User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Đà Lạt
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đà Lạt.
Soạn tin SMS: LKQ DL gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 62,66,79,53,83,55,13,97,78,18,49,32,30,85,62,08,51,15
Giải đặc biệt
048262
Giải nhất
43366
Giải nhì
88279
Giải ba
24753 - 08583
Giải tư
56055 - 21713 - 97297 - 37678 - 70218 - 78449 - 98032
Giải năm
9330
Giải sáu
6385 - 8162 - 4508
Giải bẩy
951
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 5 8

0 2
9
1 3 5
2 2 6
8 9
3 5
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 34,70,66,65,57,44,26,04,89,11,15,62,58,83,85,65,81,63
Giải đặc biệt
479834
Giải nhất
45270
Giải nhì
67866
Giải ba
03565 - 46257
Giải tư
69044 - 25426 - 20504 - 29989 - 71011 - 47215 - 96462
Giải năm
9658
Giải sáu
8483 - 2585 - 2265
Giải bẩy
381
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1 5
6
4
4
7 8
2 3 5 5 6
0
1 3 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 63,53,29,70,00,29,34,54,93,11,74,78,59,69,75,73,51,07
Giải đặc biệt
457163
Giải nhất
33253
Giải nhì
44829
Giải ba
63670 - 58100
Giải tư
05629 - 42834 - 75754 - 59293 - 11111 - 43174 - 58378
Giải năm
7259
Giải sáu
4269 - 5175 - 3573
Giải bẩy
851
Giải tám
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
1
9 9
4

1 3 4 9
3 9
0 3 4 5 8

3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 43,73,12,12,88,17,13,66,22,97,02,20,23,03,83,76,33,16
Giải đặc biệt
119143
Giải nhất
22373
Giải nhì
02612
Giải ba
56512 - 54288
Giải tư
29917 - 82213 - 30466 - 30822 - 62697 - 88402 - 66920
Giải năm
2023
Giải sáu
4303 - 9083 - 0876
Giải bẩy
333
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
2 2 3 6 7
0 2 3
3
3

6
3 6
3 8
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 05,33,09,29,73,97,02,22,77,48,26,16,74,32,53,44,90,02
Giải đặc biệt
951605
Giải nhất
32433
Giải nhì
97309
Giải ba
18929 - 84473
Giải tư
39297 - 53102 - 70422 - 81977 - 74948 - 80126 - 83216
Giải năm
0974
Giải sáu
5732 - 6753 - 5244
Giải bẩy
990
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 5 9
6
2 6 9
2 3
4 8
3

3 4 7

0 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 21,67,84,62,92,10,32,15,65,82,13,40,77,71,62,97,06,43
Giải đặc biệt
087121
Giải nhất
30767
Giải nhì
51884
Giải ba
98162 - 64692
Giải tư
16610 - 33232 - 63515 - 24965 - 03182 - 62313 - 16040
Giải năm
8977
Giải sáu
6971 - 5362 - 1997
Giải bẩy
706
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0 3 5
1
2
0 3

2 2 5 7
1 7
2 4
2 7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 93,86,55,74,40,74,59,95,75,48,41,89,72,60,89,75,09,70
Giải đặc biệt
691993
Giải nhất
10286
Giải nhì
69855
Giải ba
32274 - 67540
Giải tư
07674 - 48259 - 27395 - 28775 - 19048 - 77541 - 46989
Giải năm
8372
Giải sáu
3960 - 6889 - 8975
Giải bẩy
209
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
90 1 8
5 9
0
0 2 4 4 5 5
6 9 9
3 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 60,02,91,22,90,76,26,94,24,14,81,45,76,20,96,46,83,84
Giải đặc biệt
149460
Giải nhất
37402
Giải nhì
63491
Giải ba
87022 - 08790
Giải tư
68776 - 53826 - 85394 - 18524 - 59514 - 67281 - 74545
Giải năm
2976
Giải sáu
5120 - 4596 - 0446
Giải bẩy
283
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4
0 2 4 6

5 6

0
6 6
1 3 4
0 1 4 6

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 62,61,50,60,40,91,01,98,62,39,59,73,34,82,17,21,32,84
Giải đặc biệt
979362
Giải nhất
63261
Giải nhì
34850
Giải ba
06660 - 87940
Giải tư
21391 - 08501 - 50598 - 32462 - 39339 - 46059 - 16173
Giải năm
0334
Giải sáu
8582 - 3517 - 0821
Giải bẩy
832
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
7
1
2 4 9
0
0 9
0 1 2 2
3
2 4
1 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 17,29,57,98,24,96,84,51,98,55,87,86,81,14,72,62,91,92
Giải đặc biệt
706817
Giải nhất
22429
Giải nhì
57357
Giải ba
42298 - 97324
Giải tư
53996 - 30884 - 64551 - 56698 - 84955 - 80487 - 54886
Giải năm
3281
Giải sáu
6714 - 9872 - 3962
Giải bẩy
591
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 7
4 9


1 5 7
2
2
1 4 6 7
1 2 6 8 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 82,67,06,52,07,50,74,71,29,15,98,23,90,91,38,01,47,92
Giải đặc biệt
162582
Giải nhất
30067
Giải nhì
26006
Giải ba
73852 - 61007
Giải tư
41750 - 25974 - 73271 - 26429 - 95315 - 34398 - 82923
Giải năm
0090
Giải sáu
1791 - 6538 - 4201
Giải bẩy
847
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 7
5
3 9
8
7
0 2
7
1 4
2
0 1 2 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 43,76,35,69,46,32,75,74,46,79,09,83,46,78,63,01,84,93
Giải đặc biệt
114643
Giải nhất
68676
Giải nhì
70935
Giải ba
55069 - 67746
Giải tư
72732 - 22175 - 03174 - 07446 - 78579 - 21509 - 57883
Giải năm
4746
Giải sáu
3978 - 2363 - 1601
Giải bẩy
084
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9


2 5
3 6 6 6

3 9
4 5 6 8 9
3 4
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 20,70,04,55,14,59,46,68,08,77,44,05,63,97,49,58,21,81
Giải đặc biệt
318120
Giải nhất
38570
Giải nhì
77604
Giải ba
50655 - 64814
Giải tư
49259 - 09746 - 44868 - 93908 - 04877 - 39344 - 87205
Giải năm
1363
Giải sáu
5597 - 8349 - 2358
Giải bẩy
721
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 8
4
0 1

4 6 9
5 8 9
3 8
0 7
1
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 49,98,99,29,85,63,29,89,02,40,43,35,94,23,13,79,27,97
Giải đặc biệt
796149
Giải nhất
14498
Giải nhì
55699
Giải ba
89129 - 83585
Giải tư
39963 - 41129 - 29989 - 16902 - 70540 - 62343 - 90735
Giải năm
0394
Giải sáu
3423 - 9013 - 5679
Giải bẩy
827
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
3
3 7 9 9
5
0 3 9

3
9
5 9
4 7 8 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 34,44,49,69,82,72,17,62,28,98,67,69,51,46,70,73,72,28
Giải đặc biệt
082834
Giải nhất
35144
Giải nhì
49149
Giải ba
41969 - 40782
Giải tư
45572 - 88217 - 60462 - 52028 - 84798 - 84367 - 06869
Giải năm
8051
Giải sáu
6646 - 7970 - 6773
Giải bẩy
572
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
8 8
4
4 6 9
1
2 7 9 9
0 2 2 3
2
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 19,15,67,34,01,76,75,95,20,85,92,54,45,40,60,43,54,20
Giải đặc biệt
598919
Giải nhất
54715
Giải nhì
53767
Giải ba
58834 - 01301
Giải tư
56376 - 68975 - 20095 - 20120 - 96585 - 46992 - 16654
Giải năm
2545
Giải sáu
5540 - 4160 - 7443
Giải bẩy
154
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5 9
0 0
4
0 3 5
4 4
0 7
5 6
5
2 5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 75,84,09,40,22,24,78,00,87,88,93,44,44,24,31,65,24,82
Giải đặc biệt
962875
Giải nhất
03884
Giải nhì
92409
Giải ba
22140 - 78622
Giải tư
80024 - 37778 - 22500 - 76587 - 45888 - 30693 - 65544
Giải năm
1344
Giải sáu
5724 - 2331 - 3465
Giải bẩy
324
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9

2 4 4 4
1
0 4 4

5
5 8
2 4 7 8
3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 33,15,46,04,78,24,13,24,77,14,00,42,36,30,73,04,57,95
Giải đặc biệt
299333
Giải nhất
85115
Giải nhì
47146
Giải ba
77304 - 48478
Giải tư
23524 - 76813 - 19424 - 32577 - 21014 - 23900 - 66242
Giải năm
6536
Giải sáu
0430 - 8973 - 5104
Giải bẩy
257
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 4
3 4 5
4 4
0 3 6
2 6
7

3 7 8

5

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 36,49,75,19,54,27,88,73,52,27,58,41,94,90,01,68,802,65
Giải đặc biệt
448366
Giải nhất
75349
Giải nhì
68075
Giải ba
31919 - 84254
Giải tư
15727 - 99088 - 88873 - 12552 - 91427 - 17258 - 81241
Giải năm
0694
Giải sáu
8590 - 7001 - 3068
Giải bẩy
802
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
9
7 7
6
1 9
2 4 8
5 8
3 5
8 0
0 4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 77,22,55,97,48,24,52,73,89,57,11,02,40,47,36,40,094,71
Giải đặc biệt
599776
Giải nhất
60022
Giải nhì
14355
Giải ba
89197 - 69948
Giải tư
20624 - 73752 - 17873 - 89589 - 32557 - 09711 - 04402
Giải năm
04402
Giải sáu
4747 - 5536 - 3640
Giải bẩy
094
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
1
2 4
6
0 0 7 8
2 5 7

1 3 7
9
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 65,92,05,08,77,63,71,30,33,86,91,10,84,90,10,28,63,93
Giải đặc biệt
491065
Giải nhất
85392
Giải nhì
89405
Giải ba
67808 - 20677
Giải tư
59063 - 35571 - 51730 - 44633 - 07786 - 92791 - 40810
Giải năm
6584
Giải sáu
9490 - 3010 - 4328
Giải bẩy
763
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
0 0
8
0 3


3 3 5
1 7
4 6
0 1 2 3

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 46,38,66,55,87,42,84,80,16,28,55,58,08,55,97,42,40,54
Giải đặc biệt
242046
Giải nhất
76538
Giải nhì
46966
Giải ba
60555 - 62087
Giải tư
10642 - 78284 - 19180 - 62816 - 96028 - 47355 - 87058
Giải năm
8308
Giải sáu
8355 - 2297 - 5542
Giải bẩy
340
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6
8
8
0 2 2 6
4 5 5 5 8
6

0 4 7
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 42,72,68,73,31,32,43,24,54,75,06,75,40,60,05,56,64,39
Giải đặc biệt
060742
Giải nhất
25772
Giải nhì
78268
Giải ba
88573 - 25131
Giải tư
71732 - 62343 - 52724 - 87654 - 20175 - 08706 - 49675
Giải năm
9040
Giải sáu
6860 - 9505 - 0056
Giải bẩy
764
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6

4
1 2 9
0 2 3
4 6
0 4 8
2 3 5 5


Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 07 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 84,43,72,81,11,76,05,98,03,15,38,83,67,47,59,69,82,82
Giải đặc biệt
497984
Giải nhất
43643
Giải nhì
84172
Giải ba
41981 - 65211
Giải tư
54176 - 49505 - 03998 - 47403 - 15715 - 49838 - 35283
Giải năm
5367
Giải sáu
2047 - 6159 - 1669
Giải bẩy
882
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
1 5

8
3 7
9
7 9
2 6
1 2 2 3 4
8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 36,69,66,17,30,02,28,52,75,01,10,58,92,99,15,81,12,75
Giải đặc biệt
662636
Giải nhất
38069
Giải nhì
92166
Giải ba
88117 - 53930
Giải tư
47602 - 12028 - 86952 - 16075 - 38301 - 00310 - 38658
Giải năm
0792
Giải sáu
3899 - 1715 - 5781
Giải bẩy
612
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
0 2 5 7
8
0 6

2 8
6 9
5 5
1
2 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 02,89,31,66,94,45,03,74,33,28,15,77,14,82,76,20,79,58
Giải đặc biệt
836802
Giải nhất
68589
Giải nhì
53931
Giải ba
99366 - 49994
Giải tư
45745 - 81903 - 26574 - 70133 - 00928 - 02115 - 27877
Giải năm
8414
Giải sáu
6682 - 1176 - 1020
Giải bẩy
479
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
4 5
0 8
1 3
5
8
6
4 6 7 9
2 9
4

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 46,83,82,22,35,04,35,39,27,29,89,97,09,16,06,42,27,64
Giải đặc biệt
292146
Giải nhất
43783
Giải nhì
46282
Giải ba
60622 - 60535
Giải tư
49904 - 03135 - 46639 - 66727 - 51729 - 57889 - 89197
Giải năm
4209
Giải sáu
8716 - 4606 - 4542
Giải bẩy
427
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 9
6
2 7 7 9
5 5 9
2 6

4

2 3 9
7

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 95,45,20,99,41,63,40,22,11,79,90,11,48,68,18,57,48,05
Giải đặc biệt
810395
Giải nhất
24245
Giải nhì
78120
Giải ba
39699 - 06141
Giải tư
31963 - 51340 - 66722 - 20311 - 32879 - 46890 - 81911
Giải năm
2948
Giải sáu
2668 - 6218 - 3357
Giải bẩy
048
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 1 8
0 2

0 1 5 8 8
7
3 8
9

0 5 9

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 34,04,93,79,97,98,91,73,17,94,69,73,23,37,68,89,72,01
Giải đặc biệt
434734
Giải nhất
66604
Giải nhì
56793
Giải ba
04779 - 64297
Giải tư
56598 - 77791 - 74073 - 56217 - 82794 - 55869 - 54073
Giải năm
4523
Giải sáu
5737 - 9468 - 0789
Giải bẩy
672
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
7
3
4 7


8 9
2 3 3 9
9
1 3 4 7 8

Kết quả xổ số Đà Lạt
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 98,23,00,61,91,54,71,48,77,58,83,44,62,49,81,63,20,59
Giải đặc biệt
476698
Giải nhất
24723
Giải nhì
97300
Giải ba
30761 - 47791
Giải tư
24254 - 44571 - 46148 - 52777 - 45758 - 78483 - 04344
Giải năm
7962
Giải sáu
7249 - 6381 - 7363
Giải bẩy
820
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 3

4 8 9
4 8 9
1 2 3
1 7
1 3
1 8