User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 20,82,56,57,78,08,15,14,90,45,66,19,90,00,37,52,81,71,74,46,52,26,12,78,29,76,28
Giải đặc biệt
66720
Giải nhất
47882
Giải nhì
19356
60457
Giải ba
78378
95308
83715
23314
50690
70545
Giải tư
7766
6519
9890
6100
Giải năm
2237
2952
7581
6671
1874
5846
Giải sáu
752
426
312
Giải bẩy
78
29
76
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
2 4 5 9
0 6 8 9
7
5 6
2 2 6 7
6
1 4 6 8 8
1 2
0 0


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 82,51,46,74,09,77,81,20,28,94,11,04,70,20,87,76,28,74,80,33,22,13,79,98,72,42,92
Giải đặc biệt
46982
Giải nhất
96351
Giải nhì
95546
36874
Giải ba
03009
92477
73681
08620
24628
32394
Giải tư
0611
2804
5970
9420
Giải năm
0687
3476
1228
9874
8980
3333
Giải sáu
222
513
779
Giải bẩy
98
72
42
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
1 3
0 0 2 8 8
3
2 6
1

0 2 4 4 6 7 9
0 1 2 7
2 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 17,83,06,09,30,05,56,93,33,38,49,17,62,07,49,25,05,21,33,26,88,43,19,43,52,22,09
Giải đặc biệt
67617
Giải nhất
54083
Giải nhì
70006
04609
Giải ba
47630
65905
31256
55693
85433
09538
Giải tư
3649
6217
6462
9507
Giải năm
4649
9025
5505
1021
1233
7526
Giải sáu
088
943
019
Giải bẩy
43
52
22
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 6 7 9 9
7 7 9
1 2 5 6
0 3 3 8
3 3 9 9
2 6
2

3 8
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 89,20,24,14,17,80,89,46,23,08,32,80,72,93,21,94,02,77,94,84,92,57,99,00,18,06,50
Giải đặc biệt
38289
Giải nhất
26120
Giải nhì
00224
00014
Giải ba
05717
86380
44189
45846
67123
34208
Giải tư
7032
1180
6772
9793
Giải năm
3721
5194
2502
0177
7394
2584
Giải sáu
592
157
299
Giải bẩy
00
18
06
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 8
4 7 8
0 1 3 4
2
6
0 7

2 7
0 0 4 9 9
2 3 4 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 52,00,42,24,64,27,72,55,48,03,53,87,04,20,49,51,17,79,79,64,37,51,38,98,72,30,41
Giải đặc biệt
75952
Giải nhất
07700
Giải nhì
69742
24824
Giải ba
92864
82227
22072
36255
16048
87103
Giải tư
1653
3887
9004
8120
Giải năm
2349
4251
3917
1079
1279
0264
Giải sáu
437
551
838
Giải bẩy
98
72
30
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4
7
0 4 7
0 7 8
1 2 8 9
1 1 2 3 5
4 4
2 2 9 9
7
8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 34,18,83,19,37,31,07,68,91,35,35,10,34,40,66,41,97,30,59,07,04,32,59,43,45,00,90
Giải đặc biệt
76634
Giải nhất
74218
Giải nhì
64183
75619
Giải ba
88737
89731
10307
15168
53191
70235
Giải tư
0635
5910
4434
9440
Giải năm
3766
6041
8697
0030
4259
2707
Giải sáu
904
332
459
Giải bẩy
43
45
00
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 7 7
0 8 9

0 1 2 4 4 5 5 7
0 1 3 5
9 9
6 8

3
0 1 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 60,18,75,82,07,81,71,65,49,20,20,78,88,15,41,70,85,12,63,77,34,49,95,12,16,07,18
Giải đặc biệt
56860
Giải nhất
12818
Giải nhì
99675
91682
Giải ba
10707
00381
87171
41265
55849
86320
Giải tư
3620
9778
3688
9515
Giải năm
4641
8570
1185
3412
4863
2977
Giải sáu
034
749
495
Giải bẩy
12
16
07
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
2 2 5 6 8 8
0 0
4
1 9 9

0 3 5
0 1 5 7 8
1 2 5 8
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 78,37,12,31,44,42,23,59,17,72,10,36,54,93,39,59,80,67,88,49,38,92,95,04,27,06,66
Giải đặc biệt
76278
Giải nhất
45337
Giải nhì
95912
63431
Giải ba
41844
26842
38623
01159
51317
44072
Giải tư
3910
4936
0054
3493
Giải năm
8239
3959
1280
5867
6588
5649
Giải sáu
638
992
195
Giải bẩy
04
27
06
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
0 2 7
3 7
1 6 7 8 9
2 4 9
4 9 9
6 7
2 8
0 8
2 3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 06 năm 2020
2 số cuối: 23,33,66,61,49,64,13,76,88,77,08,27,78,43,29,68,13,08,98,20,91,61,88,59,03,51,52
Giải đặc biệt
62323
Giải nhất
07533
Giải nhì
95966
65361
Giải ba
47749
04864
91013
44376
81088
25177
Giải tư
9508
5327
5178
9743
Giải năm
9329
9268
0313
9708
1398
7720
Giải sáu
991
461
688
Giải bẩy
59
03
51
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 8
3 3
0 3 7 9
3
3 9
1 2 9
1 1 4 6 8
6 7 8
8 8
1 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 13,78,44,87,87,34,62,78,58,87,92,55,03,19,94,89,81,63,80,63,92,42,13,45,10,50,71
Giải đặc biệt
09913
Giải nhất
61778
Giải nhì
49244
25187
Giải ba
59587
13034
87962
57378
13958
67787
Giải tư
5092
6255
3803
5219
Giải năm
2894
0189
4781
1763
1380
4363
Giải sáu
492
842
213
Giải bẩy
45
10
50
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 3 3 9

4
2 4 5
0 5 8
2 3 3
1 8 8
0 1 7 7 7 9
2 2 4


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 11,14,17,47,10,31,85,75,11,60,47,53,39,00,85,43,24,87,11,41,24,53,20,99,12,78,64
Giải đặc biệt
67211
Giải nhất
38314
Giải nhì
77817
84447
Giải ba
81110
46431
87685
91275
69911
15960
Giải tư
7347
5053
7539
1000
Giải năm
7585
0343
8124
0287
0211
2441
Giải sáu
524
953
120
Giải bẩy
99
12
78
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 1 1 1 2 4 7
0 4 4
1 9
1 3 7 7
3 3
0 4
5 8
5 5 7
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 38,02,74,41,71,68,77,79,01,14,57,62,63,79,21,69,51,10,38,26,22,94,24,60,94,32,54
Giải đặc biệt
58738
Giải nhất
31202
Giải nhì
79074
29741
Giải ba
85771
69068
43577
06479
37601
41114
Giải tư
5957
4962
5763
1379
Giải năm
8921
8969
1051
6910
7538
0626
Giải sáu
122
994
724
Giải bẩy
60
94
32
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
0 4
1 2 4 6
2 8 8
1
1 4 7
0 2 3 8 9
1 4 7 9 9

4 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 54,63,49,49,68,16,11,84,34,42,76,67,11,15,52,90,42,74,96,16,83,10,79,35,03,46,42
Giải đặc biệt
44554
Giải nhất
74463
Giải nhì
80449
42949
Giải ba
39368
74616
14611
63584
38434
15642
Giải tư
1576
9267
0811
2015
Giải năm
2352
9390
8542
7674
4196
9916
Giải sáu
483
010
779
Giải bẩy
35
03
46
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 1 1 5 6 6

4 5
2 2 2 6 9 9
2 4
3 7 8
4 6 9
3 4
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 63,43,75,46,07,45,83,71,65,67,77,71,74,72,93,45,04,46,28,42,81,78,24,15,44,90,12
Giải đặc biệt
33963
Giải nhất
33143
Giải nhì
86475
79746
Giải ba
67807
50445
33683
41171
13165
76267
Giải tư
1077
2371
7174
6672
Giải năm
8793
4445
4104
7446
3328
1742
Giải sáu
981
178
124
Giải bẩy
15
44
90
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
2 5
4 8

2 3 4 5 5 6 6

3 5 7
1 1 2 4 5 7 8
1 3
0 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 19,25,80,76,66,55,64,99,94,48,92,05,68,36,81,16,00,49,39,95,65,65,53,97,43,73,95
Giải đặc biệt
02419
Giải nhất
49825
Giải nhì
45280
80176
Giải ba
84866
75055
75764
45699
77394
35548
Giải tư
1792
6805
0668
6836
Giải năm
5381
5016
1500
1149
6339
5095
Giải sáu
565
665
553
Giải bẩy
97
43
73
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
6 9
5
6 9
3 8 9
3 5
4 5 5 6 8
3 6
0 1
2 4 5 5 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 82,44,01,10,83,56,25,36,13,34,02,71,20,27,66,92,11,17,91,60,16,24,85,16,78,79,08
Giải đặc biệt
83382
Giải nhất
20244
Giải nhì
47001
08910
Giải ba
32683
29556
81625
03936
06413
37934
Giải tư
3402
2471
1120
6427
Giải năm
0966
6992
6511
6017
4191
3660
Giải sáu
716
124
785
Giải bẩy
16
78
79
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 8
0 1 3 6 6 7
0 4 5 7
4 6
4
6
0 6
1 8 9
2 3 5
1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 05 năm 2020
2 số cuối: 62,17,84,10,89,29,48,53,79,29,93,91,01,81,22,30,08,83,10,59,67,22,67,79,97,80,22
Giải đặc biệt
36662
Giải nhất
62017
Giải nhì
63184
55310
Giải ba
01889
14329
88948
49653
47179
12429
Giải tư
2993
4691
1201
6781
Giải năm
9622
9530
5708
1983
5310
4259
Giải sáu
567
622
767
Giải bẩy
79
97
80
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
0 0 7
2 2 2 9 9
0
8
3 9
2 7 7
9 9
0 1 3 4 9
1 3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 04 năm 2020
2 số cuối: 02,83,22,09,05,16,34,18,92,42,71,88,55,75,61,94,33,80,23,72,45,95,32,37,69,19,99
Giải đặc biệt
06702
Giải nhất
26083
Giải nhì
13622
41709
Giải ba
21105
07116
87934
85218
70692
00542
Giải tư
1871
8988
5555
7775
Giải năm
9361
1394
5433
0780
8923
5972
Giải sáu
945
995
032
Giải bẩy
37
69
19
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 9
6 8 9
2 3
2 3 4 7
2 5
5
1 9
1 2 5
0 3 8
2 4 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 04 năm 2020
2 số cuối: 61,01,16,87,27,12,45,25,02,56,89,73,90,58,73,88,91,77,60,18,41,62,89,21,91,28,58
Giải đặc biệt
77561
Giải nhất
86201
Giải nhì
33416
13287
Giải ba
40427
74012
19445
50825
50002
44156
Giải tư
8889
9173
7790
9358
Giải năm
0473
6488
5491
8777
7960
1618
Giải sáu
841
862
589
Giải bẩy
21
91
28
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
2 6 8
1 5 7 8

1 5
6 8 8
0 1 2
3 3 7
7 8 9 9
0 1 1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 04 năm 2020
2 số cuối: 03,70,18,28,22,03,31,94,86,08,26,90,91,09,06,62,18,23,44,46,95,58,10,32,03,81,08
Giải đặc biệt
54503
Giải nhất
52470
Giải nhì
22018
38528
Giải ba
21122
43403
38231
62794
44286
27608
Giải tư
5226
2490
8491
8209
Giải năm
9606
4762
9118
4523
7644
1846
Giải sáu
995
858
210
Giải bẩy
32
03
81
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 3 6 8 8 9
0 8 8
2 3 6 8
1 2
4 6
8
2
0
1 6
0 1 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 02,59,12,09,80,55,63,49,40,67,59,21,43,95,39,93,82,06,76,49,14,95,58,55,94,79,05
Giải đặc biệt
42902
Giải nhất
92559
Giải nhì
98712
08709
Giải ba
03080
71055
13663
02249
36140
28867
Giải tư
1559
3221
3343
0895
Giải năm
4639
7093
8482
4906
2576
9849
Giải sáu
314
495
258
Giải bẩy
55
94
79
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6 9
2 4
1
9
0 3 9 9
5 5 8 9 9
3 7
6 9
0 2
3 4 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 35,95,48,93,76,13,38,04,95,38,72,03,64,93,12,54,95,58,06,34,10,55,36,06,93,82,80
Giải đặc biệt
94135
Giải nhất
22095
Giải nhì
09748
36993
Giải ba
72676
03613
18638
00004
49295
78138
Giải tư
0172
3503
5464
8693
Giải năm
4512
8354
8195
3258
7506
9634
Giải sáu
910
855
136
Giải bẩy
06
93
82
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6 6
0 2 3

4 5 6 8 8
8
4 5 8
4
2 6
0 2
3 3 3 5 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 23,96,63,01,38,15,96,54,74,17,15,52,19,11,75,10,03,57,04,87,51,90,14,56,87,07,93
Giải đặc biệt
36123
Giải nhất
74096
Giải nhì
74963
90401
Giải ba
72038
89615
92996
48654
74774
28017
Giải tư
5815
9852
8219
0411
Giải năm
3975
8310
6703
4557
0504
7487
Giải sáu
551
090
914
Giải bẩy
56
87
07
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4 7
0 1 4 5 5 7 9
3
8

1 2 4 6 7
3
4 5
7 7
0 3 6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 74,72,85,32,74,51,79,51,63,42,27,23,04,06,04,89,63,22,29,67,10,71,12,81,19,36,79
Giải đặc biệt
85074
Giải nhất
33372
Giải nhì
86985
36432
Giải ba
11074
01151
29579
69251
13863
22942
Giải tư
7227
6123
0804
6806
Giải năm
8004
8389
3963
1822
4929
3867
Giải sáu
110
971
212
Giải bẩy
81
19
36
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6
0 2 9
2 3 7 9
2 6
2
1 1
3 3 7
1 2 4 4 9 9
1 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 22,57,02,90,63,00,45,56,28,40,86,44,88,34,10,74,24,66,75,15,98,74,58,30,77,00,29
Giải đặc biệt
28322
Giải nhất
07557
Giải nhì
65702
27990
Giải ba
64263
88400
71845
11256
02428
45940
Giải tư
2686
1044
5988
9434
Giải năm
1010
0574
1724
0566
4075
7615
Giải sáu
998
974
058
Giải bẩy
30
77
00
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2
0 5
2 4 8 9
0 4
0 4 5
6 7 8
3 6
4 4 5 7
6 8
0 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 51,07,21,93,39,61,94,53,29,62,54,82,32,78,31,98,18,32,21,35,09,21,19,44,56,01,47
Giải đặc biệt
74951
Giải nhất
27007
Giải nhì
55721
08593
Giải ba
13339
57361
72694
54853
93029
66362
Giải tư
4054
8582
4532
3578
Giải năm
4231
8198
5918
7332
6121
2635
Giải sáu
209
821
619
Giải bẩy
44
56
01
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 9
8 9
1 1 1 9
1 2 2 5 9
4 7
1 3 4 6
1 2
8
2
3 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 73,77,96,88,79,53,78,64,61,06,71,81,02,89,56,79,09,14,37,28,82,61,85,64,80,76,95
Giải đặc biệt
95973
Giải nhất
03777
Giải nhì
43096
02288
Giải ba
32579
37853
22678
40864
96861
18906
Giải tư
6471
6581
6602
2389
Giải năm
7956
6879
7209
5214
2437
0928
Giải sáu
182
761
885
Giải bẩy
64
80
76
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 9
4
8
7

3 6
1 1 4 4
1 3 6 7 8 9 9
0 1 2 5 8 9
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 91,59,51,84,66,05,79,76,38,07,98,93,90,53,66,97,63,80,77,53,83,81,39,33,26,05,04
Giải đặc biệt
52991
Giải nhất
47359
Giải nhì
44551
54484
Giải ba
25666
68705
40379
60476
77838
35907
Giải tư
6198
1793
9390
5253
Giải năm
4866
7097
9363
2380
4177
4853
Giải sáu
483
781
539
Giải bẩy
33
26
05
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5 7

6
3 8 9

1 3 3 9
3 6 6
6 7 9
0 1 3 4
0 1 3 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 03 năm 2020
2 số cuối: 87,78,65,00,78,56,62,56,15,42,23,82,12,49,77,20,37,18,58,60,47,96,06,85,66,74,94
Giải đặc biệt
73787
Giải nhất
32978
Giải nhì
82365
65300
Giải ba
32078
35556
19862
70756
61815
40242
Giải tư
2323
9382
4812
5049
Giải năm
4577
2820
0337
9518
4758
8860
Giải sáu
247
296
506
Giải bẩy
85
66
74
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
2 5 8
0 3
7
2 7 9
6 6 8
0 2 5 6
4 7 8 8
2 5 7
4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 22,43,83,43,52,82,44,77,73,86,12,91,62,82,91,05,00,47,58,20,94,20,60,52,81,07,06
Giải đặc biệt
26422
Giải nhất
29343
Giải nhì
35383
77943
Giải ba
62852
93482
53844
55177
79573
40786
Giải tư
3712
0691
5662
2082
Giải năm
3891
9905
7400
6147
7958
6420
Giải sáu
194
020
360
Giải bẩy
52
81
07
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6 7
2
0 0 2

3 3 4 7
2 2 8
0 2
3 7
1 2 2 3 6
1 1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 09,06,60,89,49,41,54,70,41,21,50,46,51,13,38,19,34,63,37,37,11,23,35,31,68,80,65
Giải đặc biệt
91609
Giải nhất
82206
Giải nhì
26860
61989
Giải ba
51549
14541
31054
96070
20841
13121
Giải tư
4250
7746
8751
8613
Giải năm
2838
1219
1634
6563
9437
4937
Giải sáu
611
523
835
Giải bẩy
31
68
80
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
1 3 9
1 3
1 4 5 7 7 8
1 1 6 9
0 1 4
0 3 5 8
0
0 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 04,61,06,36,42,68,89,67,15,14,49,07,44,15,99,55,91,95,48,05,83,94,94,93,31,40,22
Giải đặc biệt
22204
Giải nhất
15061
Giải nhì
10606
26736
Giải ba
99942
79268
04489
14967
69815
07814
Giải tư
8749
4107
2844
2015
Giải năm
1999
8055
8891
3495
5148
1505
Giải sáu
883
194
394
Giải bẩy
93
31
40
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 6 7
4 5 5
2
1 6
0 2 4 8 9
5
1 7 8

3 9
1 3 4 4 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 56,17,68,70,12,09,90,57,89,49,53,21,77,65,50,04,04,41,78,10,77,70,35,70,42,23,92
Giải đặc biệt
99817
Giải nhất
69356
Giải nhì
53268
37870
Giải ba
86212
64009
75190
95157
78289
80249
Giải tư
6853
0621
9077
0265
Giải năm
9850
5104
0004
8241
5178
0210
Giải sáu
377
170
135
Giải bẩy
70
42
23
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 9
0 2 7
1 3
5
1 2 9
0 3 6 7
5 8
0 0 0 7 7 8
9
0 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 32,08,23,36,73,34,54,69,30,89,13,31,69,85,22,56,96,77,13,24,28,06,06,05,29,76,07
Giải đặc biệt
54232
Giải nhất
25908
Giải nhì
23623
36836
Giải ba
36173
85434
13354
41469
76130
24489
Giải tư
7613
0931
7469
2485
Giải năm
5822
0856
1896
8077
4113
4624
Giải sáu
828
606
006
Giải bẩy
05
29
76
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6 7 8
3 3
2 3 4 8 9
0 1 2 4 6

4 6
9 9
3 6 7
5 9
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 45,06,19,21,78,84,60,77,62,57,02,59,96,98,41,78,26,01,02,76,84,97,25,69,99,64,83
Giải đặc biệt
96045
Giải nhất
92206
Giải nhì
82719
89221
Giải ba
00378
93384
44460
78077
14462
04857
Giải tư
5402
7559
5196
7398
Giải năm
7441
0578
7326
2101
6102
5076
Giải sáu
784
097
225
Giải bẩy
69
99
64
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2 6
9
1 5 6

1 5
7 9
0 2 4 9
6 7 8 8
3 4 4
6 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 75,68,59,39,00,63,96,33,46,17,76,77,09,58,96,86,25,33,52,49,25,80,12,08,12,00,56
Giải đặc biệt
26275
Giải nhất
35468
Giải nhì
15859
88339
Giải ba
81900
36763
36696
76233
97346
00817
Giải tư
8776
6377
8509
1558
Giải năm
9296
2986
2325
5333
3052
2149
Giải sáu
525
480
012
Giải bẩy
08
12
00
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 8 9
2 2 7
5 5
3 3 9
6 9
2 6 8 9
3 8
5 6 7
0 6
6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 02 năm 2020
2 số cuối: 07,78,50,57,25,11,78,49,99,79,88,73,91,44,07,49,11,99,25,37,00,11,09,85,30,97,68
Giải đặc biệt
63107
Giải nhất
48878
Giải nhì
90850
97357
Giải ba
05925
39211
87578
78449
18199
21479
Giải tư
5188
2373
2791
4644
Giải năm
9407
7549
4211
5099
2525
9737
Giải sáu
500
611
009
Giải bẩy
85
30
97
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 7 9
1 1 1
5 5
0 7
4 9 9
0 7
8
3 8 8 9
5 8
1 7 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 01 năm 2020
2 số cuối: 12,92,58,23,38,05,21,75,04,60,38,45,79,85,83,41,97,41,17,11,89,52,51,65,23,82,34
Giải đặc biệt
75712
Giải nhất
18292
Giải nhì
96758
11823
Giải ba
40538
22605
79421
43575
28804
22460
Giải tư
7038
2845
2679
3185
Giải năm
7983
2541
7897
5141
2017
1211
Giải sáu
989
352
051
Giải bẩy
65
23
82
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
1 2 7
1 3 3
4 8 8
1 1 5
1 2 8
0 5
5 9
2 3 5 9
2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 01 năm 2020
2 số cuối: 75,36,28,63,20,20,87,74,69,33,56,83,89,93,93,80,49,41,93,70,90,97,13,84,71,75,18
Giải đặc biệt
16875
Giải nhất
50936
Giải nhì
00828
85363
Giải ba
81620
37920
68187
88874
41569
48733
Giải tư
2256
7283
7689
3593
Giải năm
4093
0380
0449
1541
6493
6070
Giải sáu
190
797
813
Giải bẩy
84
71
75
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 8
0 0 8
3 6
1 9
6
3 9
0 1 4 5 5
0 3 4 7 9
0 3 3 3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 01 năm 2020
2 số cuối: 50,59,39,97,33,72,65,97,63,41,51,19,24,11,09,08,19,72,96,32,48,20,76,13,85,37,44
Giải đặc biệt
12850
Giải nhất
03659
Giải nhì
26439
17297
Giải ba
27533
78672
59665
65497
54163
38041
Giải tư
9951
0819
5524
9011
Giải năm
6409
2308
9319
9272
0196
2832
Giải sáu
148
820
476
Giải bẩy
13
85
37
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1 3 9 9
0 4
2 3 7 9
1 4 8
0 1 9
3 5
2 2 6
5
6 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 01 năm 2020
2 số cuối: 82,94,70,22,38,50,31,44,81,12,60,20,92,62,91,32,12,99,37,29,89,83,18,93,71,64,19
Giải đặc biệt
72782
Giải nhất
22594
Giải nhì
39470
47122
Giải ba
93338
58150
78231
16644
36281
68512
Giải tư
5160
5620
1592
3662
Giải năm
4591
6532
0312
9899
2437
1629
Giải sáu
189
483
518
Giải bẩy
93
71
64
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2 8 9
0 2 9
1 2 7 8
4
0
0 2 4
0 1
1 2 3 9
1 2 3 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2020
2 số cuối: 44,59,04,03,14,56,71,92,49,07,15,28,64,84,57,74,06,42,67,37,07,43,37,11,51,46,20
Giải đặc biệt
41244
Giải nhất
61359
Giải nhì
02004
72103
Giải ba
38414
14156
27571
65092
88749
28307
Giải tư
9615
7828
4464
3784
Giải năm
1657
0174
1906
1042
6267
9037
Giải sáu
807
043
637
Giải bẩy
11
51
46
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6 7 7
1 4 5
0 8
7 7
2 3 4 6 9
1 6 7 9
4 7
1 4
4
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 01 năm 2020
2 số cuối: 74,90,75,47,74,07,58,47,90,27,36,00,03,75,81,80,61,62,18,30,27,14,47,08,94,70,05
Giải đặc biệt
91574
Giải nhất
89090
Giải nhì
67375
62647
Giải ba
89474
48707
37558
65647
17990
68327
Giải tư
4236
8700
1003
3575
Giải năm
7981
4680
1761
8362
6218
8030
Giải sáu
327
914
547
Giải bẩy
08
94
70
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 5 7 8
4 8
7 7
0 6
7 7 7
8
1 2
0 4 4 5 5
0 1
0 0 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 01 năm 2020
2 số cuối: 12,16,45,84,25,23,35,69,72,27,46,59,94,43,34,06,14,44,47,70,16,38,84,77,89,23,10
Giải đặc biệt
14012
Giải nhất
27116
Giải nhì
49045
61784
Giải ba
18025
85323
87635
02069
05472
52027
Giải tư
5546
8159
5494
4443
Giải năm
5634
3006
7014
9544
4947
3570
Giải sáu
316
638
684
Giải bẩy
77
89
23
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 2 4 6 6
3 3 5 7
4 5 8
3 4 5 6 7
9
9
0 2 7
4 4 9
4