Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Cà Mau
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 07 năm 2024

2 số cuối: 98,96,17,06,18,51,57,39,49,83,12,68,85,38,13,56,47,63
Giải đặc biệt
136798
Giải nhất
92896
Giải nhì
38817
Giải ba
07706 - 74018
Giải tư
25851 - 83257 - 35839 - 93849 - 81183 - 77312 - 21468
Giải năm
3985
Giải sáu
8738 - 9913 - 8656
Giải bẩy
447
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 3 7 8

8 9
7 9
1 6 7
3 8

3 5
6 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 07 năm 2024

2 số cuối: 67,30,55,95,30,06,74,36,84,28,79,66,56,69,20,05,75,18
Giải đặc biệt
783767
Giải nhất
80130
Giải nhì
56455
Giải ba
09095 - 54130
Giải tư
01306 - 64174 - 76436 - 45984 - 68128 - 37479 - 24166
Giải năm
4456
Giải sáu
9569 - 3620 - 7405
Giải bẩy
875
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
8
0 8
0 0 6

5 6
6 7 9
4 5 9
4
5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 38,90,91,94,89,35,68,91,05,53,10,56,91,08,17,49,88,92
Giải đặc biệt
069538
Giải nhất
64990
Giải nhì
17491
Giải ba
80894 - 52889
Giải tư
46435 - 47168 - 73091 - 90205 - 98453 - 90410 - 57956
Giải năm
0891
Giải sáu
3808 - 3917 - 1349
Giải bẩy
288
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 7

5 8
9
3 6
8

8 9
0 1 1 1 2 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 88,05,41,33,49,18,37,84,54,32,14,77,91,74,53,90,01,10
Giải đặc biệt
147788
Giải nhất
10705
Giải nhì
25941
Giải ba
84633 - 23849
Giải tư
12018 - 75237 - 65284 - 01354 - 67232 - 19014 - 56177
Giải năm
8791
Giải sáu
2274 - 1253 - 6690
Giải bẩy
801
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 4 8

2 3 7
1 9
3 4

4 7
4 8
0 1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 99,00,17,85,06,64,31,37,50,29,30,24,60,18,70,31,72,72
Giải đặc biệt
800199
Giải nhất
63500
Giải nhì
46517
Giải ba
15285 - 14206
Giải tư
68964 - 36531 - 74637 - 40550 - 25129 - 63530 - 52124
Giải năm
7460
Giải sáu
1918 - 0070 - 5931
Giải bẩy
772
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
7 8
4 9
0 1 1 7

0
0 4
0 2 2
5
9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 40,91,49,83,56,23,26,40,18,02,78,39,54,11,42,19,43,32
Giải đặc biệt
605440
Giải nhất
84391
Giải nhì
02249
Giải ba
42883 - 52056
Giải tư
88523 - 53126 - 20340 - 94818 - 81402 - 42678 - 92639
Giải năm
6254
Giải sáu
7011 - 1642 - 7519
Giải bẩy
743
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 8 9
3 6
2 9
0 0 2 3 9
4 6

8
3
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 38,42,70,87,21,40,56,51,21,10,52,20,28,69,82,11,91,15
Giải đặc biệt
188938
Giải nhất
45542
Giải nhì
15370
Giải ba
60687 - 30921
Giải tư
90940 - 64256 - 33751 - 21021 - 69810 - 34952 - 06720
Giải năm
1628
Giải sáu
6369 - 8382 - 5411
Giải bẩy
991
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 5
0 1 1 8
8
0 2
1 2 6
9
0
2 7
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 39,35,62,83,56,05,29,71,20,13,72,02,58,49,01,27,10,65
Giải đặc biệt
287839
Giải nhất
98835
Giải nhì
42962
Giải ba
41083 - 41556
Giải tư
50105 - 12029 - 31771 - 59520 - 71713 - 38272 - 97902
Giải năm
2758
Giải sáu
4249 - 1301 - 3927
Giải bẩy
010
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5
0 3
0 7 9
5 9
9
6 8
2 5
1 2
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 63,46,41,57,49,97,90,64,68,80,00,01,65,76,04,40,77,30
Giải đặc biệt
071363
Giải nhất
11246
Giải nhì
41841
Giải ba
63157 - 49949
Giải tư
21397 - 49590 - 60464 - 68568 - 97280 - 70400 - 55101
Giải năm
5865
Giải sáu
6376 - 8904 - 3840
Giải bẩy
677
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4


0
0 1 6 9
7
3 4 5 8
6 7
0
0 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 79,80,51,17,89,39,16,79,61,31,40,90,75,23,64,93,61,94
Giải đặc biệt
838679
Giải nhất
50180
Giải nhì
12851
Giải ba
49917 - 15689
Giải tư
19239 - 30216 - 14779 - 82161 - 45631 - 27940 - 98990
Giải năm
0275
Giải sáu
2623 - 3964 - 3293
Giải bẩy
461
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 7
3
1 9
0
1
1 1 4
5 9 9
0 9
0 3 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 75,16,12,38,39,87,15,91,13,73,58,79,26,83,43,72,18,56
Giải đặc biệt
209675
Giải nhất
65016
Giải nhì
97312
Giải ba
78938 - 72139
Giải tư
49487 - 07515 - 01091 - 27813 - 39473 - 23958 - 10179
Giải năm
8726
Giải sáu
4383 - 1943 - 9872
Giải bẩy
118
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3 5 6 8
6
8 9
3
6 8

2 3 5 9
3 7
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 98,48,02,04,86,06,76,85,36,27,60,70,16,73,04,60,09,89
Giải đặc biệt
641398
Giải nhất
23148
Giải nhì
59902
Giải ba
28904 - 94086
Giải tư
20506 - 61176 - 84385 - 09436 - 74627 - 73360 - 61470
Giải năm
5316
Giải sáu
1673 - 1004 - 2060
Giải bẩy
409
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 4 6 9
6
7
6
8

0 0
0 3 6
5 6 9
8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 43,50,33,48,29,56,76,80,30,17,65,68,48,58,87,39,48,35
Giải đặc biệt
806843
Giải nhất
45450
Giải nhì
71133
Giải ba
14948 - 24529
Giải tư
19556 - 08176 - 76180 - 20030 - 72217 - 53465 - 66468
Giải năm
7848
Giải sáu
3158 - 0387 - 3139
Giải bẩy
148
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
9
0 3 5 9
3 8 8 8
0 6 8
5 8
6
0 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 56,72,96,91,14,55,09,96,49,07,14,97,03,69,95,72,89,21
Giải đặc biệt
037856
Giải nhất
40772
Giải nhì
05996
Giải ba
38391 - 10114
Giải tư
58555 - 99009 - 49396 - 06649 - 87007 - 45314 - 53297
Giải năm
5003
Giải sáu
3869 - 5295 - 7772
Giải bẩy
389
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9
4 4
1

9
5 6
9
2 2
9
1 5 6 6 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 64,83,92,11,78,05,88,99,46,51,29,11,28,74,86,72,84,74
Giải đặc biệt
324964
Giải nhất
31683
Giải nhì
72392
Giải ba
51811 - 60378
Giải tư
81305 - 38088 - 52599 - 78546 - 21351 - 07029 - 06111
Giải năm
5728
Giải sáu
2674 - 0286 - 3872
Giải bẩy
584
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 1
8 9

6
1
4
2 4 4 8
3 4 6 8
2 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 85,45,39,63,03,28,22,90,18,36,90,79,35,67,17,88,78,82
Giải đặc biệt
411785
Giải nhất
79345
Giải nhì
14039
Giải ba
04763 - 48603
Giải tư
00428 - 35422 - 99090 - 64918 - 60736 - 25190 - 28279
Giải năm
8635
Giải sáu
5467 - 5517 - 5188
Giải bẩy
178
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7 8
2 8
5 6 9
5

3 7
8 9
2 5 8
0 0

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 58,26,68,40,68,75,94,42,76,73,40,37,61,08,33,92,00,42
Giải đặc biệt
093658
Giải nhất
05026
Giải nhì
43368
Giải ba
51340 - 63768
Giải tư
95175 - 49494 - 36942 - 88976 - 95473 - 61440 - 93237
Giải năm
4961
Giải sáu
1108 - 4733 - 2692
Giải bẩy
300
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8

6
3 7
0 0 2 2
8
1 8 8
3 5 6

2 4

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 34,28,25,45,66,84,34,65,75,39,70,92,58,25,12,93,81,64
Giải đặc biệt
225934
Giải nhất
37528
Giải nhì
11625
Giải ba
46845 - 53966
Giải tư
57884 - 13234 - 13765 - 76075 - 40039 - 53170 - 55092
Giải năm
3858
Giải sáu
9125 - 5912 - 4093
Giải bẩy
981
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
5 5 8
4 4 9
5
8
4 5 6
0 5
1 4
2 3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 71,25,14,18,72,86,84,14,25,83,73,71,49,86,66,97,73,39
Giải đặc biệt
011071
Giải nhất
25925
Giải nhì
30714
Giải ba
11418 - 75372
Giải tư
32686 - 50984 - 08614 - 87025 - 21783 - 68173 - 12071
Giải năm
9349
Giải sáu
6586 - 7966 - 0697
Giải bẩy
873
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4 8
5 5
9
9

6
1 1 2 3 3
3 4 6 6
7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 86,58,61,51,67,08,43,45,69,06,80,41,88,70,72,99,88,11
Giải đặc biệt
906186
Giải nhất
67658
Giải nhì
87961
Giải ba
80951 - 58667
Giải tư
96708 - 49943 - 77445 - 54469 - 52606 - 61180 - 75441
Giải năm
2788
Giải sáu
0770 - 0772 - 8599
Giải bẩy
188
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
1


1 3 5
1 8
1 7 9
0 2
0 6 8 8
9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 36,92,53,11,55,72,11,61,05,33,86,97,75,07,05,50,07,43
Giải đặc biệt
627736
Giải nhất
72292
Giải nhì
43853
Giải ba
96611 - 75655
Giải tư
77172 - 12411 - 29861 - 70105 - 74333 - 44086 - 28897
Giải năm
4675
Giải sáu
7407 - 2905 - 8650
Giải bẩy
207
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 7 7
1 1

3 6
3
0 3 5
1
2 5
6
2 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 68,32,36,46,30,57,54,39,75,29,91,12,16,46,76,25,88,37
Giải đặc biệt
261568
Giải nhất
78832
Giải nhì
63736
Giải ba
01246 - 77730
Giải tư
10257 - 89654 - 24639 - 61275 - 47629 - 67391 - 37612
Giải năm
8016
Giải sáu
7346 - 8076 - 6625
Giải bẩy
988
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 6
5 9
0 2 6 7 9
6 6
4 7
8
5 6
8
1

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 75,85,61,14,58,81,33,42,58,61,63,56,40,85,13,87,27,44
Giải đặc biệt
219975
Giải nhất
36385
Giải nhì
74561
Giải ba
85414 - 82658
Giải tư
94881 - 52333 - 74642 - 18358 - 22961 - 50363 - 84556
Giải năm
4140
Giải sáu
2085 - 7413 - 1287
Giải bẩy
827
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 4
7
3
0 2 4
6 8 8
1 1 3
5
1 5 5 7

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 22,56,39,95,94,48,14,45,90,79,91,25,71,56,55,31,11,62
Giải đặc biệt
271422
Giải nhất
80256
Giải nhì
40539
Giải ba
10695 - 19594
Giải tư
03148 - 35314 - 39145 - 47890 - 82679 - 51291 - 12425
Giải năm
4971
Giải sáu
6656 - 8555 - 8931
Giải bẩy
611
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 4
2 5
1 9
5 8
5 6 6
2
1 9

0 1 4 5

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 78,17,82,25,15,34,41,58,77,08,77,39,97,85,98,06,70,89
Giải đặc biệt
063778
Giải nhất
28717
Giải nhì
72682
Giải ba
53125 - 19015
Giải tư
77434 - 11541 - 57258 - 91177 - 71408 - 28577 - 42439
Giải năm
9497
Giải sáu
0585 - 3598 - 0106
Giải bẩy
970
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
5 7
5
4 9
1
8

0 7 7 8
2 5 9
7 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 70,00,98,50,10,40,23,96,96,83,97,40,67,82,78,82,00,82
Giải đặc biệt
492570
Giải nhất
97100
Giải nhì
49798
Giải ba
80650 - 65410
Giải tư
56440 - 63523 - 97696 - 26096 - 29883 - 38897 - 08440
Giải năm
4167
Giải sáu
1082 - 2478 - 8182
Giải bẩy
400
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
0
3

0 0
0
7
0 8
2 2 2 3
6 6 7 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 88,88,23,66,89,39,81,00,04,57,01,32,81,34,26,12,08,64
Giải đặc biệt
657088
Giải nhất
41588
Giải nhì
56623
Giải ba
32666 - 02889
Giải tư
32439 - 75681 - 94300 - 39404 - 55557 - 09501 - 94132
Giải năm
0181
Giải sáu
4034 - 4226 - 9012
Giải bẩy
608
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4 8
2
3 6
2 4 9

7
4 6

1 1 8 8 9

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 37,34,62,96,77,95,10,49,95,98,36,11,65,09,42,16,96,84
Giải đặc biệt
979537
Giải nhất
78234
Giải nhì
51662
Giải ba
66596 - 63777
Giải tư
33395 - 96510 - 60949 - 15395 - 06598 - 13436 - 55811
Giải năm
5665
Giải sáu
8709 - 1042 - 0716
Giải bẩy
096
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 1 6

4 6 7
2 9

2 5
7
4
5 5 6 6 8

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 70,06,66,70,49,56,77,17,05,38,17,38,33,43,18,83,01,42
Giải đặc biệt
500370
Giải nhất
85806
Giải nhì
48366
Giải ba
15070 - 03749
Giải tư
92456 - 77177 - 19217 - 76605 - 36338 - 41817 - 62938
Giải năm
8733
Giải sáu
9843 - 6618 - 8783
Giải bẩy
101
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6
7 7 8

3 8 8
2 3 9
6
6
0 0 7
3

Kết quả xổ số Cà Mau
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 71,66,24,19,59,00,73,76,16,68,20,28,01,96,16,61,71,93
Giải đặc biệt
169671
Giải nhất
79366
Giải nhì
39524
Giải ba
54119 - 91859
Giải tư
75700 - 92573 - 47476 - 51316 - 79268 - 09720 - 88328
Giải năm
3101
Giải sáu
6896 - 1216 - 9861
Giải bẩy
971
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
6 6 9
0 4 8


9
1 6 8
1 1 3 6

3 6