Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Trung hôm nay
Bình Định
Quảng Bình
Quảng trị
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 02,91,30,40,48,63,30,76,03,53,23,46,57,48,70,75,77,17
Giải đặc biệt
602502
Giải nhất
43591
Giải nhì
44930
Giải ba
50640 - 96348
Giải tư
83863 - 35030 - 29376 - 05703 - 65753 - 94623 - 63446
Giải năm
8157
Giải sáu
6148 - 8070 - 9175
Giải bẩy
177
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
7
3
0 0
0 6 8 8
3 7
3
0 5 6 7

1

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 41,13,03,78,80,77,08,24,89,86,61,73,66,99,47,10,35,77
Giải đặc biệt
772841
Giải nhất
21513
Giải nhì
28103
Giải ba
98278 - 47080
Giải tư
31577 - 80708 - 46224 - 09289 - 42486 - 05261 - 89473
Giải năm
1766
Giải sáu
6199 - 7647 - 3710
Giải bẩy
735
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
0 3
4
5
1 7

1 6
3 7 7 8
0 6 9
9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 06 năm 2024

2 số cuối: 16,93,36,01,84,06,40,08,69,87,45,82,65,99,07,79,95,13
Giải đặc biệt
436116
Giải nhất
67993
Giải nhì
50136
Giải ba
59301 - 02884
Giải tư
05406 - 38440 - 04408 - 72469 - 80687 - 18845 - 45682
Giải năm
1765
Giải sáu
1199 - 8607 - 6479
Giải bẩy
195
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 7 8
3 6

6
0 5

5 9
9
2 4 7
3 5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 14,50,65,45,51,84,40,44,07,76,97,41,65,88,63,18,82,67
Giải đặc biệt
709514
Giải nhất
81650
Giải nhì
56265
Giải ba
22245 - 46451
Giải tư
28384 - 96240 - 70844 - 33107 - 31976 - 97097 - 58841
Giải năm
7265
Giải sáu
4588 - 3163 - 5918
Giải bẩy
782
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4 8


0 1 4 5
0 1
3 5 5 7
6
2 4 8
7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 74,69,99,63,10,95,20,74,87,49,00,00,66,27,17,00,51,62
Giải đặc biệt
392574
Giải nhất
44769
Giải nhì
42199
Giải ba
47263 - 59910
Giải tư
35095 - 97020 - 96074 - 77087 - 01949 - 39900 - 01200
Giải năm
3566
Giải sáu
2427 - 8617 - 3900
Giải bẩy
851
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 0
0 7
0 7

9
1
2 3 6 9
4 4
7
5 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 52,71,85,18,77,25,26,67,99,99,41,36,93,96,11,93,01,53
Giải đặc biệt
551652
Giải nhất
04371
Giải nhì
46185
Giải ba
53518 - 21677
Giải tư
05325 - 90626 - 45067 - 93999 - 97499 - 58141 - 73736
Giải năm
8793
Giải sáu
0696 - 4911 - 3293
Giải bẩy
101
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 8
5 6
6
1
2 3
7
1 7
5
3 3 6 9 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 05 năm 2024

2 số cuối: 55,55,80,68,11,44,51,10,81,30,04,04,18,94,83,90,05,11
Giải đặc biệt
951755
Giải nhất
23655
Giải nhì
70480
Giải ba
44768 - 80111
Giải tư
85544 - 84251 - 37910 - 49981 - 81130 - 10304 - 92204
Giải năm
6218
Giải sáu
6994 - 3283 - 2190
Giải bẩy
505
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 5
0 1 1 8

0
4
1 5 5
8

0 1 3
0 4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 13,07,43,24,20,16,12,77,24,69,36,34,22,13,77,07,50,35
Giải đặc biệt
293013
Giải nhất
50907
Giải nhì
28243
Giải ba
43224 - 22520
Giải tư
21016 - 25812 - 70977 - 50224 - 24669 - 75736 - 49734
Giải năm
8422
Giải sáu
0913 - 6277 - 1507
Giải bẩy
250
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
2 3 3 6
0 2 4 4
4 5 6
3
0
9
7 7


Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 72,75,07,65,92,78,00,77,06,10,38,88,81,16,71,47,63,02
Giải đặc biệt
544672
Giải nhất
64375
Giải nhì
71907
Giải ba
90865 - 87292
Giải tư
36078 - 99500 - 79777 - 68906 - 43010 - 03438 - 43988
Giải năm
3481
Giải sáu
7416 - 4571 - 4747
Giải bẩy
163
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 7
0 6

8
7

3 5
1 2 5 7 8
1 8
2

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 78,97,29,18,39,37,07,09,12,31,38,74,19,80,45,75,14,00
Giải đặc biệt
523278
Giải nhất
72697
Giải nhì
22729
Giải ba
95018 - 24739
Giải tư
10937 - 69707 - 26209 - 65612 - 76531 - 18338 - 14074
Giải năm
9619
Giải sáu
9380 - 8745 - 0175
Giải bẩy
114
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9
2 4 8 9
9
1 7 8 9
5


4 5 8
0
7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 81,36,44,31,33,36,95,47,73,39,68,52,82,65,38,64,38,14
Giải đặc biệt
850181
Giải nhất
78736
Giải nhì
23044
Giải ba
49631 - 49033
Giải tư
11636 - 66695 - 07247 - 06473 - 24539 - 54168 - 16152
Giải năm
5582
Giải sáu
1665 - 6138 - 6864
Giải bẩy
338
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4

1 3 6 6 8 8 9
4 7
2
4 5 8
3
1 2
5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 47,41,06,79,58,53,03,52,89,69,90,48,59,97,49,37,99,66
Giải đặc biệt
133147
Giải nhất
30241
Giải nhì
39406
Giải ba
31279 - 47858
Giải tư
22953 - 83403 - 95052 - 55789 - 98769 - 59690 - 73848
Giải năm
6559
Giải sáu
4297 - 4949 - 8737
Giải bẩy
799
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6


7
1 7 8 9
2 3 8 9
6 9
9
9
0 7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 51,18,33,23,64,58,06,16,10,48,44,62,18,69,44,82,48,91
Giải đặc biệt
999151
Giải nhất
62618
Giải nhì
94433
Giải ba
84023 - 02064
Giải tư
57258 - 36206 - 22616 - 13110 - 93148 - 06544 - 55062
Giải năm
8118
Giải sáu
0969 - 5444 - 1882
Giải bẩy
648
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 6 8 8
3
3
4 4 8 8
1 8
2 4 9

2
1

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 03,25,94,81,45,56,91,49,23,26,93,33,30,42,10,65,57,50
Giải đặc biệt
489503
Giải nhất
49625
Giải nhì
72294
Giải ba
29781 - 42845
Giải tư
82356 - 31091 - 15049 - 25223 - 37426 - 70393 - 70533
Giải năm
2030
Giải sáu
8842 - 3710 - 7965
Giải bẩy
457
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0
3 5 6
0 3
2 5 9
0 6 7
5

1
1 3 4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 63,59,90,93,57,88,72,21,43,43,90,49,15,04,19,01,61,96
Giải đặc biệt
882163
Giải nhất
96859
Giải nhì
74090
Giải ba
41093 - 65957
Giải tư
32288 - 39972 - 43221 - 19143 - 52443 - 11790 - 50849
Giải năm
3615
Giải sáu
3704 - 4319 - 6501
Giải bẩy
461
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
5 9
1

3 3 9
7 9
1 3
2
8
0 0 3 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 73,23,40,94,06,89,98,81,47,02,95,41,33,76,03,44,62,74
Giải đặc biệt
629473
Giải nhất
86223
Giải nhì
45040
Giải ba
43694 - 15306
Giải tư
36589 - 43898 - 14381 - 62247 - 09202 - 01295 - 47241
Giải năm
6233
Giải sáu
2576 - 8003 - 5744
Giải bẩy
262
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6

3
3
0 1 4 7

2
3 4 6
1 9
4 5 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 61,48,50,42,06,41,77,72,69,28,87,74,47,67,10,42,89,27
Giải đặc biệt
614661
Giải nhất
72248
Giải nhì
14250
Giải ba
61542 - 66706
Giải tư
69341 - 69377 - 79472 - 07669 - 76228 - 20187 - 82974
Giải năm
5047
Giải sáu
9467 - 0810 - 1542
Giải bẩy
289
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0
7 8

1 2 2 7 8
0
1 7 9
2 4 7
7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 30,41,91,91,01,96,18,73,98,52,92,48,00,38,24,31,05,58
Giải đặc biệt
555830
Giải nhất
17841
Giải nhì
66491
Giải ba
51991 - 11701
Giải tư
60496 - 16518 - 78673 - 74998 - 37552 - 42292 - 17848
Giải năm
9400
Giải sáu
9738 - 0524 - 4631
Giải bẩy
005
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5
8
4
0 1 8
1 8
2 8

3

1 1 2 6 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 59,38,55,62,68,93,31,58,39,20,29,11,97,43,92,67,24,70
Giải đặc biệt
662759
Giải nhất
44138
Giải nhì
11655
Giải ba
81062 - 93768
Giải tư
04993 - 28131 - 12058 - 21639 - 73820 - 18229 - 67111
Giải năm
2097
Giải sáu
1643 - 1392 - 2967
Giải bẩy
224
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
0 4 9
1 8 9
3
5 8 9
2 7 8
0

2 3 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 01,42,28,31,12,02,48,55,99,26,34,10,03,66,37,93,62,97
Giải đặc biệt
576501
Giải nhất
62142
Giải nhì
67028
Giải ba
48831 - 66012
Giải tư
83102 - 08548 - 84855 - 22099 - 32026 - 03234 - 36410
Giải năm
9103
Giải sáu
6866 - 4637 - 7893
Giải bẩy
762
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3
0 2
6 8
1 4 7
2 8
5
2 6


3 7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 51,35,46,06,74,55,77,31,81,98,91,55,67,63,88,46,23,30
Giải đặc biệt
105551
Giải nhất
17035
Giải nhì
78446
Giải ba
83506 - 73374
Giải tư
38355 - 00377 - 31531 - 93081 - 26698 - 21791 - 17755
Giải năm
6267
Giải sáu
0563 - 6188 - 8946
Giải bẩy
823
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

3
0 1 5
6 6
1 5 5
3 7
4 7
1 8
1 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 34,04,10,54,35,00,40,43,99,03,02,85,29,60,83,83,87,39
Giải đặc biệt
129034
Giải nhất
98004
Giải nhì
08610
Giải ba
66454 - 35735
Giải tư
19000 - 57040 - 13643 - 32999 - 70503 - 71902 - 02985
Giải năm
0129
Giải sáu
5160 - 9283 - 6083
Giải bẩy
087
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 4
0
9
4 5 9
0 3
4
0

3 3 5 7
9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 90,44,42,71,96,17,10,56,81,82,00,28,23,45,70,72,92,02
Giải đặc biệt
384990
Giải nhất
20944
Giải nhì
75942
Giải ba
49971 - 70296
Giải tư
17117 - 26110 - 33756 - 39181 - 45982 - 19300 - 10428
Giải năm
3023
Giải sáu
6345 - 7070 - 8872
Giải bẩy
692
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
0 7
3 8

2 4 5
6

0 1 2
1 2
0 2 6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 32,58,37,60,34,74,98,32,44,62,85,41,59,77,17,15,30,84
Giải đặc biệt
954832
Giải nhất
06858
Giải nhì
52437
Giải ba
39160 - 64334
Giải tư
66174 - 18598 - 93032 - 29544 - 23662 - 11185 - 43941
Giải năm
0559
Giải sáu
5877 - 6117 - 6715
Giải bẩy
830
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 7

0 2 2 4 7
1 4
8 9
0 2
4 7
4 5
8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 23,26,32,49,62,33,25,95,97,29,40,69,28,93,72,14,02,29
Giải đặc biệt
848623
Giải nhất
78826
Giải nhì
44432
Giải ba
32649 - 82062
Giải tư
67733 - 11125 - 71695 - 64997 - 61129 - 45240 - 80369
Giải năm
7228
Giải sáu
1593 - 7372 - 0014
Giải bẩy
102
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4
3 5 6 8 9 9
2 3
0 9

2 9
2

3 5 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 11,85,92,54,22,19,21,46,35,15,38,74,02,97,53,01,37,38
Giải đặc biệt
925411
Giải nhất
81585
Giải nhì
84892
Giải ba
55954 - 05322
Giải tư
47319 - 05921 - 50446 - 39435 - 74415 - 30038 - 20974
Giải năm
5402
Giải sáu
9097 - 6553 - 2301
Giải bẩy
337
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
1 5 9
1 2
5 7 8 8
6
3 4

4
5
2 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 30,67,45,96,69,65,53,01,78,34,30,15,89,01,77,35,54,51
Giải đặc biệt
060230
Giải nhất
83667
Giải nhì
18045
Giải ba
13796 - 25769
Giải tư
50265 - 64453 - 93201 - 80778 - 63434 - 83330 - 41815
Giải năm
3389
Giải sáu
2901 - 8577 - 0635
Giải bẩy
954
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
5

0 0 4 5
5
1 3 4
5 7 9
7 8
9
6

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 71,52,78,34,46,48,88,84,65,93,95,56,47,35,37,50,31,52
Giải đặc biệt
516371
Giải nhất
52352
Giải nhì
16378
Giải ba
17434 - 45546
Giải tư
66948 - 44288 - 39584 - 79865 - 24193 - 59595 - 57956
Giải năm
5847
Giải sáu
5235 - 8437 - 5150
Giải bẩy
431
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít1 4 5 7
6 7 8
0 2 2 6
5
1 8
4 8
3 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 24,59,31,38,98,40,59,02,80,38,09,64,11,20,55,54,32,71
Giải đặc biệt
784924
Giải nhất
15759
Giải nhì
14031
Giải ba
15038 - 05598
Giải tư
68940 - 78859 - 63202 - 63380 - 41038 - 58109 - 96364
Giải năm
6111
Giải sáu
7520 - 5355 - 0254
Giải bẩy
232
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
1
0 4
1 2 8 8
0
4 5 9 9
4
1
0
8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 20,75,46,60,37,80,29,54,65,00,39,93,32,52,40,91,51,25
Giải đặc biệt
355220
Giải nhất
17275
Giải nhì
14846
Giải ba
43060 - 98137
Giải tư
96280 - 55329 - 78554 - 75065 - 95500 - 55439 - 44593
Giải năm
9532
Giải sáu
4852 - 4040 - 4591
Giải bẩy
751
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 5 9
2 7 9
0 6
1 2 4
0 5
5
0
1 3