User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
51768 89242 60832 05479
02/06/2022 03/06/2022 04/06/2022 05/06/2022
13 24 23 24
11584 87525 28977 08181 08391 29224 17818
06/06/2022 07/06/2022 08/06/2022 09/06/2022 10/06/2022 11/06/2022 12/06/2022
34 02 22 13 14 24 13
89927 52762 79716 90524 68274 87190 66449
13/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 17/06/2022 18/06/2022 19/06/2022
22 12 11 24 24 04 44
71808 81571 50846 97140 49677 36768 46970
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
03 12 14 04 22 13 02
62171 13149 38892 58839 01697
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 01/07/2022
12 44 24 34 24