Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số An Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 07 năm 2024

2 số cuối: 49,94,99,62,05,43,10,10,71,57,42,11,09,03,56,39,65,54
Giải đặc biệt
582249
Giải nhất
35094
Giải nhì
84699
Giải ba
88162 - 59205
Giải tư
54043 - 99310 - 82410 - 37471 - 75257 - 59042 - 84711
Giải năm
0709
Giải sáu
5003 - 2456 - 8039
Giải bẩy
165
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 9
0 0 1

9
2 3 9
4 6 7
2 5
1

4 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 07 năm 2024

2 số cuối: 14,69,19,03,96,97,06,67,18,22,93,43,32,94,05,08,94,70
Giải đặc biệt
762914
Giải nhất
24569
Giải nhì
26419
Giải ba
17203 - 03796
Giải tư
66797 - 40506 - 24267 - 96618 - 93922 - 23793 - 86043
Giải năm
5532
Giải sáu
8794 - 0405 - 0208
Giải bẩy
794
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6 8
4 8 9
2
2
3

7 9
0

3 4 4 6 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 94,03,83,87,34,88,14,63,81,43,37,96,80,46,78,04,08,62
Giải đặc biệt
264194
Giải nhất
43503
Giải nhì
05783
Giải ba
16487 - 22534
Giải tư
21188 - 51414 - 62663 - 30981 - 39943 - 48237 - 16796
Giải năm
4780
Giải sáu
1846 - 5578 - 8704
Giải bẩy
708
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 8
4

4 7
3 6

2 3
8
0 1 3 7 8
4 6

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 43,00,82,69,92,47,91,25,99,60,12,33,00,48,71,56,66,98
Giải đặc biệt
817743
Giải nhất
50300
Giải nhì
42982
Giải ba
75169 - 10992
Giải tư
35647 - 37991 - 81625 - 08299 - 72460 - 65712 - 87533
Giải năm
7300
Giải sáu
8848 - 1371 - 6456
Giải bẩy
766
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
2
5
3
3 7 8
6
0 6 9
1
2
1 2 8 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 11,30,23,43,06,59,08,95,92,27,03,64,46,09,69,26,04,40
Giải đặc biệt
582311
Giải nhất
76930
Giải nhì
90223
Giải ba
86443 - 11006
Giải tư
33959 - 83808 - 49695 - 56892 - 09727 - 55603 - 61864
Giải năm
0446
Giải sáu
9009 - 8269 - 6226
Giải bẩy
804
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6 8 9
1
3 6 7
0
0 3 6
9
4 9


2 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 16,73,70,80,07,20,00,41,80,34,82,08,97,42,86,07,47,88
Giải đặc biệt
049816
Giải nhất
21373
Giải nhì
84370
Giải ba
77880 - 98407
Giải tư
45520 - 50700 - 15241 - 71780 - 84134 - 15882 - 56208
Giải năm
2497
Giải sáu
3442 - 4286 - 5307
Giải bẩy
347
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 7 8
6
0
4
1 2 7


0 3
0 0 2 6 8
7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 66,43,84,06,94,78,84,53,06,09,06,19,16,83,15,55,76,81
Giải đặc biệt
495466
Giải nhất
57543
Giải nhì
44584
Giải ba
54906 - 75394
Giải tư
95878 - 97984 - 57653 - 87306 - 16809 - 51906 - 18619
Giải năm
6916
Giải sáu
2983 - 0215 - 5055
Giải bẩy
276
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 6 9
5 6 9


3
3 5
6
6 8
1 3 4 4
4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 89,48,24,05,46,00,63,67,82,73,15,97,86,42,60,14,60,16
Giải đặc biệt
762189
Giải nhất
74348
Giải nhì
68924
Giải ba
15405 - 53446
Giải tư
84100 - 28763 - 73367 - 57982 - 69673 - 74615 - 50497
Giải năm
5686
Giải sáu
8942 - 8760 - 4014
Giải bẩy
060
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
4 5 6
4

2 6 8

0 0 3 7
3
2 6 9
7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 16,31,57,31,20,87,11,85,60,92,20,69,10,65,32,15,97,43
Giải đặc biệt
501116
Giải nhất
56131
Giải nhì
76557
Giải ba
86031 - 81420
Giải tư
28687 - 10711 - 19985 - 74960 - 60092 - 99220 - 33469
Giải năm
5810
Giải sáu
6765 - 0332 - 1815
Giải bẩy
697
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 5 6
0 0
1 1 2
3
7
0 5 9

5 7
2 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 27,97,39,29,81,42,79,63,35,97,26,10,62,33,60,52,19,20
Giải đặc biệt
440827
Giải nhất
02797
Giải nhì
33239
Giải ba
19429 - 44381
Giải tư
29542 - 47079 - 42163 - 16535 - 27197 - 89026 - 80610
Giải năm
8062
Giải sáu
9433 - 6260 - 5552
Giải bẩy
719
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 9
0 6 7 9
3 5 9
2
2
0 2 3
9
1
7 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 38,40,01,47,30,85,59,97,83,96,55,49,92,29,52,37,93,51
Giải đặc biệt
922138
Giải nhất
20640
Giải nhì
93901
Giải ba
18247 - 11730
Giải tư
32985 - 51259 - 18697 - 31083 - 47596 - 07555 - 28349
Giải năm
5892
Giải sáu
5729 - 9652 - 7237
Giải bẩy
393
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

9
0 7 8
0 7 9
1 2 5 9


3 5
2 3 6 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 99,62,58,35,66,85,41,33,11,41,04,45,37,98,59,44,86,02
Giải đặc biệt
825699
Giải nhất
85162
Giải nhì
24858
Giải ba
28735 - 86066
Giải tư
77385 - 54841 - 86633 - 09711 - 18141 - 63604 - 95745
Giải năm
4937
Giải sáu
5398 - 4559 - 8844
Giải bẩy
886
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
1

3 5 7
1 1 4 5
8 9
2 6

5 6
8 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 42,17,67,05,85,95,17,06,72,16,67,58,96,99,33,40,85,31
Giải đặc biệt
659442
Giải nhất
84817
Giải nhì
17567
Giải ba
52305 - 69385
Giải tư
02395 - 30117 - 08506 - 33472 - 19616 - 15467 - 36058
Giải năm
7496
Giải sáu
0499 - 6833 - 8640
Giải bẩy
685
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
6 7 7

1 3
0 2
8
7 7
2
5 5
5 6 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 28,41,12,77,38,93,64,62,28,17,71,16,43,64,33,56,69,88
Giải đặc biệt
209528
Giải nhất
52841
Giải nhì
00012
Giải ba
45877 - 33638
Giải tư
88693 - 41064 - 57262 - 08728 - 44717 - 22871 - 01116
Giải năm
1043
Giải sáu
1464 - 8333 - 9756
Giải bẩy
369
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 6 7
8 8
3 8
1 3
6
2 4 4 9
1 7
8
3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 41,79,90,05,12,90,65,56,40,32,34,28,45,79,07,40,91,88
Giải đặc biệt
318541
Giải nhất
90179
Giải nhì
46290
Giải ba
44305 - 12312
Giải tư
83890 - 13265 - 81956 - 79040 - 94032 - 90734 - 22128
Giải năm
7945
Giải sáu
8779 - 2807 - 4040
Giải bẩy
591
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
2
8
2 4
0 0 1 5
6
5
9 9
8
0 0 1

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 23,34,19,42,95,88,53,18,28,14,26,78,16,77,23,89,80,36
Giải đặc biệt
882923
Giải nhất
24734
Giải nhì
65719
Giải ba
48242 - 18495
Giải tư
39988 - 02853 - 85218 - 12828 - 86114 - 51426 - 31278
Giải năm
0316
Giải sáu
3777 - 3623 - 2289
Giải bẩy
580
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 6 8 9
3 3 6 8
4 6
2
3

7 8
0 8 9
5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 57,33,81,78,25,65,50,97,05,17,82,76,17,69,92,17,98,04
Giải đặc biệt
225457
Giải nhất
72233
Giải nhì
21881
Giải ba
85078 - 69225
Giải tư
27765 - 26650 - 95497 - 21405 - 41017 - 36482 - 70176
Giải năm
3117
Giải sáu
2769 - 0792 - 5217
Giải bẩy
698
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
7 7 7
5
3

0 7
5 9
6 8
1 2
2 7 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 46,63,83,51,06,42,06,10,29,87,83,58,65,44,38,81,14,13
Giải đặc biệt
112746
Giải nhất
14063
Giải nhì
41483
Giải ba
39451 - 81406
Giải tư
68942 - 27306 - 31610 - 84629 - 07887 - 42883 - 81958
Giải năm
9865
Giải sáu
5744 - 4938 - 6581
Giải bẩy
614
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
0 3 4
9
8
2 4 6
1 8
3 5

1 3 3 7

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 24,22,96,69,96,85,09,23,68,69,73,40,31,86,40,99,59,84
Giải đặc biệt
303624
Giải nhất
19222
Giải nhì
24396
Giải ba
78669 - 45096
Giải tư
14885 - 71709 - 44623 - 44568 - 56369 - 36973 - 92340
Giải năm
1031
Giải sáu
5186 - 6640 - 4299
Giải bẩy
559
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

2 3 4
1
0 0
9
8 9 9
3
4 5 6
6 6 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 63,95,64,31,24,73,39,62,27,60,50,99,36,27,72,94,49,88
Giải đặc biệt
818663
Giải nhất
28595
Giải nhì
55364
Giải ba
80031 - 28424
Giải tư
94073 - 00739 - 57662 - 07327 - 42860 - 15150 - 61199
Giải năm
7736
Giải sáu
9027 - 3472 - 6894
Giải bẩy
649
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 7 7
1 6 9
9
0
0 2 3 4
2 3
8
4 5 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 04,00,65,67,86,94,44,20,67,47,24,43,91,61,86,12,70,81
Giải đặc biệt
772404
Giải nhất
35300
Giải nhì
86265
Giải ba
65867 - 89686
Giải tư
98194 - 20844 - 60920 - 58567 - 85147 - 63824 - 71643
Giải năm
8991
Giải sáu
8861 - 1986 - 1312
Giải bẩy
170
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
2
0 4

3 4 7

1 5 7 7
0
1 6 6
1 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 29,18,75,54,20,85,56,15,74,20,80,45,01,42,32,90,79,34
Giải đặc biệt
374629
Giải nhất
99318
Giải nhì
29875
Giải ba
27754 - 12420
Giải tư
21385 - 13056 - 27515 - 51874 - 29720 - 82980 - 28545
Giải năm
6701
Giải sáu
6542 - 1032 - 5290
Giải bẩy
279
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5 8
0 0 9
2 4
2 5
4 6

4 5 9
0 5
0

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 66,13,77,76,78,44,21,93,28,91,75,11,74,11,17,61,52,48
Giải đặc biệt
167566
Giải nhất
66713
Giải nhì
64077
Giải ba
24076 - 81978
Giải tư
38444 - 58421 - 52193 - 62228 - 18791 - 59275 - 92611
Giải năm
8674
Giải sáu
1911 - 4717 - 3461
Giải bẩy
052
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 1 3 7
1 8

4 8
2
1 6
4 5 6 7 8

1 3

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 36,79,79,67,72,51,60,45,69,76,18,59,24,35,34,92,48,84
Giải đặc biệt
195536
Giải nhất
13479
Giải nhì
94379
Giải ba
75967 - 05272
Giải tư
28051 - 93260 - 62645 - 86369 - 56176 - 59018 - 03659
Giải năm
8524
Giải sáu
4835 - 2934 - 5092
Giải bẩy
048
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
4
4 5 6
5 8
1 9
0 7 9
2 6 9 9
4
2

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 60,63,41,07,98,70,05,62,49,59,80,72,15,95,31,67,96,30
Giải đặc biệt
613460
Giải nhất
90363
Giải nhì
50341
Giải ba
07707 - 92998
Giải tư
96970 - 63105 - 78962 - 24949 - 48059 - 97880 - 10872
Giải năm
3815
Giải sáu
0995 - 7331 - 0767
Giải bẩy
196
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
5

0 1
1 9
9
0 2 3 7
0 2
0
5 6 8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 82,68,19,49,84,94,02,67,88,90,25,54,06,75,89,65,90,87
Giải đặc biệt
567982
Giải nhất
34468
Giải nhì
14919
Giải ba
78449 - 98784
Giải tư
82194 - 76002 - 70167 - 49388 - 76490 - 02125 - 88154
Giải năm
3606
Giải sáu
4975 - 9789 - 1765
Giải bẩy
190
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
9
5

9
4
5 7 8
5
2 4 7 8 9
0 0 4

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 79,69,37,24,99,45,41,98,43,20,78,23,70,95,64,44,53,80
Giải đặc biệt
056279
Giải nhất
99469
Giải nhì
38037
Giải ba
51224 - 70899
Giải tư
11345 - 30441 - 96498 - 32843 - 14320 - 01078 - 81723
Giải năm
7570
Giải sáu
2095 - 2864 - 4844
Giải bẩy
453
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 3 4
7
1 3 4 5
3
4 9
0 8 9
0
5 8 9

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 55,47,88,56,94,01,83,95,43,23,87,35,86,14,26,27,23,21
Giải đặc biệt
053455
Giải nhất
50447
Giải nhì
96488
Giải ba
78556 - 96094
Giải tư
17701 - 38183 - 10195 - 06543 - 88723 - 16187 - 62235
Giải năm
1386
Giải sáu
9514 - 8226 - 9027
Giải bẩy
023
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4
1 3 3 6 7
5
3 7
5 6


3 6 7 8
4 5

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 42,41,47,63,23,98,11,49,53,31,77,00,10,59,22,05,74,00
Giải đặc biệt
874442
Giải nhất
11041
Giải nhì
21747
Giải ba
44563 - 67123
Giải tư
21498 - 98711 - 85249 - 73553 - 16431 - 64877 - 05400
Giải năm
1910
Giải sáu
1459 - 4822 - 5405
Giải bẩy
774
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5
0 1
2 3
1
1 2 7 9
3 9
3
4 7

8

Kết quả xổ số An Giang
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 72,18,60,98,21,32,59,45,78,11,52,42,91,77,84,00,66,87
Giải đặc biệt
729672
Giải nhất
54718
Giải nhì
88260
Giải ba
71998 - 04621
Giải tư
03732 - 40659 - 83345 - 53178 - 69911 - 23552 - 14342
Giải năm
8591
Giải sáu
4277 - 3284 - 3200
Giải bẩy
966
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 8
1
2
2 5
2 9
0 6
2 7 8
4 7
1 8