User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Tây Ninh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Tây Ninh.
Soạn tin SMS: LKQ TN gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 46,76,34,11,96,56,37,06,07,10,49,94,84,96,91,44,56,53
Giải đặc biệt
039146
Giải nhất
13376
Giải nhì
22834
Giải ba
59611 - 07396
Giải tư
42256 - 53537 - 32806 - 51307 - 65810 - 82749 - 87994
Giải năm
5784
Giải sáu
6096 - 4991 - 4444
Giải bẩy
756
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
0 1

4 7
4 6 9
3 6 6

6
4
1 4 6 6

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 82,53,32,68,41,83,83,30,69,71,97,90,09,64,57,22,36,20
Giải đặc biệt
756582
Giải nhất
71253
Giải nhì
16732
Giải ba
34368 - 29441
Giải tư
62583 - 90483 - 76630 - 43069 - 18671 - 40597 - 94890
Giải năm
0109
Giải sáu
8364 - 6157 - 5122
Giải bẩy
536
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

0 2
0 2 6
1
3 7
4 8 9
1
2 3 3
0 7

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 06,83,54,29,15,03,11,45,32,32,89,68,92,32,05,80,62,77
Giải đặc biệt
212706
Giải nhất
35583
Giải nhì
04754
Giải ba
87129 - 04415
Giải tư
91803 - 99711 - 16945 - 47932 - 18132 - 48189 - 80168
Giải năm
4692
Giải sáu
4132 - 5905 - 1180
Giải bẩy
862
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6
1 5
9
2 2 2
5
4
2 8
7
0 3 9
2

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 15,29,41,18,28,61,45,17,14,98,52,23,60,32,42,32,27,11
Giải đặc biệt
091415
Giải nhất
79329
Giải nhì
47341
Giải ba
55918 - 80228
Giải tư
12461 - 43545 - 18817 - 97714 - 64098 - 07052 - 19123
Giải năm
0660
Giải sáu
5432 - 4442 - 1032
Giải bẩy
627
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 4 5 7 8
3 7 8 9
2 2
1 2 5
2
0 1


8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 17,03,58,79,24,50,89,48,01,85,74,44,15,36,25,63,21,37
Giải đặc biệt
469617
Giải nhất
14703
Giải nhì
48958
Giải ba
34079 - 15324
Giải tư
58750 - 88089 - 91348 - 10801 - 12585 - 28574 - 10744
Giải năm
0915
Giải sáu
6536 - 8425 - 3963
Giải bẩy
521
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
5 7
1 4 5
6 7
4 8
0 8
3
4 9
5 9

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 05,30,89,14,59,74,45,22,68,50,56,46,23,45,97,15,60,94
Giải đặc biệt
476705
Giải nhất
91030
Giải nhì
97189
Giải ba
40714 - 53259
Giải tư
14274 - 32545 - 48822 - 82768 - 27250 - 12756 - 93946
Giải năm
4823
Giải sáu
4945 - 1597 - 3615
Giải bẩy
460
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
4 5
2 3
0
5 5 6
0 6 9
0 8
4
9
4 7

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 47,93,03,62,18,44,34,62,63,95,59,55,98,84,52,92,83,54
Giải đặc biệt
590147
Giải nhất
10993
Giải nhì
80503
Giải ba
92162 - 36018
Giải tư
07044 - 95334 - 36162 - 85663 - 06895 - 50759 - 91655
Giải năm
6498
Giải sáu
8884 - 3052 - 7592
Giải bẩy
583
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
8

4
4 7
2 4 5 9
2 2 3

3 4
2 3 5 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 02,06,83,31,91,69,55,32,03,66,50,13,66,56,27,44,23,74
Giải đặc biệt
134302
Giải nhất
87606
Giải nhì
93283
Giải ba
92331 - 66891
Giải tư
00969 - 02855 - 89632 - 83603 - 96766 - 69650 - 38313
Giải năm
6166
Giải sáu
1656 - 9627 - 6144
Giải bẩy
323
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6
3
3 7
1 2
4
0 5 6
6 6 9
4
3
1

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 73,25,18,31,25,49,05,73,29,68,36,13,22,88,13,04,28,69
Giải đặc biệt
317773
Giải nhất
78825
Giải nhì
99418
Giải ba
75931 - 55425
Giải tư
76849 - 00605 - 59073 - 01629 - 46468 - 41436 - 22713
Giải năm
6322
Giải sáu
6188 - 1213 - 0004
Giải bẩy
028
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
3 3 8
2 5 5 8 9
1 6
9

8 9
3 3
8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 59,46,71,83,02,31,50,81,28,88,44,66,95,68,49,70,10,33
Giải đặc biệt
009059
Giải nhất
13846
Giải nhì
87471
Giải ba
74983 - 21502
Giải tư
93831 - 57150 - 95981 - 35128 - 04088 - 05344 - 62766
Giải năm
3395
Giải sáu
6868 - 1549 - 8170
Giải bẩy
510
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0
8
1 3
4 6 9
0 9
6 8
0 1
1 3 8
5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 30,99,05,58,61,77,34,35,03,38,06,53,34,78,50,78,31,92
Giải đặc biệt
086030
Giải nhất
25099
Giải nhì
01205
Giải ba
91458 - 98261
Giải tư
32477 - 45734 - 37535 - 78903 - 71238 - 11106 - 91653
Giải năm
1234
Giải sáu
5278 - 2450 - 6878
Giải bẩy
931
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6


0 1 4 4 5 8

0 3 8
1
7 8 8

2 9

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 11,41,24,47,43,35,19,75,39,68,63,79,04,42,66,35,75,94
Giải đặc biệt
968311
Giải nhất
16241
Giải nhì
87024
Giải ba
16847 - 38243
Giải tư
10935 - 61219 - 16775 - 05139 - 01768 - 90563 - 15279
Giải năm
2704
Giải sáu
4342 - 8866 - 0035
Giải bẩy
475
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1 9
4
5 5 9
1 2 3 7

3 6 8
5 5 9

4

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 20,45,87,89,09,08,41,01,79,47,28,31,92,75,98,75,86,89
Giải đặc biệt
535820
Giải nhất
77145
Giải nhì
09487
Giải ba
73189 - 31409
Giải tư
01008 - 61541 - 30201 - 68879 - 40047 - 08828 - 02831
Giải năm
7092
Giải sáu
7175 - 3498 - 6675
Giải bẩy
086
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8 9

0 8
1
1 5 7


5 5 9
6 7 9 9
2 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 33,03,15,86,11,37,67,49,24,26,01,68,55,22,63,35,22,14
Giải đặc biệt
827733
Giải nhất
31503
Giải nhì
79115
Giải ba
02586 - 86411
Giải tư
61237 - 58967 - 91649 - 91324 - 83626 - 21901 - 69768
Giải năm
9155
Giải sáu
0822 - 8463 - 7535
Giải bẩy
822
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
1 4 5
2 2 4 6
3 5 7
9
5
3 7 8

6

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 47,09,14,44,80,33,77,41,77,79,53,77,48,10,79,10,05,32
Giải đặc biệt
534847
Giải nhất
35909
Giải nhì
25914
Giải ba
58444 - 93080
Giải tư
36533 - 74577 - 59041 - 55677 - 04579 - 16253 - 73577
Giải năm
6548
Giải sáu
4510 - 3379 - 2610
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
0 0 4

2 3
1 4 7 8
3

7 7 7 9 9
0

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 47,09,14,44,80,33,77,41,77,79,53,77,48,10,79,10,05,32
Giải đặc biệt
534847
Giải nhất
35909
Giải nhì
25914
Giải ba
58444 - 93080
Giải tư
36533 - 74577 - 59041 - 55677 - 04579 - 16253 - 73577
Giải năm
6548
Giải sáu
4510 - 3379 - 2610
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
0 0 4

2 3
1 4 7 8
3

7 7 7 9 9
0

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 82,53,99,62,53,30,03,86,63,19,39,82,82,48,63,58,43,50
Giải đặc biệt
553682
Giải nhất
56853
Giải nhì
65899
Giải ba
98862 - 44453
Giải tư
42930 - 55103 - 27786 - 96363 - 44319 - 71739 - 76282
Giải năm
1982
Giải sáu
6948 - 7463 - 7458
Giải bẩy
643
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
9

0 9
3 8
0 3 3 8
2 3 3

2 2 2 6
9

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 34,84,94,47,27,38,35,37,31,08,29,39,98,79,61,21,86,79
Giải đặc biệt
710034
Giải nhất
85984
Giải nhì
46094
Giải ba
05547 - 90327
Giải tư
83538 - 11735 - 97037 - 03831 - 01308 - 63129 - 17339
Giải năm
1198
Giải sáu
5679 - 8461 - 8121
Giải bẩy
686
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

1 7 9
1 4 5 7 8 9
7

1
9 9
4 6
4 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 64,30,29,95,31,03,18,70,09,50,44,67,84,82,32,71,03,91
Giải đặc biệt
934664
Giải nhất
57730
Giải nhì
51729
Giải ba
94995 - 53531
Giải tư
35103 - 08018 - 35070 - 08009 - 91350 - 63044 - 65067
Giải năm
9384
Giải sáu
1882 - 8232 - 0671
Giải bẩy
503
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 9
8
9
0 1 2
4
0
4 7
0 1
2 4
1 5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 54,65,58,90,41,68,08,24,75,24,59,71,61,19,01,53,86,96
Giải đặc biệt
053854
Giải nhất
47765
Giải nhì
80958
Giải ba
87690 - 13941
Giải tư
02868 - 96208 - 65924 - 91875 - 23524 - 26459 - 74771
Giải năm
7361
Giải sáu
0719 - 3501 - 5453
Giải bẩy
486
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
9
4 4

1
3 4 8 9
1 5 8
1 5
6
0 6

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 79,13,44,59,91,56,96,03,95,43,98,69,55,88,94,24,21,98
Giải đặc biệt
312379
Giải nhất
25913
Giải nhì
99444
Giải ba
27459 - 91291
Giải tư
76556 - 78096 - 46603 - 44695 - 39843 - 38798 - 66369
Giải năm
2555
Giải sáu
5788 - 7094 - 0824
Giải bẩy
821
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3
1 4

3 4
5 6 9
9
9
8
1 4 5 6 8 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 10,49,66,24,67,04,05,16,19,29,08,23,26,89,95,58,57,68
Giải đặc biệt
369910
Giải nhất
13749
Giải nhì
51966
Giải ba
69724 - 79867
Giải tư
69004 - 03705 - 13116 - 79419 - 16729 - 04008 - 53123
Giải năm
0426
Giải sáu
1889 - 6495 - 7158
Giải bẩy
957
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 8
0 6 9
3 4 6 9

9
7 8
6 7 8

9
5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 42,77,29,01,27,11,56,40,65,11,67,22,17,61,75,40,52,83
Giải đặc biệt
289742
Giải nhất
13177
Giải nhì
15729
Giải ba
91701 - 89427
Giải tư
89811 - 94456 - 57540 - 59265 - 48611 - 37667 - 33422
Giải năm
1017
Giải sáu
3761 - 1475 - 2040
Giải bẩy
652
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 1 7
2 7 9

0 0 2
2 6
1 5 7
5 7
3

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 22,95,76,71,44,64,08,75,40,09,46,29,35,21,36,22,19,48
Giải đặc biệt
497822
Giải nhất
79195
Giải nhì
22476
Giải ba
21371 - 08044
Giải tư
18164 - 61208 - 26975 - 48840 - 05709 - 21946 - 46629
Giải năm
4435
Giải sáu
9521 - 3436 - 6822
Giải bẩy
419
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
9
1 2 2 9
5 6
0 4 6 8

4
1 5 6

5

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 55,18,19,00,78,38,70,09,49,97,07,28,06,04,48,24,68,66
Giải đặc biệt
086155
Giải nhất
48018
Giải nhì
20619
Giải ba
72700 - 83178
Giải tư
40638 - 13270 - 77109 - 32149 - 77197 - 69507 - 89428
Giải năm
2806
Giải sáu
5504 - 8948 - 2224
Giải bẩy
468
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 7 9
8 9
4 8
8
8 9
5
6 8
0 8

7

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 27,28,06,69,16,89,55,20,25,58,04,02,77,75,52,26,84,38
Giải đặc biệt
975427
Giải nhất
24628
Giải nhì
94606
Giải ba
33969 - 13816
Giải tư
89089 - 97555 - 34720 - 64725 - 07058 - 26904 - 72902
Giải năm
0977
Giải sáu
5375 - 5252 - 4726
Giải bẩy
884
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 6
6
0 5 6 7 8
8

2 5 8
9
5 7
4 9

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 19,31,37,68,69,10,92,01,82,29,12,85,98,50,06,84,12,06
Giải đặc biệt
834019
Giải nhất
49631
Giải nhì
77737
Giải ba
23768 - 98569
Giải tư
54710 - 48092 - 87701 - 02882 - 82529 - 54412 - 03485
Giải năm
8398
Giải sáu
6850 - 5406 - 6084
Giải bẩy
612
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 6
0 2 2 9
9
1 7

0
8 9

2 4 5
2 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 40,94,75,46,19,60,34,41,66,85,15,47,16,16,58,10,23,48
Giải đặc biệt
421040
Giải nhất
65194
Giải nhì
10575
Giải ba
03846 - 17519
Giải tư
34960 - 78834 - 95441 - 85266 - 20985 - 84915 - 73247
Giải năm
9116
Giải sáu
2516 - 2358 - 0710
Giải bẩy
023
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 5 6 6 9
3
4
0 1 6 7 8
8
0 6
5
5
4

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 98,05,52,97,75,14,08,17,75,80,31,37,06,88,09,75,74,37
Giải đặc biệt
935598
Giải nhất
66005
Giải nhì
87952
Giải ba
06497 - 68975
Giải tư
53614 - 85808 - 33217 - 89275 - 89980 - 93231 - 11937
Giải năm
2006
Giải sáu
5288 - 7909 - 2375
Giải bẩy
474
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 8 9
4 7

1 7 7

2

4 5 5 5
0 8
7 8

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 69,79,72,22,96,74,99,14,08,35,09,35,85,32,33,18,77,02
Giải đặc biệt
794569
Giải nhất
31979
Giải nhì
86472
Giải ba
12422 - 08396
Giải tư
61074 - 00499 - 26414 - 23308 - 48935 - 64709 - 95235
Giải năm
0885
Giải sáu
0632 - 7233 - 9318
Giải bẩy
277
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 9
4 8
2
2 3 5 5


9
2 4 7 9
5
6 9

Kết quả xổ số Tây Ninh
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 51,34,47,43,21,85,08,50,49,68,92,58,87,97,37,83,18,32
Giải đặc biệt
529751
Giải nhất
59034
Giải nhì
96347
Giải ba
52943 - 08621
Giải tư
17185 - 08808 - 50550 - 23849 - 55468 - 48292 - 70858
Giải năm
9687
Giải sáu
9897 - 2637 - 8283
Giải bẩy
518
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
8
1
2 4 7
3 7 9
0 1 8
8

3 5 7
2 7

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512