User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Hậu Giang.
Soạn tin SMS: LKQ HG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 22,17,44,16,79,43,18,77,56,85,57,44,52,37,66,10,33,67
Giải đặc biệt
418922
Giải nhất
84217
Giải nhì
87544
Giải ba
87216 - 81879
Giải tư
34443 - 16618 - 73277 - 09756 - 99285 - 46557 - 17644
Giải năm
6352
Giải sáu
3737 - 3866 - 9910
Giải bẩy
433
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6 7 8
2
3 7
3 4 4
2 6 7
6 7
7 9
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 36,70,69,55,28,14,38,25,73,22,48,12,92,31,10,56,88,12
Giải đặc biệt
541136
Giải nhất
62570
Giải nhì
57969
Giải ba
05155 - 20628
Giải tư
51314 - 87138 - 29125 - 85373 - 17422 - 70348 - 73812
Giải năm
7492
Giải sáu
6731 - 4710 - 8156
Giải bẩy
488
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 2 4
2 5 8
1 6 8
8
5 6
9
0 3
8
2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 46,76,86,07,61,58,09,66,46,54,14,99,13,95,58,60,75,34
Giải đặc biệt
872546
Giải nhất
63376
Giải nhì
49186
Giải ba
30407 - 91761
Giải tư
78158 - 35409 - 64166 - 27846 - 49754 - 52714 - 49599
Giải năm
8713
Giải sáu
8095 - 1358 - 4860
Giải bẩy
475
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
3 4

4
6 6
4 8 8
0 1 6
5 6
6
5 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 74,04,32,19,64,06,04,34,20,20,88,75,15,49,56,28,74,85
Giải đặc biệt
854874
Giải nhất
56704
Giải nhì
56432
Giải ba
19119 - 78064
Giải tư
56406 - 28704 - 84434 - 90620 - 30520 - 33788 - 94275
Giải năm
5115
Giải sáu
1149 - 0756 - 6928
Giải bẩy
174
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6
5 9
0 0 8
2 4
9
6
4
4 4 5
5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 02,39,16,57,17,51,78,95,80,93,98,35,50,44,53,62,47,01
Giải đặc biệt
041602
Giải nhất
85439
Giải nhì
02416
Giải ba
62257 - 07917
Giải tư
95651 - 92578 - 13895 - 54480 - 51593 - 25698 - 25935
Giải năm
2350
Giải sáu
1344 - 4053 - 8062
Giải bẩy
747
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
6 7

5 9
4 7
0 1 3 7
2
8
0
3 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 86,79,88,73,58,82,61,95,04,95,34,54,42,12,24,83,05,36
Giải đặc biệt
507386
Giải nhất
56779
Giải nhì
75288
Giải ba
43073 - 79158
Giải tư
33082 - 57761 - 32295 - 00604 - 93795 - 21534 - 79554
Giải năm
8542
Giải sáu
3712 - 4924 - 6783
Giải bẩy
605
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
2
4
4 6
2
4 8
1
3 9
2 3 6 8
5 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 04,97,29,87,19,83,86,72,70,70,64,81,92,69,25,38,74,14
Giải đặc biệt
940304
Giải nhất
42297
Giải nhì
94329
Giải ba
99187 - 83819
Giải tư
51983 - 81386 - 44772 - 81170 - 46370 - 60464 - 28681
Giải năm
3992
Giải sáu
2169 - 5325 - 7238
Giải bẩy
774
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4 9
5 9
8


4 9
0 0 2 4
1 3 6 7
2 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 47,79,84,86,61,13,40,42,10,70,17,44,58,38,31,98,52,71
Giải đặc biệt
693047
Giải nhất
96179
Giải nhì
54684
Giải ba
34286 - 08561
Giải tư
16513 - 66940 - 55042 - 58310 - 05870 - 26817 - 31444
Giải năm
9058
Giải sáu
0338 - 8631 - 5798
Giải bẩy
952
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 7

1 8
0 2 4 7
2 8
1
0 1 9
4 6
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 55,83,20,17,65,61,58,12,25,14,12,45,25,78,85,82,82,38
Giải đặc biệt
576455
Giải nhất
08083
Giải nhì
97620
Giải ba
29917 - 48065
Giải tư
79861 - 18858 - 60412 - 28725 - 38714 - 10912 - 91945
Giải năm
6025
Giải sáu
0978 - 0485 - 7082
Giải bẩy
282
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2 4 7
0 5 5
8
5
5 8
1 5
8
2 2 3 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 45,40,12,53,12,37,53,58,45,83,53,35,10,15,53,33,36,17
Giải đặc biệt
448245
Giải nhất
94440
Giải nhì
92412
Giải ba
06353 - 49012
Giải tư
18237 - 69053 - 38058 - 70245 - 01983 - 96953 - 74635
Giải năm
0910
Giải sáu
5215 - 1953 - 2933
Giải bẩy
336
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 2 5 7

3 5 6 7
0 5 5
3 3 3 3 8


3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 37,11,35,04,48,84,97,72,44,50,93,32,67,00,68,22,84,74
Giải đặc biệt
351737
Giải nhất
01411
Giải nhì
10735
Giải ba
16204 - 24048
Giải tư
94084 - 40197 - 86672 - 39244 - 36350 - 80293 - 52032
Giải năm
8467
Giải sáu
7400 - 1268 - 9222
Giải bẩy
984
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
1
2
2 5 7
4 8
0
7 8
2 4
4 4
3 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 68,38,70,03,82,77,38,99,82,62,19,28,75,92,63,38,59,84
Giải đặc biệt
562668
Giải nhất
74938
Giải nhì
85470
Giải ba
20303 - 03682
Giải tư
64077 - 02438 - 98199 - 14782 - 90462 - 97719 - 87528
Giải năm
5475
Giải sáu
7092 - 9963 - 4138
Giải bẩy
759
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9
8
8 8 8

9
2 3 8
0 5 7
2 2 4
2 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 43,80,81,61,26,60,76,22,15,46,17,28,14,82,41,15,30,93
Giải đặc biệt
143843
Giải nhất
42180
Giải nhì
06381
Giải ba
60761 - 45726
Giải tư
97760 - 68876 - 18022 - 90915 - 17646 - 41917 - 25028
Giải năm
6514
Giải sáu
0782 - 6341 - 9515
Giải bẩy
830
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 5 7
2 6 8
0
1 3 6

0 1
6
0 1 2
3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 24,10,09,19,45,36,63,33,49,90,98,94,82,71,85,99,10,92
Giải đặc biệt
090724
Giải nhất
71510
Giải nhì
28309
Giải ba
66819 - 79745
Giải tư
71236 - 10163 - 37533 - 98249 - 64790 - 22898 - 21394
Giải năm
0282
Giải sáu
3871 - 9185 - 5099
Giải bẩy
010
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 0 9
4
3 6
5 9

3
1
2 5
0 2 4 8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 21,44,96,23,82,85,07,65,53,90,72,50,95,69,54,65,83,79
Giải đặc biệt
851421
Giải nhất
42744
Giải nhì
05296
Giải ba
30223 - 40482
Giải tư
61085 - 20807 - 13065 - 61853 - 24490 - 03472 - 53450
Giải năm
8795
Giải sáu
5069 - 9154 - 5565
Giải bẩy
283
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

1 3

4
0 3 4
5 5 9
2 9
2 3 5
0 5 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 59,84,38,54,57,33,85,76,23,72,81,75,73,36,40,57,50,61
Giải đặc biệt
555859
Giải nhất
32084
Giải nhì
45038
Giải ba
63354 - 41557
Giải tư
10233 - 73285 - 12976 - 26223 - 88272 - 24581 - 58775
Giải năm
5973
Giải sáu
2936 - 2840 - 8957
Giải bẩy
650
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3
3 6 8
0
0 4 7 7 9
1
2 3 5 6
1 4 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 95,63,10,24,28,66,55,59,74,54,41,54,34,91,30,60,98,90
Giải đặc biệt
171795
Giải nhất
51063
Giải nhì
04110
Giải ba
11224 - 77528
Giải tư
12866 - 91655 - 53759 - 69174 - 15854 - 69441 - 35654
Giải năm
0534
Giải sáu
1991 - 0730 - 7660
Giải bẩy
098
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
4 8
0 4
1
4 4 5 9
0 3 6
4

0 1 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 29,30,75,05,78,07,96,43,68,14,60,57,49,10,73,72,30,30
Giải đặc biệt
630929
Giải nhất
19930
Giải nhì
01075
Giải ba
47005 - 63378
Giải tư
96207 - 44696 - 61743 - 69468 - 00714 - 29260 - 45357
Giải năm
8949
Giải sáu
9910 - 2473 - 5672
Giải bẩy
630
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
0 4
9
0 0 0
3 9
7
0 8
2 3 5 8

6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 98,86,45,81,48,53,25,94,83,14,36,64,62,43,27,76,03,70
Giải đặc biệt
271998
Giải nhất
66386
Giải nhì
09945
Giải ba
93981 - 02248
Giải tư
04953 - 95425 - 45994 - 76283 - 16714 - 80536 - 73864
Giải năm
9762
Giải sáu
6343 - 3927 - 1576
Giải bẩy
703
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4
5 7
6
3 5 8
3
2 4
0 6
1 3 6
4 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 04,19,52,97,26,21,07,88,92,83,78,90,09,77,98,38,26,01
Giải đặc biệt
936904
Giải nhất
18219
Giải nhì
35052
Giải ba
30797 - 26526
Giải tư
36321 - 40607 - 53788 - 90092 - 86483 - 01878 - 90290
Giải năm
1009
Giải sáu
9077 - 5598 - 5238
Giải bẩy
726
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7 9
9
1 6 6
8

2

7 8
3 8
0 2 7 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 15,95,40,37,94,00,81,44,75,79,59,57,61,67,10,45,77,05
Giải đặc biệt
895715
Giải nhất
81495
Giải nhì
89340
Giải ba
13537 - 04694
Giải tư
92300 - 72081 - 81144 - 17875 - 71379 - 19259 - 77757
Giải năm
3661
Giải sáu
4767 - 8010 - 8845
Giải bẩy
977
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
0 5

7
0 4 5
7 9
1 7
5 7 9
1
4 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 04,50,33,91,35,53,26,97,81,16,92,40,57,73,27,56,35,37
Giải đặc biệt
935804
Giải nhất
56350
Giải nhì
16833
Giải ba
57191 - 58535
Giải tư
51553 - 13026 - 51497 - 31781 - 19916 - 44992 - 49740
Giải năm
6157
Giải sáu
0373 - 7327 - 5556
Giải bẩy
135
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6
6 7
3 5 5 7
0
0 3 6 7

3
1
1 2 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 40,70,28,12,52,61,38,29,42,86,97,25,71,48,99,57,08,92
Giải đặc biệt
808540
Giải nhất
92870
Giải nhì
45928
Giải ba
52612 - 38652
Giải tư
51761 - 14738 - 20229 - 64942 - 73986 - 53997 - 03025
Giải năm
0071
Giải sáu
9748 - 8799 - 4057
Giải bẩy
908
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2
5 8 9
8
0 2 8
2 7
1
0 1
6
2 7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 61,66,59,46,76,88,05,07,68,28,64,31,60,32,01,44,05,62
Giải đặc biệt
355861
Giải nhất
14666
Giải nhì
87459
Giải ba
67546 - 14076
Giải tư
38188 - 49905 - 79407 - 96268 - 87528 - 37764 - 96831
Giải năm
4460
Giải sáu
5332 - 3501 - 4244
Giải bẩy
305
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 5 7

8
1 2
4 6
9
0 1 2 4 6 8
6
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 62,35,80,55,81,67,40,97,76,50,45,70,78,85,10,16,60,11
Giải đặc biệt
716462
Giải nhất
07835
Giải nhì
58580
Giải ba
87955 - 47381
Giải tư
26467 - 04240 - 81597 - 46176 - 53150 - 17345 - 84770
Giải năm
0878
Giải sáu
8985 - 8410 - 3216
Giải bẩy
060
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 6

5
0 5
0 5
0 2 7
0 6 8
0 1 5
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 22,01,02,93,30,08,70,02,42,07,01,97,68,25,27,77,30,77
Giải đặc biệt
184322
Giải nhất
38901
Giải nhì
50302
Giải ba
85093 - 66230
Giải tư
65608 - 85970 - 70502 - 72942 - 44107 - 84801 - 79897
Giải năm
3268
Giải sáu
5625 - 2127 - 6577
Giải bẩy
930
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 2 2 7 8

2 5 7
0 0
2

8
0 7 7

3 7