Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Thống kê loto gan 2 số cuối các giải - Chúc bạn may mắn :)
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy
Biên độ gan: (nhập số ngày)

Chỉ có VIP mới xem được thống kê từ 01/01/2005 đến nay
Còn không bạn chỉ xem được thống kê từ 01/01/2009 đến nay.
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 01 ra ngày: 25/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 11 ra ngày: 24/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 19 ra ngày: 21/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 22 ra ngày: 19/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 39 ra ngày: 23/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 48 ra ngày: 25/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 49 ra ngày: 12/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày
Cặp số 52 ra ngày: 25/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 55 ra ngày: 25/11/2021 - đến 05/12/2021 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Số ngày gan cực đại 28 24 22 27 34 26 24 28 27 24 33 27 23 25 33 27 21 29 30 26
 
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Số ngày gan cực đại 25 28 24 25 25 24 28 24 30 25 29 38 24 30 23 35 27 25 26 38
 
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Số ngày gan cực đại 26 32 25 30 30 34 28 29 30 23 26 26 24 25 22 42 23 30 35 20
 
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Số ngày gan cực đại 25 35 28 30 25 29 29 26 27 32 30 24 20 28 36 24 25 27 33 23
 
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Số ngày gan cực đại 23 27 23 27 29 32 28 23 26 31 24 31 26 23 32 28 28 25 26 22
Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại):
KHÔNG TÌM THẤY CẶP SỐ LOTO GAN NÀO CÓ THỂ ĐÁNH ĐƯỢC