User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
79222 62500 76278 79913 18932 88039
02/06/2020 03/06/2020 04/06/2020 05/06/2020 06/06/2020 07/06/2020
22 00 23 13 23 34
56860 27570 63530 76634 51903 93761 36374
08/06/2020 09/06/2020 10/06/2020 11/06/2020 12/06/2020 13/06/2020 14/06/2020
01 02 03 34 03 11 24
75952 94962 02517 38289 04630 18969 25127
15/06/2020 16/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 19/06/2020 20/06/2020 21/06/2020
02 12 12 34 03 14 22
67617 34062 80610 46982 01316 74236 36351
22/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 26/06/2020 27/06/2020 28/06/2020
12 12 01 23 11 13 01
66720 67229 44435
29/06/2020 30/06/2020 01/07/2020
02 24 03