 5
3 4 5 7 8 9
9

4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 04,93,57,54,80,83,80,62,11,29,27,96,81,36,71,07,94,38
Giải đặc biệt
207004
Giải nhất
78293
Giải nhì
19657
Giải ba
85254 - 54680
Giải tư
48183 - 00380 - 75262 - 54211 - 41829 - 51527 - 24596
Giải năm
8881
Giải sáu
4636 - 4071 - 8507
Giải bẩy
894
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
1
7 9
6 8

4 7
2
1
0 0 1 3
3 4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 06,89,84,70,00,91,03,32,16,92,42,60,23,77,39,04,09,86
Giải đặc biệt
714906
Giải nhất
65889
Giải nhì
58684
Giải ba
55770 - 93900
Giải tư
55291 - 17003 - 02332 - 58316 - 71992 - 65742 - 02460
Giải năm
8623
Giải sáu
5777 - 2639 - 6904
Giải bẩy
009
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4 6 9
6
3
2 9
2

0
0 7
4 6 9
1 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 72,98,95,96,23,53,41,24,65,14,21,58,48,68,71,95,14,80
Giải đặc biệt
965272
Giải nhất
06098
Giải nhì
93795
Giải ba
74196 - 19423
Giải tư
93153 - 60741 - 93224 - 92565 - 85614 - 02321 - 95758
Giải năm
8348
Giải sáu
6468 - 6471 - 7095
Giải bẩy
414
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4
1 3 4

1 8
3 8
5 8
1 2
0
5 5 6 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 24,97,14,59,32,56,86,96,71,47,46,96,52,74,03,83,33,42
Giải đặc biệt
506124
Giải nhất
07997
Giải nhì
14014
Giải ba
15159 - 52232
Giải tư
91456 - 76486 - 03996 - 60171 - 28947 - 84346 - 83396
Giải năm
6452
Giải sáu
8574 - 0503 - 4983
Giải bẩy
433
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4
4
2 3
2 6 7
2 6 9

1 4
3 6
6 6 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 02,16,62,03,37,52,89,59,91,50,13,71,02,47,46,55,71,84
Giải đặc biệt
501302
Giải nhất
41116
Giải nhì
67262
Giải ba
64203 - 01637
Giải tư
15752 - 72689 - 14259 - 56791 - 04550 - 37213 - 08371
Giải năm
2302
Giải sáu
4547 - 3146 - 6455
Giải bẩy
471
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3
3 6

7
6 7
0 2 5 9
2
1 1
4 9
1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 21,36,30,17,85,18,42,96,60,81,94,12,28,39,95,54,21,01
Giải đặc biệt
704221
Giải nhất
83236
Giải nhì
49030
Giải ba
92617 - 27285
Giải tư
20318 - 50742 - 79396 - 27060 - 60981 - 57194 - 34012
Giải năm
3928
Giải sáu
7039 - 8595 - 1054
Giải bẩy
521
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2 7 8
1 1 8
0 6 9
2
4
0

1 5
4 5 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 29,89,69,07,07,62,61,61,85,94,20,24,23,23,59,02,94,91
Giải đặc biệt
514829
Giải nhất
99189
Giải nhì
62869
Giải ba
40607 - 13607
Giải tư
96562 - 89061 - 63061 - 98085 - 72694 - 17820 - 99524
Giải năm
7623
Giải sáu
5123 - 1659 - 8802
Giải bẩy
394
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 7

0 3 3 4 9


9
1 1 2 9

5 9
1 4 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 87,38,87,16,05,44,37,95,14,50,18,40,26,31,72,49,29,88
Giải đặc biệt
010787
Giải nhất
62938
Giải nhì
38187
Giải ba
21416 - 10005
Giải tư
90144 - 01237 - 61395 - 59414 - 84550 - 47718 - 87640
Giải năm
1726
Giải sáu
1931 - 2872 - 7349
Giải bẩy
729
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4 6 8
6 9
1 7 8
0 4 9
0

2
7 7 8
5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 30,72,34,46,07,43,89,07,65,23,99,65,56,56,25,08,01,03
Giải đặc biệt
416230
Giải nhất
67972
Giải nhì
48334
Giải ba
26846 - 97207
Giải tư
81443 - 66689 - 32407 - 08465 - 92523 - 83599 - 66965
Giải năm
9656
Giải sáu
2856 - 9925 - 6008
Giải bẩy
901
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 7 7 8

3 5
0 4
3 6
6 6
5 5
2
9
9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 43,98,29,15,23,53,35,44,67,76,48,21,47,81,62,82,50,41
Giải đặc biệt
649443
Giải nhất
05798
Giải nhì
11129
Giải ba
98515 - 56423
Giải tư
22053 - 79935 - 22144 - 52367 - 26676 - 09248 - 41421
Giải năm
8947
Giải sáu
3181 - 3362 - 9282
Giải bẩy
750
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
1 3 9
5
1 3 4 7 8
0 3
2 7
6
1 2
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 27,64,02,84,88,68,08,97,21,77,49,61,55,73,03,08,87,53
Giải đặc biệt
253227
Giải nhất
68064
Giải nhì
03002
Giải ba
70784 - 41488
Giải tư
32668 - 75408 - 79297 - 86321 - 65777 - 17649 - 98261
Giải năm
8155
Giải sáu
0373 - 2403 - 7908
Giải bẩy
387
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8 8

1 7

9
3 5
1 4 8
3 7
4 7 8
7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 54,47,37,10,96,28,15,69,09,28,01,13,51,49,67,66,93,17
Giải đặc biệt
935354
Giải nhất
52447
Giải nhì
53937
Giải ba
23610 - 20996
Giải tư
19228 - 95815 - 51769 - 70109 - 50028 - 51101 - 15313
Giải năm
9651
Giải sáu
6049 - 4067 - 8466
Giải bẩy
093
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
0 3 5 7
8 8
7
7 9
1 4
6 7 9


3 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 95,31,50,48,33,74,33,03,46,28,11,28,32,83,21,47,01,16
Giải đặc biệt
149395
Giải nhất
65631
Giải nhì
17150
Giải ba
70948 - 68333
Giải tư
78674 - 22633 - 98303 - 54846 - 63028 - 52911 - 56828
Giải năm
7532
Giải sáu
4483 - 1221 - 1747
Giải bẩy
301
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
1 6
1 8 8
1 2 3 3
6 7 8
0

4
3
5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 84,16,54,40,02,87,50,94,07,85,52,80,08,87,09,86,28,90
Giải đặc biệt
722484
Giải nhất
65516
Giải nhì
90554
Giải ba
48740 - 96402
Giải tư
13587 - 73450 - 97994 - 37907 - 33985 - 25952 - 23780
Giải năm
9608
Giải sáu
4187 - 9309 - 1386
Giải bẩy
128
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8 9
6
8

0
0 2 4


0 4 5 6 7 7
0 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 88,71,84,30,15,84,43,23,67,79,54,40,52,75,13,23,97,60
Giải đặc biệt
848688
Giải nhất
81171
Giải nhì
24984
Giải ba
69030 - 65815
Giải tư
03184 - 60843 - 05923 - 11367 - 02679 - 18854 - 79640
Giải năm
1552
Giải sáu
3475 - 9213 - 7223
Giải bẩy
497
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5
3 3
0
0 3
2 4
0 7
1 5 9
4 4 8
7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 05,03,68,67,57,65,47,22,18,07,22,80,84,38,62,68,86,28
Giải đặc biệt
451605
Giải nhất
48403
Giải nhì
37468
Giải ba
30367 - 16157
Giải tư
89065 - 54147 - 12522 - 49818 - 29007 - 38322 - 76180
Giải năm
3084
Giải sáu
7538 - 2162 - 1468
Giải bẩy
786
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 7
8
2 2 8
8
7
7
2 5 7 8 8

0 4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 28,42,44,17,17,29,45,19,31,83,96,69,87,66,59,33,01,94
Giải đặc biệt
379228
Giải nhất
78842
Giải nhì
23544
Giải ba
41017 - 05417
Giải tư
20429 - 21845 - 27619 - 60331 - 13483 - 16296 - 92769
Giải năm
0287
Giải sáu
3466 - 8959 - 5233
Giải bẩy
801
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7 7 9
8 9
1 3
2 4 5
9
6 9

3 7
4 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 61,12,88,64,57,51,42,12,21,71,50,42,60,01,40,63,55,17
Giải đặc biệt
434661
Giải nhất
61412
Giải nhì
00788
Giải ba
43064 - 87657
Giải tư
71551 - 08642 - 74012 - 58621 - 70271 - 55650 - 34642
Giải năm
7860
Giải sáu
9901 - 2040 - 5563
Giải bẩy
255
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2 2 7
1

0 2 2
0 1 5 7
0 1 3 4
1
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 35,32,63,50,95,34,98,02,60,17,04,99,01,85,32,27,38,73
Giải đặc biệt
910035
Giải nhất
79932
Giải nhì
27463
Giải ba
36950 - 76595
Giải tư
34534 - 41598 - 56602 - 89860 - 60717 - 86104 - 21799
Giải năm
0701
Giải sáu
7385 - 0332 - 3627
Giải bẩy
738
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4
7
7
2 2 4 5 8

0
0 3
3
5
5 8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 11,17,50,84,28,42,06,73,76,71,61,77,64,17,26,21,60,20
Giải đặc biệt
548111
Giải nhất
88217
Giải nhì
46550
Giải ba
03184 - 06228
Giải tư
73542 - 17206 - 17573 - 91276 - 41971 - 30861 - 35277
Giải năm
5464
Giải sáu
4417 - 9826 - 2521
Giải bẩy
260
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 7 7
0 1 6 8

2
0
0 1 4
1 3 6 7
4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 97,59,00,13,04,09,93,47,19,13,73,87,66,45,80,29,23,98
Giải đặc biệt
815897
Giải nhất
78759
Giải nhì
82600
Giải ba
63413 - 11204
Giải tư
21609 - 45093 - 22347 - 60819 - 01613 - 77673 - 13587
Giải năm
6166
Giải sáu
3545 - 7180 - 7029
Giải bẩy
823
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 9
3 3 9
3 9

5 7
9
6
3
0 7
3 7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 13,57,16,30,30,23,35,41,83,60,91,28,23,10,15,04,44,31
Giải đặc biệt
135513
Giải nhất
41657
Giải nhì
28916
Giải ba
22630 - 74030
Giải tư
51023 - 84135 - 59341 - 78683 - 62060 - 70291 - 92328
Giải năm
4823
Giải sáu
3210 - 2715 - 7404
Giải bẩy
444
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 3 5 6
3 3 8
0 0 1 5
1 4
7
0

3
1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 69,09,63,38,48,95,25,61,06,37,95,57,30,10,26,75,09,21
Giải đặc biệt
947869
Giải nhất
62109
Giải nhì
37663
Giải ba
73138 - 12748
Giải tư
52795 - 24525 - 27361 - 93906 - 89237 - 30695 - 50557
Giải năm
5330
Giải sáu
5910 - 1226 - 7875
Giải bẩy
909
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9 9
0
1 5 6
0 7 8
8
7
1 3 9
5

5 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 63,78,29,77,14,97,78,86,92,66,24,30,40,59,75,86,73,81
Giải đặc biệt
678163
Giải nhất
81578
Giải nhì
30129
Giải ba
89177 - 47014
Giải tư
68497 - 46078 - 40986 - 87192 - 93866 - 14124 - 06630
Giải năm
3740
Giải sáu
9159 - 4575 - 2386
Giải bẩy
873
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
4 9
0
0
9
3 6
3 5 7 8 8
1 6 6
2 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 94,90,24,11,37,14,62,53,20,02,87,39,82,14,32,15,34,51
Giải đặc biệt
656294
Giải nhất
04690
Giải nhì
86124
Giải ba
32611 - 45737
Giải tư
87714 - 18662 - 88853 - 73520 - 42302 - 15887 - 74639
Giải năm
7182
Giải sáu
7214 - 5132 - 1115
Giải bẩy
034
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 4 4 5
0 4
2 4 7 9

1 3
2

2 7
0 4