User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bình Phước.
Soạn tin SMS: LKQ BP gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 37,28,20,67,66,48,81,49,39,48,56,90,91,32,71,98,06,11
Giải đặc biệt
272437
Giải nhất
77828
Giải nhì
71520
Giải ba
19567 - 76466
Giải tư
45048 - 59481 - 08749 - 18839 - 34248 - 84056 - 11190
Giải năm
4591
Giải sáu
7432 - 9171 - 2798
Giải bẩy
806
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1
0 8
2 7 9
8 8 9
6
6 7
1
1
0 1 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 87,65,44,26,46,06,35,82,19,70,01,29,29,22,83,43,78,06
Giải đặc biệt
539487
Giải nhất
99465
Giải nhì
28244
Giải ba
90626 - 99946
Giải tư
58706 - 55635 - 31282 - 31719 - 76470 - 10901 - 92829
Giải năm
9029
Giải sáu
7622 - 8083 - 4843
Giải bẩy
278
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 6
9
2 6 9 9
5
3 4 6

5
0 8
2 3 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 84,46,24,82,42,96,86,29,09,49,21,58,74,96,62,57,72,86
Giải đặc biệt
063684
Giải nhất
86146
Giải nhì
62124
Giải ba
14682 - 26942
Giải tư
16496 - 48486 - 16729 - 24609 - 07449 - 34021 - 79358
Giải năm
3374
Giải sáu
7896 - 1662 - 8857
Giải bẩy
772
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

1 4 9

2 6 9
7 8
2
2 4
2 4 6 6
6 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 83,22,74,11,82,78,76,35,06,58,65,10,82,87,87,96,78,20
Giải đặc biệt
907183
Giải nhất
52522
Giải nhì
90474
Giải ba
00111 - 06782
Giải tư
39378 - 43576 - 87635 - 00406 - 60658 - 71665 - 83310
Giải năm
7882
Giải sáu
6687 - 0387 - 5796
Giải bẩy
878
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 1
0 2
5

8
5
4 6 8 8
2 2 3 7 7
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 43,85,93,63,98,79,17,35,55,27,10,13,33,92,34,12,43,73
Giải đặc biệt
055443
Giải nhất
62785
Giải nhì
40793
Giải ba
95763 - 39098
Giải tư
73979 - 68517 - 13135 - 65355 - 44527 - 87510 - 40813
Giải năm
1333
Giải sáu
2792 - 7334 - 7512
Giải bẩy
543
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 3 7
7
3 4 5
3 3
5
3
3 9
5
2 3 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 83,86,70,72,01,42,62,58,00,21,84,59,59,01,99,81,61,70
Giải đặc biệt
260083
Giải nhất
50886
Giải nhì
30070
Giải ba
05372 - 72401
Giải tư
65942 - 07862 - 08658 - 95400 - 44921 - 86284 - 85659
Giải năm
5459
Giải sáu
2401 - 3299 - 1381
Giải bẩy
861
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1

1

2
8 9 9
1 2
0 0 2
1 3 4 6
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 05,99,11,55,93,10,06,37,39,57,30,91,85,95,28,16,65,67
Giải đặc biệt
664905
Giải nhất
79999
Giải nhì
87111
Giải ba
50955 - 41193
Giải tư
84710 - 05606 - 78237 - 97939 - 99657 - 89430 - 71291
Giải năm
7285
Giải sáu
1695 - 9928 - 8916
Giải bẩy
965
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
0 1 6
8
0 7 9

5 7
5 7

5
1 3 5 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 61,61,34,85,34,31,21,78,20,31,10,18,49,27,15,46,90,89
Giải đặc biệt
893361
Giải nhất
97961
Giải nhì
23134
Giải ba
76685 - 57234
Giải tư
53431 - 58121 - 24378 - 10720 - 67531 - 58510 - 67718
Giải năm
1349
Giải sáu
0627 - 5615 - 1246
Giải bẩy
890
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 5 8
0 1 7
1 1 4 4
6 9

1 1
8
5 9
0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 50,96,69,43,27,31,83,18,54,44,52,75,55,10,35,27,05,21
Giải đặc biệt
964150
Giải nhất
72396
Giải nhì
61269
Giải ba
98643 - 96927
Giải tư
67431 - 88483 - 64618 - 66454 - 97344 - 04952 - 99975
Giải năm
7255
Giải sáu
2010 - 4935 - 8527
Giải bẩy
905
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 8
1 7 7
1 5
3 4
0 2 4 5
9
5
3
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 10,96,29,73,91,21,77,80,68,45,00,65,67,42,06,86,57,01
Giải đặc biệt
847610
Giải nhất
57496
Giải nhì
62329
Giải ba
78873 - 73891
Giải tư
29221 - 87377 - 99280 - 72868 - 04245 - 95500 - 16665
Giải năm
6867
Giải sáu
6242 - 6606 - 7086
Giải bẩy
657
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6
0
1 9

2 5
7
5 7 8
3 7
0 6
1 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 79,51,56,09,00,70,70,84,01,62,47,61,21,02,96,45,15,91
Giải đặc biệt
701079
Giải nhất
11851
Giải nhì
02256
Giải ba
63309 - 94500
Giải tư
98670 - 20770 - 91984 - 25001 - 88162 - 72747 - 66561
Giải năm
8321
Giải sáu
6502 - 4896 - 6845
Giải bẩy
815
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 9
5
1

5 7
1 6
1 2
0 0 9
4
1 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 91,43,64,94,39,45,25,64,60,20,51,48,46,24,03,28,72,35
Giải đặc biệt
648091
Giải nhất
84843
Giải nhì
46764
Giải ba
36894 - 16239
Giải tư
06145 - 97625 - 38664 - 14860 - 27520 - 96051 - 60448
Giải năm
7246
Giải sáu
6224 - 7303 - 8428
Giải bẩy
872
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

0 4 5 8
5 9
3 5 6 8
1
0 4 4
2

1 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 23,56,87,72,84,76,09,88,74,63,37,25,58,85,44,08,67,60
Giải đặc biệt
339723
Giải nhất
17056
Giải nhì
46787
Giải ba
70972 - 26284
Giải tư
83076 - 27909 - 84288 - 83674 - 42563 - 36737 - 94825
Giải năm
1258
Giải sáu
4085 - 2244 - 0208
Giải bẩy
567
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

3 5
7
4
6 8
0 3 7
2 4 6
4 5 7 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 86,13,27,22,20,29,76,41,34,83,45,13,16,00,89,60,30,82
Giải đặc biệt
414986
Giải nhất
42713
Giải nhì
94827
Giải ba
20722 - 30420
Giải tư
52929 - 51176 - 00741 - 79034 - 87483 - 62345 - 99413
Giải năm
6416
Giải sáu
8400 - 6489 - 1360
Giải bẩy
530
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 3 6
0 2 7 9
0 4
1 5

0
6
2 3 6 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 87,33,20,35,34,51,22,31,07,67,78,78,37,00,38,56,93,03
Giải đặc biệt
498187
Giải nhất
94733
Giải nhì
00620
Giải ba
45735 - 23534
Giải tư
65651 - 98922 - 40531 - 52907 - 08967 - 44578 - 86978
Giải năm
8637
Giải sáu
2300 - 7338 - 6756
Giải bẩy
593
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7

0 2
1 3 4 5 7 8

1 6
7
8 8
7
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 42,60,88,32,47,42,88,76,81,67,33,12,50,08,17,94,53,59
Giải đặc biệt
045742
Giải nhất
18660
Giải nhì
46488
Giải ba
66432 - 72247
Giải tư
35942 - 57888 - 67976 - 36181 - 04067 - 09333 - 23212
Giải năm
7450
Giải sáu
5608 - 4317 - 7694
Giải bẩy
153
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 7

2 3
2 2 7
0 3 9
0 7
6
1 8 8
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 63,64,03,83,59,45,58,00,28,52,37,16,09,75,52,94,58,92
Giải đặc biệt
707763
Giải nhất
97564
Giải nhì
12703
Giải ba
18983 - 07559
Giải tư
91845 - 74858 - 25400 - 13028 - 76852 - 25337 - 08216
Giải năm
6209
Giải sáu
1675 - 3652 - 2894
Giải bẩy
458
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 9
6
8
7
5
2 2 8 8 9
3 4
5
3
2 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 55,76,81,64,07,32,33,07,47,70,78,04,68,38,31,03,02,46
Giải đặc biệt
401155
Giải nhất
55876
Giải nhì
53281
Giải ba
34064 - 90107
Giải tư
12532 - 03033 - 13407 - 42247 - 38970 - 57178 - 63604
Giải năm
5468
Giải sáu
1538 - 0831 - 6403
Giải bẩy
702
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 7 7


1 2 3 8
6 7
5
4 8
0 6 8
1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 52,25,33,19,02,67,28,48,88,72,15,00,01,56,05,12,38,32
Giải đặc biệt
070152
Giải nhất
97125
Giải nhì
96233
Giải ba
69019 - 04802
Giải tư
81067 - 33828 - 52648 - 10388 - 12072 - 14915 - 83300
Giải năm
3801
Giải sáu
8956 - 8505 - 3512
Giải bẩy
538
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 5
2 5 9
5 8
2 3 8
8
2 6
7
2
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 77,36,57,98,36,76,68,13,40,94,57,83,62,50,69,27,04,61
Giải đặc biệt
639377
Giải nhất
70736
Giải nhì
05657
Giải ba
44398 - 19036
Giải tư
45476 - 34968 - 75313 - 91140 - 86094 - 15657 - 85283
Giải năm
3462
Giải sáu
4650 - 3969 - 9927
Giải bẩy
804
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3
7
6 6
0
0 7 7
1 2 8 9
6 7
3
4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 42,57,50,23,55,80,74,76,85,59,05,61,12,24,01,25,40,99
Giải đặc biệt
657342
Giải nhất
71457
Giải nhì
93750
Giải ba
82423 - 40255
Giải tư
09680 - 34974 - 96176 - 69385 - 39259 - 19305 - 94461
Giải năm
4412
Giải sáu
8124 - 6301 - 8725
Giải bẩy
840
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2
3 4 5

0 2
0 5 7 9
1
4 6
0 5
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 24,19,76,20,51,23,44,70,18,98,56,67,94,46,81,81,25,85
Giải đặc biệt
339924
Giải nhất
49519
Giải nhì
08776
Giải ba
47620 - 97051
Giải tư
23723 - 28744 - 33470 - 58618 - 61598 - 69856 - 65367
Giải năm
3794
Giải sáu
2346 - 6781 - 4581
Giải bẩy
525
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 9
0 3 4 5

4 6
1 6
7
0 6
1 1 5
4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 17,89,39,62,43,84,04,21,92,90,38,82,52,48,20,94,20,96
Giải đặc biệt
509417
Giải nhất
02889
Giải nhì
95339
Giải ba
62162 - 22443
Giải tư
55584 - 56304 - 25821 - 51892 - 85690 - 75238 - 17382
Giải năm
6652
Giải sáu
8948 - 5620 - 5594
Giải bẩy
020
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7
0 0 1
8 9
3 8
2
2

2 4 9
0 2 4 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 37,74,38,06,00,62,98,95,49,65,08,34,60,57,32,09,07,05
Giải đặc biệt
749837
Giải nhất
48774
Giải nhì
09738
Giải ba
23706 - 04100
Giải tư
11062 - 42198 - 97995 - 59849 - 47465 - 79208 - 07934
Giải năm
6360
Giải sáu
6057 - 9232 - 5009
Giải bẩy
407
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6 7 8 9


2 4 7 8
9
7
0 2 5
4

5 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 72,24,76,01,46,83,44,11,75,48,24,73,53,65,53,65,40,75
Giải đặc biệt
208872
Giải nhất
42124
Giải nhì
55876
Giải ba
56901 - 27046
Giải tư
59083 - 00144 - 70611 - 91675 - 78548 - 69424 - 92973
Giải năm
0653
Giải sáu
2865 - 9053 - 4465
Giải bẩy
040
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1
4 4

0 4 6 8
3 3
5 5
2 3 5 5 6
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 29,18,33,78,34,90,02,20,76,44,67,17,13,15,41,00,15,14
Giải đặc biệt
107329
Giải nhất
02918
Giải nhì
53933
Giải ba
15578 - 70534
Giải tư
39990 - 65702 - 20820 - 24376 - 08044 - 82167 - 08317
Giải năm
0713
Giải sáu
7015 - 4141 - 9600
Giải bẩy
315
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
3 4 5 5 7 8
0 9
3 4
1 4

7
6 8

0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 04,19,05,74,87,04,76,05,28,40,14,05,67,00,77,38,87,20
Giải đặc biệt
166104
Giải nhất
51519
Giải nhì
80105
Giải ba
52274 - 01287
Giải tư
44404 - 21176 - 19505 - 78628 - 26040 - 94914 - 11905
Giải năm
6967
Giải sáu
6100 - 2177 - 1738
Giải bẩy
587
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 4 5 5 5
4 9
0 8
8
0

7
4 6 7
7 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 40,75,15,52,24,52,41,82,51,10,36,95,45,13,29,73,20,93
Giải đặc biệt
363940
Giải nhất
51175
Giải nhì
03015
Giải ba
73352 - 15724
Giải tư
67152 - 20541 - 21282 - 78651 - 45010 - 04936 - 88695
Giải năm
4745
Giải sáu
4113 - 3429 - 9673
Giải bẩy
920
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 5
0 4 9
6
0 1 5
1 2 2

3 5
2
3 5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 45,19,23,11,06,91,57,67,22,72,04,14,63,76,06,27,68,21
Giải đặc biệt
047745
Giải nhất
73319
Giải nhì
77223
Giải ba
28811 - 08506
Giải tư
81991 - 73257 - 47167 - 81622 - 54972 - 15004 - 94114
Giải năm
6363
Giải sáu
3176 - 1906 - 9327
Giải bẩy
268
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 6
1 4 9
1 2 3 7

5
7
3 7 8
2 6

1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 35,29,18,80,86,52,85,46,45,30,08,48,67,03,52,21,96,19
Giải đặc biệt
244835
Giải nhất
17529
Giải nhì
96618
Giải ba
61480 - 99686
Giải tư
22252 - 64685 - 25446 - 91645 - 39030 - 92108 - 10148
Giải năm
8567
Giải sáu
7503 - 4452 - 9721
Giải bẩy
196
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
8 9
1 9
0 5
5 6 8
2 2
7

0 5 6
6

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512