User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Tiền Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Tiền Giang.
Soạn tin SMS: LKQ TG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 65,07,61,19,75,05,26,76,09,12,91,90,65,24,21,26,00,62
Giải đặc biệt
891165
Giải nhất
39207
Giải nhì
40061
Giải ba
47419 - 19375
Giải tư
73605 - 97326 - 57576 - 14609 - 52612 - 99191 - 23390
Giải năm
6765
Giải sáu
2224 - 1821 - 0526
Giải bẩy
600
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7 9
2 9
1 4 6 61 2 5 5
5 6

0 1

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 66,96,39,44,61,47,04,78,82,44,88,87,63,18,79,65,61,21
Giải đặc biệt
943666
Giải nhất
75096
Giải nhì
23839
Giải ba
19844 - 81061
Giải tư
41247 - 81204 - 32078 - 40682 - 86744 - 75088 - 86687
Giải năm
2863
Giải sáu
6318 - 7279 - 2765
Giải bẩy
661
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
8
1
9
4 4 7

1 1 3 5 6
8 9
2 7 8
6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 60,43,41,62,24,27,94,26,45,64,66,81,10,36,86,70,02,54
Giải đặc biệt
917360
Giải nhất
63743
Giải nhì
29341
Giải ba
36162 - 69424
Giải tư
36527 - 14294 - 14526 - 32045 - 40664 - 68366 - 74581
Giải năm
8610
Giải sáu
3036 - 6986 - 1970
Giải bẩy
002
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0
4 6 7
6
1 3 5
4
0 2 4 6
0
1 6
4

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 09,87,33,24,14,83,79,07,46,79,03,97,13,18,65,91,57,13
Giải đặc biệt
141209
Giải nhất
44087
Giải nhì
69033
Giải ba
52624 - 01314
Giải tư
07283 - 21779 - 40507 - 01946 - 85879 - 37603 - 98097
Giải năm
6913
Giải sáu
9318 - 4165 - 4291
Giải bẩy
457
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9
3 3 4 8
4
3
6
7
5
9 9
3 7
1 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 09,73,36,67,13,42,38,53,15,34,42,71,11,51,29,81,70,10
Giải đặc biệt
453209
Giải nhất
20673
Giải nhì
54636
Giải ba
77467 - 25113
Giải tư
51242 - 68038 - 69853 - 90815 - 74134 - 13242 - 85671
Giải năm
4211
Giải sáu
0351 - 3329 - 5881
Giải bẩy
770
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 1 3 5
9
4 6 8
2 2
1 3
7
0 1 3
1

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 26,24,90,41,04,40,72,70,75,16,21,20,69,91,37,19,74,89
Giải đặc biệt
347226
Giải nhất
46424
Giải nhì
97890
Giải ba
78441 - 21004
Giải tư
98940 - 37072 - 19770 - 47675 - 64816 - 07521 - 85520
Giải năm
6569
Giải sáu
1291 - 6137 - 1419
Giải bẩy
574
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 9
0 1 4 6
7
0 1

9
0 2 4 5
9
0 1

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 12,76,00,85,00,62,05,86,66,34,13,98,19,27,50,33,54,85
Giải đặc biệt
447212
Giải nhất
99976
Giải nhì
14600
Giải ba
12685 - 20900
Giải tư
92562 - 42005 - 18486 - 13366 - 90034 - 62813 - 50298
Giải năm
4619
Giải sáu
6627 - 7250 - 0133
Giải bẩy
754
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5
2 3 9
7
3 4

0 4
2 6
6
5 5 6
8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 77,60,67,18,38,53,80,22,80,36,75,95,28,23,19,96,77,13
Giải đặc biệt
734277
Giải nhất
66960
Giải nhì
77367
Giải ba
35218 - 20138
Giải tư
25653 - 83380 - 45822 - 51380 - 64236 - 57175 - 97095
Giải năm
6628
Giải sáu
4923 - 3019 - 7596
Giải bẩy
677
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 8 9
2 3 8
6 8

3
0 7
5 7 7
0 0
5 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 71,56,07,73,16,59,93,49,41,16,60,49,26,43,51,09,97,20
Giải đặc biệt
238471
Giải nhất
75056
Giải nhì
22207
Giải ba
53673 - 64516
Giải tư
82459 - 50493 - 03949 - 03541 - 06916 - 13760 - 32349
Giải năm
8726
Giải sáu
7443 - 0251 - 4009
Giải bẩy
797
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
6 6
0 6

1 3 9 9
1 6 9
0
1 3

3 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 98,35,02,89,07,49,71,80,59,09,14,63,41,49,75,17,09,17
Giải đặc biệt
627498
Giải nhất
53235
Giải nhì
47002
Giải ba
63989 - 99207
Giải tư
49249 - 34571 - 94880 - 92359 - 91309 - 61714 - 63963
Giải năm
4441
Giải sáu
6449 - 6275 - 4717
Giải bẩy
109
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 9 9
4 7 7

5
1 9 9
9
3
1 5
0 9
8

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 71,32,97,72,68,42,40,97,23,81,43,20,39,90,57,95,28,84
Giải đặc biệt
192571
Giải nhất
51332
Giải nhì
75597
Giải ba
57472 - 11768
Giải tư
31542 - 67740 - 38797 - 94523 - 55681 - 30743 - 56720
Giải năm
6939
Giải sáu
3790 - 4057 - 5595
Giải bẩy
028
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 3 8
2 9
0 2 3
7
8
1 2
1 4
0 5 7 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 89,91,19,14,53,54,28,35,40,97,26,12,76,35,18,09,82,38
Giải đặc biệt
762189
Giải nhất
70691
Giải nhì
13719
Giải ba
52414 - 11153
Giải tư
24754 - 08928 - 04135 - 62940 - 34197 - 26826 - 35612
Giải năm
4376
Giải sáu
8635 - 2018 - 8709
Giải bẩy
382
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 4 8 9
6 8
5 5 8
0
3 4

6
2 9
1 7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 18,90,22,18,97,43,71,43,06,77,94,68,04,65,19,58,99,11
Giải đặc biệt
046218
Giải nhất
76890
Giải nhì
55722
Giải ba
00418 - 76597
Giải tư
95243 - 86571 - 32643 - 85906 - 97777 - 75994 - 68668
Giải năm
0204
Giải sáu
9365 - 5619 - 2458
Giải bẩy
399
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
1 8 8 9
2

3 3
8
5 8
1 7

0 4 7 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 36,85,84,35,91,33,94,11,91,33,99,19,54,54,45,39,13,14
Giải đặc biệt
057036
Giải nhất
00485
Giải nhì
18884
Giải ba
62835 - 85191
Giải tư
85633 - 61194 - 15211 - 56591 - 46433 - 77199 - 81619
Giải năm
1354
Giải sáu
4454 - 7045 - 7239
Giải bẩy
513
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 4 9

3 3 5 6 9
5
4 4


4 5
1 1 4 9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 13,03,22,48,52,41,03,02,45,58,60,54,04,49,77,85,97,02
Giải đặc biệt
916813
Giải nhất
65703
Giải nhì
23922
Giải ba
14448 - 13052
Giải tư
21941 - 74703 - 12002 - 06845 - 06858 - 65260 - 65154
Giải năm
5204
Giải sáu
5249 - 1977 - 2385
Giải bẩy
097
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3 3 4
3
2

1 5 8 9
2 4 8
0
7
5
7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 88,44,72,34,48,87,79,46,59,03,73,61,31,87,24,49,67,99
Giải đặc biệt
006288
Giải nhất
10544
Giải nhì
95172
Giải ba
50534 - 52048
Giải tư
65687 - 80879 - 38546 - 16959 - 02503 - 17573 - 88061
Giải năm
1131
Giải sáu
0987 - 3024 - 6249
Giải bẩy
467
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

4
1 4
4 6 8 9
9
1 7
2 3 9
7 7 8
9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 56,74,78,58,58,86,74,34,21,13,41,43,52,45,39,81,66,56
Giải đặc biệt
314656
Giải nhất
48974
Giải nhì
42378
Giải ba
16358 - 98758
Giải tư
96686 - 76874 - 99134 - 71121 - 09913 - 00941 - 58043
Giải năm
0752
Giải sáu
1245 - 4039 - 6381
Giải bẩy
666
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
1
4 9
1 3 5
2 6 6 8 8
6
4 4 8
1 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 64,80,00,17,55,22,26,75,12,71,18,77,71,75,64,50,32,08
Giải đặc biệt
824764
Giải nhất
32280
Giải nhì
78200
Giải ba
41517 - 11655
Giải tư
05522 - 82926 - 66175 - 46612 - 10271 - 25318 - 01477
Giải năm
5371
Giải sáu
0875 - 2664 - 8850
Giải bẩy
632
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
2 7 8
2 6
2

0 5
4 4
1 1 5 5 7
0

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 39,44,74,96,25,49,78,88,62,94,75,09,11,09,70,56,21,46
Giải đặc biệt
508839
Giải nhất
40744
Giải nhì
59074
Giải ba
09796 - 07925
Giải tư
90849 - 01178 - 61488 - 01362 - 09194 - 35175 - 10209
Giải năm
1911
Giải sáu
5709 - 8570 - 7956
Giải bẩy
621
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
1
1 5
9
4 6 9
6
2
0 4 5 8
8
4 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 34,68,35,68,18,08,57,23,53,19,18,46,12,48,56,76,26,97
Giải đặc biệt
115934
Giải nhất
59268
Giải nhì
19235
Giải ba
72968 - 63118
Giải tư
54108 - 41557 - 46523 - 90453 - 31319 - 55018 - 48846
Giải năm
2912
Giải sáu
5048 - 2356 - 2076
Giải bẩy
926
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 8 8 9
3 6
4 5
6 8
3 6 7
8 8
6

7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 11,38,67,10,60,11,64,70,22,33,57,04,77,99,76,57,51,31
Giải đặc biệt
504311
Giải nhất
56438
Giải nhì
81467
Giải ba
89110 - 84760
Giải tư
66411 - 39464 - 45370 - 40822 - 54733 - 83557 - 09004
Giải năm
6077
Giải sáu
0499 - 2076 - 1357
Giải bẩy
351
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 1 1
2
1 3 8

1 7 7
0 4 7
0 6 7

9

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 78,54,88,62,54,65,86,21,39,24,35,92,96,15,71,88,85,29
Giải đặc biệt
741078
Giải nhất
30754
Giải nhì
50588
Giải ba
67662 - 39854
Giải tư
84765 - 77986 - 79721 - 82539 - 12624 - 01935 - 25392
Giải năm
0896
Giải sáu
2415 - 3471 - 4788
Giải bẩy
885
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
1 4 9
5 9

4 4
2 5
1 8
5 6 8 8
2 6

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 71,28,95,44,10,83,28,41,60,16,87,94,58,32,15,49,71,25
Giải đặc biệt
966571
Giải nhất
87428
Giải nhì
00095
Giải ba
93444 - 41110
Giải tư
18483 - 92528 - 99141 - 27760 - 84716 - 41387 - 79194
Giải năm
5958
Giải sáu
3332 - 3215 - 2449
Giải bẩy
271
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 5 6
5 8 8
2
1 4 9
8
0
1 1
3 7
4 5

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 90,61,19,45,21,61,35,57,50,22,40,83,09,54,68,09,85,75
Giải đặc biệt
039590
Giải nhất
99061
Giải nhì
52119
Giải ba
01645 - 52321
Giải tư
37461 - 68335 - 94457 - 24150 - 11622 - 79740 - 82783
Giải năm
2009
Giải sáu
6954 - 1468 - 0809
Giải bẩy
085
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
9
1 2
5
0 5
0 4 7
1 1 8
5
3 5
0

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 79,38,77,06,15,85,82,29,21,21,76,59,78,97,86,56,81,72
Giải đặc biệt
213779
Giải nhất
90838
Giải nhì
84077
Giải ba
11006 - 84715
Giải tư
38085 - 44782 - 87529 - 99621 - 12321 - 94576 - 84259
Giải năm
2278
Giải sáu
3097 - 2686 - 4056
Giải bẩy
581
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5
1 1 9
8

6 9

2 6 7 8 9
1 2 5 6
7

Kết quả xổ số Tiền Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 28,71,91,19,29,49,65,88,22,11,37,51,97,13,89,32,07,39
Giải đặc biệt
171328
Giải nhất
92471
Giải nhì
26391
Giải ba
03119 - 61929
Giải tư
42449 - 17565 - 36588 - 95222 - 97711 - 64737 - 00751
Giải năm
2197
Giải sáu
7513 - 2989 - 2132
Giải bẩy
707
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 3 9
2 8 9
2 7 9
9
1
5
1
8 9
1 7