User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Đắc Nông
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đắc Nông .
Soạn tin SMS: LKQ DNO gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 04,35,70,93,18,74,12,20,55,13,84,98,92,50,03,91,30,80
Giải đặc biệt
317204
Giải nhất
78335
Giải nhì
37570
Giải ba
43893 - 77718
Giải tư
09874 - 99712 - 73020 - 63055 - 25613 - 03984 - 37298
Giải năm
5692
Giải sáu
7750 - 2903 - 7891
Giải bẩy
430
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
2 3 8
0
0 5

0 5

0 4
0 4
1 2 3 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 00,65,47,47,75,29,38,69,19,91,56,66,04,25,71,34,47,56
Giải đặc biệt
425300
Giải nhất
33965
Giải nhì
46447
Giải ba
49947 - 13275
Giải tư
02529 - 44638 - 54969 - 70519 - 11591 - 83656 - 44266
Giải năm
7604
Giải sáu
3825 - 0171 - 6034
Giải bẩy
047
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
9
5 9
4 8
7 7 7
6 6
5 6 9
1 5

1

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 44,69,76,35,31,08,14,76,19,72,35,94,52,75,34,90,26,59
Giải đặc biệt
640044
Giải nhất
03069
Giải nhì
01476
Giải ba
50335 - 72331
Giải tư
72308 - 61114 - 55776 - 95619 - 35972 - 73135 - 45494
Giải năm
1352
Giải sáu
9575 - 4034 - 9990
Giải bẩy
726
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4 9
6
1 4 5 5
4
2 9
9
2 5 6 6

0 4

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 13,78,72,31,61,62,36,55,33,95,03,90,95,36,48,14,98,77
Giải đặc biệt
659113
Giải nhất
30478
Giải nhì
67472
Giải ba
97531 - 18661
Giải tư
55062 - 64236 - 62355 - 96033 - 41095 - 48503 - 86990
Giải năm
5695
Giải sáu
5336 - 7748 - 2014
Giải bẩy
098
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 4

1 3 6 6
8
5
1 2
2 7 8

0 5 5 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 85,90,79,21,30,82,02,79,95,78,13,16,60,58,87,34,02,75
Giải đặc biệt
445685
Giải nhất
15790
Giải nhì
01579
Giải ba
01021 - 87330
Giải tư
69382 - 82502 - 30079 - 59095 - 23478 - 57413 - 47416
Giải năm
6460
Giải sáu
1558 - 6387 - 3234
Giải bẩy
202
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
3 6
1
0 4

8
0
5 8 9 9
2 5 7
0 5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 76,87,03,14,96,99,07,51,31,26,20,09,23,47,85,83,29,19
Giải đặc biệt
539676
Giải nhất
79887
Giải nhì
23103
Giải ba
36714 - 20396
Giải tư
71999 - 78607 - 38551 - 29531 - 23826 - 24220 - 29809
Giải năm
1923
Giải sáu
4847 - 6485 - 9483
Giải bẩy
329
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9
4 9
0 3 6 9
1
7
1

6
3 5 7
6 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 46,79,15,19,57,61,14,53,15,02,07,97,89,15,96,85,94,14
Giải đặc biệt
963846
Giải nhất
59979
Giải nhì
60415
Giải ba
96919 - 61857
Giải tư
14061 - 47514 - 64853 - 77915 - 22102 - 23407 - 21597
Giải năm
7389
Giải sáu
8615 - 4996 - 4185
Giải bẩy
794
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
4 4 5 5 5 9


6
3 7
1
9
5 9
4 6 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 48,76,93,34,76,48,87,40,87,85,39,90,24,00,14,03,96,70
Giải đặc biệt
886948
Giải nhất
46476
Giải nhì
08693
Giải ba
82634 - 47876
Giải tư
65548 - 02187 - 60140 - 91187 - 66385 - 31839 - 37090
Giải năm
9724
Giải sáu
8100 - 3114 - 4003
Giải bẩy
096
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
4
4
4 9
0 8 8


0 6 6
5 7 7
0 3 6

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 93,85,92,82,93,73,07,45,22,46,01,38,69,09,19,12,48,31
Giải đặc biệt
289293
Giải nhất
23985
Giải nhì
21992
Giải ba
99282 - 50993
Giải tư
12573 - 60307 - 18245 - 63922 - 48846 - 80001 - 51438
Giải năm
3669
Giải sáu
9009 - 8219 - 5112
Giải bẩy
148
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 9
2 9
2
1 8
5 6 8

9
3
2 5
2 3 3

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 04,25,34,07,47,84,45,03,27,72,94,90,28,37,67,11,85,04
Giải đặc biệt
739304
Giải nhất
62525
Giải nhì
69434
Giải ba
85707 - 27547
Giải tư
36284 - 65045 - 45303 - 31727 - 84972 - 38594 - 74990
Giải năm
1628
Giải sáu
1837 - 6267 - 4611
Giải bẩy
185
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 4 7
1
5 7 8
4 7
5 7

7
2
4 5
0 4

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 21,61,61,14,87,31,80,04,47,54,03,73,86,33,05,84,40,66
Giải đặc biệt
453921
Giải nhất
85561
Giải nhì
83661
Giải ba
97314 - 75787
Giải tư
50331 - 75680 - 38904 - 01247 - 87354 - 64003 - 45273
Giải năm
8686
Giải sáu
0333 - 3105 - 1684
Giải bẩy
740
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5
4
1
1 3
0 7
4
1 1 6
3
0 4 6 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 11,77,33,38,48,94,86,39,08,03,86,20,89,66,08,10,45,54
Giải đặc biệt
589811
Giải nhất
29177
Giải nhì
27033
Giải ba
39738 - 18148
Giải tư
31994 - 27086 - 17939 - 47808 - 28703 - 39386 - 16920
Giải năm
6289
Giải sáu
3766 - 1208 - 7310
Giải bẩy
745
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 8
0 1
0
3 8 9
5 8
4
6
7
6 6 9
4

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 32,40,63,35,55,44,52,86,10,85,02,50,63,01,81,57,05,79
Giải đặc biệt
275232
Giải nhất
26040
Giải nhì
34663
Giải ba
82635 - 19955
Giải tư
36344 - 38652 - 60486 - 88310 - 95085 - 90102 - 47150
Giải năm
5063
Giải sáu
9801 - 7581 - 0357
Giải bẩy
305
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5
0

2 5
0 4
0 2 5 7
3 3
9
1 5 6

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 36,84,13,38,18,99,27,32,27,22,45,67,78,91,45,40,89,57
Giải đặc biệt
335236
Giải nhất
92484
Giải nhì
96113
Giải ba
66938 - 74918
Giải tư
10699 - 08427 - 35432 - 50027 - 66722 - 68545 - 49967
Giải năm
9778
Giải sáu
9091 - 6345 - 3840
Giải bẩy
089
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 8
2 7 7
2 6 8
0 5 5
7
7
8
4 9
1 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 14,71,37,61,05,15,51,84,35,40,66,57,39,36,32,52,76,63
Giải đặc biệt
005314
Giải nhất
21771
Giải nhì
18937
Giải ba
30161 - 58405
Giải tư
20815 - 57251 - 14284 - 39535 - 11940 - 16366 - 46457
Giải năm
5739
Giải sáu
7636 - 9932 - 6052
Giải bẩy
776
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4 5

2 5 6 7 9
0
1 2 7
1 3 6
1 6
4

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 31,28,80,32,16,87,64,00,76,77,72,98,51,11,77,94,62,72
Giải đặc biệt
930831
Giải nhất
36828
Giải nhì
85580
Giải ba
50432 - 36016
Giải tư
50387 - 28364 - 21100 - 35076 - 73977 - 15272 - 11098
Giải năm
0551
Giải sáu
7911 - 1377 - 6494
Giải bẩy
762
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 6
8
1 2

1
2 4
2 2 6 7 7
0 7
4 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 49,30,22,82,35,83,24,01,77,83,57,77,57,26,34,98,96,72
Giải đặc biệt
538349
Giải nhất
06930
Giải nhì
48222
Giải ba
54982 - 09935
Giải tư
90183 - 05024 - 88601 - 05177 - 21783 - 47457 - 69977
Giải năm
5357
Giải sáu
9126 - 4434 - 2698
Giải bẩy
996
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

2 4 6
0 4 5
9
7 7

2 7 7
2 3 3
6 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 03,77,26,34,91,34,43,92,11,15,48,30,92,53,33,93,45,08
Giải đặc biệt
228603
Giải nhất
35777
Giải nhì
97926
Giải ba
89234 - 98391
Giải tư
79134 - 67543 - 94492 - 96711 - 08715 - 38948 - 25730
Giải năm
9992
Giải sáu
9253 - 0033 - 8793
Giải bẩy
945
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
1 5
6
0 3 4 4
3 5 8
3

7

1 2 2 3

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 75,32,77,61,32,63,36,92,46,93,11,28,44,05,55,76,23,86
Giải đặc biệt
657275
Giải nhất
52732
Giải nhì
63677
Giải ba
61061 - 73032
Giải tư
70763 - 93836 - 97292 - 88146 - 23793 - 73511 - 01528
Giải năm
8944
Giải sáu
9505 - 5055 - 6276
Giải bẩy
223
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1
3 8
2 2 6
4 6
5
1 3
5 6 7
6
2 3

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 69,08,10,40,56,36,32,15,71,24,09,49,71,26,95,37,78,63
Giải đặc biệt
954869
Giải nhất
09308
Giải nhì
87610
Giải ba
24040 - 67456
Giải tư
47536 - 92532 - 63015 - 54871 - 01524 - 41309 - 27649
Giải năm
8771
Giải sáu
1626 - 7595 - 2537
Giải bẩy
578
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
0 5
4 6
2 6 7
0 9
6
3 9
1 1 8

5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 29,84,62,85,55,12,15,01,32,44,10,32,81,20,48,12,69,52
Giải đặc biệt
097629
Giải nhất
89184
Giải nhì
96562
Giải ba
42485 - 62355
Giải tư
20912 - 63215 - 51001 - 78332 - 85544 - 76410 - 81332
Giải năm
3581
Giải sáu
0020 - 1848 - 3012
Giải bẩy
169
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 2 2 5
0 9
2 2
4 8
2 5
2 9

1 4 5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 36,91,96,11,80,64,41,99,40,96,37,31,35,95,46,96,34,20
Giải đặc biệt
365936
Giải nhất
75691
Giải nhì
84496
Giải ba
52911 - 99080
Giải tư
97764 - 63041 - 66299 - 01140 - 24096 - 57937 - 39931
Giải năm
9335
Giải sáu
3795 - 2246 - 3696
Giải bẩy
934
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
0
1 4 5 6 7
0 1 6

4

0
1 5 6 6 6 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 25,10,59,54,18,55,07,12,49,20,28,44,10,31,74,52,11,64
Giải đặc biệt
234325
Giải nhất
49510
Giải nhì
03559
Giải ba
63854 - 12318
Giải tư
87055 - 19507 - 12812 - 54949 - 28720 - 57928 - 02244
Giải năm
3810
Giải sáu
9231 - 2274 - 2052
Giải bẩy
511
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 0 1 2 8
0 5 8
1
4 9
2 4 5 9
4
4


Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 13,35,42,45,65,78,09,80,45,98,57,42,85,07,76,01,46,82
Giải đặc biệt
069713
Giải nhất
10835
Giải nhì
01842
Giải ba
73245 - 98565
Giải tư
21478 - 94009 - 32980 - 82545 - 51098 - 39557 - 52142
Giải năm
3485
Giải sáu
4807 - 6776 - 3001
Giải bẩy
446
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 9
3

5
2 2 5 5 6
7
5
6 8
0 2 5
8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 09,17,92,76,10,41,39,89,93,16,22,90,21,14,81,09,06,24
Giải đặc biệt
600309
Giải nhất
83717
Giải nhì
01692
Giải ba
47076 - 83810
Giải tư
48141 - 71739 - 20989 - 63693 - 20716 - 65722 - 67890
Giải năm
7121
Giải sáu
8814 - 7081 - 3709
Giải bẩy
806
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9 9
0 4 6 7
1 2 4
9
1


6
1 9
0 2 3

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 44,46,46,58,73,22,73,18,99,11,05,91,66,74,00,68,33,32
Giải đặc biệt
664044
Giải nhất
74746
Giải nhì
35946
Giải ba
99458 - 65773
Giải tư
05722 - 61273 - 19218 - 09199 - 78611 - 63305 - 82491
Giải năm
7966
Giải sáu
1374 - 5900 - 1968
Giải bẩy
533
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
1 8
2
2 3
4 6 6
8
6 8
3 3 4

1 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 97,87,70,85,66,08,15,46,37,93,24,87,80,09,50,10,47,76
Giải đặc biệt
519797
Giải nhất
75287
Giải nhì
86170
Giải ba
06785 - 61366
Giải tư
17308 - 30815 - 81646 - 75737 - 49893 - 39924 - 58187
Giải năm
2280
Giải sáu
2509 - 2350 - 7010
Giải bẩy
347
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
0 5
4
7
6 7
0
6
0 6
0 5 7 7
3 7