Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
Xổ số miền Trung hôm nay
Bình Định
Quảng Bình
Quảng trị
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Phú Yên
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 91,35,15,23,82,10,32,97,43,50,45,72,85,58,61,05,82,87
Giải đặc biệt
428591
Giải nhất
72435
Giải nhì
22215
Giải ba
50723 - 97382
Giải tư
11510 - 16432 - 68697 - 97243 - 91450 - 63245 - 56172
Giải năm
3985
Giải sáu
7158 - 8761 - 4905
Giải bẩy
882
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 5
3
2 5
3 5
0 8
1
2
2 2 5 7
1 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 64,42,84,53,36,16,35,60,57,66,99,55,86,62,62,93,13,14
Giải đặc biệt
390264
Giải nhất
58242
Giải nhì
29784
Giải ba
70853 - 33236
Giải tư
43616 - 91135 - 77360 - 48557 - 74166 - 48099 - 62355
Giải năm
6286
Giải sáu
7562 - 3162 - 5993
Giải bẩy
313
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 4 6

5 6
2
3 5 7
0 2 2 4 6

4 6
3 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 85,18,07,73,87,30,69,39,32,97,80,53,28,15,82,44,67,96
Giải đặc biệt
246385
Giải nhất
43618
Giải nhì
71007
Giải ba
88573 - 06887
Giải tư
44630 - 17869 - 56139 - 47032 - 92397 - 72680 - 76953
Giải năm
1128
Giải sáu
8715 - 1882 - 2844
Giải bẩy
567
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5 8
8
0 2 9
4
3
7 9
3
0 2 5 7
6 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2024

2 số cuối: 58,15,76,23,76,81,88,41,99,18,56,03,36,21,34,60,04,43
Giải đặc biệt
984658
Giải nhất
44115
Giải nhì
67876
Giải ba
32223 - 14176
Giải tư
18081 - 64488 - 47841 - 13299 - 81918 - 80456 - 13703
Giải năm
9636
Giải sáu
0821 - 9334 - 7760
Giải bẩy
004
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
5 8
1 3
4 6
1 3
6 8
0
6 6
1 8
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 27,67,71,72,77,94,42,96,96,73,56,12,51,35,62,84,30,24
Giải đặc biệt
632127
Giải nhất
19967
Giải nhì
41171
Giải ba
19872 - 13877
Giải tư
45694 - 85342 - 32996 - 27496 - 19273 - 94056 - 71712
Giải năm
6551
Giải sáu
2335 - 7262 - 9184
Giải bẩy
030
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
4 7
0 5
2
1 6
2 7
1 2 3 7
4
4 6 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 75,58,38,67,22,58,35,52,58,89,20,06,28,11,15,89,89,48
Giải đặc biệt
760075
Giải nhất
60758
Giải nhì
20938
Giải ba
19967 - 58722
Giải tư
46858 - 05935 - 64452 - 40758 - 29989 - 51520 - 21806
Giải năm
4128
Giải sáu
6811 - 0815 - 9989
Giải bẩy
989
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 5
0 2 8
5 8
8
2 8 8 8
7
5
9 9 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 12,10,30,49,64,53,99,12,70,73,30,22,31,20,87,07,02,14
Giải đặc biệt
591812
Giải nhất
60610
Giải nhì
13230
Giải ba
30949 - 03464
Giải tư
37453 - 65199 - 00412 - 75170 - 51173 - 24730 - 52722
Giải năm
8031
Giải sáu
8620 - 0787 - 8507
Giải bẩy
002
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
0 2 2 4
0 2
0 0 1
9
3
4
0 3
7
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 73,47,63,92,04,31,16,63,28,66,16,90,72,86,92,19,27,68
Giải đặc biệt
112673
Giải nhất
96947
Giải nhì
28963
Giải ba
76392 - 37304
Giải tư
36231 - 51116 - 94763 - 58228 - 35666 - 43316 - 01490
Giải năm
1472
Giải sáu
6286 - 0592 - 6719
Giải bẩy
827
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 6 9
7 8
1
7

3 3 6 8
2 3
6
0 2 2

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2024

2 số cuối: 96,16,90,79,98,30,72,05,68,05,99,89,63,98,28,06,95,75
Giải đặc biệt
353596
Giải nhất
70416
Giải nhì
03290
Giải ba
00979 - 51198
Giải tư
79230 - 79372 - 24005 - 28168 - 85905 - 23699 - 35689
Giải năm
1663
Giải sáu
0298 - 7528 - 1106
Giải bẩy
395
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 6
6
8
0


3 8
2 5 9
9
0 5 6 8 8 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 89,40,89,70,39,35,43,38,23,38,87,28,81,37,81,32,93,83
Giải đặc biệt
250989
Giải nhất
98040
Giải nhì
32589
Giải ba
66070 - 35839
Giải tư
54835 - 19743 - 25038 - 96823 - 66738 - 07087 - 62528
Giải năm
4581
Giải sáu
7837 - 9281 - 7632
Giải bẩy
993
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 8
2 5 7 8 8 9
0 3


0
1 1 3 7 9 9
3

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 24,39,30,34,19,27,82,71,68,12,97,02,84,90,95,71,16,18
Giải đặc biệt
253924
Giải nhất
32139
Giải nhì
07330
Giải ba
52234 - 08719
Giải tư
25127 - 36982 - 23571 - 36368 - 33112 - 59197 - 07002
Giải năm
1184
Giải sáu
5690 - 8795 - 9271
Giải bẩy
816
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 6 8 9
4 7
0 4 9


8
1 1
2 4
0 5 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 42,20,49,38,70,97,59,93,91,15,63,96,32,59,02,17,24,85
Giải đặc biệt
903242
Giải nhất
95620
Giải nhì
08949
Giải ba
86338 - 33170
Giải tư
38897 - 78859 - 55193 - 93591 - 80815 - 91063 - 87396
Giải năm
1032
Giải sáu
1059 - 4902 - 9317
Giải bẩy
024
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5 7
0 4
2 8
2 9
9 9
3
0
5
1 3 6 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2023

2 số cuối: 72,52,43,64,12,06,70,62,74,89,73,28,12,73,06,12,38,48
Giải đặc biệt
669872
Giải nhất
94152
Giải nhì
56043
Giải ba
83764 - 81812
Giải tư
53106 - 73570 - 49262 - 82974 - 01789 - 90873 - 80428
Giải năm
4112
Giải sáu
6373 - 7906 - 5112
Giải bẩy
538
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
2 2 2
8
8
3 8
2
2 4
0 2 3 3 4
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 32,59,01,33,39,34,99,45,29,86,11,79,79,79,82,28,29,26
Giải đặc biệt
878232
Giải nhất
36459
Giải nhì
54801
Giải ba
12733 - 79339
Giải tư
88134 - 52299 - 64345 - 02929 - 16086 - 49811 - 61779
Giải năm
2679
Giải sáu
2879 - 5082 - 5028
Giải bẩy
929
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1
6 8 9 9
2 3 4 9
5
9

9 9 9
2 6
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 87,26,66,06,94,79,46,25,01,10,95,03,98,06,25,12,71,34
Giải đặc biệt
829687
Giải nhất
87226
Giải nhì
40166
Giải ba
00806 - 36694
Giải tư
35979 - 66546 - 75325 - 56101 - 03710 - 42995 - 46303
Giải năm
1798
Giải sáu
0706 - 7225 - 5712
Giải bẩy
671
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 6 6
0 2
5 5 6
4
6

6
1 9
7
4 5 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 08,52,86,81,24,59,90,17,69,59,32,56,04,12,39,14,90,34
Giải đặc biệt
434308
Giải nhất
43852
Giải nhì
87986
Giải ba
99881 - 14324
Giải tư
85259 - 09990 - 54817 - 56769 - 50659 - 01232 - 41256
Giải năm
4804
Giải sáu
5212 - 2139 - 4314
Giải bẩy
690
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
2 4 7
4
2 4 9

2 6 9 9
9

1 6
0 0

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2023

2 số cuối: 81,07,00,63,21,19,72,99,12,37,62,25,89,29,03,28,73,70
Giải đặc biệt
372081
Giải nhất
53107
Giải nhì
23500
Giải ba
23963 - 94521
Giải tư
38619 - 57972 - 66599 - 45012 - 07937 - 10262 - 42825
Giải năm
7989
Giải sáu
9329 - 6903 - 1528
Giải bẩy
173
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7
2 9
1 5 8 9
7


2 3
0 2 3
1 9
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 43,08,30,36,13,16,42,34,47,02,63,95,37,39,91,38,14,07
Giải đặc biệt
400243
Giải nhất
65308
Giải nhì
49330
Giải ba
19236 - 61513
Giải tư
64416 - 82442 - 05134 - 18047 - 76002 - 46963 - 91095
Giải năm
4037
Giải sáu
5339 - 3091 - 9138
Giải bẩy
114
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7 8
3 4 6

0 4 6 7 8 9
2 3 7

3


1 5

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 78,47,92,98,30,33,60,88,08,23,61,49,38,86,91,27,10,23
Giải đặc biệt
145778
Giải nhất
22647
Giải nhì
42692
Giải ba
03898 - 95730
Giải tư
57333 - 24760 - 06688 - 19708 - 82123 - 15461 - 51049
Giải năm
8938
Giải sáu
7686 - 9191 - 8427
Giải bẩy
010
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0
3 3 7
0 3 8
7 9

0 1
8
6 8
1 2 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 65,33,58,28,98,45,61,19,40,48,35,21,71,28,88,00,30,29
Giải đặc biệt
688565
Giải nhất
50633
Giải nhì
10458
Giải ba
96928 - 07098
Giải tư
04445 - 98261 - 97219 - 34640 - 31248 - 06135 - 04221
Giải năm
0571
Giải sáu
3528 - 2088 - 8900
Giải bẩy
930
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9
1 8 8 9
0 3 5
0 5 8
8
1 5
1
8
8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 18,94,23,97,71,67,07,20,68,77,42,16,80,74,47,93,15,38
Giải đặc biệt
400518
Giải nhất
19494
Giải nhì
02023
Giải ba
17697 - 62571
Giải tư
16467 - 34607 - 12520 - 07968 - 74177 - 25842 - 30116
Giải năm
6080
Giải sáu
5374 - 3347 - 6093
Giải bẩy
815
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5 6 8
0 3
8
2 7

7 8
1 4 7
0
3 4 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2023

2 số cuối: 67,39,05,87,02,53,06,95,94,64,06,91,51,53,04,97,20,17
Giải đặc biệt
008967
Giải nhất
81439
Giải nhì
39905
Giải ba
17387 - 32002
Giải tư
12753 - 64006 - 91595 - 14694 - 45564 - 54706 - 99891
Giải năm
1651
Giải sáu
1653 - 8304 - 2497
Giải bẩy
720
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 5 6 6
7
0
9

1 3 3
4 7

7
1 4 5 7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 10,72,35,10,49,47,93,79,59,89,51,56,45,29,98,03,09,40
Giải đặc biệt
606910
Giải nhất
45372
Giải nhì
95635
Giải ba
85610 - 29149
Giải tư
99947 - 40693 - 12979 - 10559 - 97389 - 05751 - 41356
Giải năm
4945
Giải sáu
9029 - 3598 - 6203
Giải bẩy
609
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
0 0
9
5
0 5 7 9
1 6 9

2 9
9
3 8

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 15,16,67,49,82,85,63,86,28,81,15,49,18,23,51,95,96,38
Giải đặc biệt
805515
Giải nhất
07816
Giải nhì
18167
Giải ba
03549 - 00582
Giải tư
72285 - 45663 - 27986 - 10928 - 33681 - 98615 - 83249
Giải năm
2418
Giải sáu
4423 - 3251 - 2795
Giải bẩy
296
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5 6 8
3 8
8
9 9
1
3 7

1 2 5 6
5 6

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 42,58,09,29,37,45,60,86,14,32,39,73,23,82,96,16,21,99
Giải đặc biệt
063642
Giải nhất
46458
Giải nhì
76009
Giải ba
13529 - 14437
Giải tư
84745 - 97560 - 41986 - 55714 - 31432 - 44739 - 87973
Giải năm
7923
Giải sáu
7882 - 5296 - 4816
Giải bẩy
421
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 6
1 3 9
2 7 9
2 5
8
0
3
2 6
6 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2023

2 số cuối: 56,06,51,73,59,33,91,25,27,02,81,76,77,42,27,62,57,78
Giải đặc biệt
233556
Giải nhất
71606
Giải nhì
21051
Giải ba
35873 - 49759
Giải tư
83233 - 65291 - 05525 - 44527 - 72102 - 78681 - 93476
Giải năm
1877
Giải sáu
4542 - 4527 - 1162
Giải bẩy
757
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6

5 7 7
3
2
1 6 7 9
2
3 6 7 8
1
1

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 33,82,75,88,41,86,32,49,12,69,41,31,31,00,69,78,84,99
Giải đặc biệt
047033
Giải nhất
31182
Giải nhì
44475
Giải ba
94088 - 54941
Giải tư
61686 - 41332 - 55649 - 58912 - 59169 - 95541 - 43031
Giải năm
9331
Giải sáu
7100 - 1569 - 9478
Giải bẩy
684
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2

1 1 2 3
1 1 9

9 9
5 8
2 4 6 8
9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 23,12,82,84,55,37,76,29,16,14,41,30,94,80,99,65,95,08
Giải đặc biệt
481223
Giải nhất
24112
Giải nhì
51582
Giải ba
41284 - 65655
Giải tư
59637 - 94976 - 77129 - 78516 - 81414 - 71941 - 99930
Giải năm
0394
Giải sáu
6480 - 9099 - 7565
Giải bẩy
095
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 4 6
3 9
0 7
1
5
5
6
0 2 4
4 5 9

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 69,19,37,64,18,77,97,51,23,63,39,16,18,87,13,57,17,33
Giải đặc biệt
944069
Giải nhất
44019
Giải nhì
49937
Giải ba
38864 - 87318
Giải tư
94577 - 43397 - 66451 - 11023 - 47963 - 64739 - 50716
Giải năm
0318
Giải sáu
7187 - 2713 - 7557
Giải bẩy
317
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 6 7 8 8 9
3
3 7 9

1 7
3 4 9
7
7
7

Kết quả xổ số Phú Yên
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2023

2 số cuối: 29,38,00,13,94,67,04,84,01,19,97,23,73,61,58,18,79,98
Giải đặc biệt
685529
Giải nhất
97938
Giải nhì
41700
Giải ba
21713 - 69994
Giải tư
72467 - 00104 - 35684 - 90801 - 37619 - 43397 - 31023
Giải năm
9573
Giải sáu
0261 - 9758 - 2818
Giải bẩy
779
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4
3 8 9
3 9
8

8
1 7
3 9
4
4 7 8