User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Thừa Thiên Huế.
Soạn tin SMS: LKQ TTH gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 06,43,37,57,46,49,27,90,27,21,29,78,21,82,83,22,24,52
Giải đặc biệt
509906
Giải nhất
38743
Giải nhì
36437
Giải ba
28957 - 58646
Giải tư
16349 - 61327 - 10090 - 35527 - 18521 - 29929 - 38278
Giải năm
0321
Giải sáu
3282 - 5483 - 4722
Giải bẩy
724
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

1 1 2 4 7 7 9
7
3 6 9
2 7

8
2 3
0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 06,94,04,76,84,82,85,16,70,41,82,62,70,03,15,28,75,17
Giải đặc biệt
589406
Giải nhất
50394
Giải nhì
64804
Giải ba
77976 - 55384
Giải tư
42782 - 95585 - 77316 - 27970 - 24741 - 31382 - 28362
Giải năm
8370
Giải sáu
0703 - 4815 - 8828
Giải bẩy
375
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6
5 6 7
8

1

2
0 0 5 6
2 2 4 5
4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 00,77,83,05,31,17,93,91,44,20,74,46,08,59,01,99,74,73
Giải đặc biệt
702100
Giải nhất
88577
Giải nhì
29583
Giải ba
75105 - 56631
Giải tư
54917 - 86693 - 88691 - 31244 - 32120 - 21074 - 81646
Giải năm
5908
Giải sáu
7559 - 6501 - 0699
Giải bẩy
374
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5 8
7
0
1
4 6
9

3 4 4 7
3
1 3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 13,83,41,25,59,97,13,16,35,18,17,85,39,81,61,00,00,19
Giải đặc biệt
301413
Giải nhất
00083
Giải nhì
39841
Giải ba
05125 - 40659
Giải tư
72197 - 48313 - 45616 - 77835 - 58618 - 82717 - 42085
Giải năm
8039
Giải sáu
2581 - 7661 - 4000
Giải bẩy
700
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
3 3 6 7 8 9
5
5 9
1
9
1

1 3 5
7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 92,78,93,45,86,07,91,28,78,76,86,82,39,86,17,67,10,53
Giải đặc biệt
857592
Giải nhất
87578
Giải nhì
15893
Giải ba
26545 - 11786
Giải tư
08807 - 04891 - 60328 - 61278 - 36476 - 06786 - 77282
Giải năm
8739
Giải sáu
3886 - 9117 - 9167
Giải bẩy
410
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 7
8
9
5
3
7
6 8 8
2 6 6 6
1 2 3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 36,63,83,62,82,90,16,41,82,01,95,34,87,38,67,28,10,21
Giải đặc biệt
988336
Giải nhất
13763
Giải nhì
07783
Giải ba
80662 - 97482
Giải tư
23690 - 23216 - 39841 - 26782 - 04001 - 47795 - 19434
Giải năm
7787
Giải sáu
5038 - 6667 - 6028
Giải bẩy
110
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 6
1 8
4 6 8
1

2 3 7

2 2 3 7
0 5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 72,68,41,51,99,15,41,18,26,06,76,71,65,37,36,11,40,98
Giải đặc biệt
006272
Giải nhất
72068
Giải nhì
02941
Giải ba
55851 - 21399
Giải tư
76915 - 93641 - 84418 - 13226 - 49106 - 21276 - 60171
Giải năm
5665
Giải sáu
5937 - 2136 - 6111
Giải bẩy
040
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 5 8
6
6 7
0 1 1
1
5 8
1 2 6

8 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 61,76,04,17,02,82,89,87,50,80,04,91,11,38,67,65,29,38
Giải đặc biệt
059261
Giải nhất
99576
Giải nhì
98704
Giải ba
50217 - 89902
Giải tư
26582 - 39089 - 97587 - 01250 - 79080 - 98404 - 37191
Giải năm
7711
Giải sáu
3838 - 7667 - 3565
Giải bẩy
029
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 4
1 7
9
8 8

0
1 5 7
6
0 2 7 9
1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 92,41,94,09,56,03,05,47,29,98,35,50,79,71,23,84,20,75
Giải đặc biệt
481192
Giải nhất
09641
Giải nhì
10094
Giải ba
85909 - 41756
Giải tư
15203 - 76005 - 95047 - 43729 - 21198 - 84835 - 30650
Giải năm
1579
Giải sáu
3971 - 2623 - 2784
Giải bẩy
220
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 9

0 3 9
5
1 7
0 6

1 5 9
4
2 4 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 68,10,46,56,96,64,00,81,02,56,71,88,55,31,86,80,09,17
Giải đặc biệt
550668
Giải nhất
14610
Giải nhì
83146
Giải ba
34456 - 56496
Giải tư
00664 - 01100 - 32781 - 98902 - 25556 - 03671 - 87588
Giải năm
1955
Giải sáu
0331 - 8686 - 2980
Giải bẩy
809
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 9
0 7

1
6
5 6 6
4 8
1
0 1 6 8
6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 07,37,98,57,35,54,14,73,23,08,74,18,93,27,74,89,49,28
Giải đặc biệt
373307
Giải nhất
48337
Giải nhì
82598
Giải ba
33357 - 43735
Giải tư
54254 - 33814 - 97273 - 69323 - 82808 - 55474 - 49618
Giải năm
1393
Giải sáu
1027 - 7974 - 7589
Giải bẩy
249
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
4 8
3 7 8
5 7
9
4 7

3 4 4
9
3 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 55,56,30,37,01,03,75,25,48,61,13,76,42,16,71,92,24,17
Giải đặc biệt
381455
Giải nhất
57756
Giải nhì
46230
Giải ba
60537 - 64001
Giải tư
55403 - 24975 - 24225 - 24048 - 15461 - 79113 - 99176
Giải năm
4842
Giải sáu
6016 - 2671 - 5692
Giải bẩy
924
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
3 6 7
4 5
0 7
2 8
5 6
1
1 5 6

2

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 07,70,08,02,97,34,17,43,19,47,11,04,22,08,23,23,59,11
Giải đặc biệt
524007
Giải nhất
03770
Giải nhì
60108
Giải ba
16402 - 30197
Giải tư
90634 - 23117 - 58143 - 29719 - 20247 - 34011 - 26904
Giải năm
1922
Giải sáu
9608 - 1123 - 0723
Giải bẩy
759
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 7 8 8
1 1 7 9
2 3 3
4
3 7
9

0

7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 55,28,66,41,17,95,82,69,38,36,42,79,11,39,70,55,41,96
Giải đặc biệt
690355
Giải nhất
48928
Giải nhì
94866
Giải ba
53341 - 80017
Giải tư
85795 - 18782 - 16869 - 87538 - 49636 - 20942 - 11579
Giải năm
4411
Giải sáu
0439 - 0770 - 6755
Giải bẩy
341
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 7
8
6 8 9
1 1 2
5 5
6 9
0 9
2
5 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 61,48,88,77,85,86,07,69,27,95,59,09,13,68,09,61,32,39
Giải đặc biệt
745361
Giải nhất
46948
Giải nhì
99688
Giải ba
34277 - 05285
Giải tư
12186 - 58507 - 89869 - 72527 - 45195 - 38259 - 65209
Giải năm
2913
Giải sáu
0968 - 5209 - 0361
Giải bẩy
632
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9 9
3
7
2 9
8
9
1 1 8 9
7
5 6 8
5

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 83,24,71,37,77,93,65,28,66,20,85,94,08,54,69,47,23,28
Giải đặc biệt
737783
Giải nhất
04724
Giải nhì
70971
Giải ba
19037 - 99877
Giải tư
50293 - 77665 - 51128 - 20866 - 04520 - 28185 - 63294
Giải năm
0708
Giải sáu
5054 - 0869 - 0647
Giải bẩy
523
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

0 3 4 8 8
7
7
4
5 6 9
1 7
3 5
3 4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 17,17,30,08,55,91,17,38,25,97,63,62,41,94,68,24,09,85
Giải đặc biệt
828017
Giải nhất
07017
Giải nhì
90330
Giải ba
55308 - 79455
Giải tư
61591 - 06317 - 72638 - 23625 - 60697 - 09763 - 11162
Giải năm
3441
Giải sáu
0094 - 2568 - 0424
Giải bẩy
609
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
7 7 7
4 5
0 8
1
5
2 3 8

5
1 4 7

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 49,56,74,62,11,45,94,50,29,29,08,46,94,00,48,45,00,96
Giải đặc biệt
658149
Giải nhất
15356
Giải nhì
36074
Giải ba
56762 - 47911
Giải tư
41445 - 19194 - 84050 - 20029 - 23429 - 76908 - 58146
Giải năm
0194
Giải sáu
3000 - 3948 - 5545
Giải bẩy
000
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 8
1
9 9

5 5 6 8 9
0 6
2
4

4 4 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 81,05,82,02,91,30,71,98,44,67,49,25,25,17,28,52,01,25
Giải đặc biệt
986281
Giải nhất
63805
Giải nhì
88382
Giải ba
49802 - 68191
Giải tư
77130 - 30171 - 79398 - 11844 - 54967 - 27449 - 23225
Giải năm
6325
Giải sáu
7117 - 9928 - 8852
Giải bẩy
101
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5
7
5 5 5 8
0
4 9
2
7
1
1 2
1 8

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 22,60,91,91,87,15,55,77,36,40,38,41,19,35,40,70,30,19
Giải đặc biệt
810522
Giải nhất
28060
Giải nhì
01391
Giải ba
60291 - 95587
Giải tư
16015 - 83955 - 38377 - 85836 - 55040 - 15638 - 95041
Giải năm
4019
Giải sáu
1535 - 8540 - 2270
Giải bẩy
330
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 9 9
2
0 5 6 8
0 0 1
5
0
0 7
7
1 1

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 01,77,02,37,58,69,94,19,30,00,28,92,06,87,07,25,72,70
Giải đặc biệt
467901
Giải nhất
63677
Giải nhì
11902
Giải ba
67637 - 54058
Giải tư
51169 - 74994 - 46319 - 51630 - 10600 - 21128 - 01592
Giải năm
8206
Giải sáu
2087 - 1907 - 5025
Giải bẩy
872
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 6 7
9
5 8
0 7

8
9
0 2 7
7
2 4

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 35,89,79,76,02,24,00,22,90,41,31,71,06,02,52,85,84,84
Giải đặc biệt
029735
Giải nhất
67589
Giải nhì
29179
Giải ba
94276 - 57102
Giải tư
40124 - 28100 - 12322 - 06990 - 78741 - 64731 - 88971
Giải năm
4406
Giải sáu
7602 - 4752 - 3585
Giải bẩy
384
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 6

2 4
1 5
1
2

1 6 9
4 4 5 9
0

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 96,34,41,53,09,90,86,38,28,85,21,77,43,09,01,35,14,03
Giải đặc biệt
060496
Giải nhất
42134
Giải nhì
79341
Giải ba
13153 - 07509
Giải tư
18590 - 19186 - 41338 - 17028 - 45085 - 34121 - 24277
Giải năm
3043
Giải sáu
7709 - 9901 - 1735
Giải bẩy
614
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 9 9
4
1 8
4 5 8
1 3
3

7
5 6
0 6

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 02,24,52,14,18,51,12,06,41,45,44,32,07,10,83,10,23,93
Giải đặc biệt
247502
Giải nhất
93524
Giải nhì
86152
Giải ba
67114 - 21218
Giải tư
32651 - 88412 - 39006 - 66241 - 65245 - 05344 - 25332
Giải năm
7307
Giải sáu
0610 - 0783 - 4410
Giải bẩy
423
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 7
0 0 2 4 8
3 4
2
1 4 5
1 2


3
3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 93,50,18,07,29,75,11,54,36,40,05,59,23,03,00,32,93,01
Giải đặc biệt
269193
Giải nhất
66650
Giải nhì
92618
Giải ba
09307 - 92129
Giải tư
03575 - 49811 - 45954 - 70236 - 48340 - 92305 - 60059
Giải năm
5523
Giải sáu
4103 - 8900 - 5232
Giải bẩy
993
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 5 7
1 8
3 9
2 6
0
0 4 9

5

3 3

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 12,48,45,33,61,56,75,28,37,83,32,81,89,02,31,80,74,00
Giải đặc biệt
878512
Giải nhất
07348
Giải nhì
06245
Giải ba
72033 - 82661
Giải tư
83256 - 66675 - 70928 - 97237 - 80583 - 67832 - 82281
Giải năm
6389
Giải sáu
2102 - 2131 - 7680
Giải bẩy
674
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
2
8
1 2 3 7
5 8
6
1
4 5
0 1 3 9

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 22,05,40,63,12,45,80,68,71,11,63,93,44,13,76,59,41,89
Giải đặc biệt
100822
Giải nhất
45105
Giải nhì
22040
Giải ba
92963 - 02912
Giải tư
93545 - 21580 - 88468 - 76571 - 19111 - 46463 - 84393
Giải năm
6944
Giải sáu
0313 - 1876 - 8259
Giải bẩy
141
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 2 3
2

0 1 4 5
9
3 3 8
1 6
0 9
3