User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Vũng Tàu.
Soạn tin SMS: LKQ VT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 29,11,66,53,91,52,93,90,70,59,56,08,35,50,27,23,32,29
Giải đặc biệt
750429
Giải nhất
71111
Giải nhì
75366
Giải ba
52553 - 14891
Giải tư
64252 - 20893 - 91890 - 86470 - 69859 - 11956 - 20008
Giải năm
7435
Giải sáu
3250 - 5927 - 8723
Giải bẩy
432
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1
3 7 9 9
2 5

0 2 3 6 9
6
0

0 1 3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 40,54,92,11,50,12,95,35,98,72,90,13,03,53,82,94,12,12
Giải đặc biệt
747840
Giải nhất
81254
Giải nhì
92592
Giải ba
33711 - 49950
Giải tư
43612 - 29795 - 65035 - 65498 - 90072 - 70990 - 08913
Giải năm
4403
Giải sáu
9353 - 8082 - 2294
Giải bẩy
912
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 2 2 2 3

5
0
0 3 4

2
2
0 2 4 5 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 44,05,86,28,28,42,36,86,85,93,93,97,18,76,31,29,18,08
Giải đặc biệt
451744
Giải nhất
13605
Giải nhì
97486
Giải ba
24628 - 18428
Giải tư
93842 - 06436 - 91686 - 48285 - 99393 - 96293 - 33497
Giải năm
1818
Giải sáu
3076 - 3031 - 9529
Giải bẩy
618
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
8 8
8 8 9
1 6
2 4


6
5 6 6
3 3 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 15,16,35,65,26,22,23,75,20,85,59,62,04,04,16,01,95,10
Giải đặc biệt
154215
Giải nhất
94216
Giải nhì
40235
Giải ba
70765 - 63826
Giải tư
92922 - 22823 - 78875 - 98820 - 71085 - 20859 - 93862
Giải năm
2404
Giải sáu
1704 - 5716 - 4601
Giải bẩy
595
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 4
0 5 6 6
0 2 3 6
5

9
2 5
5
5
5

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 92,16,83,14,08,05,03,47,01,16,64,41,69,71,81,99,09,76
Giải đặc biệt
142992
Giải nhất
16716
Giải nhì
76983
Giải ba
11614 - 65108
Giải tư
13005 - 66303 - 85147 - 93601 - 66516 - 06564 - 29041
Giải năm
6369
Giải sáu
2971 - 9881 - 6499
Giải bẩy
609
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 8 9
4 6 6


1 7

4 9
1 6
1 3
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 64,64,16,46,66,93,49,20,42,09,96,77,59,37,81,64,67,18
Giải đặc biệt
778764
Giải nhất
05164
Giải nhì
11616
Giải ba
27446 - 05466
Giải tư
37393 - 71149 - 80420 - 49342 - 67809 - 55296 - 91177
Giải năm
4559
Giải sáu
1237 - 9881 - 8164
Giải bẩy
067
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6 8
0
7
2 6 9
9
4 4 4 6 7
7
1
3 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 97,23,50,88,31,81,39,90,79,40,35,30,19,59,33,73,61,58
Giải đặc biệt
717397
Giải nhất
00623
Giải nhì
48250
Giải ba
92988 - 90731
Giải tư
66481 - 24239 - 37490 - 87579 - 30940 - 99935 - 51530
Giải năm
3519
Giải sáu
7959 - 2733 - 9273
Giải bẩy
661
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
3
0 1 3 5 9
0
0 8 9
1
3 9
1 8
0 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 19,62,33,09,54,87,03,37,74,88,33,85,87,96,72,36,55,92
Giải đặc biệt
144119
Giải nhất
93262
Giải nhì
34833
Giải ba
57209 - 17354
Giải tư
25187 - 77703 - 08237 - 32274 - 30188 - 97133 - 36985
Giải năm
3487
Giải sáu
3096 - 0872 - 6936
Giải bẩy
755
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
9

3 3 6 7

4 5
2
2 4
5 7 7 8
2 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 03,81,40,78,73,09,83,65,85,49,51,62,29,09,65,15,97,96
Giải đặc biệt
157403
Giải nhất
96581
Giải nhì
20140
Giải ba
79878 - 19973
Giải tư
70709 - 43183 - 29765 - 70585 - 67249 - 24651 - 99762
Giải năm
5229
Giải sáu
5909 - 5665 - 7915
Giải bẩy
197
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 9
5
9

0 9
1
2 5 5
3 8
1 3 5
6 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 50,53,13,21,81,37,66,65,83,53,10,89,46,15,97,90,05,58
Giải đặc biệt
726150
Giải nhất
85853
Giải nhì
44213
Giải ba
64321 - 27581
Giải tư
73737 - 95766 - 42865 - 08083 - 28953 - 62310 - 99189
Giải năm
9946
Giải sáu
9615 - 5897 - 1890
Giải bẩy
805
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 3 5
1
7
6
0 3 3 8
5 6

1 3 9
0 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 57,03,70,49,73,73,54,16,73,06,34,45,64,18,92,57,74,57
Giải đặc biệt
289357
Giải nhất
40503
Giải nhì
07570
Giải ba
27549 - 45773
Giải tư
88073 - 31054 - 00716 - 33273 - 71306 - 02834 - 22745
Giải năm
3264
Giải sáu
3118 - 7992 - 8557
Giải bẩy
974
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
6 8

4
5 9
4 7 7 7
4
0 3 3 3 4

2

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 43,61,41,47,64,26,02,24,71,78,38,06,81,05,89,40,90,69
Giải đặc biệt
168043
Giải nhất
96561
Giải nhì
84641
Giải ba
99347 - 27664
Giải tư
86026 - 73302 - 02824 - 70471 - 69778 - 70538 - 66506
Giải năm
6381
Giải sáu
2905 - 4589 - 8540
Giải bẩy
390
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6

4 6
8
0 1 3 7

1 4 9
1 8
1 9
0

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 84,41,43,78,96,00,18,09,64,37,20,50,59,46,25,08,56,84
Giải đặc biệt
748484
Giải nhất
95341
Giải nhì
54843
Giải ba
27378 - 19696
Giải tư
75800 - 79918 - 56009 - 89464 - 07037 - 67720 - 56350
Giải năm
0759
Giải sáu
0446 - 8025 - 6208
Giải bẩy
556
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 9
8
0 5
7
1 3 6
0 6 9
4
8
4 4
6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 48,70,47,27,19,02,42,00,47,46,20,52,05,83,26,86,83,21
Giải đặc biệt
384748
Giải nhất
14370
Giải nhì
79947
Giải ba
14927 - 04419
Giải tư
55702 - 72942 - 59600 - 77547 - 10146 - 97920 - 98852
Giải năm
0705
Giải sáu
5983 - 2026 - 3686
Giải bẩy
483
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 5
9
0 1 6 7

2 6 7 7 8
2

0
3 3 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 17,45,08,47,18,73,41,74,71,90,49,27,36,07,19,41,56,42
Giải đặc biệt
922617
Giải nhất
40945
Giải nhì
03008
Giải ba
29247 - 88518
Giải tư
03673 - 51341 - 82074 - 40171 - 46190 - 92849 - 77827
Giải năm
5336
Giải sáu
8907 - 5519 - 3341
Giải bẩy
156
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
7 8 9
7
6
1 1 2 5 7 9
6

1 3 4

0

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 47,58,13,85,03,26,46,88,53,72,45,10,33,10,58,75,49,83
Giải đặc biệt
771447
Giải nhất
20258
Giải nhì
43613
Giải ba
95685 - 81703
Giải tư
95026 - 84246 - 38488 - 31253 - 03472 - 01645 - 11610
Giải năm
8433
Giải sáu
9710 - 9358 - 6875
Giải bẩy
749
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 0 3
6
3
5 6 7 9
3 8 8

2 5
3 5 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 66,05,58,43,89,57,85,09,95,32,57,68,43,29,96,95,82,76
Giải đặc biệt
298866
Giải nhất
94005
Giải nhì
37958
Giải ba
64643 - 42889
Giải tư
55557 - 07285 - 91209 - 64295 - 93332 - 34157 - 64068
Giải năm
4943
Giải sáu
2629 - 2596 - 6395
Giải bẩy
182
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9

9
2
3 3
7 7 8
6 8
6
2 5 9
5 5 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 35,69,45,25,42,90,96,00,34,91,35,50,82,56,16,60,20,49
Giải đặc biệt
854935
Giải nhất
67069
Giải nhì
25545
Giải ba
77425 - 19042
Giải tư
68190 - 59696 - 73600 - 26434 - 79891 - 92435 - 01450
Giải năm
1282
Giải sáu
3156 - 7116 - 3260
Giải bẩy
220
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6
0 5
4 5 5
2 5 9
0 6
0 9

2
0 1 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 77,75,95,43,17,32,17,45,07,63,25,48,38,01,45,54,32,34
Giải đặc biệt
511077
Giải nhất
94875
Giải nhì
39695
Giải ba
31043 - 26817
Giải tư
64632 - 33017 - 61145 - 84807 - 64963 - 31325 - 72748
Giải năm
3038
Giải sáu
6301 - 7545 - 1354
Giải bẩy
732
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
7 7
5
2 2 4 8
3 5 5 8
4
3
5 7

5

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 65,61,65,87,87,15,01,99,10,38,88,20,90,55,45,05,64,40
Giải đặc biệt
223365
Giải nhất
93161
Giải nhì
02465
Giải ba
33287 - 39787
Giải tư
97715 - 70201 - 56399 - 35010 - 41338 - 54488 - 28620
Giải năm
6890
Giải sáu
3555 - 5345 - 2705
Giải bẩy
264
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 5
0
8
0 5
5
1 4 5 5

7 7 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 73,86,35,12,77,86,11,08,87,36,41,11,18,81,82,09,54,08
Giải đặc biệt
670173
Giải nhất
79186
Giải nhì
14735
Giải ba
23312 - 43877
Giải tư
51086 - 19911 - 52608 - 26087 - 54436 - 49441 - 27511
Giải năm
4518
Giải sáu
1381 - 2182 - 4409
Giải bẩy
054
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 9
1 1 2 8

5 6
1
4

3 7
1 2 6 6 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 53,66,59,63,15,32,78,79,71,93,10,90,64,83,14,41,88,64
Giải đặc biệt
214153
Giải nhất
90466
Giải nhì
71659
Giải ba
37163 - 29315
Giải tư
08032 - 21278 - 81479 - 60771 - 99193 - 65910 - 28290
Giải năm
6164
Giải sáu
9183 - 1114 - 4441
Giải bẩy
188
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 5

2
1
3 9
3 4 4 6
1 8 9
3 8
0 3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 50,52,79,11,20,23,18,03,01,07,89,51,03,83,81,90,04,20
Giải đặc biệt
734750
Giải nhất
09252
Giải nhì
17979
Giải ba
54011 - 24520
Giải tư
38423 - 98118 - 33703 - 50001 - 10707 - 79989 - 46651
Giải năm
5603
Giải sáu
3583 - 1381 - 7790
Giải bẩy
104
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 3 4 7
1 8
0 0 3


0 1 2

9
1 3 9
0

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 24,18,47,63,81,40,59,45,35,75,82,88,56,51,26,78,18,37
Giải đặc biệt
769324
Giải nhất
96618
Giải nhì
41747
Giải ba
80263 - 45781
Giải tư
80840 - 80559 - 18645 - 09535 - 41675 - 38482 - 09588
Giải năm
0156
Giải sáu
3151 - 4326 - 2878
Giải bẩy
318
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 8
4 6
5 7
0 5 7
1 6 9
3
5 8
1 2 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 60,76,43,23,48,30,87,84,11,53,52,30,18,35,78,98,22,37
Giải đặc biệt
855660
Giải nhất
76876
Giải nhì
50843
Giải ba
65223 - 32848
Giải tư
09530 - 31487 - 66984 - 36411 - 06453 - 75552 - 29030
Giải năm
3918
Giải sáu
5535 - 0778 - 6998
Giải bẩy
922
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 8
2 3
0 0 5 7
3 8
2 3
0
6 8
4 7
8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 49,52,34,81,05,37,51,92,15,91,60,14,46,08,42,09,97,19
Giải đặc biệt
137749
Giải nhất
62552
Giải nhì
04134
Giải ba
95181 - 84605
Giải tư
76437 - 29951 - 03792 - 19715 - 37791 - 45360 - 06414
Giải năm
6346
Giải sáu
9208 - 4642 - 8009
Giải bẩy
897
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 9
4 5 9

4 7
2 6 9
1 2
0

1
1 2 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 19,68,06,80,05,27,08,81,58,76,86,63,40,52,98,42,33,23
Giải đặc biệt
638519
Giải nhất
79668
Giải nhì
35406
Giải ba
29380 - 61805
Giải tư
75127 - 51508 - 44081 - 48758 - 39476 - 77286 - 79563
Giải năm
2340
Giải sáu
9352 - 0998 - 6142
Giải bẩy
333
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 8
9
3 7
3
0 2
2 8
3 8
6
0 1 6
8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 63,09,21,19,26,49,36,25,03,88,40,27,91,81,94,29,68,38
Giải đặc biệt
625263
Giải nhất
79609
Giải nhì
84821
Giải ba
16519 - 64626
Giải tư
41549 - 01836 - 17825 - 08103 - 29888 - 86440 - 29727
Giải năm
5391
Giải sáu
5481 - 3494 - 8329
Giải bẩy
768
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
9
1 5 6 7 9
6 8
0 9

3 8

1 8
1 4

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 10,79,19,01,73,01,71,84,78,82,93,69,22,90,74,26,32,23
Giải đặc biệt
094110
Giải nhất
03779
Giải nhì
87719
Giải ba
09901 - 94073
Giải tư
22701 - 80171 - 71984 - 61178 - 24982 - 47793 - 29869
Giải năm
8622
Giải sáu
2090 - 6174 - 0926
Giải bẩy
132
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
0 9
2 3 6
2


9
1 3 4 8 9
2 4
0 3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 15,49,00,49,66,11,01,98,47,97,07,44,15,17,56,41,47,10
Giải đặc biệt
830615
Giải nhất
82249
Giải nhì
83000
Giải ba
74949 - 14866
Giải tư
73311 - 63601 - 35998 - 83847 - 37797 - 04207 - 36044
Giải năm
4615
Giải sáu
5117 - 3356 - 6741
Giải bẩy
447
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 7
0 1 5 5 7


1 4 7 7 9 9
6
6


7 8

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512