Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
57404
26/12/2021
04
56903 04703 13977 62033 24147 10676 93494
27/12/2021 28/12/2021 29/12/2021 30/12/2021 31/12/2021 01/01/2022 02/01/2022
03 03 22 33 24 12 44
37061 46330 10619 98437 33657 98969 93093
03/01/2022 04/01/2022 05/01/2022 06/01/2022 07/01/2022 08/01/2022 09/01/2022
11 03 14 23 02 14 34
08845 55427 88903 46638 87219 20222 55431
10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 15/01/2022 16/01/2022
04 22 03 33 14 22 13
88041 46384 76930 71085 78645 74954 28383
17/01/2022 18/01/2022 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 22/01/2022 23/01/2022
14 34 03 03 04 04 33
97132
24/01/2022
23