User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Hậu Giang
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Hậu Giang.
Soạn tin SMS: LKQ HG gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 33,95,89,52,88,43,47,36,06,83,03,49,93,72,97,83,67,17
Giải đặc biệt
959133
Giải nhất
01295
Giải nhì
87489
Giải ba
52752 - 66588
Giải tư
81743 - 04547 - 24236 - 62306 - 90283 - 56003 - 24949
Giải năm
1093
Giải sáu
0672 - 0697 - 7083
Giải bẩy
667
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
7

3 6
3 7 9
2
7
2
3 3 8 9
3 5 7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 80,91,23,82,93,86,89,05,22,81,50,19,63,77,35,46,12,04
Giải đặc biệt
036080
Giải nhất
14191
Giải nhì
48223
Giải ba
45782 - 97593
Giải tư
85886 - 44089 - 88105 - 30022 - 66481 - 08550 - 69419
Giải năm
6863
Giải sáu
0477 - 4035 - 9846
Giải bẩy
212
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
2 9
2 3
5
6
0
3
7
0 1 2 6 9
1 3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 85,35,75,75,35,76,77,16,21,71,77,79,42,47,37,56,27,02
Giải đặc biệt
404785
Giải nhất
88135
Giải nhì
74675
Giải ba
24075 - 05135
Giải tư
08576 - 74077 - 45816 - 12421 - 73271 - 89877 - 13379
Giải năm
9742
Giải sáu
9347 - 1937 - 4456
Giải bẩy
327
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
1 7
5 5 7
2 7
6

1 5 5 6 7 7 9
5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 34,32,08,38,03,92,81,62,25,09,97,09,56,21,98,77,45,06
Giải đặc biệt
293934
Giải nhất
43832
Giải nhì
10608
Giải ba
54738 - 49103
Giải tư
21292 - 19481 - 73162 - 35425 - 84409 - 15997 - 61009
Giải năm
4156
Giải sáu
6821 - 1198 - 2977
Giải bẩy
645
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 8 9 9

1 5
2 4 8
5
6
2
7
1
2 7 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 47,27,08,47,42,98,89,67,59,55,49,55,63,14,82,42,02,82
Giải đặc biệt
128447
Giải nhất
53027
Giải nhì
73808
Giải ba
35747 - 80842
Giải tư
36898 - 61689 - 59367 - 34659 - 20255 - 38949 - 60855
Giải năm
4063
Giải sáu
6114 - 8282 - 3442
Giải bẩy
202
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
4
7

2 2 7 7 9
5 5 9
3 7

2 2 9
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 23,48,60,26,42,88,09,60,96,48,56,63,64,23,83,93,47,96
Giải đặc biệt
531323
Giải nhất
01148
Giải nhì
20260
Giải ba
32326 - 87342
Giải tư
28188 - 14209 - 60660 - 31696 - 35248 - 66856 - 96863
Giải năm
8664
Giải sáu
6623 - 4183 - 3593
Giải bẩy
047
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9

3 3 6

2 7 8 8
6
0 0 3 4

3 8
3 6 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 72,45,81,67,53,52,42,49,76,81,72,73,96,54,50,73,08,85
Giải đặc biệt
667472
Giải nhất
88845
Giải nhì
51881
Giải ba
70767 - 86953
Giải tư
73552 - 67342 - 12249 - 82076 - 43181 - 24572 - 48073
Giải năm
1496
Giải sáu
0154 - 1450 - 0373
Giải bẩy
108
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
82 5 9
0 2 3 4
7
2 2 3 3 6
1 1 5
6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 41,40,21,28,63,91,69,81,54,82,11,79,87,14,39,76,70,45
Giải đặc biệt
158941
Giải nhất
17340
Giải nhì
12121
Giải ba
62428 - 48863
Giải tư
24791 - 05769 - 04481 - 03854 - 82782 - 45211 - 99879
Giải năm
8787
Giải sáu
5314 - 6939 - 2776
Giải bẩy
770
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 4
1 8
9
0 1 5
4
3 9
0 6 9
1 2 7
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 27,74,73,01,82,36,01,25,61,17,94,87,95,10,37,31,56,35
Giải đặc biệt
941027
Giải nhất
89674
Giải nhì
46773
Giải ba
46901 - 70882
Giải tư
27836 - 26701 - 89725 - 10861 - 75017 - 61594 - 71287
Giải năm
1095
Giải sáu
3010 - 8537 - 4031
Giải bẩy
756
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
0 7
5 7
1 5 6 7

6
1
3 4
2 7
4 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 07,89,56,04,99,94,37,84,98,63,48,04,91,01,06,70,34,84
Giải đặc biệt
739607
Giải nhất
45989
Giải nhì
29056
Giải ba
90304 - 62199
Giải tư
78494 - 98237 - 15684 - 17598 - 19463 - 02248 - 22404
Giải năm
9591
Giải sáu
9201 - 4206 - 2670
Giải bẩy
034
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 4 6 7


4 7
8
6
3
0
4 4 9
1 4 8 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 11,47,40,71,28,78,75,97,88,16,86,42,77,43,06,51,36,38
Giải đặc biệt
004211
Giải nhất
50747
Giải nhì
90040
Giải ba
22571 - 64928
Giải tư
85078 - 46475 - 01797 - 40288 - 17916 - 21986 - 46942
Giải năm
1677
Giải sáu
6043 - 8206 - 1551
Giải bẩy
936
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 6
8
6 8
0 2 3 7
1

1 5 7 8
6 8
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 04,26,95,75,33,52,23,91,69,82,09,20,28,59,52,78,19,55
Giải đặc biệt
039704
Giải nhất
07626
Giải nhì
40595
Giải ba
44475 - 33133
Giải tư
57152 - 15723 - 12091 - 92969 - 59682 - 52109 - 41520
Giải năm
6128
Giải sáu
5259 - 3952 - 9678
Giải bẩy
519
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
9
0 3 6 8
3

2 2 5 9
9
5 8
2
1 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 83,17,17,77,46,17,99,37,20,72,14,70,88,32,71,90,32,70
Giải đặc biệt
165183
Giải nhất
24117
Giải nhì
33017
Giải ba
16477 - 28246
Giải tư
49417 - 66199 - 78737 - 38620 - 17072 - 11814 - 32170
Giải năm
4588
Giải sáu
1232 - 9871 - 1890
Giải bẩy
832
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 7 7 7
0
2 2 7
6


0 0 1 2 7
3 8
0 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 46,53,44,60,20,66,76,67,95,56,77,17,79,53,96,83,94,96
Giải đặc biệt
382446
Giải nhất
83353
Giải nhì
87144
Giải ba
17360 - 04420
Giải tư
18666 - 96776 - 03767 - 26295 - 61956 - 78277 - 01417
Giải năm
8679
Giải sáu
2953 - 8596 - 3383
Giải bẩy
794
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
0

4 6
3 3 6
0 6 7
6 7 9
3
4 5 6 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 97,32,99,13,42,38,03,22,86,95,00,79,77,94,08,85,51,63
Giải đặc biệt
205597
Giải nhất
27432
Giải nhì
01099
Giải ba
34013 - 86342
Giải tư
89638 - 34403 - 28322 - 29686 - 12795 - 26800 - 52479
Giải năm
8977
Giải sáu
3794 - 4208 - 8985
Giải bẩy
151
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 8
3
2
2 8
2
1
3
7 9
5 6
4 5 7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 44,19,87,31,44,98,60,04,12,52,52,53,59,89,94,79,14,42
Giải đặc biệt
385344
Giải nhất
25519
Giải nhì
15887
Giải ba
92531 - 10644
Giải tư
23298 - 07460 - 59604 - 04512 - 11952 - 90852 - 62353
Giải năm
5459
Giải sáu
4989 - 0794 - 6279
Giải bẩy
514
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 4 9

1
2 4 4
2 2 3 9
0
9
7 9
4 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 30,15,26,66,08,05,80,30,48,47,90,15,70,64,36,20,12,41
Giải đặc biệt
212130
Giải nhất
80315
Giải nhì
51426
Giải ba
97166 - 58308
Giải tư
54405 - 11980 - 04830 - 49948 - 95347 - 71090 - 71215
Giải năm
8370
Giải sáu
4864 - 7436 - 0120
Giải bẩy
812
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
2 5 5
0 6
0 0 6
1 7 8

4 6
0
0
0

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 09,58,61,20,05,27,26,46,80,45,91,12,26,17,72,50,24,52
Giải đặc biệt
500509
Giải nhất
89758
Giải nhì
04961
Giải ba
21120 - 72205
Giải tư
70027 - 59126 - 70846 - 47280 - 68345 - 98191 - 97412
Giải năm
7926
Giải sáu
5217 - 2872 - 3050
Giải bẩy
424
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
2 7
0 4 6 6 7

5 6
0 2 8
1
2
0
1

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 61,44,15,54,56,55,84,02,41,96,02,45,96,01,93,01,585,61
Giải đặc biệt
477611
Giải nhất
05244
Giải nhì
65615
Giải ba
16654 - 04656
Giải tư
67255 - 03484 - 61002 - 94241 - 95496 - 82902 - 06345
Giải năm
0996
Giải sáu
8401 - 8493 - 6501
Giải bẩy
585
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 2 2
5


1 4 5
4 5 6 8
1 1

4
3 6 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 44,48,98,64,67,18,26,29,79,09,42,51,49,98,62,39,493,79
Giải đặc biệt
358442
Giải nhất
65948
Giải nhì
16398
Giải ba
71164 - 66767
Giải tư
98618 - 84226 - 26629 - 73879 - 25309 - 31442 - 61451
Giải năm
9549
Giải sáu
5798 - 6462 - 1939
Giải bẩy
493
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
8
6 9
9
2 4 8 9 9
1
2 4 7
9 9

8 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 76,18,79,38,49,17,48,18,34,30,38,67,47,03,10,93,32,54
Giải đặc biệt
575776
Giải nhất
66818
Giải nhì
61379
Giải ba
95238 - 99549
Giải tư
90517 - 36348 - 46118 - 17734 - 83730 - 45138 - 13267
Giải năm
4147
Giải sáu
1603 - 3810 - 4893
Giải bẩy
432
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
0 7 8 8

0 2 4 8 8
7 8 9
4
7
6 9

3

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 81,63,56,06,49,49,14,97,43,34,68,51,23,11,74,48,24,42
Giải đặc biệt
398981
Giải nhất
49163
Giải nhì
04956
Giải ba
81406 - 51949
Giải tư
58149 - 23214 - 84797 - 82843 - 97634 - 49768 - 84051
Giải năm
6523
Giải sáu
7511 - 8274 - 4248
Giải bẩy
424
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
1 4
3 4
4
2 3 8 9 9
1 6
3 8
4
1
7

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 71,08,22,08,76,93,96,60,22,77,93,64,93,12,67,88,12,53
Giải đặc biệt
984771
Giải nhất
18608
Giải nhì
64322
Giải ba
54808 - 98176
Giải tư
88893 - 21896 - 03760 - 78622 - 57277 - 03093 - 92364
Giải năm
1193
Giải sáu
0412 - 8267 - 5388
Giải bẩy
812
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
2 2
2 2


3
0 4 7
1 6 7
8
3 3 3 6

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 76,89,08,59,98,81,34,04,50,75,47,20,89,77,65,95,66,82
Giải đặc biệt
543776
Giải nhất
30089
Giải nhì
94408
Giải ba
42859 - 34698
Giải tư
50481 - 03934 - 05104 - 16250 - 63375 - 88647 - 60820
Giải năm
0889
Giải sáu
6677 - 3665 - 8695
Giải bẩy
366
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8

0
4
7
0 9
5 6
5 6 7
1 2 9 9
5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 12,02,98,05,56,00,95,03,31,22,60,74,30,58,61,92,11,70
Giải đặc biệt
307812
Giải nhất
76402
Giải nhì
30098
Giải ba
03605 - 81156
Giải tư
44700 - 46195 - 85403 - 92631 - 87022 - 32660 - 65374
Giải năm
9130
Giải sáu
7458 - 8861 - 0992
Giải bẩy
211
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 5
1 2
2
0 1

6 8
0 1
0 4

2 5 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 47,56,79,07,26,67,17,48,61,64,42,03,73,81,98,56,65,60
Giải đặc biệt
072447
Giải nhất
45456
Giải nhì
25479
Giải ba
95407 - 02426
Giải tư
54767 - 00217 - 69448 - 88961 - 73664 - 75542 - 05103
Giải năm
0673
Giải sáu
6381 - 5598 - 3656
Giải bẩy
265
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
7
6

2 7 8
6 6
0 1 4 5 7
3 9
1
8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 82,49,33,74,26,85,53,71,38,77,28,03,59,79,12,18,08,70
Giải đặc biệt
404682
Giải nhất
81249
Giải nhì
08233
Giải ba
50974 - 17426
Giải tư
13685 - 54853 - 72871 - 84638 - 48177 - 93528 - 04703
Giải năm
0859
Giải sáu
8679 - 6312 - 7518
Giải bẩy
508
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
2 8
6 8
3 8
9
3 9

0 1 4 7 9
2 5

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 54,68,92,92,40,87,28,56,33,14,88,97,10,14,34,99,70,72
Giải đặc biệt
433954
Giải nhất
88368
Giải nhì
25092
Giải ba
54892 - 03040
Giải tư
63187 - 32128 - 91756 - 68733 - 99114 - 02688 - 13097
Giải năm
6010
Giải sáu
1714 - 7734 - 5599
Giải bẩy
270
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 4
8
3 4
0
4 6
8
0 2
7 8
2 2 7 9

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 20,84,18,77,32,76,75,46,25,94,15,98,37,87,67,63,13,04
Giải đặc biệt
273520
Giải nhất
12284
Giải nhì
01718
Giải ba
09377 - 70232
Giải tư
44476 - 65375 - 77046 - 36325 - 94694 - 14815 - 60198
Giải năm
4337
Giải sáu
6187 - 1067 - 9463
Giải bẩy
213
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 5 8
0 5
2 7
6

3 7
5 6 7
4 7
4 8

Kết quả xổ số Hậu Giang
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 88,52,79,15,82,87,70,84,97,90,48,98,58,39,27,38,38,54
Giải đặc biệt
088088
Giải nhất
59852
Giải nhì
83579
Giải ba
38115 - 49282
Giải tư
57387 - 24570 - 36784 - 86097 - 51290 - 16748 - 28998
Giải năm
6058
Giải sáu
3939 - 6927 - 1138
Giải bẩy
238
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
7
8 8 9
8
2 4 8

0 9
2 4 7 8
0 7 8