Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Thống kê tần số nhịp một công cụ trợ giúp bạn thử tài tiên tri của mình ^_^
Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Cặp số khảo sát:
Theo thứ:

Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 268 lần
Đọc hướng dẫn ở cuối trang

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 21/05/2024  Thứ ba  G00 (1 lần)  5
 16/05/2024  Thứ năm  G34 (1 lần)  3
 13/05/2024  Thứ hai  G41 (1 lần)  2
 11/05/2024  Thứ bẩy  G22,G73 (2 lần)  5
 06/05/2024  Thứ hai  G51 (1 lần)  3
 03/05/2024  Thứ sáu  G22,G54 (2 lần)  3
 30/04/2024  Thứ ba  G35 (1 lần)  5
 25/04/2024  Thứ năm  G54 (1 lần)  3
 22/04/2024  Thứ hai  G21 (1 lần)  5
 17/04/2024  Thứ tư  G54 (1 lần)  2
 15/04/2024  Thứ hai  G63 (1 lần)  1
 14/04/2024  Chủ nhật  G44 (1 lần)  7
 07/04/2024  Chủ nhật  G11 (1 lần)  9
 29/03/2024  Thứ sáu  G21 (1 lần)  1
 28/03/2024  Thứ năm  G61 (1 lần)  5
 23/03/2024  Thứ bẩy  G42 (1 lần)  4
 19/03/2024  Thứ ba  G55 (1 lần)  4
 15/03/2024  Thứ sáu  G52 (1 lần)  5
 10/03/2024  Chủ nhật  G63 (1 lần)  3
 07/03/2024  Thứ năm  G36,G43,G55 (3 lần)  2
 05/03/2024  Thứ ba  G61 (1 lần)  1
 04/03/2024  Thứ hai  G53 (1 lần)  1
 03/03/2024  Chủ nhật  G36 (1 lần)  2
 01/03/2024  Thứ sáu  G51 (1 lần)  7
 23/02/2024  Thứ sáu  G72 (1 lần)  3
 20/02/2024  Thứ ba  G74 (1 lần)  7
 13/02/2024  Thứ ba  G00 (1 lần)  9
 04/02/2024  Chủ nhật  G00 (1 lần)  4
 31/01/2024  Thứ tư  G33 (1 lần)  3
 28/01/2024  Chủ nhật  G36 (1 lần)  5
 23/01/2024  Thứ ba  G72 (1 lần)  3
 20/01/2024  Thứ bẩy  G31,G44 (2 lần)  2
 18/01/2024  Thứ năm  G55 (1 lần)  6
 12/01/2024  Thứ sáu  G21,G32,G62 (3 lần)  10
 02/01/2024  Thứ ba  G56 (1 lần)  2
 31/12/2023  Chủ nhật  G32 (1 lần)  10
 21/12/2023  Thứ năm  G34 (1 lần)  8
 13/12/2023  Thứ tư  G31 (1 lần)  4
 09/12/2023  Thứ bẩy  G73 (1 lần)  3
 06/12/2023  Thứ tư  G42 (1 lần)  1
 05/12/2023  Thứ ba  G34 (1 lần)  4
 01/12/2023  Thứ sáu  G43 (1 lần)  4
 27/11/2023  Thứ hai  G21,G62 (2 lần)  5
 22/11/2023  Thứ tư  G43 (1 lần)  8
 14/11/2023  Thứ ba  G00,G31 (2 lần)  13
 01/11/2023  Thứ tư  G53 (1 lần)  6
 26/10/2023  Thứ năm  G63,G72 (2 lần)  3
 23/10/2023  Thứ hai  G54 (1 lần)  5
 18/10/2023  Thứ tư  G00,G52 (2 lần)  2
 16/10/2023  Thứ hai  G56 (1 lần)  2
 14/10/2023  Thứ bẩy  G53 (1 lần)  6
 08/10/2023  Chủ nhật  G32 (1 lần)  4
 04/10/2023  Thứ tư  G34 (1 lần)  1
 03/10/2023  Thứ ba  G21,G52 (2 lần)  1
 02/10/2023  Thứ hai  G62 (1 lần)  4
 28/09/2023  Thứ năm  G22 (1 lần)  2
 26/09/2023  Thứ ba  G51 (1 lần)  4
 22/09/2023  Thứ sáu  G72 (1 lần)  6
 16/09/2023  Thứ bẩy  G63 (1 lần)  1
 15/09/2023  Thứ sáu  G71 (1 lần)  4
 11/09/2023  Thứ hai  G74 (1 lần)  1
 10/09/2023  Chủ nhật  G31 (1 lần)  7
 03/09/2023  Chủ nhật  G35 (1 lần)  1
 02/09/2023  Thứ bẩy  G11 (1 lần)  3
 30/08/2023  Thứ tư  G71 (1 lần)  2
 28/08/2023  Thứ hai  G22 (1 lần)  4
 24/08/2023  Thứ năm  G53 (1 lần)  1
 23/08/2023  Thứ tư  G21,G44 (2 lần)  2
 21/08/2023  Thứ hai  G35 (1 lần)  1
 20/08/2023  Chủ nhật  G31 (1 lần)  5
 15/08/2023  Thứ ba  G43 (1 lần)  5
 10/08/2023  Thứ năm  G51 (1 lần)  1
 09/08/2023  Thứ tư  G52 (1 lần)  11
 29/07/2023  Thứ bẩy  G53 (1 lần)  3
 26/07/2023  Thứ tư  G34 (1 lần)  12
 14/07/2023  Thứ sáu  G51 (1 lần)  22
 22/06/2023  Thứ năm  G74 (1 lần)  7
 15/06/2023  Thứ năm  G11 (1 lần)  1
 14/06/2023  Thứ tư  G55 (1 lần)  5
 09/06/2023  Thứ sáu  G22,G51 (2 lần)  5
 04/06/2023  Chủ nhật  G51 (1 lần)  3
 01/06/2023  Thứ năm  G53 (1 lần)  2
 30/05/2023  Thứ ba  G35 (1 lần)  5
 25/05/2023  Thứ năm  G21,G53,G56 (3 lần)  8
 17/05/2023  Thứ tư  G32,G42 (2 lần)  2
 15/05/2023  Thứ hai  G34 (1 lần)  3
 12/05/2023  Thứ sáu  G74 (1 lần)  4
 08/05/2023  Thứ hai  G52 (1 lần)  2
 06/05/2023  Thứ bẩy  G33 (1 lần)  2
 04/05/2023  Thứ năm  G34,G55 (2 lần)  1
 03/05/2023  Thứ tư  G41 (1 lần)  2
 01/05/2023  Thứ hai  G72 (1 lần)  3
 28/04/2023  Thứ sáu  G52 (1 lần)  2
 26/04/2023  Thứ tư  G34 (1 lần)  6
 20/04/2023  Thứ năm  G71 (1 lần)  1
 19/04/2023  Thứ tư  G11 (1 lần)  3
 16/04/2023  Chủ nhật  G56 (1 lần)  2
 14/04/2023  Thứ sáu  G42 (1 lần)  4
 10/04/2023  Thứ hai  G22 (1 lần)  3
 07/04/2023  Thứ sáu  G71 (1 lần)  2
 05/04/2023  Thứ tư  G52 (1 lần)  9
 27/03/2023  Thứ hai  G53 (1 lần)  6
 21/03/2023  Thứ ba  G32 (1 lần)  6
 15/03/2023  Thứ tư  G61 (1 lần)  7
 08/03/2023  Thứ tư  G54 (1 lần)  1
 07/03/2023  Thứ ba  G54,G71 (2 lần)  7
 28/02/2023  Thứ ba  G36,G62 (2 lần)  1
 27/02/2023  Thứ hai  G72 (1 lần)  1
 26/02/2023  Chủ nhật  G44 (1 lần)  22
 04/02/2023  Thứ bẩy  G44 (1 lần)  2
 02/02/2023  Thứ năm  G51 (1 lần)  7
 26/01/2023  Thứ năm  G61 (1 lần)  6
 20/01/2023  Thứ sáu  G34,G43 (2 lần)  5
 15/01/2023  Chủ nhật  G73 (1 lần)  3
 12/01/2023  Thứ năm  G74 (1 lần)  2
 10/01/2023  Thứ ba  G55 (1 lần)  15
 26/12/2022  Thứ hai  G00 (1 lần)  6
 20/12/2022  Thứ ba  G44 (1 lần)  8
 12/12/2022  Thứ hai  G62 (1 lần)  1
 11/12/2022  Chủ nhật  G36 (1 lần)  6
 05/12/2022  Thứ hai  G55 (1 lần)  7
 28/11/2022  Thứ hai  G52,G71 (2 lần)  3
 25/11/2022  Thứ sáu  G11,G43 (2 lần)  4
 21/11/2022  Thứ hai  G43 (1 lần)  2
 19/11/2022  Thứ bẩy  G53 (1 lần)  2
 17/11/2022  Thứ năm  G11,G43 (2 lần)  1
 16/11/2022  Thứ tư  G63 (1 lần)  4
 12/11/2022  Thứ bẩy  G63 (1 lần)  5
 07/11/2022  Thứ hai  G52 (1 lần)  5
 02/11/2022  Thứ tư  G11 (1 lần)  2
 31/10/2022  Thứ hai  G56 (1 lần)  5
 26/10/2022  Thứ tư  G33,G51 (2 lần)  5
 21/10/2022  Thứ sáu  G00 (1 lần)  4
 17/10/2022  Thứ hai  G55 (1 lần)  2
 15/10/2022  Thứ bẩy  G36 (1 lần)  8
 07/10/2022  Thứ sáu  G41 (1 lần)  7
 30/09/2022  Thứ sáu  G42 (1 lần)  7
 23/09/2022  Thứ sáu  G35 (1 lần)  5
 18/09/2022  Chủ nhật  G72 (1 lần)  1
 17/09/2022  Thứ bẩy  G32 (1 lần)  3
 14/09/2022  Thứ tư  G53 (1 lần)  7
 07/09/2022  Thứ tư  G52 (1 lần)  1
 06/09/2022  Thứ ba  G73 (1 lần)  1
 05/09/2022  Thứ hai  G31,G34 (2 lần)  3
 02/09/2022  Thứ sáu  G56 (1 lần)  6
 27/08/2022  Thứ bẩy  G11 (1 lần)  2
 25/08/2022  Thứ năm  G51 (1 lần)  1
 24/08/2022  Thứ tư  G53 (1 lần)  1
 23/08/2022  Thứ ba  G71 (1 lần)  1
 22/08/2022  Thứ hai  G34 (1 lần)  12
 10/08/2022  Thứ tư  G71 (1 lần)  10
 31/07/2022  Chủ nhật  G33,G61 (2 lần)  4
 27/07/2022  Thứ tư  G43 (1 lần)  3
 24/07/2022  Chủ nhật  G32,G71 (2 lần)  1
 23/07/2022  Thứ bẩy  G61 (1 lần)  1
 22/07/2022  Thứ sáu  G74 (1 lần)  8
 14/07/2022  Thứ năm  G43 (1 lần)  3
 11/07/2022  Thứ hai  G35,G43 (2 lần)  4
 07/07/2022  Thứ năm  G32 (1 lần)  4
 03/07/2022  Chủ nhật  G51,G61 (2 lần)  2
 01/07/2022  Thứ sáu  G43 (1 lần)  7
 24/06/2022  Thứ sáu  G53,G71 (2 lần)  1
 23/06/2022  Thứ năm  G31 (1 lần)  2
 21/06/2022  Thứ ba  G51 (1 lần)  7
 14/06/2022  Thứ ba  G55 (1 lần)  5
 09/06/2022  Thứ năm  G41,G53,G56 (3 lần)  2
 07/06/2022  Thứ ba  G41 (1 lần)  3
 04/06/2022  Thứ bẩy  G61 (1 lần)  8
 27/05/2022  Thứ sáu  G41 (1 lần)  6
 21/05/2022  Thứ bẩy  G31 (1 lần)  12
 09/05/2022  Thứ hai  G52 (1 lần)  4
 05/05/2022  Thứ năm  G43 (1 lần)  7
 28/04/2022  Thứ năm  G62 (1 lần)  1
 27/04/2022  Thứ tư  G72 (1 lần)  1
 26/04/2022  Thứ ba  G62 (1 lần)  5
 21/04/2022  Thứ năm  G42 (1 lần)  1
 20/04/2022  Thứ tư  G32 (1 lần)  5
 15/04/2022  Thứ sáu  G43 (1 lần)  4
 11/04/2022  Thứ hai  G36 (1 lần)  8
 03/04/2022  Chủ nhật  G34 (1 lần)  10
 24/03/2022  Thứ năm  G00 (1 lần)  3
 21/03/2022  Thứ hai  G42 (1 lần)  8
 13/03/2022  Chủ nhật  G32,G63 (2 lần)  5
 08/03/2022  Thứ ba  G56 (1 lần)  3
 05/03/2022  Thứ bẩy  G52 (1 lần)  14
 19/02/2022  Thứ bẩy  G55 (1 lần)  5
 14/02/2022  Thứ hai  G53 (1 lần)  1
 13/02/2022  Chủ nhật  G51,G54 (2 lần)  5
 08/02/2022  Thứ ba  G73 (1 lần)  14
 25/01/2022  Thứ ba  G73 (1 lần)  1
 24/01/2022  Thứ hai  G55 (1 lần)  1
 23/01/2022  Chủ nhật  G52 (1 lần)  3
 20/01/2022  Thứ năm  G33 (1 lần)  11
 09/01/2022  Chủ nhật  G34 (1 lần)  3
 06/01/2022  Thứ năm  G11,G31 (2 lần)  4
 02/01/2022  Chủ nhật  G41,G52 (2 lần)  2
 31/12/2021  Thứ sáu  G56,G71 (2 lần)  7
 24/12/2021  Thứ sáu  G44 (1 lần)  1
 23/12/2021  Thứ năm  G35 (1 lần)  6
 17/12/2021  Thứ sáu  G43 (1 lần)  3
 14/12/2021  Thứ ba  G00 (1 lần)  5
 09/12/2021  Thứ năm  G52 (1 lần)  1
 08/12/2021  Thứ tư  G21 (1 lần)  1
 07/12/2021  Thứ ba  G44,G72 (2 lần)  1
 06/12/2021  Thứ hai  G35 (1 lần)  4
 02/12/2021  Thứ năm  G71 (1 lần)  3
 29/11/2021  Thứ hai  G42 (1 lần)  1
 28/11/2021  Chủ nhật  G71 (1 lần)  10
 18/11/2021  Thứ năm  G21 (1 lần)  2
 16/11/2021  Thứ ba  G51 (1 lần)  2
 14/11/2021  Chủ nhật  G36 (1 lần)  2
 12/11/2021  Thứ sáu  G33 (1 lần)  1
 11/11/2021  Thứ năm  G73 (1 lần)  1
 10/11/2021  Thứ tư  G35 (1 lần)  5
 05/11/2021  Thứ sáu  G44 (1 lần)  17
 19/10/2021  Thứ ba  G44 (1 lần)  1
 18/10/2021  Thứ hai  G74 (1 lần)  6
 12/10/2021  Thứ ba  G43 (1 lần)  5
 07/10/2021  Thứ năm  G63 (1 lần)  14
 23/09/2021  Thứ năm  G11 (1 lần)  3
 20/09/2021  Thứ hai  G43,G72 (2 lần)  1
 19/09/2021  Chủ nhật  G73 (1 lần)  3
 16/09/2021  Thứ năm  G55 (1 lần)  2
 14/09/2021  Thứ ba  G62 (1 lần)  2
 12/09/2021  Chủ nhật  G73 (1 lần)  11
 01/09/2021  Thứ tư  G31 (1 lần)  5
 27/08/2021  Thứ sáu  G22 (1 lần)  6
 21/08/2021  Thứ bẩy  G34 (1 lần)  3
 18/08/2021  Thứ tư  G35,G41 (2 lần)  4
 14/08/2021  Thứ bẩy  G72 (1 lần)  3
 11/08/2021  Thứ tư  G52 (1 lần)  4
 07/08/2021  Thứ bẩy  G61,G62 (2 lần)  1
 06/08/2021  Thứ sáu  G61 (1 lần)  13
 24/07/2021  Thứ bẩy  G61 (1 lần)  2
 22/07/2021  Thứ năm  G42 (1 lần)  2
 20/07/2021  Thứ ba  G43 (1 lần)  24
 26/06/2021  Thứ bẩy  G61 (1 lần)  5
 21/06/2021  Thứ hai  G36 (1 lần)  8
 13/06/2021  Chủ nhật  G21 (1 lần)  1
 12/06/2021  Thứ bẩy  G73 (1 lần)  3
 09/06/2021  Thứ tư  G54 (1 lần)  2
 07/06/2021  Thứ hai  G43 (1 lần)  8
 30/05/2021  Chủ nhật  G72 (1 lần)  1
 29/05/2021  Thứ bẩy  G34 (1 lần)  4
 25/05/2021  Thứ ba  G22 (1 lần)  1
 24/05/2021  Thứ hai  G63 (1 lần)  2
 22/05/2021  Thứ bẩy  G33 (1 lần)  1
 21/05/2021  Thứ sáu  G51 (1 lần)  13
 08/05/2021  Thứ bẩy  G51 (1 lần)  10
 28/04/2021  Thứ tư  G53 (1 lần)  9
 19/04/2021  Thứ hai  G53 (1 lần)  1
 18/04/2021  Chủ nhật  G00 (1 lần)  1
 17/04/2021  Thứ bẩy  G61 (1 lần)  2
 15/04/2021  Thứ năm  G35 (1 lần)  2
 13/04/2021  Thứ ba  G43 (1 lần)  2
 11/04/2021  Chủ nhật  G44 (1 lần)  4
 07/04/2021  Thứ tư  G54 (1 lần)  1
 06/04/2021  Thứ ba  G42 (1 lần)  1
 05/04/2021  Thứ hai  G00 (1 lần)  7
 29/03/2021  Thứ hai  G00 (1 lần)  10
 19/03/2021  Thứ sáu  G52 (1 lần)  2
 17/03/2021  Thứ tư  G31 (1 lần)  4
 13/03/2021  Thứ bẩy  G43 (1 lần)  6
 07/03/2021  Chủ nhật  G54 (1 lần)  3
 04/03/2021  Thứ năm  G00 (1 lần)  6
 26/02/2021  Thứ sáu  G00 (1 lần)  10
 16/02/2021  Thứ ba  G71 (1 lần)  6

Chú giải:

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.
Với thông tin cả cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.