User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Kiên Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Kiên Giang.
Soạn tin SMS: LKQ KG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 34,90,67,68,81,40,34,87,70,54,90,63,29,33,11,62,28,15
Giải đặc biệt
276334
Giải nhất
99390
Giải nhì
59167
Giải ba
14868 - 41081
Giải tư
27540 - 53234 - 58387 - 47170 - 24154 - 22990 - 56863
Giải năm
9329
Giải sáu
8633 - 4511 - 5862
Giải bẩy
628
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 5
8 9
3 4 4
0
4
2 3 7 8
0
1 7
0 0

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 57,84,15,43,21,83,34,73,32,68,20,87,14,05,89,53,24,96
Giải đặc biệt
493457
Giải nhất
24784
Giải nhì
27215
Giải ba
15843 - 44421
Giải tư
40783 - 14034 - 04573 - 28232 - 26668 - 23520 - 42287
Giải năm
8814
Giải sáu
0705 - 9389 - 9853
Giải bẩy
724
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4 5
0 1 4
2 4
3
3 7
8
3
3 4 7 9
6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 88,63,47,28,40,82,81,39,36,31,43,40,85,22,22,85,11,56
Giải đặc biệt
681688
Giải nhất
89663
Giải nhì
20547
Giải ba
78228 - 21040
Giải tư
83382 - 53681 - 66039 - 11136 - 50231 - 26643 - 35640
Giải năm
8685
Giải sáu
4722 - 0322 - 0285
Giải bẩy
411
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
2 2 8
1 6 9
0 0 3 7
6
3

1 2 5 5 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 37,68,89,18,06,41,88,62,99,75,78,67,63,18,44,54,31,11
Giải đặc biệt
013837
Giải nhất
22968
Giải nhì
88289
Giải ba
42018 - 34606
Giải tư
88541 - 66688 - 54562 - 65499 - 56475 - 35478 - 51967
Giải năm
3563
Giải sáu
7518 - 1544 - 3454
Giải bẩy
431
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 8 8

1 7
1 4
4
2 3 7 8
5 8
8 9
9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 37,34,91,15,79,23,82,46,82,02,52,77,49,60,30,52,70,31
Giải đặc biệt
199437
Giải nhất
43634
Giải nhì
59691
Giải ba
96815 - 79879
Giải tư
65223 - 11682 - 63246 - 75782 - 29702 - 76752 - 12977
Giải năm
4949
Giải sáu
0460 - 3630 - 5752
Giải bẩy
170
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5
3
0 1 4 7
6 9
2 2
0
0 7 9
2 2
1

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 05,34,47,87,44,88,40,13,50,90,46,28,09,38,86,75,89,59
Giải đặc biệt
567405
Giải nhất
26434
Giải nhì
44147
Giải ba
26287 - 18244
Giải tư
56488 - 20140 - 68713 - 82950 - 12890 - 78846 - 28928
Giải năm
8109
Giải sáu
8138 - 7286 - 7675
Giải bẩy
389
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
3
8
4 8
0 4 6 7
0 9

5
6 7 8 9
0

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 00,40,84,23,99,86,70,51,27,67,29,51,00,50,72,35,49,66
Giải đặc biệt
325400
Giải nhất
74340
Giải nhì
99184
Giải ba
35923 - 86299
Giải tư
80386 - 88970 - 92751 - 05627 - 66167 - 84329 - 43451
Giải năm
9400
Giải sáu
8750 - 7672 - 2735
Giải bẩy
149
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0

3 7 9
5
0 9
0 1 1
6 7
0 2
4 6
9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 47,46,20,09,30,23,83,13,31,15,45,82,76,45,74,92,50,00
Giải đặc biệt
221147
Giải nhất
67246
Giải nhì
24120
Giải ba
66209 - 17430
Giải tư
14823 - 39683 - 34313 - 33631 - 45415 - 10745 - 13582
Giải năm
6476
Giải sáu
4845 - 8574 - 6592
Giải bẩy
950
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
3 5
0 3
0 1
5 5 6 7
0

4 6
2 3
2

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 42,67,31,30,18,01,45,96,58,57,29,68,06,52,88,20,64,25
Giải đặc biệt
356042
Giải nhất
08967
Giải nhì
55131
Giải ba
42430 - 07118
Giải tư
22201 - 80645 - 63296 - 46958 - 19257 - 80129 - 52468
Giải năm
1906
Giải sáu
6852 - 9088 - 4520
Giải bẩy
364
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
8
0 5 9
0 1
2 5
2 7 8
4 7 8

8
6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 94,03,75,82,28,88,33,40,47,03,36,04,92,01,08,16,18,51
Giải đặc biệt
785294
Giải nhất
58203
Giải nhì
41075
Giải ba
63782 - 19828
Giải tư
57388 - 85633 - 32440 - 44147 - 52203 - 11236 - 69604
Giải năm
4892
Giải sáu
3501 - 0208 - 8916
Giải bẩy
018
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 3 4 8
6 8
8
3 6
0 7
1

5
2 8
2 4

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 88,54,29,19,74,82,56,14,87,12,88,73,49,39,40,98,27,08
Giải đặc biệt
044788
Giải nhất
19154
Giải nhì
18529
Giải ba
65319 - 36374
Giải tư
02082 - 03756 - 78414 - 40287 - 22812 - 01788 - 12673
Giải năm
4349
Giải sáu
3939 - 6840 - 4498
Giải bẩy
127
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 4 9
7 9
9
0 9
4 6

3 4
2 7 8 8
8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 14,71,01,60,80,13,00,61,44,76,83,34,78,67,70,27,47,28
Giải đặc biệt
349114
Giải nhất
96671
Giải nhì
42001
Giải ba
19660 - 72780
Giải tư
20813 - 42200 - 82361 - 23744 - 59776 - 26383 - 87334
Giải năm
8578
Giải sáu
6667 - 8670 - 8727
Giải bẩy
847
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
3 4
7 8
4
4 7

0 1 7
0 1 6 8
0 3

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 21,79,38,16,45,85,77,85,38,94,38,19,24,94,86,06,31,32
Giải đặc biệt
564921
Giải nhất
82479
Giải nhì
13438
Giải ba
51816 - 45745
Giải tư
25785 - 23477 - 25885 - 83238 - 64194 - 79338 - 42119
Giải năm
9124
Giải sáu
0894 - 2586 - 8006
Giải bẩy
931
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6 9
1 4
1 2 8 8 8
5


7 9
5 5 6
4 4

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 42,04,41,30,74,91,27,32,30,92,93,00,41,32,53,98,22,08
Giải đặc biệt
564242
Giải nhất
03204
Giải nhì
49541
Giải ba
79330 - 49374
Giải tư
84491 - 10327 - 95832 - 61630 - 90692 - 28793 - 28600
Giải năm
2741
Giải sáu
0832 - 3253 - 6898
Giải bẩy
822
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 8

2 7
0 0 2 2
1 1 2
3

4

1 2 3 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 01,38,09,67,00,45,86,21,88,19,46,40,52,81,29,28,41,16
Giải đặc biệt
327001
Giải nhất
76738
Giải nhì
15509
Giải ba
64467 - 73400
Giải tư
37645 - 61286 - 13821 - 65988 - 02519 - 93046 - 08840
Giải năm
2552
Giải sáu
8281 - 4829 - 1028
Giải bẩy
141
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 9
6 9
1 8 9
8
0 1 5 6
2
7

1 6 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 80,72,42,70,66,75,16,84,35,09,38,12,66,36,51,98,28,92
Giải đặc biệt
757780
Giải nhất
51972
Giải nhì
29842
Giải ba
76870 - 53866
Giải tư
26175 - 26116 - 42184 - 47635 - 37809 - 48538 - 13412
Giải năm
0966
Giải sáu
8536 - 0251 - 8598
Giải bẩy
228
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 6
8
5 6 8
2
1
6 6
0 2 5
0 4
2 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 70,63,46,75,19,75,76,39,96,65,00,48,30,76,71,56,83,15
Giải đặc biệt
637570
Giải nhất
52063
Giải nhì
90346
Giải ba
49075 - 21719
Giải tư
71475 - 28776 - 12039 - 01096 - 90765 - 16200 - 57248
Giải năm
0930
Giải sáu
8876 - 1871 - 8056
Giải bẩy
483
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5 9

0 9
6 8
6
3 5
0 1 5 5 6 6
3
6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 70,85,97,47,18,46,06,61,29,86,04,81,00,91,90,36,88,09
Giải đặc biệt
459370
Giải nhất
32585
Giải nhì
49597
Giải ba
70847 - 10018
Giải tư
50646 - 13206 - 99361 - 25329 - 91486 - 14504 - 70781
Giải năm
2300
Giải sáu
8291 - 4990 - 0336
Giải bẩy
888
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 9
8
9
6
6 7

1
0
1 5 6 8
0 1 7

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 39,17,18,03,83,14,98,09,16,51,94,95,71,57,93,99,88,74
Giải đặc biệt
436239
Giải nhất
12517
Giải nhì
73418
Giải ba
18903 - 88283
Giải tư
69914 - 59598 - 00609 - 38916 - 59851 - 84794 - 33095
Giải năm
0871
Giải sáu
1657 - 2293 - 9699
Giải bẩy
788
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
4 6 7 8

9

1 7

1 4
3 8
3 4 5 8 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 29,81,34,76,77,82,34,84,10,62,35,33,21,70,49,78,64,25
Giải đặc biệt
632929
Giải nhất
65781
Giải nhì
54034
Giải ba
42676 - 00377
Giải tư
73582 - 75134 - 91284 - 48610 - 27962 - 89635 - 13533
Giải năm
6621
Giải sáu
0870 - 8749 - 0578
Giải bẩy
164
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
1 5 9
3 4 4 5
9

2 4
0 6 7 8
1 2 4

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 81,49,97,98,69,07,12,96,08,92,29,78,68,96,97,34,15,53
Giải đặc biệt
702081
Giải nhất
72049
Giải nhì
70097
Giải ba
63198 - 27769
Giải tư
92607 - 90112 - 27096 - 39508 - 14492 - 68129 - 82378
Giải năm
9768
Giải sáu
9796 - 6997 - 9034
Giải bẩy
215
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
2 5
9
4
9
3
8 9
8
1
2 6 6 7 7 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 04,04,88,81,51,13,28,22,42,09,58,41,49,87,46,70,18,07
Giải đặc biệt
869204
Giải nhất
69404
Giải nhì
97288
Giải ba
41281 - 95651
Giải tư
81313 - 68628 - 95222 - 19242 - 96909 - 64158 - 65041
Giải năm
8349
Giải sáu
6987 - 4146 - 9370
Giải bẩy
918
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 7 9
3 8
2 8

1 2 6 9
1 8

0
1 7 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 57,13,41,40,46,73,02,23,91,49,77,46,04,35,56,01,00,42
Giải đặc biệt
254457
Giải nhất
14713
Giải nhì
92541
Giải ba
48340 - 75646
Giải tư
60973 - 67502 - 80823 - 91691 - 78249 - 60077 - 74746
Giải năm
7304
Giải sáu
7035 - 3256 - 8301
Giải bẩy
300
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 4
3
3
5
0 1 2 6 6 9
6 7

3 7

1

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 95,60,89,49,01,96,51,08,02,37,31,50,54,74,69,65,76,85
Giải đặc biệt
311895
Giải nhất
33660
Giải nhì
86289
Giải ba
31549 - 87701
Giải tư
81796 - 44351 - 26708 - 50202 - 94137 - 87131 - 22150
Giải năm
0154
Giải sáu
2374 - 7669 - 3465
Giải bẩy
576
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 8


1 7
9
0 1 4
0 5 9
4 6
5 9
5 6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 14,73,31,32,47,56,99,20,63,38,86,78,48,95,95,01,23,48
Giải đặc biệt
349314
Giải nhất
08273
Giải nhì
90431
Giải ba
49932 - 03247
Giải tư
51656 - 53599 - 21520 - 96563 - 43838 - 79186 - 90078
Giải năm
7448
Giải sáu
6295 - 7895 - 1701
Giải bẩy
923
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4
0 3
1 2 8
7 8 8
6
3
3 8
6
5 5 9

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 93,45,66,38,93,58,86,28,42,87,58,28,59,45,27,80,86,98
Giải đặc biệt
033793
Giải nhất
63445
Giải nhì
02666
Giải ba
30038 - 40993
Giải tư
06558 - 23886 - 36928 - 81842 - 71687 - 87658 - 55428
Giải năm
2359
Giải sáu
3945 - 1127 - 0980
Giải bẩy
086
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7 8 8
8
2 5 5
8 8 9
6

0 6 6 7
3 3 8

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 45,60,72,51,72,17,04,75,58,51,53,75,11,05,42,64,59,77
Giải đặc biệt
958545
Giải nhất
36560
Giải nhì
86272
Giải ba
46051 - 77672
Giải tư
20117 - 90004 - 86175 - 39458 - 94051 - 67353 - 63375
Giải năm
6611
Giải sáu
6805 - 4742 - 5064
Giải bẩy
059
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
1 7


2 5
1 1 3 8 9
0 4
2 2 5 5 7


Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 68,47,36,18,65,46,42,43,31,10,32,96,63,06,88,71,41,83
Giải đặc biệt
059968
Giải nhất
01747
Giải nhì
45336
Giải ba
96518 - 14065
Giải tư
34546 - 28842 - 86543 - 90131 - 46010 - 51932 - 08196
Giải năm
7563
Giải sáu
0006 - 8088 - 6971
Giải bẩy
941
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 8

1 2 6
1 2 3 6 7

3 5 8
1
3 8
6

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 68,55,70,13,05,41,18,40,50,42,06,68,26,90,22,28,60,09
Giải đặc biệt
979468
Giải nhất
32855
Giải nhì
59570
Giải ba
70813 - 68705
Giải tư
43341 - 56618 - 37140 - 69350 - 18042 - 11106 - 05468
Giải năm
8226
Giải sáu
6890 - 0222 - 2728
Giải bẩy
460
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 9
3 8
2 6 8

0 1 2
0 5
0 8 8
0

0

Kết quả xổ số Kiên Giang
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 46,72,23,37,17,05,33,21,26,93,56,55,12,02,73,33,81,22
Giải đặc biệt
695546
Giải nhất
55372
Giải nhì
23923
Giải ba
06237 - 72617
Giải tư
33605 - 15133 - 99621 - 60826 - 17893 - 21456 - 98755
Giải năm
3812
Giải sáu
6502 - 6273 - 6333
Giải bẩy
981
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5
2 7
1 2 3 6
3 3 7
6
5 6

2 3
1
3