User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Gia Lai
Ninh Thuận
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: LKQ DLK gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 08 năm 2020

2 số cuối: 30,37,27,05,18,74,78,53,26,40,97,70,52,14,94,04,11,66
Giải đặc biệt
258030
Giải nhất
41237
Giải nhì
79227
Giải ba
17405 - 08518
Giải tư
81574 - 27978 - 10553 - 29826 - 12740 - 27797 - 99370
Giải năm
8352
Giải sáu
3314 - 6394 - 9204
Giải bẩy
911
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
1 4 8
6 7
0 7
0
2 3
6
0 4 8

4 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 75,75,76,81,44,87,39,56,56,56,23,48,50,11,29,64,82,01
Giải đặc biệt
491475
Giải nhất
41875
Giải nhì
30976
Giải ba
91381 - 07444
Giải tư
22987 - 36439 - 19656 - 24656 - 49856 - 02723 - 40948
Giải năm
8350
Giải sáu
9511 - 9629 - 8864
Giải bẩy
682
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1
3 9
9
4 8
0 6 6 6
4
5 5 6
1 2 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 41,47,91,15,39,60,85,88,94,61,39,96,65,37,33,84,84,09
Giải đặc biệt
024941
Giải nhất
57047
Giải nhì
86791
Giải ba
93515 - 15539
Giải tư
87560 - 72785 - 93688 - 23794 - 19061 - 41839 - 58596
Giải năm
6965
Giải sáu
0637 - 1533 - 4384
Giải bẩy
084
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
5

3 7 9 9
1 7

0 1 5

4 4 5 8
1 4 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 52,29,54,36,95,91,17,62,89,73,30,35,33,85,57,10,46,26
Giải đặc biệt
850252
Giải nhất
03629
Giải nhì
80454
Giải ba
64836 - 69295
Giải tư
91191 - 57417 - 13162 - 68989 - 91273 - 06330 - 25835
Giải năm
7433
Giải sáu
2285 - 5157 - 5710
Giải bẩy
946
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 7
6 9
0 3 5 6
6
2 4 7
2
3
5 9
1 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 52,43,56,83,92,62,45,69,59,63,27,37,65,85,06,92,72,85
Giải đặc biệt
369652
Giải nhất
76743
Giải nhì
81256
Giải ba
38883 - 26292
Giải tư
00262 - 59445 - 11069 - 45259 - 17063 - 04927 - 93637
Giải năm
5265
Giải sáu
7085 - 0206 - 4992
Giải bẩy
172
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

7
7
3 5
2 6 9
2 3 5 9
2
3 5 5
2 2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 50,78,32,24,15,56,52,01,88,85,85,05,07,60,05,17,78,79
Giải đặc biệt
035350
Giải nhất
17178
Giải nhì
77732
Giải ba
94524 - 90915
Giải tư
84656 - 82552 - 77101 - 41588 - 80585 - 37285 - 88105
Giải năm
0307
Giải sáu
7360 - 1605 - 2517
Giải bẩy
078
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 5 7
5 7
4
2

0 2 6
0
8 8 9
5 5 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 57,89,65,22,76,45,97,24,42,89,05,93,26,21,06,09,20,80
Giải đặc biệt
025257
Giải nhất
28689
Giải nhì
75065
Giải ba
52622 - 24576
Giải tư
11245 - 45797 - 74724 - 47842 - 03989 - 51105 - 42193
Giải năm
1326
Giải sáu
3421 - 2706 - 4609
Giải bẩy
520
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 9

0 1 2 4 6

2 5
7
5
6
0 9 9
3 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 68,42,45,37,80,49,37,37,78,70,74,94,74,48,40,52,91,92
Giải đặc biệt
078268
Giải nhất
54542
Giải nhì
59445
Giải ba
59537 - 76580
Giải tư
16949 - 36137 - 79937 - 03578 - 83170 - 38174 - 94494
Giải năm
4574
Giải sáu
7048 - 0640 - 8252
Giải bẩy
991
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít7 7 7
0 2 5 8 9
2
8
0 4 4 8
0
1 2 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 46,75,15,94,26,51,37,00,05,73,29,97,69,20,59,93,55,33
Giải đặc biệt
483346
Giải nhất
84875
Giải nhì
58815
Giải ba
49994 - 09826
Giải tư
97951 - 66337 - 28500 - 25805 - 85073 - 02329 - 14597
Giải năm
0469
Giải sáu
5520 - 2559 - 9893
Giải bẩy
855
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
5
0 6 9
3 7
6
1 5 9
9
3 5

3 4 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 90,35,41,50,40,48,65,82,10,84,00,70,41,24,46,87,27,24
Giải đặc biệt
361790
Giải nhất
92835
Giải nhì
12941
Giải ba
67850 - 96140
Giải tư
23648 - 94165 - 48782 - 91310 - 41584 - 87500 - 13370
Giải năm
8341
Giải sáu
1324 - 4546 - 0487
Giải bẩy
327
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0
4 4 7
5
0 1 1 6 8
0
5
0
2 4 7
0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 22,97,89,47,90,92,26,98,55,12,29,18,22,09,11,83,92,21
Giải đặc biệt
175222
Giải nhất
34897
Giải nhì
32489
Giải ba
94847 - 92190
Giải tư
62892 - 59426 - 63898 - 11755 - 83512 - 68429 - 65118
Giải năm
1022
Giải sáu
3309 - 2811 - 6583
Giải bẩy
692
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 2 8
1 2 2 6 9

7
5


3 9
0 2 2 7 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 33,75,05,94,34,65,28,05,20,72,78,68,63,88,72,04,13,95
Giải đặc biệt
286733
Giải nhất
69775
Giải nhì
03005
Giải ba
71594 - 92634
Giải tư
97965 - 16628 - 33505 - 57920 - 25372 - 13578 - 85768
Giải năm
4863
Giải sáu
5288 - 2372 - 4304
Giải bẩy
813
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5
3
0 8
3 4


3 5 8
2 2 5 8
8
4 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 83,73,39,58,45,24,62,77,80,55,11,58,57,17,77,78,60,07
Giải đặc biệt
985683
Giải nhất
52373
Giải nhì
80639
Giải ba
75858 - 36045
Giải tư
17324 - 46462 - 62777 - 99880 - 83355 - 32711 - 99158
Giải năm
6757
Giải sáu
0117 - 9077 - 9878
Giải bẩy
960
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 7
4
9
5
5 7 8 8
0 2
3 7 7 8
0 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 81,53,59,22,54,21,39,35,76,25,58,72,43,48,92,21,72,04
Giải đặc biệt
677181
Giải nhất
70253
Giải nhì
56359
Giải ba
83822 - 91754
Giải tư
32921 - 96239 - 28835 - 24476 - 01725 - 59758 - 00872
Giải năm
7243
Giải sáu
5648 - 3392 - 3521
Giải bẩy
472
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

1 1 2 5
5 9
3 8
3 4 8 9

2 2 6
1
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 26,86,74,05,24,28,36,81,40,66,30,16,48,00,62,53,67,37
Giải đặc biệt
113026
Giải nhất
93486
Giải nhì
41474
Giải ba
98705 - 19524
Giải tư
50528 - 14636 - 71881 - 49640 - 63466 - 17730 - 10016
Giải năm
6248
Giải sáu
8200 - 4362 - 1753
Giải bẩy
167
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
6
4 6 8
0 6 7
0 8
3
2 6 7
4
1 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 43,05,47,96,98,78,49,57,22,44,54,73,37,03,91,17,89,33
Giải đặc biệt
416743
Giải nhất
86205
Giải nhì
05847
Giải ba
90896 - 00798
Giải tư
15578 - 82549 - 52057 - 54422 - 19344 - 04354 - 15773
Giải năm
9337
Giải sáu
1303 - 0591 - 0417
Giải bẩy
189
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
7
2
3 7
3 4 7 9
4 7

3 8
9
1 6 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 21,30,13,51,65,87,60,39,99,60,57,82,48,09,19,10,19,92
Giải đặc biệt
026721
Giải nhất
51130
Giải nhì
66813
Giải ba
17051 - 35065
Giải tư
23487 - 97960 - 35339 - 59099 - 67560 - 68157 - 55982
Giải năm
9648
Giải sáu
0109 - 9619 - 8010
Giải bẩy
319
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 3 9 9
1
0 9
8
1 7
0 0 5

2 7
2 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 18,76,26,77,68,88,14,14,86,40,82,74,94,61,52,62,60,16
Giải đặc biệt
192118
Giải nhất
61676
Giải nhì
47326
Giải ba
57777 - 25368
Giải tư
39988 - 46114 - 45414 - 46586 - 57540 - 96282 - 64374
Giải năm
1794
Giải sáu
9561 - 1152 - 7962
Giải bẩy
960
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 4 6 8
6

0
2
0 1 2 8
4 6 7
2 6 8
4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 16,57,16,72,47,76,51,29,61,67,00,85,57,10,57,96,45,06
Giải đặc biệt
524616
Giải nhất
06857
Giải nhì
26916
Giải ba
58072 - 01647
Giải tư
79776 - 31951 - 04329 - 42561 - 49767 - 67700 - 66585
Giải năm
5157
Giải sáu
3110 - 2857 - 1296
Giải bẩy
245
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
0 6 6
9

5 7
1 7 7 7
1 7
2 6
5
6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 62,74,49,92,93,89,31,26,74,29,22,11,60,55,23,82,01,08
Giải đặc biệt
950262
Giải nhất
32874
Giải nhì
53249
Giải ba
41992 - 42693
Giải tư
89589 - 85331 - 91626 - 71174 - 53129 - 79422 - 99511
Giải năm
1360
Giải sáu
0955 - 8223 - 7382
Giải bẩy
501
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
1
2 3 6 9
1
9
5
0 2
4 4
2 9
2 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 36,10,58,66,85,11,86,06,05,29,99,58,40,85,62,99,74,81
Giải đặc biệt
396536
Giải nhất
23010
Giải nhì
40158
Giải ba
51666 - 77785
Giải tư
82211 - 46486 - 00106 - 37905 - 28529 - 83299 - 01058
Giải năm
2340
Giải sáu
9285 - 0962 - 2299
Giải bẩy
474
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
0 1
9
6
0
8 8
2 6
4
1 5 5 6
9 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 87,30,90,93,43,04,84,46,78,07,13,51,97,90,77,50,58,52
Giải đặc biệt
626287
Giải nhất
77330
Giải nhì
74090
Giải ba
43993 - 71243
Giải tư
16104 - 40684 - 25346 - 33678 - 06107 - 67613 - 62251
Giải năm
8297
Giải sáu
5390 - 0477 - 6850
Giải bẩy
658
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
3

0
3 6
0 1 2 8

7 8
4 7
0 0 3 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 93,38,20,80,84,39,61,18,56,76,59,99,58,30,90,38,28,87
Giải đặc biệt
463593
Giải nhất
81438
Giải nhì
91220
Giải ba
90580 - 20484
Giải tư
77839 - 69061 - 33818 - 34556 - 04276 - 50159 - 92199
Giải năm
6558
Giải sáu
4830 - 3390 - 6538
Giải bẩy
628
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
0 8
0 8 8 9

6 8 9
1
6
0 4 7
0 3 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 92,58,40,95,58,29,38,84,55,88,79,10,37,19,09,32,20,78
Giải đặc biệt
902892
Giải nhất
22358
Giải nhì
51240
Giải ba
80795 - 16058
Giải tư
41629 - 91238 - 45284 - 63455 - 82288 - 83879 - 65310
Giải năm
3437
Giải sáu
7019 - 0909 - 2032
Giải bẩy
020
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 9
0 9
2 7 8
0
5 8 8

8 9
4 8
2 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 07,16,80,07,01,25,99,28,40,55,33,89,42,33,77,35,14,77
Giải đặc biệt
561007
Giải nhất
72116
Giải nhì
86080
Giải ba
31707 - 73301
Giải tư
84225 - 76499 - 31928 - 58140 - 19855 - 15133 - 61689
Giải năm
5142
Giải sáu
2933 - 4677 - 2335
Giải bẩy
014
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 7
4 6
5 8
3 3 5
0 2
5

7 7
0 9
9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 41,62,57,34,05,11,68,15,51,78,28,14,76,56,88,52,77,53
Giải đặc biệt
773741
Giải nhất
90562
Giải nhì
60057
Giải ba
13334 - 59305
Giải tư
98611 - 67368 - 78715 - 33351 - 71178 - 81128 - 25314
Giải năm
5076
Giải sáu
6956 - 3488 - 7952
Giải bẩy
877
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 4 5
8
4
1
1 2 3 6 7
2 8
6 7 8
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 93,97,35,80,54,48,94,37,80,41,36,49,48,65,06,24,94,94
Giải đặc biệt
898493
Giải nhất
56997
Giải nhì
40235
Giải ba
76280 - 51754
Giải tư
60648 - 48994 - 23237 - 71080 - 85841 - 32536 - 32649
Giải năm
5148
Giải sáu
5165 - 4906 - 1624
Giải bẩy
194
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

4
5 6 7
1 8 8 9
4
5

0 0
3 4 4 4 7