User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Vũng Tàu
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Vũng Tàu.
Soạn tin SMS: LKQ VT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 28,77,19,32,22,73,99,57,48,78,53,49,97,62,23,23,54,07
Giải đặc biệt
276928
Giải nhất
28177
Giải nhì
52019
Giải ba
32132 - 81422
Giải tư
27973 - 08399 - 28457 - 08948 - 69278 - 48253 - 83449
Giải năm
2197
Giải sáu
2062 - 0123 - 8223
Giải bẩy
954
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
9
2 3 3 8
2
8 9
3 4 7
2
3 7 8

7 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 59,86,27,36,10,21,51,84,26,26,51,14,54,67,83,56,41,58
Giải đặc biệt
697959
Giải nhất
79186
Giải nhì
54227
Giải ba
79336 - 02510
Giải tư
83821 - 53551 - 35584 - 53426 - 03126 - 02951 - 24614
Giải năm
0054
Giải sáu
5967 - 8983 - 3856
Giải bẩy
341
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4
1 6 6 7
6
1
1 1 4 6 8 9
7

3 4 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 50,83,21,76,59,41,32,41,72,41,36,95,71,08,24,19,55,44
Giải đặc biệt
419450
Giải nhất
22783
Giải nhì
40021
Giải ba
32776 - 45559
Giải tư
33941 - 73932 - 79841 - 13472 - 83841 - 83636 - 57695
Giải năm
4971
Giải sáu
3308 - 4924 - 4919
Giải bẩy
255
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
9
1 4
2 6
1 1 1 4
0 5 9

1 2 6
3
5

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 74,10,02,12,06,06,69,98,91,96,95,18,29,84,25,72,69,69
Giải đặc biệt
629474
Giải nhất
71810
Giải nhì
35002
Giải ba
75012 - 54606
Giải tư
27406 - 02269 - 85698 - 42691 - 02196 - 77695 - 74418
Giải năm
2329
Giải sáu
3784 - 9825 - 0472
Giải bẩy
169
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 6
0 2 8
5 99 9 9
2 4
4
1 5 6 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 18,23,46,81,79,07,31,22,15,04,15,05,67,21,49,62,05,44
Giải đặc biệt
785018
Giải nhất
01123
Giải nhì
39346
Giải ba
00481 - 77479
Giải tư
79007 - 63331 - 34122 - 78615 - 84404 - 59515 - 60905
Giải năm
1167
Giải sáu
9521 - 1149 - 7662
Giải bẩy
505
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5 7
5 5 8
1 2 3
1
4 6 9

2 7
9
1

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 98,78,13,73,22,43,56,75,45,30,46,05,14,58,55,96,06,98
Giải đặc biệt
067898
Giải nhất
32578
Giải nhì
83413
Giải ba
57273 - 42422
Giải tư
52543 - 35456 - 18575 - 17145 - 64830 - 31446 - 24205
Giải năm
7514
Giải sáu
1658 - 8555 - 9396
Giải bẩy
006
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
3 4
2
0
3 5 6
5 6 8

3 5 8

6 8 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 98,78,13,73,22,43,56,75,45,30,46,05,14,58,55,96,06,98
Giải đặc biệt
067898
Giải nhất
32578
Giải nhì
83413
Giải ba
57273 - 42422
Giải tư
52543 - 35456 - 18575 - 17145 - 64830 - 31446 - 24205
Giải năm
7514
Giải sáu
1658 - 8555 - 9396
Giải bẩy
006
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
3 4
2
0
3 5 6
5 6 8

3 5 8

6 8 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 08,82,89,88,96,00,98,51,07,27,96,02,55,17,22,04,90,33
Giải đặc biệt
493208
Giải nhất
96082
Giải nhì
28589
Giải ba
03188 - 66896
Giải tư
17700 - 20398 - 89251 - 41507 - 77627 - 69396 - 38502
Giải năm
2155
Giải sáu
9517 - 1422 - 0304
Giải bẩy
190
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 4 7 8
7
2 7
3

1 5


2 8 9
0 6 6 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 57,82,47,29,69,55,51,23,28,70,12,96,10,76,84,96,73,86
Giải đặc biệt
822257
Giải nhất
51282
Giải nhì
94047
Giải ba
65829 - 98669
Giải tư
51255 - 57251 - 41723 - 97928 - 71170 - 78012 - 22896
Giải năm
0710
Giải sáu
7176 - 1084 - 3496
Giải bẩy
673
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2
3 8 9

7
1 5 7
9
0 3 6
2 4 6
6 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 29,11,66,53,91,52,93,90,70,59,56,08,35,50,27,23,32,29
Giải đặc biệt
750429
Giải nhất
71111
Giải nhì
75366
Giải ba
52553 - 14891
Giải tư
64252 - 20893 - 91890 - 86470 - 69859 - 11956 - 20008
Giải năm
7435
Giải sáu
3250 - 5927 - 8723
Giải bẩy
432
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1
3 7 9 9
2 5

0 2 3 6 9
6
0

0 1 3

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 40,54,92,11,50,12,95,35,98,72,90,13,03,53,82,94,12,12
Giải đặc biệt
747840
Giải nhất
81254
Giải nhì
92592
Giải ba
33711 - 49950
Giải tư
43612 - 29795 - 65035 - 65498 - 90072 - 70990 - 08913
Giải năm
4403
Giải sáu
9353 - 8082 - 2294
Giải bẩy
912
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 2 2 2 3

5
0
0 3 4

2
2
0 2 4 5 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 44,05,86,28,28,42,36,86,85,93,93,97,18,76,31,29,18,08
Giải đặc biệt
451744
Giải nhất
13605
Giải nhì
97486
Giải ba
24628 - 18428
Giải tư
93842 - 06436 - 91686 - 48285 - 99393 - 96293 - 33497
Giải năm
1818
Giải sáu
3076 - 3031 - 9529
Giải bẩy
618
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
8 8
8 8 9
1 6
2 4


6
5 6 6
3 3 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 15,16,35,65,26,22,23,75,20,85,59,62,04,04,16,01,95,10
Giải đặc biệt
154215
Giải nhất
94216
Giải nhì
40235
Giải ba
70765 - 63826
Giải tư
92922 - 22823 - 78875 - 98820 - 71085 - 20859 - 93862
Giải năm
2404
Giải sáu
1704 - 5716 - 4601
Giải bẩy
595
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 4
0 5 6 6
0 2 3 6
5

9
2 5
5
5
5

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 92,16,83,14,08,05,03,47,01,16,64,41,69,71,81,99,09,76
Giải đặc biệt
142992
Giải nhất
16716
Giải nhì
76983
Giải ba
11614 - 65108
Giải tư
13005 - 66303 - 85147 - 93601 - 66516 - 06564 - 29041
Giải năm
6369
Giải sáu
2971 - 9881 - 6499
Giải bẩy
609
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 8 9
4 6 6


1 7

4 9
1 6
1 3
2 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 64,64,16,46,66,93,49,20,42,09,96,77,59,37,81,64,67,18
Giải đặc biệt
778764
Giải nhất
05164
Giải nhì
11616
Giải ba
27446 - 05466
Giải tư
37393 - 71149 - 80420 - 49342 - 67809 - 55296 - 91177
Giải năm
4559
Giải sáu
1237 - 9881 - 8164
Giải bẩy
067
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
6 8
0
7
2 6 9
9
4 4 4 6 7
7
1
3 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 97,23,50,88,31,81,39,90,79,40,35,30,19,59,33,73,61,58
Giải đặc biệt
717397
Giải nhất
00623
Giải nhì
48250
Giải ba
92988 - 90731
Giải tư
66481 - 24239 - 37490 - 87579 - 30940 - 99935 - 51530
Giải năm
3519
Giải sáu
7959 - 2733 - 9273
Giải bẩy
661
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
3
0 1 3 5 9
0
0 8 9
1
3 9
1 8
0 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 19,62,33,09,54,87,03,37,74,88,33,85,87,96,72,36,55,92
Giải đặc biệt
144119
Giải nhất
93262
Giải nhì
34833
Giải ba
57209 - 17354
Giải tư
25187 - 77703 - 08237 - 32274 - 30188 - 97133 - 36985
Giải năm
3487
Giải sáu
3096 - 0872 - 6936
Giải bẩy
755
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
9

3 3 6 7

4 5
2
2 4
5 7 7 8
2 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 03,81,40,78,73,09,83,65,85,49,51,62,29,09,65,15,97,96
Giải đặc biệt
157403
Giải nhất
96581
Giải nhì
20140
Giải ba
79878 - 19973
Giải tư
70709 - 43183 - 29765 - 70585 - 67249 - 24651 - 99762
Giải năm
5229
Giải sáu
5909 - 5665 - 7915
Giải bẩy
197
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9 9
5
9

0 9
1
2 5 5
3 8
1 3 5
6 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 50,53,13,21,81,37,66,65,83,53,10,89,46,15,97,90,05,58
Giải đặc biệt
726150
Giải nhất
85853
Giải nhì
44213
Giải ba
64321 - 27581
Giải tư
73737 - 95766 - 42865 - 08083 - 28953 - 62310 - 99189
Giải năm
9946
Giải sáu
9615 - 5897 - 1890
Giải bẩy
805
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 3 5
1
7
6
0 3 3 8
5 6

1 3 9
0 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 57,03,70,49,73,73,54,16,73,06,34,45,64,18,92,57,74,57
Giải đặc biệt
289357
Giải nhất
40503
Giải nhì
07570
Giải ba
27549 - 45773
Giải tư
88073 - 31054 - 00716 - 33273 - 71306 - 02834 - 22745
Giải năm
3264
Giải sáu
3118 - 7992 - 8557
Giải bẩy
974
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
6 8

4
5 9
4 7 7 7
4
0 3 3 3 4

2

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 43,61,41,47,64,26,02,24,71,78,38,06,81,05,89,40,90,69
Giải đặc biệt
168043
Giải nhất
96561
Giải nhì
84641
Giải ba
99347 - 27664
Giải tư
86026 - 73302 - 02824 - 70471 - 69778 - 70538 - 66506
Giải năm
6381
Giải sáu
2905 - 4589 - 8540
Giải bẩy
390
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6

4 6
8
0 1 3 7

1 4 9
1 8
1 9
0

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 84,41,43,78,96,00,18,09,64,37,20,50,59,46,25,08,56,84
Giải đặc biệt
748484
Giải nhất
95341
Giải nhì
54843
Giải ba
27378 - 19696
Giải tư
75800 - 79918 - 56009 - 89464 - 07037 - 67720 - 56350
Giải năm
0759
Giải sáu
0446 - 8025 - 6208
Giải bẩy
556
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 9
8
0 5
7
1 3 6
0 6 9
4
8
4 4
6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 48,70,47,27,19,02,42,00,47,46,20,52,05,83,26,86,83,21
Giải đặc biệt
384748
Giải nhất
14370
Giải nhì
79947
Giải ba
14927 - 04419
Giải tư
55702 - 72942 - 59600 - 77547 - 10146 - 97920 - 98852
Giải năm
0705
Giải sáu
5983 - 2026 - 3686
Giải bẩy
483
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 5
9
0 1 6 7

2 6 7 7 8
2

0
3 3 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 17,45,08,47,18,73,41,74,71,90,49,27,36,07,19,41,56,42
Giải đặc biệt
922617
Giải nhất
40945
Giải nhì
03008
Giải ba
29247 - 88518
Giải tư
03673 - 51341 - 82074 - 40171 - 46190 - 92849 - 77827
Giải năm
5336
Giải sáu
8907 - 5519 - 3341
Giải bẩy
156
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
7 8 9
7
6
1 1 2 5 7 9
6

1 3 4

0

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 47,58,13,85,03,26,46,88,53,72,45,10,33,10,58,75,49,83
Giải đặc biệt
771447
Giải nhất
20258
Giải nhì
43613
Giải ba
95685 - 81703
Giải tư
95026 - 84246 - 38488 - 31253 - 03472 - 01645 - 11610
Giải năm
8433
Giải sáu
9710 - 9358 - 6875
Giải bẩy
749
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 0 3
6
3
5 6 7 9
3 8 8

2 5
3 5 8

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 66,05,58,43,89,57,85,09,95,32,57,68,43,29,96,95,82,76
Giải đặc biệt
298866
Giải nhất
94005
Giải nhì
37958
Giải ba
64643 - 42889
Giải tư
55557 - 07285 - 91209 - 64295 - 93332 - 34157 - 64068
Giải năm
4943
Giải sáu
2629 - 2596 - 6395
Giải bẩy
182
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9

9
2
3 3
7 7 8
6 8
6
2 5 9
5 5 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 35,69,45,25,42,90,96,00,34,91,35,50,82,56,16,60,20,49
Giải đặc biệt
854935
Giải nhất
67069
Giải nhì
25545
Giải ba
77425 - 19042
Giải tư
68190 - 59696 - 73600 - 26434 - 79891 - 92435 - 01450
Giải năm
1282
Giải sáu
3156 - 7116 - 3260
Giải bẩy
220
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6
0 5
4 5 5
2 5 9
0 6
0 9

2
0 1 6

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 77,75,95,43,17,32,17,45,07,63,25,48,38,01,45,54,32,34
Giải đặc biệt
511077
Giải nhất
94875
Giải nhì
39695
Giải ba
31043 - 26817
Giải tư
64632 - 33017 - 61145 - 84807 - 64963 - 31325 - 72748
Giải năm
3038
Giải sáu
6301 - 7545 - 1354
Giải bẩy
732
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
7 7
5
2 2 4 8
3 5 5 8
4
3
5 7

5

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 65,61,65,87,87,15,01,99,10,38,88,20,90,55,45,05,64,40
Giải đặc biệt
223365
Giải nhất
93161
Giải nhì
02465
Giải ba
33287 - 39787
Giải tư
97715 - 70201 - 56399 - 35010 - 41338 - 54488 - 28620
Giải năm
6890
Giải sáu
3555 - 5345 - 2705
Giải bẩy
264
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 5
0
8
0 5
5
1 4 5 5

7 7 8
0 9

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 73,86,35,12,77,86,11,08,87,36,41,11,18,81,82,09,54,08
Giải đặc biệt
670173
Giải nhất
79186
Giải nhì
14735
Giải ba
23312 - 43877
Giải tư
51086 - 19911 - 52608 - 26087 - 54436 - 49441 - 27511
Giải năm
4518
Giải sáu
1381 - 2182 - 4409
Giải bẩy
054
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8 9
1 1 2 8

5 6
1
4

3 7
1 2 6 6 7

Kết quả xổ số Vũng Tàu
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 53,66,59,63,15,32,78,79,71,93,10,90,64,83,14,41,88,64
Giải đặc biệt
214153
Giải nhất
90466
Giải nhì
71659
Giải ba
37163 - 29315
Giải tư
08032 - 21278 - 81479 - 60771 - 99193 - 65910 - 28290
Giải năm
6164
Giải sáu
9183 - 1114 - 4441
Giải bẩy
188
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 5

2
1
3 9
3 4 4 6
1 8 9
3 8
0 3

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512