Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
83572 55967 75723 94325 13529
19/05/2021 20/05/2021 21/05/2021 22/05/2021 23/05/2021
22 12 23 02 24
19685 82871 64904 33003 07076 81687 15553
24/05/2021 25/05/2021 26/05/2021 27/05/2021 28/05/2021 29/05/2021 30/05/2021
03 12 04 03 12 23 03
18650 57266 51714 62721 60930 10263 73663
31/05/2021 01/06/2021 02/06/2021 03/06/2021 04/06/2021 05/06/2021 06/06/2021
00 11 14 12 03 13 13
26422 82266 81099 92979 15348 02283 35879
07/06/2021 08/06/2021 09/06/2021 10/06/2021 11/06/2021 12/06/2021 13/06/2021
22 11 44 24 34 33 24
18146 27483 34622 44367
14/06/2021 15/06/2021 16/06/2021 17/06/2021
14 33 22 12