User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Trà Vinh.
Soạn tin SMS: LKQ TV gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 17,31,53,73,28,76,28,45,35,64,67,69,65,74,24,82,31,07
Giải đặc biệt
619717
Giải nhất
52631
Giải nhì
43353
Giải ba
48773 - 63828
Giải tư
69176 - 80028 - 61445 - 73935 - 16264 - 95967 - 82469
Giải năm
5465
Giải sáu
7974 - 4224 - 7582
Giải bẩy
331
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
7
4 8 8
1 1 5
5
3
4 5 7 9
3 4 6
2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 13,34,77,36,55,22,54,44,25,60,07,44,88,64,09,00,77,34
Giải đặc biệt
848713
Giải nhất
16634
Giải nhì
67177
Giải ba
64836 - 51555
Giải tư
17022 - 73454 - 69644 - 03525 - 23360 - 47607 - 31944
Giải năm
4588
Giải sáu
0564 - 5709 - 6900
Giải bẩy
977
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9
3
2 5
4 4 6
4 4
4 5
0 4
7 7
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 63,09,34,67,40,54,20,12,85,09,88,29,77,11,98,81,31,04
Giải đặc biệt
201563
Giải nhất
59309
Giải nhì
83334
Giải ba
32267 - 77440
Giải tư
42054 - 36120 - 00112 - 06885 - 45409 - 93788 - 70029
Giải năm
2777
Giải sáu
4911 - 8898 - 1381
Giải bẩy
531
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9 9
1 2
0 9
1 4
0
4
3 7
7
1 5 8
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 51,04,65,53,43,29,11,89,05,24,67,05,16,43,97,26,20,75
Giải đặc biệt
544551
Giải nhất
87204
Giải nhì
51065
Giải ba
80353 - 30043
Giải tư
13529 - 04111 - 72189 - 82505 - 04224 - 36167 - 09105
Giải năm
0416
Giải sáu
7443 - 8197 - 3926
Giải bẩy
620
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5
1 6
0 4 6 9

3 3
1 3
5 7
5
9
7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 57,24,44,59,98,63,57,74,25,56,27,12,88,76,66,27,46,88
Giải đặc biệt
580757
Giải nhất
88924
Giải nhì
08744
Giải ba
80759 - 55898
Giải tư
24163 - 38057 - 09574 - 47125 - 17456 - 79327 - 59812
Giải năm
2188
Giải sáu
5876 - 8766 - 9027
Giải bẩy
746
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
4 5 7 7

4 6
6 7 7 9
3 6
4 6
8 8
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 23,34,90,01,06,46,69,45,64,60,45,43,30,99,84,12,47,76
Giải đặc biệt
331723
Giải nhất
34534
Giải nhì
70690
Giải ba
07801 - 92406
Giải tư
66846 - 84069 - 23045 - 36564 - 06060 - 12845 - 45343
Giải năm
3730
Giải sáu
0199 - 8084 - 8412
Giải bẩy
647
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
2
3
0 4
3 5 5 6 7

0 4 9
6
4
0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 79,97,03,86,81,15,78,44,66,80,53,82,49,31,32,19,43,94
Giải đặc biệt
238179
Giải nhất
12397
Giải nhì
20303
Giải ba
51486 - 61081
Giải tư
26015 - 18478 - 42944 - 22766 - 38480 - 98453 - 45982
Giải năm
8549
Giải sáu
9231 - 1432 - 4719
Giải bẩy
243
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 9

1 2
3 4 9
3
6
8 9
0 1 2 6
4 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 17,18,96,10,80,44,65,48,35,75,45,59,77,09,29,00,05,96
Giải đặc biệt
169517
Giải nhất
82918
Giải nhì
90996
Giải ba
16110 - 08880
Giải tư
58744 - 48065 - 77748 - 05735 - 36575 - 23745 - 19059
Giải năm
6277
Giải sáu
8009 - 3529 - 7000
Giải bẩy
405
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 9
0 7 8
9
5
4 5 8
9
5
5 7
0
6 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 65,79,49,85,71,35,93,07,11,34,94,23,18,92,22,43,52,33
Giải đặc biệt
827965
Giải nhất
69779
Giải nhì
90849
Giải ba
34185 - 69871
Giải tư
18635 - 53793 - 41007 - 56311 - 77834 - 87094 - 02723
Giải năm
3718
Giải sáu
6392 - 0222 - 0143
Giải bẩy
852
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 8
2 3
3 4 5
3 9
2
5
1 9
5
2 3 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 16,16,33,65,53,17,20,67,78,86,12,40,23,12,40,98,97,34
Giải đặc biệt
160316
Giải nhất
81816
Giải nhì
59733
Giải ba
24165 - 94153
Giải tư
97217 - 17920 - 70767 - 67778 - 78586 - 27112 - 56740
Giải năm
9623
Giải sáu
6312 - 9540 - 6998
Giải bẩy
097
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2 6 6 7
0 3
3 4
0 0
3
5 7
8
6
7 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 99,99,89,75,32,25,79,84,43,93,42,30,14,10,17,58,02,16
Giải đặc biệt
216899
Giải nhất
01899
Giải nhì
79589
Giải ba
89775 - 34932
Giải tư
64625 - 36279 - 22784 - 86243 - 50493 - 53342 - 25130
Giải năm
4514
Giải sáu
1110 - 3017 - 4858
Giải bẩy
502
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 4 6 7
5
0 2
2 3
8

5 9
4 9
3 9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 58,83,59,81,27,17,03,23,43,90,33,87,30,89,34,92,48,86
Giải đặc biệt
350758
Giải nhất
74883
Giải nhì
70959
Giải ba
44481 - 69927
Giải tư
51917 - 82103 - 23423 - 86143 - 32390 - 56833 - 99387
Giải năm
7730
Giải sáu
9589 - 1834 - 1692
Giải bẩy
748
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7
3 7
0 3 4
3 8
8 9


1 3 6 7 9
0 2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 69,03,58,07,93,18,96,49,46,07,14,23,95,64,48,71,40,63
Giải đặc biệt
871869
Giải nhất
56803
Giải nhì
56658
Giải ba
81507 - 78093
Giải tư
90418 - 97796 - 46349 - 08646 - 35107 - 35914 - 93123
Giải năm
8995
Giải sáu
5464 - 3748 - 4171
Giải bẩy
840
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 7
4 8
3

0 6 8 9
8
3 4 9
1

3 5 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 02,35,27,22,08,37,06,77,60,99,07,52,50,37,41,27,00,62
Giải đặc biệt
525502
Giải nhất
66135
Giải nhì
33227
Giải ba
38822 - 83008
Giải tư
10537 - 30906 - 57077 - 10860 - 26699 - 20607 - 51252
Giải năm
6850
Giải sáu
0537 - 8741 - 5127
Giải bẩy
900
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 7 8

2 7 7
5 7 7
1
0 2
0 2
7

9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 09,03,24,05,35,99,24,61,11,33,42,19,95,76,26,38,77,05
Giải đặc biệt
253409
Giải nhất
86703
Giải nhì
02424
Giải ba
65405 - 72235
Giải tư
75299 - 87924 - 31161 - 18211 - 11633 - 66642 - 83919
Giải năm
6095
Giải sáu
0076 - 6726 - 1338
Giải bẩy
477
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 5 9
1 9
4 4 6
3 5 8
2

1
6 7

5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 58,27,85,76,71,56,76,52,36,48,83,55,44,84,76,60,54,82
Giải đặc biệt
230658
Giải nhất
84327
Giải nhì
17385
Giải ba
81776 - 45771
Giải tư
05456 - 31676 - 42652 - 16936 - 37248 - 53883 - 04655
Giải năm
5544
Giải sáu
9384 - 0076 - 6360
Giải bẩy
554
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7
6
4 8
2 4 5 6 8
0
1 6 6 6
2 3 4 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 48,03,58,19,30,50,91,02,09,96,48,77,32,79,77,61,85,88
Giải đặc biệt
438648
Giải nhất
83703
Giải nhì
68058
Giải ba
52019 - 31730
Giải tư
87950 - 25791 - 34102 - 83509 - 61596 - 25848 - 30977
Giải năm
2532
Giải sáu
0879 - 8677 - 9861
Giải bẩy
885
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 9
9

0 2
8 8
0 8
1
7 7 9
5 8
1 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 68,97,02,55,84,57,47,96,75,07,55,31,31,83,84,08,26,49
Giải đặc biệt
118268
Giải nhất
21497
Giải nhì
38602
Giải ba
21855 - 03584
Giải tư
49357 - 55647 - 09096 - 94475 - 21407 - 48555 - 34531
Giải năm
2231
Giải sáu
0183 - 6384 - 5708
Giải bẩy
726
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8

6
1 1
7 9
5 5 7
8
5
3 4 4
6 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 90,86,38,50,10,99,74,28,59,95,06,38,54,81,98,62,07,18
Giải đặc biệt
606590
Giải nhất
80686
Giải nhì
87538
Giải ba
17750 - 12610
Giải tư
83999 - 06674 - 59228 - 26759 - 88795 - 24006 - 58138
Giải năm
4254
Giải sáu
4181 - 4798 - 9862
Giải bẩy
507
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
0 8
8
8 8

0 4 9
2
4
1 6
0 5 8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 73,42,27,26,64,14,24,43,30,46,88,16,17,31,98,99,37,74
Giải đặc biệt
976073
Giải nhất
50742
Giải nhì
13427
Giải ba
38526 - 50864
Giải tư
74114 - 92824 - 60843 - 13730 - 93946 - 50288 - 39216
Giải năm
7717
Giải sáu
4831 - 5598 - 1899
Giải bẩy
037
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 6 7
4 6 7
0 1 7
2 3 6

4
3 4
8
8 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 51,64,82,15,13,07,41,12,99,46,72,25,63,94,47,25,43,08
Giải đặc biệt
391151
Giải nhất
74364
Giải nhì
93482
Giải ba
92815 - 90313
Giải tư
23707 - 68741 - 45512 - 40699 - 92146 - 97172 - 40125
Giải năm
7863
Giải sáu
6294 - 2747 - 8925
Giải bẩy
643
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
2 3 5
5 5

1 3 6 7
1
3 4
2
2
4 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 27,11,79,65,16,29,78,45,24,16,27,06,25,78,94,27,81,70
Giải đặc biệt
221227
Giải nhất
14211
Giải nhì
36479
Giải ba
11665 - 91616
Giải tư
43129 - 43678 - 00945 - 20524 - 92816 - 84027 - 16606
Giải năm
1325
Giải sáu
4378 - 6194 - 5527
Giải bẩy
181
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 6 6
4 5 7 7 7 9

5

5
0 8 8 9
1
4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 36,33,69,78,33,81,72,95,66,52,79,09,22,77,87,17,33,30
Giải đặc biệt
213336
Giải nhất
03133
Giải nhì
37369
Giải ba
80378 - 22533
Giải tư
81581 - 04572 - 83895 - 49766 - 07352 - 94379 - 17009
Giải năm
4722
Giải sáu
7177 - 7887 - 5117
Giải bẩy
333
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
7
2
0 3 3 3 6

2
6 9
2 7 8 9
1 7
5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 71,53,33,28,44,25,04,20,61,77,04,31,05,61,45,21,26,86
Giải đặc biệt
586971
Giải nhất
41353
Giải nhì
60133
Giải ba
09028 - 76644
Giải tư
60325 - 27604 - 31320 - 97761 - 47977 - 79504 - 16831
Giải năm
2905
Giải sáu
9861 - 0845 - 9921
Giải bẩy
826
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 5

0 1 5 6 8
1 3
4 5
3
1 1
1 7
6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 65,85,30,34,61,57,43,86,17,67,23,31,70,46,62,21,04,60
Giải đặc biệt
830065
Giải nhất
91785
Giải nhì
70030
Giải ba
76734 - 07061
Giải tư
18157 - 31543 - 14586 - 06417 - 51467 - 38923 - 70531
Giải năm
5870
Giải sáu
1746 - 0362 - 3721
Giải bẩy
904
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7
1 3
0 1 4
3 6
7
0 1 2 5 7
0
5 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 30,07,39,79,08,77,19,57,82,70,02,66,35,84,38,98,60,47
Giải đặc biệt
140730
Giải nhất
08307
Giải nhì
83139
Giải ba
26379 - 59108
Giải tư
68577 - 81119 - 39657 - 46982 - 67670 - 05802 - 12966
Giải năm
7235
Giải sáu
3584 - 2138 - 8598
Giải bẩy
860
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8
9

0 5 8 9
7
7
0 6
0 7 9
2 4
8