User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Thành phố Hồ Chí Minh.
Soạn tin SMS: LKQ HCM gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 93,76,03,37,44,51,21,35,70,25,84,08,06,37,73,29,37,22
Giải đặc biệt
091893
Giải nhất
46276
Giải nhì
19903
Giải ba
07337 - 13844
Giải tư
45451 - 30421 - 46035 - 42070 - 99425 - 21384 - 86408
Giải năm
5806
Giải sáu
6937 - 8673 - 8229
Giải bẩy
037
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 8

1 2 5 9
5 7 7 7
4
1

0 3 6
4
3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 40,26,84,02,76,51,11,98,47,49,57,70,51,85,75,55,65,45
Giải đặc biệt
098140
Giải nhất
10726
Giải nhì
74584
Giải ba
25102 - 50976
Giải tư
34251 - 98011 - 29598 - 69447 - 92649 - 43257 - 34770
Giải năm
2551
Giải sáu
7885 - 4775 - 8155
Giải bẩy
065
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1
6

0 5 7 9
1 1 5 7
5
0 5 6
4 5
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 75,81,75,57,25,47,77,54,65,72,49,60,24,22,90,07,31,79
Giải đặc biệt
202575
Giải nhất
59181
Giải nhì
19975
Giải ba
41057 - 75925
Giải tư
44647 - 02377 - 70854 - 31565 - 94872 - 97949 - 20460
Giải năm
9824
Giải sáu
5522 - 2690 - 8907
Giải bẩy
831
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

2 4 5
1
7 9
4 7
0 5
2 5 5 7 9
1
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 33,43,02,59,79,99,26,79,02,31,42,70,39,17,41,63,64,71
Giải đặc biệt
056533
Giải nhất
68243
Giải nhì
80602
Giải ba
47059 - 84779
Giải tư
74299 - 27626 - 19279 - 83502 - 43731 - 71542 - 84970
Giải năm
7739
Giải sáu
5517 - 6941 - 8963
Giải bẩy
564
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2
7
6
1 3 9
1 2 3
9
3 4
0 1 9 9

9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 19,28,40,43,75,30,22,43,79,30,79,64,72,60,17,11,52,30
Giải đặc biệt
143719
Giải nhất
92728
Giải nhì
28340
Giải ba
31743 - 67775
Giải tư
63130 - 75722 - 15543 - 32979 - 56230 - 25679 - 80464
Giải năm
3772
Giải sáu
8960 - 1517 - 0511
Giải bẩy
452
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 7 9
2 8
0 0 0
0 3 3
2
0 4
2 5 9 9


Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 91,71,24,51,68,66,01,17,95,85,17,76,36,37,01,07,42,71
Giải đặc biệt
501091
Giải nhất
65871
Giải nhì
25024
Giải ba
91151 - 23268
Giải tư
23566 - 57701 - 31817 - 94995 - 84185 - 89717 - 64676
Giải năm
9436
Giải sáu
3937 - 4101 - 4007
Giải bẩy
342
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 7
7 7
4
6 7
2
1
6 8
1 1 6
5
1 5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 31,48,33,10,03,49,30,76,57,89,62,56,79,99,26,17,05,50
Giải đặc biệt
502731
Giải nhất
79448
Giải nhì
17533
Giải ba
90810 - 19303
Giải tư
55149 - 71630 - 97176 - 83557 - 67089 - 25762 - 94356
Giải năm
1979
Giải sáu
4999 - 9326 - 9817
Giải bẩy
905
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
0 7
6
0 1 3
8 9
0 6 7
2
6 9
9
9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 45,49,64,53,38,48,93,47,87,92,93,01,98,15,44,51,51,54
Giải đặc biệt
122345
Giải nhất
66049
Giải nhì
24064
Giải ba
21853 - 47038
Giải tư
51848 - 20493 - 59247 - 76987 - 96192 - 83293 - 94301
Giải năm
6098
Giải sáu
4015 - 5744 - 1451
Giải bẩy
951
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5

8
4 5 7 8 9
1 1 3 4
4

7
2 3 3 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 52,65,03,70,12,19,24,98,49,15,72,26,29,65,91,32,81,67
Giải đặc biệt
058352
Giải nhất
96365
Giải nhì
00903
Giải ba
79670 - 00612
Giải tư
84819 - 58924 - 38198 - 63449 - 26315 - 75972 - 30626
Giải năm
6329
Giải sáu
8465 - 7091 - 5032
Giải bẩy
681
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 5 9
4 6 9
2
9
2
5 5 7
0 2
1
1 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 87,77,13,36,96,30,57,99,83,12,03,12,53,26,05,15,32,17
Giải đặc biệt
516387
Giải nhất
94177
Giải nhì
85013
Giải ba
63236 - 90396
Giải tư
57730 - 80757 - 89799 - 88783 - 91112 - 63303 - 07912
Giải năm
3353
Giải sáu
8526 - 7505 - 4115
Giải bẩy
732
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
2 2 3 5 7
6
0 2 6

3 7

7
3 7
6 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 81,76,26,92,48,02,57,03,53,88,69,76,34,46,02,23,32,91
Giải đặc biệt
891481
Giải nhất
57976
Giải nhì
63626
Giải ba
77792 - 29748
Giải tư
86302 - 45657 - 46403 - 30653 - 58588 - 61869 - 58876
Giải năm
6334
Giải sáu
5246 - 0202 - 1223
Giải bẩy
832
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3

3 6
2 4
6 8
3 7
9
6 6
1 8
1 2

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 15,43,14,54,37,52,61,70,74,93,61,72,68,04,69,15,14,44
Giải đặc biệt
063815
Giải nhất
77743
Giải nhì
06914
Giải ba
28954 - 61737
Giải tư
15752 - 91761 - 14370 - 01574 - 10493 - 60161 - 35972
Giải năm
4468
Giải sáu
4804 - 7269 - 6115
Giải bẩy
714
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
4 4 5 5

7
3 4
2 4
1 1 8 9
0 2 4

3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 59,96,93,98,21,33,89,22,44,40,70,94,12,67,10,87,51,62
Giải đặc biệt
236959
Giải nhất
12096
Giải nhì
14893
Giải ba
33598 - 09021
Giải tư
86233 - 53989 - 93622 - 34544 - 23840 - 18770 - 70994
Giải năm
3912
Giải sáu
4067 - 4810 - 7087
Giải bẩy
251
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2
1 2
3
0 4
1 9
2 7
0
7 9
3 4 6 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 55,96,08,92,17,06,40,76,14,42,45,97,53,35,50,95,63,13
Giải đặc biệt
863955
Giải nhất
22796
Giải nhì
43408
Giải ba
12392 - 79917
Giải tư
13106 - 23340 - 90176 - 15614 - 23642 - 87545 - 32097
Giải năm
3853
Giải sáu
5735 - 2650 - 9395
Giải bẩy
763
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8
3 4 7

5
0 2 5
0 3 5
3
6

2 5 6 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 68,43,67,98,16,11,78,52,71,52,84,27,12,78,33,62,02,05
Giải đặc biệt
210468
Giải nhất
34543
Giải nhì
13767
Giải ba
94898 - 26216
Giải tư
80811 - 18878 - 07652 - 02371 - 30452 - 56884 - 59027
Giải năm
0512
Giải sáu
5778 - 6233 - 7862
Giải bẩy
802
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5
1 2 6
7
3
3
2 2
2 7 8
1 8 8
4
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 03,20,42,15,92,09,44,02,97,40,50,79,27,78,65,96,01,47
Giải đặc biệt
247803
Giải nhất
70120
Giải nhì
67042
Giải ba
57015 - 99292
Giải tư
50009 - 83944 - 82902 - 93897 - 70140 - 04950 - 47579
Giải năm
2527
Giải sáu
1978 - 8165 - 4396
Giải bẩy
501
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3 9
5
0 7

0 2 4 7
0
5
8 9

2 6 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 64,64,23,25,79,02,18,95,58,78,07,33,72,67,34,27,54,69
Giải đặc biệt
890464
Giải nhất
10864
Giải nhì
99523
Giải ba
89025 - 89279
Giải tư
74902 - 44218 - 02895 - 80558 - 31378 - 80607 - 83433
Giải năm
4172
Giải sáu
8267 - 1234 - 8827
Giải bẩy
954
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7
8
3 5 7
3 4

4 8
4 4 7 9
2 8 9

5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 60,61,62,41,83,62,50,57,86,46,78,21,31,59,81,74,79,42
Giải đặc biệt
981160
Giải nhất
50661
Giải nhì
15562
Giải ba
04241 - 14583
Giải tư
30162 - 72450 - 79957 - 61786 - 12446 - 93978 - 26221
Giải năm
9731
Giải sáu
9959 - 4681 - 7574
Giải bẩy
679
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


1
1
1 2 6
0 7 9
0 1 2 2
4 8 9
1 3 6

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 83,08,07,94,30,21,38,46,46,15,34,51,90,01,48,17,05,32
Giải đặc biệt
739383
Giải nhất
87908
Giải nhì
77907
Giải ba
04694 - 42930
Giải tư
96421 - 52738 - 73646 - 58446 - 46715 - 69734 - 96451
Giải năm
9790
Giải sáu
7001 - 5748 - 2417
Giải bẩy
605
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 7 8
5 7
1
0 2 4 8
6 6 8
1


3
0 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 16,92,50,97,31,62,52,14,44,71,16,55,12,20,67,22,57,03
Giải đặc biệt
552116
Giải nhất
97592
Giải nhì
82350
Giải ba
35197 - 71531
Giải tư
39162 - 40952 - 38114 - 67844 - 21971 - 76216 - 82955
Giải năm
0212
Giải sáu
0320 - 6067 - 4422
Giải bẩy
457
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2 4 6 6
0 2
1
4
0 2 5 7
2 7
1

2 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 00,47,52,25,97,00,47,50,05,36,84,41,58,83,27,46,39,35
Giải đặc biệt
740100
Giải nhất
89547
Giải nhì
96952
Giải ba
66525 - 84597
Giải tư
34800 - 31847 - 78550 - 25905 - 56036 - 36984 - 72641
Giải năm
0558
Giải sáu
8083 - 7227 - 8646
Giải bẩy
639
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5

5 7
5 6 9
1 6 7 7
0 2 8


3 4
7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 74,49,38,76,82,00,25,22,44,49,44,20,88,73,45,11,22,14
Giải đặc biệt
026174
Giải nhất
12049
Giải nhì
07738
Giải ba
04876 - 97082
Giải tư
06500 - 81025 - 87422 - 60344 - 01949 - 46344 - 85920
Giải năm
3388
Giải sáu
0173 - 5945 - 8011
Giải bẩy
422
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 4
0 2 2 5
8
4 4 5 9 9


3 4 6
2 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 16,31,32,19,71,13,59,44,48,52,49,43,12,04,08,14,47,60
Giải đặc biệt
580916
Giải nhất
13931
Giải nhì
99432
Giải ba
88219 - 48071
Giải tư
35113 - 90059 - 04844 - 87548 - 45052 - 21749 - 29943
Giải năm
4012
Giải sáu
6104 - 9708 - 9014
Giải bẩy
747
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
2 3 4 6 9

1 2
3 4 7 8 9
2 9
0
1


Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 51,72,20,92,64,12,99,60,22,19,56,10,39,69,07,86,45,76
Giải đặc biệt
669251
Giải nhất
32672
Giải nhì
39520
Giải ba
11992 - 11864
Giải tư
65612 - 86399 - 42860 - 37722 - 05119 - 62956 - 56110
Giải năm
8439
Giải sáu
9469 - 8107 - 3886
Giải bẩy
345
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 2 9
0 2
9
5
1 6
0 4 9
2 6
6
2 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 13,11,32,29,43,66,68,68,26,80,84,88,54,19,44,84,43,69
Giải đặc biệt
022213
Giải nhất
91711
Giải nhì
33932
Giải ba
85129 - 21043
Giải tư
09766 - 60268 - 68468 - 96626 - 73880 - 92284 - 31888
Giải năm
5254
Giải sáu
1219 - 4944 - 6284
Giải bẩy
343
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 9
6 9
2
3 3 4
4
6 8 8 9

0 4 4 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 46,21,62,82,19,91,54,60,61,30,35,55,78,71,47,81,42,49
Giải đặc biệt
311546
Giải nhất
39121
Giải nhì
11462
Giải ba
42882 - 32219
Giải tư
33191 - 27054 - 22660 - 54761 - 31630 - 35935 - 26755
Giải năm
2878
Giải sáu
6671 - 8247 - 9581
Giải bẩy
042
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
1
0 5
2 6 7 9
4 5
0 1 2
1 8
1 2
1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 67,36,91,77,15,86,44,60,05,13,10,87,10,69,15,93,75,40
Giải đặc biệt
692967
Giải nhất
49136
Giải nhì
23191
Giải ba
05277 - 72915
Giải tư
69186 - 19444 - 07960 - 01205 - 09613 - 12010 - 12287
Giải năm
3910
Giải sáu
5969 - 1615 - 5493
Giải bẩy
675
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 0 3 5 5

6
0 4

0 7 9
5 7
6 7
1 3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 23,52,11,56,24,36,03,42,19,04,00,75,94,43,17,34,97,55
Giải đặc biệt
920923
Giải nhất
53352
Giải nhì
70911
Giải ba
53656 - 61024
Giải tư
34436 - 26103 - 35442 - 47519 - 41804 - 00700 - 36775
Giải năm
7394
Giải sáu
2343 - 2517 - 2034
Giải bẩy
997
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4
1 7 9
3 4
4 6
2 3
2 5 6

5

4 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 08,21,16,69,19,56,39,14,41,92,13,14,52,04,21,01,82,57
Giải đặc biệt
354108
Giải nhất
07021
Giải nhì
07416
Giải ba
52669 - 09219
Giải tư
77356 - 44439 - 53614 - 38141 - 57392 - 85713 - 17214
Giải năm
1652
Giải sáu
0404 - 3221 - 9101
Giải bẩy
782
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 8
3 4 4 6 9
1 1
9
1
2 6 7
9

2
2

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 05,23,98,78,66,42,75,56,95,81,22,61,05,69,67,38,47,66
Giải đặc biệt
229105
Giải nhất
53123
Giải nhì
16398
Giải ba
04078 - 95966
Giải tư
41542 - 81375 - 24256 - 49595 - 11481 - 62422 - 08361
Giải năm
5705
Giải sáu
5869 - 1767 - 5638
Giải bẩy
747
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5

2 3
8
2 7
6
1 6 6 7 9
5 8
1
5 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 76,16,53,70,26,88,81,17,51,58,12,36,23,98,96,35,06,63
Giải đặc biệt
526176
Giải nhất
91016
Giải nhì
68653
Giải ba
25170 - 55826
Giải tư
43188 - 34281 - 61617 - 85051 - 22058 - 89612 - 19836
Giải năm
2023
Giải sáu
4598 - 6296 - 0635
Giải bẩy
106
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 6 7
3 6
5 6

1 3 8
3
0 6
1 8
6 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 65,68,71,20,12,11,67,05,39,22,06,68,12,94,56,24,64,94
Giải đặc biệt
223365
Giải nhất
30168
Giải nhì
00771
Giải ba
37920 - 60112
Giải tư
29011 - 18767 - 75305 - 90439 - 99122 - 69306 - 32168
Giải năm
0112
Giải sáu
0694 - 2156 - 1324
Giải bẩy
764
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
1 2 2
0 2 4
9

6
4 5 7 8 8
1

4 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 83,69,90,03,10,47,28,68,00,52,59,70,63,84,71,13,70,70
Giải đặc biệt
663283
Giải nhất
66469
Giải nhì
25290
Giải ba
76203 - 77410
Giải tư
37847 - 30328 - 36968 - 28600 - 66352 - 50659 - 26470
Giải năm
7563
Giải sáu
6184 - 4471 - 1613
Giải bẩy
070
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
0 3
8

7
2 9
3 8 9
0 0 0 1
3 4
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 61,30,35,63,29,69,40,31,74,30,99,56,91,22,58,69,31,46
Giải đặc biệt
106561
Giải nhất
03230
Giải nhì
26035
Giải ba
04363 - 58829
Giải tư
54569 - 33440 - 53231 - 31374 - 63530 - 19599 - 95256
Giải năm
3491
Giải sáu
3822 - 4758 - 5469
Giải bẩy
031
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


2 9
0 0 1 1 5
0 6
6 8
1 3 9 9
4

1 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 01,84,23,53,95,27,23,93,91,19,20,76,48,27,38,89,30,92
Giải đặc biệt
067901
Giải nhất
40884
Giải nhì
78123
Giải ba
52753 - 84295
Giải tư
99127 - 95823 - 49193 - 56391 - 99619 - 79020 - 35376
Giải năm
1148
Giải sáu
0527 - 2438 - 4989
Giải bẩy
930
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9
0 3 3 7 7
0 8
8
3

6
4 9
1 2 3 5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 62,70,00,05,64,32,32,28,10,58,64,31,57,85,63,12,68,29
Giải đặc biệt
620762
Giải nhất
55070
Giải nhì
58000
Giải ba
94205 - 62564
Giải tư
25632 - 55432 - 33028 - 05410 - 85858 - 07564 - 22531
Giải năm
5057
Giải sáu
4185 - 2763 - 0312
Giải bẩy
868
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
0 2
8 9
1 2 2

7 8
2 3 4 4 8
0
5

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 58,29,60,05,08,75,25,43,73,00,89,87,57,55,91,42,26,90
Giải đặc biệt
823058
Giải nhất
89729
Giải nhì
04960
Giải ba
66205 - 36608
Giải tư
54475 - 59225 - 12643 - 04273 - 15600 - 67089 - 36787
Giải năm
7357
Giải sáu
1355 - 7991 - 4342
Giải bẩy
826
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 8

5 6 9

2 3
5 7 8
0
3 5
7 9
0 1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 23,31,44,67,59,15,15,25,76,31,78,29,92,08,43,57,36,44
Giải đặc biệt
377323
Giải nhất
44831
Giải nhì
58144
Giải ba
46767 - 96559
Giải tư
45315 - 04815 - 69525 - 87276 - 07131 - 06778 - 04729
Giải năm
6192
Giải sáu
4108 - 4143 - 7057
Giải bẩy
236
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
5 5
3 5 9
1 1 6
3 4 4
7 9
7
6 8

2

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 16,80,28,29,85,73,93,54,75,16,67,22,38,15,68,89,79,29
Giải đặc biệt
851616
Giải nhất
41980
Giải nhì
51528
Giải ba
37629 - 63285
Giải tư
69073 - 50593 - 14754 - 08075 - 71216 - 62367 - 16122
Giải năm
1538
Giải sáu
2715 - 5168 - 0889
Giải bẩy
179
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 6 6
2 8 9 9
8

4
7 8
3 5 9
0 5 9
3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 16,77,14,73,95,30,92,19,61,99,39,55,44,37,62,75,39,64
Giải đặc biệt
635316
Giải nhất
71777
Giải nhì
51514
Giải ba
13473 - 76495
Giải tư
55230 - 04092 - 99219 - 99361 - 28099 - 06539 - 15855
Giải năm
0444
Giải sáu
9737 - 3462 - 4275
Giải bẩy
939
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 6 9

0 7 9 9
4
5
1 2 4
3 5 7

2 5 9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 43,36,47,80,92,98,95,92,46,88,71,23,96,91,00,69,65,59
Giải đặc biệt
549743
Giải nhất
18036
Giải nhì
06847
Giải ba
72480 - 01492
Giải tư
20798 - 84895 - 86392 - 70746 - 23188 - 56971 - 13623
Giải năm
4496
Giải sáu
7991 - 0400 - 5969
Giải bẩy
565
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

3
6
3 6 7
9
5 9
1
0 8
1 2 2 5 6 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 51,40,19,58,73,82,93,66,54,29,39,73,17,05,66,00,83,10
Giải đặc biệt
306051
Giải nhất
47540
Giải nhì
47619
Giải ba
67258 - 29373
Giải tư
55282 - 92293 - 38066 - 35754 - 64829 - 63639 - 52773
Giải năm
5317
Giải sáu
0005 - 3366 - 5500
Giải bẩy
783
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
0 7 9
9
9
0
1 4 8
6 6
3 3
2 3
3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 57,52,09,41,61,61,40,22,42,06,98,85,61,62,62,05,11,56
Giải đặc biệt
369757
Giải nhất
20752
Giải nhì
81209
Giải ba
09741 - 91261
Giải tư
34061 - 67440 - 70722 - 30442 - 42206 - 41298 - 24385
Giải năm
0061
Giải sáu
4162 - 9262 - 0105
Giải bẩy
011
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 9
1
2

0 1 2
2 6 7
1 1 1 2 2

5
8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 90,07,84,53,56,43,21,33,73,48,51,21,29,47,43,44,61,58
Giải đặc biệt
287290
Giải nhất
93407
Giải nhì
85984
Giải ba
55053 - 20256
Giải tư
02543 - 00821 - 06933 - 58773 - 45648 - 60251 - 47121
Giải năm
5429
Giải sáu
8847 - 9543 - 3544
Giải bẩy
861
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7

1 1 9
3
3 3 4 7 8
1 3 6 8
1
3
4
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 21,13,27,17,43,86,04,35,60,49,91,10,11,58,98,90,02,01
Giải đặc biệt
512221
Giải nhất
16713
Giải nhì
41327
Giải ba
89617 - 02643
Giải tư
59486 - 93204 - 83935 - 17760 - 37449 - 99491 - 24910
Giải năm
4011
Giải sáu
5058 - 2398 - 0190
Giải bẩy
702
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4
0 1 3 7
1 7
5
3 9
8
0

6
0 1 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 85,19,61,13,26,62,93,16,63,54,88,83,69,78,25,29,91,47
Giải đặc biệt
850085
Giải nhất
02819
Giải nhì
88661
Giải ba
89213 - 87026
Giải tư
19162 - 66393 - 94516 - 76063 - 26654 - 71388 - 03383
Giải năm
9969
Giải sáu
3978 - 8725 - 6029
Giải bẩy
991
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 6 9
5 6 9

7
4
1 2 3 9
8
3 5 8
1 3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 52,83,52,49,03,67,30,44,24,70,77,47,38,40,05,46,35,30
Giải đặc biệt
755452
Giải nhất
91183
Giải nhì
93852
Giải ba
46249 - 70303
Giải tư
60167 - 05730 - 25044 - 80924 - 37270 - 78677 - 44347
Giải năm
8338
Giải sáu
8940 - 2305 - 2446
Giải bẩy
235
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5

4
0 0 5 8
0 4 6 7 9
2 2
7
0 7
3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 05,02,82,31,28,90,45,82,45,83,16,43,52,71,05,15,73,52
Giải đặc biệt
367405
Giải nhất
96502
Giải nhì
95782
Giải ba
80731 - 21628
Giải tư
94890 - 75845 - 72482 - 80745 - 77283 - 67616 - 62143
Giải năm
8352
Giải sáu
6471 - 1805 - 7415
Giải bẩy
273
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 5
5 6
8
1
3 5 5
2 2

1 3
2 2 3
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 89,47,84,91,28,48,69,82,40,10,91,88,65,38,91,83,22,81
Giải đặc biệt
526989
Giải nhất
73247
Giải nhì
49084
Giải ba
83991 - 77028
Giải tư
12948 - 51769 - 86882 - 52940 - 67210 - 90391 - 48288
Giải năm
5065
Giải sáu
6438 - 1991 - 6183
Giải bẩy
622
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
2 8
8
0 7 8

5 9

1 2 3 4 8 9
1 1 1

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 70,33,14,57,77,11,37,74,13,53,62,78,72,34,90,88,43,17
Giải đặc biệt
648470
Giải nhất
30633
Giải nhì
42914
Giải ba
15257 - 15477
Giải tư
22911 - 36937 - 72974 - 73813 - 37853 - 55162 - 39778
Giải năm
1072
Giải sáu
3734 - 4290 - 4788
Giải bẩy
243
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 4 7

3 4 7
3
3 7
2
0 2 4 7 8
8
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 48,52,35,46,58,62,46,44,73,70,01,90,61,07,62,21,89,22
Giải đặc biệt
539548
Giải nhất
82452
Giải nhì
96835
Giải ba
47246 - 68558
Giải tư
00362 - 16046 - 77844 - 81673 - 54870 - 29001 - 41890
Giải năm
7861
Giải sáu
5807 - 8962 - 0121
Giải bẩy
289
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7

1 2
5
4 6 6 8
2 8
1 2 2
0 3
9
0

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 47,00,46,52,66,81,05,89,01,22,09,76,51,27,52,78,52,94
Giải đặc biệt
483147
Giải nhất
68300
Giải nhì
86546
Giải ba
59052 - 66166
Giải tư
52681 - 02305 - 18789 - 20701 - 70522 - 53509 - 97876
Giải năm
5151
Giải sáu
7227 - 3652 - 8478
Giải bẩy
352
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 5 9

2 7

6 7
1 2 2 2
6
6 8
1 9
4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 70,05,01,08,48,31,16,13,99,44,55,39,57,20,48,86,12,88
Giải đặc biệt
422870
Giải nhất
64605
Giải nhì
97201
Giải ba
79408 - 40748
Giải tư
75131 - 02216 - 88013 - 52599 - 86244 - 33855 - 80639
Giải năm
3857
Giải sáu
8820 - 9048 - 3086
Giải bẩy
412
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 8
2 3 6
0
1 9
4 8 8
5 7

0
6 8
9

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 30,77,89,78,81,42,80,54,01,18,92,10,03,25,32,98,03,58
Giải đặc biệt
434130
Giải nhất
66977
Giải nhì
24589
Giải ba
53978 - 17981
Giải tư
33642 - 89480 - 67354 - 29401 - 34118 - 79992 - 59310
Giải năm
1903
Giải sáu
8125 - 0632 - 4898
Giải bẩy
503
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 3
0 8
5
0 2
2
4 8

7 8
0 1 9
2 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 21,15,68,31,69,98,63,90,73,87,84,22,15,47,24,74,03,03
Giải đặc biệt
807921
Giải nhất
52715
Giải nhì
52768
Giải ba
64531 - 90469
Giải tư
35598 - 36663 - 16690 - 66373 - 54787 - 67484 - 45422
Giải năm
0415
Giải sáu
1347 - 4424 - 0774
Giải bẩy
803
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
5 5
1 2 4
1
7

3 8 9
3 4
4 7
0 8

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 03,90,37,67,51,94,43,30,16,76,64,18,20,41,36,01,56,55
Giải đặc biệt
364103
Giải nhất
27790
Giải nhì
61837
Giải ba
00567 - 01451
Giải tư
51994 - 29943 - 08230 - 55316 - 64676 - 83064 - 07518
Giải năm
6520
Giải sáu
1741 - 5936 - 6201
Giải bẩy
856
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
6 8
0
0 6 7
1 3
1 5 6
4 7
6

0 4

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 27,44,45,65,30,81,19,90,90,14,85,93,34,82,71,00,19,54
Giải đặc biệt
019127
Giải nhất
34144
Giải nhì
64145
Giải ba
52965 - 80730
Giải tư
16281 - 21319 - 50390 - 97990 - 45914 - 81185 - 46493
Giải năm
5834
Giải sáu
7582 - 3871 - 8700
Giải bẩy
919
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4 9 9
7
0 4
4 5
4
5
1
1 2 5
0 0 3

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 51,28,64,93,63,08,36,09,65,20,64,67,11,66,97,56,60,48
Giải đặc biệt
711351
Giải nhất
08328
Giải nhì
04664
Giải ba
98493 - 29363
Giải tư
22508 - 56036 - 36809 - 49065 - 92420 - 89464 - 29467
Giải năm
3911
Giải sáu
9266 - 1697 - 8056
Giải bẩy
160
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
1
0 8
6
8
1 6
0 3 4 4 5 6 7


3 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 84,97,93,03,04,40,06,39,20,06,26,68,67,39,71,12,04,18
Giải đặc biệt
921984
Giải nhất
80797
Giải nhì
62093
Giải ba
00003 - 70604
Giải tư
83440 - 53406 - 19539 - 85220 - 57906 - 24426 - 49768
Giải năm
4867
Giải sáu
9839 - 8371 - 9512
Giải bẩy
204
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 4 6 6
2 8
0 6
9 9
0

7 8
1
4
3 7

Kết quả xổ số Thành phố Hồ Chí Minh
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 81,38,75,91,10,41,39,02,25,50,18,49,01,74,75,65,99,98
Giải đặc biệt
774581
Giải nhất
55638
Giải nhì
58475
Giải ba
21191 - 09610
Giải tư
25041 - 34139 - 05202 - 04925 - 85950 - 04118 - 76149
Giải năm
9401
Giải sáu
0274 - 6275 - 0665
Giải bẩy
199
Giải tám
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
0 8
5
8 9
1 9
0
5
4 5 5
1
1 8 9

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512