User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
25649 75757 76191 45370 39597 20040
03/01/2023 04/01/2023 05/01/2023 06/01/2023 07/01/2023 08/01/2023
44 02 14 02 24 04
78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 12/01/2023 13/01/2023 14/01/2023 15/01/2023
14 14 24 02 12 04 12
48260 53363 45282 62857 91869
16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 20/01/2023
01 13 23 02 14
52371 34164 72859 87219 76479
25/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 28/01/2023 29/01/2023
12 14 04 14 24
16179 30061 34838
30/01/2023 31/01/2023 01/02/2023
24 11 33