User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
Kiên Giang
Đà Lạt
Tiền Giang
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Hậu Giang.
Soạn tin SMS: LKQ HG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 41,03,68,58,67,04,93,90,90,53,73,81,00,27,78,36,02,53
Giải đặc biệt
352041
Giải nhất
90903
Giải nhì
00268
Giải ba
32758 - 69567
Giải tư
40204 - 76493 - 54490 - 09390 - 51953 - 65373 - 04381
Giải năm
9100
Giải sáu
6327 - 5678 - 2636
Giải bẩy
402
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 4

7
6
1
3 3 8
7 8
3 8
1
0 0 3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 01,13,41,91,45,02,82,95,67,32,16,83,60,93,69,54,16,84
Giải đặc biệt
488001
Giải nhất
27913
Giải nhì
65141
Giải ba
07491 - 09845
Giải tư
01502 - 71882 - 14995 - 98167 - 10332 - 12316 - 40783
Giải năm
1560
Giải sáu
3093 - 1269 - 3554
Giải bẩy
316
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
3 6 6

2
1 5
4
0 7 9

2 3 4
1 3 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 33,34,79,92,12,61,39,31,55,46,03,36,92,91,25,45,59,65
Giải đặc biệt
661333
Giải nhất
93534
Giải nhì
12379
Giải ba
86992 - 73612
Giải tư
32561 - 53239 - 69931 - 42355 - 49246 - 40303 - 44136
Giải năm
5792
Giải sáu
8291 - 3625 - 2645
Giải bẩy
259
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
2
5
1 3 4 6 9
5 6
5 9
1 5
9

1 2 2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 75,67,97,87,21,97,08,41,83,44,61,11,20,98,24,25,39,70
Giải đặc biệt
028075
Giải nhất
90767
Giải nhì
83897
Giải ba
47687 - 90021
Giải tư
99597 - 43008 - 11641 - 11783 - 34644 - 47961 - 81311
Giải năm
2920
Giải sáu
6998 - 7324 - 8025
Giải bẩy
539
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
1
0 1 4 5
9
1 4

1 7
0 5
3 7
7 7 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 75,21,57,84,84,08,57,72,54,66,48,55,79,92,05,62,46,18
Giải đặc biệt
500275
Giải nhất
98621
Giải nhì
81657
Giải ba
93284 - 23184
Giải tư
86708 - 52757 - 11772 - 47454 - 77366 - 97048 - 21655
Giải năm
3079
Giải sáu
5392 - 1605 - 6162
Giải bẩy
246
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
8
1

6 8
4 5 7 7
2 6
2 5 9
4 4
2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 30,28,79,03,98,81,10,30,50,14,24,53,94,43,63,72,25,68
Giải đặc biệt
646130
Giải nhất
08128
Giải nhì
09179
Giải ba
26303 - 56398
Giải tư
72281 - 09410 - 39230 - 67650 - 39814 - 66024 - 84553
Giải năm
3494
Giải sáu
5243 - 3463 - 8072
Giải bẩy
625
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 4
4 5 8
0 0
3
0 3
3 8
2 9
1
4 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 24,86,30,70,51,18,77,68,47,82,63,28,00,20,92,08,87,90
Giải đặc biệt
665624
Giải nhất
28286
Giải nhì
31430
Giải ba
36670 - 15051
Giải tư
60918 - 18377 - 06168 - 94547 - 53082 - 23763 - 61928
Giải năm
9000
Giải sáu
4720 - 9492 - 0508
Giải bẩy
787
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
8
0 4 8
0
7
1
3 8
0 7
2 6 7
0 2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 75,07,63,53,39,49,30,11,59,47,14,82,82,74,32,74,45,33
Giải đặc biệt
546675
Giải nhất
13407
Giải nhì
14863
Giải ba
68853 - 33139
Giải tư
58349 - 80630 - 61111 - 74159 - 62547 - 90214 - 31282
Giải năm
8982
Giải sáu
4574 - 8032 - 3174
Giải bẩy
545
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 4

0 2 3 9
5 7 9
3 9
3
4 4 5
2 2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 16,05,72,32,49,95,44,98,38,36,40,48,17,83,77,17,89,50
Giải đặc biệt
823416
Giải nhất
27205
Giải nhì
41872
Giải ba
61432 - 69249
Giải tư
53795 - 59844 - 84098 - 63038 - 97536 - 35140 - 34748
Giải năm
3117
Giải sáu
6783 - 8077 - 7017
Giải bẩy
789
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
6 7 7

2 6 8
0 4 8 9
0

2 7
3 9
5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 64,31,97,01,97,42,87,46,35,74,80,20,97,91,15,23,62,05
Giải đặc biệt
605964
Giải nhất
09831
Giải nhì
23397
Giải ba
39601 - 46397
Giải tư
04942 - 03087 - 01546 - 64135 - 12774 - 41580 - 85420
Giải năm
5997
Giải sáu
0091 - 1215 - 6323
Giải bẩy
962
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
5
0 3
1 5
2 6

2 4
4
0 7
1 7 7 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 10,41,49,82,20,36,21,41,69,12,05,65,55,16,71,15,09,11
Giải đặc biệt
555710
Giải nhất
38841
Giải nhì
68549
Giải ba
96282 - 12420
Giải tư
79836 - 66221 - 81241 - 40469 - 11712 - 77305 - 42965
Giải năm
8055
Giải sáu
4816 - 0071 - 8315
Giải bẩy
409
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
0 1 2 5 6
0 1
6
1 1 9
5
5 9
1
2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 62,59,32,06,97,29,51,60,94,09,23,71,34,38,72,83,27,04
Giải đặc biệt
327362
Giải nhất
89359
Giải nhì
21432
Giải ba
18706 - 85197
Giải tư
43629 - 61751 - 36560 - 36194 - 55609 - 25423 - 46571
Giải năm
2834
Giải sáu
6338 - 2472 - 0683
Giải bẩy
827
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 9

3 7 9
2 4 8

1 9
0 2
1 2
3
4 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 56,43,31,68,65,28,69,12,47,47,05,06,53,23,21,19,92,20
Giải đặc biệt
820456
Giải nhất
69743
Giải nhì
15731
Giải ba
49068 - 23065
Giải tư
76528 - 64769 - 44012 - 77147 - 28947 - 65805 - 18806
Giải năm
9753
Giải sáu
1923 - 1621 - 3319
Giải bẩy
792
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6
2 9
0 1 3 8
1
3 7 7
3 6
5 8 9


2

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 61,49,01,03,58,27,34,15,78,91,12,07,76,24,00,05,48,66
Giải đặc biệt
806861
Giải nhất
65749
Giải nhì
95601
Giải ba
14303 - 14958
Giải tư
23027 - 41434 - 18215 - 30378 - 15191 - 17212 - 80807
Giải năm
4476
Giải sáu
1624 - 0900 - 0505
Giải bẩy
048
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 5 7
2 5
4 7
4
8 9
8
1 6
6 8

1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 18,06,55,75,20,06,12,63,89,07,70,58,73,13,28,11,49,51
Giải đặc biệt
377118
Giải nhất
30506
Giải nhì
95155
Giải ba
90875 - 65820
Giải tư
08006 - 64012 - 96163 - 31589 - 02607 - 83270 - 86758
Giải năm
9673
Giải sáu
6513 - 1728 - 3611
Giải bẩy
149
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 7
1 2 3 8
0 8

9
1 5 8
3
0 3 5
9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 74,59,77,08,61,87,16,13,20,99,14,35,40,82,16,20,88,33
Giải đặc biệt
275874
Giải nhất
41359
Giải nhì
91377
Giải ba
57508 - 95761
Giải tư
59187 - 71216 - 38613 - 75620 - 40299 - 89214 - 63035
Giải năm
6240
Giải sáu
9982 - 3416 - 4420
Giải bẩy
088
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 4 6 6
0 0
3 5
0
9
1
4 7
2 7 8
9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 75,89,91,04,63,56,08,48,89,26,63,86,23,15,81,29,35,84
Giải đặc biệt
551175
Giải nhất
59989
Giải nhì
63191
Giải ba
23804 - 04563
Giải tư
61456 - 13808 - 42748 - 56489 - 17226 - 72163 - 98486
Giải năm
0223
Giải sáu
9615 - 1381 - 4329
Giải bẩy
335
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
5
3 6 9
5
8
6
3 3
5
1 4 6 9 9
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 97,88,16,62,47,31,19,46,79,89,49,37,74,20,16,00,49,24
Giải đặc biệt
127297
Giải nhất
41088
Giải nhì
29316
Giải ba
22062 - 65247
Giải tư
27731 - 50319 - 11446 - 22179 - 51489 - 05049 - 21237
Giải năm
3174
Giải sáu
4120 - 8116 - 1400
Giải bẩy
049
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
6 6 9
0 4
1 7
6 7 9 9

2
4 9
8 9
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 17,33,08,77,50,15,61,28,76,58,37,25,64,95,03,84,13,63
Giải đặc biệt
761317
Giải nhất
34133
Giải nhì
18908
Giải ba
43177 - 47950
Giải tư
03815 - 62561 - 72528 - 21476 - 46258 - 33037 - 80125
Giải năm
0464
Giải sáu
0495 - 5403 - 1384
Giải bẩy
313
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
3 5 7
5 8
3 7

0 8
1 3 4
6 7
4
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 62,16,89,18,19,75,10,64,66,90,56,80,80,68,46,12,16,30
Giải đặc biệt
531762
Giải nhất
46316
Giải nhì
39189
Giải ba
56718 - 32519
Giải tư
78775 - 23410 - 46264 - 53266 - 63390 - 85856 - 87380
Giải năm
8780
Giải sáu
1868 - 1246 - 5612
Giải bẩy
916
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 6 6 8 9

0
6
6
2 4 6 8
5
0 0 9
0

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 83,62,45,77,06,57,19,70,02,94,48,41,22,90,39,94,05,01
Giải đặc biệt
647683
Giải nhất
15162
Giải nhì
60445
Giải ba
36377 - 32506
Giải tư
22257 - 50619 - 48970 - 59802 - 56094 - 32248 - 25441
Giải năm
2722
Giải sáu
4990 - 6739 - 4094
Giải bẩy
705
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 5 6
9
2
9
1 5 8
7
2
0 7
3
0 4 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 12,17,37,65,86,95,19,20,26,18,53,70,29,81,97,79,26,18
Giải đặc biệt
128612
Giải nhất
15517
Giải nhì
73037
Giải ba
27465 - 52086
Giải tư
05595 - 60419 - 75620 - 32126 - 47218 - 81953 - 50870
Giải năm
1829
Giải sáu
2881 - 1197 - 6579
Giải bẩy
226
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 7 8 8 9
0 6 6 9
7

3
5
0 9
1 6
5 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 68,08,09,81,47,64,20,75,63,96,66,36,57,98,89,86,68,48
Giải đặc biệt
066068
Giải nhất
56608
Giải nhì
73409
Giải ba
94981 - 93547
Giải tư
80364 - 67220 - 35675 - 63963 - 43896 - 33166 - 58036
Giải năm
3757
Giải sáu
8698 - 6889 - 9986
Giải bẩy
868
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9

0
6
7 8
7
3 4 6 8 8
5
1 6 9
6 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 67,06,18,35,60,80,01,75,46,18,26,85,47,38,17,19,06,91
Giải đặc biệt
435467
Giải nhất
44906
Giải nhì
30418
Giải ba
61735 - 79460
Giải tư
91780 - 03101 - 43975 - 87146 - 40818 - 46226 - 71585
Giải năm
4147
Giải sáu
4238 - 3117 - 8019
Giải bẩy
906
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 6
7 8 8 9
6
5 8
6 7

0 7
5
0 5
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 68,19,43,18,30,63,94,40,39,38,33,15,86,80,93,42,43,76
Giải đặc biệt
538468
Giải nhất
58619
Giải nhì
33943
Giải ba
44518 - 59530
Giải tư
40463 - 09294 - 45540 - 93139 - 19938 - 53133 - 04015
Giải năm
8686
Giải sáu
8680 - 0393 - 4042
Giải bẩy
843
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 8 9

0 3 8 9
0 2 3 3

3 8
6
0 6
3 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 65,46,48,15,39,13,47,92,46,59,97,15,90,12,14,83,91,51
Giải đặc biệt
800565
Giải nhất
79346
Giải nhì
85148
Giải ba
90515 - 95539
Giải tư
19213 - 84447 - 94092 - 01746 - 27259 - 51797 - 39315
Giải năm
1190
Giải sáu
4112 - 6414 - 0083
Giải bẩy
791
Giải tám
51
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3 4 5 5

9
6 6 7 8
1 9
5

3
0 1 2 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 38,17,38,09,84,53,42,83,30,28,17,01,42,20,00,00,39,31
Giải đặc biệt
879038
Giải nhất
12817
Giải nhì
20938
Giải ba
90109 - 71084
Giải tư
23353 - 59042 - 63583 - 23530 - 23028 - 16917 - 77501
Giải năm
8742
Giải sáu
8420 - 5400 - 4900
Giải bẩy
839
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 9
7 7
0 8
0 1 8 8 9
2 2
3


3 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 19,10,75,57,22,90,50,54,74,67,24,34,69,40,36,94,70,76
Giải đặc biệt
086719
Giải nhất
73410
Giải nhì
90875
Giải ba
50157 - 64922
Giải tư
04590 - 99150 - 76554 - 45474 - 79467 - 37524 - 49534
Giải năm
2169
Giải sáu
4340 - 4636 - 4194
Giải bẩy
070
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 9
2 4
4 6
0
0 4 7
7 9
0 4 5 6

0 4

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 84,65,12,33,99,59,96,41,43,89,94,09,48,02,99,51,82,06
Giải đặc biệt
737084
Giải nhất
47065
Giải nhì
92312
Giải ba
74133 - 14399
Giải tư
10959 - 89396 - 52241 - 42543 - 60989 - 04194 - 50009
Giải năm
7248
Giải sáu
3902 - 4299 - 7751
Giải bẩy
582
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 9
2

3
1 3 8
1 9
5

2 4 9
4 6 9 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 63,09,01,88,34,18,40,53,40,90,72,01,26,66,54,97,93,97
Giải đặc biệt
178363
Giải nhất
38109
Giải nhì
60501
Giải ba
36188 - 83834
Giải tư
37118 - 20340 - 41753 - 04740 - 58490 - 77372 - 81401
Giải năm
8426
Giải sáu
0366 - 6154 - 3297
Giải bẩy
593
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 9
8
6
4
0 0
3 4
3 6
2
8
0 3 7 7

QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512