Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 67,38,38,67,26,65,36,15,53,42,42,49,65,92,94,71,49,37,23,42,48,91,15,78,91,21,34
Giải đặc biệt
85867
Giải nhất
98338
Giải nhì
10638
56467
Giải ba
71926
87565
57336
56415
07553
67042
Giải tư
6742
1749
8665
0992
Giải năm
0594
4871
7149
8937
3123
4242
Giải sáu
948
191
615
Giải bẩy
78
91
21
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5
1 3 6
4 6 7 8 8
2 2 2 8 9 9
3
5 5 7 7
1 8

1 1 2 4


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 19,32,00,49,84,81,51,86,77,08,37,02,43,56,21,32,00,87,91,00,69,15,84,67,74,96,89
Giải đặc biệt
20319
Giải nhất
70232
Giải nhì
29500
71249
Giải ba
16884
99881
28251
71786
97777
82108
Giải tư
7537
2802
9443
3856
Giải năm
2521
5532
2000
7987
9291
0000
Giải sáu
369
815
984
Giải bẩy
67
74
96
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 0 2 8
5 9
1
2 2 7
3 9
1 6
7 9
4 7
1 4 4 6 7 9
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 54,61,17,04,97,40,53,59,14,07,92,27,93,38,43,09,63,84,57,09,90,19,82,50,34,15,65
Giải đặc biệt
32754
Giải nhất
68161
Giải nhì
72017
98904
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải tư
5492
5227
1493
2338
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải sáu
890
019
282
Giải bẩy
50
34
15
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 9 9
4 5 7 9
7
4 8
0 3
0 3 4 7 9
1 3 5

2 4
0 2 3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 32,43,19,32,56,82,27,62,41,32,52,16,28,53,72,28,21,37,72,81,90,54,31,18,67,99,70
Giải đặc biệt
22632
Giải nhất
63943
Giải nhì
01119
19532
Giải ba
76856
89482
64227
00562
01641
85632
Giải tư
7352
8616
7828
8053
Giải năm
5572
8328
8721
7637
2872
6281
Giải sáu
990
054
631
Giải bẩy
18
67
99
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8 9
1 7 8 8
1 2 2 2 7
1 3
2 3 4 6
2 7
0 2 2
1 2
0 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 56,62,87,80,38,61,01,00,30,18,20,44,38,93,53,02,58,32,87,06,07,95,42,53,71,80,05
Giải đặc biệt
90956
Giải nhất
63262
Giải nhì
56387
17280
Giải ba
55838
87861
81301
12200
75630
88618
Giải tư
2320
0344
4038
5493
Giải năm
1853
5302
2858
0332
3887
9106
Giải sáu
107
095
442
Giải bẩy
53
71
80
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 5 6 7
8
0
0 2 8 8
2 4
3 3 6 8
1 2
1
0 0 7 7
3 5


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 34,88,06,59,27,53,16,69,74,90,84,36,66,49,38,64,75,41,40,58,60,97,71,55,78,73,80
Giải đặc biệt
63134
Giải nhất
66488
Giải nhì
83106
50659
Giải ba
64327
85253
06416
70969
92174
48990
Giải tư
8984
4436
1466
5849
Giải năm
8638
1964
7075
3741
1240
4458
Giải sáu
860
897
971
Giải bẩy
55
78
73
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
7
4 6 8
0 1 9
3 5 8 9
0 4 6 9
1 3 4 5 8
0 4 8
0 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 81,61,32,16,97,71,84,62,48,84,36,45,36,83,62,00,71,55,93,40,41,09,44,21,92,26,62
Giải đặc biệt
44481
Giải nhất
08861
Giải nhì
02832
00516
Giải ba
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải tư
6836
5645
2536
8583
Giải năm
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải sáu
441
909
144
Giải bẩy
21
92
26
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
6
1 6
2 6 6
0 1 4 5 8
5
1 2 2 2
1 1
1 3 4 4
2 3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 18,24,36,97,49,10,61,00,42,67,77,22,28,83,77,11,68,60,00,06,61,96,53,87,35,49,42
Giải đặc biệt
81918
Giải nhất
25824
Giải nhì
12136
10697
Giải ba
61949
33310
79061
22400
85742
85067
Giải tư
1177
4922
6028
9883
Giải năm
4177
1011
8968
3260
7500
7006
Giải sáu
561
096
553
Giải bẩy
87
35
49
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 6
0 1 8
2 4 8
5 6
2 2 9 9
3
0 1 1 7 8
7 7
3 7
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 20,80,47,89,52,18,22,01,98,80,58,06,12,88,91,48,65,48,94,71,89,74,16,84,00,14,58
Giải đặc biệt
61820
Giải nhất
92980
Giải nhì
75547
22089
Giải ba
48152
67318
78622
65301
40398
81980
Giải tư
3658
6406
0212
2988
Giải năm
4791
9748
1765
2248
3694
0371
Giải sáu
389
974
716
Giải bẩy
84
00
14
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6
2 4 6 8
0 2

7 8 8
2 8 8
5
1 4
0 0 4 8 9 9
1 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 55,79,73,24,38,86,70,95,73,64,84,57,41,74,45,43,93,32,90,27,68,70,65,74,02,50,16
Giải đặc biệt
80755
Giải nhất
28579
Giải nhì
97673
33524
Giải ba
85938
05886
47570
39895
91973
30964
Giải tư
5084
4957
4141
7474
Giải năm
2445
9443
4893
8832
2490
7827
Giải sáu
068
670
765
Giải bẩy
74
02
50
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
4 7
2 8
1 3 5
0 5 7
4 5 8
0 0 3 3 4 4 9
4 6
0 3 5


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 05,09,21,02,11,81,46,29,53,86,15,75,73,03,83,81,30,26,79,51,47,74,70,48,86,10,63
Giải đặc biệt
42105
Giải nhất
06909
Giải nhì
54521
44002
Giải ba
05311
76581
98146
75329
02653
37386
Giải tư
8315
2375
1673
0403
Giải năm
2683
9581
3630
3726
0379
1451
Giải sáu
347
874
370
Giải bẩy
48
86
10
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5 9
0 1 5
1 6 9
0
6 7 8
1 3
3
0 3 4 5 9
1 1 3 6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 23,47,87,60,14,72,11,39,67,29,47,38,78,41,91,86,21,48,59,17,31,35,23,00,46,30,93
Giải đặc biệt
24623
Giải nhất
35847
Giải nhì
45787
01860
Giải ba
60014
43972
03011
92939
16867
88829
Giải tư
9147
8938
7278
4241
Giải năm
5191
7286
3721
1848
9359
8717
Giải sáu
331
135
823
Giải bẩy
00
46
30
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 4 7
1 3 3 9
0 1 5 8 9
1 6 7 7 8
9
0 7
2 8
6 7
1 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 76,34,41,33,99,68,75,80,34,76,74,50,18,11,07,39,01,58,04,91,13,23,23,07,12,63,92
Giải đặc biệt
65576
Giải nhất
21834
Giải nhì
98341
78733
Giải ba
68199
77368
98075
59580
47734
63176
Giải tư
9274
4850
5518
3111
Giải năm
7707
0739
1301
8058
5604
4191
Giải sáu
013
523
323
Giải bẩy
07
12
63
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7 7
1 2 3 8
3 3
3 4 4 9
1
0 8
3 8
4 5 6 6
0
1 2 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 65,09,89,11,66,98,03,04,60,61,99,49,60,08,96,57,07,67,46,92,19,60,99,63,35,38,12
Giải đặc biệt
44265
Giải nhất
59509
Giải nhì
68989
53011
Giải ba
99466
91198
56803
55404
06860
51761
Giải tư
5199
2649
9460
1408
Giải năm
5496
4857
9907
3867
9046
6692
Giải sáu
919
860
899
Giải bẩy
63
35
38
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 7 8 9
1 2 9

5 8
6 9
7
0 0 0 1 3 5 6 7

9
2 6 8 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 63,04,05,00,32,72,80,61,95,52,43,03,59,21,87,55,46,84,56,58,52,39,19,13,54,34,96
Giải đặc biệt
06363
Giải nhất
75304
Giải nhì
29505
25800
Giải ba
33432
51472
46580
24161
76595
98352
Giải tư
7743
7403
1859
9221
Giải năm
3187
2855
8646
8584
0256
8458
Giải sáu
352
139
219
Giải bẩy
13
54
34
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4 5
3 9
1
2 4 9
3 6
2 2 4 5 6 8 9
1 3
2
0 4 7
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 11,42,12,49,71,10,05,89,91,63,05,31,58,44,51,21,93,33,93,06,36,12,34,60,25,68,65
Giải đặc biệt
89911
Giải nhất
05742
Giải nhì
50512
78149
Giải ba
88171
00910
17405
26389
88291
99363
Giải tư
7605
2631
8658
7044
Giải năm
8351
4521
5193
7433
2793
6406
Giải sáu
436
412
634
Giải bẩy
60
25
68
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 6
0 1 2 2
1 5
1 3 4 6
2 4 9
1 8
0 3 5 8
1
9
1 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 33,29,76,45,52,84,50,42,09,81,23,25,71,84,32,46,78,84,69,57,16,32,99,65,89,71,53
Giải đặc biệt
52333
Giải nhất
60129
Giải nhì
20276
16945
Giải ba
79852
81184
82950
55742
41809
54881
Giải tư
7123
3025
2171
9384
Giải năm
5032
6746
5678
8084
0969
7357
Giải sáu
116
932
199
Giải bẩy
65
89
71
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6
3 5 9
2 2 3
2 5 6
0 2 3 7
5 9
1 1 6 8
1 4 4 4 9
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 04,32,20,37,23,86,23,16,45,18,12,64,85,75,94,39,29,40,13,70,74,36,42,17,95,41,89
Giải đặc biệt
11504
Giải nhất
13132
Giải nhì
43820
11937
Giải ba
91023
02686
33623
25816
44645
58918
Giải tư
9812
8664
1685
4375
Giải năm
6194
6939
9829
3640
4213
8870
Giải sáu
374
236
642
Giải bẩy
17
95
41
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 3 6 7 8
0 3 3 9
2 6 7 9
0 1 2 5

4
0 4 5
5 6 9
4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 30,31,84,17,42,74,07,05,72,85,88,58,19,96,53,38,00,30,33,08,89,36,16,91,85,30,55
Giải đặc biệt
83230
Giải nhất
27431
Giải nhì
64284
25717
Giải ba
00542
39074
03807
48505
81972
52585
Giải tư
3688
5158
4819
5996
Giải năm
1953
7838
0600
4430
1433
9408
Giải sáu
989
736
316
Giải bẩy
91
85
30
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7 8
6 7 9

0 0 0 1 3 6 8
2
3 5 8

2 4
4 5 5 8 9
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 83,36,56,69,90,74,05,57,70,54,78,64,18,97,61,94,60,84,72,07,91,84,46,46,34,28,91
Giải đặc biệt
45483
Giải nhất
75836
Giải nhì
51256
95469
Giải ba
48390
14974
09605
98957
76070
37554
Giải tư
0178
8464
7318
4497
Giải năm
4361
8794
1660
2984
2372
1407
Giải sáu
191
984
646
Giải bẩy
46
34
28
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
8
8
4 6
6 6
4 6 7
0 1 4 9
0 2 4 8
3 4 4
0 1 1 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 92,77,60,83,29,38,99,90,63,42,79,04,41,48,09,05,10,22,52,32,17,12,82,29,54,10,42
Giải đặc biệt
24192
Giải nhất
24877
Giải nhì
69360
66583
Giải ba
07529
77038
85099
32290
94963
23842
Giải tư
6979
7304
7041
4748
Giải năm
6909
5405
4710
9722
2752
1632
Giải sáu
617
012
182
Giải bẩy
29
54
10
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 9
0 0 2 7
2 9 9
2 8
1 2 2 8
2 4
0 3
7 9
2 3
0 2 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 81,72,50,21,07,42,92,23,06,97,18,56,22,34,72,83,01,31,20,37,45,95,12,92,44,89,04
Giải đặc biệt
89581
Giải nhất
62172
Giải nhì
16250
32921
Giải ba
86507
63642
18592
40723
78206
13297
Giải tư
4218
9856
9922
8734
Giải năm
4172
2783
9801
0431
9420
0537
Giải sáu
945
195
212
Giải bẩy
92
44
89
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 7
2 8
0 1 2 3
1 4 7
2 4 5
0 6

2 2
1 3 9
2 2 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 75,88,95,10,29,32,95,87,20,11,56,55,05,23,72,89,20,50,25,11,03,69,94,80,74,83,51
Giải đặc biệt
17375
Giải nhất
14288
Giải nhì
47795
89010
Giải ba
20929
26532
57195
21787
86420
48111
Giải tư
6956
1055
0805
3323
Giải năm
1072
2589
1620
1450
8125
7411
Giải sáu
103
269
494
Giải bẩy
80
74
83
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
0 1 1
0 0 3 5 9
2

0 1 5 6
9
2 4 5
0 3 7 8 9
4 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 05,88,03,92,27,64,21,09,73,74,21,36,75,39,33,77,78,55,13,38,47,34,27,51,56,78,37
Giải đặc biệt
68205
Giải nhất
60388
Giải nhì
32503
77792
Giải ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
Giải tư
5421
3336
3075
0339
Giải năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
Giải sáu
147
834
427
Giải bẩy
51
56
78
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 9
3
1 1 7 7
3 4 6 7 8 9
7
1 5 6
4
3 4 5 7 8 8
8
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 19,71,52,94,17,34,44,58,55,74,87,16,85,25,65,26,83,57,71,16,46,08,79,47,73,97,23
Giải đặc biệt
39919
Giải nhất
34271
Giải nhì
89252
08794
Giải ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
Giải tư
7287
6916
3685
6225
Giải năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
Giải sáu
746
208
679
Giải bẩy
47
73
97
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6 6 7 9
3 5 6
4
4 6 7
2 5 7 8
5
1 1 3 4 9
3 5 7
4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 77,33,46,71,91,40,69,26,83,57,02,15,96,81,27,98,34,20,35,82,54,89,75,09,96,23,53
Giải đặc biệt
47577
Giải nhất
75833
Giải nhì
93046
49671
Giải ba
61491
30540
32869
72026
84983
98857
Giải tư
5202
9315
8696
9581
Giải năm
1327
4598
9534
6720
2435
3282
Giải sáu
854
189
175
Giải bẩy
09
96
23
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
5
0 3 6 7
3 4 5
0 6
3 4 7
9
1 5 7
1 2 3 9
1 6 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 58,34,20,71,39,82,20,67,19,61,54,09,78,97,99,66,69,55,34,93,15,94,98,24,00,65,16
Giải đặc biệt
93758
Giải nhất
96434
Giải nhì
10620
41971
Giải ba
97839
24382
48220
49467
28419
70861
Giải tư
7454
7809
8678
2897
Giải năm
0499
1466
2069
6655
0134
2993
Giải sáu
915
894
598
Giải bẩy
24
00
65
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
5 6 9
0 0 4
4 4 9

4 5 8
1 5 6 7 9
1 8
2
3 4 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 64,69,79,35,18,90,79,06,18,58,55,54,47,34,82,49,37,32,78,10,38,05,90,03,93,82,56
Giải đặc biệt
01964
Giải nhất
74969
Giải nhì
79479
90535
Giải ba
34518
53590
67179
35306
03818
38858
Giải tư
4855
9854
4747
8734
Giải năm
8282
4549
6537
4132
6678
8510
Giải sáu
438
805
490
Giải bẩy
03
93
82
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6
0 8 8

2 4 5 7 8
7 9
4 5 6 8
4 9
8 9 9
2 2
0 0 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 75,06,54,16,85,47,76,38,09,16,32,16,73,80,48,58,17,49,63,31,65,67,33,96,41,42,68
Giải đặc biệt
32775
Giải nhất
01606
Giải nhì
41854
66216
Giải ba
47885
14847
59176
85638
87409
86316
Giải tư
2432
6816
7273
9680
Giải năm
7248
6558
9717
9849
7663
2831
Giải sáu
465
167
833
Giải bẩy
96
41
42
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
6 6 6 7

1 2 3 8
1 2 7 8 9
4 8
3 5 7 8
3 5 6
0 5
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 43,02,87,95,56,62,91,53,11,38,53,08,39,14,05,36,68,74,32,78,12,64,14,89,40,34,86
Giải đặc biệt
65243
Giải nhất
02602
Giải nhì
54187
54495
Giải ba
32956
53662
44891
90653
50511
74438
Giải tư
4653
4708
1539
8014
Giải năm
1805
6536
6568
2574
6732
4978
Giải sáu
412
364
314
Giải bẩy
89
40
34
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 8
1 2 4 4

2 4 6 8 9
0 3
3 3 6
2 4 8
4 8
6 7 9
1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 16,72,31,90,33,20,51,96,37,04,08,14,19,63,08,85,60,15,19,62,99,17,38,68,35,88,42
Giải đặc biệt
41916
Giải nhất
08972
Giải nhì
85731
59090
Giải ba
50333
10120
60151
67796
77837
14004
Giải tư
5708
6514
3119
3663
Giải năm
8008
1585
9460
8815
2619
0262
Giải sáu
399
117
238
Giải bẩy
68
35
88
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8 8
4 5 6 7 9 9
0
1 3 5 7 8
2
1
0 2 3 8
2
5 8
0 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 37,95,90,87,01,95,05,53,55,16,89,97,79,83,36,43,34,34,30,56,68,40,40,70,52,79,13
Giải đặc biệt
29337
Giải nhất
79795
Giải nhì
56690
48887
Giải ba
92901
77395
87205
44553
84555
79916
Giải tư
8589
6897
1079
1983
Giải năm
1236
9243
7934
4534
9730
5156
Giải sáu
768
840
640
Giải bẩy
70
52
79
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
3 6

0 4 4 6 7
0 0 3
2 3 5 6
8
0 9 9
3 7 9
0 5 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 92,86,31,34,92,61,25,43,87,10,14,09,58,88,74,50,20,14,10,17,94,35,99,95,56,66,19
Giải đặc biệt
35492
Giải nhất
27386
Giải nhì
77331
13534
Giải ba
61892
81361
57325
19943
52187
55210
Giải tư
2014
6409
3258
8688
Giải năm
9374
4850
8320
7814
8710
0717
Giải sáu
794
635
599
Giải bẩy
95
56
66
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 0 4 4 7 9
0 5
1 4 5
3
0 6 8
1 6
4
6 7 8
2 2 4 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 02 năm 2023
2 số cuối: 55,82,34,27,69,54,61,87,74,38,42,08,79,94,00,70,34,02,30,19,04,06,19,51,19,90,89
Giải đặc biệt
60755
Giải nhất
35682
Giải nhì
29934
63527
Giải ba
36869
93254
18961
79187
66574
51138
Giải tư
9942
3708
0879
3794
Giải năm
1300
9770
4034
6902
1730
9819
Giải sáu
104
606
619
Giải bẩy
51
19
90
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 6 8
9 9 9
7
0 4 4 8
2
1 4 5
1 9
0 4 9
2 7 9
0 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 79,98,24,25,29,58,78,10,46,57,40,37,12,95,99,64,72,89,20,91,01,19,24,96,65,03,70
Giải đặc biệt
16179
Giải nhất
12198
Giải nhì
66824
97525
Giải ba
76829
01458
00678
04710
93846
11457
Giải tư
3440
5637
9612
9495
Giải năm
2099
6964
0572
7189
8620
3391
Giải sáu
901
919
624
Giải bẩy
96
65
03
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
0 2 9
0 4 4 5 9
7
0 6
7 8
4 5
0 2 8 9
9
1 5 6 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 64,42,31,02,78,62,88,57,83,85,04,44,25,40,53,08,88,31,34,16,00,74,64,32,60,46,20
Giải đặc biệt
34164
Giải nhất
21642
Giải nhì
85331
53702
Giải ba
36678
49662
96488
70757
21183
72285
Giải tư
2204
4344
9025
9940
Giải năm
3753
4608
9088
7731
5934
6916
Giải sáu
100
874
364
Giải bẩy
32
60
46
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 8
6
0 5
1 1 2 4
0 2 4 6
3 7
0 2 4 4
4 8
3 5 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 57,46,22,45,40,40,10,18,97,55,63,63,82,32,42,01,25,16,35,50,15,20,74,26,23,57,96
Giải đặc biệt
62857
Giải nhất
24246
Giải nhì
65122
22745
Giải ba
90440
33540
05110
78018
71497
53655
Giải tư
1463
1863
4482
5932
Giải năm
2342
9101
9125
9116
9435
9550
Giải sáu
915
320
074
Giải bẩy
26
23
57
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 5 6 8
0 2 3 5 6
2 5
0 0 2 5 6
0 5 7 7
3 3
4
2
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 60,87,24,55,98,74,18,21,66,68,99,93,23,38,32,56,87,67,79,85,56,95,05,53,07,71,23
Giải đặc biệt
48260
Giải nhất
83587
Giải nhì
79324
24955
Giải ba
97698
03474
79118
27721
67766
60068
Giải tư
9999
2793
8423
8738
Giải năm
6232
7156
7587
1067
6779
6885
Giải sáu
456
695
805
Giải bẩy
53
07
71
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
8
1 3 3 4
2 8

3 5 6 6
0 6 7 8
1 4 9
5 7 7
3 5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 52,49,21,55,19,25,40,30,79,56,02,84,18,18,34,82,74,83,94,70,22,47,05,47,29,85,00
Giải đặc biệt
18452
Giải nhất
99849
Giải nhì
27621
91955
Giải ba
09319
34625
29740
28430
97779
44856
Giải tư
2502
3884
3118
5818
Giải năm
5434
7882
4474
0383
7694
3970
Giải sáu
122
547
305
Giải bẩy
47
29
85
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 5
8 8 9
1 2 5 9
0 4
0 7 7 9
2 5 6

0 4 9
2 3 4 5
4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 14,70,59,57,67,38,52,27,11,84,59,57,26,34,25,65,17,11,89,17,47,54,03,91,86,30,15
Giải đặc biệt
78014
Giải nhất
16270
Giải nhì
24159
26757
Giải ba
49767
38438
02952
13127
61711
61184
Giải tư
9459
2157
2326
3734
Giải năm
4225
7765
2017
6211
9689
0717
Giải sáu
747
254
703
Giải bẩy
91
86
30
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 1 4 5 7 7
5 6 7
0 4 8
7
2 4 7 7 9 9
5 7
0
4 6 9
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 91,10,58,67,35,98,53,91,35,57,25,12,26,34,78,41,16,11,97,30,65,96,16,65,61,91,27
Giải đặc biệt
76191
Giải nhất
12810
Giải nhì
11458
74967
Giải ba
71235
86498
02353
79691
79635
03257
Giải tư
6925
4512
5726
7634
Giải năm
3778
8441
9916
1111
9597
6530
Giải sáu
165
396
516
Giải bẩy
65
61
91
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 2 6 6
5 6 7
0 4 5 5
1
3 7 8
1 5 5 7
8

1 1 1 6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 01 năm 2023
2 số cuối: 65,59,07,68,34,83,73,32,38,86,97,32,91,73,13,77,52,42,16,89,94,69,03,82,16,80,45
Giải đặc biệt
49265
Giải nhất
43459
Giải nhì
12407
10068
Giải ba
35934
71383
25973
92732
33938
09386
Giải tư
2697
9832
8291
0173
Giải năm
8813
7077
3452
5042
1616
8189
Giải sáu
194
469
503
Giải bẩy
82
16
80
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
3 6 6

2 2 4 8
2 5
2 9
5 8 9
3 3 7
0 2 3 6 9
1 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 49,22,33,95,35,36,08,30,33,65,76,82,17,87,54,06,47,66,61,41,75,02,83,08,31,38,09
Giải đặc biệt
51849
Giải nhất
67722
Giải nhì
81733
23595
Giải ba
91535
09036
15908
46730
86533
86465
Giải tư
5376
3682
4117
0887
Giải năm
5554
7106
3447
7066
3961
9041
Giải sáu
675
502
883
Giải bẩy
08
31
38
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 8 8 9
7
2
0 1 3 3 5 6 8
1 7 9
4
1 5 6
5 6
2 3 7
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 00,16,19,70,72,06,43,10,29,91,62,54,31,63,93,67,53,23,12,68,26,82,36,79,36,48,34
Giải đặc biệt
03400
Giải nhất
85616
Giải nhì
54319
69470
Giải ba
94472
23306
67943
97010
90629
53791
Giải tư
1662
2354
1631
0863
Giải năm
3393
5667
3553
2023
4912
2568
Giải sáu
626
282
636
Giải bẩy
79
36
48
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
0 2 6 9
3 6 9
1 4 6 6
3 8
3 4
2 3 7 8
0 2 9
2
1 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 38,21,18,82,14,15,93,54,62,46,54,68,39,82,97,15,81,10,74,16,28,09,99,25,12,41,54
Giải đặc biệt
65438
Giải nhất
42121
Giải nhì
87418
15982
Giải ba
44814
18615
19793
53954
63062
30946
Giải tư
5054
7868
0339
7982
Giải năm
2297
0115
1781
7410
0374
6716
Giải sáu
328
209
099
Giải bẩy
25
12
41
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 2 4 5 5 6 8
1 5 8
8 9
1 6
4 4 4
2 8
4
1 2 2
3 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 30,49,98,27,62,52,95,98,35,21,45,73,59,24,20,18,96,99,09,70,67,20,72,57,28,92,03
Giải đặc biệt
90230
Giải nhất
75249
Giải nhì
09098
85227
Giải ba
24762
98352
73995
42098
25135
80121
Giải tư
6445
5373
4159
6724
Giải năm
8220
3618
6696
1199
5309
6770
Giải sáu
767
420
872
Giải bẩy
57
28
92
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
8
0 0 1 4 7 8
0 5
5 9
2 7 9
2 7
0 2 3

2 5 6 8 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 59,93,95,40,62,26,19,10,89,10,26,32,04,59,15,47,22,14,91,71,33,16,14,76,42,71,27
Giải đặc biệt
92059
Giải nhất
59893
Giải nhì
20295
16140
Giải ba
04562
52826
56419
62210
00189
50910
Giải tư
3126
5032
6404
0459
Giải năm
8515
3047
7522
5314
7391
4871
Giải sáu
033
016
414
Giải bẩy
76
42
71
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 4 4 5 6 9
2 6 6 7
2 3
0 2 7
9 9
2
1 1 6
9
1 3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 80,87,20,58,31,88,21,57,90,86,23,28,88,36,67,77,73,31,88,48,48,00,40,42,21,58,95
Giải đặc biệt
65180
Giải nhất
55187
Giải nhì
82120
04658
Giải ba
30931
41688
56621
90857
97990
38286
Giải tư
8623
4328
4588
6036
Giải năm
8067
4577
8773
1231
6788
0648
Giải sáu
148
600
540
Giải bẩy
42
21
58
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 1 1 3 8
1 1 6
0 2 8 8
7 8 8
7
3 7
0 6 7 8 8 8
0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 22,52,95,80,85,76,47,12,27,64,92,44,01,95,02,83,67,12,89,61,65,53,92,89,54,30,94
Giải đặc biệt
38522
Giải nhất
78852
Giải nhì
24895
21880
Giải ba
39485
23576
84647
62012
82227
09364
Giải tư
1292
5744
5801
5195
Giải năm
4902
2783
5067
3912
3989
6361
Giải sáu
165
953
792
Giải bẩy
89
54
30
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
2 2
2 7
0
4 7
2 3 4
1 4 5 7
6
0 3 5 9 9
2 2 4 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022
2 số cuối: 54,42,82,38,64,20,83,03,40,85,28,18,71,34,92,54,42,36,00,12,60,56,59,41,70,91,63
Giải đặc biệt
13454
Giải nhất
99442
Giải nhì
86182
23838
Giải ba
83464
48820
30683
55403
87940
69185
Giải tư
9528
9318
0371
6934
Giải năm
9092
0654
5542
1536
7600
1112
Giải sáu
360
056
159
Giải bẩy
41
70
91
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
2 8
0 8
4 6 8
0 1 2 2
4 4 6 9
0 3 4
0 1
2 3 5
1 2