User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Phú Yên
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Phú Yên.
Soạn tin SMS: LKQ PY gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 07 năm 2020

2 số cuối: 18,23,71,82,60,84,16,35,01,58,01,72,21,05,82,09,75,79
Giải đặc biệt
278818
Giải nhất
38423
Giải nhì
59071
Giải ba
85282 - 81160
Giải tư
61984 - 61016 - 04435 - 08001 - 23058 - 40001 - 91172
Giải năm
1421
Giải sáu
0905 - 2182 - 5309
Giải bẩy
975
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 5 9
6 8
1 3
5

8
0
1 2 5 9
2 2 4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 57,68,31,59,66,51,20,90,15,51,24,39,18,29,21,76,01,22
Giải đặc biệt
378557
Giải nhất
13468
Giải nhì
72731
Giải ba
60659 - 54566
Giải tư
06651 - 08720 - 69990 - 55015 - 49451 - 77524 - 70239
Giải năm
4018
Giải sáu
0929 - 4321 - 4676
Giải bẩy
501
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5 8
0 1 2 4 9
1 9

1 1 7 9
6 8
6

0

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 16,57,42,28,44,47,98,50,09,31,80,23,35,21,28,27,78,86
Giải đặc biệt
826016
Giải nhất
34857
Giải nhì
47742
Giải ba
22828 - 84444
Giải tư
22047 - 54798 - 84450 - 53009 - 60131 - 02480 - 76623
Giải năm
9635
Giải sáu
4621 - 1028 - 0527
Giải bẩy
378
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6
1 3 7 8 8
1 5
2 4 7
0 7

8
0 6
8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 69,58,73,55,46,14,71,33,47,00,51,46,20,88,02,57,64,40
Giải đặc biệt
035469
Giải nhất
35358
Giải nhì
05173
Giải ba
44155 - 39946
Giải tư
17514 - 52971 - 13533 - 96747 - 36100 - 60351 - 59346
Giải năm
9220
Giải sáu
9788 - 4502 - 2257
Giải bẩy
064
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
4
0
3
0 6 6 7
1 5 7 8
4 9
1 3
8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 36,21,41,66,77,27,02,63,64,93,32,48,58,47,75,34,34,37
Giải đặc biệt
982136
Giải nhất
73221
Giải nhì
82141
Giải ba
03266 - 67377
Giải tư
42727 - 13802 - 81463 - 44464 - 99793 - 88132 - 55748
Giải năm
7758
Giải sáu
4047 - 2675 - 1434
Giải bẩy
834
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

1 7
2 4 4 6 7
1 7 8
8
3 4 6
5 7

3

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 06 năm 2020

2 số cuối: 53,22,69,09,21,76,60,63,92,52,48,75,00,53,98,21,57,78
Giải đặc biệt
683553
Giải nhất
97322
Giải nhì
15569
Giải ba
48509 - 33521
Giải tư
10776 - 14160 - 65563 - 95592 - 86552 - 29148 - 96975
Giải năm
2900
Giải sáu
9653 - 5498 - 5521
Giải bẩy
657
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9

1 1 2

8
2 3 3 7
0 3 9
5 6 8

2 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 90,13,08,97,15,48,74,87,41,33,38,83,95,46,06,29,65,46
Giải đặc biệt
404590
Giải nhất
10313
Giải nhì
00108
Giải ba
82997 - 95515
Giải tư
76748 - 49074 - 72487 - 04041 - 66833 - 93638 - 81783
Giải năm
2295
Giải sáu
9646 - 9606 - 3729
Giải bẩy
465
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
3 5
9
3 8
1 6 6 8

5
4
3 7
0 5 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 37,29,24,45,65,24,69,32,53,60,55,80,78,63,25,78,72,44
Giải đặc biệt
747637
Giải nhất
70729
Giải nhì
75624
Giải ba
57945 - 22565
Giải tư
54024 - 79469 - 09832 - 00953 - 97760 - 74355 - 74080
Giải năm
4978
Giải sáu
0663 - 7825 - 0578
Giải bẩy
372
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


4 4 5 9
2 7
4 5
3 5
0 3 5 9
2 8 8
0

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 98,59,29,18,52,39,68,62,94,90,58,01,22,25,07,95,59,65
Giải đặc biệt
793798
Giải nhất
08659
Giải nhì
74529
Giải ba
94718 - 04752
Giải tư
60939 - 62468 - 33562 - 23894 - 68090 - 05758 - 18101
Giải năm
5422
Giải sáu
5025 - 9707 - 3995
Giải bẩy
359
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
8
2 5 9
9

2 8 9 9
2 5 8


0 4 5 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 05 năm 2020

2 số cuối: 13,52,10,80,17,35,45,64,45,79,99,99,41,52,45,18,30,63
Giải đặc biệt
477213
Giải nhất
23552
Giải nhì
67610
Giải ba
75080 - 08017
Giải tư
47035 - 10145 - 14664 - 62145 - 17779 - 59699 - 42599
Giải năm
7141
Giải sáu
9152 - 7845 - 1018
Giải bẩy
330
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 7 8

0 5
1 5 5 5
2 2
3 4
9
0
9 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 04 năm 2020

2 số cuối: 88,40,38,11,85,81,05,00,56,89,10,09,00,32,74,67,52,10
Giải đặc biệt
429188
Giải nhất
96940
Giải nhì
59538
Giải ba
05611 - 57285
Giải tư
25781 - 59005 - 93300 - 34056 - 03189 - 92910 - 63009
Giải năm
6200
Giải sáu
5732 - 0574 - 8567
Giải bẩy
252
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5 9
0 0 1

2 8
0
2 6
7
4
1 5 8 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 90,28,44,11,97,70,26,63,75,70,31,77,59,39,44,87,91,87
Giải đặc biệt
715990
Giải nhất
59328
Giải nhì
90444
Giải ba
91511 - 21897
Giải tư
05170 - 19426 - 91063 - 69375 - 54970 - 80431 - 67077
Giải năm
2059
Giải sáu
2439 - 2344 - 6587
Giải bẩy
591
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
6 8
1 9
4 4
9
3
0 0 5 7
7 7
0 1 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 88,85,33,83,02,76,55,45,44,81,75,10,60,14,04,70,88,86
Giải đặc biệt
804688
Giải nhất
85085
Giải nhì
96133
Giải ba
67783 - 60202
Giải tư
16376 - 69355 - 61345 - 27544 - 59181 - 96175 - 68610
Giải năm
6360
Giải sáu
8114 - 1104 - 6670
Giải bẩy
388
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
0 4

3
4 5
5
0
0 5 6
1 3 5 6 8 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 00,84,14,87,36,52,31,23,60,95,70,74,13,75,79,92,62,71
Giải đặc biệt
625200
Giải nhất
86584
Giải nhì
87514
Giải ba
91787 - 47236
Giải tư
55852 - 71931 - 02823 - 31660 - 70595 - 31870 - 92874
Giải năm
0813
Giải sáu
6875 - 6379 - 9092
Giải bẩy
162
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 4
3
1 6

2
0 2
0 1 4 5 9
4 7
2 5

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 24,97,17,33,16,04,81,03,98,53,13,54,76,30,69,71,05,27
Giải đặc biệt
787724
Giải nhất
16697
Giải nhì
00717
Giải ba
95833 - 72416
Giải tư
47504 - 53781 - 94903 - 04698 - 05753 - 01313 - 50654
Giải năm
9176
Giải sáu
3030 - 5369 - 3471
Giải bẩy
605
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5
3 6 7
4 7
0 3

3 4
9
1 6
1
7 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 03 năm 2020

2 số cuối: 43,12,39,43,39,92,09,78,56,38,07,17,76,43,54,56,22,51
Giải đặc biệt
469743
Giải nhất
50112
Giải nhì
65939
Giải ba
44443 - 40839
Giải tư
09992 - 80109 - 58078 - 04956 - 92238 - 00107 - 80017
Giải năm
1176
Giải sáu
1643 - 6354 - 8056
Giải bẩy
622
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
2 7
2
8 9 9
3 3 3
1 4 6 6

6 8

2

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 51,56,43,79,02,96,73,92,41,89,90,07,52,26,44,86,48,76
Giải đặc biệt
949351
Giải nhất
02956
Giải nhì
47443
Giải ba
95979 - 40502
Giải tư
50696 - 12373 - 51992 - 60041 - 96389 - 63490 - 79307
Giải năm
9752
Giải sáu
5126 - 6444 - 5786
Giải bẩy
548
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7

6

1 3 4 8
1 2 6

3 6 9
6 9
0 2 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 52,32,93,03,82,81,67,66,76,92,06,05,26,85,50,55,916,61
Giải đặc biệt
737521
Giải nhất
31532
Giải nhì
52293
Giải ba
84003 - 46282
Giải tư
59281 - 36267 - 18366 - 65376 - 42192 - 18206 - 14305
Giải năm
2226
Giải sáu
1985 - 4550 - 2955
Giải bẩy
916
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6

6
2

0 2 5
1 6 7
6
1 2 5
2 3 1

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 49,77,59,48,69,93,97,15,64,08,70,87,11,15,66,91,84,35
Giải đặc biệt
563049
Giải nhất
58577
Giải nhì
00259
Giải ba
31548 - 42769
Giải tư
37393 - 84997 - 48115 - 13864 - 04908 - 36470 - 91887
Giải năm
6811
Giải sáu
1915 - 7966 - 8791
Giải bẩy
084
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1 5 5

5
8 9
9
4 6 9
0 7
4 7
1 3 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 02 năm 2020

2 số cuối: 37,62,48,75,38,01,57,17,85,08,39,26,41,30,02,08,73,88
Giải đặc biệt
901237
Giải nhất
06162
Giải nhì
23148
Giải ba
31875 - 35438
Giải tư
58101 - 21957 - 06817 - 67185 - 32008 - 72339 - 49426
Giải năm
3441
Giải sáu
1030 - 0302 - 6708
Giải bẩy
573
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 8 8
7
6
0 7 8 9
1 8
7
2
3 5
5 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 24,56,87,22,20,51,16,97,57,93,88,74,86,45,69,98,93,18
Giải đặc biệt
307324
Giải nhất
86156
Giải nhì
94487
Giải ba
42022 - 02320
Giải tư
32651 - 14316 - 24397 - 01257 - 74393 - 34788 - 08274
Giải năm
8586
Giải sáu
5145 - 9569 - 5298
Giải bẩy
893
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8
0 2 4

5
1 6 7
9
4
6 7 8
3 3 7 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 21,43,01,30,64,37,07,36,45,04,00,89,94,87,47,00,52,91
Giải đặc biệt
264821
Giải nhất
70743
Giải nhì
60301
Giải ba
11330 - 34164
Giải tư
15337 - 79007 - 75936 - 73245 - 16004 - 86600 - 66389
Giải năm
3194
Giải sáu
5687 - 0247 - 6500
Giải bẩy
352
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 4 7

1
0 6 7
3 5 7
2
4

7 9
1 4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 92,78,15,07,59,60,90,05,28,31,25,49,34,81,15,96,88,48
Giải đặc biệt
172492
Giải nhất
18778
Giải nhì
71115
Giải ba
52707 - 05559
Giải tư
29260 - 79090 - 84705 - 91828 - 43531 - 31825 - 21449
Giải năm
3334
Giải sáu
9181 - 4015 - 3096
Giải bẩy
888
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
5 5
5 8
1 4
8 9
9
0
8
1 8
0 2 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 01 năm 2020

2 số cuối: 27,73,35,43,03,75,04,16,62,06,62,51,74,71,22,64,64,64
Giải đặc biệt
972427
Giải nhất
24873
Giải nhì
95135
Giải ba
19243 - 85903
Giải tư
72275 - 31204 - 49916 - 03762 - 07006 - 76362 - 29951
Giải năm
4474
Giải sáu
0571 - 5622 - 3564
Giải bẩy
164
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6
6
2 7
5
3
1
2 2 4 4 4
1 3 4 5


Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 57,57,19,73,33,13,59,62,18,70,48,84,65,22,34,63,42,74
Giải đặc biệt
834357
Giải nhất
93257
Giải nhì
06619
Giải ba
15273 - 95233
Giải tư
05313 - 18959 - 47062 - 28818 - 77570 - 13148 - 30684
Giải năm
7465
Giải sáu
8522 - 4334 - 7463
Giải bẩy
942
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 8 9
2
3 4
2 8
7 7 9
2 3 5
0 3 4
4

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 84,08,12,34,02,92,95,85,96,01,99,02,42,07,33,45,61,21
Giải đặc biệt
436484
Giải nhất
11208
Giải nhì
29012
Giải ba
25934 - 52302
Giải tư
13992 - 75495 - 21285 - 42696 - 50601 - 93599 - 76302
Giải năm
8842
Giải sáu
6107 - 5833 - 4745
Giải bẩy
861
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 2 7 8
2
1
3 4
2 5

1

4 5
2 5 6 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2019

2 số cuối: 45,91,30,02,42,62,81,25,07,73,65,18,99,05,07,92,83,33
Giải đặc biệt
510945
Giải nhất
11891
Giải nhì
50230
Giải ba
85302 - 50342
Giải tư
69262 - 65681 - 71125 - 68907 - 19873 - 44465 - 89418
Giải năm
6899
Giải sáu
4905 - 5407 - 5392
Giải bẩy
183
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 7 7
8
5
0 3
2 5

2 5
3
1 3
1 2 9