Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
Thành phố Hồ Chí Minh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Tiền Giang
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 46,62,68,85,31,68,05,18,75,03,31,30,26,02,51,93,38,17
Giải đặc biệt
050246
Giải nhất
02962
Giải nhì
38168
Giải ba
05285 - 12231
Giải tư
06068 - 49805 - 18818 - 23475 - 38303 - 04831 - 13830
Giải năm
5426
Giải sáu
7702 - 0251 - 7593
Giải bẩy
838
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5
7 8
6
0 1 1 8
6
1
2 8 8
5
5
3

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 19,34,00,18,15,52,54,74,31,52,81,10,59,59,75,16,73,09
Giải đặc biệt
926219
Giải nhất
38434
Giải nhì
88200
Giải ba
50818 - 73315
Giải tư
94952 - 44054 - 96874 - 33631 - 07452 - 18481 - 62910
Giải năm
8859
Giải sáu
8659 - 1875 - 2416
Giải bẩy
773
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
0 5 6 8 9

1 4

2 2 4 9 9

3 4 5
1

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 29,63,30,03,18,43,52,33,38,78,34,16,42,27,13,23,35,11
Giải đặc biệt
629329
Giải nhất
61163
Giải nhì
60530
Giải ba
08703 - 42718
Giải tư
20943 - 37552 - 76133 - 06138 - 19278 - 96434 - 88916
Giải năm
1842
Giải sáu
5827 - 1013 - 6823
Giải bẩy
135
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 3 6 8
3 7 9
0 3 4 5 8
2 3
2
3
8


Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 32,35,42,47,15,57,99,52,68,16,73,62,94,77,13,86,19,08
Giải đặc biệt
994132
Giải nhất
32135
Giải nhì
66842
Giải ba
86447 - 52915
Giải tư
78257 - 26199 - 15152 - 92368 - 75916 - 02973 - 44662
Giải năm
7494
Giải sáu
1177 - 7113 - 7086
Giải bẩy
219
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 5 6 9

2 5
2 7
2 7
2 8
3 7
6
4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 67,41,58,44,54,91,36,29,68,93,14,89,51,76,76,84,89,28
Giải đặc biệt
977967
Giải nhất
78741
Giải nhì
15958
Giải ba
95744 - 35154
Giải tư
35491 - 36236 - 99629 - 34568 - 12193 - 50114 - 65389
Giải năm
6551
Giải sáu
3376 - 6876 - 5484
Giải bẩy
789
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
8 9
6
1 4
1 4 8
7 8
6 6
4 9 9
1 3

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 27,60,93,18,76,81,39,03,96,04,32,03,35,21,43,22,98,60
Giải đặc biệt
810727
Giải nhất
84660
Giải nhì
69093
Giải ba
03518 - 12476
Giải tư
34181 - 17839 - 10403 - 77496 - 12304 - 06932 - 03903
Giải năm
8935
Giải sáu
3021 - 6343 - 0522
Giải bẩy
598
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 4
8
1 2 7
2 5 9
3

0 0
6
1
3 6 8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 02,43,69,66,88,63,94,59,88,65,54,61,76,22,47,59,93,13
Giải đặc biệt
789802
Giải nhất
94443
Giải nhì
37669
Giải ba
48466 - 53388
Giải tư
09063 - 58394 - 07959 - 75688 - 05365 - 73254 - 04561
Giải năm
6676
Giải sáu
5922 - 2447 - 1959
Giải bẩy
293
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3
2

3 7
4 9 9
1 3 5 6 9
6
8 8
3 4

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 28,88,20,14,85,84,92,37,58,78,01,79,23,99,73,40,07,84
Giải đặc biệt
973128
Giải nhất
82488
Giải nhì
23020
Giải ba
92114 - 61985
Giải tư
95084 - 89292 - 73737 - 39858 - 45678 - 46101 - 94679
Giải năm
0623
Giải sáu
1599 - 8273 - 0240
Giải bẩy
807
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
4
0 3 8
7
0
8

3 8 9
4 4 5 8
2 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 94,77,75,87,40,27,49,09,32,56,71,11,55,33,26,16,26,64
Giải đặc biệt
235294
Giải nhất
70977
Giải nhì
70975
Giải ba
56687 - 01940
Giải tư
81727 - 11849 - 19709 - 44532 - 72856 - 55571 - 74011
Giải năm
0055
Giải sáu
3933 - 0326 - 5516
Giải bẩy
526
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 6
6 6 7
2 3
0 9
5 6
4
1 5 7
7
4

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 77,77,37,28,98,92,42,16,45,02,99,29,37,79,77,75,86,36
Giải đặc biệt
325477
Giải nhất
83177
Giải nhì
79037
Giải ba
32028 - 73198
Giải tư
94592 - 47342 - 94216 - 02345 - 69602 - 68199 - 95529
Giải năm
9037
Giải sáu
3079 - 1077 - 0575
Giải bẩy
286
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
8 9
6 7 7
2 5


5 7 7 7 9
6
2 8 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 45,04,89,20,98,44,04,68,76,31,79,74,04,85,27,54,32,24
Giải đặc biệt
690745
Giải nhất
32704
Giải nhì
03289
Giải ba
11920 - 44398
Giải tư
89944 - 81204 - 31868 - 59276 - 22031 - 50479 - 89474
Giải năm
1604
Giải sáu
4385 - 6027 - 7654
Giải bẩy
532
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 4

0 4 7
1 2
4 5
4
8
4 6 9
5 9
8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 70,88,42,08,35,44,20,88,08,15,31,87,46,63,96,09,52,40
Giải đặc biệt
614970
Giải nhất
61188
Giải nhì
30042
Giải ba
88508 - 68535
Giải tư
79444 - 40820 - 04988 - 80508 - 37215 - 58031 - 18787
Giải năm
3046
Giải sáu
1363 - 7896 - 0009
Giải bẩy
152
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 9
5
0
1 5
0 2 4 6
2
3
0
7 8 8
6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 48,81,16,03,97,11,78,53,85,68,93,61,50,11,37,61,50,44
Giải đặc biệt
177448
Giải nhất
91781
Giải nhì
90016
Giải ba
41203 - 61297
Giải tư
31411 - 28478 - 91853 - 33485 - 19568 - 31793 - 76061
Giải năm
3150
Giải sáu
3511 - 7137 - 9961
Giải bẩy
550
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 1 6

7
4 8
0 0 3
1 1 8
8
1 5
3 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 47,70,97,93,30,75,12,22,40,65,74,85,22,15,73,03,48,30
Giải đặc biệt
021247
Giải nhất
97570
Giải nhì
67097
Giải ba
97093 - 64630
Giải tư
64075 - 55312 - 81922 - 94540 - 27965 - 99574 - 98185
Giải năm
6922
Giải sáu
4615 - 5573 - 9103
Giải bẩy
948
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 5
2 2
0 0
0 7 8

5
0 3 4 5
5
3 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 91,36,51,33,70,68,51,21,31,89,50,63,36,56,05,40,26,00
Giải đặc biệt
128191
Giải nhất
68436
Giải nhì
32251
Giải ba
38833 - 63870
Giải tư
75568 - 45251 - 62121 - 97331 - 31789 - 61050 - 48863
Giải năm
5136
Giải sáu
1656 - 2405 - 8240
Giải bẩy
726
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5

1 6
1 3 6 6
0
0 1 1 6
3 8
0
9
1

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 65,47,90,90,35,13,39,98,53,39,42,46,08,04,37,29,94,35
Giải đặc biệt
585165
Giải nhất
23947
Giải nhì
69890
Giải ba
52190 - 09635
Giải tư
07713 - 00139 - 87898 - 00553 - 85539 - 61542 - 57346
Giải năm
7108
Giải sáu
5704 - 6837 - 1529
Giải bẩy
694
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
3
9
5 5 7 9 9
2 6 7
3
5


0 0 4 8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 97,38,79,75,57,95,40,54,85,36,46,46,05,52,75,73,97,82
Giải đặc biệt
230897
Giải nhất
47338
Giải nhì
35479
Giải ba
12975 - 62157
Giải tư
13195 - 19840 - 58854 - 06985 - 90936 - 04846 - 75946
Giải năm
4705
Giải sáu
5152 - 3075 - 9573
Giải bẩy
497
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5


6 8
0 6 6
2 4 7

3 5 5 9
2 5
5 7 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 52,29,34,56,51,99,72,19,86,37,41,71,68,68,76,55,73,30
Giải đặc biệt
532952
Giải nhất
42329
Giải nhì
93334
Giải ba
88656 - 72151
Giải tư
43099 - 81772 - 13619 - 55686 - 08237 - 40341 - 06071
Giải năm
9868
Giải sáu
9968 - 3276 - 0155
Giải bẩy
173
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
9
0 4 7
1
1 2 5 6
8 8
1 2 3 6
6
9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 71,58,21,94,76,86,39,61,71,64,91,15,43,25,48,32,15,65
Giải đặc biệt
275671
Giải nhất
03758
Giải nhì
84721
Giải ba
40094 - 37476
Giải tư
15186 - 08239 - 37861 - 12371 - 56864 - 58591 - 47515
Giải năm
0843
Giải sáu
2425 - 8448 - 3632
Giải bẩy
115
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5
1 5
2 9
3 8
8
1 4 5
1 1 6
6
1 4

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 12,37,87,87,82,84,94,76,60,38,96,84,02,52,31,70,30,41
Giải đặc biệt
637712
Giải nhất
63937
Giải nhì
99687
Giải ba
07087 - 28582
Giải tư
64584 - 86594 - 93276 - 91960 - 74338 - 93596 - 22084
Giải năm
8102
Giải sáu
4852 - 3231 - 4270
Giải bẩy
430
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2

0 1 7 8
1
2
0
0 6
2 4 4 7 7
4 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 25,23,82,80,50,77,02,79,47,09,12,16,80,90,57,25,41,21
Giải đặc biệt
516125
Giải nhất
82823
Giải nhì
87382
Giải ba
24980 - 29950
Giải tư
66477 - 68702 - 63479 - 78947 - 10709 - 92512 - 04016
Giải năm
3580
Giải sáu
6690 - 5557 - 3925
Giải bẩy
741
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
2 6
1 3 5 5

1 7
0 7

7 9
0 0 2
0

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 70,78,52,61,39,93,05,69,59,98,54,53,93,33,59,90,67,74
Giải đặc biệt
945570
Giải nhất
27278
Giải nhì
37152
Giải ba
10261 - 72639
Giải tư
85793 - 99205 - 27669 - 32059 - 46998 - 94054 - 74953
Giải năm
1993
Giải sáu
6133 - 2959 - 6790
Giải bẩy
367
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5


3 9

2 3 4 9 9
1 7 9
0 4 8

0 3 3 8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 36,68,65,33,34,80,04,42,97,56,79,91,19,23,20,11,05,28
Giải đặc biệt
069536
Giải nhất
66568
Giải nhì
97765
Giải ba
13933 - 89434
Giải tư
92780 - 13704 - 14842 - 51297 - 76456 - 30579 - 53191
Giải năm
8419
Giải sáu
5123 - 3820 - 7111
Giải bẩy
905
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
1 9
0 3 8
3 4 6
2
6
5 8
9
0
1 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 21,01,76,39,37,91,07,40,37,64,10,31,24,24,59,31,23,16
Giải đặc biệt
451321
Giải nhất
38601
Giải nhì
86576
Giải ba
48239 - 28137
Giải tư
53691 - 60407 - 63540 - 56337 - 88464 - 58810 - 28531
Giải năm
7124
Giải sáu
3524 - 7959 - 8331
Giải bẩy
123
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
0 6
1 3 4 4
1 1 7 7 9
0
9
4
6

1

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 57,39,77,53,27,04,65,36,76,79,21,26,28,95,94,30,63,18
Giải đặc biệt
614257
Giải nhất
49139
Giải nhì
36977
Giải ba
98453 - 21027
Giải tư
94304 - 27965 - 77436 - 81476 - 08179 - 59621 - 85326
Giải năm
9828
Giải sáu
3995 - 1594 - 9530
Giải bẩy
563
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8
1 6 7 8
0 6 9

3 7
3 5
6 7 9

4 5

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 33,41,68,66,90,02,25,73,37,12,92,88,13,59,77,81,91,61
Giải đặc biệt
154333
Giải nhất
01141
Giải nhì
44668
Giải ba
69866 - 61190
Giải tư
28902 - 13925 - 39373 - 68637 - 20512 - 41192 - 81188
Giải năm
5913
Giải sáu
8259 - 2877 - 3781
Giải bẩy
791
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 3
5
3 7
1
9
1 6 8
3 7
1 8
0 1 2

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 69,23,93,04,09,04,69,65,33,65,55,31,18,04,80,05,59,64
Giải đặc biệt
536469
Giải nhất
90723
Giải nhì
92293
Giải ba
09104 - 69309
Giải tư
91304 - 15569 - 14565 - 12033 - 18065 - 69755 - 17831
Giải năm
4018
Giải sáu
1004 - 6480 - 4005
Giải bẩy
759
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 4 5 9
8
3
1 3

5 9
4 5 5 9 9

0
3

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 59,55,01,95,77,80,96,71,66,47,49,43,89,42,10,71,32,88
Giải đặc biệt
272959
Giải nhất
57055
Giải nhì
01901
Giải ba
41195 - 76877
Giải tư
37580 - 09096 - 38371 - 37666 - 11047 - 64349 - 05743
Giải năm
3489
Giải sáu
3742 - 4110 - 3171
Giải bẩy
332
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0

2
2 3 7 9
5 9
6
1 1 7
0 8 9
5 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 96,40,43,85,44,41,12,05,28,93,58,44,17,64,02,45,93,48
Giải đặc biệt
299096
Giải nhất
92340
Giải nhì
93943
Giải ba
66385 - 27344
Giải tư
70341 - 25412 - 27705 - 32328 - 14793 - 23258 - 69344
Giải năm
0317
Giải sáu
2964 - 0102 - 6845
Giải bẩy
293
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5
2 7
8

0 1 3 4 4 5 8
8
4

5
3 3 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 02 năm 2023

2 số cuối: 36,32,60,15,01,30,24,38,15,79,81,62,60,59,78,60,40,95
Giải đặc biệt
737936
Giải nhất
96332
Giải nhì
18160
Giải ba
64715 - 90501
Giải tư
29030 - 77924 - 08838 - 71515 - 62579 - 90681 - 25062
Giải năm
2760
Giải sáu
6059 - 8978 - 3660
Giải bẩy
440
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5 5
4
0 2 6 8
0
9
0 0 0 2
8 9
1
5