Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Bình Thuận
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 75,77,27,63,09,50,58,90,61,32,25,42,03,80,36,92,67,73
Giải đặc biệt
764175
Giải nhất
53477
Giải nhì
40327
Giải ba
41563 - 10409
Giải tư
90750 - 51158 - 35890 - 81861 - 81532 - 99425 - 17342
Giải năm
8003
Giải sáu
1280 - 7236 - 1292
Giải bẩy
267
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9

5 7
2 6
2
0 8
1 3 7
3 5 7
0
0 2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 43,51,64,00,96,82,93,86,78,53,87,93,21,76,79,61,78,34
Giải đặc biệt
831043
Giải nhất
18051
Giải nhì
59364
Giải ba
79900 - 22396
Giải tư
41882 - 01193 - 32686 - 89778 - 07353 - 91587 - 78193
Giải năm
3721
Giải sáu
1576 - 7479 - 2161
Giải bẩy
478
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

1
4
3
1 3
1 4
6 8 8 9
2 6 7
3 3 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 46,50,08,47,72,06,70,06,51,42,03,16,73,38,81,73,38,08
Giải đặc biệt
110946
Giải nhất
28150
Giải nhì
98608
Giải ba
23047 - 56472
Giải tư
54606 - 34070 - 61606 - 44151 - 77942 - 23503 - 26216
Giải năm
6273
Giải sáu
9138 - 3781 - 2073
Giải bẩy
738
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 6 8 8
6

8 8
2 6 7
0 1

0 2 3 3
1

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 50,33,90,79,90,56,80,39,39,70,71,05,52,58,48,72,71,48
Giải đặc biệt
398050
Giải nhất
60233
Giải nhì
18490
Giải ba
21379 - 47390
Giải tư
92056 - 43180 - 13839 - 37739 - 22470 - 15171 - 99405
Giải năm
3652
Giải sáu
9058 - 5448 - 0772
Giải bẩy
371
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5


3 9 9
8 8
0 2 6 8

0 1 1 2 9
0
0 0

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 36,09,36,52,11,96,22,05,40,91,62,74,20,33,44,01,53,73
Giải đặc biệt
089436
Giải nhất
41009
Giải nhì
37036
Giải ba
70152 - 90511
Giải tư
83996 - 11122 - 45205 - 91240 - 66391 - 37562 - 10874
Giải năm
3820
Giải sáu
4833 - 3944 - 7101
Giải bẩy
653
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 9
1
0 2
3 6 6
0 4
2 3
2
3 4

1 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 23,05,82,90,13,78,17,93,24,99,20,51,50,23,10,72,39,39
Giải đặc biệt
487423
Giải nhất
45605
Giải nhì
21082
Giải ba
76390 - 16613
Giải tư
99878 - 88417 - 90693 - 05724 - 04499 - 91620 - 21551
Giải năm
5050
Giải sáu
9823 - 4610 - 0772
Giải bẩy
139
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 3 7
0 3 3 4
9 9

0 1

2 8
2
0 3 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 75,87,88,61,23,34,53,45,05,31,63,61,31,75,16,17,16,63
Giải đặc biệt
461875
Giải nhất
63387
Giải nhì
84488
Giải ba
54361 - 70423
Giải tư
93034 - 37353 - 73645 - 88505 - 38131 - 66263 - 21161
Giải năm
8931
Giải sáu
9175 - 5116 - 2717
Giải bẩy
516
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6 6 7
3
1 1 4
5
3
1 1 3 3
5 5
7 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 04,64,99,78,31,49,90,92,40,63,87,62,41,41,73,56,52,95
Giải đặc biệt
521804
Giải nhất
95764
Giải nhì
72699
Giải ba
87778 - 89631
Giải tư
13649 - 19290 - 56692 - 87940 - 27063 - 50087 - 91262
Giải năm
6041
Giải sáu
5941 - 9173 - 5656
Giải bẩy
152
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4


1
0 1 1 9
2 6
2 3 4
3 8
7
0 2 5 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 47,45,81,32,16,63,33,25,92,24,74,71,01,45,77,16,76,87
Giải đặc biệt
057647
Giải nhất
70045
Giải nhì
91881
Giải ba
68032 - 93716
Giải tư
56263 - 34133 - 21225 - 02892 - 18524 - 97574 - 41171
Giải năm
6801
Giải sáu
3445 - 1577 - 6116
Giải bẩy
076
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 6
4 5
2 3
5 5 7

3
1 4 6 7
1 7
2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 78,98,02,17,26,29,99,69,24,34,45,45,28,14,62,72,35,79
Giải đặc biệt
646578
Giải nhất
44098
Giải nhì
25102
Giải ba
17917 - 56126
Giải tư
50529 - 30899 - 80469 - 28624 - 82334 - 61345 - 09445
Giải năm
8128
Giải sáu
4714 - 5162 - 4272
Giải bẩy
235
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 7
4 6 8 9
4 5
5 5

2 9
2 8 9

8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 53,90,64,03,88,82,42,26,84,26,19,89,87,81,35,26,27,76
Giải đặc biệt
389053
Giải nhất
06090
Giải nhì
79964
Giải ba
17503 - 97388
Giải tư
63482 - 31442 - 27926 - 90284 - 27426 - 84419 - 94589
Giải năm
1687
Giải sáu
4281 - 6335 - 3326
Giải bẩy
527
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9
6 6 6 7
5
2
3
4
6
1 2 4 7 8 9
0

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 55,10,51,33,17,01,05,61,42,85,14,22,66,19,66,47,11,17
Giải đặc biệt
909255
Giải nhất
00610
Giải nhì
04051
Giải ba
95433 - 37917
Giải tư
60101 - 13305 - 47661 - 63342 - 03685 - 73214 - 64122
Giải năm
3666
Giải sáu
5019 - 7366 - 1047
Giải bẩy
311
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 1 4 7 7 9
2
3
2 7
1 5
1 6 6

5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 73,59,15,71,30,46,91,51,27,70,55,17,21,00,02,55,24,82
Giải đặc biệt
917173
Giải nhất
45059
Giải nhì
87815
Giải ba
80871 - 42030
Giải tư
59146 - 21291 - 81951 - 23927 - 06070 - 55555 - 08617
Giải năm
7621
Giải sáu
5600 - 6702 - 3555
Giải bẩy
624
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
5 7
1 4 7
0
6
1 5 5 9

0 1 3
2
1

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 68,92,10,14,24,24,32,51,32,17,84,70,67,53,75,64,16,73
Giải đặc biệt
111468
Giải nhất
65192
Giải nhì
14010
Giải ba
84214 - 10524
Giải tư
24424 - 19932 - 99051 - 60032 - 17417 - 85284 - 22070
Giải năm
2067
Giải sáu
5353 - 4275 - 8964
Giải bẩy
916
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 6 7
4 4
2 2

1 3
4 7 8
0 3 5
4
2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 98,64,74,81,59,63,57,34,51,80,18,92,90,99,87,79,43,84
Giải đặc biệt
092098
Giải nhất
38264
Giải nhì
51074
Giải ba
15881 - 87159
Giải tư
03563 - 10257 - 24034 - 96851 - 80680 - 35618 - 59392
Giải năm
6490
Giải sáu
5199 - 3487 - 0079
Giải bẩy
543
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8

4
3
1 7 9
3 4
4 9
0 1 4 7
0 2 8 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 78,61,90,45,53,24,16,37,96,07,64,38,15,14,87,99,14,65
Giải đặc biệt
199178
Giải nhất
58061
Giải nhì
12990
Giải ba
00745 - 88353
Giải tư
04524 - 86516 - 33837 - 10196 - 86907 - 72664 - 19838
Giải năm
2715
Giải sáu
9014 - 5687 - 6499
Giải bẩy
714
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4 4 5 6
4
7 8
5
3
1 4 5
8
7
0 6 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 14,03,24,03,04,71,57,51,54,80,92,12,63,76,51,14,42,85
Giải đặc biệt
604114
Giải nhất
49803
Giải nhì
40524
Giải ba
05303 - 67104
Giải tư
26271 - 27357 - 21351 - 93354 - 67380 - 88392 - 32612
Giải năm
3063
Giải sáu
7376 - 7851 - 8614
Giải bẩy
042
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 4
2 4 4
4

2
1 1 4 7
3
1 6
0 5
2

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 18,48,45,78,03,46,26,53,24,31,60,22,24,90,99,31,42,02
Giải đặc biệt
232218
Giải nhất
37648
Giải nhì
31945
Giải ba
83378 - 58503
Giải tư
51946 - 63726 - 26053 - 49724 - 59631 - 58160 - 64822
Giải năm
7324
Giải sáu
7090 - 0999 - 5531
Giải bẩy
042
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
8
2 4 4 6
1 1
2 5 6 8
3
0
8

0 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 44,67,62,41,96,13,10,26,11,33,61,01,27,72,13,20,81,24
Giải đặc biệt
236644
Giải nhất
90567
Giải nhì
37062
Giải ba
84841 - 90396
Giải tư
83613 - 61110 - 69726 - 73211 - 09133 - 86761 - 28201
Giải năm
8927
Giải sáu
6372 - 7713 - 4220
Giải bẩy
381
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 1 3 3
0 4 6 7
3
1 4

1 2 7
2
1
6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 35,48,52,13,18,46,89,56,74,66,09,55,33,36,23,89,67,71
Giải đặc biệt
640135
Giải nhất
98848
Giải nhì
04352
Giải ba
94813 - 18518
Giải tư
72746 - 54789 - 80656 - 55474 - 55066 - 64309 - 29255
Giải năm
1433
Giải sáu
2236 - 8523 - 3389
Giải bẩy
067
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3 8
3
3 5 6
6 8
2 5 6
6 7
1 4
9 9

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 42,87,10,82,58,58,38,54,93,77,00,17,15,66,94,34,63,51
Giải đặc biệt
378042
Giải nhất
73287
Giải nhì
73710
Giải ba
42682 - 28558
Giải tư
20758 - 09338 - 29254 - 20193 - 11177 - 40200 - 02117
Giải năm
8215
Giải sáu
1966 - 7494 - 1834
Giải bẩy
663
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 5 7

4 8
2
1 4 8 8
3 6
7
2 7
3 4

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 72,94,75,56,97,40,91,52,81,26,16,09,12,78,86,73,66,56
Giải đặc biệt
036672
Giải nhất
76594
Giải nhì
70775
Giải ba
59456 - 13097
Giải tư
57340 - 25091 - 42352 - 55681 - 76226 - 69116 - 79809
Giải năm
6812
Giải sáu
0378 - 5186 - 2573
Giải bẩy
866
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 6
6

0
2 6 6
6
2 3 5 8
1 6
1 4 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 34,66,95,56,68,25,04,75,55,83,31,40,84,58,89,36,21,14
Giải đặc biệt
440134
Giải nhất
78766
Giải nhì
59095
Giải ba
94656 - 12668
Giải tư
55725 - 04204 - 76375 - 27455 - 19083 - 13831 - 77540
Giải năm
7684
Giải sáu
4558 - 1489 - 4136
Giải bẩy
021
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4
1 5
1 4 6
0
5 6 8
6 8
5
3 4 9
5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 94,52,57,85,93,29,35,15,01,56,32,17,21,74,46,06,34,97
Giải đặc biệt
751294
Giải nhất
55452
Giải nhì
44057
Giải ba
11385 - 18593
Giải tư
24229 - 23335 - 20815 - 07801 - 44956 - 99532 - 05917
Giải năm
5321
Giải sáu
2074 - 7546 - 6206
Giải bẩy
134
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
5 7
1 9
2 4 5
6
2 6 7

4
5
3 4 7

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 65,81,81,69,66,25,96,10,14,77,61,03,92,44,80,83,68,13
Giải đặc biệt
409565
Giải nhất
02681
Giải nhì
14981
Giải ba
24769 - 96566
Giải tư
89825 - 61096 - 68710 - 83014 - 17777 - 09061 - 72903
Giải năm
8392
Giải sáu
8544 - 1180 - 7083
Giải bẩy
168
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 3 4
5

4

1 5 6 8 9
7
0 1 1 3
2 6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 47,37,32,31,32,15,95,51,26,04,28,23,13,31,19,93,51,93
Giải đặc biệt
590547
Giải nhất
99337
Giải nhì
57832
Giải ba
15431 - 05232
Giải tư
66815 - 30995 - 51951 - 10526 - 99304 - 85228 - 86623
Giải năm
9813
Giải sáu
6531 - 4719 - 4793
Giải bẩy
651
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 5 9
3 6 8
1 1 2 2 7
7
1 13 3 5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 19,27,53,02,20,86,65,84,73,25,40,62,67,97,79,33,64,98
Giải đặc biệt
054219
Giải nhất
23227
Giải nhì
13753
Giải ba
89802 - 91620
Giải tư
76786 - 20165 - 29084 - 96573 - 18525 - 86640 - 12962
Giải năm
2767
Giải sáu
9797 - 2579 - 2433
Giải bẩy
864
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9
0 5 7
3
0
3
2 4 5 7
3 9
4 6
7 8

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 00,55,51,68,77,87,47,16,35,53,07,09,96,21,59,47,13,83
Giải đặc biệt
872800
Giải nhất
66355
Giải nhì
89451
Giải ba
14568 - 75877
Giải tư
38187 - 84447 - 39616 - 47735 - 90753 - 74607 - 52909
Giải năm
6196
Giải sáu
9721 - 2159 - 8447
Giải bẩy
713
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9
3 6
1
5
7 7
1 3 5 9
8
7
3 7
6

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 53,21,42,65,91,93,56,90,53,88,51,74,60,76,95,21,91,63
Giải đặc biệt
142953
Giải nhất
83421
Giải nhì
79942
Giải ba
41965 - 43891
Giải tư
81593 - 05856 - 10390 - 74153 - 20188 - 50451 - 92074
Giải năm
6260
Giải sáu
8176 - 9995 - 9721
Giải bẩy
291
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1 1

2
1 3 3 6
0 3 5
4 6
8
0 1 1 3 5

Kết quả xổ số Bình Thuận
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 45,42,21,91,26,60,67,06,67,86,61,60,33,35,63,65,91,95
Giải đặc biệt
188545
Giải nhất
71242
Giải nhì
14921
Giải ba
36991 - 76826
Giải tư
45660 - 28867 - 88806 - 29667 - 14986 - 46361 - 62160
Giải năm
0133
Giải sáu
7735 - 0263 - 8765
Giải bẩy
391
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

1 6
3 5
2 5

0 0 1 3 5 7 7

6
1 1 5