Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Trà Vinh.
Soạn tin SMS: LKQ TV gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 07 năm 2021

2 số cuối: 12,54,41,96,26,07,01,66,67,09,17,28,56,64,82,23,80,87
Giải đặc biệt
531312
Giải nhất
94454
Giải nhì
12941
Giải ba
59196 - 49426
Giải tư
27207 - 93201 - 69866 - 63367 - 60709 - 06017 - 58528
Giải năm
3356
Giải sáu
1764 - 6482 - 3223
Giải bẩy
880
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 9
2 7
3 6 8

1
4 6
4 6 7

0 2 7
6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 42,43,12,71,60,66,85,32,00,96,65,30,48,29,39,50,53,80
Giải đặc biệt
707542
Giải nhất
24143
Giải nhì
91112
Giải ba
60771 - 56060
Giải tư
65566 - 27185 - 48332 - 68600 - 98996 - 02065 - 53130
Giải năm
1848
Giải sáu
1829 - 6039 - 0350
Giải bẩy
553
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2
9
0 2 9
2 3 8
0 3
0 5 6
1
0 5
6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 97,42,05,84,07,76,14,39,57,83,27,30,04,82,04,15,82,14
Giải đặc biệt
829097
Giải nhất
26342
Giải nhì
68405
Giải ba
16084 - 47507
Giải tư
86876 - 63714 - 24839 - 14157 - 89783 - 70727 - 46330
Giải năm
9004
Giải sáu
4382 - 2304 - 9015
Giải bẩy
682
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 5 7
4 4 5
7
0 9
2
7

6
2 2 3 4
7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 96,04,57,04,89,09,76,15,77,96,77,94,24,81,68,06,67,32
Giải đặc biệt
052296
Giải nhất
22604
Giải nhì
05557
Giải ba
07504 - 05889
Giải tư
59909 - 47076 - 87815 - 86377 - 83296 - 88877 - 95094
Giải năm
8624
Giải sáu
6581 - 4868 - 9906
Giải bẩy
667
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6 9
5
4
2

7
7 8
6 7 7
1 9
4 6 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 06 năm 2021

2 số cuối: 26,69,52,15,68,16,48,94,23,94,72,77,52,93,32,35,19,10
Giải đặc biệt
548226
Giải nhất
10169
Giải nhì
65952
Giải ba
79215 - 58868
Giải tư
53616 - 38448 - 81294 - 74023 - 80294 - 80672 - 24277
Giải năm
7752
Giải sáu
1093 - 6532 - 9835
Giải bẩy
319
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 5 6 9
3 6
2 5
8
2 2
8 9
2 7

3 4 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 53,48,42,14,46,45,88,17,28,80,97,43,03,71,75,18,93,96
Giải đặc biệt
080453
Giải nhất
42348
Giải nhì
47542
Giải ba
61714 - 61646
Giải tư
23845 - 83288 - 98317 - 22828 - 91880 - 14897 - 12143
Giải năm
6603
Giải sáu
7671 - 2875 - 8418
Giải bẩy
793
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 7 8
8

2 3 5 6 8
3

1 5
0 8
3 6 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 53,43,94,43,44,30,77,35,17,78,04,68,26,15,28,36,34,73
Giải đặc biệt
090253
Giải nhất
59443
Giải nhì
06494
Giải ba
15543 - 60144
Giải tư
77430 - 13077 - 08135 - 62017 - 09778 - 63604 - 30768
Giải năm
0726
Giải sáu
0415 - 6928 - 1636
Giải bẩy
434
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
5 7
6 8
0 4 5 6
3 3 4
3
8
3 7 8

4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 27,17,02,45,96,79,51,64,61,77,85,72,24,23,08,05,96,80
Giải đặc biệt
797127
Giải nhất
38817
Giải nhì
32502
Giải ba
18345 - 98496
Giải tư
75579 - 69251 - 19064 - 24861 - 69777 - 94185 - 03372
Giải năm
4124
Giải sáu
7723 - 7108 - 2905
Giải bẩy
596
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 8
7
3 4 7

5
1
1 4
2 7 9
0 5
6 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 05 năm 2021

2 số cuối: 51,68,96,78,40,14,57,47,23,00,22,75,46,29,37,17,63,43
Giải đặc biệt
092951
Giải nhất
09068
Giải nhì
07696
Giải ba
17678 - 77640
Giải tư
96114 - 90357 - 53247 - 31123 - 76500 - 97822 - 28675
Giải năm
4846
Giải sáu
3229 - 2437 - 3417
Giải bẩy
663
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4 7
2 3 9
7
0 3 6 7
1 7
3 8
5 8

6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 79,73,51,47,79,47,45,66,58,32,23,29,09,82,88,60,20,99
Giải đặc biệt
326379
Giải nhất
74273
Giải nhì
28451
Giải ba
65347 - 63079
Giải tư
96847 - 24945 - 23066 - 58958 - 88532 - 42323 - 70129
Giải năm
9609
Giải sáu
3582 - 0788 - 1360
Giải bẩy
620
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

0 3 9
2
5 7 7
1 8
0 6
3 9 9
2 8
9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 66,62,17,83,79,47,82,62,87,23,21,03,02,35,06,84,19,98
Giải đặc biệt
322166
Giải nhất
33662
Giải nhì
55617
Giải ba
98883 - 97879
Giải tư
77547 - 12382 - 52662 - 78987 - 13623 - 63521 - 42703
Giải năm
7102
Giải sáu
6935 - 9206 - 3684
Giải bẩy
119
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6
7 9
1 3
5
7

2 2 6
9
2 3 4 7
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 99,25,05,68,55,17,62,97,58,30,51,94,98,72,69,61,24,51
Giải đặc biệt
857599
Giải nhất
76625
Giải nhì
15905
Giải ba
30568 - 66355
Giải tư
44017 - 40362 - 52697 - 87058 - 14730 - 07651 - 82294
Giải năm
4498
Giải sáu
8972 - 6769 - 7461
Giải bẩy
124
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
7
4 5
0

1 1 5 8
1 2 8 9
2

4 7 8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 95,52,00,89,51,27,01,81,75,24,45,28,49,51,43,94,50,16
Giải đặc biệt
948895
Giải nhất
43652
Giải nhì
07900
Giải ba
77689 - 29851
Giải tư
08527 - 69601 - 95781 - 84275 - 91924 - 60545 - 70728
Giải năm
1549
Giải sáu
9951 - 8843 - 6394
Giải bẩy
850
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
6
4 7 8

3 5 9
0 1 1 2

5
1 9
4 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 04 năm 2021

2 số cuối: 93,56,34,53,36,00,82,69,16,70,77,46,81,16,04,27,89,72
Giải đặc biệt
243293
Giải nhất
89756
Giải nhì
98334
Giải ba
80753 - 83136
Giải tư
27900 - 67682 - 76669 - 31716 - 97270 - 74677 - 25046
Giải năm
5781
Giải sáu
9316 - 9904 - 9327
Giải bẩy
489
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
6 6
7
4 6
6
3 6
9
0 2 7
1 2 9
3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 20,10,81,48,73,68,60,90,09,41,54,82,61,23,51,65,88,86
Giải đặc biệt
661120
Giải nhất
71810
Giải nhì
57881
Giải ba
68448 - 51973
Giải tư
31068 - 06360 - 93390 - 25009 - 40141 - 41254 - 67782
Giải năm
1761
Giải sáu
4223 - 0451 - 3665
Giải bẩy
988
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0
0 3

1 8
1 4
0 1 5 8
3
1 2 6 8
0

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 39,94,94,25,71,50,40,18,63,30,55,10,36,64,32,89,07,13
Giải đặc biệt
441539
Giải nhất
92194
Giải nhì
75694
Giải ba
99725 - 09771
Giải tư
14350 - 76240 - 94518 - 24863 - 32230 - 71455 - 91910
Giải năm
9936
Giải sáu
4664 - 9832 - 1189
Giải bẩy
907
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 3 8
5
0 2 6 9
0
0 5
3 4
1
9
4 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 04,43,80,56,09,20,75,81,07,69,70,91,71,98,64,29,98,31
Giải đặc biệt
026204
Giải nhất
12843
Giải nhì
31680
Giải ba
01356 - 85509
Giải tư
00620 - 07875 - 01681 - 08407 - 95169 - 01470 - 50791
Giải năm
3571
Giải sáu
2698 - 0264 - 2629
Giải bẩy
898
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 9

0 9
1
3
6
4 9
0 1 5
0 1
1 8 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 03 năm 2021

2 số cuối: 02,15,70,61,38,44,89,93,34,76,22,83,22,03,46,85,34,98
Giải đặc biệt
511302
Giải nhất
78315
Giải nhì
20870
Giải ba
49861 - 42038
Giải tư
21744 - 93489 - 25893 - 92734 - 63776 - 80122 - 40283
Giải năm
3222
Giải sáu
8803 - 1746 - 1185
Giải bẩy
634
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
5
2 2
4 4 8
4 6

1
0 6
3 5 9
3 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 33,78,15,88,37,61,84,56,94,06,14,72,03,28,63,50,43,53
Giải đặc biệt
557933
Giải nhất
74578
Giải nhì
78415
Giải ba
96388 - 29837
Giải tư
76461 - 63784 - 75856 - 13694 - 12406 - 13814 - 13872
Giải năm
7003
Giải sáu
1028 - 3063 - 2450
Giải bẩy
143
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
4 5
8
3 7
3
0 3 6
1 3
2 8
4 8
4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 71,95,40,46,78,07,63,42,40,24,03,31,61,18,90,82,67,05
Giải đặc biệt
051271
Giải nhất
86495
Giải nhì
60840
Giải ba
66546 - 50978
Giải tư
46107 - 37463 - 33442 - 15740 - 35324 - 74303 - 08331
Giải năm
4461
Giải sáu
5818 - 3890 - 0582
Giải bẩy
367
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 7
8
4
1
0 0 2 6

1 3 7
1 8
2
0 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 14,97,10,74,36,77,23,22,59,36,13,09,43,68,12,01,71,17
Giải đặc biệt
037914
Giải nhất
12997
Giải nhì
84910
Giải ba
24374 - 65136
Giải tư
58777 - 53323 - 87422 - 11759 - 23736 - 10013 - 18709
Giải năm
0943
Giải sáu
8468 - 5812 - 8101
Giải bẩy
171
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
0 2 3 4 7
2 3
6 6
3
9
8
1 4 7

7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 02 năm 2021

2 số cuối: 39,82,86,67,66,06,16,52,61,65,47,00,91,84,12,15,64,29
Giải đặc biệt
089039
Giải nhất
83782
Giải nhì
26886
Giải ba
30367 - 53566
Giải tư
71006 - 53316 - 27652 - 12661 - 91165 - 92747 - 59500
Giải năm
6091
Giải sáu
4984 - 3712 - 3815
Giải bẩy
764
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
2 5 6
9
9
7
2
1 4 5 6 7

2 4 6
1

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 04,57,28,67,03,57,30,20,83,48,66,29,95,45,52,58,20,49
Giải đặc biệt
861304
Giải nhất
07257
Giải nhì
19528
Giải ba
30767 - 51003
Giải tư
72557 - 90330 - 38220 - 13083 - 21248 - 94366 - 23629
Giải năm
0595
Giải sáu
5745 - 0552 - 4958
Giải bẩy
520
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4

0 0 8 9
0
5 8 9
2 7 7 8
6 7

3
5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 87,04,42,40,25,45,44,50,49,00,26,05,48,82,17,44,44,23
Giải đặc biệt
284087
Giải nhất
61304
Giải nhì
32842
Giải ba
94840 - 96325
Giải tư
85845 - 77044 - 32950 - 74949 - 77200 - 43126 - 36105
Giải năm
2048
Giải sáu
0682 - 4317 - 4744
Giải bẩy
744
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 5
7
3 5 6

0 2 4 4 4 5 8 9
0


2 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 88,40,14,21,55,86,36,68,28,63,89,07,96,46,63,37,21,61
Giải đặc biệt
295088
Giải nhất
01440
Giải nhì
47614
Giải ba
48021 - 43255
Giải tư
99186 - 56436 - 13968 - 54128 - 12763 - 08189 - 00807
Giải năm
5696
Giải sáu
3046 - 3563 - 9737
Giải bẩy
621
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4
1 1 8
6 7
0 6
5
1 3 3 8

6 8 9
6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 16,39,11,90,66,00,23,85,52,43,63,33,64,68,11,63,21,54
Giải đặc biệt
559616
Giải nhất
55139
Giải nhì
94411
Giải ba
61690 - 24666
Giải tư
55300 - 30923 - 40485 - 14652 - 45643 - 10363 - 68733
Giải năm
3164
Giải sáu
9168 - 3311 - 7063
Giải bẩy
521
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 1 6
1 3
3 9
3
2 4
3 3 4 6 8

5
0

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 01 năm 2021

2 số cuối: 44,04,79,07,21,98,45,00,66,93,32,08,28,12,12,26,62,00
Giải đặc biệt
017444
Giải nhất
16504
Giải nhì
10979
Giải ba
52507 - 33321
Giải tư
36098 - 52645 - 83100 - 22666 - 13793 - 48132 - 27808
Giải năm
0128
Giải sáu
0012 - 0912 - 8126
Giải bẩy
862
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 4 7 8
2 2
1 6 8
2
4 5

2 6
9

3 8