User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 12,63,13,68,01,96,95,50,88,77,60,94,43,15,87,26,45,56,87,63,84,36,15,62,69,61,05
Giải đặc biệt
93712
Giải nhất
06763
Giải nhì
50213
34368
Giải ba
32501
94496
09495
19650
16988
69377
Giải tư
6160
0094
1043
2015
Giải năm
2987
0826
6345
2156
3187
9763
Giải sáu
884
736
215
Giải bẩy
62
69
61
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2 3 5 5
6
6
3 5
0 6
0 1 2 3 3 8 9
7
4 7 7 8
4 5 6


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 77,35,39,27,78,66,96,31,10,65,92,60,27,55,19,43,85,19,17,51,95,83,89,37,75,66,01
Giải đặc biệt
76777
Giải nhất
14235
Giải nhì
67639
39627
Giải ba
11078
35566
60396
76531
52810
77165
Giải tư
1992
5460
0527
7755
Giải năm
5119
6943
5185
6519
4917
0751
Giải sáu
495
283
089
Giải bẩy
37
75
66
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 7 9 9
7 7
1 5 7 9
3
1 5
0 5 6 6
5 7 8
3 5 9
2 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 98,85,74,53,39,60,34,94,42,08,46,02,26,50,24,84,39,08,04,61,27,62,56,95,77,72,22
Giải đặc biệt
62198
Giải nhất
45485
Giải nhì
76774
74253
Giải ba
18739
41960
51934
31194
39042
78008
Giải tư
2546
5002
0826
2950
Giải năm
7124
9884
5639
3108
6204
5861
Giải sáu
927
362
456
Giải bẩy
95
77
72
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 8 8

2 4 6 7
4 9 9
2 6
0 3 6
0 1 2
2 4 7
4 5
4 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 54,05,25,21,27,57,18,77,21,69,06,58,50,92,83,24,88,66,71,78,96,72,23,47,04,81,95
Giải đặc biệt
87354
Giải nhất
95705
Giải nhì
63025
08721
Giải ba
37527
77157
47318
04777
03121
08569
Giải tư
6606
8058
1050
3792
Giải năm
3383
3124
5188
4666
1071
0378
Giải sáu
296
672
723
Giải bẩy
47
04
81
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 6
8
1 1 3 4 5 7

7
0 4 7 8
6 9
1 2 7 8
1 3 8
2 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 48,09,65,59,51,23,67,71,21,04,60,67,64,55,28,89,39,67,68,80,68,76,01,32,82,40,75
Giải đặc biệt
55448
Giải nhất
93409
Giải nhì
19965
60859
Giải ba
99851
03123
34167
27971
32321
04504
Giải tư
9860
0467
9764
1555
Giải năm
0828
1089
2239
3967
4868
6380
Giải sáu
668
676
301
Giải bẩy
32
82
40
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 9

1 3 8
2 9
0 8
1 5 9
0 4 5 7 7 7 8 8
1 5 6
0 2 9


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 43,26,09,30,02,44,82,07,35,70,12,10,50,92,29,87,80,87,06,42,49,38,67,61,14,90,71
Giải đặc biệt
75743
Giải nhất
11926
Giải nhì
27509
34830
Giải ba
11602
69444
33782
75307
33035
45370
Giải tư
4612
1310
5450
6192
Giải năm
4529
5787
8580
7087
6706
7842
Giải sáu
149
438
967
Giải bẩy
61
14
90
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 7 9
0 2 4
6 9
0 5 8
2 3 4 9
0
1 7
0 1
0 2 7 7
0 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 48,05,86,21,00,71,59,00,53,45,39,66,64,71,11,85,23,03,73,72,22,88,17,56,06,23,95
Giải đặc biệt
01548
Giải nhất
24105
Giải nhì
97886
05221
Giải ba
40800
37871
20859
72800
54653
88845
Giải tư
0439
7366
0464
1971
Giải năm
1811
4985
1123
8003
0173
1572
Giải sáu
022
988
617
Giải bẩy
56
06
23
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 5 6
1 7
1 2 3 3
9
5 8
3 6 9
4 6
1 1 2 3
5 6 8
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 09 năm 2022
2 số cuối: 88,86,16,89,60,90,26,08,79,07,38,80,16,99,93,20,06,77,83,27,87,15,11,03,37,59,84
Giải đặc biệt
69488
Giải nhất
89786
Giải nhì
68416
20989
Giải ba
45860
53290
69426
73508
69579
36407
Giải tư
5838
2680
0316
1899
Giải năm
2093
4220
1206
7177
8083
7727
Giải sáu
287
915
111
Giải bẩy
03
37
59
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7 8
1 5 6 6
0 6 7
7 8

9
0
7 9
0 3 4 6 7 8 9
0 3 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 65,20,75,73,67,75,52,07,01,25,31,35,95,39,13,82,12,21,92,90,43,94,12,19,70,91,92
Giải đặc biệt
75965
Giải nhất
38820
Giải nhì
71575
21773
Giải ba
11467
84675
61952
95607
14201
55425
Giải tư
2131
9835
4095
9439
Giải năm
8213
2982
1312
9421
7692
0890
Giải sáu
343
694
012
Giải bẩy
19
70
91
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
2 2 3 9
0 1 5
1 5 9
3
2
5 7
0 3 5 5
2
0 1 2 2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 70,37,42,12,18,83,85,67,96,42,64,01,33,35,00,52,60,39,44,74,81,74,05,74,87,35,29
Giải đặc biệt
28670
Giải nhất
79137
Giải nhì
56442
84712
Giải ba
87818
27183
80085
51167
33296
77942
Giải tư
5364
0801
3433
1535
Giải năm
5500
3252
4260
9739
5644
8974
Giải sáu
781
074
605
Giải bẩy
74
87
35
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5
2 8
9
3 5 5 7 9
2 2 4
2
0 4 7
0 4 4 4
1 3 5 7
6


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 52,27,72,64,74,17,16,00,59,18,16,20,35,29,72,91,69,12,42,34,84,47,80,56,31,58,94
Giải đặc biệt
60652
Giải nhất
61027
Giải nhì
38872
08164
Giải ba
30974
87817
00516
93800
35859
72718
Giải tư
9816
5220
5935
3029
Giải năm
5672
5791
6269
6512
7642
5634
Giải sáu
284
547
080
Giải bẩy
56
31
58
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 6 6 7 8
0 7 9
1 4 5
2 7
2 6 8 9
4 9
2 2 4
0 4
1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 93,62,75,92,28,25,85,42,14,60,68,73,75,28,75,59,14,75,34,36,70,63,88,15,86,87,60
Giải đặc biệt
92993
Giải nhất
46562
Giải nhì
68475
79592
Giải ba
79028
40725
23685
37742
80014
55460
Giải tư
6168
7173
8075
2828
Giải năm
8775
8859
2714
4575
5934
7036
Giải sáu
570
463
988
Giải bẩy
15
86
87
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4 5
5 8 8
4 6
2
9
0 0 2 3 8
0 3 5 5 5 5
5 6 7 8
2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 17,86,02,12,24,91,17,93,43,34,83,74,28,71,47,31,17,25,07,07,13,33,35,16,67,93,57
Giải đặc biệt
19117
Giải nhất
51486
Giải nhì
27002
45812
Giải ba
22224
52091
57517
09993
31743
66134
Giải tư
4783
1074
4928
0171
Giải năm
0247
7431
9917
7825
0207
5207
Giải sáu
313
533
535
Giải bẩy
16
67
93
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 7
2 3 6 7 7 7
4 5 8
1 3 4 5
3 7
7
7
1 4
3 6
1 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 82,63,64,37,54,08,57,26,40,21,38,21,24,74,94,23,51,78,52,97,22,73,44,18,50,01,97
Giải đặc biệt
44082
Giải nhất
54663
Giải nhì
92964
99837
Giải ba
22054
43808
55157
92026
05240
67821
Giải tư
2738
7721
9324
8774
Giải năm
9294
5523
0851
6678
6552
6797
Giải sáu
222
573
344
Giải bẩy
18
50
01
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
8
1 1 2 3 4 6
7 8
0 4
0 1 2 4 7
3 4
3 4 8
2
4 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 21,69,34,97,07,07,35,46,56,14,38,27,71,52,03,06,58,29,92,23,31,16,24,26,15,12,43
Giải đặc biệt
76821
Giải nhất
26769
Giải nhì
25934
27097
Giải ba
43807
18207
37835
64746
96956
71714
Giải tư
9638
3327
2771
8852
Giải năm
5803
4206
1658
8429
7592
1323
Giải sáu
531
716
624
Giải bẩy
26
15
12
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7 7
2 4 5 6
1 3 4 6 7 9
1 4 5 8
3 6
2 6 8
9
1

2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 92,69,70,06,65,19,17,85,31,12,94,53,42,01,39,62,73,68,01,43,72,93,89,37,36,29,24
Giải đặc biệt
27492
Giải nhất
50569
Giải nhì
07770
83906
Giải ba
50365
06019
82717
45685
55631
41612
Giải tư
2894
4553
2442
6401
Giải năm
3139
6062
4573
1868
9701
0743
Giải sáu
972
393
289
Giải bẩy
37
36
29
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 6
2 7 9
4 9
1 6 7 9
2 3
3
2 5 8 9
0 2 3
5 9
2 3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 08 năm 2022
2 số cuối: 55,59,31,70,91,77,40,22,28,11,40,66,93,38,81,97,48,07,91,93,93,62,97,05,62,33,08
Giải đặc biệt
46555
Giải nhất
11459
Giải nhì
44331
72670
Giải ba
09791
21977
96540
46622
69528
69111
Giải tư
8040
4166
2393
5238
Giải năm
5081
2597
1948
0507
0291
3793
Giải sáu
693
962
297
Giải bẩy
05
62
33
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 8
1
2 8
1 3 8
0 0 8
5 9
2 2 6
0 7
1
1 1 3 3 3 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 90,23,72,49,50,01,25,40,75,60,64,32,37,58,66,54,76,70,60,90,13,02,34,10,94,32,15
Giải đặc biệt
56590
Giải nhất
61023
Giải nhì
98472
09449
Giải ba
04650
98701
87625
84140
86675
56960
Giải tư
7664
1132
0337
7758
Giải năm
7166
9054
3476
1670
5560
5790
Giải sáu
413
902
034
Giải bẩy
10
94
32
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
0 3 5
3 5
2 2 4 7
0 9
0 4 8
0 0 4 6
0 2 5 6

0 0 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 02,42,74,88,64,24,69,40,04,60,56,40,93,18,61,36,28,76,16,33,55,37,37,18,60,02,53
Giải đặc biệt
69502
Giải nhất
72642
Giải nhì
04474
23788
Giải ba
99464
91324
13169
61240
37704
66460
Giải tư
1056
6840
0293
3918
Giải năm
3061
5636
5228
4776
9816
9033
Giải sáu
755
637
737
Giải bẩy
18
60
02
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 4
6 8 8
4 8
3 6 7 7
0 0 2
3 5 6
0 0 1 4 9
4 6
8
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 04,31,86,11,04,47,36,85,20,06,04,02,83,84,46,96,91,31,54,16,40,64,39,31,90,65,93
Giải đặc biệt
27404
Giải nhất
63031
Giải nhì
07886
87611
Giải ba
64104
40247
35636
99985
97920
16806
Giải tư
3604
3302
1483
7684
Giải năm
2046
7396
6791
7731
3754
0516
Giải sáu
440
964
439
Giải bẩy
31
90
65
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 4 4 6
1 6
0
1 1 1 6 9
0 6 7
4
4 5

3 4 5 6
0 1 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 13,19,06,32,05,01,50,49,72,27,14,49,48,94,50,56,62,81,98,50,66,29,56,94,95,33,10
Giải đặc biệt
36713
Giải nhất
35519
Giải nhì
42106
16732
Giải ba
56205
07801
71250
96549
48172
53627
Giải tư
6514
7649
3048
9094
Giải năm
4750
4156
4362
2281
3698
8250
Giải sáu
866
829
556
Giải bẩy
94
95
33
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6
0 3 4 9
7 9
2 3
8 9 9
0 0 0 6 6
2 6
2
1
4 4 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 50,10,69,22,62,93,85,98,84,42,36,34,00,01,35,88,55,12,01,71,43,61,47,10,97,79,52
Giải đặc biệt
32850
Giải nhất
20310
Giải nhì
24969
49922
Giải ba
45362
68493
83385
53498
47684
82242
Giải tư
8236
2734
0600
6701
Giải năm
6335
8588
1855
3212
9001
5671
Giải sáu
943
461
647
Giải bẩy
10
97
79
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1
0 0 2
2
4 5 6
2 3 7
0 2 5
1 2 9
1 9
4 5 8
3 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 01,33,25,79,19,68,61,16,00,95,12,50,00,44,44,77,13,54,58,54,55,59,14,10,39,42,72
Giải đặc biệt
02801
Giải nhất
41033
Giải nhì
53525
62479
Giải ba
22019
17268
62761
31216
35900
02995
Giải tư
4612
7050
6100
4244
Giải năm
8244
5477
7413
5254
6758
0354
Giải sáu
555
559
514
Giải bẩy
10
39
42
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1
0 2 3 4 6 9
5
3 9
2 4 4
0 4 4 5 8 9
1 8
2 7 9

5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 96,78,93,79,52,00,12,35,55,35,54,29,27,56,41,71,29,76,31,20,78,95,83,07,67,75,38
Giải đặc biệt
91796
Giải nhất
13278
Giải nhì
44393
94079
Giải ba
96852
37100
53212
35235
92655
90235
Giải tư
2554
5829
0927
1156
Giải năm
1241
4871
8129
6476
0831
6220
Giải sáu
678
595
783
Giải bẩy
07
67
75
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
2
0 7 9 9
1 5 5 8
1
2 4 5 6
7
1 5 6 8 8 9
3
3 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 07 năm 2022
2 số cuối: 39,77,53,64,31,62,49,88,52,75,84,01,14,40,11,73,38,68,50,70,34,20,85,93,10,08,58
Giải đặc biệt
50239
Giải nhất
18777
Giải nhì
50753
62864
Giải ba
16731
96862
69049
55288
95452
71575
Giải tư
6884
0301
9014
1040
Giải năm
2311
8973
3138
4068
9350
9570
Giải sáu
534
520
085
Giải bẩy
93
10
08
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
0 1 4
0
1 4 8 9
0 9
0 2 3 8
2 4 8
0 3 5 7
4 5 8
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 39,72,76,88,18,88,76,51,01,30,28,64,91,30,32,50,67,41,43,95,75,37,88,88,28,91,46
Giải đặc biệt
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
21676
00588
Giải ba
73018
20288
12676
79851
99201
63830
Giải tư
4128
1064
3591
3830
Giải năm
3632
9550
8367
7541
6643
2495
Giải sáu
775
137
088
Giải bẩy
88
28
91
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
8
8 8
0 0 2 7 9
1 3 6
0 1
4 7
2 5 6 6
8 8 8 8
1 1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 71,32,92,43,85,59,29,23,31,47,95,76,33,23,72,77,64,25,28,64,10,44,43,12,49,24,87
Giải đặc biệt
62171
Giải nhất
74232
Giải nhì
60392
44343
Giải ba
64585
95259
26829
39723
35831
09847
Giải tư
4995
7776
5533
9323
Giải năm
2572
1277
9664
1525
0828
6964
Giải sáu
310
044
843
Giải bẩy
12
49
24
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2
3 3 4 5 8 9
1 2 3
3 3 4 7 9
9
4 4
1 2 6 7
5 7
2 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 40,47,01,92,00,12,23,48,06,19,05,16,54,78,41,81,71,33,46,50,97,82,10,01,99,42,70
Giải đặc biệt
97140
Giải nhất
07147
Giải nhì
89901
84392
Giải ba
86800
57912
74223
94248
74106
50119
Giải tư
3005
6816
9954
5078
Giải năm
3441
1081
5171
2533
2246
1650
Giải sáu
797
282
710
Giải bẩy
01
99
42
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 5 6
0 2 6 9
3
3
0 1 2 6 7 8
0 4

0 1 8
1 2
2 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 08,79,83,64,04,92,74,65,74,15,98,33,59,54,54,03,87,22,45,80,52,70,46,45,33,95,20
Giải đặc biệt
71808
Giải nhất
24479
Giải nhì
90383
30364
Giải ba
75004
74192
85474
35965
24574
05315
Giải tư
6798
6633
2959
8954
Giải năm
3354
2503
8187
1722
7345
4980
Giải sáu
152
770
946
Giải bẩy
45
33
95
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 8
5
0 2
3 3
5 5 6
2 4 4 9
4 5
0 4 4 9
0 3 7
2 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 24,17,77,24,98,72,49,76,86,28,04,86,74,10,30,62,29,36,53,89,99,48,85,07,50,64,87
Giải đặc biệt
90524
Giải nhất
87917
Giải nhì
80177
80924
Giải ba
76198
62872
84149
19176
88686
93528
Giải tư
9904
6186
6774
8110
Giải năm
0830
7162
7529
1436
1953
3189
Giải sáu
099
448
985
Giải bẩy
07
50
64
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
0 7
4 4 8 9
0 6
8 9
0 3
2 4
2 4 6 7
5 6 6 7 9
8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 27,49,85,60,01,31,40,77,57,46,72,37,66,35,25,74,49,48,88,39,30,13,29,29,70,33,19
Giải đặc biệt
89927
Giải nhất
77049
Giải nhì
95785
88560
Giải ba
02501
28731
84940
63777
51957
41446
Giải tư
4772
0337
6666
9635
Giải năm
3025
9674
7749
8248
0088
9539
Giải sáu
030
213
129
Giải bẩy
29
70
33
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 9
5 7 9 9
0 1 3 5 7 9
0 6 8 9 9
7
0 6
0 2 4 7
5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 81,38,58,28,30,08,61,49,51,92,00,04,73,60,56,43,00,23,21,00,96,27,29,45,60,10,91
Giải đặc biệt
08181
Giải nhất
31938
Giải nhì
54758
94628
Giải ba
81130
06008
64761
24949
27851
38592
Giải tư
1300
5204
8673
1860
Giải năm
9956
8343
9800
2523
9821
4600
Giải sáu
896
227
329
Giải bẩy
45
60
10
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 0 4 8
0
1 3 7 8 9
0 8
3 5 9
1 6 8
0 0 1
3
1
1 2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 84,07,58,36,64,04,35,20,02,69,16,94,60,08,74,35,03,90,16,12,85,19,64,51,90,10,32
Giải đặc biệt
11584
Giải nhất
78907
Giải nhì
25958
67236
Giải ba
63964
38604
87235
42320
65902
68469
Giải tư
9916
4894
0460
3908
Giải năm
2074
8735
9103
4890
2716
4212
Giải sáu
585
619
864
Giải bẩy
51
90
10
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 7 8
0 2 6 6 9
0
2 5 5 6

1 8
0 4 4 9
4
4 5
0 0 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 06 năm 2022
2 số cuối: 68,63,61,49,85,96,44,84,94,99,08,02,96,29,99,70,83,90,34,40,32,25,70,73,13,82,55
Giải đặc biệt
51768
Giải nhất
40463
Giải nhì
20261
32549
Giải ba
55485
75696
81344
25884
48194
19999
Giải tư
8408
6602
9896
9529
Giải năm
6199
5370
1283
9090
8034
2240
Giải sáu
332
925
570
Giải bẩy
73
13
82
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
3
5 9
2 4
0 4 9
5
1 3 8
0 0 3
2 3 4 5
0 4 6 6 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 12,35,86,16,96,40,40,92,12,01,10,54,67,10,77,06,01,32,81,66,91,68,64,04,94,22,64
Giải đặc biệt
12512
Giải nhất
62935
Giải nhì
64686
41116
Giải ba
68096
98840
32140
56092
30312
08501
Giải tư
4910
1554
6967
3310
Giải năm
8077
6006
4601
6632
4181
0366
Giải sáu
591
768
764
Giải bẩy
04
94
22
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 4 6
0 0 2 2 6
2
2 5
0 0
4
4 4 6 7 8
7
1 6
1 2 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 17,85,93,50,40,46,30,50,83,77,27,16,61,59,21,19,20,93,93,93,96,54,35,57,13,63,47
Giải đặc biệt
41717
Giải nhất
95585
Giải nhì
58093
91750
Giải ba
87740
81446
96330
95650
41883
98877
Giải tư
3427
2316
6061
2559
Giải năm
4921
3419
1820
2593
0493
7193
Giải sáu
296
454
735
Giải bẩy
57
13
63
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 6 7 9
0 1 7
0 5
0 6 7
0 0 4 7 9
1 3
7
3 5
3 3 3 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 13,06,26,19,55,98,66,99,92,42,22,95,36,80,92,48,40,08,77,29,25,79,53,17,54,81,51
Giải đặc biệt
29213
Giải nhất
64806
Giải nhì
79526
21519
Giải ba
79055
83498
48166
66999
60892
26542
Giải tư
2922
8295
5736
1480
Giải năm
1192
7948
7140
7108
2577
6229
Giải sáu
025
779
153
Giải bẩy
17
54
81
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
3 7 9
2 5 6 9
6
0 2 8
1 3 4 5
6
7 9
0 1
2 2 5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 68,76,36,10,66,92,76,07,23,11,53,04,64,76,14,89,45,81,06,86,45,86,54,04,71,25,50
Giải đặc biệt
49968
Giải nhất
89976
Giải nhì
98236
01110
Giải ba
64466
55492
25276
76607
20023
86611
Giải tư
4653
0404
1264
3776
Giải năm
4814
3489
9545
9481
8206
7286
Giải sáu
045
986
854
Giải bẩy
04
71
25
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6 7
0 1 4
3 5
6
5 5
0 3 4
4 6 8
1 6 6 6
1 6 6 9
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 13,77,45,92,37,67,49,46,64,60,21,10,89,44,56,89,11,57,11,51,53,68,78,87,38,34,88
Giải đặc biệt
17713
Giải nhất
95077
Giải nhì
26845
85992
Giải ba
68037
86767
32549
59746
77064
23960
Giải tư
2721
9310
9589
6644
Giải năm
8056
8489
8311
2057
8711
9051
Giải sáu
553
568
678
Giải bẩy
87
38
34
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 1 3
1
4 7 8
4 5 6 9
1 3 6 7
0 4 7 8
7 8
7 8 9 9
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 65,44,56,59,90,90,95,98,03,39,58,26,90,13,75,44,46,78,53,01,92,25,35,31,33,39,51
Giải đặc biệt
55065
Giải nhất
85044
Giải nhì
34956
54359
Giải ba
61190
18390
05295
62798
29903
41839
Giải tư
5958
6226
4290
1313
Giải năm
5375
8444
7146
5378
1853
0501
Giải sáu
192
025
435
Giải bẩy
31
33
39
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
3
5 6
1 3 5 9 9
4 4 6
1 3 6 8 9
5
5 8

0 0 0 2 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 59,56,28,64,13,28,65,13,93,47,42,78,71,14,94,00,62,16,01,77,59,42,48,48,28,08,86
Giải đặc biệt
05659
Giải nhất
61956
Giải nhì
88928
81464
Giải ba
34913
30428
22065
77513
22093
98047
Giải tư
7042
3178
0371
4614
Giải năm
4194
1200
5962
1916
8201
0677
Giải sáu
259
242
748
Giải bẩy
48
28
08
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 8
3 3 4 6
8 8 8

2 2 7 8 8
6 9 9
2 4 5
1 7 8
6
3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 54,43,63,62,72,18,72,57,14,27,42,98,00,27,39,02,43,71,39,13,26,88,99,06,10,45,12
Giải đặc biệt
78054
Giải nhất
56243
Giải nhì
80863
98662
Giải ba
42372
89718
20372
43757
00014
88127
Giải tư
7042
5898
9000
7727
Giải năm
2539
9902
2043
2071
0039
1413
Giải sáu
126
788
499
Giải bẩy
06
10
45
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6
0 2 3 4 8
6 7 7
9 9
2 3 3 5
4 7
2 3
1 2 2
8
8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 05 năm 2022
2 số cuối: 79,88,10,25,33,16,39,80,11,29,38,44,87,44,38,48,81,18,06,34,58,58,15,57,95,91,09
Giải đặc biệt
94479
Giải nhất
28588
Giải nhì
31610
35225
Giải ba
32233
94516
94839
17280
88911
18029
Giải tư
8638
5244
4887
2044
Giải năm
0438
5348
0181
3518
0806
1534
Giải sáu
458
958
615
Giải bẩy
57
95
91
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
0 1 5 6 8
5 9
3 4 8 8 9
4 4 8
7 8 8

9
0 1 7 8
1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 02,73,07,37,77,55,22,08,76,28,97,95,25,30,85,18,75,66,35,99,40,00,88,01,04,08,86
Giải đặc biệt
47202
Giải nhất
65673
Giải nhì
20007
93437
Giải ba
15277
19055
81322
66308
96576
66228
Giải tư
2797
2795
2325
2530
Giải năm
4785
9918
4475
9466
5635
4899
Giải sáu
240
200
188
Giải bẩy
01
04
08
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 4 7 8 8
8
2 5 8
0 5 7
0
5
6
3 5 6 7
5 6 8
5 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 68,50,08,55,91,51,57,76,92,78,46,65,67,97,95,57,63,89,60,38,95,19,28,51,06,41,11
Giải đặc biệt
99368
Giải nhất
01450
Giải nhì
12908
24755
Giải ba
09091
92951
04157
10076
40192
01878
Giải tư
8346
6765
8967
5497
Giải năm
0195
6957
2063
4289
1360
7038
Giải sáu
795
819
128
Giải bẩy
51
06
41
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
1 9
8
8
1 6
0 1 1 5 7 7
0 3 5 7 8
6 8
9
1 2 5 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 91,07,68,44,59,21,79,62,75,08,47,00,94,71,18,06,49,70,74,91,95,35,27,96,43,75,54
Giải đặc biệt
89291
Giải nhất
56407
Giải nhì
88668
89544
Giải ba
76659
20521
61379
28262
04675
24608
Giải tư
7847
4900
8894
1771
Giải năm
5018
3306
8949
8270
0174
4791
Giải sáu
695
835
527
Giải bẩy
96
43
75
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 7 8
8
1 7
5
3 4 7 9
4 9
2 8
0 1 4 5 5 9

1 1 4 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 36,47,84,77,50,18,07,61,18,11,43,77,98,47,22,75,64,75,72,47,65,67,29,70,58,04,93
Giải đặc biệt
80436
Giải nhất
92047
Giải nhì
18684
42377
Giải ba
68150
10118
96207
80561
26218
80711
Giải tư
0043
6277
5298
5747
Giải năm
4822
0775
4664
3875
3672
4147
Giải sáu
965
167
129
Giải bẩy
70
58
04
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
1 8 8
2 9
6
3 7 7 7
0 8
1 4 5 7
0 2 5 5 7 7
4
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 64,62,66,36,24,23,66,10,10,62,16,07,40,31,80,94,53,50,05,74,32,18,94,86,05,36,32
Giải đặc biệt
96764
Giải nhất
17962
Giải nhì
83366
72336
Giải ba
94024
43923
04766
87110
21910
61262
Giải tư
7016
1107
7340
5131
Giải năm
5480
7294
4053
9950
2305
4874
Giải sáu
532
618
794
Giải bẩy
86
05
36
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 7
0 0 6 8
3 4
1 2 2 6 6
0
0 3
2 2 4 6 6
4
0 6
4 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 17,74,41,90,34,01,71,18,46,00,10,64,58,72,70,16,31,11,06,43,83,48,01,21,31,35,40
Giải đặc biệt
86317
Giải nhất
12274
Giải nhì
88441
84090
Giải ba
61734
29101
64471
03818
43846
07800
Giải tư
7610
3964
0958
7772
Giải năm
5770
7716
3831
4011
4006
9343
Giải sáu
383
948
701
Giải bẩy
21
31
35
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 6
0 1 6 7 8
1
1 1 4 5
0 1 3 6 8
8
4
0 1 2 4
3
0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 45,42,64,08,33,19,73,17,33,42,45,41,90,65,55,54,07,13,69,45,05,57,74,26,63,60,18
Giải đặc biệt
98245
Giải nhất
01742
Giải nhì
98264
78008
Giải ba
86733
37919
70873
64717
82533
10942
Giải tư
6045
0041
1490
4765
Giải năm
5855
9854
7907
0413
7569
5445
Giải sáu
105
257
074
Giải bẩy
26
63
60
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 8
3 7 8 9
6
3 3
1 2 2 5 5 5
4 5 7
0 3 4 5 9
3 4

0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 04 năm 2022
2 số cuối: 41,66,63,15,54,06,65,62,06,01,17,33,05,20,46,78,12,56,62,03,50,19,68,37,26,73,98
Giải đặc biệt
12941
Giải nhất
82066
Giải nhì
48663
75715
Giải ba
95754
49606
16765
58062
95106
79001
Giải tư
0417
6833
4605
4620
Giải năm
4146
7378
9912
3356
0462
0403
Giải sáu
350
719
668
Giải bẩy
37
26
73
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 6 6
2 5 7 9
0 6
3 7
1 6
0 4 6
2 2 3 5 6 8
3 8

8