User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bến Tre.
Soạn tin SMS: LKQ BTR gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 63,30,95,72,43,13,84,38,89,35,83,15,11,39,02,89,00,44
Giải đặc biệt
791663
Giải nhất
28930
Giải nhì
76495
Giải ba
15772 - 78143
Giải tư
60013 - 29684 - 72238 - 13789 - 65235 - 83583 - 07015
Giải năm
6711
Giải sáu
7539 - 3102 - 8289
Giải bẩy
700
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
1 3 5

0 5 8 9
3 4

3
2
3 4 9 9
5

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 01,76,76,65,30,22,68,32,58,31,18,37,24,56,52,91,80,10
Giải đặc biệt
619301
Giải nhất
39776
Giải nhì
04876
Giải ba
53765 - 73030
Giải tư
08022 - 52768 - 01832 - 87558 - 61831 - 55318 - 97337
Giải năm
1724
Giải sáu
3356 - 0152 - 5191
Giải bẩy
680
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 8
2 4
0 1 2 7

2 6 8
5 8
6 6
0
1

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 48,22,18,22,66,29,52,62,67,74,71,26,68,69,67,69,66,46
Giải đặc biệt
637648
Giải nhất
14122
Giải nhì
21718
Giải ba
60322 - 65766
Giải tư
73929 - 87452 - 41462 - 27267 - 61874 - 84471 - 29126
Giải năm
6168
Giải sáu
8569 - 4067 - 9569
Giải bẩy
866
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
2 2 6 9

6 8
2
2 6 6 7 7 8 9 9
1 4


Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 90,56,71,20,35,90,85,91,55,28,12,64,56,22,99,02,22,03
Giải đặc biệt
235490
Giải nhất
66556
Giải nhì
08971
Giải ba
89120 - 18035
Giải tư
59790 - 59985 - 06391 - 23055 - 26228 - 09512 - 42364
Giải năm
5756
Giải sáu
0922 - 7599 - 0802
Giải bẩy
822
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
2
0 2 2 8
5

5 6 6
4
1
5
0 0 1 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 82,94,08,97,52,68,64,27,20,86,30,09,98,32,59,47,24,80
Giải đặc biệt
543782
Giải nhất
38394
Giải nhì
05908
Giải ba
71597 - 06752
Giải tư
55268 - 85364 - 34827 - 29720 - 10986 - 08930 - 39109
Giải năm
9998
Giải sáu
8932 - 3159 - 7847
Giải bẩy
624
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

0 4 7
0 2
7
2 9
4 8

0 2 6
4 7 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 04,38,85,17,46,67,75,16,62,79,86,95,27,96,15,78,40,96
Giải đặc biệt
275304
Giải nhất
66738
Giải nhì
82485
Giải ba
47217 - 31146
Giải tư
07967 - 34875 - 88516 - 46762 - 60379 - 60286 - 44095
Giải năm
2727
Giải sáu
5696 - 7015 - 8478
Giải bẩy
540
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
5 6 7
7
8
0 6

2 7
5 8 9
5 6
5 6 6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 88,16,21,52,01,58,13,37,29,02,88,60,65,80,56,71,95,42
Giải đặc biệt
699888
Giải nhất
23316
Giải nhì
00921
Giải ba
68952 - 68001
Giải tư
85958 - 26313 - 34637 - 20629 - 10202 - 47188 - 80760
Giải năm
1765
Giải sáu
5080 - 6056 - 5171
Giải bẩy
795
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
3 6
1 9
7
2
2 6 8
0 5
1
0 8 8
5

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 52,25,81,99,07,55,81,29,14,95,71,00,88,42,15,76,69,40
Giải đặc biệt
713752
Giải nhất
01725
Giải nhì
88281
Giải ba
10999 - 42207
Giải tư
73355 - 56881 - 10029 - 88414 - 05295 - 12171 - 30600
Giải năm
4288
Giải sáu
4042 - 2015 - 3876
Giải bẩy
369
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
4 5
5 9

0 2
2 5
9
1 6
1 1 8
5 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 00,34,03,52,86,68,77,15,80,42,32,26,00,68,96,47,91,02
Giải đặc biệt
810200
Giải nhất
03234
Giải nhì
93303
Giải ba
86652 - 00086
Giải tư
23968 - 11277 - 67915 - 19380 - 84642 - 06632 - 49226
Giải năm
5400
Giải sáu
9468 - 4096 - 0947
Giải bẩy
391
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 3
5
6
2 4
2 7
2
8 8
7
0 6
1 6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 57,23,86,26,15,68,43,46,65,74,49,31,99,91,67,36,81,50
Giải đặc biệt
483757
Giải nhất
18323
Giải nhì
27786
Giải ba
15426 - 42515
Giải tư
49668 - 53243 - 93046 - 09765 - 00874 - 75849 - 99031
Giải năm
3599
Giải sáu
6091 - 7867 - 8536
Giải bẩy
381
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
3 6
1 6
3 6 9
0 7
5 7 8
4
1 6
1 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 89,99,30,34,02,39,25,49,69,43,31,67,24,47,25,29,53,07
Giải đặc biệt
155589
Giải nhất
35899
Giải nhì
35530
Giải ba
16634 - 37902
Giải tư
71139 - 19825 - 96649 - 35269 - 05143 - 50531 - 77167
Giải năm
7624
Giải sáu
9247 - 0025 - 9129
Giải bẩy
153
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7

4 5 5 9
0 1 4 9
3 7 9
3
7 9

9
9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 02,70,50,59,78,11,31,66,56,33,93,41,16,73,37,36,46,14
Giải đặc biệt
925902
Giải nhất
39370
Giải nhì
29850
Giải ba
51159 - 70078
Giải tư
24311 - 53331 - 57466 - 65956 - 40933 - 21893 - 54441
Giải năm
1216
Giải sáu
3873 - 7337 - 7736
Giải bẩy
046
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 4 6

1 3 6 7
1 6
0 6 9
6
0 3 8

3

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 11,55,65,30,11,47,90,66,29,36,93,07,87,87,96,79,67,84
Giải đặc biệt
308711
Giải nhất
55855
Giải nhì
57465
Giải ba
21230 - 39411
Giải tư
13047 - 43090 - 26266 - 40829 - 91436 - 26693 - 34607
Giải năm
2887
Giải sáu
0787 - 5496 - 7379
Giải bẩy
467
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 1
9
0 6
7
5
5 6 7
9
4 7 7
0 3 6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 54,69,63,71,87,51,51,59,79,44,54,43,44,29,06,45,54,06
Giải đặc biệt
956854
Giải nhất
11069
Giải nhì
13063
Giải ba
15071 - 70687
Giải tư
97651 - 68351 - 87359 - 43279 - 97644 - 70854 - 54643
Giải năm
3844
Giải sáu
6629 - 9906 - 4045
Giải bẩy
054
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6

9

3 4 4 5
1 1 4 4 4 9
3 9
1 9
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 60,65,47,52,59,53,11,53,84,71,35,42,79,63,68,57,24,89
Giải đặc biệt
315960
Giải nhất
89565
Giải nhì
26847
Giải ba
60052 - 95059
Giải tư
94753 - 92311 - 17253 - 92784 - 08971 - 19735 - 88842
Giải năm
0979
Giải sáu
4563 - 1968 - 9057
Giải bẩy
124
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
4
5
2 7
2 3 3 7 9
0 3 5 8
1 9
4 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 49,40,31,04,02,71,60,12,35,75,36,74,24,40,31,07,00,13
Giải đặc biệt
441549
Giải nhất
22340
Giải nhì
45131
Giải ba
17104 - 80002
Giải tư
12371 - 59660 - 79612 - 57335 - 03475 - 42736 - 40574
Giải năm
5624
Giải sáu
5240 - 9931 - 0607
Giải bẩy
500
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 7
2 3
4
1 1 5 6
0 0 9

0
1 4 5


Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 42,64,82,55,45,82,47,50,23,60,62,03,42,84,60,60,70,63
Giải đặc biệt
746342
Giải nhất
46764
Giải nhì
73482
Giải ba
21755 - 72545
Giải tư
70982 - 06747 - 88050 - 47723 - 33060 - 43462 - 71603
Giải năm
5542
Giải sáu
4584 - 0660 - 4460
Giải bẩy
770
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

3

2 2 5 7
0 5
0 0 0 2 3 4
0
2 2 4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 34,45,64,96,98,43,65,39,64,48,36,04,63,48,64,87,63,61
Giải đặc biệt
689434
Giải nhất
21445
Giải nhì
40564
Giải ba
53396 - 93598
Giải tư
71943 - 43965 - 81339 - 15564 - 15148 - 01436 - 05304
Giải năm
3963
Giải sáu
4648 - 6264 - 6387
Giải bẩy
363
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4


4 6 9
3 5 8 8

1 3 3 4 4 4 5

7
6 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 06,76,08,28,60,08,26,82,71,46,62,61,59,31,51,57,87,88
Giải đặc biệt
278706
Giải nhất
49376
Giải nhì
99808
Giải ba
06528 - 07460
Giải tư
41508 - 24826 - 45182 - 73671 - 85846 - 97062 - 08561
Giải năm
3959
Giải sáu
1631 - 4951 - 3757
Giải bẩy
287
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 8

6 8
1
6
1 7 9
0 1 2
1 6
2 7 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 76,53,61,44,55,50,07,70,89,00,57,89,73,81,08,94,41,65
Giải đặc biệt
647376
Giải nhất
78253
Giải nhì
37461
Giải ba
86244 - 78555
Giải tư
15350 - 08707 - 83370 - 13589 - 00200 - 89857 - 46289
Giải năm
0573
Giải sáu
1981 - 7408 - 5494
Giải bẩy
341
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 81 4
0 3 5 7
1 5
0 3 6
1 9 9
4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 60,48,67,54,08,62,86,37,62,02,35,09,21,66,04,10,47,39
Giải đặc biệt
699760
Giải nhất
88348
Giải nhì
35667
Giải ba
36154 - 90308
Giải tư
75562 - 90186 - 89737 - 03662 - 61202 - 01135 - 83009
Giải năm
6921
Giải sáu
7166 - 7604 - 3410
Giải bẩy
947
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 8 9
0
1
5 7 9
7 8
4
0 2 2 6 7

6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 47,63,87,17,83,48,48,22,34,60,82,92,47,83,96,56,34,20
Giải đặc biệt
109347
Giải nhất
51463
Giải nhì
49087
Giải ba
59017 - 10983
Giải tư
90048 - 84248 - 89222 - 02534 - 04960 - 27282 - 22192
Giải năm
5147
Giải sáu
2283 - 5396 - 0056
Giải bẩy
834
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
0 2
4 4
7 7 8 8
6
0 3

2 3 3 7
2 6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 36,95,66,56,39,89,80,92,00,07,10,00,67,83,27,92,47,78
Giải đặc biệt
624536
Giải nhất
82895
Giải nhì
27766
Giải ba
79556 - 25739
Giải tư
88789 - 16380 - 58492 - 21000 - 36707 - 43010 - 90800
Giải năm
7267
Giải sáu
1583 - 0227 - 7692
Giải bẩy
147
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 7
0
7
6 9
7
6
6 7
8
0 3 9
2 2 5

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 14,02,65,71,63,12,62,94,33,25,63,84,54,24,43,29,44,42
Giải đặc biệt
790214
Giải nhất
29502
Giải nhì
13465
Giải ba
40171 - 04763
Giải tư
03512 - 98062 - 23594 - 30433 - 48025 - 10763 - 33884
Giải năm
1654
Giải sáu
9624 - 7443 - 0829
Giải bẩy
844
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 4
4 5 9
3
2 3 4
4
2 3 3 5
1
4
4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 00,05,74,84,66,58,08,23,69,97,81,01,48,08,02,53,73,73
Giải đặc biệt
765500
Giải nhất
40605
Giải nhì
54374
Giải ba
08484 - 96366
Giải tư
03658 - 05508 - 26923 - 71769 - 88597 - 19881 - 21101
Giải năm
8248
Giải sáu
3408 - 7302 - 5553
Giải bẩy
073
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 5 8 8

3

8
3 8
6 9
3 3 4
1 4
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 10,86,23,04,29,29,61,66,24,37,75,76,76,46,54,18,75,31
Giải đặc biệt
029010
Giải nhất
63886
Giải nhì
76223
Giải ba
43304 - 35829
Giải tư
65729 - 53261 - 55766 - 12224 - 17137 - 74075 - 31376
Giải năm
5676
Giải sáu
8246 - 4354 - 4118
Giải bẩy
475
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 8
3 4 9 9
1 7
6
4
1 6
5 5 6 6
6