Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 65,37,68,65,40,46,50,07,00,33,61,18,71,60,85,30,62,51,04,93,87,87,50,96,60,37,21
Giải đặc biệt
20765
Giải nhất
15037
Giải nhì
35868
93065
Giải ba
57840
39646
93650
76407
80500
27833
Giải tư
7861
9818
7371
0560
Giải năm
7185
0130
9462
2951
0104
1993
Giải sáu
287
387
650
Giải bẩy
96
60
37
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 7
8
1
0 3 7 7
0 6
0 0 1
0 0 1 2 5 5 8
1
5 7 7
3 6


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 67,38,38,67,26,65,36,15,53,42,42,49,65,92,94,71,49,37,23,42,48,91,15,78,91,21,34
Giải đặc biệt
85867
Giải nhất
98338
Giải nhì
10638
56467
Giải ba
71926
87565
57336
56415
07553
67042
Giải tư
6742
1749
8665
0992
Giải năm
0594
4871
7149
8937
3123
4242
Giải sáu
948
191
615
Giải bẩy
78
91
21
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5
1 3 6
4 6 7 8 8
2 2 2 8 9 9
3
5 5 7 7
1 8

1 1 2 4

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 59,85,39,89,24,28,74,26,91,83,81,37,87,77,27,76,18,48,20,67,72,13,56,71,50,32,80
Giải đặc biệt
79459
Giải nhất
32985
Giải nhì
36739
28089
Giải ba
00824
84828
31874
10126
29991
97383
Giải tư
9781
9537
5387
9377
Giải năm
7327
8876
8618
0448
3320
6967
Giải sáu
972
313
256
Giải bẩy
71
50
32
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 8
0 4 6 7 8
2 7 9
8
0 6 9
7
1 2 4 6 7
0 1 3 5 7 9
1

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 37,44,33,54,46,79,88,19,75,19,64,67,11,81,98,40,62,01,25,43,49,91,24,76,31,54,45
Giải đặc biệt
96237
Giải nhất
71344
Giải nhì
42533
09954
Giải ba
96746
15579
95688
52419
28175
26519
Giải tư
6364
8867
3211
1681
Giải năm
1698
8940
8762
7901
5425
2843
Giải sáu
849
191
024
Giải bẩy
76
31
54
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 9 9
4 5
1 3 7
0 3 4 5 6 9
4 4
2 4 7
5 6 9
1 8
1 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 91,47,25,16,39,72,20,39,86,36,13,56,51,10,08,95,48,10,63,55,88,03,42,53,31,11,03
Giải đặc biệt
36191
Giải nhất
12247
Giải nhì
74125
55916
Giải ba
50939
18172
11720
73339
73686
22536
Giải tư
1413
7656
2151
9010
Giải năm
3208
7195
4948
3210
9463
0955
Giải sáu
188
203
342
Giải bẩy
53
31
11
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 8
0 0 1 3 6
0 5
1 6 9 9
2 7 8
1 3 5 6
3
2
6 8
1 5


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 19,32,00,49,84,81,51,86,77,08,37,02,43,56,21,32,00,87,91,00,69,15,84,67,74,96,89
Giải đặc biệt
20319
Giải nhất
70232
Giải nhì
29500
71249
Giải ba
16884
99881
28251
71786
97777
82108
Giải tư
7537
2802
9443
3856
Giải năm
2521
5532
2000
7987
9291
0000
Giải sáu
369
815
984
Giải bẩy
67
74
96
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 0 2 8
5 9
1
2 2 7
3 9
1 6
7 9
4 7
1 4 4 6 7 9
1 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 66,76,45,41,04,94,44,16,96,52,85,74,62,64,54,67,87,01,17,72,73,40,64,80,87,95,63
Giải đặc biệt
19966
Giải nhất
59476
Giải nhì
65345
58041
Giải ba
20304
95694
17344
72216
32696
67352
Giải tư
1785
1474
3062
2264
Giải năm
5454
4067
9087
2101
9117
9472
Giải sáu
073
840
164
Giải bẩy
80
87
95
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
6 7


0 1 4 5
2 4
2 3 4 4 6 7
2 3 4 6
0 5 7 7
4 5 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 72,66,90,21,95,16,82,47,19,89,40,07,57,67,51,91,30,01,30,08,82,90,58,61,27,17,44
Giải đặc biệt
95972
Giải nhất
02366
Giải nhì
43590
56621
Giải ba
19195
14216
52782
53347
92819
99789
Giải tư
0740
6907
5957
8967
Giải năm
4851
8691
5830
7301
6230
3908
Giải sáu
882
890
258
Giải bẩy
61
27
17
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 8
6 7 9
1 7
0 0
0 4 7
1 7 8
1 6 7
2
2 2 9
0 0 1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 54,61,17,04,97,40,53,59,14,07,92,27,93,38,43,09,63,84,57,09,90,19,82,50,34,15,65
Giải đặc biệt
32754
Giải nhất
68161
Giải nhì
72017
98904
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải tư
5492
5227
1493
2338
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải sáu
890
019
282
Giải bẩy
50
34
15
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 9 9
4 5 7 9
7
4 8
0 3
0 3 4 7 9
1 3 5

2 4
0 2 3 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 97,64,40,05,66,77,49,54,05,96,41,97,93,75,42,21,42,90,43,21,33,13,29,39,70,76,50
Giải đặc biệt
45297
Giải nhất
72064
Giải nhì
86140
42405
Giải ba
12766
10977
02349
28754
38605
04496
Giải tư
2441
4197
6793
6975
Giải năm
2742
8421
5142
4290
9043
7521
Giải sáu
733
013
729
Giải bẩy
39
70
76
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5
3
1 1 9
3 9
0 1 2 2 3 9
0 4
4 6
0 5 6 7

0 3 6 7 7


Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 52,77,67,88,83,97,83,34,95,57,45,74,79,57,01,37,30,34,79,62,56,70,77,99,33,04,27
Giải đặc biệt
70452
Giải nhất
64077
Giải nhì
44767
24888
Giải ba
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải tư
0445
1674
9879
7857
Giải năm
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải sáu
956
370
377
Giải bẩy
99
33
04
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4

7
0 3 4 4 7
5
2 6 7 7
2 7
0 4 7 7 9 9
3 3 8
5 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 17,50,33,91,56,57,56,11,87,89,51,52,15,86,06,31,02,63,86,71,87,78,12,56,36,66,29
Giải đặc biệt
22317
Giải nhất
14150
Giải nhì
33733
51891
Giải ba
82756
21657
15856
86311
41587
54889
Giải tư
4351
1152
9815
0486
Giải năm
4906
9531
2902
2863
2086
1971
Giải sáu
187
478
712
Giải bẩy
56
36
66
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
1 2 5 7
9
1 3 6

0 1 2 6 6 6 7
3 6
1 8
6 6 7 7 9
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 32,43,19,32,56,82,27,62,41,32,52,16,28,53,72,28,21,37,72,81,90,54,31,18,67,99,70
Giải đặc biệt
22632
Giải nhất
63943
Giải nhì
01119
19532
Giải ba
76856
89482
64227
00562
01641
85632
Giải tư
7352
8616
7828
8053
Giải năm
5572
8328
8721
7637
2872
6281
Giải sáu
990
054
631
Giải bẩy
18
67
99
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8 9
1 7 8 8
1 2 2 2 7
1 3
2 3 4 6
2 7
0 2 2
1 2
0 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 49,36,54,24,41,00,72,53,93,13,76,00,12,52,39,30,44,41,18,28,79,49,13,26,42,38,28
Giải đặc biệt
67949
Giải nhất
88636
Giải nhì
86754
64824
Giải ba
05541
89700
53672
75653
39193
12213
Giải tư
8776
3400
4612
5452
Giải năm
9839
4330
3544
6841
1618
1628
Giải sáu
979
049
813
Giải bẩy
26
42
38
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
2 3 3 8
4 6 8 8
0 6 8 9
1 1 2 4 9 9
2 3 4

2 6 9

3

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 31,59,92,84,41,39,79,02,38,80,99,70,94,13,58,31,82,14,51,30,08,78,41,63,37,82,49
Giải đặc biệt
19031
Giải nhất
78859
Giải nhì
78392
19184
Giải ba
08741
22539
53479
89302
45138
93780
Giải tư
6799
1870
9094
5813
Giải năm
5658
5031
1982
9514
0651
7630
Giải sáu
208
378
741
Giải bẩy
63
37
82
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
3 4

0 1 1 7 8 9
1 1 9
1 8 9
3
0 8 9
0 2 2 4
2 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 56,62,87,80,38,61,01,00,30,18,20,44,38,93,53,02,58,32,87,06,07,95,42,53,71,80,05
Giải đặc biệt
90956
Giải nhất
63262
Giải nhì
56387
17280
Giải ba
55838
87861
81301
12200
75630
88618
Giải tư
2320
0344
4038
5493
Giải năm
1853
5302
2858
0332
3887
9106
Giải sáu
107
095
442
Giải bẩy
53
71
80
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 5 6 7
8
0
0 2 8 8
2 4
3 3 6 8
1 2
1
0 0 7 7
3 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 53,70,43,23,07,48,99,56,23,48,96,64,07,43,36,53,17,67,79,96,54,12,08,76,52,85,51
Giải đặc biệt
67753
Giải nhất
19470
Giải nhì
84443
50523
Giải ba
48507
10048
72799
01556
83623
77648
Giải tư
4096
6164
8307
8743
Giải năm
6036
2853
0517
5167
2679
3096
Giải sáu
454
812
208
Giải bẩy
76
52
85
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 8
2 7
3 3
6
3 3 8 8
1 2 3 3 4 6
4 7
0 6 9
5
6 6 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 49,03,05,22,12,33,47,93,74,15,96,91,81,43,15,68,75,44,36,68,09,21,97,68,90,08,10
Giải đặc biệt
19949
Giải nhất
70603
Giải nhì
83105
86922
Giải ba
04612
77933
98947
17393
21474
09615
Giải tư
4996
8991
7581
3443
Giải năm
2415
2468
9975
7844
5836
7768
Giải sáu
209
521
997
Giải bẩy
68
90
08
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8 9
0 2 5 5
1 2
3 6
3 4 7 9

8 8 8
4 5
1
0 1 3 6 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 02,41,14,92,76,18,18,70,01,40,10,84,03,57,45,44,97,81,50,90,31,30,71,43,75,65,00
Giải đặc biệt
84102
Giải nhất
12141
Giải nhì
03914
59392
Giải ba
89476
73718
53418
26470
04401
87540
Giải tư
9810
7384
5603
4657
Giải năm
1245
1444
2197
7581
5850
1090
Giải sáu
531
230
371
Giải bẩy
43
75
65
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 3
0 4 8 8

0 1
0 1 3 4 5
0 7
5
0 1 5 6
1 4
0 2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 34,88,06,59,27,53,16,69,74,90,84,36,66,49,38,64,75,41,40,58,60,97,71,55,78,73,80
Giải đặc biệt
63134
Giải nhất
66488
Giải nhì
83106
50659
Giải ba
64327
85253
06416
70969
92174
48990
Giải tư
8984
4436
1466
5849
Giải năm
8638
1964
7075
3741
1240
4458
Giải sáu
860
897
971
Giải bẩy
55
78
73
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
7
4 6 8
0 1 9
3 5 8 9
0 4 6 9
1 3 4 5 8
0 4 8
0 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 96,84,79,25,67,02,64,46,50,79,09,51,35,84,56,59,49,27,02,59,56,91,91,05,43,19,84
Giải đặc biệt
97996
Giải nhất
66184
Giải nhì
81579
19025
Giải ba
25267
82002
34364
80746
09850
02979
Giải tư
5509
2451
3535
0484
Giải năm
9156
1859
0249
6927
7902
2659
Giải sáu
556
891
491
Giải bẩy
05
43
19
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 5 9
9
5 7
5
3 6 9
0 1 6 6 9 9
4 7
9 9
4 4 4
1 1 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 46,38,52,68,08,88,67,83,59,70,23,71,78,94,67,42,42,27,26,65,21,54,60,30,25,64,14
Giải đặc biệt
58546
Giải nhất
87138
Giải nhì
70752
46168
Giải ba
96208
31488
86067
22183
37859
54970
Giải tư
5523
1471
7978
9994
Giải năm
2767
1142
9742
9327
1226
7965
Giải sáu
921
554
160
Giải bẩy
30
25
64
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4
1 3 5 6 7
0 8
2 2 6
2 4 9
0 4 5 7 7 8
0 1 8
3 8
4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 81,61,32,16,97,71,84,62,48,84,36,45,36,83,62,00,71,55,93,40,41,09,44,21,92,26,62
Giải đặc biệt
44481
Giải nhất
08861
Giải nhì
02832
00516
Giải ba
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải tư
6836
5645
2536
8583
Giải năm
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải sáu
441
909
144
Giải bẩy
21
92
26
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
6
1 6
2 6 6
0 1 4 5 8
5
1 2 2 2
1 1
1 3 4 4
2 3 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 60,43,10,65,98,40,99,40,67,35,13,36,31,24,84,36,37,03,60,16,87,68,21,95,86,64,42
Giải đặc biệt
88060
Giải nhất
04143
Giải nhì
28610
84265
Giải ba
13198
37540
14699
88940
74267
27235
Giải tư
3713
8736
2531
9024
Giải năm
3384
1936
9737
4003
8660
1216
Giải sáu
887
368
121
Giải bẩy
95
86
64
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 3 6
1 4
1 5 6 6 7
0 0 2 3

0 0 4 5 7 8

4 6 7
5 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 04,27,22,37,16,74,00,62,68,06,11,58,60,25,51,19,27,35,97,12,38,42,08,16,26,19,62
Giải đặc biệt
02904
Giải nhất
87627
Giải nhì
84022
69837
Giải ba
43316
26074
17200
07162
44168
45606
Giải tư
6611
3858
7560
8625
Giải năm
7551
8919
0927
7435
4397
8312
Giải sáu
438
142
508
Giải bẩy
16
26
19
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 8
1 2 6 6 9 9
2 5 6 7 7
5 7 8
2
1 8
0 2 2 8
4

7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 47,46,78,58,94,60,92,45,54,55,11,27,42,36,55,61,59,42,87,26,32,24,34,16,14,72,39
Giải đặc biệt
82647
Giải nhất
95546
Giải nhì
39378
98658
Giải ba
97994
13760
07192
61645
91254
34455
Giải tư
5511
4527
0642
4236
Giải năm
0155
7861
2259
0242
1787
5726
Giải sáu
432
624
534
Giải bẩy
16
14
72
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 4 6
4 6 7
2 4 6 9
2 2 5 6 7
4 5 5 8 9
0 1
2 8
7
2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 18,24,36,97,49,10,61,00,42,67,77,22,28,83,77,11,68,60,00,06,61,96,53,87,35,49,42
Giải đặc biệt
81918
Giải nhất
25824
Giải nhì
12136
10697
Giải ba
61949
33310
79061
22400
85742
85067
Giải tư
1177
4922
6028
9883
Giải năm
4177
1011
8968
3260
7500
7006
Giải sáu
561
096
553
Giải bẩy
87
35
49
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 6
0 1 8
2 4 8
5 6
2 2 9 9
3
0 1 1 7 8
7 7
3 7
6 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 76,35,65,61,90,32,90,28,20,55,00,62,93,59,12,61,13,29,89,76,80,37,06,67,28,41,12
Giải đặc biệt
85576
Giải nhất
51335
Giải nhì
81665
42261
Giải ba
02390
74032
02490
49728
77920
86355
Giải tư
6100
4962
8993
4459
Giải năm
5312
8561
7613
8129
8389
1776
Giải sáu
880
237
406
Giải bẩy
67
28
41
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
2 2 3
0 8 8 9
2 5 7
1
5 9
1 1 2 5 7
6 6
0 9
0 0 3

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 65,56,08,43,77,30,57,08,60,02,66,81,88,69,44,08,98,86,18,93,73,70,21,70,61,52,02
Giải đặc biệt
00865
Giải nhất
40456
Giải nhì
42008
20843
Giải ba
65177
77430
46157
48808
12760
42502
Giải tư
2066
1981
7988
5669
Giải năm
1644
6108
7298
4086
4818
6593
Giải sáu
473
470
221
Giải bẩy
70
61
52
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 8 8 8
8
1
0
3 4
2 6 7
0 1 5 6 9
0 0 3 7
1 6 8
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 20,80,47,89,52,18,22,01,98,80,58,06,12,88,91,48,65,48,94,71,89,74,16,84,00,14,58
Giải đặc biệt
61820
Giải nhất
92980
Giải nhì
75547
22089
Giải ba
48152
67318
78622
65301
40398
81980
Giải tư
3658
6406
0212
2988
Giải năm
4791
9748
1765
2248
3694
0371
Giải sáu
389
974
716
Giải bẩy
84
00
14
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6
2 4 6 8
0 2

7 8 8
2 8 8
5
1 4
0 0 4 8 9 9
1 4 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 19,62,38,37,83,06,76,83,46,86,89,38,01,78,68,06,65,84,13,40,27,11,63,50,70,88,22
Giải đặc biệt
90819
Giải nhất
14462
Giải nhì
46938
76537
Giải ba
64883
87706
17676
03683
13446
65386
Giải tư
6589
1038
8701
2478
Giải năm
2368
5706
7865
8484
1913
5540
Giải sáu
027
311
663
Giải bẩy
50
70
88
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 6
1 3 9
2 7
7 8 8
0 6
0
2 3 5 8
0 6 8
3 3 4 6 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 39,91,98,64,82,56,05,24,35,62,60,06,70,55,45,30,52,90,07,24,23,03,19,91,31,29,21
Giải đặc biệt
54639
Giải nhất
71291
Giải nhì
41698
59064
Giải ba
63882
53656
95705
24224
25635
22662
Giải tư
8260
0406
4970
2455
Giải năm
1445
6930
6352
4790
5507
1824
Giải sáu
123
603
919
Giải bẩy
91
31
29
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6 7
9
1 3 4 4 9
0 1 5 9
5
2 5 6
0 2 4
0
2
0 1 1 8

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 96,57,60,28,26,85,31,67,64,70,12,85,50,19,20,00,31,62,53,99,93,08,10,24,38,96,66
Giải đặc biệt
13196
Giải nhất
47757
Giải nhì
75260
25528
Giải ba
62526
11485
39031
20967
51864
02270
Giải tư
8012
6085
1150
4819
Giải năm
0020
6500
1331
3462
5653
8899
Giải sáu
993
308
910
Giải bẩy
24
38
96
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
0 2 9
0 4 6 8
1 1 8

0 3 7
0 2 4 6 7
0
5 5
3 6 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 55,79,73,24,38,86,70,95,73,64,84,57,41,74,45,43,93,32,90,27,68,70,65,74,02,50,16
Giải đặc biệt
80755
Giải nhất
28579
Giải nhì
97673
33524
Giải ba
85938
05886
47570
39895
91973
30964
Giải tư
5084
4957
4141
7474
Giải năm
2445
9443
4893
8832
2490
7827
Giải sáu
068
670
765
Giải bẩy
74
02
50
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
4 7
2 8
1 3 5
0 5 7
4 5 8
0 0 3 3 4 4 9
4 6
0 3 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 75,22,41,68,89,56,87,00,42,97,17,48,45,11,06,55,11,03,45,26,48,30,95,17,60,41,90
Giải đặc biệt
89675
Giải nhất
47122
Giải nhì
87741
90868
Giải ba
67189
59356
20187
85300
27642
74897
Giải tư
4117
8648
2445
1811
Giải năm
3606
9255
9511
2703
6045
1826
Giải sáu
148
330
095
Giải bẩy
17
60
41
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6
1 1 7 7
2 6
0
1 1 2 5 5 8 8
5 6
0 8
5
7 9
0 5 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 83,09,29,88,27,81,15,57,73,44,50,42,38,86,06,35,98,17,55,70,11,70,29,06,58,25,66
Giải đặc biệt
85483
Giải nhất
95809
Giải nhì
40929
91988
Giải ba
44027
49981
53615
12157
65973
10644
Giải tư
6550
6342
6838
1286
Giải năm
6306
7235
4898
4217
4655
9170
Giải sáu
711
370
029
Giải bẩy
06
58
25
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 9
1 5 7
5 7 9 9
5 8
2 4
0 5 7 8
6
0 0 3
1 3 6 8
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 05,09,21,02,11,81,46,29,53,86,15,75,73,03,83,81,30,26,79,51,47,74,70,48,86,10,63
Giải đặc biệt
42105
Giải nhất
06909
Giải nhì
54521
44002
Giải ba
05311
76581
98146
75329
02653
37386
Giải tư
8315
2375
1673
0403
Giải năm
2683
9581
3630
3726
0379
1451
Giải sáu
347
874
370
Giải bẩy
48
86
10
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5 9
0 1 5
1 6 9
0
6 7 8
1 3
3
0 3 4 5 9
1 1 3 6 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 79,48,14,95,92,38,76,42,63,82,31,96,62,88,28,25,37,39,15,51,88,51,61,06,16,53,35
Giải đặc biệt
71679
Giải nhất
11948
Giải nhì
89314
26195
Giải ba
31992
01338
97876
72042
28863
33582
Giải tư
6431
1496
3962
2888
Giải năm
4428
9325
3137
9739
8915
0551
Giải sáu
388
551
461
Giải bẩy
06
16
53
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
4 5 6
5 8
1 5 7 8 9
2 8
1 1 3
1 2 3
6 9
2 8 8
2 5 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 52,39,52,97,63,31,42,69,53,52,43,71,24,01,77,32,08,51,03,61,61,24,34,23,97,41,22
Giải đặc biệt
64652
Giải nhất
14539
Giải nhì
92652
95297
Giải ba
95663
75831
78042
71169
20553
16952
Giải tư
1443
5271
6924
9301
Giải năm
1177
8032
9908
2351
6303
1361
Giải sáu
261
724
234
Giải bẩy
23
97
41
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 8

2 3 4 4
1 2 4 9
1 2 3
1 2 2 2 3
1 1 3 9
1 7

7 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 14,97,17,01,29,60,21,53,46,05,48,89,19,07,39,19,91,75,53,16,62,36,36,94,07,65,97
Giải đặc biệt
47914
Giải nhất
60797
Giải nhì
59717
14501
Giải ba
34329
85460
96221
89853
40346
68305
Giải tư
3448
1189
9419
1707
Giải năm
4739
7719
4691
4875
9253
2716
Giải sáu
562
636
836
Giải bẩy
94
07
65
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 7 7
4 6 7 9 9
1 9
6 6 9
6 8
3 3
0 2 5
5
9
1 4 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 23,47,87,60,14,72,11,39,67,29,47,38,78,41,91,86,21,48,59,17,31,35,23,00,46,30,93
Giải đặc biệt
24623
Giải nhất
35847
Giải nhì
45787
01860
Giải ba
60014
43972
03011
92939
16867
88829
Giải tư
9147
8938
7278
4241
Giải năm
5191
7286
3721
1848
9359
8717
Giải sáu
331
135
823
Giải bẩy
00
46
30
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 4 7
1 3 3 9
0 1 5 8 9
1 6 7 7 8
9
0 7
2 8
6 7
1 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 85,00,03,15,57,17,14,75,13,84,14,50,36,17,80,49,01,13,52,95,77,90,48,99,88,52,04
Giải đặc biệt
46285
Giải nhất
47600
Giải nhì
89103
41915
Giải ba
35857
82917
07914
80475
55113
18084
Giải tư
6314
7550
9636
4717
Giải năm
9880
7949
0301
6813
5152
5895
Giải sáu
877
990
348
Giải bẩy
99
88
52
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 4
3 3 4 4 5 7 7

6
8 9
0 2 2 7

5 7
0 4 5 8
0 5 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 61,15,59,81,40,32,30,63,33,80,25,01,75,58,86,17,44,40,27,53,74,16,18,02,44,69,34
Giải đặc biệt
71661
Giải nhất
24615
Giải nhì
03759
25581
Giải ba
31440
21532
47030
21563
46633
13680
Giải tư
4825
2001
6675
0958
Giải năm
9186
8717
4444
3440
5927
7853
Giải sáu
474
516
418
Giải bẩy
02
44
69
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
5 6 7 8
5 7
0 2 3 4
0 0 4 4
3 8 9
1 3 9
4 5
0 1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 76,34,41,33,99,68,75,80,34,76,74,50,18,11,07,39,01,58,04,91,13,23,23,07,12,63,92
Giải đặc biệt
65576
Giải nhất
21834
Giải nhì
98341
78733
Giải ba
68199
77368
98075
59580
47734
63176
Giải tư
9274
4850
5518
3111
Giải năm
7707
0739
1301
8058
5604
4191
Giải sáu
013
523
323
Giải bẩy
07
12
63
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7 7
1 2 3 8
3 3
3 4 4 9
1
0 8
3 8
4 5 6 6
0
1 2 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 48,27,86,80,24,10,69,03,43,69,41,22,77,20,37,56,12,35,35,00,03,44,21,26,28,70,72
Giải đặc biệt
41248
Giải nhất
17827
Giải nhì
73986
79480
Giải ba
41224
34610
25369
86403
80143
57669
Giải tư
1141
3622
2677
0520
Giải năm
1337
5356
2412
7235
8435
2100
Giải sáu
803
944
321
Giải bẩy
26
28
70
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3
0 2
0 1 2 4 6 7 8
5 5 7
1 3 4 8
6
9 9
0 2 7
0 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 14,10,30,77,05,83,29,19,20,72,80,91,42,23,35,75,88,55,99,35,77,21,04,11,53,81,27
Giải đặc biệt
27414
Giải nhất
11010
Giải nhì
41330
97277
Giải ba
74505
02583
25729
18319
80920
81572
Giải tư
1080
8991
4942
4123
Giải năm
9035
2575
9988
6255
7699
0135
Giải sáu
777
921
304
Giải bẩy
11
53
81
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
0 1 4 9
0 1 3 7 9
0 5 5
2
3 5

2 5 7 7
0 1 3 8
1 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 34,70,20,78,17,51,84,49,32,81,43,00,03,38,32,38,51,70,09,02,29,57,62,88,23,60,79
Giải đặc biệt
57534
Giải nhất
88770
Giải nhì
05720
91578
Giải ba
03717
48451
94184
89449
05832
56081
Giải tư
4943
4300
4803
7938
Giải năm
2632
1938
4351
0270
7609
7302
Giải sáu
029
457
562
Giải bẩy
88
23
60
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 9
7
0 3 9
2 2 4 8 8
3 9
1 1 7
0 2
0 0 8 9
1 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 65,09,89,11,66,98,03,04,60,61,99,49,60,08,96,57,07,67,46,92,19,60,99,63,35,38,12
Giải đặc biệt
44265
Giải nhất
59509
Giải nhì
68989
53011
Giải ba
99466
91198
56803
55404
06860
51761
Giải tư
5199
2649
9460
1408
Giải năm
5496
4857
9907
3867
9046
6692
Giải sáu
919
860
899
Giải bẩy
63
35
38
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 7 8 9
1 2 9

5 8
6 9
7
0 0 0 1 3 5 6 7

9
2 6 8 9 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 95,82,10,54,19,23,33,77,69,16,42,62,29,96,56,21,44,53,10,57,09,04,66,97,54,39,28
Giải đặc biệt
37195
Giải nhất
88982
Giải nhì
91410
39454
Giải ba
68319
52423
13233
68277
21169
30216
Giải tư
0142
3462
5629
2596
Giải năm
5756
9121
6244
8253
6810
3857
Giải sáu
309
404
166
Giải bẩy
97
54
39
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
0 0 6 9
1 3 8 9
3 9
2 4
3 4 4 6 7
2 6 9
7
2
5 6 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 39,45,96,16,85,23,68,71,40,36,50,58,69,71,17,15,26,98,60,96,89,32,60,22,64,26,84
Giải đặc biệt
16039
Giải nhất
40045
Giải nhì
88796
43516
Giải ba
95785
28723
74468
18671
71440
99436
Giải tư
8150
0958
7169
4771
Giải năm
1017
5415
7626
9898
1360
9496
Giải sáu
489
632
860
Giải bẩy
22
64
26
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 6 7
2 3 6 6
2 6 9
0 5
0 8
0 0 4 8 9
1 1
4 5 9
6 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 63,04,05,00,32,72,80,61,95,52,43,03,59,21,87,55,46,84,56,58,52,39,19,13,54,34,96
Giải đặc biệt
06363
Giải nhất
75304
Giải nhì
29505
25800
Giải ba
33432
51472
46580
24161
76595
98352
Giải tư
7743
7403
1859
9221
Giải năm
3187
2855
8646
8584
0256
8458
Giải sáu
352
139
219
Giải bẩy
13
54
34
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4 5
3 9
1
2 4 9
3 6
2 2 4 5 6 8 9
1 3
2
0 4 7
5 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 26,93,74,14,68,98,07,90,71,13,16,02,09,42,16,41,19,31,58,33,69,23,43,02,73,58,12
Giải đặc biệt
10026
Giải nhất
76693
Giải nhì
66574
62714
Giải ba
54568
53998
95807
03990
50571
84713
Giải tư
1316
0902
7909
3442
Giải năm
3716
6641
4419
8431
3158
0433
Giải sáu
469
923
443
Giải bẩy
02
73
58
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 7 9
2 3 4 6 6 9
3 6
1 3
1 2 3
8 8
8 9
1 3 4

0 3 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 15,73,33,20,33,80,70,58,55,18,12,16,96,86,44,03,87,59,43,66,75,49,01,12,54,73,22
Giải đặc biệt
29815
Giải nhất
36073
Giải nhì
85333
58920
Giải ba
97433
78280
03170
06858
88255
88818
Giải tư
2712
0016
1596
5386
Giải năm
0744
4503
9287
3859
3643
8366
Giải sáu
075
849
001
Giải bẩy
12
54
73
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
2 2 5 6 8
0 2
3 3
3 4 9
4 5 8 9
6
0 3 3 5
0 6 7
6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 36,24,56,47,50,38,10,12,49,29,08,30,39,64,47,58,71,86,69,04,63,65,06,00,44,72,22
Giải đặc biệt
49736
Giải nhất
58224
Giải nhì
65556
14147
Giải ba
58150
72738
43810
30812
33149
13629
Giải tư
8908
1830
7439
0764
Giải năm
6547
1958
9971
7786
2569
4304
Giải sáu
463
465
406
Giải bẩy
00
44
72
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 8
0 2
2 4 9
0 6 8 9
4 7 7 9
0 6 8
3 4 5 9
1 2
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 11,42,12,49,71,10,05,89,91,63,05,31,58,44,51,21,93,33,93,06,36,12,34,60,25,68,65
Giải đặc biệt
89911
Giải nhất
05742
Giải nhì
50512
78149
Giải ba
88171
00910
17405
26389
88291
99363
Giải tư
7605
2631
8658
7044
Giải năm
8351
4521
5193
7433
2793
6406
Giải sáu
436
412
634
Giải bẩy
60
25
68
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 6
0 1 2 2
1 5
1 3 4 6
2 4 9
1 8
0 3 5 8
1
9
1 3 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 26,72,47,81,76,15,59,20,49,49,59,86,52,14,14,00,59,13,58,14,79,27,66,85,26,25,55
Giải đặc biệt
96226
Giải nhất
95972
Giải nhì
01247
51881
Giải ba
41676
08715
40559
11220
01149
96249
Giải tư
4359
4886
1952
1114
Giải năm
6014
5500
7559
6213
7458
8014
Giải sáu
379
127
366
Giải bẩy
85
26
25
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 4 4 4 5
0 5 6 6 7

7 9 9
2 5 8 9 9 9
6
2 6 9
1 5 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 45,33,24,90,24,80,96,24,82,88,50,93,04,76,34,59,01,21,84,83,15,45,50,44,38,59,88
Giải đặc biệt
75345
Giải nhất
58033
Giải nhì
53624
14990
Giải ba
65024
54180
48496
98824
68882
50488
Giải tư
1050
3793
9904
2976
Giải năm
6534
1659
3601
3421
3084
1283
Giải sáu
615
045
950
Giải bẩy
44
38
59
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
5
1 4 4 4
3 4 8
4 5 5
0 0 9 9

6
0 2 3 4 8 8
0 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 33,29,76,45,52,84,50,42,09,81,23,25,71,84,32,46,78,84,69,57,16,32,99,65,89,71,53
Giải đặc biệt
52333
Giải nhất
60129
Giải nhì
20276
16945
Giải ba
79852
81184
82950
55742
41809
54881
Giải tư
7123
3025
2171
9384
Giải năm
5032
6746
5678
8084
0969
7357
Giải sáu
116
932
199
Giải bẩy
65
89
71
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6
3 5 9
2 2 3
2 5 6
0 2 3 7
5 9
1 1 6 8
1 4 4 4 9
9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 44,87,90,57,39,67,87,99,19,21,73,17,36,39,06,24,77,97,40,56,57,54,95,96,07,70,77
Giải đặc biệt
01844
Giải nhất
86587
Giải nhì
43090
21057
Giải ba
57039
85367
50887
42799
15519
33621
Giải tư
2573
5217
1536
8939
Giải năm
2106
7124
5477
8497
6140
1356
Giải sáu
057
954
095
Giải bẩy
96
07
70
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
7 9
1 4
6 9 9
0 4
4 6 7 7
7
0 3 7 7
7 7
0 5 6 7 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 44,58,02,55,85,95,61,42,56,29,62,28,48,65,76,09,65,50,70,75,49,93,72,09,18,34,91
Giải đặc biệt
70344
Giải nhất
29158
Giải nhì
24102
22255
Giải ba
23385
08995
78861
88142
93756
42929
Giải tư
0962
4828
0948
7865
Giải năm
5076
2309
1465
4650
5070
1375
Giải sáu
549
093
772
Giải bẩy
09
18
34
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9 9
8
8 9
4
2 4 8 9
0 5 6 8
1 2 5 5
0 2 5 6
5
1 3 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 81,62,03,47,89,48,41,51,25,86,47,48,81,47,87,28,53,68,67,83,34,95,92,42,08,22,16
Giải đặc biệt
59381
Giải nhất
50062
Giải nhì
41803
74247
Giải ba
29789
25048
78541
21351
15625
53386
Giải tư
8847
1248
2881
7647
Giải năm
3187
0628
3153
7468
8667
7883
Giải sáu
834
295
592
Giải bẩy
42
08
22
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
6
2 5 8
4
1 2 7 7 7 8 8
1 3
2 7 8

1 1 3 6 7 9
2 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 04,32,20,37,23,86,23,16,45,18,12,64,85,75,94,39,29,40,13,70,74,36,42,17,95,41,89
Giải đặc biệt
11504
Giải nhất
13132
Giải nhì
43820
11937
Giải ba
91023
02686
33623
25816
44645
58918
Giải tư
9812
8664
1685
4375
Giải năm
6194
6939
9829
3640
4213
8870
Giải sáu
374
236
642
Giải bẩy
17
95
41
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 3 6 7 8
0 3 3 9
2 6 7 9
0 1 2 5

4
0 4 5
5 6 9
4 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 67,13,44,17,68,10,66,56,73,74,95,91,32,56,33,80,16,98,41,16,61,16,03,60,85,39,71
Giải đặc biệt
86367
Giải nhất
69313
Giải nhì
57644
99117
Giải ba
57068
01410
71666
59756
37373
20474
Giải tư
6395
5291
5632
3556
Giải năm
2533
5880
4616
8998
7741
1916
Giải sáu
961
316
203
Giải bẩy
60
85
39
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 3 6 6 6 7

2 3 9
1 4
6 6
0 1 6 7 8
1 3 4
0 5
1 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 28,68,02,38,52,32,78,04,66,91,99,99,82,37,81,74,17,44,81,43,20,26,67,30,22,92,01
Giải đặc biệt
66228
Giải nhất
20468
Giải nhì
52302
81938
Giải ba
80052
98632
60778
43904
23666
29291
Giải tư
9299
7599
3882
4937
Giải năm
8481
5974
4117
4744
3181
7043
Giải sáu
520
126
567
Giải bẩy
30
22
92
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4
7
0 2 6 8
0 2 7 8
3 4
2
6 7 8
4 8
1 1 2
1 2 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 30,31,84,17,42,74,07,05,72,85,88,58,19,96,53,38,00,30,33,08,89,36,16,91,85,30,55
Giải đặc biệt
83230
Giải nhất
27431
Giải nhì
64284
25717
Giải ba
00542
39074
03807
48505
81972
52585
Giải tư
3688
5158
4819
5996
Giải năm
1953
7838
0600
4430
1433
9408
Giải sáu
989
736
316
Giải bẩy
91
85
30
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7 8
6 7 9

0 0 0 1 3 6 8
2
3 5 8

2 4
4 5 5 8 9
1 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 65,64,17,22,70,09,23,89,71,34,02,73,63,66,66,78,88,10,60,46,95,60,44,30,52,63,13
Giải đặc biệt
57765
Giải nhất
81664
Giải nhì
81817
24222
Giải ba
29370
84409
04923
57889
07071
93934
Giải tư
4102
2973
6263
6666
Giải năm
8566
3378
2688
1310
3160
6446
Giải sáu
895
560
344
Giải bẩy
30
52
63
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
0 3 7
2 3
0 4
4 6
2
0 0 3 3 4 5 6 6
0 1 3 8
8 9
5

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 73,74,49,99,18,79,58,73,68,59,43,84,72,95,50,85,90,64,17,56,14,30,14,74,22,98,97
Giải đặc biệt
32273
Giải nhất
26774
Giải nhì
47449
00099
Giải ba
42018
44879
34758
02573
53468
78759
Giải tư
1143
4584
9372
9795
Giải năm
3750
9885
2890
9364
0917
2156
Giải sáu
114
430
214
Giải bẩy
74
22
98
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4 7 8
2
0
3 9
0 6 8 9
4 8
2 3 3 4 4 9
4 5
0 5 7 8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 57,79,69,85,41,54,56,04,83,85,52,95,44,40,56,49,49,52,02,06,46,59,35,72,04,96,01
Giải đặc biệt
48657
Giải nhất
92279
Giải nhì
26169
82385
Giải ba
98841
13954
79256
94604
99283
70785
Giải tư
1952
2895
1644
0040
Giải năm
0056
2149
4349
9152
6702
9706
Giải sáu
946
859
135
Giải bẩy
72
04
96
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 4 6


5
0 1 4 6 9 9
2 2 4 6 6 7 9
9
2 9
3 5 5
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 83,36,56,69,90,74,05,57,70,54,78,64,18,97,61,94,60,84,72,07,91,84,46,46,34,28,91
Giải đặc biệt
45483
Giải nhất
75836
Giải nhì
51256
95469
Giải ba
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải tư
0178
8464
7318
4497
Giải năm
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải sáu
191
984
646
Giải bẩy
46
34
28
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
8
8
4 6
6 6
4 6 7
0 1 4 9
0 2 4 8
3 4 4
0 1 1 4 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 98,37,63,29,44,50,67,97,74,22,42,60,68,69,57,26,04,46,19,94,13,79,57,16,56,29,44
Giải đặc biệt
08798
Giải nhất
75337
Giải nhì
28963
26229
Giải ba
39544
19950
42567
81097
15774
11622
Giải tư
1142
2860
5468
4869
Giải năm
8457
1226
2904
5946
4619
0294
Giải sáu
613
479
357
Giải bẩy
16
56
29
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 6 9
2 6 9 9
7
2 4 4 6
0 6 7 7
0 3 7 8 9
4 9

4 7 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 64,33,31,34,51,00,33,86,62,36,26,54,48,15,68,63,37,85,20,12,57,18,32,61,09,39,59
Giải đặc biệt
81664
Giải nhất
40033
Giải nhì
18931
74834
Giải ba
84351
11200
19833
22886
94162
32936
Giải tư
2426
4054
2848
1715
Giải năm
7368
9863
8037
9985
1320
5112
Giải sáu
657
518
832
Giải bẩy
61
09
39
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
2 5 8
0 6
1 2 3 3 4 6 7 9
8
1 4 7 9
1 2 3 4 8

5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 92,77,60,83,29,38,99,90,63,42,79,04,41,48,09,05,10,22,52,32,17,12,82,29,54,10,42
Giải đặc biệt
24192
Giải nhất
24877
Giải nhì
69360
66583
Giải ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải tư
6979
7304
7041
4748
Giải năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải sáu
617
012
182
Giải bẩy
29
54
10
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 9
0 0 2 7
2 9 9
2 8
1 2 2 8
2 4
0 3
7 9
2 3
0 2 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 03,04,33,70,21,56,46,56,56,91,26,33,56,48,34,63,61,08,62,43,62,92,34,04,72,23,96
Giải đặc biệt
86903
Giải nhất
51904
Giải nhì
86833
22870
Giải ba
85621
16256
18746
84156
68556
38891
Giải tư
3826
9033
6756
8348
Giải năm
9234
5163
4061
7108
1862
5943
Giải sáu
562
892
334
Giải bẩy
04
72
23
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 4 8

1 3 6
3 3 4 4
3 6 8
6 6 6 6
1 2 2 3
0 2

1 2 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 70,44,60,08,99,26,23,96,95,74,22,79,31,02,34,03,47,37,88,27,97,79,81,44,97,13,93
Giải đặc biệt
57570
Giải nhất
25444
Giải nhì
05260
51308
Giải ba
14099
69326
17323
52596
06495
47274
Giải tư
1522
2679
3931
2502
Giải năm
2734
6503
6147
0437
5088
0227
Giải sáu
897
979
581
Giải bẩy
44
97
13
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8
3
2 3 6 7
1 4 7
4 4 7

0
0 4 9 9
1 8
3 5 6 7 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 89,86,67,79,75,43,08,50,01,32,69,11,18,93,46,11,78,63,06,47,06,58,19,09,05,65,60
Giải đặc biệt
59389
Giải nhất
46086
Giải nhì
47967
93279
Giải ba
62875
61643
80808
17950
83001
55132
Giải tư
7669
4211
2318
6993
Giải năm
7346
4111
6778
2763
2406
4847
Giải sáu
006
958
919
Giải bẩy
09
05
65
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6 6 8 9
1 1 8 9

2
3 6 7
0 8
0 3 5 7 9
5 8 9
6 9
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 81,72,50,21,07,42,92,23,06,97,18,56,22,34,72,83,01,31,20,37,45,95,12,92,44,89,04
Giải đặc biệt
89581
Giải nhất
62172
Giải nhì
16250
32921
Giải ba
86507
63642
18592
40723
78206
13297
Giải tư
4218
9856
9922
8734
Giải năm
4172
2783
9801
0431
9420
0537
Giải sáu
945
195
212
Giải bẩy
92
44
89
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 7
2 8
0 1 2 3
1 4 7
2 4 5
0 6

2 2
1 3 9
2 2 5 7

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 24,58,12,49,75,85,54,92,44,26,63,46,74,10,58,03,38,49,21,86,00,28,50,35,83,26,41
Giải đặc biệt
67724
Giải nhất
09458
Giải nhì
42912
82249
Giải ba
32675
58785
80854
22192
66944
59826
Giải tư
3763
1746
8274
9210
Giải năm
9558
7603
8738
9949
1521
8486
Giải sáu
600
528
250
Giải bẩy
35
83
26
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
0 2
1 4 6 6 8
5 8
1 4 6 9 9
0 4 8 8
3
4 5
3 5 6
2

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 79,11,85,63,05,10,33,38,74,44,35,90,20,77,60,49,39,22,26,41,61,58,33,76,78,40,09
Giải đặc biệt
67879
Giải nhất
07811
Giải nhì
56885
61063
Giải ba
64605
02010
94533
29538
20174
81544
Giải tư
7935
8490
0920
4677
Giải năm
6660
0349
9239
4622
5526
4141
Giải sáu
561
858
133
Giải bẩy
76
78
40
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
0 1
0 2 6
3 3 5 8 9
0 1 4 9
8
0 1 3
4 6 7 8 9
5
0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 75,88,95,10,29,32,95,87,20,11,56,55,05,23,72,89,20,50,25,11,03,69,94,80,74,83,51
Giải đặc biệt
17375
Giải nhất
14288
Giải nhì
47795
89010
Giải ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải tư
6956
1055
0805
3323
Giải năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải sáu
103
269
494
Giải bẩy
80
74
83
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
0 1 1
0 0 3 5 9
2

0 1 5 6
9
2 4 5
0 3 7 8 9
4 5 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 95,85,90,47,08,68,20,99,46,64,45,72,60,66,85,33,77,98,39,46,08,93,97,03,96,19,08
Giải đặc biệt
56695
Giải nhất
14685
Giải nhì
86290
10847
Giải ba
34708
21368
14720
47299
88746
86664
Giải tư
7445
4972
3960
2366
Giải năm
5485
6833
4077
3698
4339
1046
Giải sáu
108
993
097
Giải bẩy
03
96
19
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 8 8
9
0
3 9
5 6 6 7

0 4 6 8
2 7
5 5
0 3 5 6 7 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 76,11,62,87,45,06,78,92,26,22,23,01,07,39,94,26,20,05,11,05,80,43,89,08,68,94,48
Giải đặc biệt
47076
Giải nhất
91911
Giải nhì
68062
89887
Giải ba
97745
08606
90078
48492
59226
23122
Giải tư
1723
6001
7707
8139
Giải năm
9794
4226
2120
7005
9711
9405
Giải sáu
880
643
489
Giải bẩy
08
68
94
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 5 6 7 8
1 1
0 2 3 6 6
9
3 5 8

2 8
6 8
0 7 9
2 4 4

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 20,47,56,17,30,79,57,88,86,12,49,46,95,84,01,49,69,25,74,35,10,45,49,97,07,58,81
Giải đặc biệt
24420
Giải nhất
64647
Giải nhì
92456
73117
Giải ba
43430
17679
18857
58788
06086
56612
Giải tư
6449
3646
0895
3184
Giải năm
9301
4549
8069
7225
3674
8235
Giải sáu
810
645
849
Giải bẩy
97
07
58
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
0 2 7
0 5
0 5
5 6 7 9 9 9
6 7 8
9
4 9
1 4 6 8
5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 05,88,03,92,27,64,21,09,73,74,21,36,75,39,33,77,78,55,13,38,47,34,27,51,56,78,37
Giải đặc biệt
68205
Giải nhất
60388
Giải nhì
32503
77792
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải tư
5421
3336
3075
0339
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải sáu
147
834
427
Giải bẩy
51
56
78
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 9
3
1 1 7 7
3 4 6 7 8 9
7
1 5 6
4
3 4 5 7 8 8
8
2

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 87,61,67,96,11,81,12,59,14,28,26,24,56,24,81,13,90,00,35,73,05,89,94,81,62,59,02
Giải đặc biệt
73787
Giải nhất
06261
Giải nhì
48267
37696
Giải ba
25011
20381
31012
72359
95514
05128
Giải tư
8426
8924
7256
4224
Giải năm
9581
4713
2690
3000
8935
3073
Giải sáu
905
189
094
Giải bẩy
81
62
59
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 5
1 2 3 4
4 4 6 8
5

6 9 9
1 2 7
3
1 1 1 7 9
0 4 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 77,92,61,41,55,73,10,84,39,48,65,85,30,14,66,78,40,00,23,43,44,41,55,00,04,38,45
Giải đặc biệt
75877
Giải nhất
08692
Giải nhì
87361
31241
Giải ba
06055
87073
97510
52584
52539
03248
Giải tư
9565
5285
8430
3314
Giải năm
4666
6378
7540
2000
6823
1143
Giải sáu
444
841
655
Giải bẩy
00
04
38
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 4
0 4
3
0 8 9
0 1 1 3 4 5 8
5 5
1 5 6
3 7 8
4 5
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 19,71,52,94,17,34,44,58,55,74,87,16,85,25,65,26,83,57,71,16,46,08,79,47,73,97,23
Giải đặc biệt
39919
Giải nhất
34271
Giải nhì
89252
08794
Giải ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải tư
7287
6916
3685
6225
Giải năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải sáu
746
208
679
Giải bẩy
47
73
97
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6 6 7 9
3 5 6
4
4 6 7
2 5 7 8
5
1 1 3 4 9
3 5 7
4 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 18,26,50,73,49,32,09,87,58,41,88,60,43,09,86,58,70,16,69,11,63,78,89,55,01,37,62
Giải đặc biệt
58118
Giải nhất
72226
Giải nhì
98850
15773
Giải ba
71749
51632
31209
50187
40158
45441
Giải tư
5688
2460
5843
0309
Giải năm
4886
9358
5870
7416
4769
2711
Giải sáu
963
478
989
Giải bẩy
55
01
37
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9 9
1 6 8
6
2 7
1 3 9
0 5 8 8
0 2 3 9
0 3 8
6 7 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 43,46,02,26,65,28,40,38,87,70,09,29,47,39,53,45,86,99,84,45,17,25,25,96,47,10,23
Giải đặc biệt
06743
Giải nhất
89246
Giải nhì
53202
56726
Giải ba
17865
78228
68740
25838
07187
80970
Giải tư
6109
2529
0747
1139
Giải năm
8653
2345
9186
3799
9284
2745
Giải sáu
717
825
425
Giải bẩy
96
47
10
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
0 7
3 5 5 6 8 9
8 9
0 3 5 5 6 7 7
3
5
0
4 6 7
6 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 56,73,52,97,52,48,58,76,53,92,66,39,57,22,48,86,07,92,05,63,68,39,57,53,35,77,97
Giải đặc biệt
37856
Giải nhất
94473
Giải nhì
55952
43597
Giải ba
50852
71048
33458
28076
63553
28692
Giải tư
7866
1039
5557
2822
Giải năm
9848
2486
5307
9392
0905
1663
Giải sáu
768
839
057
Giải bẩy
53
35
77
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7

2
5 9 9
8 8
2 2 3 3 6 7 7 8
3 6 8
3 6 7
6
2 2 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 77,33,46,71,91,40,69,26,83,57,02,15,96,81,27,98,34,20,35,82,54,89,75,09,96,23,53
Giải đặc biệt
47577
Giải nhất
75833
Giải nhì
93046
49671
Giải ba
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải tư
5202
9315
8696
9581
Giải năm
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải sáu
854
189
175
Giải bẩy
09
96
23
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
5
0 3 6 7
3 4 5
0 6
3 4 7
9
1 5 7
1 2 3 9
1 6 6 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 02,93,52,77,38,18,49,59,96,92,64,34,75,93,42,97,03,91,91,59,50,65,46,55,92,70,12
Giải đặc biệt
76102
Giải nhất
46493
Giải nhì
52752
89477
Giải ba
83438
34418
05049
52159
74896
83492
Giải tư
9964
8534
9975
6493
Giải năm
0642
3097
7803
9391
3691
6359
Giải sáu
750
265
946
Giải bẩy
55
92
70
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
2 8

4 8
2 6 9
0 2 5 9 9
4 5
0 5 7

1 1 2 2 3 3 6 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 27,77,15,92,46,58,04,89,24,00,89,90,89,50,04,60,42,04,88,65,90,00,05,36,60,58,11
Giải đặc biệt
55827
Giải nhất
39977
Giải nhì
20715
42892
Giải ba
88546
49558
01604
22589
44324
77100
Giải tư
5489
2390
8889
5750
Giải năm
3004
7160
0142
9604
4288
9465
Giải sáu
590
700
105
Giải bẩy
36
60
58
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 4 4 4 5
1 5
4 7
6
2 6
0 8 8
0 0 5
7
8 9 9 9
0 0 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 58,34,20,71,39,82,20,67,19,61,54,09,78,97,99,66,69,55,34,93,15,94,98,24,00,65,16
Giải đặc biệt
93758
Giải nhất
96434
Giải nhì
10620
41971
Giải ba
97839
24382
48220
49467
28419
70861
Giải tư
7454
7809
8678
2897
Giải năm
0499
1466
2069
6655
0134
2993
Giải sáu
915
894
598
Giải bẩy
24
00
65
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
5 6 9
0 0 4
4 4 9

4 5 8
1 5 6 7 9
1 8
2
3 4 7 8 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 60,40,93,13,44,97,71,04,28,60,48,41,41,00,41,41,65,04,19,08,97,74,06,41,71,90,63
Giải đặc biệt
67360
Giải nhất
84040
Giải nhì
06293
78613
Giải ba
24044
91197
69571
29604
00428
26260
Giải tư
4048
4141
7341
5700
Giải năm
7841
6441
1365
9604
4719
8308
Giải sáu
797
374
706
Giải bẩy
41
71
90
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 4 6 8
3 9
8

0 1 1 1 1 1 4 8

0 0 3 5
1 1 4

0 3 7 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 15,23,74,64,94,44,40,14,21,90,70,24,63,70,27,64,94,75,15,60,67,05,04,68,40,91,77
Giải đặc biệt
30415
Giải nhất
46223
Giải nhì
32874
26964
Giải ba
77894
62144
22240
74314
60521
44090
Giải tư
0570
3424
1563
1970
Giải năm
3127
3664
5294
2775
0415
2860
Giải sáu
967
705
404
Giải bẩy
68
40
91
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
4 5 5
1 3 4 7

0 0 4

0 3 4 4 7 8
0 0 4 5 7

0 1 4 4

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 79,30,15,41,58,67,66,62,54,94,83,93,65,99,17,85,95,52,75,25,11,30,88,85,36,70,51
Giải đặc biệt
16979
Giải nhất
09730
Giải nhì
04515
27241
Giải ba
78758
04867
57566
51462
35054
16394
Giải tư
7083
8093
5365
1899
Giải năm
6917
9385
2795
5652
6575
5825
Giải sáu
711
030
488
Giải bẩy
85
36
70
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5 7
5
0 0 6
1
1 2 4 8
2 5 6 7
0 5 9
3 5 5 8
3 4 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 64,69,79,35,18,90,79,06,18,58,55,54,47,34,82,49,37,32,78,10,38,05,90,03,93,82,56
Giải đặc biệt
01964
Giải nhất
74969
Giải nhì
79479
90535
Giải ba
34518
53590
67179
35306
03818
38858
Giải tư
4855
9854
4747
8734
Giải năm
8282
4549
6537
4132
6678
8510
Giải sáu
438
805
490
Giải bẩy
03
93
82
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6
0 8 8

2 4 5 7 8
7 9
4 5 6 8
4 9
8 9 9
2 2
0 0 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 57,28,98,56,01,10,30,52,78,62,30,44,62,17,11,51,09,99,79,60,56,99,03,80,87,44,09
Giải đặc biệt
31357
Giải nhất
31928
Giải nhì
42898
40056
Giải ba
16601
78810
23130
09552
34978
72962
Giải tư
3230
0744
3062
2117
Giải năm
7711
5851
9109
5799
4779
0060
Giải sáu
956
699
903
Giải bẩy
80
87
44
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 9 9
0 1 7
8
0 0
4 4
1 2 6 6 7
0 2 2
8 9
0 7
8 9 9

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 81,75,89,10,17,86,67,08,82,34,62,86,92,32,17,10,57,47,43,60,62,16,35,08,74,82,10
Giải đặc biệt
90781
Giải nhất
00175
Giải nhì
20889
90010
Giải ba
74017
54086
56167
99808
87482
43934
Giải tư
7062
0786
7592
5032
Giải năm
6017
3910
1657
0147
3943
0060
Giải sáu
762
116
835
Giải bẩy
08
74
82
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
0 0 0 6 7 7

2 4 5
3 7
7
0 2 2 7
4 5
1 2 2 6 6 9
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 75,06,54,16,85,47,76,38,09,16,32,16,73,80,48,58,17,49,63,31,65,67,33,96,41,42,68
Giải đặc biệt
32775
Giải nhất
01606
Giải nhì
41854
66216
Giải ba
47885
14847
59176
85638
87409
86316
Giải tư
2432
6816
7273
9680
Giải năm
7248
6558
9717
9849
7663
2831
Giải sáu
465
167
833
Giải bẩy
96
41
42
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
6 6 6 7

1 2 3 8
1 2 7 8 9
4 8
3 5 7 8
3 5 6
0 5
6