User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Nẵng.
Soạn tin SMS: LKQ DNG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 22,51,05,52,76,83,66,49,88,31,07,67,04,98,15,21,09,54
Giải đặc biệt
848322
Giải nhất
72851
Giải nhì
36705
Giải ba
57252 - 91776
Giải tư
39983 - 91066 - 56149 - 09888 - 97531 - 42307 - 45967
Giải năm
2404
Giải sáu
2998 - 9115 - 1021
Giải bẩy
309
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 7 9
5
1 2
1
9
1 2 4
6 7
6
3 8
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 28,61,85,02,81,14,95,99,57,80,90,86,10,41,36,79,94,00
Giải đặc biệt
269328
Giải nhất
03661
Giải nhì
81185
Giải ba
65102 - 60381
Giải tư
64614 - 50595 - 65899 - 56457 - 19180 - 97290 - 80486
Giải năm
0610
Giải sáu
7141 - 3036 - 0579
Giải bẩy
994
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
0 4
8
6
1
7
1
9
0 1 5 6
0 4 5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 43,37,23,21,15,08,54,62,58,12,39,58,79,38,92,07,02,31
Giải đặc biệt
762043
Giải nhất
75637
Giải nhì
22923
Giải ba
56421 - 47815
Giải tư
66308 - 03154 - 04762 - 78058 - 96712 - 68239 - 43858
Giải năm
8779
Giải sáu
8538 - 0392 - 9207
Giải bẩy
602
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8
2 5
1 3
1 7 8 9
3
4 8 8
2
9

2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 47,12,13,70,58,52,33,06,30,05,70,83,08,91,01,29,17,02
Giải đặc biệt
740247
Giải nhất
98712
Giải nhì
34813
Giải ba
48570 - 46558
Giải tư
80352 - 70133 - 31806 - 79930 - 48205 - 31770 - 93783
Giải năm
6908
Giải sáu
5691 - 3601 - 1329
Giải bẩy
317
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 6 8
2 3 7
9
0 3
7
2 8

0 0
3
1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 97,10,65,63,57,11,34,41,57,47,23,44,59,01,46,98,77,00
Giải đặc biệt
278297
Giải nhất
84810
Giải nhì
46465
Giải ba
99663 - 28057
Giải tư
14211 - 99734 - 14741 - 67857 - 70947 - 90423 - 37644
Giải năm
3359
Giải sáu
0201 - 4746 - 9698
Giải bẩy
877
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
0 1
3
4
1 4 6 7
7 7 9
3 5
7

7 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 28,04,17,16,44,98,25,60,73,82,97,74,53,21,74,76,28,84
Giải đặc biệt
693928
Giải nhất
69604
Giải nhì
19317
Giải ba
19816 - 18644
Giải tư
13598 - 03425 - 27860 - 53473 - 66482 - 40897 - 49674
Giải năm
7153
Giải sáu
5221 - 5274 - 9576
Giải bẩy
028
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 7
1 5 8 8

4
3
0
3 4 4 6
2 4
7 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 87,48,52,99,50,40,94,85,14,12,43,85,16,36,64,20,04,77
Giải đặc biệt
418487
Giải nhất
24048
Giải nhì
56452
Giải ba
65699 - 48550
Giải tư
29540 - 77894 - 20485 - 22814 - 76712 - 52043 - 98485
Giải năm
2116
Giải sáu
2636 - 8364 - 0520
Giải bẩy
404
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 4 6
0
6
0 3 8
0 2
4
7
5 5 7
4 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 85,64,46,88,30,36,18,93,46,10,20,50,24,87,18,14,10,61
Giải đặc biệt
885385
Giải nhất
45264
Giải nhì
43846
Giải ba
48388 - 86830
Giải tư
60036 - 82518 - 19293 - 84546 - 27510 - 56420 - 82350
Giải năm
4424
Giải sáu
8287 - 7318 - 7814
Giải bẩy
610
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 4 8 8
0 4
0 6
6 6
0
1 4

5 7 8
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 45,55,64,28,60,32,91,86,66,94,50,49,98,18,18,97,50,66
Giải đặc biệt
611745
Giải nhất
47455
Giải nhì
22564
Giải ba
80928 - 16960
Giải tư
24332 - 24991 - 75986 - 59366 - 30694 - 91250 - 44349
Giải năm
5398
Giải sáu
6218 - 5918 - 9097
Giải bẩy
150
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 8
8
2
5 9
0 0 5
0 4 6 6

6
1 4 7 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 24,70,20,87,60,90,59,99,27,22,76,10,70,58,77,06,97,13
Giải đặc biệt
283324
Giải nhất
40970
Giải nhì
53220
Giải ba
52587 - 73160
Giải tư
82990 - 40559 - 02799 - 98027 - 07522 - 90476 - 26410
Giải năm
4670
Giải sáu
3558 - 2277 - 9306
Giải bẩy
197
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 3
0 2 4 7


8 9
0
0 0 6 7
7
0 7 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 80,04,42,46,62,94,07,93,05,53,95,82,28,86,73,01,67,35
Giải đặc biệt
153980
Giải nhất
48004
Giải nhì
77442
Giải ba
27946 - 84462
Giải tư
39994 - 15707 - 44293 - 22205 - 50253 - 88295 - 38682
Giải năm
7328
Giải sáu
7286 - 0573 - 8601
Giải bẩy
367
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5 7

8
5
2 6
3
2 7
3
0 2 6
3 4 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 34,71,42,45,08,64,08,69,38,68,28,14,09,80,72,86,12,88
Giải đặc biệt
120134
Giải nhất
38771
Giải nhì
56342
Giải ba
85545 - 28008
Giải tư
18464 - 07908 - 43169 - 35838 - 25468 - 91128 - 91114
Giải năm
1709
Giải sáu
1880 - 8372 - 3986
Giải bẩy
012
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 9
2 4
8
4 8
2 5

4 8 9
1 2
0 6 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 89,56,24,77,53,96,28,60,73,81,74,36,45,19,60,14,76,10
Giải đặc biệt
073189
Giải nhất
30856
Giải nhì
74924
Giải ba
50577 - 29953
Giải tư
84796 - 44928 - 29360 - 48773 - 21981 - 40074 - 53136
Giải năm
2045
Giải sáu
2819 - 3560 - 6314
Giải bẩy
476
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 9
4 8
6
5
3 6
0 0
3 4 6 7
1 9
6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 47,27,40,84,67,44,17,59,93,10,62,23,93,22,90,52,61,82
Giải đặc biệt
313247
Giải nhất
85027
Giải nhì
69340
Giải ba
04184 - 69967
Giải tư
76044 - 62217 - 61559 - 83493 - 34010 - 28562 - 83423
Giải năm
0993
Giải sáu
8422 - 0090 - 9952
Giải bẩy
861
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 7
2 3 7

0 4 7
2 9
1 2 7

2 4
0 3 3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 14,03,35,97,62,77,39,00,72,56,50,53,66,58,59,74,76,98
Giải đặc biệt
929214
Giải nhất
03703
Giải nhì
58435
Giải ba
17897 - 89762
Giải tư
07877 - 10339 - 31000 - 67372 - 57856 - 32650 - 51453
Giải năm
8666
Giải sáu
8858 - 7159 - 7574
Giải bẩy
376
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
4

5 9

0 3 6 8 9
2 6
2 4 6 7

7 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 52,68,92,41,17,66,17,68,88,92,22,03,16,37,55,62,94,50
Giải đặc biệt
389652
Giải nhất
89668
Giải nhì
22392
Giải ba
21041 - 11317
Giải tư
07466 - 85517 - 39068 - 30288 - 89892 - 91322 - 33903
Giải năm
7616
Giải sáu
2737 - 1255 - 2962
Giải bẩy
594
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
6 7 7
2
7
1
0 2 5
2 6 8 8

8
2 2 4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 23,04,88,37,81,95,97,29,73,81,09,09,46,10,62,03,51,65
Giải đặc biệt
188923
Giải nhất
55104
Giải nhì
82188
Giải ba
79437 - 88581
Giải tư
83095 - 06097 - 53629 - 02973 - 12981 - 59709 - 48809
Giải năm
6346
Giải sáu
1410 - 5362 - 5403
Giải bẩy
751
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 9 9
0
3 9
7
6
1
2 5
3
1 1 8
5 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 28,07,76,12,84,07,82,26,97,27,16,09,68,32,91,14,48,02
Giải đặc biệt
482928
Giải nhất
51107
Giải nhì
84776
Giải ba
92212 - 86984
Giải tư
22107 - 65982 - 94626 - 73497 - 55827 - 01016 - 50109
Giải năm
9268
Giải sáu
8532 - 7791 - 4714
Giải bẩy
348
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 7 9
2 4 6
6 7 8
2
8

8
6
2 4
1 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 84,32,83,63,44,43,06,02,37,66,84,89,74,84,98,29,57,05
Giải đặc biệt
012884
Giải nhất
78732
Giải nhì
35483
Giải ba
13063 - 93844
Giải tư
40343 - 28906 - 02102 - 52037 - 04366 - 71984 - 92289
Giải năm
9674
Giải sáu
2684 - 3898 - 5329
Giải bẩy
157
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6

9
2 7
3 4
7
3 6
4
3 4 4 4 9
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 25,36,41,65,84,33,50,84,07,68,70,27,23,86,70,11,68,89
Giải đặc biệt
933125
Giải nhất
11136
Giải nhì
32341
Giải ba
92465 - 41484
Giải tư
01833 - 70450 - 49684 - 66407 - 91468 - 91370 - 34727
Giải năm
7123
Giải sáu
1886 - 2370 - 1611
Giải bẩy
468
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1
3 5 7
3 6
1
0
5 8 8
0 0
4 4 6 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 86,78,28,26,83,27,79,23,28,44,43,19,85,10,40,68,16,98
Giải đặc biệt
918486
Giải nhất
36078
Giải nhì
18328
Giải ba
13426 - 24783
Giải tư
80727 - 59879 - 87423 - 99828 - 83344 - 48343 - 03519
Giải năm
7485
Giải sáu
0810 - 0840 - 5368
Giải bẩy
216
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 6 9
3 6 7 8 8

0 3 4

8
8 9
3 5 6
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 28,35,20,64,03,53,83,34,86,81,64,08,79,74,36,29,15,11
Giải đặc biệt
926228
Giải nhất
29935
Giải nhì
46220
Giải ba
27364 - 06103
Giải tư
79153 - 55583 - 96434 - 27086 - 39781 - 33064 - 22808
Giải năm
0379
Giải sáu
6174 - 0736 - 3729
Giải bẩy
415
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
1 5
0 8 9
4 5 6

3
4 4
4 9
1 3 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 91,66,00,62,99,10,64,24,16,19,54,73,52,55,67,94,22,44
Giải đặc biệt
665791
Giải nhất
56266
Giải nhì
25600
Giải ba
91362 - 91899
Giải tư
88110 - 61364 - 69024 - 26216 - 09019 - 15954 - 72173
Giải năm
0352
Giải sáu
7255 - 4267 - 9294
Giải bẩy
122
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 6 9
2 4

4
2 4 5
2 4 6 7
3

1 4 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 91,50,57,17,16,36,67,54,18,36,70,19,41,50,70,99,13,84
Giải đặc biệt
148691
Giải nhất
13850
Giải nhì
30857
Giải ba
79217 - 30416
Giải tư
66936 - 78267 - 07754 - 52818 - 65136 - 68870 - 63219
Giải năm
0441
Giải sáu
2850 - 2470 - 9199
Giải bẩy
313
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 6 7 8 9

6 6
1
0 0 4 7
7
0 0
4
1 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 40,46,51,75,06,42,77,51,02,32,58,08,72,00,28,98,80,41
Giải đặc biệt
842240
Giải nhất
86546
Giải nhì
77251
Giải ba
90875 - 42006
Giải tư
11342 - 84977 - 19151 - 14702 - 15132 - 63158 - 94808
Giải năm
6572
Giải sáu
4000 - 1428 - 9498
Giải bẩy
080
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 8

8
2
0 1 2 6
1 1 8

2 5 7
0
8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 23,67,78,08,70,22,88,78,10,55,66,97,54,27,09,93,34,29
Giải đặc biệt
167523
Giải nhất
57067
Giải nhì
25478
Giải ba
03008 - 79770
Giải tư
85022 - 81288 - 90878 - 86010 - 28455 - 76366 - 63797
Giải năm
0554
Giải sáu
8627 - 9209 - 6193
Giải bẩy
034
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
0
2 3 7 9
4

4 5
6 7
0 8 8
8
3 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 93,40,46,22,58,94,53,43,37,62,69,24,95,66,19,07,11,73
Giải đặc biệt
022993
Giải nhất
28040
Giải nhì
29446
Giải ba
58122 - 32058
Giải tư
66194 - 86053 - 33443 - 63737 - 63062 - 07469 - 97524
Giải năm
0295
Giải sáu
6266 - 6319 - 4907
Giải bẩy
511
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 9
2 4
7
0 3 6
3 8
2 6 9
3

3 4 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 71,62,52,02,68,18,85,74,24,56,23,92,85,57,14,42,78,97
Giải đặc biệt
385271
Giải nhất
89762
Giải nhì
93652
Giải ba
11102 - 21468
Giải tư
34718 - 73085 - 24374 - 77724 - 32056 - 41323 - 11392
Giải năm
6485
Giải sáu
1057 - 1314 - 5142
Giải bẩy
778
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 8
3 4

2
2 6 7
2 8
1 4 8
5 5
2 7

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 35,74,46,60,50,69,61,75,86,68,53,09,45,63,58,81,32,53
Giải đặc biệt
195035
Giải nhất
04574
Giải nhì
14246
Giải ba
16460 - 03250
Giải tư
14969 - 09461 - 62275 - 26386 - 60468 - 97353 - 11409
Giải năm
9045
Giải sáu
4963 - 7358 - 8981
Giải bẩy
432
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9


2 5
5 6
0 3 3 8
0 1 3 8 9
4 5
1 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 71,14,72,85,90,78,62,96,57,50,26,30,56,35,67,64,66,32
Giải đặc biệt
328871
Giải nhất
81214
Giải nhì
43372
Giải ba
41185 - 26690
Giải tư
18078 - 76162 - 16896 - 60757 - 28150 - 70826 - 24930
Giải năm
7156
Giải sáu
8235 - 8267 - 4864
Giải bẩy
866
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
6
0 2 5

0 6 7
2 4 6 7
1 2 8
5
0 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 93,21,35,53,56,11,78,88,56,20,34,22,25,53,57,82,08,70
Giải đặc biệt
344293
Giải nhất
35121
Giải nhì
11735
Giải ba
37453 - 85156
Giải tư
21511 - 12978 - 44188 - 54556 - 05520 - 94034 - 83222
Giải năm
7325
Giải sáu
5853 - 9557 - 9182
Giải bẩy
908
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1
0 1 2 5
4 5

3 3 6 6 7

0 8
2 8
3

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 39,76,24,26,73,52,82,26,85,18,68,50,80,17,26,66,11,22
Giải đặc biệt
273039
Giải nhất
46776
Giải nhì
85924
Giải ba
62526 - 11173
Giải tư
20952 - 63782 - 80626 - 39985 - 11218 - 64268 - 71550
Giải năm
5180
Giải sáu
0817 - 0126 - 0166
Giải bẩy
311
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 7 8
2 4 6 6 6
9

0 2
6 8
3 6
0 2 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 56,54,33,39,67,84,72,48,09,61,22,14,16,59,47,39,01,47
Giải đặc biệt
262956
Giải nhất
19354
Giải nhì
65433
Giải ba
56139 - 56367
Giải tư
01584 - 56472 - 25748 - 23309 - 72861 - 09222 - 55614
Giải năm
4916
Giải sáu
0959 - 7047 - 0239
Giải bẩy
601
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
4 6
2
3 9 9
7 7 8
4 6 9
1 7
2
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 32,56,01,62,81,90,04,03,75,18,26,74,55,25,65,91,09,82
Giải đặc biệt
025632
Giải nhất
41056
Giải nhì
47301
Giải ba
79362 - 40381
Giải tư
85890 - 41104 - 07003 - 89775 - 38618 - 01426 - 81874
Giải năm
8355
Giải sáu
4925 - 8965 - 4491
Giải bẩy
209
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4 9
8
5 6
2

5 6
2 5
4 5
1 2
0 1

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 01,57,43,10,63,48,69,98,51,31,49,16,73,23,72,78,67,09
Giải đặc biệt
398801
Giải nhất
64757
Giải nhì
80343
Giải ba
93110 - 96163
Giải tư
91348 - 35769 - 13498 - 71251 - 14931 - 64149 - 66716
Giải năm
4673
Giải sáu
2323 - 7272 - 4078
Giải bẩy
967
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
0 6
3
1
3 8 9
1 7
3 7 9
2 3 8

8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 64,02,01,76,47,95,60,02,98,18,26,60,33,14,67,29,10,33
Giải đặc biệt
877264
Giải nhất
78402
Giải nhì
72201
Giải ba
38576 - 14547
Giải tư
99195 - 23860 - 50902 - 92198 - 38218 - 11326 - 31560
Giải năm
1433
Giải sáu
6814 - 3267 - 4529
Giải bẩy
810
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2
0 4 8
6 9
3 3
7

0 0 4 7
6

5 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 38,70,44,64,18,17,53,46,36,78,27,38,57,36,07,46,10,28
Giải đặc biệt
958638
Giải nhất
69370
Giải nhì
68044
Giải ba
98864 - 05718
Giải tư
21617 - 93853 - 71246 - 64736 - 73078 - 64627 - 46138
Giải năm
4757
Giải sáu
7936 - 1907 - 9346
Giải bẩy
010
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 7 8
7 8
6 6 8 8
4 6 6
3 7
4
0 8


Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 57,71,58,92,00,65,48,35,63,23,31,85,20,72,85,27,49,88
Giải đặc biệt
730357
Giải nhất
89571
Giải nhì
79158
Giải ba
60692 - 62900
Giải tư
06265 - 04748 - 25335 - 47563 - 02423 - 68431 - 62685
Giải năm
2220
Giải sáu
3672 - 9985 - 2527
Giải bẩy
249
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 3 7
1 5
8 9
7 8
3 5
1 2
5 5 8
2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 66,35,68,09,04,27,61,28,31,11,31,06,41,04,77,20,27,14
Giải đặc biệt
894266
Giải nhất
84135
Giải nhì
67568
Giải ba
58509 - 35804
Giải tư
68427 - 38461 - 97228 - 84331 - 53011 - 54531 - 22206
Giải năm
8641
Giải sáu
8004 - 0677 - 0220
Giải bẩy
627
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6 9
1 4
0 7 7 8
1 1 5
1

1 6 8
7


Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 04,66,34,05,65,79,22,64,09,78,61,75,82,29,88,59,71,72
Giải đặc biệt
068304
Giải nhất
38066
Giải nhì
39434
Giải ba
65005 - 99665
Giải tư
21379 - 48522 - 52364 - 31509 - 89878 - 94161 - 32075
Giải năm
2182
Giải sáu
5529 - 4788 - 5059
Giải bẩy
771
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 9

2 9
4

9
1 4 5 6
1 2 5 8 9
2 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 07,72,60,29,52,89,70,58,94,62,57,36,04,60,12,59,60,17
Giải đặc biệt
712907
Giải nhất
61372
Giải nhì
30560
Giải ba
03829 - 81552
Giải tư
68289 - 86970 - 75058 - 30194 - 43462 - 86057 - 29636
Giải năm
9804
Giải sáu
4560 - 1012 - 5459
Giải bẩy
960
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
2 7
9
6

2 7 8 9
0 0 0 2
0 2
9
4

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 65,12,47,15,05,96,03,18,66,19,88,92,46,48,61,05,12,89
Giải đặc biệt
874665
Giải nhất
01712
Giải nhì
78947
Giải ba
65315 - 88105
Giải tư
86296 - 57703 - 47618 - 69166 - 11019 - 39888 - 54392
Giải năm
5746
Giải sáu
7448 - 2861 - 6105
Giải bẩy
512
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 5
2 2 5 8 9


6 7 8

1 5 6

8 9
2 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 61,54,99,06,05,95,52,40,79,53,77,15,17,54,61,09,37,37
Giải đặc biệt
277361
Giải nhất
18554
Giải nhì
92099
Giải ba
64106 - 82605
Giải tư
82395 - 74452 - 15640 - 70379 - 42353 - 16877 - 35215
Giải năm
5317
Giải sáu
6154 - 3461 - 1209
Giải bẩy
337
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 9
5 7

7 7
0
2 3 4 4
1 1
7 9

5 9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 38,32,35,13,69,07,69,85,43,03,34,63,85,07,40,83,40,76
Giải đặc biệt
371938
Giải nhất
32032
Giải nhì
84035
Giải ba
29013 - 64869
Giải tư
63607 - 74569 - 78785 - 32043 - 32203 - 88434 - 68863
Giải năm
2485
Giải sáu
3507 - 6640 - 5783
Giải bẩy
940
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 7
3

2 4 5 8
0 0 3

3 9 9
6
3 5 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 95,38,90,30,63,03,73,93,42,78,90,27,90,70,17,14,12,72
Giải đặc biệt
135695
Giải nhất
35238
Giải nhì
23590
Giải ba
19230 - 32963
Giải tư
61603 - 19973 - 57993 - 33542 - 44978 - 35290 - 64327
Giải năm
8690
Giải sáu
1970 - 3717 - 6814
Giải bẩy
712
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 4 7
7
0 8
2

3
0 2 3 8

0 0 0 3 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 60,86,88,28,51,46,37,18,07,42,79,67,54,88,15,82,52,04
Giải đặc biệt
563360
Giải nhất
18286
Giải nhì
20788
Giải ba
33728 - 54651
Giải tư
36046 - 78737 - 35818 - 16307 - 48642 - 64579 - 22767
Giải năm
1654
Giải sáu
8288 - 2615 - 5582
Giải bẩy
852
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
5 8
8
7
2 6
1 2 4
0 7
9
2 6 8 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 54,76,42,19,44,95,68,86,21,44,55,80,75,25,63,09,31,60
Giải đặc biệt
398154
Giải nhất
89376
Giải nhì
69142
Giải ba
27019 - 05544
Giải tư
72595 - 44068 - 36686 - 68921 - 08744 - 89855 - 10780
Giải năm
2375
Giải sáu
2725 - 1763 - 5509
Giải bẩy
031
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
9
1 5
1
2 4 4
4 5
0 3 8
5 6
0 6
5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 96,61,27,80,29,00,16,69,88,68,85,39,56,39,91,80,92,59
Giải đặc biệt
834296
Giải nhất
68961
Giải nhì
69727
Giải ba
04880 - 44729
Giải tư
78000 - 58516 - 87469 - 23488 - 20968 - 03485 - 54039
Giải năm
6356
Giải sáu
2039 - 3391 - 9780
Giải bẩy
892
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6
7 9
9 9

6 9
1 8 9

0 0 5 8
1 2 6

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 32,26,32,11,01,31,56,37,57,91,46,92,56,74,20,07,92,88
Giải đặc biệt
006732
Giải nhất
94626
Giải nhì
08132
Giải ba
03911 - 46901
Giải tư
38431 - 68656 - 61237 - 31057 - 04091 - 89846 - 68192
Giải năm
5456
Giải sáu
1374 - 2220 - 1507
Giải bẩy
192
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
1
0 6
1 2 2 7
6
6 6 7

4
8
1 2 2

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 59,12,55,00,56,99,17,63,86,44,27,50,72,43,81,00,39,57
Giải đặc biệt
384859
Giải nhất
31112
Giải nhì
47255
Giải ba
54200 - 03756
Giải tư
97799 - 76217 - 76663 - 14286 - 23544 - 98327 - 31850
Giải năm
4372
Giải sáu
0443 - 8481 - 8300
Giải bẩy
539
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
2 7
7
9
3 4
0 5 6 7 9
3
2
1 6
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 05,31,03,46,33,73,22,73,67,02,07,85,82,18,47,38,38,85
Giải đặc biệt
376205
Giải nhất
52531
Giải nhì
06403
Giải ba
42746 - 67333
Giải tư
82973 - 98822 - 36773 - 23967 - 66402 - 82807 - 13585
Giải năm
8082
Giải sáu
4118 - 4947 - 4638
Giải bẩy
438
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5 7
8
2
1 3 8 8
6 7

7
3 3
2 5 5

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 24,18,41,30,80,92,51,51,23,47,84,90,22,31,32,09,92,98
Giải đặc biệt
852224
Giải nhất
15018
Giải nhì
45441
Giải ba
78830 - 52080
Giải tư
58992 - 15751 - 63551 - 76323 - 02447 - 44684 - 27790
Giải năm
6522
Giải sáu
5531 - 0932 - 6809
Giải bẩy
992
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
8
2 3 4
0 1 2
1 7
1 1


0 4
0 2 2 8

Kết quả xổ số Đà Nẵng
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 02,78,15,84,23,06,10,85,63,30,87,65,40,35,32,77,11,04
Giải đặc biệt
671202
Giải nhất
65978
Giải nhì
76215
Giải ba
64084 - 54023
Giải tư
68706 - 11510 - 58485 - 66163 - 77830 - 26187 - 34565
Giải năm
9340
Giải sáu
2435 - 8432 - 0077
Giải bẩy
711
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 6
0 1 5
3
0 2 5
0

3 5
7 8
4 5 7