Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 100 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 67,37,02,93,71,66,77,89,61,11,29,56,49,32,93,41,95,79,24,07,57,14,23,55,42,78,89
Giải đặc biệt
37567
Giải nhất
66937
Giải nhì
25002
58693
Giải ba
03671
38466
76277
95589
54561
50911
Giải tư
5029
1256
4549
4432
Giải năm
4493
9241
1095
9179
4924
2507
Giải sáu
657
014
523
Giải bẩy
55
42
78
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
1 4
3 4 9
2 7
1 2 9
5 6 7
1 6 7
1 7 8 9
9 9
3 3 5


Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 90,85,84,52,64,74,02,95,74,74,66,99,61,98,61,86,40,49,68,06,26,53,32,70,10,56,46
Giải đặc biệt
74990
Giải nhất
57985
Giải nhì
77484
33052
Giải ba
81364
58674
12602
83695
31774
54774
Giải tư
0166
1499
3561
9098
Giải năm
8561
3686
5040
9249
8868
3006
Giải sáu
726
553
932
Giải bẩy
70
10
56
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
0
6
2
0 6 9
2 3 6
1 1 4 6 8
0 4 4 4
4 5 6
0 5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 02,39,96,42,91,65,96,34,98,17,90,09,32,88,64,30,52,38,53,07,59,46,49,22,72,17,03
Giải đặc biệt
00002
Giải nhất
89539
Giải nhì
65196
14242
Giải ba
36791
17465
17396
80834
74698
49217
Giải tư
1790
4909
3532
7588
Giải năm
8464
6230
8652
5138
0853
7207
Giải sáu
959
746
249
Giải bẩy
22
72
17
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 7 9
7 7
2
0 2 4 8 9
2 6 9
2 3 9
4 5
2
8
0 1 6 6 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 97,13,57,10,16,20,95,89,49,69,24,71,41,50,16,37,66,39,69,29,54,66,56,70,32,96,81
Giải đặc biệt
17597
Giải nhất
14213
Giải nhì
82057
25910
Giải ba
34016
95620
66695
91089
19149
96769
Giải tư
6324
9371
9341
9350
Giải năm
2516
2437
5066
6839
9669
4629
Giải sáu
254
366
156
Giải bẩy
70
32
96
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 6 6
0 4 9
2 7 9
1 9
0 4 6 7
6 6 9 9
0 1
1 9
5 6 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 69,35,85,64,63,18,16,83,12,63,69,45,53,89,73,78,98,59,69,06,21,26,67,13,77,96,52
Giải đặc biệt
40369
Giải nhất
61635
Giải nhì
85885
89164
Giải ba
82363
05118
15616
00383
01112
13463
Giải tư
4569
1845
1353
4889
Giải năm
2173
0478
0898
7159
1769
3106
Giải sáu
121
026
567
Giải bẩy
13
77
96
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 3 6 8
1 6
5
5
2 3 9
3 3 4 7 9 9 9
3 7 8
3 5 9
6 8


Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 87,41,04,82,63,22,06,50,44,53,77,45,01,33,08,41,79,28,45,43,16,60,96,59,09,12,90
Giải đặc biệt
80287
Giải nhất
34741
Giải nhì
16604
76482
Giải ba
80163
33022
10306
28950
52944
14753
Giải tư
8777
0545
3401
4633
Giải năm
2108
0141
8279
6228
8145
6843
Giải sáu
716
160
396
Giải bẩy
59
09
12
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 8 9
2 6
2 8
3
1 1 3 4 5 5
0 3 9
0 3
7 9
2 7
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 26,98,21,02,38,63,97,90,92,60,99,50,91,21,18,33,62,81,78,43,79,16,75,98,35,48,02
Giải đặc biệt
29826
Giải nhất
13498
Giải nhì
63321
15802
Giải ba
27738
56163
93997
37190
12592
30960
Giải tư
7699
2850
6191
4221
Giải năm
0718
9433
5262
1981
5778
0943
Giải sáu
179
216
075
Giải bẩy
98
35
48
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
6 8
1 1 6
3 5 8
3 8
0
0 2 3
5 8 9
1
0 1 2 7 8 8 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 55,49,29,03,65,71,44,98,57,59,37,70,69,74,54,46,25,56,62,83,75,32,61,54,64,15,84
Giải đặc biệt
86255
Giải nhất
11249
Giải nhì
87129
59903
Giải ba
95365
98371
70344
83998
20757
20659
Giải tư
2837
7870
1969
4974
Giải năm
1254
9846
0925
0356
8262
2283
Giải sáu
675
532
661
Giải bẩy
54
64
15
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5
5 9
2 7
4 6 9
4 4 5 6 7 9
1 2 4 5 9
0 1 4 5
3 4
8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 09,94,91,54,50,00,21,31,44,93,05,73,42,96,22,55,64,37,15,73,60,70,23,07,53,52,14
Giải đặc biệt
17409
Giải nhất
34794
Giải nhì
02491
77554
Giải ba
05150
77600
92021
42931
73344
40793
Giải tư
6405
9973
3742
9996
Giải năm
2522
7755
3264
2637
9215
7973
Giải sáu
460
970
823
Giải bẩy
07
53
52
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7 9
4 5
1 2 3
1 7
2 4
0 2 3 4 5
0 4
0 3 3

1 3 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 65,90,80,59,96,04,75,24,37,83,58,87,74,23,82,09,47,29,50,84,46,61,69,33,06,76,92
Giải đặc biệt
44465
Giải nhất
74590
Giải nhì
42780
45659
Giải ba
29196
34304
14475
53724
61637
14983
Giải tư
2658
7187
9374
8323
Giải năm
6582
0009
4547
5429
5950
0984
Giải sáu
646
461
869
Giải bẩy
33
06
76
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 9

3 4 9
3 7
6 7
0 8 9
1 5 9
4 5 6
0 2 3 4 7
0 2 6


Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 26,81,78,59,65,66,06,80,44,32,53,44,78,22,20,18,65,98,01,74,66,97,92,22,53,84,19
Giải đặc biệt
29226
Giải nhất
12081
Giải nhì
04978
89159
Giải ba
75765
08766
58006
28080
09244
62832
Giải tư
7153
6944
3278
3322
Giải năm
0120
9418
9965
9898
9701
1674
Giải sáu
166
197
692
Giải bẩy
22
53
84
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
8 9
0 2 2 6
2
4 4
3 3 9
5 5 6 6
4 8 8
0 1 4
2 7 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 33,15,04,10,14,87,80,29,09,46,73,36,15,49,05,19,76,64,30,79,40,87,83,24,89,58,66
Giải đặc biệt
63333
Giải nhất
06115
Giải nhì
03604
47710
Giải ba
20814
12887
90480
76129
05409
67246
Giải tư
8973
2636
4015
3549
Giải năm
2605
8619
1376
6464
7730
5679
Giải sáu
140
887
883
Giải bẩy
24
89
58
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 9
0 4 5 5 9
4 9
0 3 6
0 6 9
8
4 6
3 6 9
0 3 7 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 51,42,12,61,84,50,90,44,25,19,03,66,59,93,43,40,61,33,26,86,47,11,85,32,96,57,01
Giải đặc biệt
04651
Giải nhất
66342
Giải nhì
03912
51761
Giải ba
53484
76450
06690
80944
64525
99819
Giải tư
3903
9166
9459
7593
Giải năm
3043
0440
4161
7333
9126
8586
Giải sáu
047
611
685
Giải bẩy
32
96
57
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
1 2 9
5 6
2 3
0 2 3 4 7
0 1 7 9
1 1 6

4 5 6
0 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 88,04,06,17,66,63,63,16,16,25,50,23,10,59,56,41,81,07,39,41,20,47,90,28,07,14,10
Giải đặc biệt
66688
Giải nhất
12104
Giải nhì
71206
88217
Giải ba
42266
44663
12063
02816
05016
55725
Giải tư
4250
4823
6110
8859
Giải năm
4556
5041
7581
7507
4539
8341
Giải sáu
320
047
190
Giải bẩy
28
07
14
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 7 7
0 0 4 6 6 7
0 3 5 8
9
1 1 7
0 6 9
3 3 6

1 8
0

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 56,39,48,67,78,06,35,08,45,53,81,95,16,82,30,21,66,92,89,21,31,66,20,68,29,44,32
Giải đặc biệt
97856
Giải nhất
25539
Giải nhì
65648
89467
Giải ba
65378
77106
08335
31708
65245
27153
Giải tư
4181
6295
4516
3382
Giải năm
5830
0821
8066
4292
3189
3421
Giải sáu
031
966
620
Giải bẩy
68
29
44
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
6
0 1 1 9
0 1 2 5 9
4 5 8
3 6
6 6 7 8
8
1 2 9
2 5

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 27,15,41,74,29,58,62,21,01,57,80,09,67,79,60,10,46,18,04,96,42,78,57,15,82,18,55
Giải đặc biệt
86127
Giải nhất
95915
Giải nhì
86841
37274
Giải ba
10829
19458
85562
07521
85701
70057
Giải tư
1080
3809
6267
5179
Giải năm
5260
6110
9746
1518
6504
4996
Giải sáu
942
278
257
Giải bẩy
15
82
18
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9
0 5 5 8 8
1 7 9

1 2 6
5 7 7 8
0 2 7
4 8 9
0 2
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 24,69,03,48,10,86,09,79,14,33,20,76,89,12,88,77,80,41,89,98,25,13,25,78,48,45,15
Giải đặc biệt
35024
Giải nhất
46369
Giải nhì
76603
27648
Giải ba
55510
32786
54609
39479
29714
06833
Giải tư
7020
8676
3089
5912
Giải năm
9288
0277
3980
8641
4689
7198
Giải sáu
225
813
825
Giải bẩy
78
48
45
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
0 2 3 4 5
0 4 5 5
3
1 5 8 8

9
6 7 8 9
0 6 8 9 9
8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 70,94,92,17,37,08,58,13,68,85,72,96,27,66,38,07,91,36,77,12,00,18,03,99,90,48,11
Giải đặc biệt
27070
Giải nhất
02994
Giải nhì
36292
52317
Giải ba
07937
14608
10458
06213
58868
17285
Giải tư
6972
5496
2027
0066
Giải năm
9438
1307
9291
6736
0777
0712
Giải sáu
000
718
703
Giải bẩy
99
90
48
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7 8
1 2 3 7 8
7
6 7 8
8
8
6 8
0 2 7
5
0 1 2 4 6 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 06 năm 2024
2 số cuối: 12,29,45,01,40,86,80,30,83,13,89,55,70,00,82,01,59,59,41,80,19,39,77,70,49,68,19
Giải đặc biệt
12612
Giải nhất
12229
Giải nhì
52445
78001
Giải ba
35540
84186
27880
36730
86783
11313
Giải tư
4189
8855
7970
2800
Giải năm
8482
7801
1359
6659
5441
4180
Giải sáu
019
239
877
Giải bẩy
70
49
68
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1
2 3 9 9
9
0 9
0 1 5 9
5 9 9
8
0 0 7
0 0 2 3 6 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 02,33,85,37,92,78,70,44,39,10,17,15,27,28,86,82,49,94,60,24,09,70,92,35,72,90,04
Giải đặc biệt
06102
Giải nhất
01933
Giải nhì
05985
82337
Giải ba
66092
09778
31470
86344
51339
93810
Giải tư
6817
0115
8527
9928
Giải năm
8786
2182
3849
8794
2860
3424
Giải sáu
109
070
092
Giải bẩy
35
72
90
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 9
0 5 7
4 7 8
3 5 7 9
4 9

0
0 0 2 8
2 5 6
0 2 2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 32,89,43,61,71,62,08,25,16,29,52,44,26,96,31,48,52,92,68,30,12,38,28,12,84,68,32
Giải đặc biệt
98932
Giải nhất
74989
Giải nhì
63943
68861
Giải ba
14371
59962
35608
24625
99816
03229
Giải tư
5752
1244
3526
3796
Giải năm
9831
9248
3552
9192
2768
1230
Giải sáu
512
138
128
Giải bẩy
12
84
68
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 2 6
5 6 8 9
0 1 2 2 8
3 4 8
2 2
1 2 8 8
1
4 9
2 6

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 31,14,14,30,98,76,22,89,65,39,27,42,81,83,09,03,43,54,50,00,66,96,10,07,20,52,49
Giải đặc biệt
60031
Giải nhất
50514
Giải nhì
09514
54630
Giải ba
36198
03676
41622
63989
83565
13439
Giải tư
8127
7042
3981
9883
Giải năm
4909
7503
1143
5354
5950
6000
Giải sáu
666
096
210
Giải bẩy
07
20
52
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7 9
0 4 4
0 2 7
0 1 9
2 3 9
0 2 4
5 6
6
1 3 9
6 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 90,43,30,03,79,57,25,55,57,80,91,53,81,32,11,41,80,35,14,94,32,37,80,63,29,75,12
Giải đặc biệt
47490
Giải nhất
72043
Giải nhì
09830
29003
Giải ba
30879
15157
62025
16755
23357
05880
Giải tư
8291
6953
9981
1132
Giải năm
0811
0341
2380
4935
4914
8694
Giải sáu
232
937
880
Giải bẩy
63
29
75
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 2 4
5 9
0 2 2 5 7
1 3
3 5 7 7
3
5 9
0 0 0 1
0 1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 78,62,46,85,94,75,75,21,08,56,21,59,98,12,93,00,19,41,75,49,22,63,20,40,07,32,52
Giải đặc biệt
72578
Giải nhất
03162
Giải nhì
29946
49185
Giải ba
10694
39375
83675
96521
94508
49856
Giải tư
5521
7559
0698
8712
Giải năm
1793
4900
1219
2541
0475
3049
Giải sáu
322
063
620
Giải bẩy
40
07
32
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 8
2 9
0 1 1 2
2
0 1 6 9
2 6 9
2 3
5 5 5 8
5
3 4 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 98,78,85,75,69,15,15,52,80,72,40,08,52,99,70,34,67,73,69,12,88,78,59,61,92,08,33
Giải đặc biệt
53398
Giải nhất
12478
Giải nhì
14385
06275
Giải ba
50369
07115
73615
52752
37780
90972
Giải tư
1340
3208
3152
1799
Giải năm
5570
7834
5867
5173
2969
1012
Giải sáu
288
878
459
Giải bẩy
61
92
08
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
2 5 5

3 4
0
2 2 9
1 7 9 9
0 2 3 5 8 8
0 5 8
2 8 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 43,57,95,12,65,75,93,47,94,15,48,23,68,32,92,50,29,63,12,85,92,42,19,43,55,10,23
Giải đặc biệt
09743
Giải nhất
80957
Giải nhì
58795
38612
Giải ba
30165
99475
59693
26647
80994
67715
Giải tư
7348
3723
9468
7032
Giải năm
1192
3750
3229
4263
1412
7585
Giải sáu
192
342
319
Giải bẩy
43
55
10
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 2 5 9
3 3 9
2
2 3 3 7 8
0 5 7
3 5 8
5
5
2 2 3 4 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 98,88,77,10,64,19,46,10,81,12,80,11,79,03,21,30,60,09,71,04,65,14,70,82,60,02,22
Giải đặc biệt
70098
Giải nhất
97488
Giải nhì
81877
42410
Giải ba
78164
41219
93046
13510
18781
03112
Giải tư
1380
5811
1579
9803
Giải năm
4821
3430
6260
1609
5871
9504
Giải sáu
065
714
870
Giải bẩy
82
60
02
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 9
0 0 1 2 4 9
1 2
0
6

0 0 4 5
0 1 7 9
0 1 2 8
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 82,73,76,32,55,10,07,37,04,05,46,56,47,90,84,60,89,68,67,94,72,01,62,51,87,41,60
Giải đặc biệt
13182
Giải nhất
64473
Giải nhì
58976
80232
Giải ba
65555
53210
45207
14837
11304
47605
Giải tư
1946
6656
2147
6690
Giải năm
2484
5860
7889
6268
2267
8394
Giải sáu
272
701
862
Giải bẩy
51
87
41
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5 7
0

2 7
1 6 7
1 5 6
0 0 2 7 8
2 3 6
2 4 7 9
0 4

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 97,87,76,40,30,08,62,12,43,22,68,75,36,95,74,55,78,45,26,08,26,17,44,06,61,62,64
Giải đặc biệt
39397
Giải nhất
45487
Giải nhì
31476
00040
Giải ba
47830
45608
32162
70312
68143
75822
Giải tư
0668
1475
4436
5595
Giải năm
1774
6655
7678
7745
1426
4108
Giải sáu
126
617
344
Giải bẩy
06
61
62
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 8
2 7
2 6 6
0 6
0 3 4 5
5
1 2 2 4 8
4 5 6 8
7
5 7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 00,39,18,01,75,06,32,63,58,62,88,85,28,37,45,61,89,09,67,47,32,02,09,79,73,50,87
Giải đặc biệt
55200
Giải nhất
18539
Giải nhì
69018
79701
Giải ba
77775
27106
44932
69463
49358
74462
Giải tư
6188
9885
3428
9737
Giải năm
1245
1061
4589
0309
8867
2047
Giải sáu
832
502
909
Giải bẩy
79
73
50
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 6 9 9
8
8
2 2 7 9
5 7
0 8
1 2 3 7
3 5 9
5 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 66,75,25,91,52,86,67,45,49,22,20,22,53,52,10,72,98,81,69,90,95,61,08,24,50,89,52
Giải đặc biệt
05966
Giải nhất
60275
Giải nhì
72725
90891
Giải ba
56652
91186
16367
64845
09049
06322
Giải tư
0220
6622
9353
0452
Giải năm
9510
9372
3898
4781
9369
2390
Giải sáu
695
561
208
Giải bẩy
24
50
89
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0
0 2 2 4 5

5 9
0 2 2 2 3
1 6 7 9
2 5
1 6 9
0 1 5 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 78,43,25,33,96,39,95,02,68,62,77,62,24,39,92,35,10,69,48,80,98,86,96,68,85,05,96
Giải đặc biệt
14478
Giải nhất
08543
Giải nhì
83125
92133
Giải ba
92796
76639
97895
59002
03268
78862
Giải tư
0077
1962
4824
8339
Giải năm
9892
6035
5510
5769
1348
4280
Giải sáu
198
786
996
Giải bẩy
68
85
05
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5
0
4 5
3 5 9 9
3 8

2 2 8 8 9
7 8
0 5 6
2 5 6 6 6 8

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 22,22,87,07,70,69,05,04,61,53,22,65,22,76,94,34,64,04,47,09,39,82,25,17,18,19,80
Giải đặc biệt
91322
Giải nhất
34422
Giải nhì
54587
91207
Giải ba
65370
28969
87605
86304
25261
47953
Giải tư
8722
3565
3622
9776
Giải năm
9794
6034
3664
4804
5847
1109
Giải sáu
439
382
725
Giải bẩy
17
18
19
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 5 7 9
7 8 9
2 2 2 2 5
4 9
7
3
1 4 5 9
0 6
0 2 7
4

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 68,45,40,71,70,90,80,38,54,67,10,80,49,11,90,23,99,31,62,54,11,67,95,45,41,62,32
Giải đặc biệt
51468
Giải nhất
36545
Giải nhì
25740
88471
Giải ba
71270
59190
24080
02738
14554
91467
Giải tư
1610
7280
1449
3711
Giải năm
1990
2823
4099
1531
0662
6554
Giải sáu
811
467
195
Giải bẩy
45
41
62
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 1
3
1 2 8
0 1 5 5 9
4 4
2 2 7 7 8
0 1
0 0
0 0 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 34,90,48,06,42,68,25,00,51,92,38,68,44,06,52,82,72,95,93,74,65,24,44,30,92,09,25
Giải đặc biệt
61034
Giải nhất
71290
Giải nhì
62348
50106
Giải ba
88442
20468
98125
52900
60651
31992
Giải tư
2338
9068
9944
8906
Giải năm
2052
1282
6872
1395
3593
8574
Giải sáu
165
824
844
Giải bẩy
30
92
09
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 6 9

4 5 5
0 4 8
2 4 4 8
1 2
5 8 8
2 4
2
0 2 2 3 5

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 26,25,09,64,52,21,98,40,94,12,31,33,88,53,88,16,52,17,12,90,36,70,10,89,29,30,72
Giải đặc biệt
06926
Giải nhất
62025
Giải nhì
01409
55964
Giải ba
06652
08021
58498
38040
60194
51612
Giải tư
9231
5633
3688
2553
Giải năm
1388
2016
7652
8917
9212
7390
Giải sáu
336
470
610
Giải bẩy
89
29
30
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 2 2 6 7
1 5 6 9
0 1 3 6
0
2 2 3
4
0 2
8 8 9
0 4 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 80,03,25,16,96,91,38,18,26,81,10,48,58,31,97,14,13,45,61,99,34,48,28,66,63,45,65
Giải đặc biệt
16880
Giải nhất
28703
Giải nhì
39525
63916
Giải ba
15096
08691
26638
16518
93526
28481
Giải tư
8610
7148
0858
1031
Giải năm
1597
2914
5213
4645
6661
9199
Giải sáu
934
848
328
Giải bẩy
66
63
45
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 3 4 6 8
5 6 8
1 4 8
5 5 8 8
8
1 3 5 6

0 1
1 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 96,40,44,62,90,06,02,90,65,35,00,13,62,60,27,49,72,83,37,19,07,67,59,63,62,20,26
Giải đặc biệt
84396
Giải nhất
64440
Giải nhì
12844
84462
Giải ba
39690
88306
54902
80590
37165
66935
Giải tư
3100
7913
8862
4260
Giải năm
8127
9549
6572
7683
7337
1419
Giải sáu
007
667
359
Giải bẩy
63
62
20
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 7
3 9
0 6 7
5 7
0 4 9
9
0 2 2 2 3 5 7
2
3
0 0 6

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 05,47,59,08,57,82,20,90,06,38,63,65,76,88,62,52,91,80,19,40,51,30,89,75,33,21,97
Giải đặc biệt
54105
Giải nhất
06147
Giải nhì
74859
97508
Giải ba
73957
99482
89320
24590
26706
66538
Giải tư
7963
9465
0076
7088
Giải năm
5862
9352
0691
2480
1519
4340
Giải sáu
751
430
989
Giải bẩy
75
33
21
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 8
9
0 1
0 3 8
0 7
1 2 7 9
2 3 5
5 6
0 2 8 9
0 1 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 76,32,69,00,45,82,46,99,82,69,30,87,02,80,06,79,86,81,50,02,26,21,95,64,52,00,77
Giải đặc biệt
98076
Giải nhất
10832
Giải nhì
34069
56100
Giải ba
99345
21382
23746
71599
25382
85169
Giải tư
0930
1587
9302
2080
Giải năm
0506
4079
4286
6281
9650
6402
Giải sáu
526
321
995
Giải bẩy
64
52
00
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 2 6

1 6
0 2
5 6
0 2
4 9 9
6 7 9
0 1 2 2 6 7
5 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 36,62,55,67,71,98,52,70,30,19,64,96,70,28,14,59,15,69,75,71,57,88,15,61,25,40,81
Giải đặc biệt
78736
Giải nhất
18262
Giải nhì
50955
32467
Giải ba
23671
36298
05252
86570
16030
92419
Giải tư
9864
2396
4270
9528
Giải năm
3814
6159
4915
6569
5975
3971
Giải sáu
157
788
615
Giải bẩy
61
25
40
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 5 9
5 8
0 6
0
2 5 7 9
1 2 4 7 9
0 0 1 1 5
1 8
6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 25,49,60,41,10,56,98,45,73,87,68,55,44,77,01,14,59,76,61,12,58,53,89,34,30,62,71
Giải đặc biệt
60325
Giải nhất
15349
Giải nhì
32360
62341
Giải ba
75210
62356
51398
75745
57573
85987
Giải tư
1468
8155
2344
3177
Giải năm
4101
1314
6459
5476
3361
9112
Giải sáu
358
053
489
Giải bẩy
34
30
62
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 2 4
5
0 4
1 4 5 9
3 5 6 8 9
0 1 2 8
1 3 6 7
7 9
8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 95,09,25,56,66,58,19,29,47,43,94,57,10,52,79,22,26,98,84,35,63,56,73,07,22,24,10
Giải đặc biệt
56095
Giải nhất
97809
Giải nhì
58525
99356
Giải ba
37066
79058
17319
80729
82947
25743
Giải tư
3094
2057
5210
6852
Giải năm
3379
9322
9426
1998
7384
9935
Giải sáu
963
856
373
Giải bẩy
07
22
24
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
0 0 9
2 2 4 5 6 9
5
3 7
2 6 6 7 8
3 6
3 9
4
4 5 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 17,18,79,86,40,41,50,97,57,53,76,39,93,66,73,98,76,49,73,58,04,60,30,28,17,01,22
Giải đặc biệt
12317
Giải nhất
81118
Giải nhì
75679
55486
Giải ba
53640
11641
98550
51697
35757
58353
Giải tư
4876
8039
6393
9366
Giải năm
1073
9098
6376
6149
3473
0458
Giải sáu
004
560
330
Giải bẩy
28
17
01
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
7 7 8
2 8
0 9
0 1 9
0 3 7 8
0 6
3 3 6 6 9
6
3 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 61,41,44,84,69,32,82,58,75,96,56,01,11,93,00,34,56,24,81,03,22,97,71,45,32,98,67
Giải đặc biệt
87661
Giải nhất
22441
Giải nhì
18944
47884
Giải ba
62669
61032
64782
29258
00675
55196
Giải tư
6456
6301
0711
9193
Giải năm
5000
1334
5056
5124
3581
8603
Giải sáu
322
497
371
Giải bẩy
45
32
98
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3
1
2 4
2 2 4
1 4 5
6 6 8
1 7 9
1 5
1 2 4
3 6 7 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 83,73,67,96,20,68,54,45,83,27,27,52,36,05,95,82,95,73,15,78,89,93,30,67,22,52,63
Giải đặc biệt
80183
Giải nhất
07373
Giải nhì
48867
30896
Giải ba
17520
86768
30554
76145
87183
83127
Giải tư
7227
6852
1236
9205
Giải năm
5395
1882
5795
5573
3815
0478
Giải sáu
889
493
030
Giải bẩy
67
22
52
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
5
0 2 7 7
0 6
5
2 2 4
3 7 7 8
3 3 8
2 3 3 9
3 5 5 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 69,58,03,90,69,72,17,10,25,20,61,62,33,19,74,30,75,67,77,92,50,95,45,12,28,32,55
Giải đặc biệt
90869
Giải nhất
86258
Giải nhì
96303
01790
Giải ba
13869
54572
71317
12810
47525
03020
Giải tư
0761
4562
7833
0419
Giải năm
6674
2830
5075
6867
0477
9992
Giải sáu
950
395
845
Giải bẩy
12
28
32
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 2 7 9
0 5 8
0 2 3
5
0 5 8
1 2 7 9 9
2 4 5 7

0 2 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 57,13,95,00,69,21,31,77,46,99,85,78,82,86,11,78,18,00,82,33,45,77,83,57,98,89,43
Giải đặc biệt
64857
Giải nhất
31913
Giải nhì
20095
44000
Giải ba
92069
67021
52931
48277
11046
89999
Giải tư
1085
3878
8682
2686
Giải năm
5611
0078
5218
2300
4982
1733
Giải sáu
245
377
183
Giải bẩy
57
98
89
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
1 3 8
1
1 3
3 5 6
7 7
9
7 7 8 8
2 2 3 5 6 9
5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 67,24,63,25,94,49,34,36,18,21,65,90,40,99,29,91,32,99,01,23,37,65,72,39,63,74,20
Giải đặc biệt
27567
Giải nhất
98924
Giải nhì
51863
96125
Giải ba
32394
64549
84234
20036
87618
89421
Giải tư
7865
6190
9540
9899
Giải năm
1929
1291
3732
4499
0501
0023
Giải sáu
237
365
872
Giải bẩy
39
63
74
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
8
0 1 3 4 5 9
2 4 6 7 9
0 9

3 3 5 5 7
2 4

0 1 4 9 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 05 năm 2024
2 số cuối: 31,92,30,89,76,39,46,89,05,43,18,07,35,66,32,33,98,63,27,82,76,52,77,95,61,60,97
Giải đặc biệt
72031
Giải nhất
10292
Giải nhì
46130
26589
Giải ba
90676
42039
96046
05589
71405
98943
Giải tư
7618
6107
6935
4766
Giải năm
2832
7333
5398
2863
9727
6282
Giải sáu
476
452
577
Giải bẩy
95
61
60
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
8
7
0 1 2 3 5 9
3 6
2
0 1 3 6
6 6 7
2 9 9
2 5 7 8

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 24,86,81,12,11,87,82,92,00,23,10,66,52,83,42,35,65,02,54,53,64,11,19,47,59,54,28
Giải đặc biệt
44624
Giải nhất
05886
Giải nhì
75181
44812
Giải ba
09211
39887
51882
98592
13100
35623
Giải tư
3810
5366
3352
3783
Giải năm
9442
7335
4865
8702
9454
0153
Giải sáu
064
111
819
Giải bẩy
47
59
54
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
0 1 1 2 9
3 4 8
5
2 7
2 3 4 4 9
4 5 6

1 2 3 6 7
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 77,91,74,76,75,48,02,45,40,28,37,89,42,12,18,04,32,64,59,21,60,30,03,08,61,03,82
Giải đặc biệt
15877
Giải nhất
86391
Giải nhì
81274
81676
Giải ba
90575
32048
64302
41745
95540
13428
Giải tư
1937
2689
1242
1612
Giải năm
8518
0804
5532
3564
2859
5321
Giải sáu
460
330
803
Giải bẩy
08
61
03
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 3 4 8
2 8
1 8
0 2 7
0 2 5 8
9
0 1 4
4 5 6 7
2 9
1

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 96,57,46,92,60,75,25,66,27,49,45,72,61,40,73,55,71,35,25,86,01,74,75,79,73,02,95
Giải đặc biệt
37696
Giải nhất
21957
Giải nhì
22046
36692
Giải ba
64560
66075
18325
29166
09527
99349
Giải tư
8645
6772
3361
2640
Giải năm
4773
5555
6771
6035
9625
1386
Giải sáu
601
374
875
Giải bẩy
79
73
02
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2

5 5 7
5
0 5 6 9
5 7
0 1 6
1 2 3 3 4 5 5 9
6
2 5 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 42,27,49,21,18,60,16,91,70,66,43,48,56,02,11,97,47,99,71,57,80,30,19,93,89,25,35
Giải đặc biệt
25842
Giải nhất
31827
Giải nhì
51849
73421
Giải ba
08418
64960
34316
24391
16970
95866
Giải tư
9943
8648
2356
6102
Giải năm
1611
8897
8947
2599
7671
9757
Giải sáu
380
430
919
Giải bẩy
93
89
25
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 6 8 9
1 5 7
0 5
2 3 7 8 9
6 7
0 6
0 1
0 9
1 3 7 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 20,35,10,85,18,82,74,77,92,02,12,59,64,67,30,57,78,92,79,49,51,77,60,19,93,77,37
Giải đặc biệt
57620
Giải nhất
82135
Giải nhì
88910
47085
Giải ba
31718
65482
84174
34977
84592
37002
Giải tư
6912
2359
7064
9067
Giải năm
0230
3557
4878
4292
3179
3749
Giải sáu
551
477
460
Giải bẩy
19
93
77
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 2 8 9
0
0 5 7
9
1 7 9
0 4 7
4 7 7 7 8 9
2 5
2 2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 94,13,30,03,76,50,22,64,90,62,77,36,98,88,81,23,78,00,30,57,95,65,77,08,62,71,60
Giải đặc biệt
36594
Giải nhất
90713
Giải nhì
48830
35403
Giải ba
24376
63350
49922
46764
82390
56362
Giải tư
0777
9136
6698
2988
Giải năm
7581
7323
4178
9700
7530
1657
Giải sáu
095
465
777
Giải bẩy
08
62
71
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 8
3
2 3
0 0 6

0 7
0 2 2 4 5
1 6 7 7 8
1 8
0 4 5 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 52,65,57,69,44,58,61,54,26,60,41,28,10,54,82,22,64,93,53,24,82,67,01,82,60,50,47
Giải đặc biệt
69952
Giải nhất
12165
Giải nhì
74557
28269
Giải ba
17544
31458
29961
71554
18326
20760
Giải tư
6441
9828
9610
1054
Giải năm
3082
9422
4364
8493
2653
5224
Giải sáu
382
567
101
Giải bẩy
82
60
50
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0
2 4 6 8

1 4 7
0 2 3 4 4 7 8
0 0 1 4 5 7 9

2 2 2
3

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 81,28,68,26,97,41,77,91,22,18,90,94,38,01,16,71,07,06,92,52,15,66,92,33,16,08,17
Giải đặc biệt
12681
Giải nhất
26928
Giải nhì
84568
79326
Giải ba
60597
77441
98277
62191
30322
97918
Giải tư
5890
9394
6338
8901
Giải năm
4916
9771
1007
2806
5292
8652
Giải sáu
815
466
192
Giải bẩy
33
16
08
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 7 8
5 6 6 7 8
2 6 8
3 8
1
2
6 8
1 7
1
0 1 2 2 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 25,14,00,69,22,06,23,84,63,85,62,93,51,95,56,43,21,08,53,31,69,95,36,82,93,79,37
Giải đặc biệt
15525
Giải nhất
29914
Giải nhì
83400
68369
Giải ba
96522
74106
84523
66484
76563
65685
Giải tư
7662
3493
5151
9395
Giải năm
6856
6643
1321
4108
2153
6831
Giải sáu
369
495
636
Giải bẩy
82
93
79
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 8
4
1 2 3 5
1 6 7
3
1 3 6
2 3 9 9
9
2 4 5
3 3 5 5

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 80,86,77,80,92,25,59,32,30,15,43,84,75,36,26,22,03,62,09,70,91,92,71,11,59,91,39
Giải đặc biệt
19980
Giải nhất
85986
Giải nhì
47577
69280
Giải ba
98092
25825
81059
57932
33830
71715
Giải tư
5543
1384
6975
5836
Giải năm
2326
4322
0703
7162
4509
0470
Giải sáu
191
392
571
Giải bẩy
11
59
91
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
1 5
2 5 6
0 2 6 9
3
9 9
2
0 1 5 7
0 0 4 6
1 1 2 2

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 79,22,33,95,54,29,79,17,63,22,86,63,85,20,51,89,92,90,48,57,99,89,90,05,60,99,33
Giải đặc biệt
29379
Giải nhất
29822
Giải nhì
24933
27395
Giải ba
63254
65829
39579
26917
20063
91422
Giải tư
9186
1763
9385
1320
Giải năm
5451
3289
0892
4290
1448
7357
Giải sáu
899
689
390
Giải bẩy
05
60
99
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
7
0 2 2 9
3 3
8
1 4 7
0 3 3
9 9
5 6 9 9
0 0 2 5 9 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 92,38,74,19,58,71,24,14,59,43,70,10,92,56,57,45,57,19,32,16,22,06,49,71,26,85,23
Giải đặc biệt
26592
Giải nhất
38838
Giải nhì
43774
91819
Giải ba
08758
63771
15724
91314
86959
47543
Giải tư
1370
7010
5792
5856
Giải năm
9957
5245
8757
2019
4132
6316
Giải sáu
222
106
949
Giải bẩy
71
26
85
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 4 6 9 9
2 3 4 6
2 8
3 5 9
6 7 7 8 9

0 1 1 4
5
2 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 04,51,09,05,15,26,44,57,46,61,80,73,16,36,43,41,84,98,77,96,91,46,54,69,52,95,37
Giải đặc biệt
62904
Giải nhất
16351
Giải nhì
92109
84405
Giải ba
50215
82326
54744
81157
60946
93661
Giải tư
7880
3573
0916
9336
Giải năm
9443
9241
5284
9798
4277
7296
Giải sáu
591
346
154
Giải bẩy
69
52
95
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 9
5 6
6
6 7
1 3 4 6 6
1 2 4 7
1 9
3 7
0 4
1 5 6 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 89,74,89,77,60,50,54,06,41,69,41,29,03,40,74,71,18,00,33,34,17,28,92,47,40,90,27
Giải đặc biệt
90289
Giải nhất
19874
Giải nhì
24789
50177
Giải ba
84160
84250
66154
14306
03341
85969
Giải tư
3241
9829
9103
6240
Giải năm
5674
7671
0218
3300
5133
6434
Giải sáu
317
228
892
Giải bẩy
47
40
90
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6
7 8
7 8 9
3 4
0 0 1 1 7
0 4
0 9
1 4 4 7
9 9
0 2

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 50,71,10,53,42,72,81,33,16,24,87,17,61,65,52,69,82,10,04,63,66,86,16,12,51,91,18
Giải đặc biệt
96850
Giải nhất
66671
Giải nhì
51310
74053
Giải ba
36642
19172
58381
14433
62816
92024
Giải tư
4787
8217
7761
0665
Giải năm
8452
0869
3282
0710
4804
7663
Giải sáu
366
886
216
Giải bẩy
12
51
91
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 2 6 6 7 8
4
3
2
0 1 2 3
1 3 5 6 9
1 2
1 2 6 7
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 69,29,61,81,03,04,49,13,25,22,26,46,51,93,37,84,48,79,05,79,34,73,00,54,33,98,29
Giải đặc biệt
99369
Giải nhất
13829
Giải nhì
59861
27481
Giải ba
65303
77704
89049
50013
34525
33222
Giải tư
3926
0546
2651
3393
Giải năm
0937
3884
1948
1679
9105
2079
Giải sáu
334
673
600
Giải bẩy
54
33
98
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4 5
3
2 5 6 9 9
3 4 7
6 8 9
1 4
1 9
3 9 9
1 4
3 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 96,01,70,15,18,57,21,94,18,48,81,71,50,00,09,42,61,16,69,70,96,35,89,52,22,89,90
Giải đặc biệt
71396
Giải nhất
20801
Giải nhì
73470
83615
Giải ba
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải tư
2581
6371
8850
1300
Giải năm
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải sáu
496
635
489
Giải bẩy
52
22
89
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 9
5 6 8 8
1 2
5
2 8
0 2 7
1 9
0 0 1
1 9 9
0 4 6 6

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 49,12,20,80,61,92,89,15,20,67,52,30,83,20,90,41,10,78,75,96,56,90,03,58,28,35,64
Giải đặc biệt
90649
Giải nhất
71212
Giải nhì
55720
56680
Giải ba
64761
94392
09089
57015
06920
83467
Giải tư
1452
5230
5083
2320
Giải năm
4090
8241
0310
6378
1575
3896
Giải sáu
756
690
503
Giải bẩy
58
28
35
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 2 5
0 0 0 8
0 5
1 9
2 6 8
1 4 7
5 8
0 3 9
0 0 2 6

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 73,37,22,59,10,91,27,47,72,99,94,21,58,83,93,83,27,16,13,70,50,36,85,27,83,16,80
Giải đặc biệt
12073
Giải nhất
92837
Giải nhì
28622
02259
Giải ba
53010
14391
79427
13247
76972
60599
Giải tư
6594
5821
6858
2983
Giải năm
0993
5483
8027
6916
5213
4770
Giải sáu
850
036
185
Giải bẩy
27
83
16
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 6 6
1 2 7 7 7
6 7
7
0 8 9

0 2 3
0 3 3 3 5
1 3 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 56,52,40,93,10,33,42,78,36,81,51,61,93,87,09,93,63,50,28,28,53,88,35,73,80,42,86
Giải đặc biệt
69356
Giải nhất
22552
Giải nhì
35140
15293
Giải ba
35010
28133
33342
65578
74436
57981
Giải tư
4851
2761
8993
3587
Giải năm
6909
2693
2363
1750
3328
7628
Giải sáu
753
388
635
Giải bẩy
73
80
42
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0
8 8
3 5 6
0 2 2
0 1 2 3 6
1 3
3 8
0 1 6 7 8
3 3 3

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 38,24,57,13,62,70,69,44,62,39,62,79,08,55,02,36,22,21,78,53,52,47,22,12,45,75,97
Giải đặc biệt
14138
Giải nhất
62724
Giải nhì
54157
96213
Giải ba
14362
89770
55669
50544
04462
48939
Giải tư
4062
5079
6608
7155
Giải năm
7402
1236
4922
4421
2178
9253
Giải sáu
552
247
722
Giải bẩy
12
45
75
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
2 3
1 2 2 4
6 8 9
4 5 7
2 3 5 7
2 2 2 9
0 5 8 9

7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 10,24,10,66,26,95,57,24,69,74,60,68,13,84,99,98,68,10,55,16,17,30,68,69,62,27,41
Giải đặc biệt
16510
Giải nhất
57524
Giải nhì
46210
99866
Giải ba
59326
97595
41257
02724
00969
52074
Giải tư
0760
1668
3313
3684
Giải năm
6299
7898
4768
6210
3355
4816
Giải sáu
717
130
568
Giải bẩy
69
62
27
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 0 3 6 7
4 4 6 7
0
1
5 7
0 2 6 8 8 8 9 9
4
4
5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 47,55,13,50,04,61,63,83,22,47,98,94,20,59,79,15,73,07,32,60,67,90,16,15,61,05,32
Giải đặc biệt
30147
Giải nhất
37755
Giải nhì
61413
89550
Giải ba
20904
51761
51163
31983
91022
78447
Giải tư
5498
3294
6720
2059
Giải năm
4679
0615
6473
3807
2132
0360
Giải sáu
567
190
316
Giải bẩy
15
61
05
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 7
3 5 5 6
0 2
2 2
7 7
0 5 9
0 1 1 3 7
3 9
3
0 4 8

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 74,00,49,37,66,69,24,97,13,61,34,32,57,18,24,69,27,96,25,39,85,75,44,65,17,72,50
Giải đặc biệt
93374
Giải nhất
18300
Giải nhì
59549
37037
Giải ba
74266
07569
23624
78397
06513
35761
Giải tư
1734
8632
0757
2118
Giải năm
7324
2369
6427
8196
1825
4339
Giải sáu
185
275
044
Giải bẩy
65
17
72
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 7 8
4 4 5 7
2 4 7 9
4 9
0 7
1 5 6 9 9
2 4 5
5
6 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 12,08,83,71,98,46,50,23,49,43,49,99,71,71,48,89,05,01,20,61,42,32,98,21,59,95,03
Giải đặc biệt
00312
Giải nhất
44708
Giải nhì
88283
64571
Giải ba
91798
21146
05250
09523
92549
73943
Giải tư
1449
2399
7871
7371
Giải năm
5848
3389
9405
8301
7420
2661
Giải sáu
142
732
198
Giải bẩy
21
59
95
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 8
2
0 1 3
2
2 3 6 8 9 9
0 9
1
1 1 1
3 9
5 8 8 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 66,92,18,97,34,65,19,10,70,89,72,91,99,69,07,15,33,10,11,23,70,06,25,05,13,49,19
Giải đặc biệt
72666
Giải nhất
96992
Giải nhì
52918
21197
Giải ba
21034
45765
73219
29010
02370
06089
Giải tư
0372
6291
4099
0369
Giải năm
7007
0315
6233
7010
2611
6123
Giải sáu
270
306
325
Giải bẩy
05
13
49
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7
0 0 1 3 5 8 9 9
3 5
3 4
9

5 6 9
0 0 2
9
1 2 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 89,52,91,90,42,65,40,28,91,99,03,57,78,76,78,28,58,11,40,96,88,31,86,01,42,65,89
Giải đặc biệt
69389
Giải nhất
34052
Giải nhì
48091
95190
Giải ba
28642
87265
12540
99128
22291
24399
Giải tư
6903
4457
3278
6776
Giải năm
4578
6228
5858
0611
4540
7296
Giải sáu
788
031
386
Giải bẩy
01
42
65
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
1
8 8
1
0 0 2 2
2 7 8
5 5
6 8 8
6 8 9 9
0 1 1 6 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 64,38,09,71,39,11,10,39,06,49,79,67,73,17,95,81,32,96,09,09,32,24,38,93,94,15,22
Giải đặc biệt
67364
Giải nhất
05538
Giải nhì
43309
50971
Giải ba
42539
81311
58310
75139
27406
83349
Giải tư
1179
2067
4473
0517
Giải năm
3595
0881
7332
8196
3209
2509
Giải sáu
732
624
838
Giải bẩy
93
94
15
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9 9 9
0 1 5 7
2 4
2 2 8 8 9 9
9

4 7
1 3 9
1
3 4 5 6

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 09,87,02,05,49,28,91,57,72,80,57,55,81,66,06,14,48,77,83,62,62,54,29,65,86,54,35
Giải đặc biệt
62909
Giải nhất
09387
Giải nhì
23902
06705
Giải ba
05649
11928
85591
77857
24772
73380
Giải tư
1057
4955
1981
8866
Giải năm
8906
2314
0248
6777
3183
8562
Giải sáu
262
654
029
Giải bẩy
65
86
54
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6 9
4
8 9
5
8 9
4 4 5 7 7
2 2 5 6
2 7
0 1 3 6 7
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 04 năm 2024
2 số cuối: 52,93,10,80,54,97,83,57,12,59,90,12,79,05,38,63,42,66,02,99,59,45,33,09,93,06,38
Giải đặc biệt
19052
Giải nhất
64293
Giải nhì
66910
37980
Giải ba
03154
05297
37583
24357
50612
56159
Giải tư
1490
6212
7679
2105
Giải năm
4438
2763
4042
1066
7302
1099
Giải sáu
559
345
633
Giải bẩy
09
93
06
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6 9
0 2 2

3 8 8
2 5
2 4 7 9 9
3 6
9
0 3
0 3 3 7 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 09,17,79,03,26,57,87,27,47,32,81,02,35,03,59,71,46,91,74,88,83,11,28,69,90,28,81
Giải đặc biệt
36909
Giải nhất
46217
Giải nhì
56679
32203
Giải ba
29726
90557
54987
59727
68447
57932
Giải tư
5581
4902
3035
7503
Giải năm
2059
7871
4346
0991
7274
7688
Giải sáu
183
311
228
Giải bẩy
69
90
28
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 3 9
1 7
6 7 8 8
2 5
6 7
7 9
9
1 4 9
1 1 3 7 8
0 1

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 35,41,57,56,17,99,41,67,44,31,20,23,31,60,72,65,33,26,11,20,52,57,40,96,94,29,09
Giải đặc biệt
62135
Giải nhất
21141
Giải nhì
45857
86656
Giải ba
70417
47299
17041
28867
87844
03831
Giải tư
7920
9023
7131
8460
Giải năm
3372
5765
0633
8326
3811
4220
Giải sáu
752
057
840
Giải bẩy
96
94
29
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 7
0 0 3 6 9
1 1 3 5
0 1 1 4
2 6 7 7
0 5 7
2

4 6 9

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 69,31,00,41,79,27,89,47,86,53,18,41,54,52,90,29,11,79,49,96,17,67,63,05,67,87,62
Giải đặc biệt
37869
Giải nhất
01431
Giải nhì
07900
66341
Giải ba
81079
95627
76989
10547
37486
34353
Giải tư
4618
5541
1854
0752
Giải năm
4990
2029
5211
9779
7249
7896
Giải sáu
717
867
363
Giải bẩy
05
67
87
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
1 7 8
7 9
1
1 1 7 9
2 3 4
2 3 7 7 9
9 9
6 7 9
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 79,96,13,60,28,58,44,83,85,61,89,52,70,26,95,03,86,26,91,85,00,15,50,07,82,98,90
Giải đặc biệt
49879
Giải nhất
61196
Giải nhì
55813
26560
Giải ba
66628
39458
53044
66883
94985
04961
Giải tư
0689
1252
7970
1626
Giải năm
4095
9503
8586
7026
3491
4985
Giải sáu
800
015
450
Giải bẩy
07
82
98
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7
3 5
6 6 8

4
0 2 8
0 1
0 9
2 3 5 5 6 9
0 1 5 6 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 45,56,11,55,14,97,28,75,86,29,18,79,86,74,02,07,79,59,16,69,87,87,74,84,38,18,25
Giải đặc biệt
20645
Giải nhất
21356
Giải nhì
10211
33955
Giải ba
57214
47997
59028
91075
81886
34229
Giải tư
7518
6879
1586
7174
Giải năm
4802
1007
6479
7659
8416
7869
Giải sáu
187
087
674
Giải bẩy
84
38
18
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
1 4 6 8 8
5 8 9
8
5
5 6 9
9
4 4 5 9 9
4 6 6 7 7
7

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 19,86,37,40,15,59,73,80,04,71,81,92,32,42,59,08,39,78,15,20,28,21,19,82,17,99,07
Giải đặc biệt
59619
Giải nhất
57086
Giải nhì
96937
20940
Giải ba
23515
63359
89273
67580
12104
65171
Giải tư
6781
8492
2432
0942
Giải năm
4059
1308
7139
7578
4915
1820
Giải sáu
728
921
919
Giải bẩy
82
17
99
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 8
5 5 7 9 9
0 1 8
2 7 9
0 2
9 9

1 3 8
0 1 2 6
2 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 42,54,13,46,42,35,14,96,21,22,92,38,02,99,19,37,61,92,60,70,25,40,49,39,42,11,77
Giải đặc biệt
16342
Giải nhất
75754
Giải nhì
28913
37346
Giải ba
86642
45535
81914
94696
52321
96022
Giải tư
8692
8838
9702
1399
Giải năm
7019
7237
7661
9492
5860
0770
Giải sáu
425
940
549
Giải bẩy
39
42
11
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 3 4 9
1 2 5
5 7 8 9
0 2 2 2 6 9
4
0 1
0 7

2 2 6 9

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 74,93,50,84,71,97,41,48,12,61,03,52,15,05,69,89,74,54,90,42,35,13,33,29,09,32,39
Giải đặc biệt
88274
Giải nhất
06693
Giải nhì
53350
57784
Giải ba
04071
89897
75341
98348
75312
33461
Giải tư
9003
5952
0115
9805
Giải năm
3069
2189
5874
3454
1490
7942
Giải sáu
935
713
633
Giải bẩy
29
09
32
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 9
2 3 5
9
2 3 5 9
1 2 8
0 2 4
1 9
1 4 4
4 9
0 3 7

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 82,61,09,30,50,79,09,21,55,08,14,00,01,73,40,27,12,32,60,20,60,22,32,85,51,42,16
Giải đặc biệt
59882
Giải nhất
35161
Giải nhì
80009
90230
Giải ba
27850
78279
76809
32621
30855
65708
Giải tư
4114
7900
0301
0473
Giải năm
6540
7127
8212
9532
2160
6720
Giải sáu
460
122
532
Giải bẩy
85
51
42
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 8 9 9
2 4 6
0 1 2 7
0 2 2
0 2
0 1 5
0 0 1
3 9
2 5

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 71,86,98,95,27,84,59,60,71,98,21,02,63,56,82,71,56,23,22,97,40,27,79,21,91,03,69
Giải đặc biệt
95371
Giải nhất
07286
Giải nhì
23998
54295
Giải ba
30927
81184
68459
29360
97671
18598
Giải tư
3721
6102
6363
6756
Giải năm
7582
1471
1256
7423
3322
6997
Giải sáu
840
527
579
Giải bẩy
21
91
03
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3

1 1 2 3 7 7

0
6 6 9
0 3 9
1 1 1 9
2 4 6
1 5 7 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 66,18,38,25,84,93,20,49,79,33,01,98,79,39,20,26,68,63,07,89,43,26,91,87,13,52,56
Giải đặc biệt
81866
Giải nhất
15018
Giải nhì
97738
52425
Giải ba
46984
39393
23620
45649
07779
32333
Giải tư
6001
7698
5879
5739
Giải năm
2820
0426
8268
4363
6007
2889
Giải sáu
843
426
191
Giải bẩy
87
13
52
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
3 8
0 0 5 6 6
3 8 9
3 9
2 6
3 6 8
9 9
4 7 9
1 3 8

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 44,73,04,65,75,25,38,95,54,45,61,50,14,61,05,81,15,63,29,43,71,23,26,87,23,54,37
Giải đặc biệt
35144
Giải nhất
48573
Giải nhì
21404
25165
Giải ba
28375
09425
17538
21595
56954
36845
Giải tư
2361
7750
2414
2861
Giải năm
8305
7081
7715
2463
0729
3143
Giải sáu
271
623
926
Giải bẩy
87
23
54
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
4 5
3 3 5 6 9
7 8
3 4 5
0 4 4
1 1 3 5
1 3 5
1 7
5

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 36,73,81,30,44,02,16,95,86,87,48,99,83,98,59,32,56,73,00,65,96,55,72,33,44,22,51
Giải đặc biệt
15636
Giải nhất
19173
Giải nhì
85681
79930
Giải ba
13044
44402
18216
83995
78186
87187
Giải tư
6448
8599
4783
1398
Giải năm
6959
9932
2256
7373
4400
6765
Giải sáu
996
855
572
Giải bẩy
33
44
22
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
6
2
0 2 3 6
4 4 8
1 5 6 9
5
2 3 3
1 3 6 7
5 6 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 23,13,78,97,79,23,49,08,08,24,13,27,76,06,95,29,90,89,23,47,02,63,62,82,29,25,53
Giải đặc biệt
78723
Giải nhất
05913
Giải nhì
42978
47997
Giải ba
12779
25923
66649
28808
79008
51224
Giải tư
4813
1627
6276
4906
Giải năm
6495
7729
2690
7389
9423
1047
Giải sáu
902
463
762
Giải bẩy
82
29
25
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 8 8
3 3
3 3 3 4 5 7 9 9

7 9
3
2 3
6 8 9
2 9
0 5 7

Kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 99,64,61,64,09,05,79,29,07,83,11,30,59,01,54,83,57,23,94,52,39,25,90,02,50,20,30
Giải đặc biệt
39399
Giải nhất
50264
Giải nhì
05861
93264
Giải ba
27209
38005
89679
63829
34307
28483
Giải tư
4711
8630
7059
6601
Giải năm
8554
0583
0657
3523
3494
1252
Giải sáu
639
625
190
Giải bẩy
02
50
20
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 7 9
1
0 3 5 9
0 0 9

0 2 4 7 9
1 4 4
9
3 3
0 4 9

Kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 67,92,34,84,97,83,09,50,77,19,27,26,13,04,83,62,25,15,79,74,70,42,46,49,58,26,20
Giải đặc biệt
05667
Giải nhất
42692
Giải nhì
26834
13884
Giải ba
41197
48183
30209
40650
38977
31619
Giải tư
6327
7526
8813
8004
Giải năm
0083
3362
9225
6115
7179
7774
Giải sáu
970
842
546
Giải bẩy
49
58
26
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
3 5 9
0 5 6 6 7
4
2 6 9
0 8
2 7
0 4 7 9
3 3 4
2 7

Kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 34,85,41,76,72,61,81,57,54,26,49,99,94,32,35,00,79,85,25,51,84,39,09,91,02,59,66
Giải đặc biệt
12334
Giải nhất
51885
Giải nhì
94341
78676
Giải ba
86372
36161
53081
61157
25254
83626
Giải tư
9449
7299
9594
3832
Giải năm
0035
6600
7679
9485
8125
7951
Giải sáu
784
939
809
Giải bẩy
91
02
59
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 9

5 6
2 4 5 9
1 9
1 4 7 9
1 6
2 6 9
1 4 5 5
1 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 69,18,84,11,59,28,45,49,42,09,07,89,99,59,14,27,14,57,99,94,30,02,03,03,64,94,72
Giải đặc biệt
69169
Giải nhất
64118
Giải nhì
47084
42711
Giải ba
63859
14728
77445
27949
64742
81409
Giải tư
9407
4489
0999
1759
Giải năm
4014
9727
1414
9057
2299
3594
Giải sáu
630
802
403
Giải bẩy
03
64
94
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 3 7 9
1 4 4 8
7 8
0
2 5 9
7 9 9
4 9
2
4 9
4 4 9 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 53,79,84,78,63,17,77,91,34,15,80,28,66,78,65,54,03,79,50,31,72,53,60,43,74,60,49
Giải đặc biệt
91753
Giải nhất
54579
Giải nhì
90984
68978
Giải ba
89663
79417
27577
20491
00134
75715
Giải tư
7980
7928
8166
1878
Giải năm
7965
9154
7803
5279
9350
3131
Giải sáu
472
053
360
Giải bẩy
43
74
60
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 7
8
1 4
3 9
0 3 3 4
0 0 3 5 6
2 4 7 8 8 9 9
0 4
1

Kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2024
2 số cuối: 12,44,94,92,25,10,02,51,97,56,64,62,68,95,89,34,75,91,19,01,93,02,49,76,92,64,78
Giải đặc biệt
00212
Giải nhất
02044
Giải nhì
54494
32692
Giải ba
37525
42210
18702
87251
33797
01356
Giải tư
3464
3362
1268
3795
Giải năm
6389
7534
7475
0291
4719
1601
Giải sáu
593
102
749
Giải bẩy
76
92
64
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2
0 2 9
5
4
4 9
1 6
2 4 4 8
5 6 8
9
1 2 2 3 4 5 7