Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Hậu Giang.
Soạn tin SMS: LKQ HG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 38,14,32,84,03,87,93,84,40,40,59,54,88,74,04,07,78,43
Giải đặc biệt
140838
Giải nhất
77314
Giải nhì
49032
Giải ba
09984 - 64803
Giải tư
55787 - 94593 - 24384 - 49140 - 46240 - 28459 - 70554
Giải năm
6288
Giải sáu
4874 - 7404 - 5707
Giải bẩy
378
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 7
4

2 8
0 0 3
4 9

4 8
4 4 7 8
3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 41,08,91,18,46,10,02,91,51,10,81,29,46,57,03,10,83,99
Giải đặc biệt
074741
Giải nhất
94908
Giải nhì
52491
Giải ba
89718 - 14246
Giải tư
23210 - 57202 - 13391 - 43551 - 21310 - 01781 - 08929
Giải năm
6946
Giải sáu
1557 - 4903 - 4510
Giải bẩy
983
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8
0 0 0 8
9

1 6 6
1 7


1 3
1 1 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 09 năm 2020

2 số cuối: 77,83,56,57,31,98,42,70,78,54,72,08,63,31,34,75,21,61
Giải đặc biệt
403077
Giải nhất
33983
Giải nhì
39556
Giải ba
83057 - 52231
Giải tư
52998 - 65042 - 81470 - 71278 - 43054 - 02572 - 35208
Giải năm
2263
Giải sáu
6131 - 6734 - 9075
Giải bẩy
821
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

1
1 1 4
2
4 6 7
1 3
0 2 5 7 8
3
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 11,30,38,37,80,35,98,17,99,80,07,34,15,39,44,84,23,58
Giải đặc biệt
495711
Giải nhất
59430
Giải nhì
64838
Giải ba
34037 - 61080
Giải tư
17535 - 56298 - 96017 - 11899 - 47080 - 56307 - 64134
Giải năm
4515
Giải sáu
9639 - 9944 - 4384
Giải bẩy
623
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 5 7
3
0 4 5 7 8 9
4
8


0 0 4
8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 07,50,30,15,89,75,13,31,21,34,07,74,44,25,59,55,07,57
Giải đặc biệt
037307
Giải nhất
55850
Giải nhì
37330
Giải ba
23515 - 96089
Giải tư
35575 - 60813 - 95331 - 11221 - 75634 - 03307 - 86174
Giải năm
6644
Giải sáu
2225 - 7359 - 4455
Giải bẩy
407
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 7
3 5
1 5
0 1 4
4
0 5 7 9

4 5
9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 52,36,56,26,56,30,94,79,36,59,70,00,32,40,08,47,76,54
Giải đặc biệt
987452
Giải nhất
40236
Giải nhì
81556
Giải ba
01026 - 17356
Giải tư
71630 - 43194 - 31279 - 99236 - 53559 - 48470 - 47400
Giải năm
3232
Giải sáu
2440 - 8108 - 7547
Giải bẩy
576
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8

6
0 2 6 6
0 7
2 4 6 6 9

0 6 9

4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 52,50,86,93,68,05,98,90,32,67,18,88,60,92,95,13,11,69
Giải đặc biệt
016452
Giải nhất
59050
Giải nhì
55386
Giải ba
22493 - 50268
Giải tư
26805 - 13498 - 81190 - 71532 - 50967 - 55018 - 69788
Giải năm
8060
Giải sáu
2892 - 2495 - 8213
Giải bẩy
711
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 3 8

2

0 2
0 7 8 9

6 8
0 2 3 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 22,17,44,16,79,43,18,77,56,85,57,44,52,37,66,10,33,67
Giải đặc biệt
418922
Giải nhất
84217
Giải nhì
87544
Giải ba
87216 - 81879
Giải tư
34443 - 16618 - 73277 - 09756 - 99285 - 46557 - 17644
Giải năm
6352
Giải sáu
3737 - 3866 - 9910
Giải bẩy
433
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6 7 8
2
3 7
3 4 4
2 6 7
6 7
7 9
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 36,70,69,55,28,14,38,25,73,22,48,12,92,31,10,56,88,12
Giải đặc biệt
541136
Giải nhất
62570
Giải nhì
57969
Giải ba
05155 - 20628
Giải tư
51314 - 87138 - 29125 - 85373 - 17422 - 70348 - 73812
Giải năm
7492
Giải sáu
6731 - 4710 - 8156
Giải bẩy
488
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 2 4
2 5 8
1 6 8
8
5 6
9
0 3
8
2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 46,76,86,07,61,58,09,66,46,54,14,99,13,95,58,60,75,34
Giải đặc biệt
872546
Giải nhất
63376
Giải nhì
49186
Giải ba
30407 - 91761
Giải tư
78158 - 35409 - 64166 - 27846 - 49754 - 52714 - 49599
Giải năm
8713
Giải sáu
8095 - 1358 - 4860
Giải bẩy
475
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
3 4

4
6 6
4 8 8
0 1 6
5 6
6
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 74,04,32,19,64,06,04,34,20,20,88,75,15,49,56,28,74,85
Giải đặc biệt
854874
Giải nhất
56704
Giải nhì
56432
Giải ba
19119 - 78064
Giải tư
56406 - 28704 - 84434 - 90620 - 30520 - 33788 - 94275
Giải năm
5115
Giải sáu
1149 - 0756 - 6928
Giải bẩy
174
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6
5 9
0 0 8
2 4
9
6
4
4 4 5
5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 02,39,16,57,17,51,78,95,80,93,98,35,50,44,53,62,47,01
Giải đặc biệt
041602
Giải nhất
85439
Giải nhì
02416
Giải ba
62257 - 07917
Giải tư
95651 - 92578 - 13895 - 54480 - 51593 - 25698 - 25935
Giải năm
2350
Giải sáu
1344 - 4053 - 8062
Giải bẩy
747
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
6 7

5 9
4 7
0 1 3 7
2
8
0
3 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 86,79,88,73,58,82,61,95,04,95,34,54,42,12,24,83,05,36
Giải đặc biệt
507386
Giải nhất
56779
Giải nhì
75288
Giải ba
43073 - 79158
Giải tư
33082 - 57761 - 32295 - 00604 - 93795 - 21534 - 79554
Giải năm
8542
Giải sáu
3712 - 4924 - 6783
Giải bẩy
605
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
2
4
4 6
2
4 8
1
3 9
2 3 6 8
5 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 04,97,29,87,19,83,86,72,70,70,64,81,92,69,25,38,74,14
Giải đặc biệt
940304
Giải nhất
42297
Giải nhì
94329
Giải ba
99187 - 83819
Giải tư
51983 - 81386 - 44772 - 81170 - 46370 - 60464 - 28681
Giải năm
3992
Giải sáu
2169 - 5325 - 7238
Giải bẩy
774
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4 9
5 9
8


4 9
0 0 2 4
1 3 6 7
2 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 47,79,84,86,61,13,40,42,10,70,17,44,58,38,31,98,52,71
Giải đặc biệt
693047
Giải nhất
96179
Giải nhì
54684
Giải ba
34286 - 08561
Giải tư
16513 - 66940 - 55042 - 58310 - 05870 - 26817 - 31444
Giải năm
9058
Giải sáu
0338 - 8631 - 5798
Giải bẩy
952
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 7

1 8
0 2 4 7
2 8
1
0 1 9
4 6
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 55,83,20,17,65,61,58,12,25,14,12,45,25,78,85,82,82,38
Giải đặc biệt
576455
Giải nhất
08083
Giải nhì
97620
Giải ba
29917 - 48065
Giải tư
79861 - 18858 - 60412 - 28725 - 38714 - 10912 - 91945
Giải năm
6025
Giải sáu
0978 - 0485 - 7082
Giải bẩy
282
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2 4 7
0 5 5
8
5
5 8
1 5
8
2 2 3 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 45,40,12,53,12,37,53,58,45,83,53,35,10,15,53,33,36,17
Giải đặc biệt
448245
Giải nhất
94440
Giải nhì
92412
Giải ba
06353 - 49012
Giải tư
18237 - 69053 - 38058 - 70245 - 01983 - 96953 - 74635
Giải năm
0910
Giải sáu
5215 - 1953 - 2933
Giải bẩy
336
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 2 5 7

3 5 6 7
0 5 5
3 3 3 3 8


3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 37,11,35,04,48,84,97,72,44,50,93,32,67,00,68,22,84,74
Giải đặc biệt
351737
Giải nhất
01411
Giải nhì
10735
Giải ba
16204 - 24048
Giải tư
94084 - 40197 - 86672 - 39244 - 36350 - 80293 - 52032
Giải năm
8467
Giải sáu
7400 - 1268 - 9222
Giải bẩy
984
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
1
2
2 5 7
4 8
0
7 8
2 4
4 4
3 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 68,38,70,03,82,77,38,99,82,62,19,28,75,92,63,38,59,84
Giải đặc biệt
562668
Giải nhất
74938
Giải nhì
85470
Giải ba
20303 - 03682
Giải tư
64077 - 02438 - 98199 - 14782 - 90462 - 97719 - 87528
Giải năm
5475
Giải sáu
7092 - 9963 - 4138
Giải bẩy
759
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9
8
8 8 8

9
2 3 8
0 5 7
2 2 4
2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 43,80,81,61,26,60,76,22,15,46,17,28,14,82,41,15,30,93
Giải đặc biệt
143843
Giải nhất
42180
Giải nhì
06381
Giải ba
60761 - 45726
Giải tư
97760 - 68876 - 18022 - 90915 - 17646 - 41917 - 25028
Giải năm
6514
Giải sáu
0782 - 6341 - 9515
Giải bẩy
830
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 5 7
2 6 8
0
1 3 6

0 1
6
0 1 2
3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 24,10,09,19,45,36,63,33,49,90,98,94,82,71,85,99,10,92
Giải đặc biệt
090724
Giải nhất
71510
Giải nhì
28309
Giải ba
66819 - 79745
Giải tư
71236 - 10163 - 37533 - 98249 - 64790 - 22898 - 21394
Giải năm
0282
Giải sáu
3871 - 9185 - 5099
Giải bẩy
010
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 0 9
4
3 6
5 9

3
1
2 5
0 2 4 8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 21,44,96,23,82,85,07,65,53,90,72,50,95,69,54,65,83,79
Giải đặc biệt
851421
Giải nhất
42744
Giải nhì
05296
Giải ba
30223 - 40482
Giải tư
61085 - 20807 - 13065 - 61853 - 24490 - 03472 - 53450
Giải năm
8795
Giải sáu
5069 - 9154 - 5565
Giải bẩy
283
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

1 3

4
0 3 4
5 5 9
2 9
2 3 5
0 5 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 59,84,38,54,57,33,85,76,23,72,81,75,73,36,40,57,50,61
Giải đặc biệt
555859
Giải nhất
32084
Giải nhì
45038
Giải ba
63354 - 41557
Giải tư
10233 - 73285 - 12976 - 26223 - 88272 - 24581 - 58775
Giải năm
5973
Giải sáu
2936 - 2840 - 8957
Giải bẩy
650
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3
3 6 8
0
0 4 7 7 9
1
2 3 5 6
1 4 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 95,63,10,24,28,66,55,59,74,54,41,54,34,91,30,60,98,90
Giải đặc biệt
171795
Giải nhất
51063
Giải nhì
04110
Giải ba
11224 - 77528
Giải tư
12866 - 91655 - 53759 - 69174 - 15854 - 69441 - 35654
Giải năm
0534
Giải sáu
1991 - 0730 - 7660
Giải bẩy
098
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
4 8
0 4
1
4 4 5 9
0 3 6
4

0 1 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 29,30,75,05,78,07,96,43,68,14,60,57,49,10,73,72,30,30
Giải đặc biệt
630929
Giải nhất
19930
Giải nhì
01075
Giải ba
47005 - 63378
Giải tư
96207 - 44696 - 61743 - 69468 - 00714 - 29260 - 45357
Giải năm
8949
Giải sáu
9910 - 2473 - 5672
Giải bẩy
630
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
0 4
9
0 0 0
3 9
7
0 8
2 3 5 8

6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 98,86,45,81,48,53,25,94,83,14,36,64,62,43,27,76,03,70
Giải đặc biệt
271998
Giải nhất
66386
Giải nhì
09945
Giải ba
93981 - 02248
Giải tư
04953 - 95425 - 45994 - 76283 - 16714 - 80536 - 73864
Giải năm
9762
Giải sáu
6343 - 3927 - 1576
Giải bẩy
703
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4
5 7
6
3 5 8
3
2 4
0 6
1 3 6
4 8