User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Vĩnh Long
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Vĩnh Long.
Soạn tin SMS: LKQ VL gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 50,81,79,89,94,59,08,20,84,49,90,00,55,57,76,86,51,70
Giải đặc biệt
274750
Giải nhất
78281
Giải nhì
55479
Giải ba
38789 - 57594
Giải tư
59259 - 75208 - 88320 - 06184 - 56449 - 76490 - 44700
Giải năm
8855
Giải sáu
0757 - 0976 - 7786
Giải bẩy
951
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8

0

9
0 1 5 7 9

0 6 9
1 4 6 9
0 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 20,21,12,29,00,18,42,59,41,66,77,48,32,37,12,21,45,35
Giải đặc biệt
352720
Giải nhất
72821
Giải nhì
07512
Giải ba
71029 - 96000
Giải tư
44818 - 16042 - 78759 - 54441 - 93566 - 13177 - 08548
Giải năm
3532
Giải sáu
0137 - 7912 - 4821
Giải bẩy
145
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 2 8
0 1 1 9
2 5 7
1 2 5 8
9
6
7


Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 17,78,90,21,32,10,60,91,87,42,86,98,76,96,38,11,33,78
Giải đặc biệt
964617
Giải nhất
52978
Giải nhì
29790
Giải ba
76521 - 22232
Giải tư
24710 - 04360 - 71091 - 40187 - 27942 - 04386 - 57998
Giải năm
0376
Giải sáu
4396 - 6738 - 2011
Giải bẩy
433
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 7
1
2 3 8
2

0
6 8 8
6 7
0 1 6 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 28,94,17,63,77,63,74,50,72,95,40,92,39,80,58,40,50,07
Giải đặc biệt
934328
Giải nhất
94594
Giải nhì
10917
Giải ba
11263 - 58077
Giải tư
66763 - 80974 - 89550 - 80172 - 61695 - 95040 - 80192
Giải năm
5939
Giải sáu
3780 - 7858 - 3640
Giải bẩy
750
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
7
8
9
0 0
0 0 8
3 3
2 4 7
0
2 4 5

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 17,27,50,61,32,67,17,91,69,96,19,64,55,76,61,75,65,36
Giải đặc biệt
014217
Giải nhất
37427
Giải nhì
94950
Giải ba
70861 - 88032
Giải tư
33667 - 88817 - 12891 - 10869 - 53596 - 73419 - 43164
Giải năm
8955
Giải sáu
4776 - 4761 - 1075
Giải bẩy
165
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 7 9
7
2 6

0 5
1 1 4 5 7 9
5 6

1 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 54,52,47,39,60,75,28,95,37,48,12,23,96,20,82,62,33,85
Giải đặc biệt
895054
Giải nhất
81352
Giải nhì
46047
Giải ba
12039 - 44360
Giải tư
26075 - 88528 - 64495 - 11137 - 64648 - 67412 - 46023
Giải năm
3696
Giải sáu
3620 - 1082 - 1862
Giải bẩy
033
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
0 3 8
3 7 9
7 8
2 4
0 2
5
2 5
5 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 46,85,29,25,77,51,34,42,57,00,89,01,40,85,00,10,13,84
Giải đặc biệt
344846
Giải nhất
25485
Giải nhì
69329
Giải ba
81525 - 22977
Giải tư
82151 - 99334 - 34642 - 61157 - 96000 - 11589 - 23801
Giải năm
9740
Giải sáu
8785 - 3400 - 0110
Giải bẩy
713
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1
0 3
5 9
4
0 2 6
1 7

7
4 5 5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 12,44,78,56,05,02,72,02,80,06,64,39,45,26,72,13,56,82
Giải đặc biệt
809812
Giải nhất
56744
Giải nhì
72178
Giải ba
23956 - 61105
Giải tư
50502 - 97572 - 22202 - 35480 - 36306 - 06364 - 56239
Giải năm
2045
Giải sáu
5426 - 1172 - 2413
Giải bẩy
156
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 5 6
2 3
6
9
4 5
6 6
4
2 2 8
0 2

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 57,83,94,18,07,84,11,94,00,58,21,05,64,41,13,03,83,09
Giải đặc biệt
100457
Giải nhất
53683
Giải nhì
74694
Giải ba
99818 - 09407
Giải tư
25184 - 35411 - 65994 - 49700 - 07258 - 33521 - 21505
Giải năm
4364
Giải sáu
5741 - 1613 - 4103
Giải bẩy
783
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 5 7 9
1 3 8
1

1
7 8
4

3 3 4
4 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 29,48,58,56,77,07,13,55,17,91,64,61,10,68,07,55,34,17
Giải đặc biệt
090529
Giải nhất
93248
Giải nhì
55658
Giải ba
34756 - 91077
Giải tư
43707 - 85013 - 24655 - 40317 - 44191 - 47164 - 60361
Giải năm
7110
Giải sáu
3668 - 1107 - 4655
Giải bẩy
034
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
0 3 7 7
9
4
8
5 5 6 8
1 4 8
7

1

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 25,83,08,23,41,40,36,45,54,68,20,86,67,95,40,98,71,45
Giải đặc biệt
671325
Giải nhất
92583
Giải nhì
23308
Giải ba
05923 - 55741
Giải tư
37340 - 10936 - 59845 - 99254 - 16968 - 13520 - 97786
Giải năm
2067
Giải sáu
4495 - 1440 - 9798
Giải bẩy
271
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

0 3 5
6
0 0 1 5 5
4
7 8
1
3 6
5 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 47,59,70,36,29,97,93,12,74,91,32,95,13,28,16,64,04,53
Giải đặc biệt
741047
Giải nhất
84259
Giải nhì
84970
Giải ba
35336 - 35129
Giải tư
75297 - 13993 - 78212 - 61974 - 47791 - 12232 - 59195
Giải năm
4313
Giải sáu
9028 - 3816 - 0464
Giải bẩy
304
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 3 6
8 9
2 6
7
3 9
4
0 4

1 3 5 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 95,66,29,41,59,54,83,72,99,78,29,83,37,53,83,64,02,94
Giải đặc biệt
107495
Giải nhất
20166
Giải nhì
17429
Giải ba
85041 - 91359
Giải tư
81854 - 91683 - 02972 - 68099 - 33178 - 70529 - 26583
Giải năm
9537
Giải sáu
1353 - 6983 - 3264
Giải bẩy
602
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

9 9
7
1
3 4 9
4 6
2 8
3 3 3
4 5 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 84,03,15,53,37,56,28,31,85,82,50,34,26,96,07,93,86,02
Giải đặc biệt
450684
Giải nhất
87403
Giải nhì
82615
Giải ba
45153 - 12737
Giải tư
30756 - 13228 - 71531 - 11385 - 71282 - 96750 - 35534
Giải năm
0926
Giải sáu
1296 - 7907 - 9093
Giải bẩy
786
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 7
5
6 8
1 4 7

0 3 6


2 4 5 6
3 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 24,99,32,17,40,93,91,63,01,08,40,69,51,90,25,83,63,03
Giải đặc biệt
771324
Giải nhất
34399
Giải nhì
24432
Giải ba
43717 - 75640
Giải tư
06993 - 81891 - 58163 - 15801 - 39808 - 89940 - 53569
Giải năm
4351
Giải sáu
4190 - 7125 - 0183
Giải bẩy
663
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 8
7
4 5
2
0 0
1
3 3 9

3
0 1 3 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 54,10,78,23,42,07,91,66,24,61,63,22,98,52,94,37,83,33
Giải đặc biệt
712654
Giải nhất
48510
Giải nhì
39378
Giải ba
19523 - 49442
Giải tư
15707 - 62791 - 24266 - 21924 - 96961 - 67463 - 68322
Giải năm
3398
Giải sáu
8252 - 9994 - 6937
Giải bẩy
683
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0
2 3 4
3 7
2
2 4
1 3 6
8
3
1 4 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 77,25,45,67,15,67,43,15,53,18,75,90,36,62,42,00,26,94
Giải đặc biệt
129277
Giải nhất
82825
Giải nhì
98745
Giải ba
90467 - 78815
Giải tư
44767 - 39743 - 97215 - 20453 - 51818 - 87975 - 26390
Giải năm
4636
Giải sáu
9862 - 1142 - 0400
Giải bẩy
726
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5 5 8
5 6
6
2 3 5
3
2 7 7
5 7

0 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 38,27,97,54,77,85,27,31,76,65,71,98,00,43,25,85,47,07
Giải đặc biệt
999138
Giải nhất
81027
Giải nhì
02697
Giải ba
24454 - 95477
Giải tư
97085 - 60827 - 30931 - 83076 - 81265 - 90671 - 93598
Giải năm
9100
Giải sáu
5943 - 9325 - 1785
Giải bẩy
647
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7

5 7 7
1 8
3 7
4
5
1 6 7
5 5
7 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 75,09,02,93,19,81,65,63,56,75,22,94,12,19,71,31,17,90
Giải đặc biệt
323775
Giải nhất
07209
Giải nhì
59702
Giải ba
48393 - 08019
Giải tư
57581 - 15065 - 69663 - 21056 - 83275 - 75222 - 59694
Giải năm
1012
Giải sáu
2219 - 2471 - 0131
Giải bẩy
117
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
2 7 9 9
2
1

6
3 5
1 5 5
1
0 3 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 32,02,44,16,81,65,17,30,86,91,25,87,64,01,26,98,60,13
Giải đặc biệt
460932
Giải nhất
63902
Giải nhì
69144
Giải ba
22516 - 14281
Giải tư
47965 - 83317 - 55230 - 77786 - 12491 - 75825 - 86487
Giải năm
7664
Giải sáu
3701 - 1626 - 0198
Giải bẩy
360
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
3 6 7
5 6
0 2
4

0 4 5

1 6 7
1 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 55,96,24,31,29,23,78,45,67,21,54,11,33,52,05,73,96,09
Giải đặc biệt
619355
Giải nhất
12996
Giải nhì
46024
Giải ba
93331 - 93129
Giải tư
63623 - 00378 - 85145 - 33667 - 90121 - 64854 - 20711
Giải năm
5133
Giải sáu
6752 - 5905 - 1873
Giải bẩy
696
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
1
1 3 4 9
1 3
5
2 4 5
7
3 8

6 6

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 90,35,27,75,20,22,57,38,42,70,03,25,14,36,51,97,60,87
Giải đặc biệt
223090
Giải nhất
63635
Giải nhì
74827
Giải ba
78475 - 01820
Giải tư
11022 - 68657 - 64838 - 88242 - 17570 - 35203 - 98325
Giải năm
0514
Giải sáu
7636 - 8751 - 7797
Giải bẩy
560
Giải tám
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4
0 2 5 7
5 6 8
2
1 7
0
0 5
7
0 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 16,47,52,17,40,76,53,18,32,55,90,29,71,39,13,36,00,74
Giải đặc biệt
344216
Giải nhất
05347
Giải nhì
32752
Giải ba
35017 - 13540
Giải tư
51476 - 26053 - 46318 - 06132 - 99055 - 54590 - 13029
Giải năm
4671
Giải sáu
1939 - 1813 - 5736
Giải bẩy
700
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 6 7 8
9
2 6 9
0 7
2 3 5

1 4 6

0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 98,09,70,09,98,14,50,88,76,66,91,68,65,02,55,56,61,17
Giải đặc biệt
018198
Giải nhất
78009
Giải nhì
10670
Giải ba
31609 - 69998
Giải tư
42214 - 66250 - 33288 - 67076 - 19266 - 42691 - 11968
Giải năm
4965
Giải sáu
7202 - 8755 - 3356
Giải bẩy
261
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9 9
4 70 5 6
1 5 6 8
0 6
8
1 8 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 90,70,70,63,26,66,30,36,88,35,58,45,30,08,83,22,13,36
Giải đặc biệt
619390
Giải nhất
83170
Giải nhì
47870
Giải ba
04763 - 92626
Giải tư
10266 - 63030 - 16036 - 16888 - 07935 - 00458 - 64245
Giải năm
1630
Giải sáu
8608 - 9883 - 6422
Giải bẩy
313
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3
2 6
0 0 5 6 6
5
8
3 6
0 0
3 8
0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 00,55,30,06,25,57,28,41,65,34,81,38,05,76,29,90,79,69
Giải đặc biệt
926400
Giải nhất
33755
Giải nhì
95730
Giải ba
98306 - 02325
Giải tư
83057 - 96828 - 19641 - 29465 - 94134 - 08081 - 42138
Giải năm
8205
Giải sáu
7476 - 5729 - 1990
Giải bẩy
979
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6

5 8 9
0 4 8
1
5 7
5 9
6 9
1
0

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 17,19,94,87,61,61,67,33,09,41,01,24,47,16,91,41,89,10
Giải đặc biệt
849517
Giải nhất
47519
Giải nhì
42094
Giải ba
92487 - 30961
Giải tư
92761 - 99367 - 73833 - 97709 - 97141 - 59701 - 87824
Giải năm
1447
Giải sáu
2216 - 3691 - 7741
Giải bẩy
189
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
0 6 7 9
4
3
1 1 7

1 1 7

7 9
1 4

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 88,60,64,46,76,14,54,19,52,23,00,57,97,09,35,10,38,08
Giải đặc biệt
856288
Giải nhất
55960
Giải nhì
50764
Giải ba
85346 - 99076
Giải tư
06514 - 71954 - 29319 - 60552 - 96023 - 10800 - 64957
Giải năm
6097
Giải sáu
6509 - 4135 - 8610
Giải bẩy
138
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 9
0 4 9
3
5 8
6
2 4 7
0 4
6
8
7

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 95,64,65,87,55,84,42,64,77,49,96,97,98,44,05,99,64,73
Giải đặc biệt
215595
Giải nhất
83664
Giải nhì
69965
Giải ba
19587 - 00755
Giải tư
72084 - 20342 - 33964 - 13077 - 98049 - 14096 - 24397
Giải năm
8198
Giải sáu
4244 - 1205 - 2099
Giải bẩy
764
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
52 4 9
5
4 4 4 5
3 7
4 7
5 6 7 8 9

Kết quả xổ số Vĩnh Long
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 17,33,94,90,66,65,30,95,91,53,30,76,18,62,68,79,84,29
Giải đặc biệt
911717
Giải nhất
47433
Giải nhì
54794
Giải ba
98290 - 29466
Giải tư
61365 - 77030 - 56295 - 89691 - 80853 - 60730 - 71876
Giải năm
3918
Giải sáu
2162 - 8168 - 4779
Giải bẩy
984
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7 8
9
0 0 3

3
2 5 6 8
6 9
4
0 1 4 5

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512