Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Trung hôm nay
Đắc Nông
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Quảng Bình
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 30,76,78,39,92,88,16,22,28,86,12,56,30,99,27,81,24,89
Giải đặc biệt
038430
Giải nhất
59076
Giải nhì
35178
Giải ba
72839 - 51792
Giải tư
34488 - 23216 - 65222 - 17328 - 34286 - 91712 - 67956
Giải năm
7830
Giải sáu
2599 - 3127 - 2581
Giải bẩy
724
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 6
2 4 7 8
0 0 9

6

6 8
1 6 8 9
2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 76,12,61,80,14,16,56,89,02,43,58,62,61,64,23,93,74,73
Giải đặc biệt
853776
Giải nhất
05912
Giải nhì
13261
Giải ba
69380 - 93914
Giải tư
03116 - 49656 - 43389 - 72402 - 96643 - 24858 - 90762
Giải năm
0261
Giải sáu
3064 - 1423 - 4893
Giải bẩy
774
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 4 6
3

3
6 8
1 1 2 4
3 4 6
0 9
3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 11,94,92,35,77,51,13,08,51,50,26,46,73,87,50,81,37,53
Giải đặc biệt
197311
Giải nhất
61094
Giải nhì
05692
Giải ba
86135 - 73577
Giải tư
72051 - 29013 - 78408 - 04151 - 54750 - 79226 - 70246
Giải năm
3673
Giải sáu
0187 - 2550 - 6381
Giải bẩy
337
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 3
6
5 7
6
0 0 1 1 3

3 7
1 7
2 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 24,06,92,61,68,40,98,04,37,38,01,91,58,85,23,25,96,67
Giải đặc biệt
928024
Giải nhất
18706
Giải nhì
72792
Giải ba
22361 - 66168
Giải tư
61240 - 74798 - 89704 - 37737 - 95538 - 63601 - 75691
Giải năm
5158
Giải sáu
9485 - 6623 - 0025
Giải bẩy
396
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6

3 4 5
7 8
0
8
1 7 8

5
1 2 6 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 08,59,85,68,19,81,88,39,32,33,75,91,83,60,19,95,08,67
Giải đặc biệt
782808
Giải nhất
62359
Giải nhì
84685
Giải ba
07768 - 57119
Giải tư
18781 - 26288 - 50039 - 80432 - 29833 - 74175 - 87091
Giải năm
7383
Giải sáu
3660 - 9619 - 0095
Giải bẩy
108
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
9 9

2 3 9

9
0 7 8
5
1 3 5 8
1 5

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 86,45,30,34,53,88,36,67,56,98,09,11,08,15,24,94,89,35
Giải đặc biệt
591586
Giải nhất
51745
Giải nhì
88330
Giải ba
94134 - 33953
Giải tư
24088 - 93436 - 83267 - 25056 - 11098 - 53609 - 07911
Giải năm
7508
Giải sáu
9815 - 1624 - 5794
Giải bẩy
689
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1 5
4
0 4 5 6
5
3 6
7

6 8 9
4 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 50,68,79,45,70,83,00,42,42,45,86,72,47,72,93,25,31,36
Giải đặc biệt
424150
Giải nhất
04868
Giải nhì
31079
Giải ba
47145 - 68670
Giải tư
53383 - 67900 - 66642 - 02142 - 75345 - 05586 - 38472
Giải năm
0347
Giải sáu
5872 - 8693 - 7725
Giải bẩy
031
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

5
1 6
2 2 5 5 7
0
8
0 2 2 9
3 6
3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 19,75,79,85,86,40,01,32,43,84,86,49,52,64,84,08,84,48
Giải đặc biệt
145019
Giải nhất
20975
Giải nhì
64179
Giải ba
46185 - 34486
Giải tư
51440 - 29301 - 66732 - 23643 - 28584 - 05786 - 26449
Giải năm
9252
Giải sáu
8364 - 5884 - 6308
Giải bẩy
484
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
9

2
0 3 8 9
2
4
5 9
4 4 4 5 6 6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 47,98,80,37,53,42,16,90,13,85,87,50,82,66,97,76,36,08
Giải đặc biệt
642147
Giải nhất
86198
Giải nhì
80480
Giải ba
13037 - 15553
Giải tư
34542 - 20116 - 60690 - 45913 - 55785 - 15487 - 67850
Giải năm
3082
Giải sáu
7866 - 5997 - 8676
Giải bẩy
836
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 6

6 7
2 7
0 3
6
6
0 2 5 7
0 7 8

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 52,15,31,50,80,95,63,78,55,06,49,27,06,04,39,97,88,83
Giải đặc biệt
264552
Giải nhất
23915
Giải nhì
49031
Giải ba
48850 - 59080
Giải tư
37695 - 81163 - 74578 - 03155 - 18906 - 54849 - 59127
Giải năm
0606
Giải sáu
2104 - 1139 - 5697
Giải bẩy
588
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 6
5
7
1 9
9
0 2 5
3
8
0 3 8
5 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 29,84,11,71,72,64,50,48,88,35,91,34,54,76,07,52,57,39
Giải đặc biệt
547829
Giải nhất
00484
Giải nhì
10011
Giải ba
92271 - 42372
Giải tư
20264 - 28350 - 80448 - 07588 - 48035 - 41891 - 77634
Giải năm
8554
Giải sáu
7076 - 1207 - 9552
Giải bẩy
957
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1
9
4 5 9
8
0 2 4 7
4
1 2 6
4 8
1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2023

2 số cuối: 68,26,47,04,50,14,37,46,86,11,60,87,10,71,33,85,96,09
Giải đặc biệt
688368
Giải nhất
74026
Giải nhì
74447
Giải ba
69504 - 39450
Giải tư
20914 - 23637 - 51946 - 66386 - 91411 - 58660 - 72387
Giải năm
9310
Giải sáu
0871 - 5233 - 3385
Giải bẩy
296
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
0 1 4
6
3 7
6 7
0
0 8
1
5 6 7
6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 77,86,99,78,77,02,70,23,20,81,33,51,26,15,80,66,46,57
Giải đặc biệt
202977
Giải nhất
40186
Giải nhì
76599
Giải ba
96178 - 08177
Giải tư
58102 - 56870 - 83323 - 62920 - 63881 - 89133 - 35451
Giải năm
6226
Giải sáu
1915 - 1680 - 3466
Giải bẩy
546
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5
0 3 6
3
6
1 7
6
0 7 7 8
0 1 6
9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 40,55,04,93,27,04,55,32,11,63,58,12,66,23,18,18,64,38
Giải đặc biệt
439840
Giải nhất
48555
Giải nhì
05604
Giải ba
56393 - 84327
Giải tư
56204 - 46055 - 28732 - 20311 - 43163 - 14858 - 62612
Giải năm
8566
Giải sáu
9323 - 5618 - 0718
Giải bẩy
064
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4
1 2 8 8
3 7
2 8
0
5 5 8
3 4 6


3

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 64,71,26,55,40,56,81,93,99,02,15,94,65,68,33,72,22,31
Giải đặc biệt
334364
Giải nhất
54871
Giải nhì
54226
Giải ba
21155 - 43240
Giải tư
11756 - 62381 - 08993 - 83299 - 90702 - 31115 - 33894
Giải năm
5965
Giải sáu
6568 - 1033 - 8872
Giải bẩy
922
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5
2 6
1 3
0
5 6
4 5 8
1 2
1
3 4 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 83,06,04,22,40,56,42,72,73,36,65,03,09,97,02,09,95,26
Giải đặc biệt
063283
Giải nhất
35806
Giải nhì
07504
Giải ba
38022 - 55240
Giải tư
38156 - 98542 - 53672 - 04473 - 81036 - 59665 - 53503
Giải năm
6209
Giải sáu
8297 - 3402 - 4009
Giải bẩy
995
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 6 9 9

2 6
6
0 2
6
5
2 3
3
5 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2023

2 số cuối: 70,34,90,24,20,12,58,81,00,35,55,84,41,75,88,70,01,55
Giải đặc biệt
875870
Giải nhất
68534
Giải nhì
40890
Giải ba
13524 - 09020
Giải tư
84612 - 60058 - 15281 - 04600 - 14335 - 24255 - 90584
Giải năm
2541
Giải sáu
0775 - 4688 - 6170
Giải bẩy
801
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
2
0 4
4 5
1
5 5 8

0 0 5
1 4 8
0

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 83,53,93,18,94,34,80,32,58,95,99,79,36,57,61,12,95,40
Giải đặc biệt
658883
Giải nhất
15353
Giải nhì
77493
Giải ba
22318 - 01594
Giải tư
40034 - 40280 - 63232 - 09258 - 95895 - 92799 - 96679
Giải năm
4436
Giải sáu
3157 - 6861 - 9312
Giải bẩy
195
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 8

2 4 6
0
3 7 8
1
9
0 3
3 4 5 5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 94,92,17,70,20,52,63,07,12,20,37,64,32,29,30,24,68,19
Giải đặc biệt
699494
Giải nhất
03192
Giải nhì
71117
Giải ba
10570 - 99720
Giải tư
38652 - 95763 - 57107 - 49612 - 49220 - 01637 - 32064
Giải năm
1432
Giải sáu
1029 - 6530 - 2724
Giải bẩy
368
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 7 9
0 0 4 9
0 2 7

2
3 4 8
0

2 4

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 04,91,80,18,21,08,90,58,14,23,57,46,03,04,42,76,62,66
Giải đặc biệt
452004
Giải nhất
65391
Giải nhì
34080
Giải ba
46918 - 55421
Giải tư
93708 - 55090 - 74658 - 74314 - 40223 - 95657 - 22246
Giải năm
7603
Giải sáu
6504 - 8542 - 3376
Giải bẩy
662
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 4 8
4 8
1 3

2 6
7 8
2 6
6
0
0 1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2023

2 số cuối: 84,44,42,50,99,55,77,86,38,99,74,13,87,67,90,34,27,32
Giải đặc biệt
139284
Giải nhất
73544
Giải nhì
81642
Giải ba
43050 - 73599
Giải tư
54655 - 49677 - 94786 - 91538 - 11599 - 73374 - 75013
Giải năm
7387
Giải sáu
9367 - 8390 - 8434
Giải bẩy
627
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
7
2 4 8
2 4
0 5
7
4 7
4 6 7
0 9 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 18,68,10,58,19,46,87,90,30,59,54,31,02,46,45,37,87,84
Giải đặc biệt
679318
Giải nhất
01668
Giải nhì
13810
Giải ba
63758 - 87219
Giải tư
01746 - 95187 - 64190 - 27230 - 98359 - 37354 - 14831
Giải năm
0502
Giải sáu
0146 - 9045 - 3937
Giải bẩy
387
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 8 9

0 1 7
5 6 6
4 8 9
8

4 7 7
0

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 99,98,67,31,90,77,96,14,66,89,75,61,88,67,10,28,62,90
Giải đặc biệt
972499
Giải nhất
73298
Giải nhì
42967
Giải ba
67731 - 36890
Giải tư
21877 - 04696 - 98014 - 11666 - 31789 - 24475 - 12061
Giải năm
1688
Giải sáu
9267 - 5710 - 4628
Giải bẩy
762
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4
8
1


1 2 6 7 7
5 7
8 9
0 0 6 8 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 18,87,01,93,12,96,22,48,40,37,05,50,37,85,12,48,43,93
Giải đặc biệt
138218
Giải nhất
32887
Giải nhì
20001
Giải ba
16593 - 34812
Giải tư
88196 - 45322 - 82148 - 32740 - 59337 - 62805 - 92350
Giải năm
8737
Giải sáu
1485 - 6412 - 6648
Giải bẩy
343
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2 2 8
2
7 7
0 3 8 8
0


5 7
3 3 6

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 04 năm 2023

2 số cuối: 02,02,20,85,39,73,15,60,61,65,65,02,17,30,01,70,36,91
Giải đặc biệt
849202
Giải nhất
69002
Giải nhì
65820
Giải ba
05585 - 84139
Giải tư
82073 - 42115 - 04960 - 02261 - 37465 - 19265 - 11502
Giải năm
5717
Giải sáu
7230 - 2301 - 1670
Giải bẩy
636
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2 2
5 7
0
0 6 9


0 1 5 5
0 3
5
1

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 07,07,84,07,45,44,60,92,69,60,54,25,88,40,74,39,31,60
Giải đặc biệt
661707
Giải nhất
19207
Giải nhì
02984
Giải ba
33507 - 93145
Giải tư
47844 - 23660 - 16692 - 35369 - 13560 - 32354 - 36825
Giải năm
3388
Giải sáu
6840 - 3774 - 5839
Giải bẩy
731
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 7

5
1 9
0 4 5
4
0 0 0 9
4
4 8
2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 97,93,66,08,60,48,16,03,65,69,45,72,02,02,22,44,91,34
Giải đặc biệt
256397
Giải nhất
92793
Giải nhì
42866
Giải ba
11208 - 88560
Giải tư
82148 - 21716 - 38203 - 63265 - 53869 - 08145 - 52872
Giải năm
0002
Giải sáu
0402 - 8322 - 6744
Giải bẩy
391
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3 8
6
2
4
4 5 8

0 5 6 9
2

1 3 7

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 87,61,95,70,19,48,03,57,49,59,15,39,63,02,43,24,08,99
Giải đặc biệt
419887
Giải nhất
62461
Giải nhì
23195
Giải ba
74170 - 13819
Giải tư
87348 - 49503 - 59357 - 00149 - 92459 - 45115 - 26639
Giải năm
1063
Giải sáu
2602 - 8343 - 3624
Giải bẩy
108
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8
5 9
4
9
3 8 9
7 9
1 3
0
7
5 9

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 75,49,55,02,13,31,42,16,35,46,18,16,53,65,00,09,36,92
Giải đặc biệt
059075
Giải nhất
67249
Giải nhì
63755
Giải ba
49002 - 04413
Giải tư
13531 - 64942 - 65716 - 67435 - 05546 - 42018 - 61816
Giải năm
0753
Giải sáu
5565 - 0700 - 9809
Giải bẩy
136
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 9
3 6 6 8

1 5 6
2 6 9
3 5
5
5

2

Kết quả xổ số Quảng Bình
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 03 năm 2023

2 số cuối: 05,14,00,55,86,67,21,40,64,91,58,08,92,92,81,56,90,15
Giải đặc biệt
115905
Giải nhất
72414
Giải nhì
62700
Giải ba
33955 - 53286
Giải tư
04267 - 34821 - 02640 - 47164 - 40391 - 51658 - 41708
Giải năm
2692
Giải sáu
7792 - 2481 - 2156
Giải bẩy
190
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 8
4 5
1

0
5 6 8
4 7

1 6
0 1 2 2