Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 78,23,16,14,60,10,95,68,13,12,88,60,57,07,49,55,56,06
Giải đặc biệt
987278
Giải nhất
82723
Giải nhì
51116
Giải ba
13414 - 97060
Giải tư
09010 - 63595 - 48968 - 60313 - 21912 - 33388 - 58360
Giải năm
1757
Giải sáu
8507 - 2149 - 7355
Giải bẩy
656
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
0 2 3 4 6
3

9
5 6 7
0 0 8
8
8
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 75,90,15,28,70,94,16,19,81,57,88,41,50,88,62,35,05,95
Giải đặc biệt
426075
Giải nhất
74090
Giải nhì
14815
Giải ba
29828 - 73470
Giải tư
44894 - 31916 - 03119 - 85581 - 21657 - 59888 - 10041
Giải năm
9050
Giải sáu
3888 - 5662 - 8535
Giải bẩy
105
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
5 6 9
8
5
1
0 7
2
0 5
1 8 8
0 4 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 99,56,90,73,70,73,74,72,13,17,60,74,12,35,57,79,22,95
Giải đặc biệt
732599
Giải nhất
89356
Giải nhì
47390
Giải ba
43573 - 41870
Giải tư
62373 - 19574 - 14272 - 46113 - 18117 - 68060 - 58974
Giải năm
3512
Giải sáu
3135 - 3357 - 2679
Giải bẩy
322
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3 7
2
5

6 7
0
0 2 3 3 4 4 9

0 5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 97,79,47,12,12,07,54,77,03,52,85,31,15,28,01,47,10,33
Giải đặc biệt
195397
Giải nhất
77079
Giải nhì
35447
Giải ba
42012 - 60112
Giải tư
62407 - 52654 - 31477 - 41203 - 68952 - 60385 - 87531
Giải năm
3915
Giải sáu
1228 - 9601 - 1647
Giải bẩy
710
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 7
0 2 2 5
8
1 3
7 7
2 4

7 9
5
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 33,36,77,62,95,64,03,80,51,94,56,34,54,04,31,56,81,69
Giải đặc biệt
041033
Giải nhất
69936
Giải nhì
78377
Giải ba
06462 - 64995
Giải tư
32264 - 28903 - 41980 - 62351 - 83994 - 20156 - 12634
Giải năm
3654
Giải sáu
2304 - 5931 - 8356
Giải bẩy
381
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4


1 3 4 6

1 4 6 6
2 4 9
7
0 1
4 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 91,20,91,09,44,17,29,96,44,99,98,90,13,03,05,00,53,76
Giải đặc biệt
799891
Giải nhất
10120
Giải nhì
10691
Giải ba
01909 - 71944
Giải tư
98017 - 90829 - 66196 - 54244 - 85199 - 07898 - 00390
Giải năm
0113
Giải sáu
8803 - 3005 - 3600
Giải bẩy
353
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 5 9
3 7
0 9

4 4
3

6

0 1 1 6 8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 34,62,57,89,96,28,53,56,56,60,06,04,06,20,68,14,48,52
Giải đặc biệt
566634
Giải nhất
35962
Giải nhì
94357
Giải ba
95489 - 33396
Giải tư
73228 - 68653 - 94156 - 55656 - 05860 - 04906 - 79804
Giải năm
6306
Giải sáu
2420 - 8668 - 4914
Giải bẩy
448
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 6
4
0 8
4
8
2 3 6 6 7
0 2 8

9
6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 50,91,84,16,29,70,38,71,74,11,40,96,02,60,01,67,31,65
Giải đặc biệt
555050
Giải nhất
86891
Giải nhì
17284
Giải ba
33316 - 93129
Giải tư
90970 - 76538 - 17771 - 76974 - 43511 - 67340 - 85096
Giải năm
2102
Giải sáu
5660 - 8701 - 6167
Giải bẩy
131
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
1 6
9
1 8
0
0
0 5 7
0 1 4
4
1 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 76,44,25,00,20,19,62,89,96,22,27,66,17,92,20,79,16,28
Giải đặc biệt
565876
Giải nhất
55444
Giải nhì
64725
Giải ba
08500 - 59820
Giải tư
26219 - 64462 - 74889 - 72796 - 98822 - 38527 - 30866
Giải năm
2117
Giải sáu
9192 - 5820 - 2679
Giải bẩy
616
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6 7 9
0 0 2 5 7 8

4

2 6
6 9
9
2 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 43,56,20,87,35,29,95,93,68,66,79,27,10,66,17,00,74,74
Giải đặc biệt
615343
Giải nhất
23156
Giải nhì
97120
Giải ba
54887 - 12735
Giải tư
26829 - 70695 - 80593 - 62768 - 40466 - 39379 - 49227
Giải năm
1310
Giải sáu
5066 - 0817 - 3600
Giải bẩy
974
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 7
0 7 9
5
3
6
6 6 8
4 4 9
7
3 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 23,19,81,42,50,42,57,18,02,35,55,10,75,14,08,20,21,63
Giải đặc biệt
576723
Giải nhất
01419
Giải nhì
25081
Giải ba
85242 - 53950
Giải tư
93242 - 33757 - 59018 - 58502 - 73435 - 98155 - 57810
Giải năm
5675
Giải sáu
3814 - 1508 - 8220
Giải bẩy
321
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
0 4 8 9
0 1 3
5
2 2
0 5 7
3
5
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 40,67,85,23,06,40,59,08,96,30,79,20,78,92,10,68,99,13
Giải đặc biệt
902640
Giải nhất
32567
Giải nhì
91085
Giải ba
13223 - 68106
Giải tư
45640 - 79859 - 15008 - 27196 - 87230 - 87879 - 09720
Giải năm
3178
Giải sáu
5192 - 2310 - 6468
Giải bẩy
499
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
0 3
0 3
0
0 0
9
7 8
8 9
5
2 6 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 77,28,42,33,15,62,62,35,88,75,73,18,64,17,93,48,28,06
Giải đặc biệt
322577
Giải nhất
52628
Giải nhì
87942
Giải ba
56433 - 35615
Giải tư
64262 - 84962 - 67935 - 93988 - 78275 - 10673 - 99518
Giải năm
2564
Giải sáu
5717 - 5793 - 6048
Giải bẩy
028
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5 7 8
8 8
3 5
2 8

2 2 4
3 5 7
8
3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 03,54,25,18,97,78,44,59,36,01,27,73,45,85,52,51,90,81
Giải đặc biệt
149903
Giải nhất
05354
Giải nhì
95925
Giải ba
08318 - 26897
Giải tư
14378 - 54844 - 51259 - 49136 - 56201 - 52727 - 33373
Giải năm
6745
Giải sáu
2185 - 1652 - 3151
Giải bẩy
990
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
8
5 7
6
4 5
1 2 4 9

3 8
1 5
0 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 59,49,60,94,03,81,73,97,90,55,13,24,08,05,55,79,93,57
Giải đặc biệt
597759
Giải nhất
80049
Giải nhì
85960
Giải ba
68394 - 08103
Giải tư
76381 - 95273 - 00497 - 83390 - 14455 - 35313 - 57224
Giải năm
5808
Giải sáu
5705 - 7555 - 3179
Giải bẩy
893
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8
3
4

9
5 5 7 9
0
3 9
1
0 3 4 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 51,61,75,39,48,00,47,56,46,60,21,97,45,41,19,80,33,26
Giải đặc biệt
384051
Giải nhất
31861
Giải nhì
65375
Giải ba
25939 - 78448
Giải tư
84000 - 41947 - 36256 - 00846 - 11960 - 22321 - 83197
Giải năm
9245
Giải sáu
7541 - 9019 - 9780
Giải bẩy
633
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9
1 6
3 9
1 5 6 7 8
1 6
0 1
5
0
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 87,08,96,01,48,43,99,75,68,82,74,69,99,78,75,82,80,20
Giải đặc biệt
332287
Giải nhất
46108
Giải nhì
77096
Giải ba
07001 - 94348
Giải tư
81043 - 63999 - 62675 - 04268 - 99682 - 96074 - 32969
Giải năm
1399
Giải sáu
8478 - 5675 - 8182
Giải bẩy
980
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8

0

3 8

8 9
4 5 5 8
0 2 2 7
6 9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 41,33,56,32,47,18,26,55,59,28,62,10,38,15,05,98,01,01
Giải đặc biệt
432241
Giải nhất
34233
Giải nhì
86956
Giải ba
00432 - 68847
Giải tư
98518 - 05926 - 37755 - 73859 - 44728 - 38462 - 67510
Giải năm
6438
Giải sáu
3115 - 8705 - 8098
Giải bẩy
101
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 5
0 5 8
6 8
2 3 8
1 7
5 6 9
2


8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 86,76,87,32,48,38,77,91,44,79,01,11,34,38,22,25,66,54
Giải đặc biệt
571486
Giải nhất
25776
Giải nhì
46687
Giải ba
99532 - 56348
Giải tư
25838 - 04377 - 70191 - 32544 - 69279 - 48001 - 39911
Giải năm
6534
Giải sáu
2638 - 2022 - 7425
Giải bẩy
766
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1
2 5
2 4 8 8
4 8
4
6
6 7 9
6 7
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 39,55,61,23,12,49,22,00,92,85,62,69,24,81,20,83,51,29
Giải đặc biệt
549039
Giải nhất
15155
Giải nhì
53661
Giải ba
18323 - 08312
Giải tư
82649 - 06822 - 20100 - 75192 - 54285 - 98362 - 41269
Giải năm
9724
Giải sáu
4281 - 3120 - 1783
Giải bẩy
051
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2
0 2 3 4 9
9
9
1 5
1 2 9

1 3 5
2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 05,26,58,74,98,90,10,37,63,09,43,02,01,54,58,55,06,09
Giải đặc biệt
338805
Giải nhất
72326
Giải nhì
48958
Giải ba
66474 - 55898
Giải tư
51690 - 80510 - 69637 - 48063 - 05309 - 40143 - 01502
Giải năm
9001
Giải sáu
3454 - 3658 - 2355
Giải bẩy
406
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 6 9 9
0
6
7
3
4 5 8 8
3
4

0 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 43,22,62,98,66,22,81,21,20,16,81,82,23,33,50,80,65,58
Giải đặc biệt
855143
Giải nhất
90722
Giải nhì
35662
Giải ba
40798 - 93266
Giải tư
23622 - 51181 - 99921 - 84920 - 82516 - 53881 - 98882
Giải năm
6523
Giải sáu
1233 - 2850 - 1180
Giải bẩy
465
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
0 1 2 2 3
3
3
0 8
2 5 6

0 1 1 2
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 93,84,71,28,49,52,66,95,94,87,94,50,66,15,41,96,52,92
Giải đặc biệt
996093
Giải nhất
53484
Giải nhì
73771
Giải ba
05228 - 45749
Giải tư
50652 - 92566 - 66095 - 52394 - 15287 - 08694 - 88550
Giải năm
0766
Giải sáu
9515 - 9141 - 2496
Giải bẩy
552
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
8

1 9
0 2 2
6 6
1
4 7
2 3 4 4 5 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 96,06,25,69,64,98,15,76,99,07,75,30,17,51,10,85,93,21
Giải đặc biệt
088296
Giải nhất
31806
Giải nhì
27125
Giải ba
47269 - 01564
Giải tư
24298 - 31115 - 09876 - 85999 - 27207 - 64375 - 45330
Giải năm
5017
Giải sáu
9351 - 1310 - 5885
Giải bẩy
693
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
0 5 7
1 5
0

1
4 9
5 6
5
3 6 8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 53,00,26,07,65,78,17,83,71,44,09,23,09,76,27,13,27,69
Giải đặc biệt
263153
Giải nhất
47300
Giải nhì
96626
Giải ba
72407 - 06865
Giải tư
35278 - 53217 - 31983 - 85971 - 24044 - 16809 - 41423
Giải năm
3609
Giải sáu
2676 - 1927 - 3513
Giải bẩy
627
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9 9
3 7
3 6 7 7

4
3
5 9
1 6 8
3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 15,83,75,94,75,75,90,26,92,21,74,45,13,19,88,11,39,88
Giải đặc biệt
922815
Giải nhất
08783
Giải nhì
56775
Giải ba
50594 - 48175
Giải tư
80775 - 30390 - 72526 - 37892 - 27821 - 25074 - 50245
Giải năm
8213
Giải sáu
3519 - 9188 - 0211
Giải bẩy
639
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 5 9
1 6
9
5


4 5 5 5
3 8 8
0 2 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 03,13,61,56,09,01,57,84,65,30,25,78,81,07,50,55,58,23
Giải đặc biệt
459103
Giải nhất
21913
Giải nhì
02661
Giải ba
28956 - 88609
Giải tư
60301 - 70757 - 01284 - 27465 - 58330 - 69025 - 22878
Giải năm
1381
Giải sáu
3007 - 6250 - 9555
Giải bẩy
558
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 7 9
3
3 5
0

0 5 6 7 8
1 5
8
1 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 00,44,08,85,67,80,57,75,24,02,84,38,16,72,90,37,48,75
Giải đặc biệt
882900
Giải nhất
54444
Giải nhì
42308
Giải ba
04185 - 67567
Giải tư
95980 - 09657 - 79875 - 90524 - 74402 - 40084 - 21138
Giải năm
1516
Giải sáu
3772 - 9090 - 0837
Giải bẩy
748
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 8
6
4
7 8
4 8
7
7
2 5 5
0 4 5
0

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 80,39,64,55,65,61,21,56,76,52,21,03,69,05,40,43,70,33
Giải đặc biệt
531480
Giải nhất
04339
Giải nhì
96164
Giải ba
98855 - 62165
Giải tư
27561 - 19221 - 41456 - 40776 - 22152 - 50421 - 16503
Giải năm
7669
Giải sáu
9405 - 2140 - 4643
Giải bẩy
070
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5

1 1
3 9
0 3
2 5 6
1 4 5 9
0 6
0

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 86,47,44,85,46,56,91,88,06,53,40,56,82,94,89,68,47,13
Giải đặc biệt
877086
Giải nhất
94547
Giải nhì
03944
Giải ba
34785 - 58646
Giải tư
54756 - 79891 - 74988 - 48906 - 58253 - 01140 - 46056
Giải năm
8682
Giải sáu
5194 - 4189 - 0868
Giải bẩy
947
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3


0 4 6 7 7
3 6 6
8

2 5 6 8 9
1 4