User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Cần Thơ
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Cần Thơ.
Soạn tin SMS: LKQ CT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 42,24,88,33,46,13,68,19,05,43,80,87,53,17,40,25,49,12
Giải đặc biệt
993242
Giải nhất
46824
Giải nhì
78088
Giải ba
09533 - 46846
Giải tư
39813 - 74068 - 70919 - 01305 - 67643 - 77680 - 18387
Giải năm
3253
Giải sáu
5817 - 6240 - 0225
Giải bẩy
549
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 3 7 9
4 5
3
0 2 3 6 9
3
8

0 7 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 74,45,81,18,45,11,42,48,34,00,18,47,76,92,24,23,12,54
Giải đặc biệt
252374
Giải nhất
37045
Giải nhì
76081
Giải ba
43618 - 34445
Giải tư
41411 - 54942 - 42748 - 78734 - 15500 - 94618 - 11847
Giải năm
9976
Giải sáu
7992 - 4224 - 5423
Giải bẩy
612
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 2 8 8
3 4
4
2 5 5 7 8
4

4 6
1
2

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 27,60,94,43,54,25,12,48,66,53,23,68,92,20,94,73,80,74
Giải đặc biệt
776827
Giải nhất
81760
Giải nhì
16394
Giải ba
36043 - 37454
Giải tư
42225 - 82712 - 03348 - 86166 - 54453 - 29423 - 55468
Giải năm
7692
Giải sáu
2120 - 6294 - 5673
Giải bẩy
780
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
0 3 5 7

3 8
3 4
0 6 8
3 4
0
2 4 4

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 52,90,96,11,58,75,59,75,17,56,13,54,70,24,94,62,72,61
Giải đặc biệt
422952
Giải nhất
91090
Giải nhì
93596
Giải ba
52111 - 72058
Giải tư
10075 - 20759 - 42175 - 24017 - 83156 - 38213 - 25954
Giải năm
2570
Giải sáu
6224 - 0394 - 9762
Giải bẩy
972
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 7
4


2 4 6 8 9
1 2
0 2 5 5

0 4 6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 84,47,70,44,18,16,36,05,91,31,43,36,55,45,97,20,24,77
Giải đặc biệt
884884
Giải nhất
99347
Giải nhì
62270
Giải ba
31844 - 44818
Giải tư
98016 - 22036 - 18305 - 16991 - 85831 - 27343 - 79936
Giải năm
4955
Giải sáu
2245 - 4897 - 3520
Giải bẩy
224
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6 8
0 4
1 6 6
3 4 5 7
5

0 7
4
1 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 81,27,29,65,20,25,92,68,58,89,43,39,01,61,16,74,73,94
Giải đặc biệt
854481
Giải nhất
90327
Giải nhì
22029
Giải ba
32865 - 76520
Giải tư
44525 - 94792 - 34268 - 52758 - 92989 - 86343 - 08139
Giải năm
6701
Giải sáu
2061 - 1416 - 3874
Giải bẩy
873
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6
0 5 7 9
9
3
8
1 5 8
3 4
1 9
2 4

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 35,44,13,35,37,14,75,99,24,12,04,10,50,53,30,49,45,02
Giải đặc biệt
621535
Giải nhất
85344
Giải nhì
46913
Giải ba
71135 - 90037
Giải tư
07214 - 61975 - 31199 - 99724 - 30512 - 90304 - 21310
Giải năm
0450
Giải sáu
5753 - 6330 - 7749
Giải bẩy
445
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
0 2 3 4
4
0 5 5 7
4 5 9
0 3

5

9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 97,22,62,93,50,53,35,38,33,10,12,29,54,36,08,02,49,21
Giải đặc biệt
675397
Giải nhất
45222
Giải nhì
51362
Giải ba
76393 - 77250
Giải tư
46753 - 11335 - 62538 - 21133 - 95510 - 93612 - 95029
Giải năm
8754
Giải sáu
5436 - 8708 - 9602
Giải bẩy
149
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
0 2
1 2 9
3 5 6 8
9
0 3 4
2


3 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 79,14,21,62,48,37,70,73,46,75,51,63,87,76,42,20,05,85
Giải đặc biệt
405879
Giải nhất
76614
Giải nhì
23121
Giải ba
52762 - 13048
Giải tư
37437 - 03070 - 80873 - 29346 - 14775 - 47051 - 53763
Giải năm
8987
Giải sáu
2776 - 4342 - 5320
Giải bẩy
705
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4
0 1
7
2 6 8
1
2 3
0 3 5 6 9
5 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 32,02,99,87,37,87,86,85,61,89,87,76,58,04,11,34,34,56
Giải đặc biệt
365332
Giải nhất
38002
Giải nhì
87899
Giải ba
94887 - 27337
Giải tư
78187 - 24786 - 89285 - 81561 - 75889 - 30887 - 06876
Giải năm
2158
Giải sáu
1204 - 7011 - 7134
Giải bẩy
134
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
1

2 4 4 7

6 8
1
6
5 6 7 7 7 9
9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 66,49,46,16,95,84,32,43,32,83,49,48,43,33,78,35,06,28
Giải đặc biệt
867166
Giải nhất
57449
Giải nhì
55846
Giải ba
48516 - 39395
Giải tư
37484 - 40732 - 47543 - 46732 - 71683 - 59649 - 40948
Giải năm
9843
Giải sáu
5533 - 8078 - 9235
Giải bẩy
006
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
8
2 2 3 5
3 3 6 8 9 9

6
8
3 4
5

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 52,51,01,14,51,51,73,39,08,61,01,53,85,72,19,91,12,23
Giải đặc biệt
045452
Giải nhất
97451
Giải nhì
98501
Giải ba
42014 - 92451
Giải tư
31551 - 06073 - 54639 - 80708 - 46261 - 98001 - 24153
Giải năm
0985
Giải sáu
3672 - 9419 - 4691
Giải bẩy
912
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 8
2 4 9
3
9

1 1 1 2 3
1
2 3
5
1

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 52,25,19,96,89,93,55,34,02,88,96,65,81,51,61,51,49,84
Giải đặc biệt
488552
Giải nhất
09325
Giải nhì
41019
Giải ba
10196 - 37089
Giải tư
99093 - 74755 - 62634 - 33702 - 05788 - 61596 - 04265
Giải năm
1481
Giải sáu
9351 - 3861 - 5051
Giải bẩy
649
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9
5
4
9
1 1 2 5
1 5

1 4 8 9
3 6 6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 88,04,06,88,45,16,60,08,25,66,61,36,39,75,12,72,53,75
Giải đặc biệt
419588
Giải nhất
67404
Giải nhì
48906
Giải ba
94988 - 72945
Giải tư
62716 - 53760 - 28208 - 34125 - 11866 - 55161 - 32036
Giải năm
7839
Giải sáu
1175 - 0612 - 3372
Giải bẩy
253
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 8
2 6
5
6 9
5
3
0 1 6
2 5 5
8 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 77,89,13,23,78,25,75,50,07,88,75,92,01,81,92,16,71,85
Giải đặc biệt
610377
Giải nhất
42189
Giải nhì
01213
Giải ba
32423 - 52578
Giải tư
47125 - 93675 - 72450 - 43607 - 39888 - 14875 - 27692
Giải năm
3801
Giải sáu
5081 - 9592 - 6016
Giải bẩy
571
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
3 6
3 5


0

1 5 5 7 8
1 5 8 9
2 2

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 19,26,97,41,07,08,87,93,05,41,21,66,07,61,63,70,30,55
Giải đặc biệt
643219
Giải nhất
73626
Giải nhì
69997
Giải ba
97541 - 86907
Giải tư
93808 - 36387 - 99093 - 02905 - 25941 - 62221 - 64566
Giải năm
6807
Giải sáu
5561 - 3263 - 5070
Giải bẩy
630
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 7 8
9
1 6
0
1 1
5
1 3 6
0
7
3 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 39,39,33,45,33,42,41,51,93,90,32,05,41,38,91,83,22,65
Giải đặc biệt
144739
Giải nhất
68739
Giải nhì
85133
Giải ba
76645 - 00133
Giải tư
59142 - 13641 - 99551 - 56893 - 74090 - 71332 - 82405
Giải năm
3641
Giải sáu
5038 - 2791 - 8183
Giải bẩy
322
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

2
2 3 3 8 9 9
1 1 2 5
1
5

3
0 1 3

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 50,10,98,24,43,10,19,86,18,16,51,62,76,31,39,06,69,49
Giải đặc biệt
650550
Giải nhất
12210
Giải nhì
04498
Giải ba
29024 - 96243
Giải tư
87910 - 15019 - 30486 - 33618 - 00816 - 31751 - 15862
Giải năm
0876
Giải sáu
3931 - 1439 - 1106
Giải bẩy
569
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 0 6 8 9
4
1 9
3 9
0 1
2 9
6
6
8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 49,93,84,70,33,10,19,42,94,64,23,71,79,30,59,14,50,15
Giải đặc biệt
431049
Giải nhất
02293
Giải nhì
24084
Giải ba
83070 - 37233
Giải tư
04710 - 49419 - 94742 - 79294 - 03264 - 25523 - 31971
Giải năm
6179
Giải sáu
8430 - 4659 - 3714
Giải bẩy
750
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 5 9
3
0 3
2 9
0 9
4
0 1 9
4
3 4

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 78,42,40,44,46,83,69,32,21,20,09,57,84,98,44,02,05,81
Giải đặc biệt
704378
Giải nhất
43942
Giải nhì
35640
Giải ba
12344 - 92346
Giải tư
97883 - 61269 - 01732 - 07521 - 74720 - 88009 - 49057
Giải năm
5584
Giải sáu
7998 - 4844 - 9702
Giải bẩy
005
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 9

0 1
2
0 2 4 4 6
7
9
8
1 3 4
8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 10,15,09,10,96,12,33,23,22,03,76,23,63,81,20,76,07,71
Giải đặc biệt
214910
Giải nhất
25815
Giải nhì
05609
Giải ba
04610 - 02496
Giải tư
68212 - 96233 - 88623 - 92122 - 54903 - 68076 - 11323
Giải năm
8263
Giải sáu
7481 - 7520 - 3076
Giải bẩy
507
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9
0 0 2 5
0 2 3 3
3


3
1 6 6
1
6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 50,11,45,74,39,44,24,03,70,96,85,40,74,98,93,04,44,38
Giải đặc biệt
372850
Giải nhất
33711
Giải nhì
07145
Giải ba
46874 - 71939
Giải tư
68044 - 59324 - 91403 - 94670 - 66996 - 56285 - 33640
Giải năm
4174
Giải sáu
7698 - 0693 - 2304
Giải bẩy
744
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
1
4
8 9
0 4 4 5
0

0 4 4
5
3 6 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 63,34,40,89,67,45,19,31,36,82,20,66,09,30,83,71,49,12
Giải đặc biệt
369663
Giải nhất
73234
Giải nhì
22040
Giải ba
17289 - 53667
Giải tư
22945 - 57619 - 28931 - 56336 - 32282 - 17320 - 17466
Giải năm
7909
Giải sáu
1630 - 9983 - 5171
Giải bẩy
049
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 9
0
0 1 4 6
0 5 9

3 6 7
1
2 3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 10,20,39,37,07,69,79,65,81,62,43,92,16,66,92,20,58,73
Giải đặc biệt
545810
Giải nhất
58720
Giải nhì
59539
Giải ba
75737 - 18807
Giải tư
45869 - 98479 - 20265 - 76281 - 89662 - 85043 - 72092
Giải năm
6816
Giải sáu
8366 - 5892 - 1720
Giải bẩy
158
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 6
0 0
7 9
3
8
2 5 6 9
3 9
1
2 2

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 91,77,40,93,47,64,37,85,89,68,83,97,27,62,94,56,99,05
Giải đặc biệt
470991
Giải nhất
78977
Giải nhì
95040
Giải ba
09693 - 13747
Giải tư
78464 - 00337 - 70685 - 02989 - 79868 - 72983 - 31797
Giải năm
7027
Giải sáu
5062 - 6594 - 1556
Giải bẩy
599
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

7
7
0 7
6
2 4 8
7
3 5 9
1 3 4 7 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 19,80,63,50,70,86,48,49,71,58,75,68,69,83,38,76,77,06
Giải đặc biệt
150419
Giải nhất
23680
Giải nhì
14863
Giải ba
96750 - 83870
Giải tư
86686 - 39248 - 42449 - 06671 - 14058 - 98175 - 91268
Giải năm
8969
Giải sáu
5583 - 1838 - 4276
Giải bẩy
577
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
9

8
8 9
0 8
3 8 9
0 1 5 6 7
0 3 6