Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 82,66,41,15,95,71,85,39,51,88,53,78,22,03,07,10,45,71
Giải đặc biệt
615582
Giải nhất
08666
Giải nhì
56741
Giải ba
53015 - 79895
Giải tư
61471 - 42185 - 72739 - 39051 - 63788 - 42453 - 49378
Giải năm
6122
Giải sáu
0503 - 5307 - 4010
Giải bẩy
145
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
0 5
2
9
1 5
1 3
6
1 1 8
2 5 8
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 34,03,73,08,88,44,00,33,92,00,75,90,89,07,72,11,48,31
Giải đặc biệt
328534
Giải nhất
08403
Giải nhì
67973
Giải ba
76608 - 22388
Giải tư
70544 - 94700 - 31933 - 70592 - 94300 - 59075 - 22990
Giải năm
3689
Giải sáu
5307 - 9172 - 8611
Giải bẩy
648
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 7 8
1

1 3 4
4 8


2 3 5
8 9
0 2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 05,99,57,58,97,16,89,06,86,12,66,41,65,57,23,65,51,01
Giải đặc biệt
473105
Giải nhất
64599
Giải nhì
07357
Giải ba
74158 - 70097
Giải tư
70016 - 40689 - 41806 - 42586 - 58812 - 54266 - 52441
Giải năm
0365
Giải sáu
8557 - 0923 - 3565
Giải bẩy
351
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6
2 6
3

1
1 7 7 8
5 5 6

6 9
7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 14,94,87,85,83,13,84,49,29,25,01,52,22,43,13,80,27,22
Giải đặc biệt
182714
Giải nhất
90794
Giải nhì
24687
Giải ba
61385 - 14283
Giải tư
02513 - 42784 - 54849 - 92229 - 68425 - 17801 - 30652
Giải năm
2222
Giải sáu
6143 - 9713 - 8380
Giải bẩy
427
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 3 4
2 2 5 7 9

3 9
2


0 3 4 5 7
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 81,44,29,23,49,16,97,70,19,47,13,38,97,71,01,54,11,78
Giải đặc biệt
508281
Giải nhất
91844
Giải nhì
62429
Giải ba
40923 - 85849
Giải tư
85216 - 48697 - 42870 - 73019 - 16547 - 06113 - 40138
Giải năm
8297
Giải sáu
7471 - 8401 - 5354
Giải bẩy
811
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 3 6 9
3 9
8
4 7 9
4

0 1 8
1
7 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 04 năm 2024

2 số cuối: 16,91,50,25,28,54,45,08,98,80,48,75,09,38,81,06,59,70
Giải đặc biệt
376716
Giải nhất
01791
Giải nhì
55150
Giải ba
92325 - 16228
Giải tư
95154 - 70845 - 25808 - 95598 - 38980 - 94648 - 75675
Giải năm
7909
Giải sáu
3938 - 9581 - 0706
Giải bẩy
859
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 9
6
5 8
8
5 8
0 4 9

0 5
0 1
1 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 15,88,65,72,60,40,90,63,80,04,96,06,15,33,81,10,40,82
Giải đặc biệt
210815
Giải nhất
19088
Giải nhì
92665
Giải ba
31772 - 04960
Giải tư
79740 - 45290 - 31863 - 88880 - 00604 - 39396 - 58006
Giải năm
7515
Giải sáu
2133 - 0881 - 2310
Giải bẩy
240
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
0 5 5

3
0 0

0 3 5
2
0 1 2 8
0 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 26,22,41,80,38,52,27,44,52,83,59,22,61,71,01,21,03,83
Giải đặc biệt
250326
Giải nhất
72422
Giải nhì
93241
Giải ba
21080 - 36638
Giải tư
66352 - 06727 - 37744 - 56052 - 10983 - 76759 - 98122
Giải năm
0061
Giải sáu
5771 - 8601 - 5321
Giải bẩy
303
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3

1 2 2 6 7
8
1 4
2 2 9
1
1
0 3 3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 94,12,17,83,38,65,11,06,07,79,65,35,20,74,97,60,39,16
Giải đặc biệt
554694
Giải nhất
66312
Giải nhì
65417
Giải ba
57683 - 73338
Giải tư
34365 - 11011 - 29706 - 72307 - 24179 - 28765 - 95735
Giải năm
0620
Giải sáu
8274 - 6397 - 5360
Giải bẩy
339
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
1 2 6 7
0
5 8 9


0 5 5
4 9
3
4 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 59,67,28,45,40,97,38,70,98,91,77,46,45,98,55,21,25,50
Giải đặc biệt
938059
Giải nhất
40267
Giải nhì
39028
Giải ba
03045 - 94840
Giải tư
88697 - 57438 - 88870 - 07298 - 01891 - 31377 - 16046
Giải năm
1245
Giải sáu
8998 - 4155 - 9621
Giải bẩy
725
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1 5 8
8
0 5 5 6
0 5 9
7
0 7

1 7 8 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 02,48,94,20,14,38,25,71,14,54,02,63,89,20,07,78,39,03
Giải đặc biệt
497602
Giải nhất
88448
Giải nhì
32694
Giải ba
64520 - 34414
Giải tư
02938 - 67525 - 36171 - 30314 - 23654 - 67002 - 66163
Giải năm
5489
Giải sáu
1320 - 6907 - 2178
Giải bẩy
339
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3 7
4 4
0 0 5
8 9
8
4
3
1 8
9
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 99,65,55,41,90,90,03,57,91,43,11,25,86,37,51,90,43,84
Giải đặc biệt
508499
Giải nhất
14365
Giải nhì
89055
Giải ba
85841 - 59590
Giải tư
26290 - 94003 - 68257 - 64991 - 40743 - 95111 - 48825
Giải năm
9186
Giải sáu
4437 - 4251 - 3990
Giải bẩy
943
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1
5
7
1 3 3
1 5 7
5

4 6
0 0 0 1 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 34,66,23,85,34,25,39,14,80,47,48,84,15,86,29,01,25,36
Giải đặc biệt
937534
Giải nhất
06866
Giải nhì
32223
Giải ba
77985 - 22934
Giải tư
99025 - 09139 - 87914 - 03680 - 09547 - 95348 - 85084
Giải năm
2515
Giải sáu
5186 - 2529 - 4201
Giải bẩy
825
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4 5
3 5 5 9
4 4 6 9
7 8

6

0 4 5 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 66,18,95,97,25,14,00,93,94,14,66,21,73,01,77,03,40,72
Giải đặc biệt
045366
Giải nhất
49418
Giải nhì
10895
Giải ba
66197 - 77725
Giải tư
56814 - 41500 - 56393 - 46194 - 63914 - 95066 - 96021
Giải năm
5873
Giải sáu
1901 - 1777 - 9503
Giải bẩy
640
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3
4 4 8
1 5

0

6 6
2 3 7

3 4 5 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 03 năm 2024

2 số cuối: 94,86,86,07,28,22,24,97,62,35,51,71,99,77,95,14,57,45
Giải đặc biệt
659894
Giải nhất
82786
Giải nhì
92186
Giải ba
52607 - 96328
Giải tư
09622 - 77624 - 71597 - 50662 - 25735 - 40551 - 90671
Giải năm
7499
Giải sáu
0977 - 6395 - 8414
Giải bẩy
857
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4
2 4 8
5
5
1 7
2
1 7
6 6
4 5 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 94,16,41,39,95,59,98,59,75,44,02,32,32,94,61,76,54,47
Giải đặc biệt
944394
Giải nhất
74216
Giải nhì
61241
Giải ba
16139 - 33695
Giải tư
41559 - 64798 - 00259 - 20075 - 08644 - 56602 - 90932
Giải năm
3032
Giải sáu
9294 - 5261 - 0376
Giải bẩy
054
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6

2 2 9
1 4 7
4 9 9
1
5 6

4 4 5 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 76,64,15,32,13,64,65,20,79,60,28,35,81,05,74,58,15,13
Giải đặc biệt
057576
Giải nhất
33864
Giải nhì
09515
Giải ba
00632 - 68313
Giải tư
29164 - 92765 - 26820 - 07679 - 33160 - 25728 - 39535
Giải năm
2681
Giải sáu
3805 - 6374 - 6658
Giải bẩy
515
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 3 5 5
0 8
2 5

8
0 4 4 5
4 6 9
1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 23,87,46,87,15,39,73,43,78,96,87,38,74,86,17,79,27,01
Giải đặc biệt
454123
Giải nhất
08287
Giải nhì
92146
Giải ba
96187 - 83915
Giải tư
01639 - 45273 - 63543 - 47778 - 08796 - 21887 - 43138
Giải năm
4674
Giải sáu
0786 - 0917 - 1979
Giải bẩy
527
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5 7
3 7
8 9
3 6


3 4 8 9
6 7 7 7
6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 24,74,75,10,35,27,20,73,59,48,35,06,45,76,89,64,60,30
Giải đặc biệt
195624
Giải nhất
68374
Giải nhì
01875
Giải ba
13810 - 07635
Giải tư
25227 - 14820 - 04973 - 02259 - 01948 - 14335 - 00406
Giải năm
9945
Giải sáu
8276 - 8989 - 3964
Giải bẩy
560
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0
0 4 7
0 5 5
5 8
9
0 4
3 4 5 6
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 47,31,11,07,46,62,76,89,82,24,68,33,13,03,51,71,30,87
Giải đặc biệt
611547
Giải nhất
68831
Giải nhì
68611
Giải ba
16707 - 86246
Giải tư
14962 - 08176 - 17189 - 01582 - 07424 - 20768 - 25733
Giải năm
1213
Giải sáu
6403 - 2051 - 1271
Giải bẩy
330
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
1 3
4
0 1 3
6 7
1
2 8
1 6
2 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 49,41,46,84,37,73,79,24,66,23,11,48,34,32,08,02,72,98
Giải đặc biệt
881049
Giải nhất
15341
Giải nhì
72446
Giải ba
43684 - 00037
Giải tư
97673 - 26379 - 69224 - 94866 - 30623 - 57811 - 29048
Giải năm
9334
Giải sáu
0932 - 1708 - 0202
Giải bẩy
572
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
1
3 4
2 4 7
1 6 8 9

6
2 3 9
4
8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 98,40,97,90,93,15,68,99,42,66,70,31,68,16,20,74,92,75
Giải đặc biệt
125098
Giải nhất
87240
Giải nhì
96997
Giải ba
31490 - 15893
Giải tư
80315 - 67568 - 31199 - 07542 - 88966 - 59470 - 16631
Giải năm
3168
Giải sáu
5616 - 6320 - 1374
Giải bẩy
292
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 6
0
1
0 2

6 8 8
0 4 5

0 2 3 7 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 88,28,67,38,77,46,60,44,02,80,90,09,93,30,34,91,22,36
Giải đặc biệt
008488
Giải nhất
86128
Giải nhì
97467
Giải ba
55438 - 71877
Giải tư
65146 - 39860 - 73244 - 74402 - 51580 - 62490 - 95009
Giải năm
3993
Giải sáu
2430 - 6634 - 9691
Giải bẩy
422
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9

2 8
0 4 6 8
4 6

0 7
7
0 8
0 1 3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 27,01,09,52,69,81,65,65,19,17,66,24,86,27,58,78,06,43
Giải đặc biệt
878327
Giải nhất
17301
Giải nhì
95209
Giải ba
46852 - 85169
Giải tư
07781 - 03565 - 03365 - 69419 - 13417 - 53466 - 72224
Giải năm
7986
Giải sáu
9327 - 6358 - 1878
Giải bẩy
306
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 9
7 9
4 7 7

3
2 8
5 5 6 9
8
1 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 89,34,68,84,25,62,29,24,91,65,76,31,09,59,44,89,37,66
Giải đặc biệt
075089
Giải nhất
42734
Giải nhì
82568
Giải ba
95984 - 60025
Giải tư
27262 - 50929 - 45324 - 38391 - 01865 - 50176 - 96931
Giải năm
8409
Giải sáu
3759 - 0444 - 1589
Giải bẩy
137
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

4 5 9
1 4 7
4
9
2 5 6 8
6
4 9 9
1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 51,10,33,80,13,88,49,01,24,67,95,74,81,12,26,63,16,40
Giải đặc biệt
097951
Giải nhất
83610
Giải nhì
13733
Giải ba
12980 - 57413
Giải tư
84488 - 19649 - 88401 - 80324 - 93667 - 24395 - 05974
Giải năm
0481
Giải sáu
6412 - 3626 - 3463
Giải bẩy
016
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 2 3 6
4 6
3
0 9
1
3 7
4
0 1 8
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 98,57,42,95,43,37,07,99,53,87,62,56,73,21,93,26,52,93
Giải đặc biệt
326998
Giải nhất
80257
Giải nhì
87142
Giải ba
45995 - 46843
Giải tư
83537 - 51007 - 45299 - 18553 - 81287 - 00662 - 94656
Giải năm
8873
Giải sáu
2921 - 2593 - 9026
Giải bẩy
552
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

1 6
7
2 3
2 3 6 7
2
3
7
3 3 5 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 69,80,75,56,58,23,12,36,95,69,20,87,71,83,10,72,16,58
Giải đặc biệt
066469
Giải nhất
06180
Giải nhì
13475
Giải ba
62856 - 31058
Giải tư
52123 - 87312 - 31236 - 06495 - 48869 - 91420 - 73087
Giải năm
7871
Giải sáu
4783 - 0210 - 4172
Giải bẩy
116
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 6
0 3
6

6 8 8
9 9
1 2 5
0 3 7
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 12,82,12,75,77,78,94,56,22,95,88,38,31,16,88,14,75,20
Giải đặc biệt
852112
Giải nhất
62182
Giải nhì
80012
Giải ba
31075 - 18577
Giải tư
83278 - 84794 - 61856 - 63822 - 51795 - 62188 - 53838
Giải năm
8631
Giải sáu
5816 - 6888 - 7414
Giải bẩy
575
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 2 4 6
0 2
1 8

6

5 5 7 8
2 8 8
4 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 11,08,11,51,02,31,23,76,92,91,73,75,88,61,15,82,44,39
Giải đặc biệt
982711
Giải nhất
97408
Giải nhì
69411
Giải ba
15651 - 85802
Giải tư
37431 - 82023 - 14376 - 19492 - 84291 - 08573 - 21075
Giải năm
1488
Giải sáu
7161 - 0215 - 3882
Giải bẩy
344
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
1 1 5
3
1 9
4
1
1
3 5 6
2 8
1 2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 89,57,62,69,49,36,71,28,29,44,23,54,01,36,81,69,21,34
Giải đặc biệt
657289
Giải nhất
94557
Giải nhì
79962
Giải ba
08769 - 98649
Giải tư
77336 - 03171 - 23228 - 87229 - 85344 - 44723 - 49554
Giải năm
4101
Giải sáu
9436 - 8081 - 7769
Giải bẩy
021
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

1 3 8 9
4 6 6
4 9
4 7
2 9 9
1
1 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 70,64,71,77,14,99,99,51,96,22,11,48,45,82,92,08,49,05
Giải đặc biệt
689870
Giải nhất
90564
Giải nhì
66271
Giải ba
23577 - 42214
Giải tư
63299 - 56199 - 75451 - 91296 - 84922 - 22211 - 67748
Giải năm
8245
Giải sáu
2382 - 2792 - 4208
Giải bẩy
149
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
1 4
2

5 8 9
1
4
0 1 7
2
2 6 9 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 42,40,97,39,57,55,48,04,42,57,60,18,48,37,30,61,59,16
Giải đặc biệt
807242
Giải nhất
73140
Giải nhì
36897
Giải ba
33939 - 99557
Giải tư
10255 - 59848 - 24904 - 80842 - 82657 - 78160 - 52518
Giải năm
0448
Giải sáu
0337 - 1330 - 6261
Giải bẩy
859
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 8

0 7 9
0 2 2 8 8
5 7 7 9
0 1


7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 02,97,83,91,38,81,61,77,72,22,22,04,70,13,46,91,94,97
Giải đặc biệt
682302
Giải nhất
57197
Giải nhì
70383
Giải ba
22491 - 80138
Giải tư
74981 - 20861 - 20377 - 51372 - 00122 - 38922 - 50104
Giải năm
4170
Giải sáu
4813 - 6446 - 5591
Giải bẩy
594
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
3
2 2
8
6

1
0 2 7
1 3
1 1 4 7 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 52,46,75,12,38,79,89,31,15,15,71,29,97,17,03,69,96,28
Giải đặc biệt
991152
Giải nhất
61746
Giải nhì
44375
Giải ba
08112 - 08038
Giải tư
61279 - 12689 - 99631 - 34615 - 71015 - 86571 - 95229
Giải năm
7197
Giải sáu
9917 - 5103 - 7469
Giải bẩy
996
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 5 5 7
8 9
1 8
6
2
9
1 5 9
9
6 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 27,84,87,10,91,79,94,67,97,31,53,42,29,74,56,73,32,07
Giải đặc biệt
010427
Giải nhất
68384
Giải nhì
42587
Giải ba
42210 - 30491
Giải tư
80779 - 26994 - 35867 - 35197 - 59331 - 62153 - 28942
Giải năm
4629
Giải sáu
2874 - 3856 - 7673
Giải bẩy
232
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0
7 9
1 2
2
3 6
7
3 4 9
4 7
1 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 83,87,39,07,10,49,56,29,37,52,78,79,46,87,20,71,56,17
Giải đặc biệt
164883
Giải nhất
02887
Giải nhì
28039
Giải ba
91907 - 36410
Giải tư
88449 - 93356 - 55429 - 83437 - 21552 - 15678 - 74579
Giải năm
9546
Giải sáu
7887 - 6420 - 0971
Giải bẩy
256
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 7
0 9
7 9
6 9
2 6 6

1 8 9
3 7 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 62,75,37,89,97,14,57,23,05,83,70,22,67,64,82,45,23,95
Giải đặc biệt
700962
Giải nhất
35275
Giải nhì
36437
Giải ba
92789 - 15797
Giải tư
49414 - 95257 - 78023 - 28605 - 09683 - 57770 - 13122
Giải năm
5567
Giải sáu
6164 - 1882 - 7845
Giải bẩy
323
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4
2 3 3
7
5
7
2 4 7
0 5
2 3 9
5 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 21,11,27,23,91,00,38,96,98,58,09,15,18,33,15,10,52,21
Giải đặc biệt
661321
Giải nhất
58011
Giải nhì
05727
Giải ba
55723 - 27991
Giải tư
28000 - 29538 - 46996 - 97798 - 26658 - 05209 - 44815
Giải năm
8118
Giải sáu
1533 - 3615 - 4710
Giải bẩy
352
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
0 1 5 5 8
1 1 3 7
3 8

2 81 6 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 16,34,26,26,42,16,58,34,32,58,99,92,57,04,37,85,03,28
Giải đặc biệt
443916
Giải nhất
93134
Giải nhì
31626
Giải ba
59226 - 84942
Giải tư
66616 - 47558 - 91134 - 50132 - 57058 - 04599 - 71992
Giải năm
9157
Giải sáu
4504 - 5537 - 9585
Giải bẩy
503
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
6 6
6 6 8
2 4 4 7
2
7 8 8


5
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 43,73,56,96,31,27,83,73,78,35,76,71,02,08,79,14,15,09
Giải đặc biệt
497843
Giải nhất
13873
Giải nhì
44556
Giải ba
59596 - 42231
Giải tư
00627 - 68483 - 58673 - 46478 - 05235 - 03576 - 76171
Giải năm
1202
Giải sáu
8808 - 7579 - 1614
Giải bẩy
715
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 9
4 5
7
1 5
3
6

1 3 3 6 8 9
3
6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 49,69,78,75,39,04,35,33,80,12,98,98,23,47,52,39,85,82
Giải đặc biệt
515249
Giải nhất
50169
Giải nhì
96978
Giải ba
00775 - 83639
Giải tư
22104 - 82235 - 89533 - 92080 - 21212 - 26698 - 59398
Giải năm
8623
Giải sáu
9947 - 2252 - 4339
Giải bẩy
785
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2
3
3 5 9 9
7 9
2
9
5 8
0 2 5
8 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 09,64,93,58,13,42,50,86,23,45,21,81,53,02,72,42,98,97
Giải đặc biệt
882509
Giải nhất
70164
Giải nhì
82293
Giải ba
33658 - 91613
Giải tư
62942 - 99650 - 70886 - 38223 - 61845 - 04921 - 72881
Giải năm
9753
Giải sáu
3302 - 4572 - 9142
Giải bẩy
798
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
3
1 3

2 2 5
0 3 8
4
2
1 6
3 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 91,37,44,50,04,36,60,19,64,60,59,54,72,74,91,24,76,86
Giải đặc biệt
207691
Giải nhất
35237
Giải nhì
58544
Giải ba
82050 - 85104
Giải tư
86536 - 36660 - 72219 - 77764 - 55360 - 23559 - 03654
Giải năm
3572
Giải sáu
0874 - 1591 - 7824
Giải bẩy
576
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
9
4
6 7
4
0 4 9
0 0 4
2 4 6
6
1 1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 56,65,04,79,23,09,05,99,67,92,93,38,29,47,08,49,07,67
Giải đặc biệt
868856
Giải nhất
68665
Giải nhì
30304
Giải ba
51679 - 21923
Giải tư
18609 - 67905 - 49299 - 20667 - 61692 - 15493 - 52638
Giải năm
3829
Giải sáu
2047 - 2308 - 4449
Giải bẩy
407
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 7 8 9

3 9
8
7 9
6
5 7 7
9

2 3 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 02,59,45,26,63,11,35,59,75,92,74,52,48,15,89,93,17,05
Giải đặc biệt
803902
Giải nhất
35059
Giải nhì
54245
Giải ba
44726 - 31363
Giải tư
18711 - 43035 - 45559 - 28875 - 25692 - 91374 - 78552
Giải năm
5648
Giải sáu
7615 - 2689 - 1193
Giải bẩy
917
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5
1 5 7
6
5
5 8
2 9 9
3
4 5
9
2 3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 53,44,84,05,53,80,09,01,45,05,01,86,28,41,06,52,03,27
Giải đặc biệt
294353
Giải nhất
62844
Giải nhì
98684
Giải ba
02605 - 20353
Giải tư
84180 - 17109 - 80801 - 90445 - 38705 - 28201 - 39186
Giải năm
6928
Giải sáu
7541 - 4406 - 5852
Giải bẩy
503
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 3 5 5 6 9

7 8

1 4 5
2 3 3


0 4 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 63,54,86,98,50,17,27,05,20,15,49,12,26,54,88,28,47,26
Giải đặc biệt
132963
Giải nhất
63154
Giải nhì
62786
Giải ba
28398 - 38250
Giải tư
79717 - 54027 - 95805 - 38620 - 40015 - 49049 - 77312
Giải năm
6126
Giải sáu
2454 - 6288 - 6128
Giải bẩy
047
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 5 7
0 6 6 7 8

7 9
0 4 4
3

6 8
8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 14,28,39,93,85,71,99,22,11,67,84,92,96,19,46,42,74,06
Giải đặc biệt
508714
Giải nhất
22128
Giải nhì
58839
Giải ba
93693 - 77085
Giải tư
30571 - 31299 - 17022 - 30211 - 02267 - 83484 - 28092
Giải năm
9896
Giải sáu
9019 - 6046 - 7742
Giải bẩy
674
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 4 9
2 8
9
2 6

7
1 4
4 5
2 3 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 61,58,04,49,63,87,82,09,83,64,99,20,03,27,15,63,88,28
Giải đặc biệt
951961
Giải nhất
17658
Giải nhì
29404
Giải ba
80349 - 84363
Giải tư
25387 - 05282 - 78109 - 32083 - 55964 - 05699 - 38720
Giải năm
7203
Giải sáu
9327 - 3515 - 9463
Giải bẩy
988
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 9
5
0 7 8

9
8
1 3 3 4

2 3 7 8
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 48,20,59,71,17,98,26,67,82,68,18,11,09,27,17,71,15,54
Giải đặc biệt
758648
Giải nhất
32520
Giải nhì
64259
Giải ba
36471 - 30517
Giải tư
12198 - 28426 - 32467 - 47982 - 23168 - 84618 - 88111
Giải năm
8609
Giải sáu
2227 - 1017 - 5371
Giải bẩy
615
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 5 7 7 8
0 6 7

8
4 9
7 8
1 1
2
8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 77,01,81,65,50,76,36,86,93,06,83,85,96,10,97,42,32,55
Giải đặc biệt
888377
Giải nhất
01001
Giải nhì
46481
Giải ba
12765 - 62050
Giải tư
44576 - 42936 - 19586 - 32393 - 14706 - 10283 - 56885
Giải năm
4096
Giải sáu
3710 - 8997 - 6942
Giải bẩy
432
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
0

2 6
2
0 5
5
6 7
1 3 5 6
3 6 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 37,06,78,47,88,49,73,65,70,88,73,73,02,80,39,58,03,83
Giải đặc biệt
307437
Giải nhất
20006
Giải nhì
61978
Giải ba
82647 - 45688
Giải tư
81449 - 16073 - 60865 - 11470 - 17288 - 78273 - 84473
Giải năm
7402
Giải sáu
8680 - 3639 - 9458
Giải bẩy
903
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6


7 9
7 9
8
5
0 3 3 3 8
0 3 8 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 66,34,28,33,86,60,28,19,39,28,83,15,64,71,42,61,55,53
Giải đặc biệt
706466
Giải nhất
63134
Giải nhì
05328
Giải ba
81033 - 13086
Giải tư
32060 - 85228 - 91619 - 13739 - 52228 - 95183 - 55615
Giải năm
2464
Giải sáu
8271 - 2242 - 1261
Giải bẩy
455
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 9
8 8 8
3 4 9
2
3 5
0 1 4 6
1
3 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 03,83,46,16,23,36,57,12,84,57,59,81,15,90,25,02,24,11
Giải đặc biệt
116703
Giải nhất
68283
Giải nhì
28146
Giải ba
55416 - 01323
Giải tư
26936 - 42857 - 30012 - 86684 - 06357 - 48759 - 83981
Giải năm
4715
Giải sáu
9790 - 7825 - 9902
Giải bẩy
724
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
1 2 5 6
3 4 5
6
6
7 7 9


1 3 4
0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 89,78,80,75,96,57,78,98,29,13,95,31,53,24,10,39,67,08
Giải đặc biệt
413689
Giải nhất
93878
Giải nhì
94280
Giải ba
55075 - 98996
Giải tư
42657 - 43178 - 46598 - 15429 - 86313 - 63495 - 55031
Giải năm
1653
Giải sáu
3524 - 0510 - 3139
Giải bẩy
867
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 3
4 9
1 9

3 7
7
5 8 8
0 9
5 6 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 60,68,90,32,81,14,19,21,31,67,96,30,95,85,70,62,55,65
Giải đặc biệt
249660
Giải nhất
36268
Giải nhì
51090
Giải ba
50532 - 32381
Giải tư
03514 - 88419 - 17221 - 78331 - 87167 - 61796 - 66330
Giải năm
2195
Giải sáu
3585 - 7370 - 4062
Giải bẩy
255
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 9
1
0 1 2

5
0 2 5 7 8
0
1 5
0 5 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 58,61,93,78,93,10,90,67,85,25,05,59,93,68,28,55,23,56
Giải đặc biệt
842358
Giải nhất
23661
Giải nhì
33893
Giải ba
31078 - 20393
Giải tư
64510 - 56390 - 13267 - 45085 - 75125 - 21105 - 62759
Giải năm
6893
Giải sáu
2168 - 0828 - 9555
Giải bẩy
423
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0
3 5 8


5 6 8 9
1 7 8
8
5
0 3 3 3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 18,08,38,72,78,61,28,20,21,56,59,37,29,67,45,09,41,97
Giải đặc biệt
417218
Giải nhất
90208
Giải nhì
29338
Giải ba
98972 - 59878
Giải tư
19461 - 97828 - 92320 - 61721 - 90356 - 49959 - 68737
Giải năm
5229
Giải sáu
1867 - 3645 - 0309
Giải bẩy
841
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
8
0 1 8 9
7 8
1 5
6 9
1 7
2 8

7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 81,53,30,76,75,27,30,38,36,92,34,06,32,01,47,71,10,24
Giải đặc biệt
253781
Giải nhất
53253
Giải nhì
44930
Giải ba
13376 - 34075
Giải tư
66427 - 98230 - 34838 - 99536 - 60392 - 60634 - 75506
Giải năm
3232
Giải sáu
9901 - 2447 - 9271
Giải bẩy
710
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
0
4 7
0 0 2 4 6 8
7
3

1 5 6
1
2