Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Thống kê loto gan 2 số cuối các giải - Chúc bạn may mắn :)
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Biên độ gan: (nhập số ngày)

Bạn đang xem thống kê từ 01/01/2005 đến nay
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 19 ra ngày: 09/06/2024 - đến 19/06/2024 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 27 ra ngày: 04/06/2024 - đến 19/06/2024 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 36 ra ngày: 08/06/2024 - đến 19/06/2024 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 51 ra ngày: 07/06/2024 - đến 19/06/2024 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 24 22 31 34 26 27 28 27 26 35 27 25 25 33 27 43 29 30 26
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 25 28 30 37 25 24 31 27 30 25 29 38 26 30 34 35 27 25 26 38
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 31 32 32 30 30 34 28 29 30 25 26 26 24 25 22 42 24 30 35 24
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 25 35 28 30 25 29 29 26 27 32 30 28 25 36 36 24 25 27 33 23
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 40 27 26 27 30 32 28 23 26 31 24 31 31 23 32 28 28 25 26 26
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC