User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đồng Nai.
Soạn tin SMS: LKQ DN gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 33,50,48,60,19,43,28,67,17,77,40,74,95,05,79,06,02,01
Giải đặc biệt
988633
Giải nhất
30250
Giải nhì
72248
Giải ba
54360 - 22919
Giải tư
42443 - 07028 - 02467 - 28017 - 58677 - 13140 - 97774
Giải năm
3395
Giải sáu
4405 - 2979 - 6906
Giải bẩy
002
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 6
7 9
8
3
0 3 8
0
0 7
4 7 9

5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 21,81,58,10,11,91,39,36,38,40,80,05,48,39,16,39,76,08
Giải đặc biệt
109421
Giải nhất
23081
Giải nhì
81558
Giải ba
17010 - 22011
Giải tư
37091 - 61539 - 03036 - 07038 - 09340 - 11980 - 38005
Giải năm
3748
Giải sáu
1639 - 4116 - 6439
Giải bẩy
076
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 1 6
1
6 8 9 9 9
0 8
8

6
0 1
1

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 33,04,56,39,22,16,70,36,69,61,85,47,57,85,79,67,24,25
Giải đặc biệt
121133
Giải nhất
75504
Giải nhì
57856
Giải ba
83439 - 20622
Giải tư
13916 - 04970 - 96036 - 58569 - 84361 - 54885 - 40847
Giải năm
9357
Giải sáu
9885 - 4279 - 9067
Giải bẩy
324
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6
2 4 5
3 6 9
7
6 7
1 7 9
0 9
5 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 69,68,02,93,81,20,19,67,73,32,48,20,66,99,34,81,35,12
Giải đặc biệt
911869
Giải nhất
88868
Giải nhì
50202
Giải ba
09393 - 89881
Giải tư
58820 - 75319 - 37667 - 30873 - 01032 - 88748 - 17320
Giải năm
3766
Giải sáu
4299 - 6134 - 6281
Giải bẩy
235
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 9
0 0
2 4 5
8

6 7 8 9
3
1 1
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 55,17,47,29,37,13,87,21,29,13,65,99,93,19,56,73,25,49
Giải đặc biệt
558955
Giải nhất
79017
Giải nhì
58547
Giải ba
95029 - 33137
Giải tư
19713 - 06087 - 02421 - 79429 - 14813 - 26965 - 03499
Giải năm
9893
Giải sáu
0919 - 0556 - 0573
Giải bẩy
125
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 3 7 9
1 5 9 9
7
7 9
5 6
5
3
7
3 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 40,69,05,58,62,02,32,86,94,23,29,54,28,50,05,02,52,82
Giải đặc biệt
124440
Giải nhất
07369
Giải nhì
85905
Giải ba
79458 - 44862
Giải tư
13702 - 60832 - 34286 - 88394 - 64123 - 98629 - 63654
Giải năm
2228
Giải sáu
1750 - 2205 - 4602
Giải bẩy
852
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 5 5

3 8 9
2
0
0 2 4 8
2 9

2 6
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 91,05,21,42,68,90,62,67,35,26,73,26,02,57,71,25,96,41
Giải đặc biệt
587491
Giải nhất
69505
Giải nhì
27421
Giải ba
23142 - 54168
Giải tư
81790 - 51262 - 82767 - 13735 - 41126 - 92673 - 88126
Giải năm
2402
Giải sáu
0957 - 7971 - 3325
Giải bẩy
596
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5

1 5 6 6
5
1 2
7
2 7 8
1 3

0 1 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 04,25,95,99,45,11,37,26,00,77,42,30,79,81,41,81,31,58
Giải đặc biệt
050004
Giải nhất
91225
Giải nhì
77195
Giải ba
90799 - 36245
Giải tư
15011 - 38637 - 90526 - 60000 - 27577 - 35142 - 08230
Giải năm
0979
Giải sáu
6481 - 7841 - 1681
Giải bẩy
731
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
1
5 6
0 1 7
1 2 5
8

7 9
1 1
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 28,47,93,48,52,84,26,69,05,76,68,36,32,14,82,49,85,64
Giải đặc biệt
200028
Giải nhất
88147
Giải nhì
17593
Giải ba
91748 - 85452
Giải tư
40984 - 52626 - 40169 - 95505 - 55576 - 24668 - 98936
Giải năm
6832
Giải sáu
8714 - 0982 - 6149
Giải bẩy
285
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4
6 8
2 6
7 8 9
2
4 8 9
6
2 4 5
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 55,30,28,33,02,44,57,69,67,93,80,46,17,13,06,46,25,06
Giải đặc biệt
987655
Giải nhất
86630
Giải nhì
52628
Giải ba
58333 - 77002
Giải tư
06644 - 54457 - 77669 - 53367 - 20393 - 90780 - 17146
Giải năm
4017
Giải sáu
8613 - 3406 - 0046
Giải bẩy
625
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 6
3 7
5 8
0 3
4 6 6
5 7
7 9

0
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 47,80,24,76,12,55,28,17,79,07,02,67,63,56,87,07,18,52
Giải đặc biệt
230047
Giải nhất
52380
Giải nhì
16424
Giải ba
57276 - 48512
Giải tư
20455 - 32628 - 63117 - 37879 - 05807 - 79002 - 87667
Giải năm
8263
Giải sáu
5356 - 2087 - 8507
Giải bẩy
918
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 7
2 7 8
4 8

7
2 5 6
3 7
6 9
0 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 66,10,27,45,65,97,80,62,23,69,78,70,55,98,11,18,72,29
Giải đặc biệt
720666
Giải nhất
78310
Giải nhì
20327
Giải ba
80445 - 06065
Giải tư
55497 - 60880 - 82562 - 90523 - 01569 - 57778 - 59070
Giải năm
3455
Giải sáu
8498 - 3111 - 5318
Giải bẩy
472
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 8
3 7 9

5
5
2 5 6 9
0 2 8
0
7 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 96,24,09,19,94,77,68,74,74,97,73,59,74,15,92,81,17,66
Giải đặc biệt
856896
Giải nhất
65824
Giải nhì
43909
Giải ba
33519 - 18694
Giải tư
40277 - 42868 - 73274 - 00174 - 98497 - 34373 - 93859
Giải năm
1674
Giải sáu
1915 - 0592 - 8581
Giải bẩy
017
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5 7 9
4


9
6 8
3 4 4 4 7
1
2 4 6 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 11,90,49,28,71,63,80,20,54,08,44,33,26,16,55,38,82,72
Giải đặc biệt
700811
Giải nhất
33290
Giải nhì
52849
Giải ba
14428 - 09271
Giải tư
17163 - 70880 - 30120 - 39654 - 57108 - 30244 - 77733
Giải năm
5326
Giải sáu
2416 - 9655 - 3838
Giải bẩy
582
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 6
0 6 8
3 8
4 9
4 5
3
1 2
0 2
0

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 42,40,27,05,71,03,39,45,38,52,44,04,60,22,58,70,22,13
Giải đặc biệt
000242
Giải nhất
53940
Giải nhì
30827
Giải ba
49405 - 38871
Giải tư
56603 - 30039 - 31745 - 11038 - 26052 - 65444 - 46904
Giải năm
6060
Giải sáu
7922 - 8258 - 8070
Giải bẩy
222
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5
3
2 2 7
8 9
0 2 4 5
2 8
0
0 1


Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 47,78,36,89,48,56,66,79,56,07,96,99,71,88,85,66,48,20
Giải đặc biệt
720347
Giải nhất
26978
Giải nhì
01236
Giải ba
88589 - 15148
Giải tư
94356 - 08766 - 84679 - 11656 - 12607 - 74296 - 72099
Giải năm
1971
Giải sáu
1688 - 9185 - 8566
Giải bẩy
348
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

0
6
7 8 8
6 6
6 6
1 8 9
5 8 9
6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 28,79,63,63,19,50,72,05,77,03,16,60,91,66,29,73,26,93
Giải đặc biệt
239928
Giải nhất
38879
Giải nhì
89463
Giải ba
64363 - 14119
Giải tư
15850 - 04072 - 90605 - 92477 - 07103 - 38216 - 01260
Giải năm
5391
Giải sáu
7466 - 2829 - 9973
Giải bẩy
226
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
6 9
6 8 9


0
0 3 3 6
2 3 7 9

1 3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 76,53,53,31,49,21,04,02,83,43,74,04,87,26,82,44,79,10
Giải đặc biệt
651576
Giải nhất
34353
Giải nhì
63453
Giải ba
91731 - 52549
Giải tư
57621 - 58404 - 77502 - 10383 - 46143 - 04874 - 45204
Giải năm
3787
Giải sáu
8126 - 4982 - 1444
Giải bẩy
079
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 4
0
1 6
1
3 4 9
3 3

4 6 9
2 3 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 31,41,22,93,48,41,23,87,23,84,83,24,41,05,44,74,95,36
Giải đặc biệt
851931
Giải nhất
26241
Giải nhì
74322
Giải ba
40493 - 36648
Giải tư
53041 - 84023 - 59387 - 80323 - 14584 - 51183 - 39224
Giải năm
7841
Giải sáu
6905 - 5744 - 5574
Giải bẩy
395
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

2 3 3 4
1 6
1 1 1 4 8


4
3 4 7
3 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 42,07,27,01,71,56,60,09,62,58,39,04,66,71,30,77,57,66
Giải đặc biệt
716542
Giải nhất
42607
Giải nhì
34627
Giải ba
75301 - 41671
Giải tư
72456 - 48260 - 81509 - 00562 - 93558 - 25139 - 24904
Giải năm
0266
Giải sáu
7171 - 9230 - 6777
Giải bẩy
557
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7 9

7
0 9
2
6 7 8
0 2 6 6
1 1 7


Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 07,63,63,68,39,93,17,90,10,78,33,16,11,92,68,67,18,12
Giải đặc biệt
888407
Giải nhất
12063
Giải nhì
64363
Giải ba
30168 - 48539
Giải tư
90293 - 76817 - 36790 - 99710 - 61678 - 00933 - 12816
Giải năm
8511
Giải sáu
2192 - 4668 - 1367
Giải bẩy
818
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 1 2 6 7 8

3 9


3 3 7 8 8
8

0 2 3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 02,26,53,96,58,71,71,34,25,25,41,17,43,20,63,08,47,60
Giải đặc biệt
943902
Giải nhất
56926
Giải nhì
57953
Giải ba
95896 - 87158
Giải tư
61671 - 37271 - 38634 - 65525 - 14325 - 44141 - 26117
Giải năm
9343
Giải sáu
4620 - 7663 - 5308
Giải bẩy
447
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
7
0 5 5 6
4
1 3 7
3 8
0 3
1 1

6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 32,17,21,27,53,99,35,67,22,23,02,59,55,74,19,99,76,85
Giải đặc biệt
624832
Giải nhất
40917
Giải nhì
39121
Giải ba
05527 - 63053
Giải tư
87999 - 64235 - 67567 - 99722 - 06623 - 50102 - 66159
Giải năm
8155
Giải sáu
2674 - 3319 - 3899
Giải bẩy
776
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
7 9
1 2 3 7
2 5

3 5 9
7
4 6
5
9 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 91,77,50,06,09,30,44,02,64,09,10,26,26,15,47,41,92,42
Giải đặc biệt
845991
Giải nhất
08277
Giải nhì
98750
Giải ba
16106 - 40209
Giải tư
59430 - 59444 - 80502 - 88364 - 04009 - 77010 - 65526
Giải năm
2526
Giải sáu
0715 - 9047 - 8241
Giải bẩy
692
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 9 9
0 5
6 6
0
1 2 4 7
0
4
7

1 2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 75,19,89,39,27,09,60,51,04,45,35,72,02,36,63,95,60,99
Giải đặc biệt
008775
Giải nhất
72119
Giải nhì
18689
Giải ba
72039 - 68327
Giải tư
22809 - 21660 - 00951 - 51404 - 19145 - 69835 - 78472
Giải năm
8202
Giải sáu
5336 - 8463 - 8395
Giải bẩy
560
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 9
9
7
5 6 9
5
1
0 0 3
2 5
9
5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 04,65,90,74,08,55,90,41,48,44,97,73,49,89,18,40,19,93
Giải đặc biệt
397704
Giải nhất
13265
Giải nhì
21390
Giải ba
02174 - 44708
Giải tư
62155 - 51590 - 14041 - 84248 - 32744 - 58997 - 11273
Giải năm
1549
Giải sáu
5489 - 3418 - 1940
Giải bẩy
719
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
8 9


0 1 4 8 9
5
5
3 4
9
0 0 3 7