User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Vĩnh Long.
Soạn tin SMS: LKQ VL gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 38,27,97,54,77,85,27,31,76,65,71,98,00,43,25,85,47,07
Giải đặc biệt
999138
Giải nhất
81027
Giải nhì
02697
Giải ba
24454 - 95477
Giải tư
97085 - 60827 - 30931 - 83076 - 81265 - 90671 - 93598
Giải năm
9100
Giải sáu
5943 - 9325 - 1785
Giải bẩy
647
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7

5 7 7
1 8
3 7
4
5
1 6 7
5 5
7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 75,09,02,93,19,81,65,63,56,75,22,94,12,19,71,31,17,90
Giải đặc biệt
323775
Giải nhất
07209
Giải nhì
59702
Giải ba
48393 - 08019
Giải tư
57581 - 15065 - 69663 - 21056 - 83275 - 75222 - 59694
Giải năm
1012
Giải sáu
2219 - 2471 - 0131
Giải bẩy
117
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
2 7 9 9
2
1

6
3 5
1 5 5
1
0 3 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 32,02,44,16,81,65,17,30,86,91,25,87,64,01,26,98,60,13
Giải đặc biệt
460932
Giải nhất
63902
Giải nhì
69144
Giải ba
22516 - 14281
Giải tư
47965 - 83317 - 55230 - 77786 - 12491 - 75825 - 86487
Giải năm
7664
Giải sáu
3701 - 1626 - 0198
Giải bẩy
360
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
3 6 7
5 6
0 2
4

0 4 5

1 6 7
1 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 55,96,24,31,29,23,78,45,67,21,54,11,33,52,05,73,96,09
Giải đặc biệt
619355
Giải nhất
12996
Giải nhì
46024
Giải ba
93331 - 93129
Giải tư
63623 - 00378 - 85145 - 33667 - 90121 - 64854 - 20711
Giải năm
5133
Giải sáu
6752 - 5905 - 1873
Giải bẩy
696
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
1
1 3 4 9
1 3
5
2 4 5
7
3 8

6 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 90,35,27,75,20,22,57,38,42,70,03,25,14,36,51,97,60,87
Giải đặc biệt
223090
Giải nhất
63635
Giải nhì
74827
Giải ba
78475 - 01820
Giải tư
11022 - 68657 - 64838 - 88242 - 17570 - 35203 - 98325
Giải năm
0514
Giải sáu
7636 - 8751 - 7797
Giải bẩy
560
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4
0 2 5 7
5 6 8
2
1 7
0
0 5
7
0 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 16,47,52,17,40,76,53,18,32,55,90,29,71,39,13,36,00,74
Giải đặc biệt
344216
Giải nhất
05347
Giải nhì
32752
Giải ba
35017 - 13540
Giải tư
51476 - 26053 - 46318 - 06132 - 99055 - 54590 - 13029
Giải năm
4671
Giải sáu
1939 - 1813 - 5736
Giải bẩy
700
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 6 7 8
9
2 6 9
0 7
2 3 5

1 4 6

0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 98,09,70,09,98,14,50,88,76,66,91,68,65,02,55,56,61,17
Giải đặc biệt
018198
Giải nhất
78009
Giải nhì
10670
Giải ba
31609 - 69998
Giải tư
42214 - 66250 - 33288 - 67076 - 19266 - 42691 - 11968
Giải năm
4965
Giải sáu
7202 - 8755 - 3356
Giải bẩy
261
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9 9
4 70 5 6
1 5 6 8
0 6
8
1 8 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 90,70,70,63,26,66,30,36,88,35,58,45,30,08,83,22,13,36
Giải đặc biệt
619390
Giải nhất
83170
Giải nhì
47870
Giải ba
04763 - 92626
Giải tư
10266 - 63030 - 16036 - 16888 - 07935 - 00458 - 64245
Giải năm
1630
Giải sáu
8608 - 9883 - 6422
Giải bẩy
313
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3
2 6
0 0 5 6 6
5
8
3 6
0 0
3 8
0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 00,55,30,06,25,57,28,41,65,34,81,38,05,76,29,90,79,69
Giải đặc biệt
926400
Giải nhất
33755
Giải nhì
95730
Giải ba
98306 - 02325
Giải tư
83057 - 96828 - 19641 - 29465 - 94134 - 08081 - 42138
Giải năm
8205
Giải sáu
7476 - 5729 - 1990
Giải bẩy
979
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6

5 8 9
0 4 8
1
5 7
5 9
6 9
1
0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 17,19,94,87,61,61,67,33,09,41,01,24,47,16,91,41,89,10
Giải đặc biệt
849517
Giải nhất
47519
Giải nhì
42094
Giải ba
92487 - 30961
Giải tư
92761 - 99367 - 73833 - 97709 - 97141 - 59701 - 87824
Giải năm
1447
Giải sáu
2216 - 3691 - 7741
Giải bẩy
189
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
0 6 7 9
4
3
1 1 7

1 1 7

7 9
1 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 88,60,64,46,76,14,54,19,52,23,00,57,97,09,35,10,38,08
Giải đặc biệt
856288
Giải nhất
55960
Giải nhì
50764
Giải ba
85346 - 99076
Giải tư
06514 - 71954 - 29319 - 60552 - 96023 - 10800 - 64957
Giải năm
6097
Giải sáu
6509 - 4135 - 8610
Giải bẩy
138
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 9
0 4 9
3
5 8
6
2 4 7
0 4
6
8
7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 95,64,65,87,55,84,42,64,77,49,96,97,98,44,05,99,64,73
Giải đặc biệt
215595
Giải nhất
83664
Giải nhì
69965
Giải ba
19587 - 00755
Giải tư
72084 - 20342 - 33964 - 13077 - 98049 - 14096 - 24397
Giải năm
8198
Giải sáu
4244 - 1205 - 2099
Giải bẩy
764
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
52 4 9
5
4 4 4 5
3 7
4 7
5 6 7 8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 17,33,94,90,66,65,30,95,91,53,30,76,18,62,68,79,84,29
Giải đặc biệt
911717
Giải nhất
47433
Giải nhì
54794
Giải ba
98290 - 29466
Giải tư
61365 - 77030 - 56295 - 89691 - 80853 - 60730 - 71876
Giải năm
3918
Giải sáu
2162 - 8168 - 4779
Giải bẩy
984
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 8
9
0 0 3

3
2 5 6 8
6 9
4
0 1 4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 35,11,37,79,90,31,93,61,22,71,56,14,45,86,82,60,84,02
Giải đặc biệt
646735
Giải nhất
28411
Giải nhì
94737
Giải ba
21279 - 09990
Giải tư
26631 - 69493 - 06961 - 59722 - 60771 - 21756 - 03214
Giải năm
6245
Giải sáu
3086 - 7582 - 2760
Giải bẩy
284
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 4
2
1 5 7
5
6
0 1
1 9
2 4 6
0 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 76,84,52,46,96,29,41,97,42,51,58,94,73,46,04,43,70,33
Giải đặc biệt
365676
Giải nhất
10684
Giải nhì
10252
Giải ba
55346 - 54996
Giải tư
08529 - 42941 - 90097 - 27242 - 08551 - 01758 - 82994
Giải năm
7573
Giải sáu
1946 - 7604 - 4143
Giải bẩy
870
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

9
3
1 2 3 6 6
1 2 8

0 3 6
4
4 6 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 66,21,17,72,33,83,11,83,75,32,67,98,35,58,12,39,32,64
Giải đặc biệt
506266
Giải nhất
44721
Giải nhì
02717
Giải ba
50872 - 36333
Giải tư
70083 - 35311 - 65683 - 55675 - 17732 - 96967 - 58998
Giải năm
8435
Giải sáu
3158 - 7312 - 1039
Giải bẩy
132
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 2 7
1
2 2 3 5 9

8
4 6 7
2 5
3 3
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 30,32,25,60,23,40,61,96,12,78,09,68,16,27,30,29,38,93
Giải đặc biệt
313530
Giải nhất
11432
Giải nhì
58925
Giải ba
91560 - 48423
Giải tư
84040 - 40961 - 32296 - 10612 - 23178 - 70809 - 66768
Giải năm
0216
Giải sáu
6527 - 7930 - 5829
Giải bẩy
338
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 6
3 5 7 9
0 0 2 8
0

0 1 8
8

3 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 89,59,00,35,87,87,02,05,78,58,36,22,73,18,37,44,09,55
Giải đặc biệt
937989
Giải nhất
34659
Giải nhì
13000
Giải ba
73535 - 04287
Giải tư
25287 - 64102 - 80505 - 41178 - 55658 - 33436 - 37722
Giải năm
1273
Giải sáu
8918 - 3437 - 0144
Giải bẩy
309
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 5 9
8
2
5 6 7
4
5 8 9

3 8
7 7 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 51,07,85,13,59,97,87,28,28,57,18,27,58,89,66,12,38,65
Giải đặc biệt
701051
Giải nhất
77507
Giải nhì
31485
Giải ba
52013 - 72359
Giải tư
32497 - 62187 - 31428 - 65128 - 16957 - 91118 - 81427
Giải năm
2958
Giải sáu
3889 - 9366 - 2312
Giải bẩy
938
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 3 8
7 8 8
8

1 7 8 9
5 6

5 7 9
7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 87,78,36,84,53,29,77,80,80,76,56,49,78,30,27,66,95,29
Giải đặc biệt
791587
Giải nhất
38378
Giải nhì
56236
Giải ba
81184 - 66753
Giải tư
74129 - 75277 - 34580 - 18980 - 95576 - 62056 - 70349
Giải năm
6078
Giải sáu
5330 - 8627 - 6066
Giải bẩy
395
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7 9 9
0 6
9
3 6
6
6 7 8 8
0 0 4 7
5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 20,94,66,95,29,66,44,20,19,62,18,24,37,41,35,61,86,77
Giải đặc biệt
275720
Giải nhất
68694
Giải nhì
23766
Giải ba
12195 - 48629
Giải tư
20066 - 88344 - 07820 - 34919 - 45362 - 61718 - 93024
Giải năm
8537
Giải sáu
7041 - 0635 - 6561
Giải bẩy
886
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 9
0 0 4 9
5 7
1 4

1 2 6 6
7
6
4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 36,56,44,56,90,17,97,44,79,25,11,70,33,73,45,88,64,48
Giải đặc biệt
450536
Giải nhất
38556
Giải nhì
20644
Giải ba
26656 - 40690
Giải tư
60817 - 76497 - 30544 - 83279 - 61425 - 01911 - 91570
Giải năm
4233
Giải sáu
6073 - 7845 - 5388
Giải bẩy
864
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 7
5
3 6
4 4 5 8
6 6
4
0 3 9
8
0 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 42,45,32,17,83,17,16,13,91,76,07,73,76,54,92,08,00,92
Giải đặc biệt
623442
Giải nhất
07345
Giải nhì
52232
Giải ba
96417 - 96283
Giải tư
67317 - 47916 - 34213 - 17791 - 49476 - 56807 - 81773
Giải năm
5076
Giải sáu
1054 - 8192 - 6908
Giải bẩy
300
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 8
3 6 7 7

2
2 5
4

3 6 6
3
1 2 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 93,10,27,66,85,77,77,51,11,47,47,69,49,72,26,67,17,41
Giải đặc biệt
128793
Giải nhất
52910
Giải nhì
80427
Giải ba
45966 - 42585
Giải tư
83377 - 49777 - 54951 - 68511 - 83047 - 12847 - 80169
Giải năm
8549
Giải sáu
2972 - 3326 - 3067
Giải bẩy
217
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 7
6 7

1 7 7 9
1
6 7 9
2 7 7
5
3

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 79,03,77,35,68,75,14,61,16,62,03,20,79,92,29,29,29,65
Giải đặc biệt
443979
Giải nhất
47103
Giải nhì
24077
Giải ba
83635 - 12468
Giải tư
88175 - 81914 - 04161 - 08616 - 78862 - 57303 - 86420
Giải năm
4279
Giải sáu
7292 - 4929 - 6129
Giải bẩy
829
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
4 6
0 9 9 9
5


1 2 5 8
5 7 9 9

2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 25,81,29,18,35,80,15,58,98,43,73,53,87,06,59,69,37,74
Giải đặc biệt
273825
Giải nhất
41881
Giải nhì
18429
Giải ba
74318 - 05335
Giải tư
63980 - 23915 - 05658 - 65498 - 12243 - 17073 - 25753
Giải năm
7287
Giải sáu
7306 - 0359 - 9069
Giải bẩy
237
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5 8
5 9
5 7
3
3 8 9
9
3 4
0 1 7
8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 17,04,07,83,08,98,92,16,32,86,53,90,20,90,96,59,92,40
Giải đặc biệt
435817
Giải nhất
94904
Giải nhì
01007
Giải ba
06783 - 60508
Giải tư
01698 - 46292 - 98816 - 02932 - 62486 - 17153 - 29290
Giải năm
3120
Giải sáu
1890 - 4596 - 2459
Giải bẩy
892
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 8
6 7
0
2
0
3 9


3 6
0 0 2 2 6 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 63,02,13,08,37,45,93,98,58,99,00,09,73,18,81,12,49,86
Giải đặc biệt
951063
Giải nhất
71302
Giải nhì
30813
Giải ba
18708 - 20437
Giải tư
13745 - 07793 - 12598 - 07858 - 84099 - 26300 - 71809
Giải năm
9873
Giải sáu
7918 - 8481 - 8812
Giải bẩy
549
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 8 9
2 3 8

7
5 9
8
3
3
1 6
3 8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 67,59,93,99,26,84,91,15,09,18,22,92,50,29,95,90,54,14
Giải đặc biệt
478967
Giải nhất
36559
Giải nhì
73993
Giải ba
35599 - 03126
Giải tư
11484 - 68391 - 34015 - 57309 - 08918 - 65522 - 81892
Giải năm
6550
Giải sáu
0129 - 7995 - 9890
Giải bẩy
354
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4 5 8
2 6 9


0 4 9
7

4
0 1 2 3 5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 94,82,12,81,73,99,75,33,54,34,78,97,82,05,47,13,89,95
Giải đặc biệt
014294
Giải nhất
43082
Giải nhì
31712
Giải ba
93381 - 74173
Giải tư
83599 - 76675 - 67633 - 61754 - 56634 - 64078 - 78497
Giải năm
0982
Giải sáu
5405 - 3147 - 7413
Giải bẩy
689
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
2 3

3 4
7
4

3 5 8
1 2 2 9
4 5 7 9