User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 79,98,24,25,29,58,78,10,46,57,40,37,12,95,99,64,72,89,20,91,01,19,24,96,65,03,70
Giải đặc biệt
16179
Giải nhất
12198
Giải nhì
66824
97525
Giải ba
76829
01458
00678
04710
93846
11457
Giải tư
3440
5637
9612
9495
Giải năm
2099
6964
0572
7189
8620
3391
Giải sáu
901
919
624
Giải bẩy
96
65
03
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
0 2 9
0 4 4 5 9
7
0 6
7 8
4 5
0 2 8 9
9
1 5 6 8 9


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 64,42,31,02,78,62,88,57,83,85,04,44,25,40,53,08,88,31,34,16,00,74,64,32,60,46,20
Giải đặc biệt
34164
Giải nhất
21642
Giải nhì
85331
53702
Giải ba
36678
49662
96488
70757
21183
72285
Giải tư
2204
4344
9025
9940
Giải năm
3753
4608
9088
7731
5934
6916
Giải sáu
100
874
364
Giải bẩy
32
60
46
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 8
6
0 5
1 1 2 4
0 2 4 6
3 7
0 2 4 4
4 8
3 5 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 57,46,22,45,40,40,10,18,97,55,63,63,82,32,42,01,25,16,35,50,15,20,74,26,23,57,96
Giải đặc biệt
62857
Giải nhất
24246
Giải nhì
65122
22745
Giải ba
90440
33540
05110
78018
71497
53655
Giải tư
1463
1863
4482
5932
Giải năm
2342
9101
9125
9116
9435
9550
Giải sáu
915
320
074
Giải bẩy
26
23
57
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 5 6 8
0 2 3 5 6
2 5
0 0 2 5 6
0 5 7 7
3 3
4
2
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 60,87,24,55,98,74,18,21,66,68,99,93,23,38,32,56,87,67,79,85,56,95,05,53,07,71,23
Giải đặc biệt
48260
Giải nhất
83587
Giải nhì
79324
24955
Giải ba
97698
03474
79118
27721
67766
60068
Giải tư
9999
2793
8423
8738
Giải năm
6232
7156
7587
1067
6779
6885
Giải sáu
456
695
805
Giải bẩy
53
07
71
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
8
1 3 3 4
2 8

3 5 6 6
0 6 7 8
1 4 9
5 7 7
3 5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 52,49,21,55,19,25,40,30,79,56,02,84,18,18,34,82,74,83,94,70,22,47,05,47,29,85,00
Giải đặc biệt
18452
Giải nhất
99849
Giải nhì
27621
91955
Giải ba
09319
34625
29740
28430
97779
44856
Giải tư
2502
3884
3118
5818
Giải năm
5434
7882
4474
0383
7694
3970
Giải sáu
122
547
305
Giải bẩy
47
29
85
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 5
8 8 9
1 2 5 9
0 4
0 7 7 9
2 5 6

0 4 9
2 3 4 5
4


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 14,70,59,57,67,38,52,27,11,84,59,57,26,34,25,65,17,11,89,17,47,54,03,91,86,30,15
Giải đặc biệt
78014
Giải nhất
16270
Giải nhì
24159
26757
Giải ba
49767
38438
02952
13127
61711
61184
Giải tư
9459
2157
2326
3734
Giải năm
4225
7765
2017
6211
9689
0717
Giải sáu
747
254
703
Giải bẩy
91
86
30
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 1 4 5 7 7
5 6 7
0 4 8
7
2 4 7 7 9 9
5 7
0
4 6 9
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 91,10,58,67,35,98,53,91,35,57,25,12,26,34,78,41,16,11,97,30,65,96,16,65,61,91,27
Giải đặc biệt
76191
Giải nhất
12810
Giải nhì
11458
74967
Giải ba
71235
86498
02353
79691
79635
03257
Giải tư
6925
4512
5726
7634
Giải năm
3778
8441
9916
1111
9597
6530
Giải sáu
165
396
516
Giải bẩy
65
61
91
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 2 6 6
5 6 7
0 4 5 5
1
3 7 8
1 5 5 7
8

1 1 1 6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 65,59,07,68,34,83,73,32,38,86,97,32,91,73,13,77,52,42,16,89,94,69,03,82,16,80,45
Giải đặc biệt
49265
Giải nhất
43459
Giải nhì
12407
10068
Giải ba
35934
71383
25973
92732
33938
09386
Giải tư
2697
9832
8291
0173
Giải năm
8813
7077
3452
5042
1616
8189
Giải sáu
194
469
503
Giải bẩy
82
16
80
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
3 6 6

2 2 4 8
2 5
2 9
5 8 9
3 3 7
0 2 3 6 9
1 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 49,22,33,95,35,36,08,30,33,65,76,82,17,87,54,06,47,66,61,41,75,02,83,08,31,38,09
Giải đặc biệt
51849
Giải nhất
67722
Giải nhì
81733
23595
Giải ba
91535
09036
15908
46730
86533
86465
Giải tư
5376
3682
4117
0887
Giải năm
5554
7106
3447
7066
3961
9041
Giải sáu
675
502
883
Giải bẩy
08
31
38
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 8 8 9
7
2
0 1 3 3 5 6 8
1 7 9
4
1 5 6
5 6
2 3 7
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 00,16,19,70,72,06,43,10,29,91,62,54,31,63,93,67,53,23,12,68,26,82,36,79,36,48,34
Giải đặc biệt
03400
Giải nhất
85616
Giải nhì
54319
69470
Giải ba
94472
23306
67943
97010
90629
53791
Giải tư
1662
2354
1631
0863
Giải năm
3393
5667
3553
2023
4912
2568
Giải sáu
626
282
636
Giải bẩy
79
36
48
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
0 2 6 9
3 6 9
1 4 6 6
3 8
3 4
2 3 7 8
0 2 9
2
1 3


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 38,21,18,82,14,15,93,54,62,46,54,68,39,82,97,15,81,10,74,16,28,09,99,25,12,41,54
Giải đặc biệt
65438
Giải nhất
42121
Giải nhì
87418
15982
Giải ba
44814
18615
19793
53954
63062
30946
Giải tư
5054
7868
0339
7982
Giải năm
2297
0115
1781
7410
0374
6716
Giải sáu
328
209
099
Giải bẩy
25
12
41
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 2 4 5 5 6 8
1 5 8
8 9
1 6
4 4 4
2 8
4
1 2 2
3 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 30,49,98,27,62,52,95,98,35,21,45,73,59,24,20,18,96,99,09,70,67,20,72,57,28,92,03
Giải đặc biệt
90230
Giải nhất
75249
Giải nhì
09098
85227
Giải ba
24762
98352
73995
42098
25135
80121
Giải tư
6445
5373
4159
6724
Giải năm
8220
3618
6696
1199
5309
6770
Giải sáu
767
420
872
Giải bẩy
57
28
92
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
8
0 0 1 4 7 8
0 5
5 9
2 7 9
2 7
0 2 3

2 5 6 8 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 59,93,95,40,62,26,19,10,89,10,26,32,04,59,15,47,22,14,91,71,33,16,14,76,42,71,27
Giải đặc biệt
92059
Giải nhất
59893
Giải nhì
20295
16140
Giải ba
04562
52826
56419
62210
00189
50910
Giải tư
3126
5032
6404
0459
Giải năm
8515
3047
7522
5314
7391
4871
Giải sáu
033
016
414
Giải bẩy
76
42
71
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 4 4 5 6 9
2 6 6 7
2 3
0 2 7
9 9
2
1 1 6
9
1 3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 80,87,20,58,31,88,21,57,90,86,23,28,88,36,67,77,73,31,88,48,48,00,40,42,21,58,95
Giải đặc biệt
65180
Giải nhất
55187
Giải nhì
82120
04658
Giải ba
30931
41688
56621
90857
97990
38286
Giải tư
8623
4328
4588
6036
Giải năm
8067
4577
8773
1231
6788
0648
Giải sáu
148
600
540
Giải bẩy
42
21
58
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 1 1 3 8
1 1 6
0 2 8 8
7 8 8
7
3 7
0 6 7 8 8 8
0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 22,52,95,80,85,76,47,12,27,64,92,44,01,95,02,83,67,12,89,61,65,53,92,89,54,30,94
Giải đặc biệt
38522
Giải nhất
78852
Giải nhì
24895
21880
Giải ba
39485
23576
84647
62012
82227
09364
Giải tư
1292
5744
5801
5195
Giải năm
4902
2783
5067
3912
3989
6361
Giải sáu
165
953
792
Giải bẩy
89
54
30
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
2 2
2 7
0
4 7
2 3 4
1 4 5 7
6
0 3 5 9 9
2 2 4 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 54,42,82,38,64,20,83,03,40,85,28,18,71,34,92,54,42,36,00,12,60,56,59,41,70,91,63
Giải đặc biệt
13454
Giải nhất
99442
Giải nhì
86182
23838
Giải ba
83464
48820
30683
55403
87940
69185
Giải tư
9528
9318
0371
6934
Giải năm
9092
0654
5542
1536
7600
1112
Giải sáu
360
056
159
Giải bẩy
41
70
91
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
2 8
0 8
4 6 8
0 1 2 2
4 4 6 9
0 3 4
0 1
2 3 5
1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 70,32,30,90,44,52,82,46,37,28,36,55,17,05,24,76,06,42,51,98,15,11,71,40,65,69,32
Giải đặc biệt
52770
Giải nhất
72632
Giải nhì
94230
01290
Giải ba
00944
60752
38682
13546
09037
56528
Giải tư
7236
6255
7117
5805
Giải năm
6024
4076
7706
6242
5151
5198
Giải sáu
515
311
771
Giải bẩy
40
65
69
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
1 5 7
4 8
0 2 2 6 7
0 2 4 6
1 2 5
5 9
0 1 6
2
0 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 07,87,37,99,96,83,22,33,91,41,17,46,30,90,07,00,72,06,48,90,37,66,75,00,38,53,46
Giải đặc biệt
65507
Giải nhất
90987
Giải nhì
23237
17499
Giải ba
96896
65083
98122
79833
61991
81641
Giải tư
3317
8046
3130
6290
Giải năm
8207
5400
1972
6506
6648
3190
Giải sáu
237
566
975
Giải bẩy
00
38
53
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 6 7 7
7
2
0 3 7 7 8
1 6 6 8
3
6
2 5
3 7
0 0 1 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 96,02,18,14,53,70,43,91,13,77,33,87,62,97,36,73,78,65,77,61,58,80,29,07,87,48,81
Giải đặc biệt
75996
Giải nhất
04902
Giải nhì
25318
92214
Giải ba
52253
61070
38643
84891
18913
13077
Giải tư
6533
5487
5262
6897
Giải năm
0336
4573
1078
5865
1877
6361
Giải sáu
858
380
829
Giải bẩy
07
87
48
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
3 4 8
9
3 6
3 8
3 8
1 2 5
0 3 7 7 8
0 1 7 7
1 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 91,34,46,25,11,26,82,25,99,91,08,47,00,85,51,77,30,04,43,59,53,67,38,96,25,69,47
Giải đặc biệt
52091
Giải nhất
32734
Giải nhì
23946
43525
Giải ba
86711
73926
59382
58525
08199
09891
Giải tư
7508
4247
6600
5785
Giải năm
7051
9777
2130
6304
7143
3659
Giải sáu
753
767
938
Giải bẩy
96
25
69
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 8
1
5 5 5 6
0 4 8
3 6 7 7
1 3 9
7 9
7
2 5
1 1 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 76,00,49,60,48,95,51,81,10,26,31,15,00,55,79,16,95,24,07,19,08,98,66,97,50,75,99
Giải đặc biệt
05776
Giải nhất
49100
Giải nhì
70349
63260
Giải ba
03748
53195
55751
50581
47510
45326
Giải tư
7831
5315
1200
5855
Giải năm
6879
2316
2395
2324
0407
8819
Giải sáu
108
898
166
Giải bẩy
97
50
75
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 7 8
0 5 6 9
4 6
1
8 9
0 1 5
0 6
5 6 9
1
5 5 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 34,78,89,53,06,21,49,53,76,92,21,06,77,05,88,83,90,52,13,53,14,40,71,56,67,31,42
Giải đặc biệt
12834
Giải nhất
95078
Giải nhì
64989
79753
Giải ba
09206
10621
79349
82053
44176
51792
Giải tư
6421
8306
4577
6605
Giải năm
4788
8183
3490
4452
9313
4353
Giải sáu
814
440
471
Giải bẩy
56
67
31
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6
3 4
1 1
1 4
0 2 9
2 3 3 3 6
7
1 6 7 8
3 8 9
0 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 10,51,25,92,61,66,57,06,96,32,20,64,67,23,89,07,90,75,67,07,36,85,28,32,64,98,25
Giải đặc biệt
71610
Giải nhất
89551
Giải nhì
25825
57592
Giải ba
04061
27766
63457
55406
80996
71332
Giải tư
4220
8664
4267
0323
Giải năm
1489
4707
5990
1175
9767
6607
Giải sáu
536
385
828
Giải bẩy
32
64
98
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 7
0
0 3 5 5 8
2 2 6

1 7
1 4 4 6 7 7
5
5 9
0 2 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 67,44,60,24,62,54,40,35,21,28,40,08,48,18,34,00,70,34,72,62,05,29,74,41,25,57,17
Giải đặc biệt
04067
Giải nhất
62344
Giải nhì
20660
34924
Giải ba
29262
94654
83140
81635
61321
07328
Giải tư
5040
9608
2848
8618
Giải năm
6534
5000
0270
1134
8572
5462
Giải sáu
105
829
074
Giải bẩy
41
25
57
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 8
7 8
1 4 5 8 9
4 4 5
0 0 1 4 8
4 7
0 2 2 7
0 2 4


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 11 năm 2022
2 số cuối: 19,70,33,37,64,38,20,73,52,68,94,30,57,20,25,32,45,47,39,43,11,30,54,22,57,54,16
Giải đặc biệt
66819
Giải nhất
58970
Giải nhì
81233
87337
Giải ba
67364
85138
96320
49873
10652
89668
Giải tư
8394
8830
8457
0320
Giải năm
3125
3132
4645
4147
8339
8043
Giải sáu
111
430
454
Giải bẩy
22
57
54
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 6 9
0 0 2 5
0 0 2 3 7 8 9
3 5 7
2 4 4 7 7
4 8
0 3

4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 43,68,42,62,20,33,43,79,87,83,16,68,47,15,09,01,21,68,58,00,04,40,09,02,31,59,16
Giải đặc biệt
93343
Giải nhất
96968
Giải nhì
63142
87662
Giải ba
64620
94933
91543
43079
18487
83883
Giải tư
8316
6968
2547
3315
Giải năm
3809
4301
2221
5368
4658
2400
Giải sáu
204
340
509
Giải bẩy
02
31
59
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 4 9 9
5 6 6
0 1
1 3
0 2 3 3 7
8 9
2 8 8 8
9
3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 04,23,78,75,17,29,29,15,54,55,05,15,53,92,45,58,59,07,09,59,76,93,88,21,70,40,99
Giải đặc biệt
89604
Giải nhất
91323
Giải nhì
51578
25475
Giải ba
42317
79129
02129
03015
38854
64855
Giải tư
0405
1015
0053
2692
Giải năm
7045
0058
5559
3807
9109
1859
Giải sáu
276
593
588
Giải bẩy
21
70
40
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 7 9
5 5 7
1 3 9 9

0 5
3 4 5 8 9 9

0 5 6 8
8
2 3 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 99,76,01,80,95,30,27,62,49,82,55,22,64,61,69,29,30,26,51,49,61,52,98,99,51,40,76
Giải đặc biệt
05499
Giải nhất
10376
Giải nhì
24301
13680
Giải ba
38695
41130
50727
16362
08149
79482
Giải tư
8855
9322
2164
0561
Giải năm
8869
8529
0030
2126
4951
8249
Giải sáu
161
852
598
Giải bẩy
99
51
40
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

2 6 7 9
0 0
0 9 9
1 1 2 5
1 1 2 4 9
6 6
0 2
5 8 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 65,85,25,18,19,04,91,58,68,32,55,76,12,94,70,16,89,14,97,24,77,78,48,09,16,75,67
Giải đặc biệt
27465
Giải nhất
33685
Giải nhì
53025
07718
Giải ba
77719
50004
40691
31858
54368
81032
Giải tư
8755
4276
8212
5294
Giải năm
3670
4516
1189
0214
4497
1524
Giải sáu
577
678
548
Giải bẩy
09
16
75
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
2 4 6 6 8 9
4 5
2
8
5 8
5 7 8
0 5 6 7 8
5 9
1 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 77,47,01,59,14,32,51,49,90,52,07,91,13,49,65,71,54,44,00,28,74,26,12,84,12,41,70
Giải đặc biệt
15677
Giải nhất
13447
Giải nhì
41401
55659
Giải ba
09614
70832
48851
08349
92890
45052
Giải tư
9807
5291
5713
4749
Giải năm
3465
7671
0654
6944
4800
3828
Giải sáu
274
626
012
Giải bẩy
84
12
41
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 7
2 2 3 4
6 8
2
1 4 7 9 9
1 2 4 9
5
0 1 4 7
4
0 1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 53,69,20,25,21,59,70,30,83,33,68,42,10,23,42,64,96,65,41,12,73,47,16,96,07,60,69
Giải đặc biệt
65353
Giải nhất
92369
Giải nhì
24020
84825
Giải ba
50821
32359
74870
12430
78783
40433
Giải tư
1468
2242
7310
2723
Giải năm
5142
2564
9296
2065
6641
7512
Giải sáu
873
047
216
Giải bẩy
96
07
60
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 2 6
0 1 3 5
0 3
1 2 2 7
3 9
0 4 5 8 9 9
0 3
3
6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 18,76,19,41,97,84,32,36,98,30,37,41,11,63,56,64,12,21,54,54,43,31,25,17,50,26,75
Giải đặc biệt
71218
Giải nhất
70576
Giải nhì
61119
21941
Giải ba
78697
14684
18932
79736
28498
50030
Giải tư
8737
5641
6411
2263
Giải năm
6456
6564
4412
3221
9154
8654
Giải sáu
043
831
025
Giải bẩy
17
50
26
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 2 7 8 9
1 5 6
0 1 2 6 7
1 1 3
0 4 4 6
3 4
5 6
4
7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 50,72,83,81,96,70,34,92,31,33,59,28,46,70,29,47,65,75,78,25,26,89,67,80,66,17,78
Giải đặc biệt
26450
Giải nhất
99472
Giải nhì
09283
07481
Giải ba
63796
53170
80934
22592
80331
56633
Giải tư
8859
0728
2446
9170
Giải năm
6729
9347
5965
8975
1178
5625
Giải sáu
026
289
267
Giải bẩy
80
66
17
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
5 6 8 9
1 3 4
6 7
0 9
5 6 7
0 0 2 5 8 8
0 1 3 9
2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 10 năm 2022
2 số cuối: 69,26,25,14,55,19,77,01,92,66,46,62,32,52,35,35,11,51,70,06,30,59,16,70,41,84,77
Giải đặc biệt
65169
Giải nhất
74026
Giải nhì
63525
28014
Giải ba
47655
30419
12277
98801
28492
67966
Giải tư
7946
0562
8432
6252
Giải năm
4135
4435
8511
6451
6270
0406
Giải sáu
430
459
116
Giải bẩy
70
41
84
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
1 4 6 9
5 6
0 2 5 5
1 6
1 2 5 9
2 6 9
0 0 7 7
4
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 29,34,35,28,92,11,41,86,67,56,37,84,65,66,69,48,82,83,37,82,22,77,86,26,03,94,76
Giải đặc biệt
92129
Giải nhất
68334
Giải nhì
70735
51228
Giải ba
30792
09411
13941
98786
31667
15756
Giải tư
3837
4684
8365
2866
Giải năm
7969
2248
2682
1783
9037
4282
Giải sáu
522
777
486
Giải bẩy
26
03
94
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1
2 6 8 9
4 5 7 7
1 8
6
5 6 7 9
6 7
2 2 3 4 6 6
2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 12,63,13,68,01,96,95,50,88,77,60,94,43,15,87,26,45,56,87,63,84,36,15,62,69,61,05
Giải đặc biệt
93712
Giải nhất
06763
Giải nhì
50213
34368
Giải ba
32501
94496
09495
19650
16988
69377
Giải tư
6160
0094
1043
2015
Giải năm
2987
0826
6345
2156
3187
9763
Giải sáu
884
736
215
Giải bẩy
62
69
61
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2 3 5 5
6
6
3 5
0 6
0 1 2 3 3 8 9
7
4 7 7 8
4 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 77,35,39,27,78,66,96,31,10,65,92,60,27,55,19,43,85,19,17,51,95,83,89,37,75,66,01
Giải đặc biệt
76777
Giải nhất
14235
Giải nhì
67639
39627
Giải ba
11078
35566
60396
76531
52810
77165
Giải tư
1992
5460
0527
7755
Giải năm
5119
6943
5185
6519
4917
0751
Giải sáu
495
283
089
Giải bẩy
37
75
66
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 7 9 9
7 7
1 5 7 9
3
1 5
0 5 6 6
5 7 8
3 5 9
2 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 98,85,74,53,39,60,34,94,42,08,46,02,26,50,24,84,39,08,04,61,27,62,56,95,77,72,22
Giải đặc biệt
62198
Giải nhất
45485
Giải nhì
76774
74253
Giải ba
18739
41960
51934
31194
39042
78008
Giải tư
2546
5002
0826
2950
Giải năm
7124
9884
5639
3108
6204
5861
Giải sáu
927
362
456
Giải bẩy
95
77
72
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 8 8

2 4 6 7
4 9 9
2 6
0 3 6
0 1 2
2 4 7
4 5
4 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 54,05,25,21,27,57,18,77,21,69,06,58,50,92,83,24,88,66,71,78,96,72,23,47,04,81,95
Giải đặc biệt
87354
Giải nhất
95705
Giải nhì
63025
08721
Giải ba
37527
77157
47318
04777
03121
08569
Giải tư
6606
8058
1050
3792
Giải năm
3383
3124
5188
4666
1071
0378
Giải sáu
296
672
723
Giải bẩy
47
04
81
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 6
8
1 1 3 4 5 7

7
0 4 7 8
6 9
1 2 7 8
1 3 8
2 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 48,09,65,59,51,23,67,71,21,04,60,67,64,55,28,89,39,67,68,80,68,76,01,32,82,40,75
Giải đặc biệt
55448
Giải nhất
93409
Giải nhì
19965
60859
Giải ba
99851
03123
34167
27971
32321
04504
Giải tư
9860
0467
9764
1555
Giải năm
0828
1089
2239
3967
4868
6380
Giải sáu
668
676
301
Giải bẩy
32
82
40
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9

1 3 8
2 9
0 8
1 5 9
0 4 5 7 7 7 8 8
1 5 6
0 2 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 43,26,09,30,02,44,82,07,35,70,12,10,50,92,29,87,80,87,06,42,49,38,67,61,14,90,71
Giải đặc biệt
75743
Giải nhất
11926
Giải nhì
27509
34830
Giải ba
11602
69444
33782
75307
33035
45370
Giải tư
4612
1310
5450
6192
Giải năm
4529
5787
8580
7087
6706
7842
Giải sáu
149
438
967
Giải bẩy
61
14
90
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 7 9
0 2 4
6 9
0 5 8
2 3 4 9
0
1 7
0 1
0 2 7 7
0 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 48,05,86,21,00,71,59,00,53,45,39,66,64,71,11,85,23,03,73,72,22,88,17,56,06,23,95
Giải đặc biệt
01548
Giải nhất
24105
Giải nhì
97886
05221
Giải ba
40800
37871
20859
72800
54653
88845
Giải tư
0439
7366
0464
1971
Giải năm
1811
4985
1123
8003
0173
1572
Giải sáu
022
988
617
Giải bẩy
56
06
23
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 5 6
1 7
1 2 3 3
9
5 8
3 6 9
4 6
1 1 2 3
5 6 8
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 88,86,16,89,60,90,26,08,79,07,38,80,16,99,93,20,06,77,83,27,87,15,11,03,37,59,84
Giải đặc biệt
69488
Giải nhất
89786
Giải nhì
68416
20989
Giải ba
45860
53290
69426
73508
69579
36407
Giải tư
5838
2680
0316
1899
Giải năm
2093
4220
1206
7177
8083
7727
Giải sáu
287
915
111
Giải bẩy
03
37
59
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7 8
1 5 6 6
0 6 7
7 8

9
0
7 9
0 3 4 6 7 8 9
0 3 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 65,20,75,73,67,75,52,07,01,25,31,35,95,39,13,82,12,21,92,90,43,94,12,19,70,91,92
Giải đặc biệt
75965
Giải nhất
38820
Giải nhì
71575
21773
Giải ba
11467
84675
61952
95607
14201
55425
Giải tư
2131
9835
4095
9439
Giải năm
8213
2982
1312
9421
7692
0890
Giải sáu
343
694
012
Giải bẩy
19
70
91
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
2 2 3 9
0 1 5
1 5 9
3
2
5 7
0 3 5 5
2
0 1 2 2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 70,37,42,12,18,83,85,67,96,42,64,01,33,35,00,52,60,39,44,74,81,74,05,74,87,35,29
Giải đặc biệt
28670
Giải nhất
79137
Giải nhì
56442
84712
Giải ba
87818
27183
80085
51167
33296
77942
Giải tư
5364
0801
3433
1535
Giải năm
5500
3252
4260
9739
5644
8974
Giải sáu
781
074
605
Giải bẩy
74
87
35
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5
2 8
9
3 5 5 7 9
2 2 4
2
0 4 7
0 4 4 4
1 3 5 7
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 52,27,72,64,74,17,16,00,59,18,16,20,35,29,72,91,69,12,42,34,84,47,80,56,31,58,94
Giải đặc biệt
60652
Giải nhất
61027
Giải nhì
38872
08164
Giải ba
30974
87817
00516
93800
35859
72718
Giải tư
9816
5220
5935
3029
Giải năm
5672
5791
6269
6512
7642
5634
Giải sáu
284
547
080
Giải bẩy
56
31
58
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 6 6 7 8
0 7 9
1 4 5
2 7
2 6 8 9
4 9
2 2 4
0 4
1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 93,62,75,92,28,25,85,42,14,60,68,73,75,28,75,59,14,75,34,36,70,63,88,15,86,87,60
Giải đặc biệt
92993
Giải nhất
46562
Giải nhì
68475
79592
Giải ba
79028
40725
23685
37742
80014
55460
Giải tư
6168
7173
8075
2828
Giải năm
8775
8859
2714
4575
5934
7036
Giải sáu
570
463
988
Giải bẩy
15
86
87
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4 5
5 8 8
4 6
2
9
0 0 2 3 8
0 3 5 5 5 5
5 6 7 8
2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 17,86,02,12,24,91,17,93,43,34,83,74,28,71,47,31,17,25,07,07,13,33,35,16,67,93,57
Giải đặc biệt
19117
Giải nhất
51486
Giải nhì
27002
45812
Giải ba
22224
52091
57517
09993
31743
66134
Giải tư
4783
1074
4928
0171
Giải năm
0247
7431
9917
7825
0207
5207
Giải sáu
313
533
535
Giải bẩy
16
67
93
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 7
2 3 6 7 7 7
4 5 8
1 3 4 5
3 7
7
7
1 4
3 6
1 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 82,63,64,37,54,08,57,26,40,21,38,21,24,74,94,23,51,78,52,97,22,73,44,18,50,01,97
Giải đặc biệt
44082
Giải nhất
54663
Giải nhì
92964
99837
Giải ba
22054
43808
55157
92026
05240
67821
Giải tư
2738
7721
9324
8774
Giải năm
9294
5523
0851
6678
6552
6797
Giải sáu
222
573
344
Giải bẩy
18
50
01
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
8
1 1 2 3 4 6
7 8
0 4
0 1 2 4 7
3 4
3 4 8
2
4 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 21,69,34,97,07,07,35,46,56,14,38,27,71,52,03,06,58,29,92,23,31,16,24,26,15,12,43
Giải đặc biệt
76821
Giải nhất
26769
Giải nhì
25934
27097
Giải ba
43807
18207
37835
64746
96956
71714
Giải tư
9638
3327
2771
8852
Giải năm
5803
4206
1658
8429
7592
1323
Giải sáu
531
716
624
Giải bẩy
26
15
12
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7 7
2 4 5 6
1 3 4 6 7 9
1 4 5 8
3 6
2 6 8
9
1

2 7