Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2023
2 số cuối: 66,41,27,25,28,51,80,17,20,54,66,80,63,46,89,80,92,03,58,47,04,94,94,64,63,21,91
Giải đặc biệt
52566
Giải nhất
34841
Giải nhì
51527
93225
Giải ba
11728
25151
80780
49217
55120
57854
Giải tư
0466
4980
0563
6846
Giải năm
6189
5380
9292
6703
4758
9247
Giải sáu
104
794
694
Giải bẩy
64
63
21
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
7
0 1 5 7 8

1 6 7
1 4 8
3 3 4 6 6

0 0 0 9
1 2 4 4


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2023
2 số cuối: 04,61,97,48,17,42,37,31,38,23,98,66,76,23,67,07,72,87,42,54,64,06,26,92,19,52,44
Giải đặc biệt
43104
Giải nhất
28261
Giải nhì
94697
54948
Giải ba
94817
46842
80937
93431
84038
68623
Giải tư
9898
3566
9576
3523
Giải năm
2967
8407
0472
8087
2142
0254
Giải sáu
564
906
826
Giải bẩy
92
19
52
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 7
7 9
3 3 6
1 7 8
2 2 4 8
2 4
1 4 6 7
2 6
7
2 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2023
2 số cuối: 22,54,10,09,24,01,34,57,81,83,76,91,56,68,52,96,35,05,23,03,57,89,80,92,33,70,38
Giải đặc biệt
59722
Giải nhất
39954
Giải nhì
82710
03209
Giải ba
78624
32001
43234
62757
70781
81883
Giải tư
8076
8791
9056
0768
Giải năm
6452
1096
3635
6305
6223
8703
Giải sáu
457
589
380
Giải bẩy
92
33
70
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 9
0
2 3 4
3 4 5 8

2 4 6 7 7
8
0 6
0 1 3 9
1 2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2023
2 số cuối: 68,04,09,41,81,40,12,58,79,68,02,56,09,74,62,94,23,23,69,52,98,35,36,93,87,75,00
Giải đặc biệt
63768
Giải nhất
07404
Giải nhì
76409
96941
Giải ba
36081
69640
53912
46658
14279
54968
Giải tư
5802
8956
7809
3074
Giải năm
0262
5994
3823
7323
3169
7052
Giải sáu
598
735
736
Giải bẩy
93
87
75
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 9 9
2
3 3
5 6
0 1
2 6 8
2 8 8 9
4 5 9
1 7
3 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2023
2 số cuối: 56,03,49,95,98,09,12,69,43,77,09,19,62,33,59,48,46,97,50,19,57,38,63,48,12,14,78
Giải đặc biệt
49956
Giải nhất
86503
Giải nhì
30149
91295
Giải ba
79898
88109
48412
53869
38343
84577
Giải tư
7509
5019
9362
1933
Giải năm
0559
2748
4246
4497
3950
1919
Giải sáu
057
038
963
Giải bẩy
48
12
14
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 9
2 2 4 9 9

3 8
3 6 8 8 9
0 6 7 9
2 3 9
7 8

5 7 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2023
2 số cuối: 11,63,46,11,24,74,22,86,56,08,81,50,60,11,15,28,07,32,85,23,90,55,62,43,36,25,53
Giải đặc biệt
08811
Giải nhất
37863
Giải nhì
87846
28711
Giải ba
18824
07874
25822
50186
66056
41908
Giải tư
3781
1650
3560
7411
Giải năm
3315
3628
8407
0132
3485
5123
Giải sáu
490
255
462
Giải bẩy
43
36
25
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
1 1 1 5
2 3 4 5 8
2 6
3 6
0 3 5 6
0 2 3
4
1 5 6
0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 40,51,66,81,93,92,54,40,39,62,48,45,39,11,04,80,55,46,26,34,66,51,88,52,05,29,62
Giải đặc biệt
73040
Giải nhất
49951
Giải nhì
45966
86381
Giải ba
41593
00092
86954
84340
47439
63862
Giải tư
2848
7645
3439
0211
Giải năm
1304
4480
3555
3946
5126
3834
Giải sáu
166
251
788
Giải bẩy
52
05
29
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
1
6 9
4 9 9
0 0 5 6 8
1 1 2 4 5
2 2 6 6

0 1 8
2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 85,79,13,00,06,03,11,45,69,12,30,67,45,64,12,51,88,14,43,75,73,70,92,14,08,03,65
Giải đặc biệt
83185
Giải nhất
32479
Giải nhì
36313
38300
Giải ba
44306
18203
05711
38445
73969
29512
Giải tư
8530
6367
8245
0564
Giải năm
7212
5751
3688
3614
1843
5375
Giải sáu
073
070
392
Giải bẩy
14
08
03
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 6 8
1 2 2 3 4 4

0
3 5 5
1
4 5 7 9
0 3 5 9
5 8
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 73,68,17,09,52,70,50,40,04,93,57,47,66,18,16,70,00,51,60,67,96,65,15,58,49,66,44
Giải đặc biệt
57973
Giải nhất
56968
Giải nhì
14617
65709
Giải ba
80552
37370
15250
20440
22904
77493
Giải tư
7257
1247
1466
9018
Giải năm
2216
9070
9700
0651
3860
3967
Giải sáu
696
165
515
Giải bẩy
58
49
66
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 9
5 6 7 8


0 4 7 9
0 1 2 7 8
0 5 6 6 7 8
0 0 3

3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 21,39,78,02,18,32,89,09,00,03,30,19,57,76,02,78,52,83,62,40,82,15,98,55,97,57,71
Giải đặc biệt
27221
Giải nhất
79939
Giải nhì
15978
22802
Giải ba
91318
15732
46289
25409
20500
06303
Giải tư
9630
2219
8757
8776
Giải năm
4602
3578
4652
0483
8462
8840
Giải sáu
482
715
298
Giải bẩy
55
97
57
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 3 9
5 8 9
1
0 2 9
0
2 5 7 7
2
1 6 8 8
2 3 9
7 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 86,53,91,20,12,84,98,73,15,43,67,30,53,83,57,80,84,77,09,48,15,27,70,30,98,35,47
Giải đặc biệt
79186
Giải nhất
32553
Giải nhì
79391
52920
Giải ba
32912
94584
36898
31073
20915
87443
Giải tư
6367
7030
0053
1383
Giải năm
1857
3180
1684
1177
1109
8748
Giải sáu
715
727
370
Giải bẩy
30
98
35
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 5 5
0 7
0 0 5
3 7 8
3 3 7
7
0 3 7
0 3 4 4 6
1 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 93,01,29,32,13,54,95,60,18,11,19,68,80,02,73,20,38,49,78,16,05,89,08,22,03,25,63
Giải đặc biệt
16893
Giải nhất
11401
Giải nhì
38329
41032
Giải ba
81013
74454
54995
37360
64318
00611
Giải tư
9319
7768
6180
0802
Giải năm
1673
6320
8538
2449
7878
7816
Giải sáu
405
389
208
Giải bẩy
22
03
25
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3 5 8
1 3 6 8 9
0 2 5 9
2 8
9
4
0 3 8
3 8
0 9
3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 02,62,62,03,45,12,75,95,09,07,71,01,23,67,00,48,32,10,79,27,92,80,99,01,06,50,79
Giải đặc biệt
25102
Giải nhất
39262
Giải nhì
27262
60903
Giải ba
83745
39012
83875
12495
33809
23707
Giải tư
2471
5901
0523
5567
Giải năm
9000
0248
5132
6410
3979
1027
Giải sáu
692
080
999
Giải bẩy
01
06
50
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 2 3 6 7 9
0 2
3 7
2
5 8
0
2 2 7
1 5 9 9
0
2 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 72,46,30,67,96,87,41,27,67,15,41,86,37,26,77,34,42,79,04,59,14,22,18,07,63,16,74
Giải đặc biệt
08672
Giải nhất
20246
Giải nhì
43830
65267
Giải ba
30196
09287
20041
85627
27167
55315
Giải tư
1341
7186
6137
2626
Giải năm
0177
6134
9942
5179
7704
0359
Giải sáu
214
722
518
Giải bẩy
07
63
16
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
4 5 6 8
2 6 7
0 4 7
1 1 2 6
9
3 7 7
2 4 7 9
6 7
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2023
2 số cuối: 88,64,02,73,17,02,82,67,72,92,62,68,87,72,57,17,53,74,08,38,96,53,30,51,69,22,62
Giải đặc biệt
80288
Giải nhất
61964
Giải nhì
82402
90573
Giải ba
86917
81202
63682
32267
08872
45092
Giải tư
4562
0068
0287
9372
Giải năm
6857
2417
0553
7674
2108
0438
Giải sáu
396
653
630
Giải bẩy
51
69
22
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 8
7 7
2
0 8

1 3 3 7
2 2 4 7 8 9
2 2 3 4
2 7 8
2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 15,96,71,96,65,89,67,90,61,41,90,94,01,77,60,21,02,31,06,52,02,83,37,61,76,39,36
Giải đặc biệt
72615
Giải nhất
73596
Giải nhì
29471
16196
Giải ba
13165
43789
59867
86590
66461
38341
Giải tư
8590
7894
7401
6477
Giải năm
4560
1221
7202
7931
7306
9952
Giải sáu
802
683
737
Giải bẩy
61
76
39
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2 6
5
1
1 6 7 9
1
2
0 1 1 5 7
1 6 7
3 9
0 0 4 6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 71,03,40,28,21,25,57,08,29,22,42,43,34,39,88,79,26,66,22,14,47,08,90,68,22,47,10
Giải đặc biệt
21171
Giải nhất
85403
Giải nhì
79840
71628
Giải ba
70421
53425
93257
67908
60129
24822
Giải tư
8442
5443
7734
2039
Giải năm
7288
5379
6926
4166
5022
1814
Giải sáu
647
208
190
Giải bẩy
68
22
47
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 8
0 4
1 2 2 2 5 6 8 9
4 9
0 2 3 7 7
7
6 8
1 9
8
0

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 42,06,59,82,62,90,36,79,89,37,04,66,53,52,79,22,26,34,30,52,90,97,05,18,56,74,97
Giải đặc biệt
62442
Giải nhất
52306
Giải nhì
49059
47882
Giải ba
75962
13190
68936
80179
23389
25237
Giải tư
6004
4666
5453
1852
Giải năm
8379
2922
7226
0034
1830
3352
Giải sáu
090
997
005
Giải bẩy
18
56
74
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 6
8
2 6
0 4 6 7
2
2 2 3 6 9
2 6
4 9 9
2 9
0 0 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 86,09,14,87,08,42,89,50,08,38,08,67,12,87,02,35,80,15,84,75,59,60,42,72,38,74,62
Giải đặc biệt
58286
Giải nhất
59809
Giải nhì
27214
91487
Giải ba
38808
27542
66389
67950
60208
71038
Giải tư
1808
6367
8712
0887
Giải năm
0502
4135
1080
9915
7284
0175
Giải sáu
959
760
942
Giải bẩy
72
38
74
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 8 8 9
2 4 5

5 8 8
2 2
0 9
0 2 7
2 4 5
0 4 6 7 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 06,78,92,95,75,93,93,78,10,90,22,13,04,60,91,61,60,52,03,73,44,86,83,48,95,89,64
Giải đặc biệt
22406
Giải nhất
98378
Giải nhì
62092
98895
Giải ba
44175
08093
41093
00278
02310
43490
Giải tư
4322
0613
1804
8560
Giải năm
7791
2461
4860
6652
4403
8973
Giải sáu
244
786
983
Giải bẩy
48
95
89
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6
0 3
2

4 8
2
0 0 1 4
3 5 8 8
3 6 9
0 1 2 3 3 5 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 02,52,96,58,39,34,96,91,38,81,05,43,86,87,39,63,01,17,64,07,69,73,02,60,66,15,61
Giải đặc biệt
26902
Giải nhất
17552
Giải nhì
95496
22758
Giải ba
37039
85734
14296
42091
87038
08681
Giải tư
5105
0543
1386
5587
Giải năm
8739
4363
7301
7217
5264
8207
Giải sáu
069
373
802
Giải bẩy
60
66
15
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2 5 7
5 7

4 8 9 9
3
2 8
0 1 3 4 6 9
3
1 6 7
1 6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 22,21,95,04,29,16,14,84,33,11,67,49,43,57,72,07,31,11,62,70,88,90,34,87,34,51,72
Giải đặc biệt
58222
Giải nhất
29421
Giải nhì
46895
15004
Giải ba
27829
66516
36514
41484
54733
23111
Giải tư
7367
9549
3143
0457
Giải năm
1272
6107
0431
2411
4662
9170
Giải sáu
888
290
934
Giải bẩy
87
34
51
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
1 1 4 6
1 2 9
1 3 4 4
3 9
1 7
2 7
0 2 2
4 7 8
0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 98,48,95,72,28,14,53,85,16,71,01,81,93,36,19,19,66,79,83,53,22,06,05,95,05,36,57
Giải đặc biệt
44798
Giải nhất
94748
Giải nhì
30095
36372
Giải ba
01428
55314
61653
45485
52116
52671
Giải tư
7701
1381
9393
4736
Giải năm
7019
1019
4066
2179
0283
8953
Giải sáu
322
406
805
Giải bẩy
95
05
36
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 5 6
4 6 9 9
2 8
6 6
8
3 3 7
6
1 2 9
1 3 5
3 5 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2023
2 số cuối: 94,60,64,34,82,06,67,62,38,24,83,70,83,36,54,24,96,51,02,01,05,51,05,49,08,10,05
Giải đặc biệt
96894
Giải nhất
03260
Giải nhì
17064
71834
Giải ba
86082
55306
22767
85062
06138
27224
Giải tư
6983
2670
2483
7136
Giải năm
7354
5524
1596
1151
3202
4001
Giải sáu
005
551
305
Giải bẩy
49
08
10
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 5 5 6 8
0
4 4
4 6 8
9
1 1 4
0 2 4 7
0
2 3 3
4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 20,75,16,26,83,17,01,99,60,90,44,83,43,36,76,38,73,35,92,92,24,47,68,13,87,98,36
Giải đặc biệt
06920
Giải nhất
56675
Giải nhì
67716
70226
Giải ba
25883
78117
84401
10799
94060
69390
Giải tư
0144
9883
7643
6236
Giải năm
3976
0038
5573
0135
0392
6592
Giải sáu
424
847
468
Giải bẩy
13
87
98
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 6 7
0 4 6
5 6 6 8
3 4 7

0 8
3 5 6
3 3 7
0 2 2 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 93,87,96,42,78,69,54,79,51,30,78,55,02,99,50,69,60,28,93,71,95,05,77,57,28,21,82
Giải đặc biệt
03493
Giải nhất
78387
Giải nhì
81896
44142
Giải ba
05378
90969
81654
54779
28751
19230
Giải tư
3278
6555
1402
1499
Giải năm
2550
5069
9460
9828
3893
9571
Giải sáu
595
405
877
Giải bẩy
57
28
21
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5

1 8 8
0
2
0 1 4 5 7
0 9 9
1 7 8 8 9
2 7
3 3 5 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 67,44,02,81,66,43,42,68,46,69,13,09,57,87,44,16,82,57,42,35,24,16,17,84,51,99,00
Giải đặc biệt
84267
Giải nhất
02244
Giải nhì
93702
67381
Giải ba
11966
10243
59342
89468
21046
34369
Giải tư
8713
5009
1257
6787
Giải năm
5544
3116
7782
9557
5042
6535
Giải sáu
124
416
017
Giải bẩy
84
51
99
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 9
3 6 6 7
4
5
2 2 3 4 4 6
1 7 7
6 7 8 9

1 2 4 7
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 15,64,99,50,70,61,14,23,79,71,63,99,87,46,91,51,58,56,66,52,33,01,24,84,71,31,96
Giải đặc biệt
59915
Giải nhất
92664
Giải nhì
15899
32550
Giải ba
52470
29461
86414
90623
25179
91571
Giải tư
3463
9199
3287
6446
Giải năm
6391
0051
9358
8456
2066
6852
Giải sáu
633
901
624
Giải bẩy
84
71
31
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4 5
3 4
1 3
6
0 1 2 6 8
1 3 4 6
0 1 1 9
4 7
1 6 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 04,00,48,29,61,51,51,06,98,89,37,33,13,50,72,44,44,57,42,07,68,59,14,61,63,64,41
Giải đặc biệt
46904
Giải nhất
84800
Giải nhì
98348
12229
Giải ba
53861
52351
70551
34806
70498
95789
Giải tư
6537
3633
5213
4450
Giải năm
4072
1844
5044
2857
3142
3607
Giải sáu
368
359
314
Giải bẩy
61
63
64
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 7
3 4
9
3 7
1 2 4 4 8
0 1 1 7 9
1 1 3 4 8
2
9
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 42,51,23,48,26,03,11,02,94,97,02,34,63,58,98,14,94,81,66,53,73,39,37,01,39,63,68
Giải đặc biệt
55442
Giải nhất
33251
Giải nhì
65623
42048
Giải ba
68726
89403
20511
62202
52994
94397
Giải tư
1802
7934
2963
1958
Giải năm
7198
5514
8294
7181
1766
9753
Giải sáu
273
439
837
Giải bẩy
01
39
63
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2 3
1 4
3 6
4 7 9 9
2 8
1 3 8
3 3 6 8
3
1
4 4 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 37,18,45,35,77,24,59,25,13,26,72,81,54,86,44,05,11,24,03,15,34,77,92,66,88,48,31
Giải đặc biệt
13437
Giải nhất
01318
Giải nhì
28445
82535
Giải ba
71477
39624
54759
25625
23113
63826
Giải tư
4472
8981
7954
0986
Giải năm
5344
9805
4411
8024
3303
3715
Giải sáu
934
777
592
Giải bẩy
66
88
48
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
1 3 5 8
4 4 5 6
1 4 5 7
4 5 8
4 9
6
2 7 7
1 6 8
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 81,05,37,21,44,95,27,34,20,83,65,83,57,58,46,15,51,70,25,46,57,50,20,28,92,48,79
Giải đặc biệt
00081
Giải nhất
01905
Giải nhì
71137
44821
Giải ba
88844
27295
04627
95334
72220
93683
Giải tư
7165
3883
2157
8958
Giải năm
9446
1015
2351
7270
6125
8146
Giải sáu
757
450
720
Giải bẩy
28
92
48
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
5
0 0 1 5 7 8
4 7
4 6 6 8
0 1 7 7 8
5
0 9
1 3 3
2 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2023
2 số cuối: 21,72,72,18,28,29,64,75,41,85,17,04,35,43,17,98,00,91,77,79,88,82,98,81,27,71,20
Giải đặc biệt
95921
Giải nhất
60072
Giải nhì
60772
42018
Giải ba
90528
85129
93364
58075
83241
77085
Giải tư
6817
1204
2635
4543
Giải năm
3317
1198
1200
4091
1777
7879
Giải sáu
188
582
598
Giải bẩy
81
27
71
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
7 7 8
0 1 7 8 9
5
1 3

4
1 2 2 5 7 9
1 2 5 8
1 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 67,38,38,67,26,65,36,15,53,42,42,49,65,92,94,71,49,37,23,42,48,91,15,78,91,21,34
Giải đặc biệt
85867
Giải nhất
98338
Giải nhì
10638
56467
Giải ba
71926
87565
57336
56415
07553
67042
Giải tư
6742
1749
8665
0992
Giải năm
0594
4871
7149
8937
3123
4242
Giải sáu
948
191
615
Giải bẩy
78
91
21
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5
1 3 6
4 6 7 8 8
2 2 2 8 9 9
3
5 5 7 7
1 8

1 1 2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 19,32,00,49,84,81,51,86,77,08,37,02,43,56,21,32,00,87,91,00,69,15,84,67,74,96,89
Giải đặc biệt
20319
Giải nhất
70232
Giải nhì
29500
71249
Giải ba
16884
99881
28251
71786
97777
82108
Giải tư
7537
2802
9443
3856
Giải năm
2521
5532
2000
7987
9291
0000
Giải sáu
369
815
984
Giải bẩy
67
74
96
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 0 2 8
5 9
1
2 2 7
3 9
1 6
7 9
4 7
1 4 4 6 7 9
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 54,61,17,04,97,40,53,59,14,07,92,27,93,38,43,09,63,84,57,09,90,19,82,50,34,15,65
Giải đặc biệt
32754
Giải nhất
68161
Giải nhì
72017
98904
Giải ba
94697
94740
93753
55459
01414
23607
Giải tư
5492
5227
1493
2338
Giải năm
9643
0709
9863
5784
8757
8109
Giải sáu
890
019
282
Giải bẩy
50
34
15
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 9 9
4 5 7 9
7
4 8
0 3
0 3 4 7 9
1 3 5

2 4
0 2 3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 32,43,19,32,56,82,27,62,41,32,52,16,28,53,72,28,21,37,72,81,90,54,31,18,67,99,70
Giải đặc biệt
22632
Giải nhất
63943
Giải nhì
01119
19532
Giải ba
76856
89482
64227
00562
01641
85632
Giải tư
7352
8616
7828
8053
Giải năm
5572
8328
8721
7637
2872
6281
Giải sáu
990
054
631
Giải bẩy
18
67
99
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8 9
1 7 8 8
1 2 2 2 7
1 3
2 3 4 6
2 7
0 2 2
1 2
0 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 56,62,87,80,38,61,01,00,30,18,20,44,38,93,53,02,58,32,87,06,07,95,42,53,71,80,05
Giải đặc biệt
90956
Giải nhất
63262
Giải nhì
56387
17280
Giải ba
55838
87861
81301
12200
75630
88618
Giải tư
2320
0344
4038
5493
Giải năm
1853
5302
2858
0332
3887
9106
Giải sáu
107
095
442
Giải bẩy
53
71
80
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 5 6 7
8
0
0 2 8 8
2 4
3 3 6 8
1 2
1
0 0 7 7
3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 34,88,06,59,27,53,16,69,74,90,84,36,66,49,38,64,75,41,40,58,60,97,71,55,78,73,80
Giải đặc biệt
63134
Giải nhất
66488
Giải nhì
83106
50659
Giải ba
64327
85253
06416
70969
92174
48990
Giải tư
8984
4436
1466
5849
Giải năm
8638
1964
7075
3741
1240
4458
Giải sáu
860
897
971
Giải bẩy
55
78
73
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
7
4 6 8
0 1 9
3 5 8 9
0 4 6 9
1 3 4 5 8
0 4 8
0 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 81,61,32,16,97,71,84,62,48,84,36,45,36,83,62,00,71,55,93,40,41,09,44,21,92,26,62
Giải đặc biệt
44481
Giải nhất
08861
Giải nhì
02832
00516
Giải ba
79797
97171
25884
01962
05448
08284
Giải tư
6836
5645
2536
8583
Giải năm
3262
5900
6671
7555
0793
2640
Giải sáu
441
909
144
Giải bẩy
21
92
26
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
6
1 6
2 6 6
0 1 4 5 8
5
1 2 2 2
1 1
1 3 4 4
2 3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 18,24,36,97,49,10,61,00,42,67,77,22,28,83,77,11,68,60,00,06,61,96,53,87,35,49,42
Giải đặc biệt
81918
Giải nhất
25824
Giải nhì
12136
10697
Giải ba
61949
33310
79061
22400
85742
85067
Giải tư
1177
4922
6028
9883
Giải năm
4177
1011
8968
3260
7500
7006
Giải sáu
561
096
553
Giải bẩy
87
35
49
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 6
0 1 8
2 4 8
5 6
2 2 9 9
3
0 1 1 7 8
7 7
3 7
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2023
2 số cuối: 20,80,47,89,52,18,22,01,98,80,58,06,12,88,91,48,65,48,94,71,89,74,16,84,00,14,58
Giải đặc biệt
61820
Giải nhất
92980
Giải nhì
75547
22089
Giải ba
48152
67318
78622
65301
40398
81980
Giải tư
3658
6406
0212
2988
Giải năm
4791
9748
1765
2248
3694
0371
Giải sáu
389
974
716
Giải bẩy
84
00
14
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6
2 4 6 8
0 2

7 8 8
2 8 8
5
1 4
0 0 4 8 9 9
1 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 55,79,73,24,38,86,70,95,73,64,84,57,41,74,45,43,93,32,90,27,68,70,65,74,02,50,16
Giải đặc biệt
80755
Giải nhất
28579
Giải nhì
97673
33524
Giải ba
85938
05886
47570
39895
91973
30964
Giải tư
5084
4957
4141
7474
Giải năm
2445
9443
4893
8832
2490
7827
Giải sáu
068
670
765
Giải bẩy
74
02
50
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
4 7
2 8
1 3 5
0 5 7
4 5 8
0 0 3 3 4 4 9
4 6
0 3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 05,09,21,02,11,81,46,29,53,86,15,75,73,03,83,81,30,26,79,51,47,74,70,48,86,10,63
Giải đặc biệt
42105
Giải nhất
06909
Giải nhì
54521
44002
Giải ba
05311
76581
98146
75329
02653
37386
Giải tư
8315
2375
1673
0403
Giải năm
2683
9581
3630
3726
0379
1451
Giải sáu
347
874
370
Giải bẩy
48
86
10
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5 9
0 1 5
1 6 9
0
6 7 8
1 3
3
0 3 4 5 9
1 1 3 6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 23,47,87,60,14,72,11,39,67,29,47,38,78,41,91,86,21,48,59,17,31,35,23,00,46,30,93
Giải đặc biệt
24623
Giải nhất
35847
Giải nhì
45787
01860
Giải ba
60014
43972
03011
92939
16867
88829
Giải tư
9147
8938
7278
4241
Giải năm
5191
7286
3721
1848
9359
8717
Giải sáu
331
135
823
Giải bẩy
00
46
30
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 4 7
1 3 3 9
0 1 5 8 9
1 6 7 7 8
9
0 7
2 8
6 7
1 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 76,34,41,33,99,68,75,80,34,76,74,50,18,11,07,39,01,58,04,91,13,23,23,07,12,63,92
Giải đặc biệt
65576
Giải nhất
21834
Giải nhì
98341
78733
Giải ba
68199
77368
98075
59580
47734
63176
Giải tư
9274
4850
5518
3111
Giải năm
7707
0739
1301
8058
5604
4191
Giải sáu
013
523
323
Giải bẩy
07
12
63
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7 7
1 2 3 8
3 3
3 4 4 9
1
0 8
3 8
4 5 6 6
0
1 2 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 65,09,89,11,66,98,03,04,60,61,99,49,60,08,96,57,07,67,46,92,19,60,99,63,35,38,12
Giải đặc biệt
44265
Giải nhất
59509
Giải nhì
68989
53011
Giải ba
99466
91198
56803
55404
06860
51761
Giải tư
5199
2649
9460
1408
Giải năm
5496
4857
9907
3867
9046
6692
Giải sáu
919
860
899
Giải bẩy
63
35
38
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 7 8 9
1 2 9

5 8
6 9
7
0 0 0 1 3 5 6 7

9
2 6 8 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 63,04,05,00,32,72,80,61,95,52,43,03,59,21,87,55,46,84,56,58,52,39,19,13,54,34,96
Giải đặc biệt
06363
Giải nhất
75304
Giải nhì
29505
25800
Giải ba
33432
51472
46580
24161
76595
98352
Giải tư
7743
7403
1859
9221
Giải năm
3187
2855
8646
8584
0256
8458
Giải sáu
352
139
219
Giải bẩy
13
54
34
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4 5
3 9
1
2 4 9
3 6
2 2 4 5 6 8 9
1 3
2
0 4 7
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 11,42,12,49,71,10,05,89,91,63,05,31,58,44,51,21,93,33,93,06,36,12,34,60,25,68,65
Giải đặc biệt
89911
Giải nhất
05742
Giải nhì
50512
78149
Giải ba
88171
00910
17405
26389
88291
99363
Giải tư
7605
2631
8658
7044
Giải năm
8351
4521
5193
7433
2793
6406
Giải sáu
436
412
634
Giải bẩy
60
25
68
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 6
0 1 2 2
1 5
1 3 4 6
2 4 9
1 8
0 3 5 8
1
9
1 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 04 năm 2023
2 số cuối: 33,29,76,45,52,84,50,42,09,81,23,25,71,84,32,46,78,84,69,57,16,32,99,65,89,71,53
Giải đặc biệt
52333
Giải nhất
60129
Giải nhì
20276
16945
Giải ba
79852
81184
82950
55742
41809
54881
Giải tư
7123
3025
2171
9384
Giải năm
5032
6746
5678
8084
0969
7357
Giải sáu
116
932
199
Giải bẩy
65
89
71
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6
3 5 9
2 2 3
2 5 6
0 2 3 7
5 9
1 1 6 8
1 4 4 4 9
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 04,32,20,37,23,86,23,16,45,18,12,64,85,75,94,39,29,40,13,70,74,36,42,17,95,41,89
Giải đặc biệt
11504
Giải nhất
13132
Giải nhì
43820
11937
Giải ba
91023
02686
33623
25816
44645
58918
Giải tư
9812
8664
1685
4375
Giải năm
6194
6939
9829
3640
4213
8870
Giải sáu
374
236
642
Giải bẩy
17
95
41
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 3 6 7 8
0 3 3 9
2 6 7 9
0 1 2 5

4
0 4 5
5 6 9
4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 03 năm 2023
2 số cuối: 30,31,84,17,42,74,07,05,72,85,88,58,19,96,53,38,00,30,33,08,89,36,16,91,85,30,55
Giải đặc biệt
83230
Giải nhất
27431
Giải nhì
64284
25717
Giải ba
00542
39074
03807
48505
81972
52585
Giải tư
3688
5158
4819
5996
Giải năm
1953
7838
0600
4430
1433
9408
Giải sáu
989
736
316
Giải bẩy
91
85
30
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7 8
6 7 9

0 0 0 1 3 6 8
2
3 5 8

2 4
4 5 5 8 9
1 6