User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Hậu Giang.
Soạn tin SMS: LKQ HG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 97,88,16,62,47,31,19,46,79,89,49,37,74,20,16,00,49,24
Giải đặc biệt
127297
Giải nhất
41088
Giải nhì
29316
Giải ba
22062 - 65247
Giải tư
27731 - 50319 - 11446 - 22179 - 51489 - 05049 - 21237
Giải năm
3174
Giải sáu
4120 - 8116 - 1400
Giải bẩy
049
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6 6 9
0 4
1 7
6 7 9 9

2
4 9
8 9
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 17,33,08,77,50,15,61,28,76,58,37,25,64,95,03,84,13,63
Giải đặc biệt
761317
Giải nhất
34133
Giải nhì
18908
Giải ba
43177 - 47950
Giải tư
03815 - 62561 - 72528 - 21476 - 46258 - 33037 - 80125
Giải năm
0464
Giải sáu
0495 - 5403 - 1384
Giải bẩy
313
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
3 5 7
5 8
3 7

0 8
1 3 4
6 7
4
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 62,16,89,18,19,75,10,64,66,90,56,80,80,68,46,12,16,30
Giải đặc biệt
531762
Giải nhất
46316
Giải nhì
39189
Giải ba
56718 - 32519
Giải tư
78775 - 23410 - 46264 - 53266 - 63390 - 85856 - 87380
Giải năm
8780
Giải sáu
1868 - 1246 - 5612
Giải bẩy
916
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 6 6 8 9

0
6
6
2 4 6 8
5
0 0 9
0

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 83,62,45,77,06,57,19,70,02,94,48,41,22,90,39,94,05,01
Giải đặc biệt
647683
Giải nhất
15162
Giải nhì
60445
Giải ba
36377 - 32506
Giải tư
22257 - 50619 - 48970 - 59802 - 56094 - 32248 - 25441
Giải năm
2722
Giải sáu
4990 - 6739 - 4094
Giải bẩy
705
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 6
9
2
9
1 5 8
7
2
0 7
3
0 4 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 12,17,37,65,86,95,19,20,26,18,53,70,29,81,97,79,26,18
Giải đặc biệt
128612
Giải nhất
15517
Giải nhì
73037
Giải ba
27465 - 52086
Giải tư
05595 - 60419 - 75620 - 32126 - 47218 - 81953 - 50870
Giải năm
1829
Giải sáu
2881 - 1197 - 6579
Giải bẩy
226
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7 8 8 9
0 6 6 9
7

3
5
0 9
1 6
5 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 68,08,09,81,47,64,20,75,63,96,66,36,57,98,89,86,68,48
Giải đặc biệt
066068
Giải nhất
56608
Giải nhì
73409
Giải ba
94981 - 93547
Giải tư
80364 - 67220 - 35675 - 63963 - 43896 - 33166 - 58036
Giải năm
3757
Giải sáu
8698 - 6889 - 9986
Giải bẩy
868
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

0
6
7 8
7
3 4 6 8 8
5
1 6 9
6 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 67,06,18,35,60,80,01,75,46,18,26,85,47,38,17,19,06,91
Giải đặc biệt
435467
Giải nhất
44906
Giải nhì
30418
Giải ba
61735 - 79460
Giải tư
91780 - 03101 - 43975 - 87146 - 40818 - 46226 - 71585
Giải năm
4147
Giải sáu
4238 - 3117 - 8019
Giải bẩy
906
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 6
7 8 8 9
6
5 8
6 7

0 7
5
0 5
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 68,19,43,18,30,63,94,40,39,38,33,15,86,80,93,42,43,76
Giải đặc biệt
538468
Giải nhất
58619
Giải nhì
33943
Giải ba
44518 - 59530
Giải tư
40463 - 09294 - 45540 - 93139 - 19938 - 53133 - 04015
Giải năm
8686
Giải sáu
8680 - 0393 - 4042
Giải bẩy
843
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 8 9

0 3 8 9
0 2 3 3

3 8
6
0 6
3 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 65,46,48,15,39,13,47,92,46,59,97,15,90,12,14,83,91,51
Giải đặc biệt
800565
Giải nhất
79346
Giải nhì
85148
Giải ba
90515 - 95539
Giải tư
19213 - 84447 - 94092 - 01746 - 27259 - 51797 - 39315
Giải năm
1190
Giải sáu
4112 - 6414 - 0083
Giải bẩy
791
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3 4 5 5

9
6 6 7 8
1 9
5

3
0 1 2 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 38,17,38,09,84,53,42,83,30,28,17,01,42,20,00,00,39,31
Giải đặc biệt
879038
Giải nhất
12817
Giải nhì
20938
Giải ba
90109 - 71084
Giải tư
23353 - 59042 - 63583 - 23530 - 23028 - 16917 - 77501
Giải năm
8742
Giải sáu
8420 - 5400 - 4900
Giải bẩy
839
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 9
7 7
0 8
0 1 8 8 9
2 2
3


3 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 19,10,75,57,22,90,50,54,74,67,24,34,69,40,36,94,70,76
Giải đặc biệt
086719
Giải nhất
73410
Giải nhì
90875
Giải ba
50157 - 64922
Giải tư
04590 - 99150 - 76554 - 45474 - 79467 - 37524 - 49534
Giải năm
2169
Giải sáu
4340 - 4636 - 4194
Giải bẩy
070
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 9
2 4
4 6
0
0 4 7
7 9
0 4 5 6

0 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 84,65,12,33,99,59,96,41,43,89,94,09,48,02,99,51,82,06
Giải đặc biệt
737084
Giải nhất
47065
Giải nhì
92312
Giải ba
74133 - 14399
Giải tư
10959 - 89396 - 52241 - 42543 - 60989 - 04194 - 50009
Giải năm
7248
Giải sáu
3902 - 4299 - 7751
Giải bẩy
582
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 9
2

3
1 3 8
1 9
5

2 4 9
4 6 9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 63,09,01,88,34,18,40,53,40,90,72,01,26,66,54,97,93,97
Giải đặc biệt
178363
Giải nhất
38109
Giải nhì
60501
Giải ba
36188 - 83834
Giải tư
37118 - 20340 - 41753 - 04740 - 58490 - 77372 - 81401
Giải năm
8426
Giải sáu
0366 - 6154 - 3297
Giải bẩy
593
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 9
8
6
4
0 0
3 4
3 6
2
8
0 3 7 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 41,89,83,43,50,36,67,71,72,91,14,83,45,11,02,31,87,96
Giải đặc biệt
122741
Giải nhất
20389
Giải nhì
72283
Giải ba
37343 - 55750
Giải tư
09336 - 18467 - 75971 - 97572 - 66091 - 00414 - 03183
Giải năm
6445
Giải sáu
5911 - 6202 - 0031
Giải bẩy
287
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 4

1 6
1 3 5
0
7
1 2
3 3 7 9
1 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 73,99,10,04,13,23,10,64,23,90,51,41,20,11,79,73,21,80
Giải đặc biệt
452573
Giải nhất
73199
Giải nhì
74410
Giải ba
10004 - 99713
Giải tư
39223 - 89410 - 70564 - 26623 - 02890 - 81651 - 97341
Giải năm
5520
Giải sáu
2911 - 1879 - 0673
Giải bẩy
921
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 1 3
0 1 3 3

1
1
4
3 3 9
0
0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 81,22,12,68,40,43,76,58,95,02,37,87,16,73,61,55,89,80
Giải đặc biệt
613081
Giải nhất
71322
Giải nhì
54612
Giải ba
32468 - 22340
Giải tư
27343 - 63776 - 55558 - 37195 - 30802 - 17137 - 80087
Giải năm
2316
Giải sáu
8873 - 4961 - 3855
Giải bẩy
589
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 6
2
7
0 3
5 8
1 8
3 6
0 1 7 9
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 02,67,56,88,50,65,77,08,30,08,04,80,36,03,05,04,72,02
Giải đặc biệt
817602
Giải nhất
01467
Giải nhì
79656
Giải ba
19888 - 61550
Giải tư
00065 - 49277 - 57708 - 45930 - 38508 - 45004 - 74480
Giải năm
4636
Giải sáu
5103 - 2605 - 3604
Giải bẩy
072
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3 4 4 5 8 8


0 6

0 6
5 7
2 7
0 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 49,05,86,50,59,13,08,70,84,69,75,80,70,30,26,29,08,59
Giải đặc biệt
402449
Giải nhất
68005
Giải nhì
04786
Giải ba
03850 - 95959
Giải tư
25313 - 75808 - 93070 - 59184 - 84269 - 50675 - 97180
Giải năm
9670
Giải sáu
3030 - 3326 - 3829
Giải bẩy
808
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8 8
3
6 9
0
9
0 9 9
9
0 0 5
0 4 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 87,81,61,41,02,14,27,81,91,15,80,82,40,72,77,50,59,64
Giải đặc biệt
664187
Giải nhất
33281
Giải nhì
14461
Giải ba
69741 - 72102
Giải tư
59414 - 24827 - 67481 - 78891 - 77215 - 08480 - 00382
Giải năm
3740
Giải sáu
3372 - 8277 - 3550
Giải bẩy
259
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4 5
7

0 1
0 9
1 4
2 7
0 1 1 2 7
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 31,32,16,42,69,64,64,76,04,67,05,40,73,73,79,64,75,57
Giải đặc biệt
760731
Giải nhất
14832
Giải nhì
25316
Giải ba
54142 - 01769
Giải tư
18964 - 85264 - 48976 - 51104 - 38367 - 04305 - 64240
Giải năm
4073
Giải sáu
9673 - 7879 - 2864
Giải bẩy
575
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
6

1 2
0 2
7
4 4 4 7 9
3 3 5 6 9


Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 20,07,74,58,43,35,39,32,29,63,95,73,83,51,20,34,04,35
Giải đặc biệt
456820
Giải nhất
54207
Giải nhì
42074
Giải ba
82258 - 41843
Giải tư
81935 - 34539 - 23232 - 50929 - 80063 - 09095 - 84273
Giải năm
7483
Giải sáu
2851 - 0220 - 8634
Giải bẩy
004
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7

0 0 9
2 4 5 5 9
3
1 8
3
3 4
3
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 28,16,54,54,56,20,74,70,05,30,14,11,14,52,05,74,01,66
Giải đặc biệt
657228
Giải nhất
13616
Giải nhì
11654
Giải ba
48754 - 00056
Giải tư
12620 - 16774 - 88470 - 94405 - 60330 - 11014 - 74011
Giải năm
8014
Giải sáu
5752 - 2805 - 3874
Giải bẩy
001
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 5
1 4 4 6
0 8
0

2 4 4 6
6
0 4 4


Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 99,79,32,97,00,66,83,16,92,35,88,18,01,03,40,44,99,71
Giải đặc biệt
284799
Giải nhất
49279
Giải nhì
02832
Giải ba
28797 - 92100
Giải tư
36066 - 68883 - 59616 - 04692 - 16735 - 43288 - 39018
Giải năm
4101
Giải sáu
1803 - 0440 - 4244
Giải bẩy
999
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3
6 8

2 5
0 4

6
1 9
3 8
2 7 9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 85,17,21,49,15,30,00,90,11,97,23,27,00,05,76,84,85,70
Giải đặc biệt
712585
Giải nhất
00617
Giải nhì
77321
Giải ba
22249 - 72215
Giải tư
27330 - 85200 - 22590 - 38411 - 40497 - 28123 - 83527
Giải năm
1200
Giải sáu
6405 - 3476 - 9484
Giải bẩy
785
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5
1 5 7
1 3 7
0
9


0 6
4 5 5
0 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 62,79,68,00,92,85,53,98,64,04,65,11,03,43,90,12,58,86
Giải đặc biệt
102962
Giải nhất
08379
Giải nhì
71368
Giải ba
44500 - 17892
Giải tư
63585 - 81153 - 23198 - 11764 - 27004 - 08165 - 22211
Giải năm
8703
Giải sáu
5943 - 4090 - 5912
Giải bẩy
658
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 4
1 2


3
3 8
2 4 5 8
9
5 6
0 2 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 12,20,62,86,33,11,17,78,59,39,57,50,07,21,88,03,18,63
Giải đặc biệt
561412
Giải nhất
66620
Giải nhì
47562
Giải ba
32586 - 66433
Giải tư
98811 - 60417 - 26878 - 35159 - 49739 - 30157 - 84650
Giải năm
9407
Giải sáu
3721 - 5888 - 3903
Giải bẩy
818
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
1 2 7 8
0 1
3 9

0 7 9
2 3
8
6 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 14,27,56,58,75,97,45,53,52,32,50,43,09,48,40,83,24,30
Giải đặc biệt
473714
Giải nhất
92327
Giải nhì
41856
Giải ba
71158 - 05175
Giải tư
48597 - 60345 - 27353 - 58452 - 67432 - 53450 - 05843
Giải năm
8709
Giải sáu
4748 - 0840 - 3683
Giải bẩy
324
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
4
4 7
0 2
0 3 5 8
0 2 3 6 8

5
3
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 33,95,89,52,88,43,47,36,06,83,03,49,93,72,97,83,67,17
Giải đặc biệt
959133
Giải nhất
01295
Giải nhì
87489
Giải ba
52752 - 66588
Giải tư
81743 - 04547 - 24236 - 62306 - 90283 - 56003 - 24949
Giải năm
1093
Giải sáu
0672 - 0697 - 7083
Giải bẩy
667
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
7

3 6
3 7 9
2
7
2
3 3 8 9
3 5 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 80,91,23,82,93,86,89,05,22,81,50,19,63,77,35,46,12,04
Giải đặc biệt
036080
Giải nhất
14191
Giải nhì
48223
Giải ba
45782 - 97593
Giải tư
85886 - 44089 - 88105 - 30022 - 66481 - 08550 - 69419
Giải năm
6863
Giải sáu
0477 - 4035 - 9846
Giải bẩy
212
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
2 9
2 3
5
6
0
3
7
0 1 2 6 9
1 3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 85,35,75,75,35,76,77,16,21,71,77,79,42,47,37,56,27,02
Giải đặc biệt
404785
Giải nhất
88135
Giải nhì
74675
Giải ba
24075 - 05135
Giải tư
08576 - 74077 - 45816 - 12421 - 73271 - 89877 - 13379
Giải năm
9742
Giải sáu
9347 - 1937 - 4456
Giải bẩy
327
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
1 7
5 5 7
2 7
6

1 5 5 6 7 7 9
5

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512