User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Trà Vinh
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Trà Vinh.
Soạn tin SMS: LKQ TV gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 17 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 56,59,95,55,68,51,29,87,87,07,28,35,16,59,02,01,82,24
Giải đặc biệt
994356
Giải nhất
45359
Giải nhì
64595
Giải ba
52855 - 26468
Giải tư
55651 - 03929 - 51487 - 87087 - 07207 - 30928 - 04935
Giải năm
8916
Giải sáu
4359 - 3702 - 6401
Giải bẩy
882
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 7
6
4 8 9
5

1 5 6 9 9
8

2 7 7
5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 10 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 19,05,68,76,14,11,31,72,44,94,96,93,26,11,03,52,16,27
Giải đặc biệt
634919
Giải nhất
25905
Giải nhì
22268
Giải ba
29576 - 86014
Giải tư
08211 - 73131 - 14572 - 29944 - 99394 - 46796 - 29293
Giải năm
1826
Giải sáu
9711 - 1903 - 4152
Giải bẩy
216
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
1 1 4 6 9
6 7
1
4
2
8
2 6

3 4 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 03 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 85,18,31,33,53,27,40,83,84,95,40,95,85,83,03,14,59,95
Giải đặc biệt
459985
Giải nhất
17518
Giải nhì
18431
Giải ba
42333 - 23153
Giải tư
33927 - 03540 - 88683 - 13884 - 31795 - 53540 - 50695
Giải năm
5885
Giải sáu
3783 - 2403 - 7214
Giải bẩy
059
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 8
7
1 3
0 0
3 9


3 3 4 5 5
5 5 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 84,16,17,93,23,23,62,92,13,09,35,16,05,13,11,87,43,23
Giải đặc biệt
209884
Giải nhất
14616
Giải nhì
06417
Giải ba
19593 - 27723
Giải tư
41623 - 63562 - 77792 - 83613 - 17209 - 63835 - 31416
Giải năm
3705
Giải sáu
8813 - 8011 - 6587
Giải bẩy
843
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
1 3 3 6 6 7
3 3 3
5
3

2

4 7
2 3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 17,72,67,03,42,49,96,83,87,25,33,30,62,91,08,63,86,79
Giải đặc biệt
312417
Giải nhất
14472
Giải nhì
16567
Giải ba
57203 - 13642
Giải tư
62849 - 81096 - 61983 - 86887 - 80625 - 35633 - 62830
Giải năm
7262
Giải sáu
7591 - 6008 - 5463
Giải bẩy
486
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
7
5
0 3
2 9

2 3 7
2 9
3 6 7
1 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 92,43,62,32,11,77,30,75,85,27,90,66,54,88,15,48,03,13
Giải đặc biệt
211892
Giải nhất
14143
Giải nhì
02362
Giải ba
44032 - 95211
Giải tư
45277 - 19630 - 38675 - 51985 - 77427 - 17790 - 42666
Giải năm
3954
Giải sáu
3088 - 5715 - 2448
Giải bẩy
903
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1 3 5
7
0 2
3 8
4
2 6
5 7
5 8
0 2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 46,25,13,78,40,63,68,83,62,31,89,25,01,44,10,22,91,94
Giải đặc biệt
524046
Giải nhất
44025
Giải nhì
99213
Giải ba
06978 - 88740
Giải tư
06863 - 51768 - 70183 - 68962 - 81431 - 49189 - 63425
Giải năm
0701
Giải sáu
8744 - 4810 - 7922
Giải bẩy
191
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 3
2 5 5
1
0 4 6

2 3 8
8
3 9
1 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 66,93,12,20,57,35,99,71,11,09,94,05,02,18,78,66,64,35
Giải đặc biệt
000066
Giải nhất
73593
Giải nhì
75712
Giải ba
42120 - 87157
Giải tư
94135 - 92199 - 76771 - 24611 - 80609 - 78794 - 77205
Giải năm
0202
Giải sáu
0518 - 2478 - 4866
Giải bẩy
264
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 9
1 2 8
0
5 5

7
4 6 6
1 8

3 4 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 08,15,89,68,31,95,88,43,24,48,29,76,63,16,59,37,38,63
Giải đặc biệt
976508
Giải nhất
44515
Giải nhì
09589
Giải ba
32568 - 66031
Giải tư
53095 - 04688 - 41943 - 47824 - 85948 - 61229 - 00876
Giải năm
2963
Giải sáu
4316 - 2759 - 7737
Giải bẩy
638
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
5 6
4 9
1 7 8
3 8
9
3 3 8
6
8 9
5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 77,22,09,96,67,69,70,98,33,61,67,92,86,94,09,31,93,51
Giải đặc biệt
134177
Giải nhất
89222
Giải nhì
88409
Giải ba
61096 - 22467
Giải tư
51469 - 91170 - 22198 - 61333 - 93361 - 26267 - 06092
Giải năm
9686
Giải sáu
1394 - 4109 - 4831
Giải bẩy
593
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9

2
1 3

1
1 7 7 9
0 7
6
2 3 4 6 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 12,61,30,49,40,47,63,12,05,22,63,70,91,00,38,72,28,53
Giải đặc biệt
256912
Giải nhất
31861
Giải nhì
60030
Giải ba
41549 - 83840
Giải tư
32047 - 06563 - 48612 - 42505 - 96522 - 47863 - 52970
Giải năm
8891
Giải sáu
2800 - 6838 - 4472
Giải bẩy
828
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
2 2
2 8
0 8
0 7 9
3
1 3 3
0 2

1

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 64,97,78,11,92,16,29,53,79,74,11,00,60,38,43,69,40,76
Giải đặc biệt
682264
Giải nhất
18597
Giải nhì
82978
Giải ba
43711 - 46392
Giải tư
97916 - 91029 - 08753 - 35279 - 17074 - 33611 - 38500
Giải năm
4760
Giải sáu
4838 - 5243 - 4169
Giải bẩy
840
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 1 6
9
8
0 3
3
0 4 9
4 6 8 9

2 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 84,14,19,08,54,07,79,21,28,25,37,05,28,33,16,74,24,15
Giải đặc biệt
277784
Giải nhất
27914
Giải nhì
54319
Giải ba
03808 - 43454
Giải tư
15207 - 38079 - 95421 - 44928 - 39125 - 01437 - 74905
Giải năm
8228
Giải sáu
6133 - 9816 - 4274
Giải bẩy
024
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 8
4 5 6 9
1 4 5 8 8
3 7

4

4 9
4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 45,97,08,87,25,35,00,81,30,69,71,75,66,26,44,13,65,59
Giải đặc biệt
820545
Giải nhất
20797
Giải nhì
11408
Giải ba
89387 - 72525
Giải tư
42235 - 40800 - 96581 - 15130 - 46169 - 44271 - 26175
Giải năm
5866
Giải sáu
3226 - 3244 - 3813
Giải bẩy
965
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
3
5 6
0 5
4 5
9
5 6 9
1 5
1 7
7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 05,58,20,94,39,17,34,56,88,38,26,97,01,33,08,65,09,56
Giải đặc biệt
822105
Giải nhất
78858
Giải nhì
23420
Giải ba
68794 - 07939
Giải tư
16617 - 64534 - 30356 - 46688 - 17038 - 75826 - 08697
Giải năm
0001
Giải sáu
2533 - 5208 - 0365
Giải bẩy
409
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 8 9
7
0 6
3 4 8 9

6 6 8
5

8
4 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 26,17,77,78,33,58,81,14,69,23,24,79,51,93,84,66,16,38
Giải đặc biệt
923726
Giải nhất
67217
Giải nhì
42977
Giải ba
51178 - 49533
Giải tư
16058 - 86081 - 49414 - 36669 - 85123 - 24924 - 33079
Giải năm
5251
Giải sáu
4893 - 4984 - 5266
Giải bẩy
816
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 6 7
3 4 6
3 8

1 8
6 9
7 8 9
1 4
3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 32,81,01,42,53,80,81,84,27,49,50,12,12,43,74,27,78,27
Giải đặc biệt
516432
Giải nhất
81081
Giải nhì
57401
Giải ba
58742 - 37753
Giải tư
52980 - 22781 - 20584 - 72627 - 95549 - 30350 - 57112
Giải năm
3912
Giải sáu
5543 - 2674 - 6127
Giải bẩy
778
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2 2
7 7 7
2
2 3 9
0 3

4 8
0 1 1 4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 84,07,40,54,08,05,60,18,92,92,26,59,34,84,01,04,91,71
Giải đặc biệt
234284
Giải nhất
17707
Giải nhì
93440
Giải ba
20154 - 35708
Giải tư
36305 - 70160 - 50818 - 93192 - 59392 - 37026 - 15359
Giải năm
6234
Giải sáu
6784 - 1601 - 7004
Giải bẩy
791
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5 7 8
8
6
4
0
4 9
0
1
4 4
1 2 2

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 54,57,06,68,14,42,77,82,80,30,31,40,03,97,44,93,42,26
Giải đặc biệt
599354
Giải nhất
06957
Giải nhì
14906
Giải ba
87568 - 00914
Giải tư
61742 - 76277 - 19082 - 38180 - 33230 - 56831 - 53940
Giải năm
2403
Giải sáu
9497 - 8244 - 1393
Giải bẩy
542
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
4
6
0 1
0 2 2 4
4 7
8
7
0 2
3 7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 11,75,29,70,78,52,54,71,38,13,44,13,69,11,97,64,55,49
Giải đặc biệt
298011
Giải nhất
54375
Giải nhì
40529
Giải ba
35270 - 24478
Giải tư
44152 - 53954 - 39971 - 76638 - 40513 - 13344 - 78913
Giải năm
7569
Giải sáu
8311 - 6997 - 8464
Giải bẩy
755
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 1 3 3
9
8
4 9
2 4 5
4 9
0 1 5 8

7

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 02,18,18,78,85,76,49,16,67,54,70,01,94,08,54,33,50,37
Giải đặc biệt
653002
Giải nhất
40318
Giải nhì
78718
Giải ba
89478 - 79685
Giải tư
57176 - 56549 - 78316 - 12167 - 43054 - 04870 - 10401
Giải năm
2094
Giải sáu
9808 - 6454 - 4433
Giải bẩy
450
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 8
6 8 8

3 7
9
0 4 4
7
0 6 8
5
4

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 64,30,77,24,54,06,61,61,21,31,34,55,99,08,50,40,29,81
Giải đặc biệt
857364
Giải nhất
68630
Giải nhì
81377
Giải ba
11324 - 26754
Giải tư
87106 - 01361 - 90761 - 22221 - 03531 - 63534 - 84255
Giải năm
1999
Giải sáu
7608 - 4750 - 8340
Giải bẩy
529
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8

1 4 9
0 1 4
0
0 4 5
1 1 4
7
1
9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 28,84,88,66,38,00,03,20,55,17,63,73,34,81,45,38,82,05
Giải đặc biệt
763628
Giải nhất
28984
Giải nhì
31488
Giải ba
80066 - 32238
Giải tư
95100 - 12903 - 53220 - 01855 - 80317 - 43663 - 48073
Giải năm
7234
Giải sáu
9881 - 3145 - 1038
Giải bẩy
782
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 5
7
0 8
4 8 8
5
5
3 6
3
1 2 4 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 47,14,78,34,41,44,95,27,71,10,03,18,35,90,37,27,84,42
Giải đặc biệt
702647
Giải nhất
32814
Giải nhì
75278
Giải ba
30234 - 60941
Giải tư
20144 - 67995 - 75027 - 42571 - 92710 - 03303 - 28418
Giải năm
2335
Giải sáu
6390 - 3237 - 4327
Giải bẩy
284
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 4 8
7 7
4 5 7
1 2 4 7


1 8
4
0 5

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 06,23,53,02,66,30,96,16,53,20,27,77,72,07,99,16,02,15
Giải đặc biệt
197406
Giải nhất
53123
Giải nhì
18553
Giải ba
97202 - 33966
Giải tư
84530 - 66296 - 38416 - 44853 - 95120 - 35627 - 36377
Giải năm
2272
Giải sáu
1507 - 9699 - 7916
Giải bẩy
002
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 6 7
5 6 6
0 3 7
0

3 3
6
2 7

6 9

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 56,10,10,69,20,10,82,27,09,76,78,73,42,27,86,71,42,69
Giải đặc biệt
191556
Giải nhất
89510
Giải nhì
78310
Giải ba
09069 - 78020
Giải tư
66010 - 30182 - 49627 - 12209 - 07976 - 21778 - 76173
Giải năm
3642
Giải sáu
9527 - 2386 - 8771
Giải bẩy
442
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 0 0
0 7 7

2 2
6
9 9
1 3 6 8
2 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 56,10,10,69,20,10,82,27,09,76,78,73,42,27,86,71,42,69
Giải đặc biệt
191556
Giải nhất
89510
Giải nhì
78310
Giải ba
09069 - 78020
Giải tư
66010 - 30182 - 49627 - 12209 - 07976 - 21778 - 76173
Giải năm
3642
Giải sáu
9527 - 2386 - 8771
Giải bẩy
442
Giải tám
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 0 0
0 7 7

2 2
6
9 9
1 3 6 8
2 6

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 83,07,61,91,86,98,03,63,06,92,72,57,05,85,61,20,24,55
Giải đặc biệt
498483
Giải nhất
43907
Giải nhì
77461
Giải ba
84691 - 16686
Giải tư
60698 - 14703 - 40563 - 57806 - 18092 - 25372 - 78757
Giải năm
0605
Giải sáu
5485 - 1561 - 4020
Giải bẩy
124
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6 7

0 4


5 7
1 1 3
2
3 5 6
1 2 8

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 02,31,54,47,46,30,68,90,36,79,25,03,27,31,23,68,29,23
Giải đặc biệt
885702
Giải nhất
03831
Giải nhì
33154
Giải ba
37847 - 81446
Giải tư
11830 - 42068 - 19490 - 78636 - 44579 - 22225 - 49803
Giải năm
5927
Giải sáu
6931 - 2223 - 1268
Giải bẩy
429
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3

3 3 5 7 9
0 1 1 6
6 7
4
8 8
9

0

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 48,07,48,73,37,32,69,11,18,25,11,80,79,03,21,64,18,83
Giải đặc biệt
089148
Giải nhất
86007
Giải nhì
53048
Giải ba
11573 - 56037
Giải tư
11332 - 12169 - 25111 - 56218 - 96125 - 40811 - 95880
Giải năm
4079
Giải sáu
9203 - 2921 - 1564
Giải bẩy
918
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
1 1 8 8
1 5
2 7
8 8

4 9
3 9
0 3

Kết quả xổ số Trà Vinh
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 68,61,68,57,71,60,10,60,92,20,65,50,82,86,53,84,45,45
Giải đặc biệt
473768
Giải nhất
76761
Giải nhì
73868
Giải ba
33857 - 24371
Giải tư
82660 - 85510 - 32160 - 48292 - 72020 - 61565 - 26450
Giải năm
8582
Giải sáu
0686 - 7453 - 4884
Giải bẩy
845
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0
0

5 5
0 3 7
0 0 1 5 8 8
1
2 4 6
2

QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512