Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số An Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số An Giang.
Soạn tin SMS: LKQ AG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 39,53,61,53,23,52,04,42,02,69,52,81,70,12,14,96,62,82
Giải đặc biệt
657739
Giải nhất
41553
Giải nhì
24061
Giải ba
58553 - 15723
Giải tư
57852 - 62404 - 34542 - 66602 - 65869 - 74052 - 34481
Giải năm
0270
Giải sáu
5112 - 1214 - 7396
Giải bẩy
262
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
2 4
3
9
2
2 2 3 3
1 2 9
0
1 2
6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 71,52,46,31,63,45,81,39,08,51,81,67,64,70,48,76,94,86
Giải đặc biệt
523071
Giải nhất
04152
Giải nhì
88846
Giải ba
05031 - 55863
Giải tư
46545 - 13781 - 07139 - 56208 - 81051 - 08181 - 84667
Giải năm
5964
Giải sáu
7770 - 6248 - 3576
Giải bẩy
694
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8


1 9
5 6 8
1 2
3 4 7
0 1 6
1 1 6
4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 42,79,33,23,79,33,44,04,68,32,32,89,65,65,97,12,39,93
Giải đặc biệt
010242
Giải nhất
49679
Giải nhì
01433
Giải ba
91223 - 28079
Giải tư
01433 - 66644 - 10904 - 46868 - 17632 - 80532 - 17089
Giải năm
6065
Giải sáu
4765 - 7697 - 4212
Giải bẩy
139
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2
3
2 2 3 3 9
2 4

5 5 8
9 9
9
3 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 18,11,52,02,23,77,57,49,52,55,34,84,62,36,64,61,19,65
Giải đặc biệt
707018
Giải nhất
54311
Giải nhì
41652
Giải ba
01202 - 78423
Giải tư
53677 - 58657 - 75149 - 51452 - 24755 - 26234 - 63484
Giải năm
6262
Giải sáu
9036 - 1564 - 7961
Giải bẩy
719
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 8 9
3
4 6
9
2 2 5 7
1 2 4 5
7
4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 71,92,23,07,43,37,28,59,40,79,64,17,65,14,16,78,36,04
Giải đặc biệt
513271
Giải nhất
37692
Giải nhì
25523
Giải ba
81507 - 39743
Giải tư
92937 - 32328 - 75759 - 55840 - 44679 - 82364 - 02817
Giải năm
5765
Giải sáu
7614 - 3716 - 5778
Giải bẩy
936
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
4 6 7
3 8
6 7
0 3
9
4 5
1 8 9

2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 08,22,50,61,65,88,23,67,49,85,85,07,21,29,30,72,18,33
Giải đặc biệt
215008
Giải nhất
87722
Giải nhì
39750
Giải ba
44461 - 16365
Giải tư
37688 - 22523 - 66567 - 83249 - 43085 - 41385 - 56607
Giải năm
8421
Giải sáu
8629 - 8830 - 9872
Giải bẩy
318
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
8
1 2 3 9
0 3
9
0
1 5 7
2
5 5 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 27,76,68,60,63,62,83,61,04,31,23,12,06,40,13,82,53,86
Giải đặc biệt
889627
Giải nhất
63576
Giải nhì
60268
Giải ba
11560 - 44163
Giải tư
04662 - 03583 - 49161 - 22604 - 31531 - 62023 - 04112
Giải năm
2306
Giải sáu
7740 - 8113 - 8582
Giải bẩy
953
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
2 3
3 7
1
0
3
0 1 2 3 8
6
2 3 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 25,72,11,52,06,93,36,08,54,99,86,08,45,31,47,66,70,99
Giải đặc biệt
660825
Giải nhất
96072
Giải nhì
49511
Giải ba
50752 - 06206
Giải tư
91793 - 05036 - 09708 - 06854 - 08299 - 55286 - 00908
Giải năm
0245
Giải sáu
2531 - 2947 - 0866
Giải bẩy
170
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 8
1
5
1 6
5 7
2 4
6
0 2
6
3 9 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 02,09,50,11,29,69,44,74,25,71,33,52,67,26,94,71,45,11
Giải đặc biệt
054202
Giải nhất
89609
Giải nhì
05850
Giải ba
87511 - 29229
Giải tư
37169 - 32444 - 32374 - 28725 - 45571 - 61233 - 85552
Giải năm
1467
Giải sáu
2226 - 9194 - 4571
Giải bẩy
945
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
1 1
5 6 9
3
4 5
0 2
7 9
1 1 4

4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 25,08,36,69,33,82,51,57,54,12,23,89,28,66,79,91,48,07
Giải đặc biệt
374425
Giải nhất
35008
Giải nhì
23536
Giải ba
26569 - 86833
Giải tư
90582 - 71151 - 82057 - 27754 - 11412 - 63323 - 60689
Giải năm
1328
Giải sáu
7666 - 0679 - 5091
Giải bẩy
648
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
2
3 5 8
3 6
8
1 4 7
6 9
9
2 9
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 36,74,57,51,73,02,16,67,82,70,26,56,14,03,35,15,55,99
Giải đặc biệt
615136
Giải nhất
30374
Giải nhì
75157
Giải ba
31351 - 05473
Giải tư
40002 - 23616 - 69267 - 85282 - 23670 - 60026 - 92256
Giải năm
9614
Giải sáu
1203 - 5435 - 0815
Giải bẩy
955
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
4 5 6
6
5 6

1 5 6 7
7
0 3 4
2
9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 18,17,41,80,12,05,38,10,53,70,31,90,75,80,67,32,14,24
Giải đặc biệt
191318
Giải nhất
02017
Giải nhì
70141
Giải ba
48480 - 72812
Giải tư
31305 - 06238 - 47810 - 10153 - 93370 - 26031 - 72290
Giải năm
6575
Giải sáu
1880 - 5167 - 6732
Giải bẩy
814
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 2 4 7 8
4
1 2 8
1
3
7
0 5
0 0
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 85,49,16,82,91,55,70,26,87,14,35,08,43,15,31,29,41,04
Giải đặc biệt
351685
Giải nhất
85049
Giải nhì
98516
Giải ba
37382 - 40591
Giải tư
03955 - 49370 - 05426 - 57487 - 07814 - 28935 - 75708
Giải năm
0243
Giải sáu
6115 - 6031 - 8129
Giải bẩy
841
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
4 5 6
6 9
1 5
1 3 9
5

0
2 5 7
1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 26,38,50,29,19,20,25,95,95,50,94,21,16,42,83,08,81,11
Giải đặc biệt
317626
Giải nhất
71738
Giải nhì
48150
Giải ba
05229 - 62919
Giải tư
82620 - 31825 - 33795 - 20495 - 25450 - 77094 - 94621
Giải năm
5516
Giải sáu
0442 - 7383 - 3008
Giải bẩy
981
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 6 9
0 1 5 6 9
8
2
0 0


1 3
4 5 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 88,46,67,42,08,21,40,52,52,89,81,24,27,04,47,74,17,22
Giải đặc biệt
760688
Giải nhất
42246
Giải nhì
89067
Giải ba
94142 - 10708
Giải tư
51221 - 47340 - 66352 - 62852 - 58289 - 92781 - 93524
Giải năm
2127
Giải sáu
1904 - 5547 - 3574
Giải bẩy
617
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
7
1 2 4 7

0 2 6 7
2 2
7
4
1 8 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 18,50,10,97,86,39,96,68,36,06,81,06,16,40,76,76,76,61
Giải đặc biệt
156018
Giải nhất
26850
Giải nhì
41410
Giải ba
82697 - 93686
Giải tư
27939 - 36296 - 98268 - 74236 - 87306 - 72681 - 33706
Giải năm
6816
Giải sáu
2240 - 6276 - 9976
Giải bẩy
376
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
0 6 8

6 9
0
0
1 8
6 6 6
1 6
6 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 77,20,45,78,66,90,49,62,67,84,81,66,30,26,28,14,54,08
Giải đặc biệt
221577
Giải nhất
59020
Giải nhì
03545
Giải ba
69478 - 57866
Giải tư
81390 - 19849 - 35362 - 66967 - 27184 - 68681 - 49766
Giải năm
8730
Giải sáu
8326 - 4728 - 6614
Giải bẩy
954
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4
0 6 8
0
5 9
4
2 6 6 7
7 8
1 4
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 05,62,97,96,45,81,77,98,27,64,70,29,34,12,38,82,32,87
Giải đặc biệt
539005
Giải nhất
24262
Giải nhì
27497
Giải ba
35496 - 30845
Giải tư
77581 - 32377 - 66298 - 66827 - 15064 - 63070 - 75129
Giải năm
0534
Giải sáu
0112 - 6038 - 0482
Giải bẩy
832
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2
7 9
2 4 8
5

2 4
0 7
1 2 7
6 7 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2020

2 số cuối: 76,80,54,51,22,49,05,74,64,29,51,92,23,22,91,98,46,49
Giải đặc biệt
497076
Giải nhất
69080
Giải nhì
29154
Giải ba
71951 - 74422
Giải tư
02749 - 11705 - 69174 - 87564 - 05029 - 45651 - 15792
Giải năm
9023
Giải sáu
0422 - 8991 - 3898
Giải bẩy
846
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

2 2 3 9

6 9 9
1 1 4
4
4 6
0
1 2 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 52,35,67,01,93,74,00,07,95,06,70,14,03,33,90,48,43,29
Giải đặc biệt
812852
Giải nhất
03135
Giải nhì
66667
Giải ba
83501 - 00593
Giải tư
97474 - 51300 - 77107 - 65795 - 34906 - 32270 - 41914
Giải năm
4303
Giải sáu
8333 - 6990 - 2548
Giải bẩy
643
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 6 7
4
9
3 5
3 8
2
7
0 4

0 3 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 00,47,40,69,71,90,15,72,40,01,68,52,14,41,79,30,69,12
Giải đặc biệt
986200
Giải nhất
29547
Giải nhì
36340
Giải ba
52069 - 53871
Giải tư
62190 - 04315 - 82672 - 51240 - 93801 - 08868 - 96752
Giải năm
8514
Giải sáu
2541 - 8479 - 6230
Giải bẩy
269
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
2 4 5

0
0 0 1 7
2
8 9 9
1 2 9

0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 74,37,13,02,90,59,85,70,34,16,42,68,39,68,13,46,63,80
Giải đặc biệt
697174
Giải nhất
84037
Giải nhì
67013
Giải ba
64602 - 82390
Giải tư
64859 - 67385 - 15170 - 24034 - 06016 - 89942 - 49768
Giải năm
6539
Giải sáu
9868 - 7713 - 3746
Giải bẩy
663
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3 3 6

4 7 9
2 6
9
3 8 8
0 4
0 5
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 11 năm 2020

2 số cuối: 74,57,52,61,80,47,44,62,44,90,35,72,14,36,19,19,89,31
Giải đặc biệt
931774
Giải nhất
96757
Giải nhì
91952
Giải ba
65761 - 99380
Giải tư
46547 - 49244 - 80462 - 51644 - 27390 - 19635 - 03672
Giải năm
8614
Giải sáu
5036 - 1619 - 6519
Giải bẩy
889
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 9 9

1 5 6
4 4 7
2 7
1 2
2 4
0 9
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 07,58,87,72,65,93,97,84,61,19,63,88,81,26,23,05,07,04
Giải đặc biệt
123007
Giải nhất
25958
Giải nhì
25787
Giải ba
66572 - 93665
Giải tư
10493 - 42697 - 65384 - 66661 - 65019 - 73563 - 32188
Giải năm
2781
Giải sáu
3626 - 8823 - 7105
Giải bẩy
107
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 7 7
9
3 6


8
1 3 5
2
1 4 7 8
3 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 43,81,93,61,89,08,81,13,02,00,48,44,74,06,30,47,37,96
Giải đặc biệt
957643
Giải nhất
83281
Giải nhì
94693
Giải ba
88861 - 19489
Giải tư
46308 - 42981 - 95413 - 24302 - 54600 - 32648 - 23244
Giải năm
2474
Giải sáu
2806 - 5730 - 8647
Giải bẩy
537
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 8
3

0 7
3 4 7 8

1
4
1 1 9
3 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 62,48,80,86,29,24,79,59,42,56,86,18,37,50,02,57,60,24
Giải đặc biệt
167462
Giải nhất
70748
Giải nhì
23480
Giải ba
42786 - 83129
Giải tư
72224 - 39379 - 99459 - 34242 - 19356 - 90086 - 88018
Giải năm
9537
Giải sáu
7650 - 7502 - 7757
Giải bẩy
360
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
8
4 4 9
7
2 8
0 6 7 9
0 2
9
0 6 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 71,83,90,16,85,81,63,48,41,63,54,58,94,57,57,09,55,00
Giải đặc biệt
322371
Giải nhất
85083
Giải nhì
77990
Giải ba
42116 - 17485
Giải tư
19981 - 45863 - 56248 - 72441 - 05863 - 92754 - 13358
Giải năm
0694
Giải sáu
6957 - 3457 - 1909
Giải bẩy
155
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
6


1 8
4 5 7 7 8
3 3
1
1 3 5
0 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 10 năm 2020

2 số cuối: 90,86,85,82,20,86,36,02,25,77,98,78,46,47,52,64,65,02
Giải đặc biệt
245190
Giải nhất
69186
Giải nhì
18485
Giải ba
21082 - 47020
Giải tư
98086 - 56036 - 43802 - 34825 - 68777 - 93198 - 66978
Giải năm
6746
Giải sáu
6947 - 4152 - 4764
Giải bẩy
965
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2

0 5
6
6 7
2
4 5
7 8
2 5 6 6
0 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 45,77,42,50,66,40,91,77,68,46,57,38,23,98,72,35,15,46
Giải đặc biệt
277345
Giải nhất
69977
Giải nhì
07042
Giải ba
22050 - 39466
Giải tư
89640 - 59391 - 77177 - 93768 - 64746 - 12357 - 07338
Giải năm
2623
Giải sáu
6198 - 3672 - 5235
Giải bẩy
715
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
3
5 8
0 2 5 6 6
0 7
6 8
2 7 7

1 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 79,66,05,16,02,34,04,39,67,96,50,63,51,43,33,07,71,18
Giải đặc biệt
888379
Giải nhất
44866
Giải nhì
11105
Giải ba
60016 - 41602
Giải tư
67034 - 86504 - 58639 - 76867 - 80096 - 44450 - 93263
Giải năm
1151
Giải sáu
5243 - 5433 - 5807
Giải bẩy
471
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 5 7
6 8

3 4 9
3
0 1
3 6 7
1 9

6