User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Quảng trị
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng trị.
Soạn tin SMS: LKQ QT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 59,83,48,76,67,01,06,13,44,87,12,06,38,89,02,54,49,39
Giải đặc biệt
906959
Giải nhất
16683
Giải nhì
18748
Giải ba
33476 - 46667
Giải tư
64801 - 00506 - 21113 - 90044 - 79587 - 33012 - 37006
Giải năm
7838
Giải sáu
2689 - 7402 - 8654
Giải bẩy
049
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 6 6
2 3

8 9
4 8 9
4 9
7
6
3 7 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 24,26,67,93,60,58,53,06,05,87,29,27,80,88,56,07,72,46
Giải đặc biệt
388324
Giải nhất
10426
Giải nhì
87267
Giải ba
64393 - 94060
Giải tư
56658 - 63353 - 70706 - 88005 - 60587 - 22529 - 31727
Giải năm
6280
Giải sáu
4688 - 4756 - 3107
Giải bẩy
472
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7

4 6 7 9

6
3 6 8
0 7
2
0 7 8
3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 93,12,91,13,93,48,52,92,90,16,95,37,91,70,85,07,01,61
Giải đặc biệt
264593
Giải nhất
64512
Giải nhì
92591
Giải ba
39513 - 13293
Giải tư
99148 - 01852 - 36592 - 59690 - 31616 - 20895 - 77337
Giải năm
6891
Giải sáu
9170 - 9485 - 5607
Giải bẩy
501
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
2 3 6

7
8
2
1
0
5
0 1 1 2 3 3 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 04,97,12,72,41,07,62,30,16,58,85,00,76,04,90,09,38,00
Giải đặc biệt
056104
Giải nhất
26697
Giải nhì
21012
Giải ba
01772 - 60241
Giải tư
06307 - 26562 - 15130 - 77816 - 93358 - 40085 - 90900
Giải năm
5876
Giải sáu
7704 - 4390 - 6909
Giải bẩy
438
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 4 4 7 9
2 6

0 8
1
8
2
2 6
5
0 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 55,16,39,66,00,53,14,42,37,67,88,46,50,85,82,82,68,16
Giải đặc biệt
398255
Giải nhất
33316
Giải nhì
36139
Giải ba
23566 - 95700
Giải tư
63053 - 62814 - 36242 - 83237 - 23667 - 53888 - 57746
Giải năm
2650
Giải sáu
8785 - 5382 - 2882
Giải bẩy
068
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4 6 6

7 9
2 6
0 3 5
6 7 8

2 2 5 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 06,76,17,47,67,65,08,40,41,59,21,26,90,35,41,29,65,16
Giải đặc biệt
678206
Giải nhất
62576
Giải nhì
05717
Giải ba
31747 - 20167
Giải tư
81665 - 28008 - 81240 - 64941 - 51759 - 82621 - 48826
Giải năm
8990
Giải sáu
9435 - 3641 - 6529
Giải bẩy
565
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
6 7
1 6 9
5
0 1 1 7
9
5 5 7
6

0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 50,03,21,80,19,17,17,58,21,35,72,00,26,59,91,71,55,97
Giải đặc biệt
075050
Giải nhất
44603
Giải nhì
60121
Giải ba
13180 - 95819
Giải tư
72417 - 79517 - 79458 - 82621 - 39235 - 33672 - 82100
Giải năm
2826
Giải sáu
4459 - 0991 - 4771
Giải bẩy
255
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
7 7 9
1 1 6
5

0 5 8 9

1 2
0
1 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 18,11,47,42,17,85,72,29,99,95,37,37,29,76,39,06,11,73
Giải đặc biệt
710618
Giải nhất
31911
Giải nhì
09047
Giải ba
97442 - 42817
Giải tư
93185 - 68272 - 86629 - 57299 - 04495 - 81437 - 57337
Giải năm
1629
Giải sáu
9376 - 1339 - 8906
Giải bẩy
811
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 1 7 8
9 9
7 7 9
2 7


2 3 6
5
5 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 86,29,35,07,38,80,79,61,74,43,41,74,17,03,80,36,38,25
Giải đặc biệt
642886
Giải nhất
67929
Giải nhì
08335
Giải ba
12807 - 33238
Giải tư
06380 - 80479 - 99361 - 85774 - 31343 - 09741 - 99974
Giải năm
0617
Giải sáu
8003 - 1080 - 2636
Giải bẩy
538
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
7
5 9
5 6 8 8
1 3

1
4 4 9
0 0 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 41,00,18,92,73,65,74,78,43,20,07,27,16,94,33,48,07,56
Giải đặc biệt
233741
Giải nhất
66100
Giải nhì
29918
Giải ba
71992 - 05673
Giải tư
28065 - 71974 - 74478 - 08043 - 76720 - 83907 - 05027
Giải năm
3016
Giải sáu
5594 - 3133 - 0048
Giải bẩy
907
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 7
6 8
0 7
3
1 3 8
6
5
3 4 8

2 4

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 90,96,14,99,70,22,83,65,30,84,29,61,58,30,28,39,14,99
Giải đặc biệt
149290
Giải nhất
74296
Giải nhì
40914
Giải ba
93099 - 18870
Giải tư
29922 - 37683 - 87665 - 85330 - 41384 - 11929 - 76061
Giải năm
1558
Giải sáu
7230 - 0028 - 5039
Giải bẩy
214
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4
2 8 9
0 0 9

8
1 5
0
3 4
0 6 9 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 50,19,86,16,26,70,06,56,08,06,05,30,96,05,02,98,26,32
Giải đặc biệt
355050
Giải nhất
19019
Giải nhì
13386
Giải ba
99616 - 54026
Giải tư
34270 - 53006 - 30756 - 11908 - 43606 - 95905 - 25130
Giải năm
0196
Giải sáu
3105 - 0602 - 7698
Giải bẩy
426
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 5 6 6 8
6 9
6 6
0 2

0 6

0
6
6 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 41,03,09,25,58,93,42,66,02,78,25,25,56,08,78,53,08,49
Giải đặc biệt
299241
Giải nhất
11303
Giải nhì
56109
Giải ba
61325 - 31658
Giải tư
89093 - 74942 - 76366 - 57002 - 77578 - 62525 - 42725
Giải năm
8356
Giải sáu
3608 - 8278 - 4253
Giải bẩy
708
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8 8 9

5 5 5

1 2 9
3 6 8
6
8 8

3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 07,15,96,59,09,23,88,29,72,54,19,54,43,64,51,64,97,78
Giải đặc biệt
904407
Giải nhất
90515
Giải nhì
97696
Giải ba
95359 - 82909
Giải tư
50423 - 37388 - 29529 - 81472 - 49254 - 31019 - 43754
Giải năm
9343
Giải sáu
9164 - 2651 - 0664
Giải bẩy
797
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
5 9
3 9

3
1 4 4 9
4 4
2 8
8
6 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 42,38,60,71,15,68,22,20,41,33,20,40,71,03,74,43,39,08
Giải đặc biệt
075242
Giải nhất
99938
Giải nhì
85060
Giải ba
07471 - 12915
Giải tư
12368 - 65722 - 25520 - 92341 - 78933 - 91120 - 82840
Giải năm
5171
Giải sáu
8103 - 8474 - 3243
Giải bẩy
739
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
5
0 0 2
3 8 9
0 1 2 3

0 8
1 1 4


Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 95,39,38,01,12,74,22,08,08,24,23,37,85,69,19,27,18,71
Giải đặc biệt
657895
Giải nhất
38739
Giải nhì
83838
Giải ba
11401 - 84112
Giải tư
73674 - 00522 - 41408 - 39708 - 18024 - 84223 - 32637
Giải năm
0985
Giải sáu
6769 - 9819 - 1727
Giải bẩy
218
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8 8
2 8 9
2 3 4 7
7 8 9


9
1 4
5
5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 34,89,50,25,49,07,76,36,03,30,84,46,43,41,68,60,41,77
Giải đặc biệt
701334
Giải nhất
37489
Giải nhì
75050
Giải ba
37825 - 68849
Giải tư
46007 - 96176 - 67736 - 28303 - 59630 - 51284 - 54846
Giải năm
1143
Giải sáu
7241 - 6868 - 6460
Giải bẩy
941
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7

5
0 4 6
1 1 3 6 9
0
0 8
6 7
4 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 25,29,46,74,71,32,29,42,83,26,11,13,70,09,85,57,90,08
Giải đặc biệt
651925
Giải nhất
49729
Giải nhì
41646
Giải ba
96474 - 74671
Giải tư
54432 - 70629 - 69842 - 57183 - 89826 - 05111 - 84613
Giải năm
6670
Giải sáu
5309 - 2885 - 2057
Giải bẩy
190
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1 3
5 6 9 9
2
2 6
7

0 1 4
3 5
0

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 31,47,02,40,70,56,99,63,55,59,68,16,11,17,10,45,12,62
Giải đặc biệt
957231
Giải nhất
06447
Giải nhì
91602
Giải ba
35840 - 38270
Giải tư
78656 - 50399 - 68363 - 21555 - 38659 - 26568 - 79516
Giải năm
3211
Giải sáu
5317 - 1310 - 5545
Giải bẩy
212
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 1 2 6 7

1
0 5 7
5 6 9
2 3 8
0

9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 55,83,77,83,91,30,00,79,25,51,95,35,87,77,32,88,36,05
Giải đặc biệt
901455
Giải nhất
22783
Giải nhì
40777
Giải ba
34983 - 26191
Giải tư
53730 - 78600 - 17679 - 57825 - 18851 - 13995 - 41835
Giải năm
1487
Giải sáu
8577 - 2132 - 1788
Giải bẩy
336
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5

5
0 2 5 6

1 5

7 7 9
3 3 7 8
1 5

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 85,88,20,19,29,75,15,14,93,19,34,26,69,92,72,35,52,16
Giải đặc biệt
321285
Giải nhất
49388
Giải nhì
07920
Giải ba
71519 - 09229
Giải tư
31475 - 43515 - 19114 - 37793 - 77219 - 16134 - 59126
Giải năm
3469
Giải sáu
4292 - 3172 - 2135
Giải bẩy
652
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 6 9 9
0 6 9
4 5

2
9
2 5
5 8
2 3

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 79,37,06,62,85,06,22,96,61,08,85,23,94,50,85,24,67,13
Giải đặc biệt
549579
Giải nhất
29137
Giải nhì
23606
Giải ba
67062 - 32585
Giải tư
66006 - 58522 - 24196 - 98761 - 79808 - 19585 - 53223
Giải năm
9594
Giải sáu
9750 - 7185 - 2624
Giải bẩy
867
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 8
3
2 3 4
7

0
1 2 7
9
5 5 5
4 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 79,37,06,62,85,06,22,96,61,08,85,23,94,50,85,24,67,13
Giải đặc biệt
549579
Giải nhất
29137
Giải nhì
23606
Giải ba
67062 - 32585
Giải tư
66006 - 58522 - 24196 - 98761 - 79808 - 19585 - 53223
Giải năm
9594
Giải sáu
9750 - 7185 - 2624
Giải bẩy
867
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 8
3
2 3 4
7

0
1 2 7
9
5 5 5
4 6

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 34,34,76,64,63,61,46,97,67,91,33,19,54,13,46,37,37,46
Giải đặc biệt
193334
Giải nhất
91634
Giải nhì
86676
Giải ba
58364 - 38063
Giải tư
12561 - 71546 - 49297 - 47167 - 68791 - 79733 - 78719
Giải năm
1054
Giải sáu
9213 - 7546 - 4237
Giải bẩy
337
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 9

3 4 4 7 7
6 6 6
4
1 3 4 7
6

1 7

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 44,93,87,19,05,57,88,73,84,97,82,97,97,98,99,00,00,48
Giải đặc biệt
670044
Giải nhất
81393
Giải nhì
78487
Giải ba
24219 - 93205
Giải tư
34057 - 88488 - 91873 - 99384 - 73197 - 14282 - 74297
Giải năm
8797
Giải sáu
6498 - 5899 - 7200
Giải bẩy
600
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5
9


4 8
7

3
2 4 7 8
3 7 7 7 8 9

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 60,87,86,34,44,07,71,88,05,56,39,75,61,26,03,72,31,20
Giải đặc biệt
505760
Giải nhất
71187
Giải nhì
64786
Giải ba
46334 - 16344
Giải tư
76107 - 95571 - 95788 - 72505 - 86256 - 35939 - 83075
Giải năm
1461
Giải sáu
2626 - 3003 - 2572
Giải bẩy
231
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 7

0 6
1 4 9
4
6
0 1
1 2 5
6 7 8

Kết quả xổ số Quảng trị
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 72,44,64,96,92,40,91,77,52,24,00,67,54,44,18,62,48,59
Giải đặc biệt
107972
Giải nhất
31844
Giải nhì
06464
Giải ba
19196 - 12492
Giải tư
68740 - 90691 - 65377 - 07452 - 55124 - 88300 - 76867
Giải năm
1054
Giải sáu
3144 - 3618 - 8762
Giải bẩy
748
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
8
4

0 4 4 8
2 4 9
2 4 7
2 7

1 2 6