User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Cần Thơ
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Cần Thơ.
Soạn tin SMS: LKQ CT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 86,97,35,66,82,72,51,09,29,85,06,47,79,54,75,89,65,76
Giải đặc biệt
460986
Giải nhất
00097
Giải nhì
99435
Giải ba
83966 - 68582
Giải tư
17172 - 37851 - 80809 - 80429 - 31885 - 07206 - 97647
Giải năm
1079
Giải sáu
8854 - 9575 - 9189
Giải bẩy
365
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9

9
5
7
1 4
5 6
2 5 6 9
2 5 6 9
7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 96,63,99,59,83,55,39,60,39,07,13,14,30,51,27,77,53,21
Giải đặc biệt
221596
Giải nhất
14863
Giải nhì
39599
Giải ba
29559 - 53483
Giải tư
00155 - 63039 - 87860 - 96339 - 19907 - 68113 - 55114
Giải năm
9230
Giải sáu
7651 - 4927 - 2977
Giải bẩy
353
Giải tám
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
3 4
1 7
0 9 9

1 3 5 9
0 3
7
3
6 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 61,76,28,71,89,48,59,17,04,71,33,65,33,86,85,43,30,18
Giải đặc biệt
068261
Giải nhất
57976
Giải nhì
46228
Giải ba
94871 - 16389
Giải tư
76648 - 36159 - 43917 - 97204 - 78271 - 74833 - 00465
Giải năm
8733
Giải sáu
2486 - 7485 - 3143
Giải bẩy
530
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7 8
8
0 3 3
3 8
9
1 5
1 1 6
5 6 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 88,10,58,16,18,99,11,85,72,69,37,90,17,27,38,93,53,96
Giải đặc biệt
551588
Giải nhất
96610
Giải nhì
33258
Giải ba
24716 - 11218
Giải tư
43099 - 67911 - 17385 - 77872 - 07369 - 03037 - 16890
Giải năm
3017
Giải sáu
6827 - 4338 - 6093
Giải bẩy
553
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 6 7 8
7
7 8

3 8
9
2
5 8
0 3 6 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 70,78,47,48,72,75,91,65,99,76,13,92,13,72,71,04,47,37
Giải đặc biệt
044670
Giải nhất
86378
Giải nhì
82647
Giải ba
56048 - 60372
Giải tư
18275 - 93991 - 57365 - 88099 - 02076 - 92613 - 68492
Giải năm
7013
Giải sáu
2772 - 8771 - 2104
Giải bẩy
747
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 3

7
7 7 8

5
0 1 2 2 5 6 8

1 2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 96,38,08,46,53,19,46,35,54,89,62,32,13,51,35,90,95,76
Giải đặc biệt
901196
Giải nhất
64038
Giải nhì
65508
Giải ba
77846 - 57053
Giải tư
81619 - 92546 - 23435 - 42954 - 69689 - 07162 - 42232
Giải năm
0213
Giải sáu
5451 - 4735 - 1590
Giải bẩy
395
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 9

2 5 5 8
6 6
1 3 4
2
6
9
0 5 6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 60,19,97,53,87,74,38,54,99,85,75,98,15,22,13,50,77,67
Giải đặc biệt
156960
Giải nhất
85719
Giải nhì
76797
Giải ba
57953 - 19687
Giải tư
20174 - 21038 - 86954 - 32999 - 15785 - 56775 - 55598
Giải năm
2915
Giải sáu
3422 - 5413 - 3650
Giải bẩy
477
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5 9
2
8

0 3 4
0 7
4 5 7
5 7
7 8 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 77,51,16,04,65,92,32,41,73,96,95,08,95,28,98,32,61,25
Giải đặc biệt
978077
Giải nhất
86851
Giải nhì
66516
Giải ba
31204 - 88865
Giải tư
98592 - 20732 - 47741 - 93273 - 84596 - 94895 - 37808
Giải năm
6895
Giải sáu
8628 - 7998 - 9632
Giải bẩy
861
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
6
5 8
2 2
1
1
1 5
3 7

2 5 5 6 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 65,88,22,03,09,45,71,22,83,20,81,53,17,73,92,26,63,02
Giải đặc biệt
800865
Giải nhất
39888
Giải nhì
99222
Giải ba
47003 - 09709
Giải tư
06045 - 81871 - 28422 - 96183 - 94120 - 57381 - 78553
Giải năm
8217
Giải sáu
7673 - 4292 - 3026
Giải bẩy
663
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 9
7
0 2 2 6

5
3
3 5
1 3
1 3 8
2

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 74,99,92,83,83,08,07,51,57,33,13,45,90,25,76,15,64,22
Giải đặc biệt
576674
Giải nhất
43699
Giải nhì
54192
Giải ba
94383 - 93883
Giải tư
21008 - 72607 - 92451 - 92957 - 37133 - 02413 - 73245
Giải năm
8390
Giải sáu
7025 - 3776 - 5215
Giải bẩy
164
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
3 5
2 5
3
5
1 7
4
4 6
3 3
0 2 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 99,77,01,46,53,61,04,93,14,69,59,74,87,21,88,06,64,30
Giải đặc biệt
555999
Giải nhất
12777
Giải nhì
32201
Giải ba
95246 - 35253
Giải tư
48361 - 59804 - 21093 - 43414 - 02269 - 15059 - 11474
Giải năm
4787
Giải sáu
8921 - 1688 - 5206
Giải bẩy
164
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6
4
1
0
6
3 9
1 4 9
4 7
7 8
3 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 35,33,42,21,47,22,78,64,91,00,11,64,52,40,50,73,16,19
Giải đặc biệt
455735
Giải nhất
92733
Giải nhì
50842
Giải ba
41021 - 16147
Giải tư
51922 - 83778 - 13864 - 27791 - 00200 - 95211 - 06364
Giải năm
1552
Giải sáu
2640 - 7150 - 5773
Giải bẩy
716
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 6 9
1 2
3 5
0 2 7
0 2
4 4
3 8

1

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 07,85,69,10,56,04,43,41,90,43,99,18,21,33,58,77,32,99
Giải đặc biệt
225907
Giải nhất
63285
Giải nhì
60969
Giải ba
40210 - 94956
Giải tư
33304 - 53943 - 81441 - 99090 - 03843 - 69799 - 10318
Giải năm
8221
Giải sáu
0033 - 0358 - 1977
Giải bẩy
332
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
0 8
1
2 3
1 3 3
6 8
9
7
5
0 9 9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 07,48,62,11,66,47,06,04,23,70,18,63,06,23,13,98,67,11
Giải đặc biệt
750107
Giải nhất
08048
Giải nhì
49462
Giải ba
91311 - 06066
Giải tư
07647 - 51406 - 76004 - 11323 - 58570 - 85218 - 72463
Giải năm
1906
Giải sáu
6523 - 0613 - 0598
Giải bẩy
167
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 6 7
1 1 3 8
3 3

7 8

2 3 6 7
0

8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 63,99,87,39,08,08,27,72,40,06,52,89,08,75,41,72,78,76
Giải đặc biệt
734863
Giải nhất
49499
Giải nhì
53787
Giải ba
92539 - 71408
Giải tư
68408 - 15827 - 32672 - 68540 - 72606 - 47452 - 29489
Giải năm
3208
Giải sáu
3375 - 6241 - 5472
Giải bẩy
978
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 8 8

7
9
0 1
2
3
2 2 5 6 8
7 9
9

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 65,56,51,25,77,94,78,14,96,44,55,10,43,40,52,81,39,83
Giải đặc biệt
385965
Giải nhất
66656
Giải nhì
68951
Giải ba
91125 - 82677
Giải tư
03694 - 50178 - 74314 - 17896 - 74744 - 73655 - 07710
Giải năm
6343
Giải sáu
1940 - 5552 - 3781
Giải bẩy
039
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4
5
9
0 3 4
1 2 5 6
5
7 8
1 3
4 6

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 08,18,66,87,93,00,05,34,34,60,67,32,82,03,96,98,83,24
Giải đặc biệt
081208
Giải nhất
53518
Giải nhì
13266
Giải ba
71387 - 06093
Giải tư
93300 - 84705 - 07534 - 70534 - 36160 - 23367 - 60432
Giải năm
9582
Giải sáu
0203 - 9196 - 2198
Giải bẩy
383
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 5 8
8
4
2 4 4


0 6 7

2 3 7
3 6 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 09,27,62,58,48,65,77,44,24,92,88,05,21,00,58,42,70,90
Giải đặc biệt
946709
Giải nhất
54827
Giải nhì
42062
Giải ba
44958 - 96348
Giải tư
79065 - 39177 - 43144 - 89424 - 45292 - 76388 - 34605
Giải năm
3621
Giải sáu
1500 - 8158 - 3742
Giải bẩy
170
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 9

1 4 7

2 4 8
8 8
2 5
0 7
8
0 2

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 02,57,48,35,41,40,06,61,35,49,70,56,95,64,82,61,17,68
Giải đặc biệt
331302
Giải nhất
53857
Giải nhì
12948
Giải ba
08235 - 53341
Giải tư
70240 - 19306 - 91261 - 34335 - 63549 - 02870 - 30156
Giải năm
2095
Giải sáu
0464 - 6282 - 0461
Giải bẩy
117
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
7

5 5
0 1 8 9
6 7
1 1 4 8
0
2
5

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 65,87,58,31,27,67,84,03,09,47,98,25,03,98,67,88,61,77
Giải đặc biệt
425665
Giải nhất
10587
Giải nhì
71258
Giải ba
45631 - 49027
Giải tư
30267 - 34784 - 17203 - 84709 - 69947 - 15698 - 32525
Giải năm
3103
Giải sáu
3098 - 9167 - 1188
Giải bẩy
461
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 9

5 7
1
7
8
1 5 7 7
7
4 7 8
8 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 06,32,82,45,06,67,77,84,52,37,02,18,69,48,98,87,74,00
Giải đặc biệt
439206
Giải nhất
48332
Giải nhì
79582
Giải ba
58045 - 89706
Giải tư
99167 - 37577 - 40484 - 60252 - 82337 - 51202 - 89218
Giải năm
4169
Giải sáu
3348 - 0298 - 1687
Giải bẩy
774
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 6
8

2 7
5 8
2
7 9
4 7
2 4 7
8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 12,87,45,94,58,71,05,71,08,95,03,58,78,10,37,31,34,24
Giải đặc biệt
088112
Giải nhất
49987
Giải nhì
70545
Giải ba
48594 - 61258
Giải tư
67971 - 97005 - 72771 - 98608 - 54395 - 88903 - 29158
Giải năm
0478
Giải sáu
4910 - 6137 - 2731
Giải bẩy
934
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 8
0 2
4
1 4 7
5
8 8

1 1 8
7
4 5

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 97,17,55,13,36,21,90,30,91,10,91,31,36,02,45,76,92,49
Giải đặc biệt
299397
Giải nhất
51917
Giải nhì
69655
Giải ba
90213 - 82336
Giải tư
99521 - 35990 - 03730 - 43491 - 44210 - 05791 - 13431
Giải năm
7736
Giải sáu
1702 - 1645 - 9876
Giải bẩy
292
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 3 7
1
0 1 6 6
5 9
5

6

0 1 1 2 7

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 12,60,89,36,36,98,61,72,10,42,59,70,48,52,90,91,92,10
Giải đặc biệt
371512
Giải nhất
46160
Giải nhì
68389
Giải ba
79336 - 40936
Giải tư
20798 - 36561 - 24272 - 59110 - 28142 - 95259 - 02470
Giải năm
9448
Giải sáu
2552 - 9590 - 2691
Giải bẩy
492
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 2

6 6
2 8
2 9
0 1
0 2
9
0 1 2 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 19,91,44,39,17,04,51,74,93,05,93,32,38,05,93,75,95,44
Giải đặc biệt
412319
Giải nhất
74091
Giải nhì
91044
Giải ba
37739 - 58717
Giải tư
19204 - 43951 - 83174 - 53193 - 82605 - 58393 - 78232
Giải năm
3938
Giải sáu
4905 - 9093 - 3175
Giải bẩy
895
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 5
7 9

2 8 9
4 4
1

4 5

1 3 3 3 5

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 73,94,56,50,17,80,63,58,48,87,83,63,43,58,63,60,35,49
Giải đặc biệt
112973
Giải nhất
93594
Giải nhì
34556
Giải ba
26650 - 42617
Giải tư
61580 - 28263 - 32058 - 53248 - 59987 - 57283 - 00063
Giải năm
2243
Giải sáu
0058 - 4463 - 4160
Giải bẩy
535
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7

5
3 8 9
0 6 8 8
0 3 3 3
3
0 3 7
4

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 73,24,15,95,23,18,25,24,37,91,80,80,76,81,95,98,06,09
Giải đặc biệt
129573
Giải nhất
10624
Giải nhì
73615
Giải ba
68195 - 34823
Giải tư
83718 - 90125 - 59524 - 93037 - 06391 - 22280 - 73580
Giải năm
5276
Giải sáu
2381 - 2195 - 8098
Giải bẩy
006
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9
5 8
3 4 4 5
73 6
0 0 1
1 5 5 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 83,87,88,39,57,91,83,20,51,98,48,94,34,61,65,50,55,85
Giải đặc biệt
759583
Giải nhất
96987
Giải nhì
49688
Giải ba
68339 - 73157
Giải tư
08991 - 81383 - 18420 - 00551 - 50898 - 10448 - 70094
Giải năm
5734
Giải sáu
0361 - 8065 - 2250
Giải bẩy
055
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0
4 9
8
0 1 5 7
1 5

3 3 5 7 8
1 4 8

Kết quả xổ số Cần Thơ
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 81,65,49,97,30,25,00,74,95,98,19,88,65,74,83,02,88,18
Giải đặc biệt
948381
Giải nhất
26265
Giải nhì
89049
Giải ba
83797 - 75530
Giải tư
42225 - 39000 - 56274 - 94295 - 71598 - 03419 - 51388
Giải năm
6565
Giải sáu
0474 - 2483 - 8602
Giải bẩy
888
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
8 9
5
0
9

5 5
4 4
1 3 8 8
5 7 8

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512