Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Gia Lai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Gia Lai.
Soạn tin SMS: LKQ GL gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 15,60,85,22,24,22,35,17,35,24,54,78,97,00,32,81,07,58
Giải đặc biệt
871615
Giải nhất
77560
Giải nhì
03085
Giải ba
17422 - 64724
Giải tư
23022 - 51435 - 71017 - 76635 - 89524 - 17354 - 79278
Giải năm
0897
Giải sáu
2300 - 5632 - 3081
Giải bẩy
307
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
5 7
2 2 4 4
2 5 5

4 8
0
8
1 5
7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 52,58,87,96,41,05,28,50,55,50,71,53,30,58,51,27,65,24
Giải đặc biệt
886252
Giải nhất
14858
Giải nhì
78187
Giải ba
70296 - 55741
Giải tư
29505 - 09428 - 35450 - 28155 - 64350 - 04971 - 98753
Giải năm
5830
Giải sáu
7058 - 3651 - 2227
Giải bẩy
365
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

4 7 8
0
1
0 0 1 2 3 5 8 8
5
1
7
6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 37,18,15,94,92,24,02,34,85,26,29,40,46,21,45,73,11,98
Giải đặc biệt
148637
Giải nhất
69018
Giải nhì
44515
Giải ba
62094 - 55692
Giải tư
75424 - 69402 - 94134 - 32985 - 41926 - 79429 - 11940
Giải năm
1746
Giải sáu
7921 - 6845 - 1473
Giải bẩy
311
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 5 8
1 4 6 9
4 7
0 5 6


3
5
2 4 8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 61,41,48,97,76,44,25,87,54,82,41,24,42,44,96,69,03,55
Giải đặc biệt
376161
Giải nhất
98141
Giải nhì
82748
Giải ba
16897 - 84576
Giải tư
62544 - 49425 - 41887 - 05054 - 18382 - 56741 - 87924
Giải năm
5742
Giải sáu
0144 - 2396 - 4869
Giải bẩy
703
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

4 5

1 1 2 4 4 8
4 5
1 9
6
2 7
6 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 56,59,20,25,25,89,18,97,85,43,84,86,32,15,28,42,37,11
Giải đặc biệt
366856
Giải nhất
38859
Giải nhì
83620
Giải ba
80725 - 56225
Giải tư
13989 - 71418 - 63597 - 76885 - 72343 - 61684 - 54086
Giải năm
2232
Giải sáu
2315 - 4728 - 3142
Giải bẩy
037
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5 8
0 5 5 8
2 7
2 3
6 9


4 5 6 9
7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 15,38,69,61,85,63,06,96,77,14,68,46,97,25,65,96,46,90
Giải đặc biệt
774015
Giải nhất
10838
Giải nhì
86369
Giải ba
04861 - 89985
Giải tư
45963 - 95806 - 62496 - 46777 - 03214 - 35168 - 34046
Giải năm
8297
Giải sáu
2425 - 6365 - 4396
Giải bẩy
346
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
4 5
5
8
6 6

1 3 5 8 9
7
5
0 6 6 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 07,20,57,40,96,73,67,41,71,24,93,02,22,65,79,15,58,12
Giải đặc biệt
687607
Giải nhất
34720
Giải nhì
18557
Giải ba
98940 - 35596
Giải tư
17273 - 73367 - 19141 - 26371 - 09624 - 53693 - 72702
Giải năm
4722
Giải sáu
5365 - 0479 - 2015
Giải bẩy
158
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
2 5
0 2 4

0 1
7 8
5 7
1 3 9

3 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 14,63,36,20,83,60,62,86,72,96,99,40,68,96,46,22,80,01
Giải đặc biệt
547914
Giải nhất
74563
Giải nhì
43136
Giải ba
07920 - 94983
Giải tư
34760 - 27562 - 50186 - 00772 - 92796 - 35099 - 44040
Giải năm
4968
Giải sáu
6596 - 1446 - 4022
Giải bẩy
180
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4
0 2
6
0 6

0 2 3 8
2
0 3 6
6 6 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 66,70,16,78,69,14,14,11,26,84,99,68,60,04,48,55,40,21
Giải đặc biệt
592566
Giải nhất
44070
Giải nhì
00416
Giải ba
02378 - 81769
Giải tư
08014 - 03714 - 52811 - 73626 - 60284 - 86599 - 04068
Giải năm
2960
Giải sáu
1504 - 2248 - 0655
Giải bẩy
540
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1 4 4 6
1 6

0 8
5
0 6 8 9
0 8
4
9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 03,83,24,75,32,76,90,87,26,73,62,28,15,51,58,02,19,85
Giải đặc biệt
433603
Giải nhất
89383
Giải nhì
04324
Giải ba
55075 - 11932
Giải tư
87776 - 11390 - 85987 - 01326 - 72273 - 50562 - 24328
Giải năm
3415
Giải sáu
9551 - 8558 - 3002
Giải bẩy
919
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
5 9
4 6 8
2

1 8
2
3 5 6
3 5 7
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 02,74,19,85,43,59,19,25,78,25,63,38,08,85,37,97,68,83
Giải đặc biệt
325302
Giải nhất
99074
Giải nhì
72319
Giải ba
76085 - 23943
Giải tư
85559 - 56019 - 12325 - 32778 - 48425 - 51163 - 85938
Giải năm
5608
Giải sáu
1885 - 7137 - 7997
Giải bẩy
568
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
9 9
5 5
7 8
3
9
3 8
4 8
3 5 5
7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 02,65,22,92,90,50,57,88,59,66,77,38,27,32,12,91,00,95
Giải đặc biệt
702202
Giải nhất
29865
Giải nhì
21622
Giải ba
39692 - 46390
Giải tư
62350 - 98157 - 59388 - 05859 - 06066 - 03977 - 67138
Giải năm
5327
Giải sáu
5832 - 5512 - 4191
Giải bẩy
100
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
2
2 7
2 8

0 7 9
5 6
7
8
0 1 2 5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 87,06,95,61,77,72,46,76,07,51,85,76,93,97,43,47,69,08
Giải đặc biệt
426387
Giải nhất
60106
Giải nhì
54795
Giải ba
70761 - 04977
Giải tư
44272 - 69546 - 21576 - 58807 - 97151 - 34485 - 06276
Giải năm
3693
Giải sáu
1097 - 3243 - 2847
Giải bẩy
269
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 83 6 7
1
1 9
2 6 6 7
5 7
3 5 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 12,93,94,46,70,90,04,22,17,95,41,27,34,25,35,14,22,73
Giải đặc biệt
852712
Giải nhất
32393
Giải nhì
85994
Giải ba
66646 - 26770
Giải tư
58290 - 04404 - 88422 - 53117 - 30195 - 19041 - 25927
Giải năm
4934
Giải sáu
8525 - 5635 - 3314
Giải bẩy
422
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 4 7
2 2 5 7
4 5
1 6


0 3

0 3 4 5

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 94,48,40,35,67,00,11,99,79,29,32,42,53,64,28,08,30,15
Giải đặc biệt
521394
Giải nhất
47248
Giải nhì
72540
Giải ba
88335 - 00467
Giải tư
01300 - 85011 - 79099 - 19079 - 14929 - 01532 - 61342
Giải năm
2753
Giải sáu
4364 - 6128 - 8908
Giải bẩy
830
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
1 5
8 9
0 2 5
0 2 8
3
4 7
9

4 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 82,92,60,17,47,00,22,97,71,33,68,75,03,13,15,06,86,47
Giải đặc biệt
677482
Giải nhất
12992
Giải nhì
71660
Giải ba
60317 - 19547
Giải tư
27700 - 42922 - 12597 - 00571 - 94033 - 76368 - 54875
Giải năm
2403
Giải sáu
1313 - 5015 - 1106
Giải bẩy
586
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6
3 5 7
2
3
7 7

0 8
1 5
2 6
2 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 34,72,14,24,53,58,67,22,25,34,50,40,03,72,50,70,06,52
Giải đặc biệt
075034
Giải nhất
88072
Giải nhì
93614
Giải ba
27524 - 83453
Giải tư
40258 - 89267 - 45022 - 28925 - 74834 - 67650 - 68840
Giải năm
6603
Giải sáu
9772 - 2750 - 7070
Giải bẩy
306
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
4
2 4 5
4 4
0
0 0 2 3 8
7
0 2 2


Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2019

2 số cuối: 68,66,23,64,36,83,91,69,03,67,51,23,54,07,83,16,68,92
Giải đặc biệt
322168
Giải nhất
82966
Giải nhì
89623
Giải ba
94264 - 96636
Giải tư
75683 - 04191 - 24869 - 17003 - 56267 - 50751 - 42423
Giải năm
4754
Giải sáu
1007 - 7883 - 7816
Giải bẩy
868
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
6
3 3
6

1 4
4 6 7 8 8 9

3 3
1 2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019

2 số cuối: 72,23,42,50,77,01,80,69,26,51,66,09,42,54,51,16,47,73
Giải đặc biệt
720272
Giải nhất
48323
Giải nhì
97742
Giải ba
73850 - 22877
Giải tư
28701 - 79680 - 30369 - 07026 - 97551 - 18566 - 90809
Giải năm
0042
Giải sáu
3554 - 4951 - 9716
Giải bẩy
847
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
6
3 6

2 2 7
0 1 1 4
6 9
2 3 7
0

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019

2 số cuối: 32,60,38,67,60,50,30,89,15,68,86,52,03,87,29,18,18,39
Giải đặc biệt
921332
Giải nhất
67560
Giải nhì
14938
Giải ba
57467 - 33360
Giải tư
51050 - 55130 - 19689 - 25915 - 78468 - 71686 - 06452
Giải năm
0603
Giải sáu
7287 - 6029 - 9718
Giải bẩy
418
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5 8 8
9
0 2 8 9

0 2
0 0 7 8

6 7 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 11 năm 2019

2 số cuối: 09,91,32,46,37,88,12,67,91,30,32,37,36,17,56,53,24,47
Giải đặc biệt
992909
Giải nhất
04291
Giải nhì
75332
Giải ba
95646 - 22637
Giải tư
98888 - 46112 - 63667 - 66091 - 91330 - 91232 - 13137
Giải năm
8736
Giải sáu
1617 - 7256 - 1853
Giải bẩy
624
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 7
4
0 2 2 6 7 7
6 7
3 6
7

8
1 1

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 2019

2 số cuối: 61,28,26,01,62,83,54,44,28,11,77,75,81,83,71,87,28,65
Giải đặc biệt
574361
Giải nhất
65028
Giải nhì
00426
Giải ba
12301 - 00962
Giải tư
79583 - 35854 - 67444 - 67928 - 82711 - 26577 - 08975
Giải năm
9381
Giải sáu
2983 - 9271 - 1187
Giải bẩy
028
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1
6 8 8 8

4
4
1 2 5
1 5 7
1 3 3 7

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 10 năm 2019

2 số cuối: 05,48,53,48,49,98,28,98,75,08,99,70,02,96,33,74,81,52
Giải đặc biệt
129905
Giải nhất
02548
Giải nhì
92353
Giải ba
40548 - 62249
Giải tư
07598 - 91528 - 25598 - 50375 - 93908 - 82399 - 72970
Giải năm
9202
Giải sáu
4196 - 9433 - 1074
Giải bẩy
181
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 8

8
3
8 8 9
2 3

0 4 5
1
6 8 8 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019

2 số cuối: 39,16,62,81,37,43,69,35,56,58,92,19,77,79,73,73,58,78
Giải đặc biệt
238239
Giải nhất
93616
Giải nhì
81062
Giải ba
01281 - 25737
Giải tư
74843 - 55369 - 70035 - 84056 - 73058 - 64992 - 16019
Giải năm
7977
Giải sáu
4679 - 7673 - 1173
Giải bẩy
558
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 9

5 7 9
3
6 8 8
2 9
3 3 7 8 9
1
2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019

2 số cuối: 08,37,98,11,41,53,34,20,17,27,28,34,29,95,53,60,39,16
Giải đặc biệt
676108
Giải nhất
56237
Giải nhì
56398
Giải ba
91911 - 93041
Giải tư
12953 - 38234 - 00820 - 01517 - 72027 - 79528 - 07234
Giải năm
0729
Giải sáu
9695 - 9253 - 4060
Giải bẩy
039
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 6 7
0 7 8 9
4 4 7 9
1
3 3
0


5 8

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2019

2 số cuối: 37,77,47,12,26,59,25,47,79,04,79,44,15,05,68,38,43,03
Giải đặc biệt
138037
Giải nhất
25077
Giải nhì
17647
Giải ba
61412 - 65626
Giải tư
60659 - 12825 - 38747 - 68779 - 90604 - 04679 - 76344
Giải năm
3415
Giải sáu
1805 - 7468 - 5438
Giải bẩy
943
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5
2 5
5 6
7 8
3 4 7 7
9
8
7 9 9


Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 09 năm 2019

2 số cuối: 50,40,44,26,92,58,36,96,73,03,62,24,79,47,30,44,61,87
Giải đặc biệt
204650
Giải nhất
57040
Giải nhì
03344
Giải ba
14926 - 35992
Giải tư
32458 - 74536 - 91396 - 38073 - 87703 - 09962 - 99924
Giải năm
6679
Giải sáu
4347 - 7630 - 3144
Giải bẩy
561
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

4 6
0 6
0 4 4 7
0 8
1 2
3 9
7
2 6

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 09 năm 2019

2 số cuối: 28,09,98,92,57,04,14,86,99,45,79,46,10,84,13,79,46,49
Giải đặc biệt
138528
Giải nhất
33209
Giải nhì
22598
Giải ba
32392 - 66557
Giải tư
39804 - 00014 - 95086 - 66399 - 72245 - 20279 - 23746
Giải năm
3910
Giải sáu
8984 - 7513 - 5779
Giải bẩy
846
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
0 3 4
8

5 6 6 9
7

9 9
4 6
2 8 9

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 09 năm 2019

2 số cuối: 92,31,24,31,42,23,52,37,32,48,58,59,58,57,41,70,20,92
Giải đặc biệt
575992
Giải nhất
69531
Giải nhì
37324
Giải ba
35931 - 64042
Giải tư
00423 - 76552 - 83137 - 21432 - 92848 - 18358 - 27659
Giải năm
0858
Giải sáu
0857 - 6641 - 3970
Giải bẩy
720
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 3 4
1 1 2 7
1 2 8
2 7 8 8 9

0

2 2

Kết quả xổ số Gia Lai
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 09 năm 2019

2 số cuối: 64,99,16,57,26,78,29,81,64,43,17,14,17,38,15,28,86,67
Giải đặc biệt
066164
Giải nhất
62599
Giải nhì
94316
Giải ba
36757 - 33126
Giải tư
41778 - 25229 - 74981 - 78564 - 74643 - 76917 - 85114
Giải năm
0417
Giải sáu
0738 - 9015 - 8028
Giải bẩy
986
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 6 7 7
6 8 9
8
3
7
4 4 7
8
1 6
9

QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512