Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Bình Dương
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 24,24,70,30,46,80,50,26,53,01,76,07,60,48,75,34,22,07
Giải đặc biệt
509824
Giải nhất
19624
Giải nhì
70170
Giải ba
50630 - 71546
Giải tư
36480 - 28250 - 43626 - 91453 - 15801 - 93876 - 50407
Giải năm
2660
Giải sáu
8048 - 0975 - 2534
Giải bẩy
522
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 7

2 4 4 6
0 4
6 8
0 3
0
0 5 6
0

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 77,48,58,68,91,36,08,44,75,41,78,31,81,89,95,19,53,72
Giải đặc biệt
572177
Giải nhất
43848
Giải nhì
01658
Giải ba
10268 - 78091
Giải tư
64736 - 04608 - 40344 - 39275 - 95741 - 95178 - 43631
Giải năm
4481
Giải sáu
3589 - 7395 - 3819
Giải bẩy
753
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
9

1 6
1 4 8
3 8
8
2 5 7 8
1 9
1 5

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 62,38,23,83,64,29,30,97,80,74,72,01,32,32,65,85,08,15
Giải đặc biệt
241962
Giải nhất
45638
Giải nhì
51723
Giải ba
17283 - 35464
Giải tư
80529 - 38130 - 93197 - 80980 - 65274 - 19372 - 25201
Giải năm
5232
Giải sáu
7632 - 0465 - 5085
Giải bẩy
108
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
5
3 9
0 2 2 8


2 4 5
2 4
0 3 5
7

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 68,37,18,00,86,04,80,18,86,33,80,25,49,00,23,64,94,91
Giải đặc biệt
578368
Giải nhất
36637
Giải nhì
17318
Giải ba
86900 - 23886
Giải tư
21204 - 72180 - 73318 - 80686 - 32033 - 72980 - 11525
Giải năm
5849
Giải sáu
7300 - 2723 - 6364
Giải bẩy
794
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 4
8 8
3 5
3 7
9

4 8

0 0 6 6
1 4

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 88,94,70,81,64,26,25,11,84,85,17,00,40,64,06,62,28,21
Giải đặc biệt
374688
Giải nhất
44194
Giải nhì
01770
Giải ba
18081 - 49464
Giải tư
83826 - 71525 - 75611 - 49484 - 70385 - 62417 - 73500
Giải năm
6740
Giải sáu
2764 - 0406 - 5662
Giải bẩy
128
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
1 7
1 5 6 8

0

2 4 4
0
1 4 5 8
4

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 35,77,02,65,02,39,92,86,98,15,15,54,26,97,44,46,79,22
Giải đặc biệt
925135
Giải nhất
50877
Giải nhì
14202
Giải ba
96965 - 01802
Giải tư
49139 - 56992 - 77386 - 63298 - 37315 - 26615 - 85954
Giải năm
8626
Giải sáu
0297 - 3244 - 7846
Giải bẩy
179
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
5 5
2 6
5 9
4 6
4
5
7 9
6
2 7 8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 07,73,50,81,63,95,32,09,85,35,32,44,61,47,34,23,65,91
Giải đặc biệt
924807
Giải nhất
47773
Giải nhì
57750
Giải ba
83381 - 42863
Giải tư
15995 - 32232 - 60209 - 70985 - 20735 - 32832 - 41444
Giải năm
8361
Giải sáu
8247 - 1634 - 5823
Giải bẩy
365
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9

3
2 2 4 5
4 7
0
1 3 5
3
1 5
1 5

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 52,70,54,25,11,32,61,69,19,06,12,94,91,98,94,81,31,27
Giải đặc biệt
717252
Giải nhất
04570
Giải nhì
13554
Giải ba
50525 - 55711
Giải tư
78032 - 81761 - 83269 - 33219 - 49406 - 79012 - 79494
Giải năm
1691
Giải sáu
1098 - 7894 - 7981
Giải bẩy
131
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 2 9
5 7
1 2

2 4
1 9
0
1
1 4 4 8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 49,48,50,06,33,25,35,28,35,82,52,62,88,23,20,30,53,13
Giải đặc biệt
984849
Giải nhất
67948
Giải nhì
53550
Giải ba
84206 - 12533
Giải tư
58225 - 73835 - 59728 - 54635 - 99982 - 20652 - 82362
Giải năm
3788
Giải sáu
7523 - 3120 - 8730
Giải bẩy
053
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3
0 3 5 8
0 3 5 5
8 9
0 2 3
2

2 8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 59,41,65,99,39,08,31,37,29,91,61,14,44,74,56,85,66,97
Giải đặc biệt
633459
Giải nhất
24641
Giải nhì
96265
Giải ba
71099 - 55739
Giải tư
20008 - 14231 - 83037 - 75229 - 91491 - 39161 - 13314
Giải năm
5744
Giải sáu
8574 - 2056 - 7385
Giải bẩy
366
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4
9
1 7 9
1 4
6 9
1 5 6
4
5
1 7 9

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 15,32,58,89,05,98,93,19,53,46,05,34,01,01,53,49,00,13
Giải đặc biệt
970015
Giải nhất
76532
Giải nhì
57358
Giải ba
44289 - 24405
Giải tư
18798 - 57793 - 82219 - 06053 - 21546 - 39305 - 38834
Giải năm
0201
Giải sáu
2101 - 2453 - 9449
Giải bẩy
000
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 5 5
3 5 9

2 4
6 9
3 3 8


9
3 8

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 54,21,37,62,65,57,97,30,17,06,30,10,08,82,66,51,70,18
Giải đặc biệt
050654
Giải nhất
07221
Giải nhì
97037
Giải ba
99662 - 38465
Giải tư
89957 - 20697 - 27930 - 98717 - 32306 - 16030 - 58010
Giải năm
9908
Giải sáu
6982 - 9266 - 3551
Giải bẩy
770
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
0 7 8
1
0 0 7

1 4 7
2 5 6
0
2
7

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 49,51,89,70,85,10,72,35,82,68,68,27,02,28,95,18,99,10
Giải đặc biệt
033249
Giải nhất
46151
Giải nhì
30789
Giải ba
00170 - 11885
Giải tư
65310 - 97172 - 23735 - 66082 - 49568 - 02468 - 78627
Giải năm
4402
Giải sáu
0328 - 2495 - 8118
Giải bẩy
499
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 0 8
7 8
5
9
1
8 8
0 2
2 5 9
5 9

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 12,48,37,73,48,30,62,32,46,79,62,87,83,93,11,59,02,31
Giải đặc biệt
066012
Giải nhất
74448
Giải nhì
86037
Giải ba
48073 - 65248
Giải tư
40230 - 50462 - 83732 - 46446 - 16179 - 67762 - 07587
Giải năm
0683
Giải sáu
0293 - 7411 - 1459
Giải bẩy
202
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 2

0 1 2 7
6 8 8
9
2 2
3 9
3 7
3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 38,77,25,69,57,62,86,73,87,76,79,95,96,57,70,32,71,23
Giải đặc biệt
657838
Giải nhất
94677
Giải nhì
23625
Giải ba
38269 - 04757
Giải tư
02762 - 08986 - 32073 - 32087 - 47276 - 04779 - 12895
Giải năm
1396
Giải sáu
3257 - 1970 - 7932
Giải bẩy
971
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 5
2 8

7 7
2 9
0 1 3 6 7 9
6 7
5 6

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 15,78,29,31,84,37,67,22,51,83,13,16,90,86,50,29,26,95
Giải đặc biệt
818015
Giải nhất
83178
Giải nhì
03529
Giải ba
40231 - 79984
Giải tư
61637 - 39767 - 06322 - 56351 - 35583 - 66213 - 51216
Giải năm
2690
Giải sáu
0886 - 6250 - 9629
Giải bẩy
426
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5 6
2 6 9 9
1 7

0 1
7
8
3 4 6
0 5

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 93,25,37,16,20,61,30,19,31,32,23,05,58,53,76,92,85,12
Giải đặc biệt
809593
Giải nhất
58625
Giải nhì
97837
Giải ba
03116 - 35420
Giải tư
73561 - 92830 - 42419 - 86131 - 35832 - 59723 - 14905
Giải năm
1558
Giải sáu
5753 - 0576 - 7292
Giải bẩy
685
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 6 9
0 3 5
0 1 2 7

3 8
1
6
5
2 3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 87,06,71,40,18,62,33,21,68,48,28,12,43,22,69,50,35,71
Giải đặc biệt
048387
Giải nhất
25706
Giải nhì
30071
Giải ba
48540 - 19318
Giải tư
88162 - 85833 - 56121 - 18468 - 70048 - 78728 - 29312
Giải năm
2043
Giải sáu
9122 - 5969 - 0450
Giải bẩy
635
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 8
1 2 8
3 5
0 3 8
0
2 8 9
1 1
7

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 60,77,08,19,52,22,68,75,73,68,09,68,85,41,29,28,23,27
Giải đặc biệt
050160
Giải nhất
92277
Giải nhì
51108
Giải ba
19419 - 83852
Giải tư
58722 - 99368 - 28075 - 48773 - 10068 - 05609 - 78868
Giải năm
6285
Giải sáu
1341 - 1229 - 2928
Giải bẩy
423
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
9
2 3 7 8 9

1
2
0 8 8 8
3 5 7
5

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 87,06,28,89,08,29,56,95,52,85,67,89,09,40,20,28,56,80
Giải đặc biệt
305787
Giải nhất
60806
Giải nhì
31728
Giải ba
24589 - 77608
Giải tư
52229 - 41856 - 78595 - 93052 - 88385 - 56467 - 09089
Giải năm
8109
Giải sáu
1040 - 8120 - 9228
Giải bẩy
656
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 9

0 8 8 9

0
2 6 6
7

0 5 7 9 9
5

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 93,92,07,83,88,50,69,10,71,68,28,01,58,26,08,54,87,71
Giải đặc biệt
593993
Giải nhất
88792
Giải nhì
60507
Giải ba
90283 - 73288
Giải tư
97650 - 31669 - 74810 - 33771 - 69668 - 20628 - 61601
Giải năm
2258
Giải sáu
9126 - 0608 - 7254
Giải bẩy
087
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 8
0
6 8


0 4 8
8 9
1 1
3 7 8
2 3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 64,96,58,34,97,58,87,85,48,94,35,34,85,75,41,91,83,72
Giải đặc biệt
000964
Giải nhất
07896
Giải nhì
71658
Giải ba
60734 - 17097
Giải tư
47658 - 52187 - 21685 - 18248 - 87794 - 58835 - 99234
Giải năm
8085
Giải sáu
3075 - 8241 - 3791
Giải bẩy
583
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít4 4 5
1 8
8 8
4
2 5
3 5 5 7
1 4 6 7

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 95,22,91,92,68,43,24,78,83,91,56,34,33,42,43,25,92,71
Giải đặc biệt
558595
Giải nhất
91322
Giải nhì
75491
Giải ba
70492 - 74968
Giải tư
19843 - 19724 - 15678 - 86283 - 16791 - 52156 - 85834
Giải năm
3533
Giải sáu
0642 - 5643 - 3225
Giải bẩy
392
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


2 4 5
3 4
2 3 3
6
8
1 8
3
1 1 2 2 5

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 37,36,38,48,27,55,16,26,07,96,59,66,79,95,07,89,52,01
Giải đặc biệt
336737
Giải nhất
18136
Giải nhì
39938
Giải ba
10348 - 47427
Giải tư
35055 - 69916 - 74626 - 03107 - 99796 - 91359 - 81766
Giải năm
5879
Giải sáu
4595 - 2107 - 6589
Giải bẩy
652
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 7
6
6 7
6 7 8
8
2 5 9
6
9
9
5 6

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 08,47,78,03,32,46,85,88,39,63,58,52,87,25,43,90,08,34
Giải đặc biệt
314708
Giải nhất
27347
Giải nhì
41978
Giải ba
40003 - 72932
Giải tư
69846 - 14385 - 48388 - 64139 - 20663 - 48158 - 70952
Giải năm
8287
Giải sáu
8025 - 2843 - 9390
Giải bẩy
408
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 8

5
2 4 9
3 6 7
2 8
3
8
5 7 8
0

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 80,88,35,00,13,24,77,76,51,94,77,05,68,60,72,87,42,27
Giải đặc biệt
551880
Giải nhất
57388
Giải nhì
66835
Giải ba
27300 - 30113
Giải tư
23524 - 73877 - 07476 - 60551 - 24894 - 91577 - 21005
Giải năm
9768
Giải sáu
0360 - 5972 - 6287
Giải bẩy
442
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
3
4 7
5
2
1
0 8
2 6 7 7
0 7 8
4

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 96,08,62,20,73,56,58,80,21,43,71,25,43,55,56,09,73,71
Giải đặc biệt
453096
Giải nhất
30608
Giải nhì
52362
Giải ba
78920 - 38273
Giải tư
15156 - 19558 - 19080 - 87021 - 65743 - 88071 - 10125
Giải năm
6843
Giải sáu
4355 - 7356 - 7109
Giải bẩy
473
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

0 1 5

3 3
5 6 6 8
2
1 1 3 3
0
6

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 49,19,81,59,90,93,11,59,10,09,22,58,11,92,85,86,83,45
Giải đặc biệt
902049
Giải nhất
04919
Giải nhì
38281
Giải ba
01359 - 33290
Giải tư
21093 - 52911 - 12559 - 18910 - 42509 - 30222 - 77558
Giải năm
7911
Giải sáu
6992 - 5685 - 1486
Giải bẩy
583
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 1 1 9
2

5 9
8 9 9


1 3 5 6
0 2 3

Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 66,76,28,10,19,53,64,79,67,70,43,32,02,13,72,75,20,71
Giải đặc biệt
995566
Giải nhất
30276
Giải nhì
38028
Giải ba
86710 - 35019
Giải tư
57353 - 85264 - 38479 - 72567 - 47470 - 99543 - 02232
Giải năm
3302
Giải sáu
7213 - 3172 - 9075
Giải bẩy
520
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 3 9
0 8
2
3
3
4 6 7
0 1 2 5 6 9


Kết quả xổ số Bình Dương
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 86,30,71,29,77,77,33,69,46,10,48,63,93,35,83,26,25,40
Giải đặc biệt
903286
Giải nhất
53230
Giải nhì
81571
Giải ba
79129 - 30277
Giải tư
61777 - 72533 - 32569 - 43946 - 95610 - 48848 - 50963
Giải năm
0693
Giải sáu
6835 - 1883 - 6126
Giải bẩy
125
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
5 6 9
0 3 5
0 6 8

3 9
1 7 7
3 6
3