User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Bến Tre
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Bến Tre.
Soạn tin SMS: LKQ BTR gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 14,37,92,01,97,08,96,44,57,55,59,54,73,99,87,59,55,44
Giải đặc biệt
064914
Giải nhất
82037
Giải nhì
52592
Giải ba
05001 - 27397
Giải tư
03308 - 31596 - 34044 - 98357 - 03355 - 24359 - 25054
Giải năm
4273
Giải sáu
7599 - 0987 - 7659
Giải bẩy
055
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
4

7
4 4
4 5 5 7 9 9

3
7
2 6 7 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 99,67,43,60,42,83,46,52,79,09,28,87,14,54,35,11,31,38
Giải đặc biệt
101899
Giải nhất
07367
Giải nhì
71143
Giải ba
07160 - 98842
Giải tư
23283 - 59246 - 71552 - 23379 - 01809 - 82428 - 57987
Giải năm
4614
Giải sáu
2154 - 2835 - 6611
Giải bẩy
731
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 4
8
1 5 8
2 3 6
2 4
0 7
9
3 7
9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 39,02,03,96,08,14,26,39,20,06,03,01,39,10,71,42,80,22
Giải đặc biệt
999039
Giải nhất
91602
Giải nhì
82903
Giải ba
03596 - 21708
Giải tư
79214 - 12026 - 13439 - 02320 - 86906 - 59203 - 51301
Giải năm
5439
Giải sáu
1410 - 1971 - 6142
Giải bẩy
880
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3 3 6 8
0 4
0 2 6
9 9 9
2


1
0
6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 20,34,68,81,24,83,55,26,85,38,94,27,06,64,99,95,40,78
Giải đặc biệt
632320
Giải nhất
57734
Giải nhì
77268
Giải ba
63281 - 00524
Giải tư
67183 - 59755 - 03126 - 60685 - 11538 - 07994 - 87027
Giải năm
9506
Giải sáu
6264 - 1999 - 1095
Giải bẩy
740
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

0 4 6 7
4 8
0
5
4 8
8
1 3 5
4 5 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 51,40,04,62,99,33,93,96,92,95,19,03,78,85,80,17,63,45
Giải đặc biệt
363551
Giải nhất
96340
Giải nhì
36704
Giải ba
30162 - 73099
Giải tư
73833 - 25293 - 57796 - 29992 - 65295 - 16019 - 80303
Giải năm
3878
Giải sáu
6585 - 5780 - 8717
Giải bẩy
363
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
7 9

3
0 5
1
2 3
8
0 5
2 3 5 6 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 80,68,46,58,82,97,39,67,92,35,40,69,98,23,15,56,84,96
Giải đặc biệt
637680
Giải nhất
10568
Giải nhì
16046
Giải ba
95258 - 32282
Giải tư
61497 - 01339 - 16767 - 23192 - 70835 - 84240 - 73969
Giải năm
5698
Giải sáu
9823 - 8115 - 2756
Giải bẩy
884
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
3
5 9
0 6
6 8
7 8 9

0 2 4
2 6 7 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 19,43,79,86,68,34,00,56,70,50,19,76,02,40,88,46,23,69
Giải đặc biệt
871419
Giải nhất
27643
Giải nhì
88979
Giải ba
32686 - 67468
Giải tư
54834 - 94800 - 11056 - 93070 - 77350 - 38519 - 37176
Giải năm
2502
Giải sáu
7140 - 4388 - 2446
Giải bẩy
823
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
9 9
3
4
0 3 6
0 6
8 9
0 6 9
6 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 98,76,67,66,16,53,60,69,07,16,84,20,35,92,14,10,17,26
Giải đặc biệt
477598
Giải nhất
67976
Giải nhì
69267
Giải ba
71066 - 21516
Giải tư
50553 - 90560 - 13569 - 92107 - 05416 - 63084 - 52520
Giải năm
9135
Giải sáu
7492 - 6714 - 8110
Giải bẩy
317
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 4 6 6 7
0 6
5

3
0 6 7 9
6
4
2 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 36,03,45,88,58,75,70,43,21,49,42,84,14,58,34,48,13,26
Giải đặc biệt
593136
Giải nhất
50103
Giải nhì
18245
Giải ba
70988 - 16458
Giải tư
55475 - 82870 - 39543 - 01521 - 41749 - 78142 - 37784
Giải năm
7814
Giải sáu
7358 - 4434 - 0548
Giải bẩy
413
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 4
1 6
4 6
2 3 5 8 9
8 8

0 5
4 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 42,25,28,63,41,27,19,79,77,09,16,13,12,34,31,34,17,92
Giải đặc biệt
183242
Giải nhất
11725
Giải nhì
38628
Giải ba
40463 - 19941
Giải tư
65227 - 87719 - 74279 - 78977 - 40609 - 02216 - 99813
Giải năm
4812
Giải sáu
9534 - 7531 - 9734
Giải bẩy
517
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 3 6 7 9
5 7 8
1 4 4
1 2

3
7 9

2

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 84,31,02,80,06,60,70,33,72,03,56,84,10,32,35,49,28,13
Giải đặc biệt
933884
Giải nhất
47631
Giải nhì
44902
Giải ba
36080 - 93306
Giải tư
25260 - 32070 - 09033 - 47972 - 83003 - 99656 - 63684
Giải năm
1110
Giải sáu
3132 - 6735 - 6449
Giải bẩy
028
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6
0 3
8
1 2 3 5
9
6
0
0 2
0 4 4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 25,46,60,83,87,14,74,37,38,52,10,03,06,67,97,53,83,04
Giải đặc biệt
130425
Giải nhất
61846
Giải nhì
12760
Giải ba
59383 - 40387
Giải tư
90814 - 54474 - 42837 - 77338 - 06552 - 30110 - 66403
Giải năm
7706
Giải sáu
6367 - 2297 - 4953
Giải bẩy
683
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6
0 4
5
7 8
6
2 3
0 7
4
3 3 7
7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 48,65,11,33,47,49,69,74,93,50,83,13,53,49,07,36,83,90
Giải đặc biệt
835548
Giải nhất
93965
Giải nhì
55911
Giải ba
68333 - 96747
Giải tư
80349 - 89569 - 94674 - 29193 - 59650 - 34183 - 96613
Giải năm
8653
Giải sáu
6649 - 5307 - 9536
Giải bẩy
583
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 3

3 6
7 8 9 9
0 3
5 9
4
3 3
0 3

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 39,84,12,74,03,54,14,67,14,62,51,57,69,93,04,03,56,19
Giải đặc biệt
712739
Giải nhất
44784
Giải nhì
29612
Giải ba
81474 - 44403
Giải tư
03154 - 19514 - 54967 - 00214 - 50462 - 20751 - 18357
Giải năm
9769
Giải sáu
0993 - 8004 - 3803
Giải bẩy
456
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 4
2 4 4 9

9

1 4 6 7
2 7 9
4
4
3

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 21,32,82,10,12,49,35,76,75,19,65,63,34,71,54,10,36,04
Giải đặc biệt
348921
Giải nhất
21332
Giải nhì
60082
Giải ba
78410 - 77712
Giải tư
76649 - 60435 - 31076 - 97175 - 08419 - 65465 - 38763
Giải năm
3234
Giải sáu
3071 - 1354 - 0910
Giải bẩy
236
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 2 9
1
2 4 5 6
9
4
3 5
1 5 6
2

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 23,30,06,15,14,74,19,24,45,78,36,48,63,54,68,85,83,15
Giải đặc biệt
681123
Giải nhất
05130
Giải nhì
41506
Giải ba
20315 - 31614
Giải tư
17874 - 34119 - 64424 - 88845 - 68378 - 11636 - 93548
Giải năm
5863
Giải sáu
0154 - 8968 - 3085
Giải bẩy
483
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
4 5 5 9
3 4
0 6
5 8
4
3 8
4 8
3 5

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 83,68,65,52,92,03,19,83,63,21,98,62,00,35,84,76,85,09
Giải đặc biệt
437083
Giải nhất
49768
Giải nhì
52965
Giải ba
83652 - 11092
Giải tư
96703 - 67119 - 91283 - 00963 - 23221 - 00098 - 73362
Giải năm
4100
Giải sáu
3335 - 0284 - 0876
Giải bẩy
485
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 9
9
1
5

2
2 3 5 8
6
3 3 4 5
2 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 61,13,66,28,99,56,37,87,64,49,64,78,10,67,25,08,23,35
Giải đặc biệt
015361
Giải nhất
73613
Giải nhì
93866
Giải ba
82828 - 19599
Giải tư
83156 - 11737 - 18687 - 45564 - 29749 - 52064 - 23978
Giải năm
3210
Giải sáu
2767 - 6925 - 1408
Giải bẩy
523
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 3
3 5 8
5 7
9
6
1 4 4 6 7
8
7
9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 20,62,70,77,81,73,92,68,43,17,96,96,52,61,06,45,46,69
Giải đặc biệt
662720
Giải nhất
98862
Giải nhì
19370
Giải ba
13777 - 35481
Giải tư
63073 - 86892 - 09868 - 30543 - 66717 - 71096 - 40896
Giải năm
3252
Giải sáu
9161 - 8606 - 6745
Giải bẩy
946
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
7
0

3 5 6
2
1 2 8 9
0 3 7
1
2 6 6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 16,06,63,24,53,15,09,58,77,50,30,43,20,07,48,32,49,39
Giải đặc biệt
397316
Giải nhất
09806
Giải nhì
17863
Giải ba
98924 - 25053
Giải tư
47615 - 82809 - 11158 - 20577 - 00750 - 31730 - 55943
Giải năm
0420
Giải sáu
0707 - 3848 - 9832
Giải bẩy
549
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 9
5 6
0 4
0 2 9
3 8 9
0 3 8
3
7


Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 52,55,13,48,83,15,54,06,50,03,75,19,92,36,57,53,24,17
Giải đặc biệt
151452
Giải nhất
51755
Giải nhì
69013
Giải ba
75248 - 96583
Giải tư
53715 - 20854 - 21806 - 18850 - 72703 - 95875 - 49719
Giải năm
3892
Giải sáu
5236 - 2857 - 6853
Giải bẩy
924
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
3 5 7 9
4
6
8
0 2 3 4 5 7

5
3
2

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 40,40,55,64,24,23,78,51,06,96,83,00,66,33,79,64,03,40
Giải đặc biệt
130340
Giải nhất
28440
Giải nhì
99255
Giải ba
03164 - 71924
Giải tư
91923 - 22478 - 65951 - 03306 - 96896 - 36783 - 86300
Giải năm
2466
Giải sáu
9633 - 2379 - 7564
Giải bẩy
503
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6

3 4
3
0 0 0
1 5
4 4 6
8 9
3
6

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 07,16,34,87,53,82,42,41,82,64,64,85,73,46,34,51,64,34
Giải đặc biệt
746307
Giải nhất
51516
Giải nhì
08834
Giải ba
85087 - 64553
Giải tư
22982 - 62842 - 92241 - 99282 - 34964 - 54064 - 30385
Giải năm
3473
Giải sáu
6146 - 9234 - 0751
Giải bẩy
564
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
6

4 4 4
1 2 6
1 3
4 4 4
3
2 2 5 7

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 99,96,04,43,23,63,62,70,23,42,68,05,20,92,54,03,39,49
Giải đặc biệt
953199
Giải nhất
92996
Giải nhì
10904
Giải ba
46243 - 56723
Giải tư
10363 - 13362 - 50170 - 02923 - 13942 - 93768 - 33105
Giải năm
6520
Giải sáu
6192 - 3854 - 5003
Giải bẩy
039
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 5

0 3 3
9
2 3 9
4
2 3 8
0

2 6 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 32,30,51,81,54,70,31,81,01,73,71,83,23,44,62,10,88,00
Giải đặc biệt
825832
Giải nhất
93730
Giải nhì
79751
Giải ba
76481 - 58554
Giải tư
22970 - 02231 - 38981 - 33401 - 70773 - 84471 - 39783
Giải năm
8323
Giải sáu
2944 - 5962 - 8610
Giải bẩy
788
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
0
3
0 1 2
4
1 4
2
0 1 3
1 1 3 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 60,35,39,20,69,70,15,65,06,18,95,99,69,49,96,93,24,92
Giải đặc biệt
089860
Giải nhất
15235
Giải nhì
54239
Giải ba
20420 - 89069
Giải tư
98470 - 84915 - 45165 - 73106 - 95118 - 38295 - 86299
Giải năm
3469
Giải sáu
3549 - 4596 - 6993
Giải bẩy
024
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
5 8
0 4
5 9
9

0 5 9 9
0

2 3 5 6 9

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 48,71,36,17,94,07,00,94,79,91,32,03,94,27,94,80,84,43
Giải đặc biệt
794648
Giải nhất
12371
Giải nhì
73436
Giải ba
95917 - 45594
Giải tư
50207 - 34200 - 94894 - 07579 - 95191 - 28132 - 56703
Giải năm
6494
Giải sáu
7427 - 4794 - 8680
Giải bẩy
784
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7
7
7
2 6
3 8


1 9
0 4
1 4 4 4 4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 83,06,55,23,53,32,70,23,76,39,59,70,83,76,78,23,44,88
Giải đặc biệt
044083
Giải nhất
69806
Giải nhì
05055
Giải ba
41323 - 34953
Giải tư
14732 - 57770 - 77823 - 90776 - 30939 - 75359 - 06070
Giải năm
0983
Giải sáu
2376 - 2378 - 0523
Giải bẩy
244
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6

3 3 3
2 9
4
3 5 9

0 0 6 6 8
3 3 8

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 80,34,79,36,72,43,83,54,08,36,32,94,19,02,74,53,40,51
Giải đặc biệt
527480
Giải nhất
61634
Giải nhì
42979
Giải ba
45536 - 66872
Giải tư
26443 - 47683 - 21454 - 87208 - 98536 - 80732 - 14194
Giải năm
5119
Giải sáu
8902 - 5174 - 0053
Giải bẩy
340
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
9

2 4 6 6
0 3
1 3 4

2 4 9
0 3
4

Kết quả xổ số Bến Tre
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 72,35,18,97,44,78,99,55,66,12,36,77,98,10,18,97,53,89
Giải đặc biệt
714772
Giải nhất
92135
Giải nhì
76118
Giải ba
79297 - 54444
Giải tư
73178 - 10099 - 75555 - 72966 - 29012 - 09236 - 83177
Giải năm
8098
Giải sáu
0710 - 4918 - 8197
Giải bẩy
853
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 8 8

5 6
4
3 5
6
2 7 8
9
7 7 8 9

QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512