Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Trà Vinh.
Soạn tin SMS: LKQ TV gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 12 năm 2022

2 số cuối: 60,02,93,71,11,46,47,16,51,53,40,46,60,99,37,90,75,36
Giải đặc biệt
213760
Giải nhất
54702
Giải nhì
00593
Giải ba
91071 - 78011
Giải tư
48846 - 67847 - 92016 - 52451 - 72153 - 41240 - 39446
Giải năm
4660
Giải sáu
0899 - 4437 - 3690
Giải bẩy
775
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 6

6 7
0 6 6 7
1 3
0 0
1 5

0 3 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 91,97,74,67,41,35,46,00,00,33,73,35,92,35,64,71,28,01
Giải đặc biệt
583491
Giải nhất
80497
Giải nhì
14374
Giải ba
11567 - 02641
Giải tư
02435 - 45046 - 87200 - 24100 - 14533 - 34873 - 70735
Giải năm
6892
Giải sáu
1535 - 1364 - 9771
Giải bẩy
428
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1

8
3 5 5 5
1 6

4 7
1 3 4

1 2 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 12,33,40,81,65,29,83,03,64,87,74,58,53,08,87,34,772,38
Giải đặc biệt
114125
Giải nhất
49533
Giải nhì
76240
Giải ba
53081 - 30765
Giải tư
52229 - 46483 - 33203 - 76064 - 25687 - 99874 - 94258
Giải năm
6253
Giải sáu
3808 - 7287 - 4734
Giải bẩy
772
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
2
9
3 4 8
0
3 8
4 5
4 7
1 3 7 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 14,54,39,54,51,65,97,78,06,28,44,09,44,00,83,17,01,81
Giải đặc biệt
530214
Giải nhất
87254
Giải nhì
40939
Giải ba
89954 - 08151
Giải tư
70365 - 35697 - 99278 - 67106 - 16128 - 35144 - 69409
Giải năm
9344
Giải sáu
3200 - 7683 - 5817
Giải bẩy
001
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6 9
4 7
8
9
4 4
1 4 4
5
8
1 3
7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 11 năm 2022

2 số cuối: 50,78,61,69,40,76,39,66,83,29,51,26,59,03,54,61,92,69
Giải đặc biệt
200850
Giải nhất
17178
Giải nhì
19261
Giải ba
00169 - 11940
Giải tư
71176 - 86139 - 49166 - 08883 - 39929 - 48951 - 46726
Giải năm
7059
Giải sáu
7503 - 3454 - 4061
Giải bẩy
992
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

6 9
9
0
0 1 4 9
1 1 6 9 9
6 8
3
2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 80,57,16,69,91,37,01,18,30,49,71,19,50,00,79,52,58,74
Giải đặc biệt
794280
Giải nhất
33257
Giải nhì
48016
Giải ba
83569 - 73291
Giải tư
92437 - 10701 - 39418 - 80830 - 73649 - 34671 - 53119
Giải năm
5550
Giải sáu
8800 - 2179 - 5652
Giải bẩy
458
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
6 8 9

0 7
9
0 2 7 8
9
1 4 9
0
1

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 92,01,70,53,90,56,41,94,60,68,16,05,68,22,76,44,48,74
Giải đặc biệt
906392
Giải nhất
64101
Giải nhì
99470
Giải ba
26853 - 36690
Giải tư
02256 - 56241 - 35794 - 04260 - 47168 - 52116 - 26805
Giải năm
4868
Giải sáu
2322 - 0076 - 6844
Giải bẩy
248
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
6
2

1 4 8
3 6
0 8 8
0 4 6

0 2 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 01,92,90,04,39,83,05,05,53,79,05,07,09,08,57,16,54,59
Giải đặc biệt
536301
Giải nhất
11292
Giải nhì
53590
Giải ba
78804 - 45139
Giải tư
23983 - 21905 - 07005 - 87253 - 12579 - 90505 - 43707
Giải năm
2309
Giải sáu
5208 - 5357 - 6916
Giải bẩy
754
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5 5 5 7 8 9
6

9

3 4 7 9

9
3
0 2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

2 số cuối: 15,67,67,08,91,36,06,62,98,22,14,46,19,93,94,44,94,94
Giải đặc biệt
716515
Giải nhất
58967
Giải nhì
93367
Giải ba
10308 - 82191
Giải tư
68936 - 09306 - 95362 - 85698 - 93122 - 43914 - 00746
Giải năm
5919
Giải sáu
8093 - 7194 - 7544
Giải bẩy
694
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
4 5 9
2
6
4 6

2 7 7


1 3 4 4 4 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 53,19,93,45,10,20,71,33,65,36,90,91,83,71,80,10,71,04
Giải đặc biệt
048453
Giải nhất
52819
Giải nhì
92093
Giải ba
17745 - 74410
Giải tư
70720 - 76971 - 96233 - 37065 - 72536 - 72690 - 02591
Giải năm
0183
Giải sáu
6071 - 2480 - 5910
Giải bẩy
071
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 9
0
3 6
5
3
5
1 1 1
0 3
0 1 3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 20,57,42,63,68,44,93,84,34,67,64,61,73,58,48,96,37,54
Giải đặc biệt
014420
Giải nhất
77757
Giải nhì
77542
Giải ba
07563 - 64868
Giải tư
67644 - 06393 - 29284 - 74834 - 88267 - 06764 - 17261
Giải năm
6073
Giải sáu
2958 - 5448 - 3696
Giải bẩy
737
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0
4 7
2 4 8
4 7 8
1 3 4 7 8
3
4
3 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 00,57,67,31,89,31,90,31,11,62,97,92,73,77,77,29,70,04
Giải đặc biệt
133100
Giải nhất
21957
Giải nhì
14367
Giải ba
44931 - 71089
Giải tư
15631 - 44590 - 56831 - 89011 - 45562 - 08897 - 81892
Giải năm
5373
Giải sáu
5477 - 0377 - 7029
Giải bẩy
970
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
1
9
1 1 1

7
2 7
0 3 7 7
9
0 2 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 53,73,96,74,56,38,35,22,57,06,16,74,34,28,62,40,97,53
Giải đặc biệt
309853
Giải nhất
56673
Giải nhì
49396
Giải ba
93874 - 80256
Giải tư
27138 - 70735 - 59422 - 20957 - 56406 - 69016 - 12174
Giải năm
4734
Giải sáu
0828 - 1662 - 7740
Giải bẩy
497
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
2 8
4 5 8
0
3 3 6 7
2
3 4 4

6 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 09 năm 2022

2 số cuối: 87,39,77,17,30,97,10,09,31,01,70,90,76,16,18,28,57,60
Giải đặc biệt
867187
Giải nhất
77139
Giải nhì
77977
Giải ba
81417 - 80230
Giải tư
06097 - 50110 - 75409 - 10031 - 50301 - 21670 - 02690
Giải năm
6476
Giải sáu
7816 - 5818 - 8128
Giải bẩy
657
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
0 6 7 8
8
0 1 9

7
0
0 6 7
7
0 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 08 năm 2022

2 số cuối: 82,93,32,59,72,91,95,92,98,08,94,28,50,60,50,01,92,90
Giải đặc biệt
615782
Giải nhất
07893
Giải nhì
40332
Giải ba
59659 - 21772
Giải tư
94791 - 01395 - 95592 - 29298 - 03008 - 13994 - 54928
Giải năm
1750
Giải sáu
3560 - 6250 - 4801
Giải bẩy
892
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8

8
2

0 0 9
0
2
2
0 1 2 2 3 4 5 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 08 năm 2022

2 số cuối: 47,73,65,64,01,57,00,20,55,40,18,77,29,35,91,42,10,96
Giải đặc biệt
720347
Giải nhất
97973
Giải nhì
64565
Giải ba
69464 - 63201
Giải tư
90857 - 07000 - 61720 - 83055 - 82840 - 19918 - 68377
Giải năm
4929
Giải sáu
3635 - 2091 - 3142
Giải bẩy
810
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
0 8
0 9
5
0 2 7
5 7
4 5
3 7

1 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 08 năm 2022

2 số cuối: 97,90,50,61,60,17,94,59,53,74,76,06,85,96,14,25,95,51
Giải đặc biệt
706497
Giải nhất
15290
Giải nhì
95250
Giải ba
77761 - 63360
Giải tư
70517 - 60794 - 87859 - 10153 - 70274 - 12576 - 30506
Giải năm
3985
Giải sáu
3796 - 2614 - 5225
Giải bẩy
695
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
4 7
5


0 1 3 9
0 1
4 6
5
0 4 5 6 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 08 năm 2022

2 số cuối: 28,75,62,48,35,66,64,56,00,53,42,66,48,85,37,84,87,43
Giải đặc biệt
020828
Giải nhất
71675
Giải nhì
69562
Giải ba
68548 - 49635
Giải tư
62066 - 33764 - 51956 - 77000 - 25553 - 97442 - 04466
Giải năm
6548
Giải sáu
0085 - 7337 - 9184
Giải bẩy
687
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

8
5 7
2 3 8 8
3 6
2 4 6 6
5
4 5 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 07 năm 2022

2 số cuối: 98,45,18,46,47,12,56,97,83,98,85,87,79,15,92,40,23,53
Giải đặc biệt
062998
Giải nhất
82345
Giải nhì
85318
Giải ba
57046 - 77247
Giải tư
01512 - 24156 - 74097 - 05083 - 32098 - 61785 - 14687
Giải năm
1279
Giải sáu
3315 - 6992 - 7740
Giải bẩy
823
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 5 8
3

0 5 6 7
3 6

9
3 5 7
2 7 8 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 07 năm 2022

2 số cuối: 37,58,33,60,25,48,68,53,68,68,87,02,03,09,38,10,85,82
Giải đặc biệt
479837
Giải nhất
57158
Giải nhì
61433
Giải ba
22360 - 69325
Giải tư
65148 - 98768 - 35253 - 83868 - 82868 - 93087 - 85802
Giải năm
0703
Giải sáu
0009 - 0538 - 2810
Giải bẩy
385
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 9
0
5
3 7 8
8
3 8
0 8 8 8

2 5 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 07 năm 2022

2 số cuối: 08,56,13,21,56,78,82,98,55,66,53,22,77,66,74,72,62,02
Giải đặc biệt
542408
Giải nhất
45756
Giải nhì
18413
Giải ba
86121 - 08656
Giải tư
30278 - 55682 - 03798 - 20855 - 53866 - 60153 - 84922
Giải năm
4777
Giải sáu
8566 - 1374 - 8272
Giải bẩy
862
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
3
1 2


3 5 6 6
2 6 6
2 4 7 8
2
8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 07 năm 2022

2 số cuối: 78,62,97,47,38,01,38,41,60,68,64,19,20,46,91,63,99,77
Giải đặc biệt
112078
Giải nhất
79762
Giải nhì
07797
Giải ba
38347 - 17738
Giải tư
54201 - 82438 - 95841 - 94760 - 11568 - 02264 - 47219
Giải năm
7220
Giải sáu
4546 - 3191 - 3463
Giải bẩy
899
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9
0
8 8
1 6 7

0 2 3 4 8
7 8

1 7 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 07 năm 2022

2 số cuối: 23,78,18,67,44,19,00,63,97,87,33,90,27,34,77,20,28,29
Giải đặc biệt
051023
Giải nhất
97878
Giải nhì
46118
Giải ba
29367 - 43944
Giải tư
57919 - 29000 - 07763 - 21097 - 58287 - 06733 - 75190
Giải năm
7427
Giải sáu
7534 - 1877 - 0320
Giải bẩy
628
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8 9
0 3 7 8 9
3 4
4

3 7
7 8
7
0 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 06 năm 2022

2 số cuối: 54,53,55,21,06,53,92,75,25,55,45,15,25,16,62,94,16,83
Giải đặc biệt
177254
Giải nhất
29553
Giải nhì
93955
Giải ba
81721 - 67606
Giải tư
24153 - 96792 - 77875 - 17125 - 74955 - 54645 - 02515
Giải năm
2325
Giải sáu
6616 - 0762 - 1394
Giải bẩy
916
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5 6 6
1 5 5

5
3 3 4 5 5
2
5
3
2 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 06 năm 2022

2 số cuối: 41,82,57,79,91,96,93,91,58,62,72,81,37,98,41,70,18,37
Giải đặc biệt
521241
Giải nhất
33982
Giải nhì
58057
Giải ba
59579 - 18291
Giải tư
23896 - 92793 - 15291 - 01158 - 26362 - 06972 - 59681
Giải năm
3737
Giải sáu
1898 - 5841 - 7470
Giải bẩy
818
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8

7 7
1 1
7 8
2
0 2 9
1 2
1 1 3 6 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 06 năm 2022

2 số cuối: 19,18,04,49,41,98,00,19,16,78,40,19,35,51,66,31,75,93
Giải đặc biệt
524019
Giải nhất
49218
Giải nhì
96904
Giải ba
07149 - 22741
Giải tư
48698 - 45800 - 64819 - 58116 - 17978 - 46740 - 50119
Giải năm
9735
Giải sáu
0151 - 7666 - 8931
Giải bẩy
375
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
6 8 9 9 9

1 5
0 1 9
1
6
5 8

3 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 06 năm 2022

2 số cuối: 35,75,38,05,81,82,29,98,36,67,20,51,24,04,51,98,38,40
Giải đặc biệt
454635
Giải nhất
54775
Giải nhì
45838
Giải ba
14905 - 15181
Giải tư
21282 - 45629 - 57898 - 94736 - 78967 - 49620 - 69251
Giải năm
6324
Giải sáu
3704 - 6451 - 1698
Giải bẩy
538
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5

0 4 9
5 6 8 8
0
1 1
7
5
1 2
8 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 05 năm 2022

2 số cuối: 52,92,61,11,26,54,52,34,85,58,34,48,94,95,07,70,19,43
Giải đặc biệt
045852
Giải nhất
79892
Giải nhì
90361
Giải ba
90511 - 40726
Giải tư
68554 - 96752 - 89234 - 74785 - 54458 - 43234 - 13948
Giải năm
9194
Giải sáu
0695 - 8907 - 3670
Giải bẩy
019
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 9
6
4 4
3 8
2 2 4 8
1
0
5
2 4 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022

2 số cuối: 85,76,38,83,78,82,55,05,63,01,34,64,92,67,75,88,87,19
Giải đặc biệt
058785
Giải nhất
89676
Giải nhì
53338
Giải ba
46283 - 33278
Giải tư
49282 - 69055 - 46105 - 76463 - 93901 - 77634 - 96864
Giải năm
0292
Giải sáu
6567 - 8375 - 8188
Giải bẩy
487
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
9

4 8

5
3 4 7
5 6 8
2 3 5 7 8
2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 05 năm 2022

2 số cuối: 61,43,87,29,54,31,68,36,12,84,06,72,53,62,55,62,69,45
Giải đặc biệt
918861
Giải nhất
24043
Giải nhì
99687
Giải ba
77229 - 38654
Giải tư
67531 - 82468 - 95536 - 86312 - 35784 - 68006 - 03972
Giải năm
1753
Giải sáu
8362 - 9255 - 4462
Giải bẩy
969
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2
9
1 6
3 5
3 4 5
1 2 2 8 9
2
4 7