Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 12 năm 2021
2 số cuối: 87,45,67,23,31,46,96,12,15,28,34,87,42,65,41,02,83,06,80,92,02,14,50,00,25,56,21
Giải đặc biệt
27587
Giải nhất
50645
Giải nhì
79067
60923
Giải ba
63031
28146
15696
99312
65915
66228
Giải tư
6734
2387
1842
6165
Giải năm
1141
0302
0383
9206
9080
7792
Giải sáu
402
014
250
Giải bẩy
00
25
56
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 6
2 4 5
1 3 5 8
1 4
1 2 5 6
0 6
5 7

0 3 7 7
2 6


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 87,34,97,24,31,40,27,04,66,13,80,00,20,87,88,43,90,26,75,35,63,10,60,64,21,63,73
Giải đặc biệt
28087
Giải nhất
28734
Giải nhì
42697
92424
Giải ba
88531
06240
08427
38904
60466
38413
Giải tư
1380
0500
3420
5187
Giải năm
1688
9543
9990
2526
0475
9035
Giải sáu
663
910
260
Giải bẩy
64
21
63
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
0 3
0 1 4 6 7
1 4 5
0 3

0 3 3 4 6
3 5
0 7 7 8
0 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 13,94,24,48,01,57,32,75,84,33,85,01,46,44,95,70,15,36,55,30,92,90,23,52,59,36,55
Giải đặc biệt
64313
Giải nhất
28994
Giải nhì
65124
50348
Giải ba
13101
67857
72232
05175
52084
25433
Giải tư
8885
3201
6746
5644
Giải năm
5395
9270
4315
6236
3755
2130
Giải sáu
792
890
523
Giải bẩy
52
59
36
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
3 5
3 4
0 2 3 6 6
4 6 8
2 5 5 7 9

0 5
4 5
0 2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 93,08,92,84,93,31,98,96,91,26,82,93,61,66,26,62,36,01,01,69,39,68,28,38,80,33,47
Giải đặc biệt
36593
Giải nhất
86008
Giải nhì
02892
93784
Giải ba
96193
00431
04798
11596
69391
25226
Giải tư
5682
5393
1161
1866
Giải năm
5926
1362
3236
9701
3801
3369
Giải sáu
539
668
928
Giải bẩy
38
80
33
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 8

6 6 8
1 3 6 8 9
7

1 2 6 8 9

0 2 4
1 2 3 3 3 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 60,65,00,41,55,10,29,06,77,02,03,69,60,82,17,44,89,92,81,06,98,13,96,40,73,53,30
Giải đặc biệt
04960
Giải nhất
49665
Giải nhì
04200
18541
Giải ba
27955
83010
45029
40506
20377
87002
Giải tư
6003
5169
6560
4282
Giải năm
9217
5644
4489
6692
1281
3506
Giải sáu
698
013
396
Giải bẩy
40
73
53
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 6 6
0 3 7
9
0
0 1 4
3 5
0 0 5 9
3 7
1 2 9
2 6 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 26,72,95,30,71,47,81,97,05,19,55,07,15,46,22,55,75,59,93,31,27,27,73,97,34,27,94
Giải đặc biệt
77626
Giải nhất
91372
Giải nhì
87595
59730
Giải ba
52971
42147
97681
96197
75905
44819
Giải tư
4555
3907
9415
5446
Giải năm
6522
3955
0075
9059
5993
1531
Giải sáu
727
027
573
Giải bẩy
97
34
27
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
5 9
2 6 7 7 7
0 1 4
6 7
5 5 9

1 2 3 5
1
3 4 5 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 22,24,78,49,98,56,74,72,64,68,47,82,18,26,24,61,13,48,34,61,19,20,40,93,04,00,12
Giải đặc biệt
33422
Giải nhất
95524
Giải nhì
05578
04349
Giải ba
99798
41156
04674
30672
01664
75968
Giải tư
5647
3282
3118
3426
Giải năm
7424
0661
6813
9648
1934
7761
Giải sáu
119
020
440
Giải bẩy
93
04
00
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
2 3 8 9
0 2 4 4 6
4
0 7 8 9
6
1 1 4 8
2 4 8
2
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 72,96,71,01,85,42,56,51,20,46,04,24,72,45,04,71,33,62,35,90,35,39,05,38,60,90,99
Giải đặc biệt
94772
Giải nhất
34396
Giải nhì
28371
85901
Giải ba
67985
63742
33556
59451
92120
43046
Giải tư
1704
0824
9972
0045
Giải năm
0604
7671
4133
0662
0135
6590
Giải sáu
935
839
605
Giải bẩy
38
60
90
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 4 5

0 4
3 5 5 8 9
2 5 6
1 6
0 2
1 1 2 2
5
0 0 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 48,54,31,83,86,47,14,07,16,97,11,65,10,72,07,27,96,27,07,24,47,94,35,41,45,71,57
Giải đặc biệt
34148
Giải nhất
13354
Giải nhì
26931
94183
Giải ba
12086
45847
38114
77107
75916
54097
Giải tư
9011
9665
1210
1072
Giải năm
0907
8827
7296
7927
6407
9324
Giải sáu
547
894
035
Giải bẩy
41
45
71
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 7
0 1 4 6
4 7 7
1 5
1 5 7 7 8
4 7
5
1 2
3 6
4 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 11 năm 2021
2 số cuối: 58,67,50,89,54,77,31,50,47,04,10,20,40,25,32,22,94,04,85,77,52,49,84,07,84,11,31
Giải đặc biệt
03858
Giải nhất
20567
Giải nhì
69750
34589
Giải ba
65754
36377
18331
76250
09247
84704
Giải tư
1710
6620
2340
1625
Giải năm
1032
6922
6094
5404
5085
9777
Giải sáu
352
249
084
Giải bẩy
07
84
11
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 7
0 1
0 2 5
1 1 2
0 7 9
0 0 2 4 8
7
7 7
4 4 5 9
4


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 66,69,50,27,54,53,30,89,31,15,37,38,74,32,68,03,90,04,78,20,94,68,12,20,26,08,31
Giải đặc biệt
47069
Giải nhất
95366
Giải nhì
66750
09727
Giải ba
01954
85053
03430
81189
84631
22915
Giải tư
6537
1438
7374
4532
Giải năm
6468
6503
0390
9204
5578
8820
Giải sáu
194
368
612
Giải bẩy
20
26
08
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 8
2 5
0 0 6 7
0 1 1 2 7 8

0 3 4
6 8 8 9
4 8
9
0 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 54,88,06,88,64,76,37,23,21,49,43,31,51,57,58,26,45,68,50,21,25,55,81,28,30,12,54
Giải đặc biệt
69154
Giải nhất
57088
Giải nhì
08106
67288
Giải ba
33564
68976
30437
73523
04121
60949
Giải tư
3443
8831
3951
6357
Giải năm
4158
4526
6245
2568
3950
6621
Giải sáu
425
055
981
Giải bẩy
28
30
12
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2
1 1 3 5 6 8
0 1 7
3 5 9
0 1 4 4 5 7 8
4 8
6
1 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 88,42,78,48,82,57,91,08,59,27,74,20,02,57,38,67,84,97,19,77,82,55,26,20,58,65,28
Giải đặc biệt
93188
Giải nhất
00442
Giải nhì
02778
55348
Giải ba
93482
67157
21991
25308
09359
35527
Giải tư
0874
1320
1402
3657
Giải năm
8738
5467
4184
3797
7319
0977
Giải sáu
082
955
126
Giải bẩy
20
58
65
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
9
0 0 6 7 8
8
2 8
5 7 7 8 9
5 7
4 7 8
2 2 4 8
1 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 09,70,49,48,62,33,27,32,72,68,52,70,19,55,28,96,01,18,61,09,47,89,16,34,31,71,00
Giải đặc biệt
11609
Giải nhất
38670
Giải nhì
75749
86248
Giải ba
01162
58433
67727
51232
94072
30268
Giải tư
2752
3870
5919
6155
Giải năm
1928
5396
5001
6818
0261
1009
Giải sáu
747
489
116
Giải bẩy
34
31
71
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 9 9
6 8 9
7 8
1 2 3 4
7 8 9
2 5
1 2 8
0 0 1 2
9
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 19,62,28,97,75,09,18,68,38,87,48,51,22,54,11,39,77,73,44,14,67,25,33,44,94,71,55
Giải đặc biệt
04019
Giải nhất
12662
Giải nhì
35528
91597
Giải ba
20875
24309
36818
14668
42438
64087
Giải tư
1848
0051
9922
4854
Giải năm
3411
4139
3577
1873
5344
3814
Giải sáu
067
225
133
Giải bẩy
44
94
71
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 4 8 9
2 5 8
3 8 9
4 4 8
1 4 5
2 7 8
1 3 5 7
7
4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 42,50,55,65,32,01,52,04,84,24,22,89,45,22,30,98,20,91,84,14,58,99,15,55,95,26,07
Giải đặc biệt
72142
Giải nhất
06050
Giải nhì
72755
40465
Giải ba
17432
24701
69352
39304
87384
75624
Giải tư
2222
8289
8745
8322
Giải năm
0230
2198
9920
6691
5184
3114
Giải sáu
758
499
915
Giải bẩy
55
95
26
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7
4 5
0 2 2 4 6
0 2
2 5
0 2 5 5 8
5

4 4 9
1 5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 69,19,41,91,46,71,27,65,82,78,71,78,51,45,71,72,75,39,63,08,09,58,00,59,61,16,51
Giải đặc biệt
97469
Giải nhất
47719
Giải nhì
46341
12091
Giải ba
19146
27071
58427
08765
05682
77078
Giải tư
7871
5078
9551
6745
Giải năm
0771
0072
9575
0039
0263
2308
Giải sáu
909
258
300
Giải bẩy
59
61
16
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 9
6 9
7
9
1 5 6
1 1 8 9
1 3 5 9
1 1 1 2 5 8 8
2
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 10 năm 2021
2 số cuối: 47,06,72,69,11,05,27,85,40,42,10,38,49,15,60,59,64,91,59,14,74,85,69,34,44,57,07
Giải đặc biệt
45747
Giải nhất
78306
Giải nhì
61572
84369
Giải ba
18411
79705
69727
17685
33940
04242
Giải tư
7010
0738
2149
2415
Giải năm
1760
9959
0364
1391
7659
8314
Giải sáu
674
785
969
Giải bẩy
34
44
57
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7
0 1 4 5
7
4 8
0 2 4 7 9
7 9 9
0 4 9 9
2 4
5 5
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 11,05,62,43,05,75,03,01,74,12,90,90,30,72,78,13,73,28,15,37,26,81,92,13,98,75,26
Giải đặc biệt
45811
Giải nhất
53705
Giải nhì
13062
24543
Giải ba
01005
33475
11603
63101
12074
52012
Giải tư
0790
7890
8030
6272
Giải năm
1878
3513
9673
6628
0515
9537
Giải sáu
226
281
792
Giải bẩy
13
98
75
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 5
1 2 3 3 5
6 6 8
0 7
3

2
2 3 4 5 5 8
1
0 0 2 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 11,29,68,97,59,66,43,82,69,59,84,11,34,21,26,44,17,30,65,08,99,14,42,90,34,37,81
Giải đặc biệt
73011
Giải nhất
19529
Giải nhì
02268
95997
Giải ba
51659
13766
27643
14782
47469
92959
Giải tư
1584
3811
1734
9321
Giải năm
9026
5444
5017
6830
8765
5108
Giải sáu
199
114
442
Giải bẩy
90
34
37
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 1 4 7
1 6 9
0 4 4 7
2 3 4
9 9
5 6 8 9

1 2 4
0 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 34,00,85,63,91,39,10,58,67,73,72,77,07,36,43,42,56,05,49,19,56,19,96,83,61,50,91
Giải đặc biệt
11534
Giải nhất
41900
Giải nhì
09585
18963
Giải ba
83891
60439
11010
49658
08467
79973
Giải tư
1272
4477
4807
0736
Giải năm
1743
3542
6456
0905
0449
3119
Giải sáu
056
319
996
Giải bẩy
83
61
50
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7
0 9 9

4 6 9
2 3 9
0 6 6 8
1 3 7
2 3 7
3 5
1 1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 19,63,70,66,60,23,96,31,30,74,18,19,00,20,65,85,68,17,39,34,10,12,82,24,00,91,19
Giải đặc biệt
74019
Giải nhất
39363
Giải nhì
65370
71066
Giải ba
45260
63523
61496
03231
90130
26674
Giải tư
5518
0019
5100
0220
Giải năm
2865
6585
4268
4617
7539
6234
Giải sáu
310
412
482
Giải bẩy
24
00
91
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
0 2 7 8 9 9 9
0 3 4
0 1 4 9


0 3 5 6 8
0 4
2 5
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 93,82,30,43,48,82,43,42,32,30,75,30,07,97,65,47,94,32,00,59,84,63,71,39,23,97,19
Giải đặc biệt
12093
Giải nhất
15382
Giải nhì
00130
21943
Giải ba
50448
80082
64043
98242
01132
53130
Giải tư
8475
5930
6507
0597
Giải năm
9265
2047
3694
8132
8300
6759
Giải sáu
984
963
471
Giải bẩy
39
23
97
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
9
3
0 0 0 2 2 9
2 3 3 7 8
9
3 5
1 5
2 2 4
3 4 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 48,27,76,23,13,61,84,98,34,46,46,30,72,08,35,32,84,84,90,01,64,91,57,83,09,99,32
Giải đặc biệt
95548
Giải nhất
68227
Giải nhì
53476
18423
Giải ba
59313
10761
02884
22998
26134
12546
Giải tư
0146
5730
8572
0808
Giải năm
9635
3032
0184
8384
1790
7601
Giải sáu
564
591
957
Giải bẩy
83
09
99
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8 9
3
3 7
0 2 2 4 5
6 6 8
7
1 4
2 6
3 4 4 4
0 1 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 24,50,65,94,81,95,50,68,62,41,95,62,17,88,55,27,04,26,58,40,89,12,86,31,71,84,78
Giải đặc biệt
63724
Giải nhất
90250
Giải nhì
27565
39894
Giải ba
85981
07295
58350
75168
41562
68741
Giải tư
7095
0862
7517
3188
Giải năm
9755
1527
1804
9526
0958
7540
Giải sáu
989
912
786
Giải bẩy
31
71
84
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 7
4 6 7
1
0 1
0 0 5 8
2 2 5 8
1 8
1 4 6 8 9
4 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 28,15,40,27,93,88,74,04,10,46,83,36,86,12,92,83,50,03,81,67,92,75,69,71,02,19,65
Giải đặc biệt
87728
Giải nhất
88415
Giải nhì
19940
44927
Giải ba
26793
17788
33474
52904
88310
77646
Giải tư
1183
9036
7786
1612
Giải năm
8192
9483
3950
4803
7481
1667
Giải sáu
792
575
369
Giải bẩy
71
02
19
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4
0 2 5 9
7 8
6
0 6
0
5 7 9
1 4 5
1 3 3 6 8
2 2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 09 năm 2021
2 số cuối: 64,70,77,31,39,38,41,86,51,93,34,48,88,02,43,33,75,31,40,87,55,19,53,27,09,41,90
Giải đặc biệt
77764
Giải nhất
46570
Giải nhì
92077
43731
Giải ba
11539
32838
00741
00686
29751
38293
Giải tư
0734
2048
9688
5902
Giải năm
5943
8433
6675
2531
7940
9787
Giải sáu
655
119
853
Giải bẩy
27
09
41
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
9
7
1 1 3 4 8 9
0 1 1 3 8
1 3 5
4
0 5 7
6 7 8
0 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 86,84,59,92,85,74,98,88,29,26,09,88,34,43,49,23,82,72,45,45,73,25,69,48,45,32,74
Giải đặc biệt
83986
Giải nhất
61984
Giải nhì
71959
51392
Giải ba
00885
37574
77498
22788
28129
73126
Giải tư
1709
1388
8434
5743
Giải năm
2149
8023
4582
3272
1145
7245
Giải sáu
973
425
269
Giải bẩy
48
45
32
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

3 5 6 9
2 4
3 5 5 5 8 9
9
9
2 3 4 4
2 4 5 6 8 8
2 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 78,87,58,13,89,54,34,22,96,47,27,54,70,24,60,36,06,31,55,22,40,70,46,91,88,84,28
Giải đặc biệt
88678
Giải nhất
92187
Giải nhì
26158
56313
Giải ba
79389
44954
41834
75522
20496
76747
Giải tư
7727
1854
4970
5624
Giải năm
8260
4236
7006
9131
9055
4422
Giải sáu
440
870
446
Giải bẩy
91
88
84
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3
2 2 4 7 8
1 4 6
0 6 7
4 4 5 8
0
0 0 8
4 7 8 9
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 91,28,66,70,11,45,82,74,32,70,36,85,58,76,63,02,47,96,80,29,66,38,31,50,45,44,68
Giải đặc biệt
58391
Giải nhất
20528
Giải nhì
69366
25470
Giải ba
10911
62745
24082
87674
72432
41270
Giải tư
7536
4585
9858
4876
Giải năm
9263
2002
0947
4496
0780
9429
Giải sáu
566
438
731
Giải bẩy
50
45
44
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1
8 9
1 2 6 8
4 5 5 7
0 8
3 6 6 8
0 0 4 6
0 2 5
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 44,27,23,83,74,07,96,75,57,86,86,48,67,49,06,08,11,65,86,04,37,76,08,93,02,99,05
Giải đặc biệt
21544
Giải nhất
34727
Giải nhì
77823
46383
Giải ba
49774
23507
38296
91775
14157
59486
Giải tư
7086
4948
0967
4049
Giải năm
3706
0108
0511
5765
8186
6804
Giải sáu
837
976
208
Giải bẩy
93
02
99
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 5 6 7 8 8
1
3 7
7
4 8 9
7
5 7
4 5 6
3 6 6 6
3 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 41,29,90,35,64,80,34,70,50,89,63,73,19,11,87,05,83,95,71,97,96,07,78,31,39,22,09
Giải đặc biệt
62041
Giải nhất
07429
Giải nhì
58690
79335
Giải ba
59164
89980
15934
83770
63150
04189
Giải tư
5863
0973
0119
9411
Giải năm
7887
0605
5983
7295
6771
0697
Giải sáu
096
307
178
Giải bẩy
31
39
22
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 9
1 9
2 9
1 4 5 9
1
0
3 4
0 1 3 8
0 3 7 9
0 5 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 68,58,06,98,11,42,02,90,37,60,70,14,64,02,35,51,48,07,32,34,47,95,14,51,83,81,66
Giải đặc biệt
19868
Giải nhất
60958
Giải nhì
41106
23098
Giải ba
76811
19142
59902
40090
18737
60660
Giải tư
2470
9314
3264
1202
Giải năm
7535
3051
2548
0107
4132
4634
Giải sáu
347
995
614
Giải bẩy
51
83
81
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 6 7
1 4 4

2 4 5 7
2 7 8
1 1 8
0 4 6 8
0
1 3
0 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 51,96,97,32,26,98,76,23,59,55,53,39,49,59,61,55,28,20,33,98,44,30,36,74,82,90,35
Giải đặc biệt
44751
Giải nhất
36796
Giải nhì
05597
80132
Giải ba
81726
68298
87776
58923
78159
52155
Giải tư
8753
4339
1849
4259
Giải năm
1261
8755
3028
1720
3533
1198
Giải sáu
344
630
736
Giải bẩy
74
82
90
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 3 6 8
0 2 3 5 6 9
4 9
1 3 5 5 9 9
1
4 6
2
0 6 7 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 81,29,15,51,56,78,66,98,63,69,83,03,13,01,05,75,02,93,43,64,56,17,68,85,72,58,74
Giải đặc biệt
09081
Giải nhất
56729
Giải nhì
60315
78851
Giải ba
94556
73678
85066
28398
69663
71369
Giải tư
3083
5603
6513
8901
Giải năm
7005
5875
1002
7993
5943
1864
Giải sáu
956
317
168
Giải bẩy
85
72
58
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3 5
3 5 7
9

3
1 6 6 8
3 4 6 8 9
2 4 5 8
1 3 5
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 08 năm 2021
2 số cuối: 24,82,81,91,50,57,91,70,15,73,12,53,81,82,02,40,25,14,78,09,16,04,59,03,47,12,73
Giải đặc biệt
71424
Giải nhất
01082
Giải nhì
35981
28691
Giải ba
98350
38957
19491
64270
62415
46173
Giải tư
0712
4253
8081
9582
Giải năm
9402
3740
1725
0914
7478
8409
Giải sáu
216
604
659
Giải bẩy
03
47
12
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 9
2 2 4 5 6
4 5

0 7
0 3 7 9

0 3 3 8
1 1 2 2
1 1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 26,16,58,15,44,09,94,37,71,08,12,33,92,17,37,84,06,76,85,36,52,72,90,91,50,79,69
Giải đặc biệt
10326
Giải nhất
11116
Giải nhì
23458
10215
Giải ba
48644
96909
32894
73537
43671
81008
Giải tư
7112
6533
1692
0017
Giải năm
3137
8084
0306
9276
8785
5336
Giải sáu
852
172
490
Giải bẩy
91
50
79
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 9
2 5 6 7
6
3 6 7 7
4
0 2 8
9
1 2 6 9
4 5
0 1 2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 91,39,21,24,88,90,96,84,30,67,31,63,03,08,80,77,15,60,33,14,87,64,54,36,12,76,78
Giải đặc biệt
40891
Giải nhất
05339
Giải nhì
20921
37824
Giải ba
15188
32390
37996
76984
77330
19767
Giải tư
4331
8163
3103
4608
Giải năm
2180
9377
9315
0460
3133
1714
Giải sáu
887
164
354
Giải bẩy
36
12
76
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
2 4 5
1 4
0 1 3 6 9

4
0 3 4 7
6 7 8
0 4 7 8
0 1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 66,10,79,10,03,20,93,74,66,96,63,00,27,70,10,46,31,23,77,88,33,49,46,13,71,97,14
Giải đặc biệt
23166
Giải nhất
99810
Giải nhì
58379
51310
Giải ba
99703
52920
72793
57274
76566
06796
Giải tư
4363
0100
3727
1470
Giải năm
5810
1646
9131
9523
2877
9488
Giải sáu
933
649
246
Giải bẩy
13
71
97
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
0 0 0 3 4
0 3 7
1 3
6 6 9

3 6 6
0 1 4 7 9
8
3 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 33,77,46,89,43,79,33,32,29,87,82,39,90,76,18,32,39,37,27,46,23,01,90,69,42,11,01
Giải đặc biệt
47133
Giải nhất
69077
Giải nhì
17246
42789
Giải ba
79843
84979
28433
03532
25829
48887
Giải tư
3482
5939
7890
9376
Giải năm
5418
7532
1339
9437
2227
4746
Giải sáu
623
301
390
Giải bẩy
69
42
11
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
1 8
3 7 9
2 2 3 3 7 9 9
2 3 6 6

9
6 7 9
2 7 9
0 0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 57,16,36,48,09,16,96,52,16,32,93,35,04,11,02,77,70,61,23,87,54,82,87,05,80,23,03
Giải đặc biệt
70957
Giải nhất
26316
Giải nhì
73336
81348
Giải ba
44909
55616
08396
92752
33016
14032
Giải tư
4193
6135
6204
3211
Giải năm
2002
4677
1670
5561
7223
4287
Giải sáu
754
082
387
Giải bẩy
05
80
23
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 5 9
1 6 6 6
3 3
2 5 6
8
2 4 7
1
0 7
0 2 7 7
3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 23,04,49,46,83,99,81,04,24,48,43,33,42,72,27,07,99,70,88,65,43,21,57,37,53,44,73
Giải đặc biệt
48323
Giải nhất
48804
Giải nhì
20449
04646
Giải ba
32583
19099
64281
02204
76324
93948
Giải tư
6143
3233
1442
1872
Giải năm
7527
1407
6799
3770
3188
7865
Giải sáu
543
721
557
Giải bẩy
37
53
44
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 7

1 3 4 7
3 7
2 3 3 4 6 8 9
3 7
5
0 2 3
1 3 8
9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 46,44,21,74,72,54,25,71,33,82,76,46,27,76,99,30,73,72,72,87,98,59,02,28,50,94,07
Giải đặc biệt
10346
Giải nhất
27144
Giải nhì
79821
18474
Giải ba
30372
95654
08025
88771
22233
11382
Giải tư
7376
9846
3527
8076
Giải năm
9099
2630
1273
4972
0572
4887
Giải sáu
598
759
402
Giải bẩy
28
50
94
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7

1 5 7 8
0 3
4 6 6
0 4 9

1 2 2 2 3 4 6 6
2 7
4 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 01,12,42,39,81,47,39,95,90,68,97,70,15,18,45,28,24,28,52,04,57,68,16,84,89,26,88
Giải đặc biệt
91701
Giải nhất
09512
Giải nhì
85942
28239
Giải ba
56781
06647
92539
37595
40790
68568
Giải tư
3297
6170
7115
2218
Giải năm
9545
8228
6424
2928
3552
5104
Giải sáu
457
368
616
Giải bẩy
84
89
26
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
2 5 6 8
4 6 8 8
9 9
2 5 7
2 7
8 8
0
1 4 8 9
0 5 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 07 năm 2021
2 số cuối: 75,81,30,32,07,70,78,13,10,46,19,61,31,30,85,50,34,95,31,63,96,80,19,58,81,43,93
Giải đặc biệt
01275
Giải nhất
82781
Giải nhì
88530
04432
Giải ba
74207
28970
82278
27213
46110
47746
Giải tư
4819
8861
0131
7830
Giải năm
4185
1250
7234
3695
1131
1363
Giải sáu
796
180
919
Giải bẩy
58
81
43
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 3 9 9

0 0 1 1 2 4
3 6
0 8
1 3
0 5 8
0 1 1 5
3 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 06 năm 2021
2 số cuối: 58,49,21,39,16,31,82,31,41,64,44,31,80,54,48,71,37,62,39,11,60,29,98,20,77,66,70
Giải đặc biệt
52658
Giải nhất
47449
Giải nhì
39821
60239
Giải ba
80016
83331
56582
32531
30741
03764
Giải tư
3744
6531
1280
9654
Giải năm
6748
9371
2037
0162
4439
8711
Giải sáu
260
429
998
Giải bẩy
20
77
66
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 6
0 1 9
1 1 1 7 9 9
1 4 8 9
4 8
0 2 4 6
0 1 7
0 2
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 06 năm 2021
2 số cuối: 79,28,10,82,19,94,22,59,72,67,75,55,92,62,86,04,35,85,39,24,44,19,37,22,96,35,52
Giải đặc biệt
17879
Giải nhất
77328
Giải nhì
12410
69282
Giải ba
95919
47894
54722
13959
12972
80067
Giải tư
4175
4355
0992
8562
Giải năm
6486
1704
8635
2385
9439
9824
Giải sáu
844
819
537
Giải bẩy
22
96
35
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 9 9
2 2 4 8
5 5 7 9
4
2 5 9
2 7
2 5 9
2 5 6
2 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 06 năm 2021
2 số cuối: 41,25,26,11,48,69,83,17,31,00,58,80,35,63,59,98,02,25,04,30,81,10,32,20,73,72,89
Giải đặc biệt
60141
Giải nhất
13125
Giải nhì
97526
07411
Giải ba
02348
16469
75483
27117
72331
15000
Giải tư
1858
0980
5835
0763
Giải năm
9059
7098
5702
5425
6504
2830
Giải sáu
381
910
232
Giải bẩy
20
73
72
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4
0 1 7
0 5 5 6
0 1 2 5
1 8
8 9
3 9
2 3
0 1 3 9
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 06 năm 2021
2 số cuối: 67,03,62,92,17,63,26,21,97,66,45,81,17,07,14,02,41,10,68,07,43,54,10,39,14,35,23
Giải đặc biệt
44367
Giải nhất
02103
Giải nhì
85262
24192
Giải ba
53117
57563
77726
52421
47297
42466
Giải tư
6745
8181
2717
7607
Giải năm
7614
5002
1041
3610
6268
5907
Giải sáu
443
354
210
Giải bẩy
39
14
35
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 7 7
0 0 4 4 7 7
1 3 6
5 9
1 3 5
4
2 3 6 7 8

1
2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 06 năm 2021
2 số cuối: 46,34,21,32,90,21,86,75,23,75,25,54,13,76,44,06,40,45,46,89,55,70,36,51,48,80,77
Giải đặc biệt
18146
Giải nhất
00534
Giải nhì
49921
30332
Giải ba
58890
58521
89686
80075
49323
05575
Giải tư
2025
5454
9413
1476
Giải năm
2044
4506
5740
9745
2046
7389
Giải sáu
655
270
536
Giải bẩy
51
48
80
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3
1 1 3 5
2 4 6
0 4 5 6 6 8
1 4 5

0 5 5 6 7
0 6 9
0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 06 năm 2021
2 số cuối: 79,82,43,96,32,18,43,98,50,36,57,40,35,45,65,74,08,67,06,61,09,42,35,42,84,68,13
Giải đặc biệt
92979
Giải nhất
56882
Giải nhì
39343
47196
Giải ba
39732
88318
82043
67698
10650
01836
Giải tư
4157
8740
6035
6845
Giải năm
4165
2074
1708
5467
5906
5861
Giải sáu
909
942
335
Giải bẩy
42
84
68
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 9
3 8

2 5 5 6
0 2 2 3 3 5
0 7
1 5 7 8
4 9
2 4
6 8