User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Bình Phước
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bình Phước.
Soạn tin SMS: LKQ BP gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 50,96,69,43,27,31,83,18,54,44,52,75,55,10,35,27,05,21
Giải đặc biệt
964150
Giải nhất
72396
Giải nhì
61269
Giải ba
98643 - 96927
Giải tư
67431 - 88483 - 64618 - 66454 - 97344 - 04952 - 99975
Giải năm
7255
Giải sáu
2010 - 4935 - 8527
Giải bẩy
905
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 8
1 7 7
1 5
3 4
0 2 4 5
9
5
3
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 10,96,29,73,91,21,77,80,68,45,00,65,67,42,06,86,57,01
Giải đặc biệt
847610
Giải nhất
57496
Giải nhì
62329
Giải ba
78873 - 73891
Giải tư
29221 - 87377 - 99280 - 72868 - 04245 - 95500 - 16665
Giải năm
6867
Giải sáu
6242 - 6606 - 7086
Giải bẩy
657
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6
0
1 9

2 5
7
5 7 8
3 7
0 6
1 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 79,51,56,09,00,70,70,84,01,62,47,61,21,02,96,45,15,91
Giải đặc biệt
701079
Giải nhất
11851
Giải nhì
02256
Giải ba
63309 - 94500
Giải tư
98670 - 20770 - 91984 - 25001 - 88162 - 72747 - 66561
Giải năm
8321
Giải sáu
6502 - 4896 - 6845
Giải bẩy
815
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 9
5
1

5 7
1 6
1 2
0 0 9
4
1 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 91,43,64,94,39,45,25,64,60,20,51,48,46,24,03,28,72,35
Giải đặc biệt
648091
Giải nhất
84843
Giải nhì
46764
Giải ba
36894 - 16239
Giải tư
06145 - 97625 - 38664 - 14860 - 27520 - 96051 - 60448
Giải năm
7246
Giải sáu
6224 - 7303 - 8428
Giải bẩy
872
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3

0 4 5 8
5 9
3 5 6 8
1
0 4 4
2

1 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 23,56,87,72,84,76,09,88,74,63,37,25,58,85,44,08,67,60
Giải đặc biệt
339723
Giải nhất
17056
Giải nhì
46787
Giải ba
70972 - 26284
Giải tư
83076 - 27909 - 84288 - 83674 - 42563 - 36737 - 94825
Giải năm
1258
Giải sáu
4085 - 2244 - 0208
Giải bẩy
567
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

3 5
7
4
6 8
0 3 7
2 4 6
4 5 7 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 86,13,27,22,20,29,76,41,34,83,45,13,16,00,89,60,30,82
Giải đặc biệt
414986
Giải nhất
42713
Giải nhì
94827
Giải ba
20722 - 30420
Giải tư
52929 - 51176 - 00741 - 79034 - 87483 - 62345 - 99413
Giải năm
6416
Giải sáu
8400 - 6489 - 1360
Giải bẩy
530
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3 3 6
0 2 7 9
0 4
1 5

0
6
2 3 6 9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 87,33,20,35,34,51,22,31,07,67,78,78,37,00,38,56,93,03
Giải đặc biệt
498187
Giải nhất
94733
Giải nhì
00620
Giải ba
45735 - 23534
Giải tư
65651 - 98922 - 40531 - 52907 - 08967 - 44578 - 86978
Giải năm
8637
Giải sáu
2300 - 7338 - 6756
Giải bẩy
593
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7

0 2
1 3 4 5 7 8

1 6
7
8 8
7
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 42,60,88,32,47,42,88,76,81,67,33,12,50,08,17,94,53,59
Giải đặc biệt
045742
Giải nhất
18660
Giải nhì
46488
Giải ba
66432 - 72247
Giải tư
35942 - 57888 - 67976 - 36181 - 04067 - 09333 - 23212
Giải năm
7450
Giải sáu
5608 - 4317 - 7694
Giải bẩy
153
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
2 7

2 3
2 2 7
0 3 9
0 7
6
1 8 8
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 63,64,03,83,59,45,58,00,28,52,37,16,09,75,52,94,58,92
Giải đặc biệt
707763
Giải nhất
97564
Giải nhì
12703
Giải ba
18983 - 07559
Giải tư
91845 - 74858 - 25400 - 13028 - 76852 - 25337 - 08216
Giải năm
6209
Giải sáu
1675 - 3652 - 2894
Giải bẩy
458
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 9
6
8
7
5
2 2 8 8 9
3 4
5
3
2 4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 55,76,81,64,07,32,33,07,47,70,78,04,68,38,31,03,02,46
Giải đặc biệt
401155
Giải nhất
55876
Giải nhì
53281
Giải ba
34064 - 90107
Giải tư
12532 - 03033 - 13407 - 42247 - 38970 - 57178 - 63604
Giải năm
5468
Giải sáu
1538 - 0831 - 6403
Giải bẩy
702
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 7 7


1 2 3 8
6 7
5
4 8
0 6 8
1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 52,25,33,19,02,67,28,48,88,72,15,00,01,56,05,12,38,32
Giải đặc biệt
070152
Giải nhất
97125
Giải nhì
96233
Giải ba
69019 - 04802
Giải tư
81067 - 33828 - 52648 - 10388 - 12072 - 14915 - 83300
Giải năm
3801
Giải sáu
8956 - 8505 - 3512
Giải bẩy
538
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 5
2 5 9
5 8
2 3 8
8
2 6
7
2
8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 77,36,57,98,36,76,68,13,40,94,57,83,62,50,69,27,04,61
Giải đặc biệt
639377
Giải nhất
70736
Giải nhì
05657
Giải ba
44398 - 19036
Giải tư
45476 - 34968 - 75313 - 91140 - 86094 - 15657 - 85283
Giải năm
3462
Giải sáu
4650 - 3969 - 9927
Giải bẩy
804
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3
7
6 6
0
0 7 7
1 2 8 9
6 7
3
4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 42,57,50,23,55,80,74,76,85,59,05,61,12,24,01,25,40,99
Giải đặc biệt
657342
Giải nhất
71457
Giải nhì
93750
Giải ba
82423 - 40255
Giải tư
09680 - 34974 - 96176 - 69385 - 39259 - 19305 - 94461
Giải năm
4412
Giải sáu
8124 - 6301 - 8725
Giải bẩy
840
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2
3 4 5

0 2
0 5 7 9
1
4 6
0 5
9

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 24,19,76,20,51,23,44,70,18,98,56,67,94,46,81,81,25,85
Giải đặc biệt
339924
Giải nhất
49519
Giải nhì
08776
Giải ba
47620 - 97051
Giải tư
23723 - 28744 - 33470 - 58618 - 61598 - 69856 - 65367
Giải năm
3794
Giải sáu
2346 - 6781 - 4581
Giải bẩy
525
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8 9
0 3 4 5

4 6
1 6
7
0 6
1 1 5
4 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 17,89,39,62,43,84,04,21,92,90,38,82,52,48,20,94,20,96
Giải đặc biệt
509417
Giải nhất
02889
Giải nhì
95339
Giải ba
62162 - 22443
Giải tư
55584 - 56304 - 25821 - 51892 - 85690 - 75238 - 17382
Giải năm
6652
Giải sáu
8948 - 5620 - 5594
Giải bẩy
020
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7
0 0 1
8 9
3 8
2
2

2 4 9
0 2 4 6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 37,74,38,06,00,62,98,95,49,65,08,34,60,57,32,09,07,05
Giải đặc biệt
749837
Giải nhất
48774
Giải nhì
09738
Giải ba
23706 - 04100
Giải tư
11062 - 42198 - 97995 - 59849 - 47465 - 79208 - 07934
Giải năm
6360
Giải sáu
6057 - 9232 - 5009
Giải bẩy
407
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6 7 8 9


2 4 7 8
9
7
0 2 5
4

5 8

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 72,24,76,01,46,83,44,11,75,48,24,73,53,65,53,65,40,75
Giải đặc biệt
208872
Giải nhất
42124
Giải nhì
55876
Giải ba
56901 - 27046
Giải tư
59083 - 00144 - 70611 - 91675 - 78548 - 69424 - 92973
Giải năm
0653
Giải sáu
2865 - 9053 - 4465
Giải bẩy
040
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1
4 4

0 4 6 8
3 3
5 5
2 3 5 5 6
3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 29,18,33,78,34,90,02,20,76,44,67,17,13,15,41,00,15,14
Giải đặc biệt
107329
Giải nhất
02918
Giải nhì
53933
Giải ba
15578 - 70534
Giải tư
39990 - 65702 - 20820 - 24376 - 08044 - 82167 - 08317
Giải năm
0713
Giải sáu
7015 - 4141 - 9600
Giải bẩy
315
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
3 4 5 5 7 8
0 9
3 4
1 4

7
6 8

0

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 04,19,05,74,87,04,76,05,28,40,14,05,67,00,77,38,87,20
Giải đặc biệt
166104
Giải nhất
51519
Giải nhì
80105
Giải ba
52274 - 01287
Giải tư
44404 - 21176 - 19505 - 78628 - 26040 - 94914 - 11905
Giải năm
6967
Giải sáu
6100 - 2177 - 1738
Giải bẩy
587
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 4 5 5 5
4 9
0 8
8
0

7
4 6 7
7 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 40,75,15,52,24,52,41,82,51,10,36,95,45,13,29,73,20,93
Giải đặc biệt
363940
Giải nhất
51175
Giải nhì
03015
Giải ba
73352 - 15724
Giải tư
67152 - 20541 - 21282 - 78651 - 45010 - 04936 - 88695
Giải năm
4745
Giải sáu
4113 - 3429 - 9673
Giải bẩy
920
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 5
0 4 9
6
0 1 5
1 2 2

3 5
2
3 5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 45,19,23,11,06,91,57,67,22,72,04,14,63,76,06,27,68,21
Giải đặc biệt
047745
Giải nhất
73319
Giải nhì
77223
Giải ba
28811 - 08506
Giải tư
81991 - 73257 - 47167 - 81622 - 54972 - 15004 - 94114
Giải năm
6363
Giải sáu
3176 - 1906 - 9327
Giải bẩy
268
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 6
1 4 9
1 2 3 7

5
7
3 7 8
2 6

1

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 35,29,18,80,86,52,85,46,45,30,08,48,67,03,52,21,96,19
Giải đặc biệt
244835
Giải nhất
17529
Giải nhì
96618
Giải ba
61480 - 99686
Giải tư
22252 - 64685 - 25446 - 91645 - 39030 - 92108 - 10148
Giải năm
8567
Giải sáu
7503 - 4452 - 9721
Giải bẩy
196
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
8 9
1 9
0 5
5 6 8
2 2
7

0 5 6
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 61,83,03,13,82,79,00,67,73,80,71,53,10,40,62,55,63,82
Giải đặc biệt
961761
Giải nhất
71483
Giải nhì
08503
Giải ba
79613 - 71882
Giải tư
72479 - 62000 - 11967 - 34673 - 75480 - 64471 - 75653
Giải năm
9110
Giải sáu
4640 - 6162 - 6955
Giải bẩy
763
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
0 3


0
3 5
1 2 3 7
1 3 9
0 2 2 3

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 56,72,68,86,00,51,58,94,72,39,46,84,55,30,04,57,77,01
Giải đặc biệt
083956
Giải nhất
54972
Giải nhì
75468
Giải ba
84586 - 64300
Giải tư
18151 - 62858 - 46794 - 96472 - 84639 - 88246 - 22084
Giải năm
3855
Giải sáu
8130 - 3704 - 1157
Giải bẩy
877
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4


0 9
6
1 5 6 7 8
8
2 2 7
4 6
4

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 78,26,37,82,60,97,10,11,95,36,15,45,54,74,40,81,89,70
Giải đặc biệt
242878
Giải nhất
87126
Giải nhì
34137
Giải ba
52082 - 95560
Giải tư
95297 - 27110 - 87811 - 33395 - 15136 - 63115 - 37145
Giải năm
2954
Giải sáu
5074 - 9740 - 3581
Giải bẩy
289
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 5
6
6 7
0 5
4
0
0 4 8
1 2 9
5 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 59,27,07,41,27,28,13,96,52,25,85,51,84,64,64,46,22,02
Giải đặc biệt
263059
Giải nhất
54927
Giải nhì
89607
Giải ba
92341 - 92527
Giải tư
18328 - 61813 - 59296 - 15252 - 30225 - 78485 - 17251
Giải năm
1084
Giải sáu
5064 - 8064 - 2446
Giải bẩy
322
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
3
2 5 7 7 8

1 6
1 2 9
4 4

4 5
6

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 07,92,17,95,04,25,34,06,04,86,20,59,53,41,34,87,64,93
Giải đặc biệt
864907
Giải nhất
20192
Giải nhì
79317
Giải ba
19595 - 19104
Giải tư
26725 - 54334 - 98206 - 25704 - 53186 - 08520 - 71959
Giải năm
9353
Giải sáu
9241 - 7134 - 0287
Giải bẩy
864
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 6 7
7
0 5
4 4
1
3 9
4

6 7
2 3 5

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 02,54,64,81,44,44,41,08,43,06,33,80,28,72,82,78,56,49
Giải đặc biệt
691302
Giải nhất
29554
Giải nhì
16864
Giải ba
25981 - 40344
Giải tư
38644 - 06741 - 81708 - 16543 - 78006 - 14033 - 32980
Giải năm
1828
Giải sáu
6572 - 0382 - 1078
Giải bẩy
556
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 8

8
3
1 3 4 4 9
4 6
4
2 8
0 1 2

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 28,37,87,58,67,33,64,40,49,35,20,78,72,60,50,30,48,86
Giải đặc biệt
869628
Giải nhất
25037
Giải nhì
74187
Giải ba
11058 - 32867
Giải tư
28933 - 38064 - 61840 - 43849 - 60535 - 43820 - 57178
Giải năm
0372
Giải sáu
6060 - 6750 - 3730
Giải bẩy
048
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 8
0 3 5 7
0 8 9
0 8
0 4 7
2 8
6 7

Kết quả xổ số Bình Phước
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 15,69,43,94,19,59,49,95,68,51,06,72,58,87,96,47,81,96
Giải đặc biệt
610615
Giải nhất
64569
Giải nhì
90443
Giải ba
63094 - 94719
Giải tư
11159 - 75449 - 43895 - 04068 - 96551 - 92906 - 49672
Giải năm
9758
Giải sáu
7487 - 0796 - 0647
Giải bẩy
881
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5 9


3 7 9
1 8 9
8 9
2
1 7
4 5 6 6

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512