User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Đà Lạt
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Lạt.
Soạn tin SMS: LKQ DL gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 18,06,04,64,33,42,08,76,50,71,84,59,54,06,14,71,79,95
Giải đặc biệt
230518
Giải nhất
48206
Giải nhì
19004
Giải ba
08764 - 23033
Giải tư
34142 - 19008 - 02276 - 61550 - 83171 - 28484 - 00359
Giải năm
0754
Giải sáu
9406 - 6714 - 7771
Giải bẩy
779
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 6 8
4 8

3
2
0 4 9
4
1 1 6 9
4
5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 55,51,13,46,89,99,71,88,28,97,58,35,71,98,93,31,82,90
Giải đặc biệt
518355
Giải nhất
84951
Giải nhì
90513
Giải ba
90446 - 85389
Giải tư
05599 - 21871 - 92088 - 84628 - 12897 - 13058 - 09035
Giải năm
2371
Giải sáu
5498 - 6793 - 1631
Giải bẩy
982
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
8
1 5
6
1 5 8

1 1
2 8 9
0 3 7 8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 85,81,57,89,37,57,30,76,80,62,54,79,14,41,18,87,06,64
Giải đặc biệt
463285
Giải nhất
99781
Giải nhì
24757
Giải ba
14789 - 25337
Giải tư
75157 - 37230 - 41376 - 65380 - 09362 - 77454 - 29579
Giải năm
9214
Giải sáu
4941 - 5618 - 5887
Giải bẩy
306
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
4 8

0 7
1
4 7 7
2 4
6 9
0 1 5 7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 87,06,14,46,34,15,51,99,96,59,01,01,72,51,42,21,82,69
Giải đặc biệt
014287
Giải nhất
46406
Giải nhì
16114
Giải ba
99146 - 24034
Giải tư
31215 - 82451 - 99299 - 86296 - 09659 - 83301 - 42201
Giải năm
7972
Giải sáu
9851 - 9642 - 9521
Giải bẩy
982
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 6
4 5
1
4
2 6
1 1 9
9
2
2 7
6 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 63,69,51,99,40,87,28,52,25,51,00,93,37,79,67,66,39,72
Giải đặc biệt
044063
Giải nhất
43269
Giải nhì
48851
Giải ba
91699 - 31240
Giải tư
44987 - 74228 - 96852 - 83325 - 94751 - 67100 - 05293
Giải năm
3537
Giải sáu
9979 - 1767 - 4766
Giải bẩy
039
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

5 8
7 9
0
1 1 2
3 6 7 9
2 9
7
3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 03,43,79,76,47,94,15,82,57,18,47,89,56,81,63,44,24,14
Giải đặc biệt
002603
Giải nhất
70743
Giải nhì
89079
Giải ba
83976 - 83047
Giải tư
96994 - 23915 - 63782 - 08057 - 50918 - 16647 - 78389
Giải năm
8656
Giải sáu
0981 - 2263 - 6944
Giải bẩy
724
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 5 8
4

3 4 7 7
6 7
3
6 9
1 2 9
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 89,92,76,06,32,78,98,02,10,68,92,77,21,78,87,78,05,69
Giải đặc biệt
620989
Giải nhất
42492
Giải nhì
88076
Giải ba
87406 - 07032
Giải tư
79478 - 49198 - 20002 - 95410 - 18068 - 03992 - 60777
Giải năm
5121
Giải sáu
4878 - 0887 - 3578
Giải bẩy
105
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 6
0
1
2


8 9
6 7 8 8 8
7 9
2 2 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 22,84,34,89,82,87,37,01,86,81,58,25,10,89,70,46,37,85
Giải đặc biệt
154022
Giải nhất
67584
Giải nhì
51134
Giải ba
89389 - 85582
Giải tư
16087 - 01237 - 69401 - 74286 - 84781 - 02658 - 88925
Giải năm
0910
Giải sáu
3189 - 7570 - 4946
Giải bẩy
337
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0
2 5
4 7 7
6
8

0
1 2 4 5 6 7 9 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 30,27,53,78,03,37,61,32,26,61,31,45,67,85,81,09,07,27
Giải đặc biệt
668230
Giải nhất
47027
Giải nhì
24453
Giải ba
24678 - 56703
Giải tư
07737 - 89661 - 23632 - 86226 - 86761 - 66631 - 81845
Giải năm
3167
Giải sáu
1585 - 7581 - 8009
Giải bẩy
407
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9

6 7 7
0 1 2 7
5
3
1 1 7
8
1 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 63,69,71,32,76,27,55,80,71,62,90,37,94,44,26,29,67,15
Giải đặc biệt
508763
Giải nhất
91869
Giải nhì
54371
Giải ba
98932 - 84276
Giải tư
65727 - 42255 - 38780 - 22571 - 03562 - 45890 - 60637
Giải năm
1194
Giải sáu
8944 - 6426 - 2829
Giải bẩy
867
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
6 7 9
2 7
4
5
2 3 7 9
1 1 6
0
0 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 23,42,27,05,40,45,38,94,05,07,90,39,47,29,73,09,91,14
Giải đặc biệt
558023
Giải nhất
84742
Giải nhì
52127
Giải ba
54705 - 04940
Giải tư
66745 - 43038 - 39094 - 47205 - 02107 - 18390 - 80539
Giải năm
8647
Giải sáu
7129 - 7373 - 6409
Giải bẩy
491
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 7 9
4
3 7 9
8 9
0 2 5 7


3

0 1 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 23,11,55,26,54,72,09,48,80,03,96,03,84,59,38,05,44,47
Giải đặc biệt
533423
Giải nhất
58211
Giải nhì
57455
Giải ba
44526 - 67754
Giải tư
43472 - 02309 - 80748 - 70280 - 30203 - 14896 - 39803
Giải năm
8784
Giải sáu
8259 - 8038 - 3505
Giải bẩy
144
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 5 9
1
3 6
8
4 7 8
4 5 9

2
0 4
6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 46,19,31,09,31,30,99,61,05,02,17,82,10,44,36,97,34,41
Giải đặc biệt
163646
Giải nhất
98319
Giải nhì
40831
Giải ba
42509 - 34431
Giải tư
39630 - 68099 - 06061 - 99805 - 04602 - 56917 - 90082
Giải năm
8710
Giải sáu
4144 - 4036 - 7497
Giải bẩy
934
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 9
0 7 9

0 1 1 4 6
1 4 6

1

2
7 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 29,41,52,89,23,88,77,30,88,17,17,57,37,58,74,23,00,00
Giải đặc biệt
989729
Giải nhất
00641
Giải nhì
52752
Giải ba
98989 - 47923
Giải tư
77988 - 37077 - 27530 - 01788 - 49117 - 67817 - 05057
Giải năm
7637
Giải sáu
1258 - 3974 - 4823
Giải bẩy
400
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0
7 7
3 3 9
0 7
1
2 7 8

4 7
8 8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 66,38,15,83,76,76,72,22,57,48,26,36,80,41,20,98,41,86
Giải đặc biệt
761766
Giải nhất
69838
Giải nhì
53815
Giải ba
26383 - 64876
Giải tư
84276 - 85172 - 46422 - 33257 - 04248 - 23026 - 39436
Giải năm
9880
Giải sáu
5841 - 2720 - 4298
Giải bẩy
641
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
0 2 6
6 8
1 1 8
7
6
2 6 6
0 3 6
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 58,54,35,03,51,21,68,66,83,81,26,09,85,40,80,26,07,58
Giải đặc biệt
167858
Giải nhất
77754
Giải nhì
72635
Giải ba
05603 - 58151
Giải tư
72321 - 13868 - 94666 - 79083 - 27281 - 81526 - 58109
Giải năm
4585
Giải sáu
8040 - 2480 - 0126
Giải bẩy
407
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9

1 6 6
5
0
1 4 8 8
6 8

0 1 3 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 88,73,75,23,86,08,55,79,13,08,33,74,45,65,95,29,48,66
Giải đặc biệt
907588
Giải nhất
19873
Giải nhì
15875
Giải ba
04923 - 00086
Giải tư
98608 - 75355 - 79679 - 71313 - 76308 - 40133 - 97574
Giải năm
5545
Giải sáu
8365 - 4295 - 4829
Giải bẩy
248
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
3
3 9
3
5 8
5
5 6
3 4 5 9
6 8
5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 86,53,08,43,01,43,01,04,16,39,28,15,17,69,90,97,25,67
Giải đặc biệt
222786
Giải nhất
13353
Giải nhì
35808
Giải ba
88943 - 55201
Giải tư
86443 - 45201 - 92304 - 01816 - 63839 - 21928 - 44415
Giải năm
8317
Giải sáu
8069 - 4590 - 2297
Giải bẩy
125
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 4 8
5 6 7
5 8
9
3 3
3
7 9

6
0 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 69,99,56,56,63,76,63,16,04,46,22,93,23,59,02,05,52,88
Giải đặc biệt
830269
Giải nhất
22599
Giải nhì
52556
Giải ba
03956 - 31363
Giải tư
21776 - 20963 - 21616 - 41304 - 82746 - 84922 - 23893
Giải năm
8623
Giải sáu
3759 - 3402 - 9705
Giải bẩy
852
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 5
6
2 3

6
2 6 6 9
3 3 9
6
8
3 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 17,78,04,55,77,77,94,35,09,46,42,33,69,64,43,85,13,68
Giải đặc biệt
277117
Giải nhất
11478
Giải nhì
98104
Giải ba
54055 - 47077
Giải tư
60577 - 47794 - 58035 - 23709 - 67046 - 73342 - 37633
Giải năm
4569
Giải sáu
7664 - 2143 - 3485
Giải bẩy
013
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
3 7

3 5
2 3 6
5
4 8 9
7 7 8
5
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 48,55,41,63,29,57,35,47,30,72,26,47,30,26,96,42,82,93
Giải đặc biệt
371248
Giải nhất
67755
Giải nhì
50741
Giải ba
62063 - 70629
Giải tư
62957 - 28435 - 36547 - 57030 - 62572 - 52726 - 95447
Giải năm
7230
Giải sáu
0926 - 5596 - 1942
Giải bẩy
282
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


6 6 9
0 0 5
1 2 7 7 8
5 7
3
2
2
3 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 95,04,69,14,44,06,60,22,66,56,39,61,40,98,73,03,00,15
Giải đặc biệt
263095
Giải nhất
81204
Giải nhì
63169
Giải ba
87514 - 17244
Giải tư
52306 - 64760 - 89122 - 46966 - 42556 - 07739 - 76061
Giải năm
2240
Giải sáu
1398 - 1773 - 5103
Giải bẩy
000
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4 6
4 5
2
9
0 4
6
0 1 6 9
3

5 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 70,23,40,12,92,63,91,54,90,65,43,27,61,75,17,53,35,75
Giải đặc biệt
456470
Giải nhất
25623
Giải nhì
18640
Giải ba
17512 - 79192
Giải tư
32563 - 18191 - 99154 - 22290 - 84765 - 31243 - 91027
Giải năm
2661
Giải sáu
1175 - 4317 - 1153
Giải bẩy
435
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7
3 7
5
0 3
3 4
1 3 5
0 5 5

0 1 2

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 94,06,64,10,79,83,14,13,89,85,78,71,43,90,69,32,46,18
Giải đặc biệt
663294
Giải nhất
31706
Giải nhì
98064
Giải ba
67410 - 40679
Giải tư
29683 - 05814 - 02813 - 05389 - 31985 - 55178 - 35471
Giải năm
4643
Giải sáu
7090 - 7469 - 3932
Giải bẩy
846
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 3 4 8

2
3 6

4 9
1 8 9
3 5 9
0 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 81,46,07,94,37,51,27,16,74,74,20,94,08,70,93,85,78,07
Giải đặc biệt
244281
Giải nhất
24446
Giải nhì
26407
Giải ba
73794 - 84337
Giải tư
31451 - 99927 - 56316 - 32374 - 81774 - 14620 - 17494
Giải năm
0008
Giải sáu
7470 - 7693 - 1785
Giải bẩy
378
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7 8
6
0 7
7
6
1

0 4 4 8
1 5
3 4 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 17,97,79,92,70,53,53,32,10,27,51,54,63,42,93,08,31,05
Giải đặc biệt
042717
Giải nhất
33997
Giải nhì
53479
Giải ba
39092 - 43570
Giải tư
09053 - 04753 - 16932 - 21410 - 30627 - 90451 - 02754
Giải năm
9363
Giải sáu
8042 - 8693 - 1908
Giải bẩy
931
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 7
7
1 2
2
1 3 3 4
3
0 9

2 3 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 75,41,91,37,84,04,55,15,66,11,06,30,61,86,36,53,61,29
Giải đặc biệt
765075
Giải nhất
39441
Giải nhì
38091
Giải ba
55237 - 97284
Giải tư
49204 - 08655 - 14915 - 22766 - 09911 - 88206 - 41130
Giải năm
5861
Giải sáu
9586 - 1836 - 0753
Giải bẩy
961
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6
1 5
9
0 6 7
1
3 5
1 1 6
5
4 6
1

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 31,75,80,64,75,47,05,72,32,26,35,23,84,28,48,57,46,69
Giải đặc biệt
278631
Giải nhất
97075
Giải nhì
62380
Giải ba
74064 - 56175
Giải tư
82947 - 01405 - 64472 - 09732 - 19826 - 67235 - 67423
Giải năm
2884
Giải sáu
3628 - 6448 - 9457
Giải bẩy
946
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

3 6 8
1 2 5
6 7 8
7
4 9
2 5 5
0 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 42,70,66,30,15,97,82,62,44,45,92,10,33,90,03,66,54,76
Giải đặc biệt
645742
Giải nhất
03370
Giải nhì
90966
Giải ba
31230 - 02915
Giải tư
27397 - 52182 - 54562 - 46044 - 48945 - 51792 - 87110
Giải năm
2533
Giải sáu
1290 - 4303 - 1966
Giải bẩy
254
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 5

0 3
2 4 5
4
2 6 6
0 6
2
0 2 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 45,63,09,34,00,45,26,87,42,66,18,83,00,86,65,64,16,59
Giải đặc biệt
306245
Giải nhất
09163
Giải nhì
24909
Giải ba
10834 - 31500
Giải tư
96345 - 61926 - 32787 - 45642 - 59566 - 53418 - 29683
Giải năm
4700
Giải sáu
2986 - 9165 - 8864
Giải bẩy
416
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 9
6 8
6
4
2 5 5
9
3 4 5 6

3 6 7

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512