Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Trà Vinh.
Soạn tin SMS: LKQ TV gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 42,49,90,21,42,14,48,39,81,40,68,67,67,93,55,53,58,59
Giải đặc biệt
711842
Giải nhất
82049
Giải nhì
31890
Giải ba
95421 - 48542
Giải tư
11114 - 17348 - 60639 - 49181 - 60540 - 96568 - 91267
Giải năm
8367
Giải sáu
9193 - 0155 - 0553
Giải bẩy
958
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
1
9
0 2 2 8 9
3 5 8 9
7 7 8

1
0 3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 86,19,11,57,08,46,94,58,71,63,70,80,26,74,54,16,23,02
Giải đặc biệt
579686
Giải nhất
95819
Giải nhì
99711
Giải ba
61157 - 66008
Giải tư
69046 - 63094 - 03258 - 47071 - 37463 - 08270 - 98580
Giải năm
5026
Giải sáu
7374 - 9954 - 7516
Giải bẩy
923
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
1 6 9
3 6

6
4 7 8
3
0 1 4
0 6
4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 03,08,86,70,94,24,88,59,94,96,86,77,58,33,94,64,33,11
Giải đặc biệt
074903
Giải nhất
97608
Giải nhì
66086
Giải ba
87870 - 90194
Giải tư
42324 - 41988 - 21559 - 39294 - 19896 - 66986 - 45877
Giải năm
3858
Giải sáu
1233 - 1294 - 6264
Giải bẩy
833
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
1
4
3 3

8 9
4
0 7
6 6 8
4 4 4 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 67,05,59,74,76,09,31,46,76,76,47,84,88,14,87,03,04,28
Giải đặc biệt
645367
Giải nhất
82605
Giải nhì
76259
Giải ba
08874 - 16276
Giải tư
68309 - 32131 - 47146 - 01276 - 07776 - 65947 - 91284
Giải năm
3388
Giải sáu
5714 - 0687 - 5503
Giải bẩy
604
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5 9
4
8
1
6 7
9
7
4 6 6 6
4 7 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 35,26,85,72,52,81,65,68,74,69,23,23,01,12,23,17,66,62
Giải đặc biệt
337435
Giải nhất
23126
Giải nhì
12285
Giải ba
02772 - 35552
Giải tư
17381 - 40265 - 88168 - 28574 - 22369 - 96923 - 49123
Giải năm
4401
Giải sáu
2112 - 5823 - 5317
Giải bẩy
266
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2 7
3 3 3 6
5

2
2 5 6 8 9
2 4
1 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 90,59,28,87,83,71,12,83,41,81,43,98,53,71,95,95,48,74
Giải đặc biệt
725890
Giải nhất
99859
Giải nhì
25428
Giải ba
06787 - 01483
Giải tư
17171 - 09212 - 57283 - 72441 - 73481 - 00443 - 12698
Giải năm
1453
Giải sáu
8571 - 1595 - 0295
Giải bẩy
448
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
8

1 3 8
3 9

1 1 4
1 3 3 7
0 5 5 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 97,96,24,23,37,37,90,02,10,73,19,12,96,87,75,52,48,87
Giải đặc biệt
253197
Giải nhất
34796
Giải nhì
78524
Giải ba
46723 - 38137
Giải tư
82537 - 84290 - 40802 - 40210 - 37473 - 96119 - 84812
Giải năm
7896
Giải sáu
5987 - 2575 - 4052
Giải bẩy
148
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 2 9
3 4
7 7
8
2

3 5
7 7
0 6 6 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 11,75,25,79,65,25,50,18,80,10,47,04,68,16,34,50,53,54
Giải đặc biệt
185111
Giải nhất
83675
Giải nhì
97325
Giải ba
90879 - 06565
Giải tư
04825 - 42250 - 84118 - 16680 - 32210 - 63247 - 65504
Giải năm
5368
Giải sáu
4016 - 9734 - 0850
Giải bẩy
653
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 1 6 8
5 5
4
7
0 0 3 4
5 8
5 9
0

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 17,31,53,73,28,76,28,45,35,64,67,69,65,74,24,82,31,07
Giải đặc biệt
619717
Giải nhất
52631
Giải nhì
43353
Giải ba
48773 - 63828
Giải tư
69176 - 80028 - 61445 - 73935 - 16264 - 95967 - 82469
Giải năm
5465
Giải sáu
7974 - 4224 - 7582
Giải bẩy
331
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
7
4 8 8
1 1 5
5
3
4 5 7 9
3 4 6
2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 13,34,77,36,55,22,54,44,25,60,07,44,88,64,09,00,77,34
Giải đặc biệt
848713
Giải nhất
16634
Giải nhì
67177
Giải ba
64836 - 51555
Giải tư
17022 - 73454 - 69644 - 03525 - 23360 - 47607 - 31944
Giải năm
4588
Giải sáu
0564 - 5709 - 6900
Giải bẩy
977
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9
3
2 5
4 4 6
4 4
4 5
0 4
7 7
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 63,09,34,67,40,54,20,12,85,09,88,29,77,11,98,81,31,04
Giải đặc biệt
201563
Giải nhất
59309
Giải nhì
83334
Giải ba
32267 - 77440
Giải tư
42054 - 36120 - 00112 - 06885 - 45409 - 93788 - 70029
Giải năm
2777
Giải sáu
4911 - 8898 - 1381
Giải bẩy
531
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9 9
1 2
0 9
1 4
0
4
3 7
7
1 5 8
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 51,04,65,53,43,29,11,89,05,24,67,05,16,43,97,26,20,75
Giải đặc biệt
544551
Giải nhất
87204
Giải nhì
51065
Giải ba
80353 - 30043
Giải tư
13529 - 04111 - 72189 - 82505 - 04224 - 36167 - 09105
Giải năm
0416
Giải sáu
7443 - 8197 - 3926
Giải bẩy
620
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5
1 6
0 4 6 9

3 3
1 3
5 7
5
9
7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 57,24,44,59,98,63,57,74,25,56,27,12,88,76,66,27,46,88
Giải đặc biệt
580757
Giải nhất
88924
Giải nhì
08744
Giải ba
80759 - 55898
Giải tư
24163 - 38057 - 09574 - 47125 - 17456 - 79327 - 59812
Giải năm
2188
Giải sáu
5876 - 8766 - 9027
Giải bẩy
746
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
4 5 7 7

4 6
6 7 7 9
3 6
4 6
8 8
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 23,34,90,01,06,46,69,45,64,60,45,43,30,99,84,12,47,76
Giải đặc biệt
331723
Giải nhất
34534
Giải nhì
70690
Giải ba
07801 - 92406
Giải tư
66846 - 84069 - 23045 - 36564 - 06060 - 12845 - 45343
Giải năm
3730
Giải sáu
0199 - 8084 - 8412
Giải bẩy
647
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
2
3
0 4
3 5 5 6 7

0 4 9
6
4
0 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 79,97,03,86,81,15,78,44,66,80,53,82,49,31,32,19,43,94
Giải đặc biệt
238179
Giải nhất
12397
Giải nhì
20303
Giải ba
51486 - 61081
Giải tư
26015 - 18478 - 42944 - 22766 - 38480 - 98453 - 45982
Giải năm
8549
Giải sáu
9231 - 1432 - 4719
Giải bẩy
243
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 9

1 2
3 4 9
3
6
8 9
0 1 2 6
4 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 17,18,96,10,80,44,65,48,35,75,45,59,77,09,29,00,05,96
Giải đặc biệt
169517
Giải nhất
82918
Giải nhì
90996
Giải ba
16110 - 08880
Giải tư
58744 - 48065 - 77748 - 05735 - 36575 - 23745 - 19059
Giải năm
6277
Giải sáu
8009 - 3529 - 7000
Giải bẩy
405
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 9
0 7 8
9
5
4 5 8
9
5
5 7
0
6 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 65,79,49,85,71,35,93,07,11,34,94,23,18,92,22,43,52,33
Giải đặc biệt
827965
Giải nhất
69779
Giải nhì
90849
Giải ba
34185 - 69871
Giải tư
18635 - 53793 - 41007 - 56311 - 77834 - 87094 - 02723
Giải năm
3718
Giải sáu
6392 - 0222 - 0143
Giải bẩy
852
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 8
2 3
3 4 5
3 9
2
5
1 9
5
2 3 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 16,16,33,65,53,17,20,67,78,86,12,40,23,12,40,98,97,34
Giải đặc biệt
160316
Giải nhất
81816
Giải nhì
59733
Giải ba
24165 - 94153
Giải tư
97217 - 17920 - 70767 - 67778 - 78586 - 27112 - 56740
Giải năm
9623
Giải sáu
6312 - 9540 - 6998
Giải bẩy
097
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2 6 6 7
0 3
3 4
0 0
3
5 7
8
6
7 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 99,99,89,75,32,25,79,84,43,93,42,30,14,10,17,58,02,16
Giải đặc biệt
216899
Giải nhất
01899
Giải nhì
79589
Giải ba
89775 - 34932
Giải tư
64625 - 36279 - 22784 - 86243 - 50493 - 53342 - 25130
Giải năm
4514
Giải sáu
1110 - 3017 - 4858
Giải bẩy
502
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 4 6 7
5
0 2
2 3
8

5 9
4 9
3 9 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 58,83,59,81,27,17,03,23,43,90,33,87,30,89,34,92,48,86
Giải đặc biệt
350758
Giải nhất
74883
Giải nhì
70959
Giải ba
44481 - 69927
Giải tư
51917 - 82103 - 23423 - 86143 - 32390 - 56833 - 99387
Giải năm
7730
Giải sáu
9589 - 1834 - 1692
Giải bẩy
748
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7
3 7
0 3 4
3 8
8 9


1 3 6 7 9
0 2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 69,03,58,07,93,18,96,49,46,07,14,23,95,64,48,71,40,63
Giải đặc biệt
871869
Giải nhất
56803
Giải nhì
56658
Giải ba
81507 - 78093
Giải tư
90418 - 97796 - 46349 - 08646 - 35107 - 35914 - 93123
Giải năm
8995
Giải sáu
5464 - 3748 - 4171
Giải bẩy
840
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 7
4 8
3

0 6 8 9
8
3 4 9
1

3 5 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 02,35,27,22,08,37,06,77,60,99,07,52,50,37,41,27,00,62
Giải đặc biệt
525502
Giải nhất
66135
Giải nhì
33227
Giải ba
38822 - 83008
Giải tư
10537 - 30906 - 57077 - 10860 - 26699 - 20607 - 51252
Giải năm
6850
Giải sáu
0537 - 8741 - 5127
Giải bẩy
900
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 7 8

2 7 7
5 7 7
1
0 2
0 2
7

9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 09,03,24,05,35,99,24,61,11,33,42,19,95,76,26,38,77,05
Giải đặc biệt
253409
Giải nhất
86703
Giải nhì
02424
Giải ba
65405 - 72235
Giải tư
75299 - 87924 - 31161 - 18211 - 11633 - 66642 - 83919
Giải năm
6095
Giải sáu
0076 - 6726 - 1338
Giải bẩy
477
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 5 9
1 9
4 4 6
3 5 8
2

1
6 7

5 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 58,27,85,76,71,56,76,52,36,48,83,55,44,84,76,60,54,82
Giải đặc biệt
230658
Giải nhất
84327
Giải nhì
17385
Giải ba
81776 - 45771
Giải tư
05456 - 31676 - 42652 - 16936 - 37248 - 53883 - 04655
Giải năm
5544
Giải sáu
9384 - 0076 - 6360
Giải bẩy
554
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7
6
4 8
2 4 5 6 8
0
1 6 6 6
2 3 4 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 48,03,58,19,30,50,91,02,09,96,48,77,32,79,77,61,85,88
Giải đặc biệt
438648
Giải nhất
83703
Giải nhì
68058
Giải ba
52019 - 31730
Giải tư
87950 - 25791 - 34102 - 83509 - 61596 - 25848 - 30977
Giải năm
2532
Giải sáu
0879 - 8677 - 9861
Giải bẩy
885
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 9
9

0 2
8 8
0 8
1
7 7 9
5 8
1 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 68,97,02,55,84,57,47,96,75,07,55,31,31,83,84,08,26,49
Giải đặc biệt
118268
Giải nhất
21497
Giải nhì
38602
Giải ba
21855 - 03584
Giải tư
49357 - 55647 - 09096 - 94475 - 21407 - 48555 - 34531
Giải năm
2231
Giải sáu
0183 - 6384 - 5708
Giải bẩy
726
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8

6
1 1
7 9
5 5 7
8
5
3 4 4
6 7