User:
Pass:
Xổ số miền Nam hôm nay
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
Xổ số Miền Nam
Soi cầu
Thống kê loto miền Nam
Sổ kết quả Miền Nam
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Đồng Nai
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đồng Nai.
Soạn tin SMS: LKQ DN gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 17,95,75,90,84,03,55,62,85,40,35,57,90,94,86,40,14,04
Giải đặc biệt
252617
Giải nhất
60295
Giải nhì
77575
Giải ba
16690 - 17684
Giải tư
88603 - 63855 - 43062 - 42085 - 11140 - 45635 - 70557
Giải năm
6890
Giải sáu
7194 - 8886 - 2840
Giải bẩy
814
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
4 7

5
0 0
5 7
2
5
4 5 6
0 0 4 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 83,88,48,49,67,67,59,99,55,68,87,08,82,32,33,80,67,84
Giải đặc biệt
800383
Giải nhất
61588
Giải nhì
31448
Giải ba
24249 - 52067
Giải tư
49667 - 77259 - 11399 - 95155 - 02568 - 96887 - 16908
Giải năm
9882
Giải sáu
0832 - 8733 - 8680
Giải bẩy
467
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8


2 3
8 9
5 9
7 7 7 8

0 2 3 4 7 8
9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 43,18,41,46,02,60,38,88,84,02,88,09,34,54,80,07,18,48
Giải đặc biệt
261943
Giải nhất
73318
Giải nhì
47641
Giải ba
97846 - 77802
Giải tư
95160 - 02738 - 11388 - 71984 - 35302 - 14588 - 05809
Giải năm
7234
Giải sáu
4254 - 1080 - 1607
Giải bẩy
618
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 7 9
8 8

4 8
1 3 6 8
4
0

0 4 8 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 51,53,13,52,74,76,07,09,22,80,43,85,59,68,94,69,23,78
Giải đặc biệt
788151
Giải nhất
16653
Giải nhì
53413
Giải ba
72352 - 32574
Giải tư
67776 - 45407 - 83609 - 70222 - 02780 - 01243 - 96785
Giải năm
5359
Giải sáu
4468 - 1694 - 2169
Giải bẩy
923
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
3
2 3

3
1 2 3 9
8 9
4 6 8
0 5
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 77,53,36,68,74,27,58,58,30,06,10,74,28,58,30,41,89,57
Giải đặc biệt
968477
Giải nhất
48253
Giải nhì
96336
Giải ba
51468 - 03674
Giải tư
20127 - 18058 - 15858 - 05930 - 39306 - 99910 - 30974
Giải năm
1928
Giải sáu
3158 - 4830 - 8441
Giải bẩy
289
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
0
7 8
0 0 6
1
3 7 8 8 8
8
4 4 7
9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 85,65,37,74,72,14,03,37,36,01,31,90,32,99,95,79,54,48
Giải đặc biệt
330285
Giải nhất
84765
Giải nhì
80437
Giải ba
09074 - 80772
Giải tư
84914 - 10303 - 22837 - 88836 - 17701 - 64731 - 83790
Giải năm
9932
Giải sáu
2399 - 7795 - 6079
Giải bẩy
554
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
4

1 2 6 7 7
8
4
5
2 4 9
5
0 5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 84,42,28,35,84,63,94,03,28,05,69,33,70,87,64,42,98,06
Giải đặc biệt
768784
Giải nhất
91142
Giải nhì
92328
Giải ba
84735 - 70784
Giải tư
33663 - 55794 - 74003 - 33228 - 80105 - 60169 - 93233
Giải năm
8670
Giải sáu
6687 - 0164 - 2642
Giải bẩy
898
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6

8 8
3 5
2 2

3 4 9
0
4 4 7
4 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 77,57,68,34,62,87,00,10,54,56,14,94,04,56,45,07,57,59
Giải đặc biệt
044977
Giải nhất
53257
Giải nhì
56168
Giải ba
82634 - 35362
Giải tư
82987 - 79000 - 48310 - 07254 - 81856 - 73914 - 83594
Giải năm
1904
Giải sáu
6756 - 6745 - 3307
Giải bẩy
757
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 7
0 4

4
5
4 6 6 7 7 9
2 8
7
7
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 94,00,22,45,39,04,96,41,81,36,42,11,13,27,62,11,95,99
Giải đặc biệt
577594
Giải nhất
21700
Giải nhì
29622
Giải ba
66445 - 77339
Giải tư
54904 - 21696 - 69341 - 35581 - 75336 - 55442 - 72711
Giải năm
0813
Giải sáu
7827 - 1962 - 8411
Giải bẩy
995
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
1 1 3
2 7
6 9
1 2 5

2

1
4 5 6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 19,92,00,04,24,48,21,79,34,48,87,13,63,14,37,05,24,75
Giải đặc biệt
275319
Giải nhất
91692
Giải nhì
68000
Giải ba
28304 - 69324
Giải tư
78648 - 33521 - 76879 - 03434 - 29848 - 28187 - 72813
Giải năm
0863
Giải sáu
7114 - 6137 - 0705
Giải bẩy
524
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 5
3 4 9
1 4 4
4 7
8 8

3
5 9
7
2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 11,87,07,96,74,02,98,02,41,63,05,91,20,54,24,12,14,80
Giải đặc biệt
381211
Giải nhất
72587
Giải nhì
31907
Giải ba
94596 - 29574
Giải tư
00602 - 48298 - 13402 - 21941 - 07063 - 78905 - 52391
Giải năm
5320
Giải sáu
6054 - 8824 - 1612
Giải bẩy
914
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 5 7
1 2 4
0 4

1
4
3
4
0 7
1 6 8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 78,83,72,60,61,23,53,37,04,00,59,06,05,24,21,10,28,53
Giải đặc biệt
218878
Giải nhất
14383
Giải nhì
51172
Giải ba
19660 - 34161
Giải tư
10823 - 70053 - 48737 - 69204 - 87100 - 53659 - 13006
Giải năm
1105
Giải sáu
6824 - 8721 - 4710
Giải bẩy
728
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 5 6
0
1 3 4 8
7

3 3 9
0 1
2 8
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 57,21,36,75,17,79,42,02,09,91,97,37,23,49,80,72,93,08
Giải đặc biệt
508957
Giải nhất
54121
Giải nhì
79836
Giải ba
42675 - 19017
Giải tư
30679 - 79842 - 21602 - 90509 - 12091 - 50997 - 74637
Giải năm
4023
Giải sáu
5249 - 9880 - 8772
Giải bẩy
593
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8 9
7
1 3
6 7
2 9
7

2 5 9
0
1 3 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 53,37,16,73,34,41,67,34,02,24,94,68,95,76,47,95,56,80
Giải đặc biệt
630253
Giải nhất
14637
Giải nhì
23316
Giải ba
89373 - 09634
Giải tư
44541 - 73867 - 58034 - 86002 - 27224 - 58794 - 37568
Giải năm
5595
Giải sáu
7176 - 0347 - 1695
Giải bẩy
156
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
6
4
4 4 7
1 7
3 6
7 8
3 6
0
4 5 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 10 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 76,30,56,95,39,80,71,81,85,30,87,96,19,25,97,88,42,79
Giải đặc biệt
593276
Giải nhất
14430
Giải nhì
10456
Giải ba
65495 - 08939
Giải tư
93180 - 98671 - 93281 - 39685 - 08130 - 58587 - 15696
Giải năm
5319
Giải sáu
0825 - 4897 - 3688
Giải bẩy
742
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9
5
0 0 9
2
6

1 6 9
0 1 5 7 8
5 6 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 03 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 86,23,13,15,86,46,17,98,55,50,25,83,26,84,72,88,30,71
Giải đặc biệt
309086
Giải nhất
04723
Giải nhì
81513
Giải ba
32515 - 19286
Giải tư
67846 - 85717 - 27998 - 13455 - 81350 - 88325 - 01283
Giải năm
5126
Giải sáu
4384 - 8272 - 1288
Giải bẩy
330
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5 7
3 5 6
0
6
0 5

1 2
3 4 6 6 8
8

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 49,85,61,14,60,65,35,60,77,20,19,37,30,54,42,15,79,62
Giải đặc biệt
408049
Giải nhất
95585
Giải nhì
19261
Giải ba
45114 - 60260
Giải tư
64865 - 07135 - 07460 - 35177 - 51420 - 43419 - 65837
Giải năm
7730
Giải sáu
5554 - 0942 - 0115
Giải bẩy
179
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 5 9
0
0 5 7
2 9
4
0 0 1 2 5
7 9
5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 94,69,46,44,43,85,34,62,73,89,87,83,35,42,09,81,05,37
Giải đặc biệt
616794
Giải nhất
99269
Giải nhì
94346
Giải ba
17044 - 46443
Giải tư
36185 - 77734 - 05362 - 31673 - 04789 - 23487 - 48183
Giải năm
5035
Giải sáu
3842 - 3609 - 2081
Giải bẩy
205
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9


4 5 7
2 3 4 6

2 9
3
1 3 5 7 9
4

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 10,87,05,57,81,53,66,35,25,49,20,09,30,27,60,50,28,70
Giải đặc biệt
854610
Giải nhất
74487
Giải nhì
39905
Giải ba
92957 - 09681
Giải tư
96853 - 28966 - 36735 - 50325 - 33149 - 35320 - 34009
Giải năm
3930
Giải sáu
7627 - 7560 - 1050
Giải bẩy
728
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
0
0 5 7 8
0 5
9
0 3 7
0 6
0
1 7

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 48,61,02,14,69,92,57,67,66,12,38,41,66,81,48,88,70,61
Giải đặc biệt
897448
Giải nhất
62561
Giải nhì
61302
Giải ba
11614 - 64569
Giải tư
97192 - 05957 - 75867 - 98466 - 45212 - 28738 - 25741
Giải năm
5766
Giải sáu
1981 - 5148 - 6088
Giải bẩy
970
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 4

8
1 8 8
7
1 1 6 6 7 9
0
1 8
2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 07,99,25,02,84,82,87,09,13,06,49,84,48,47,22,89,26,14
Giải đặc biệt
913807
Giải nhất
27299
Giải nhì
62225
Giải ba
04202 - 97884
Giải tư
11682 - 73687 - 40509 - 35213 - 86306 - 51849 - 62384
Giải năm
7748
Giải sáu
5247 - 7422 - 6189
Giải bẩy
226
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 7 9
3 4
2 5 6

7 8 92 4 4 7 9
9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 70,12,73,29,68,15,28,07,76,99,35,21,23,63,31,98,81,23
Giải đặc biệt
133670
Giải nhất
32612
Giải nhì
85073
Giải ba
78629 - 61968
Giải tư
84015 - 25828 - 14007 - 22676 - 40899 - 51535 - 98221
Giải năm
2323
Giải sáu
8063 - 0031 - 0298
Giải bẩy
181
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 5
1 3 3 8 9
1 5


3 8
0 3 6
1
8 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 03,83,25,30,03,39,53,17,11,66,26,00,10,59,07,53,54,74
Giải đặc biệt
877903
Giải nhất
93583
Giải nhì
34925
Giải ba
39830 - 61203
Giải tư
55639 - 15553 - 62017 - 26611 - 09466 - 31926 - 16500
Giải năm
2610
Giải sáu
2359 - 1607 - 9353
Giải bẩy
454
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 7
0 1 7
5 6
0 9

3 3 4 9
6
4
3

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 17,34,52,70,22,80,30,42,13,77,57,67,74,48,13,56,06,85
Giải đặc biệt
176017
Giải nhất
40534
Giải nhì
48352
Giải ba
85670 - 29122
Giải tư
45080 - 22130 - 11742 - 01513 - 06477 - 22557 - 01767
Giải năm
6574
Giải sáu
5548 - 5513 - 0156
Giải bẩy
606
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
3 3 7
2
0 4
2 8
2 6 7
7
0 4 7
0 5

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 99,49,27,55,33,69,61,96,45,13,74,01,10,46,96,80,72,30
Giải đặc biệt
844899
Giải nhất
00549
Giải nhì
55627
Giải ba
89055 - 05033
Giải tư
65669 - 16861 - 26796 - 49045 - 38113 - 01774 - 04901
Giải năm
4710
Giải sáu
5746 - 4096 - 0180
Giải bẩy
972
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 3
7
0 3
5 6 9
5
1 9
2 4
0
6 6 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 90,92,12,87,66,59,51,13,58,79,25,31,51,07,55,31,54,63
Giải đặc biệt
330390
Giải nhất
65592
Giải nhì
61212
Giải ba
96387 - 84766
Giải tư
76259 - 65551 - 75213 - 68658 - 88779 - 46225 - 14531
Giải năm
3851
Giải sáu
8607 - 0955 - 7731
Giải bẩy
654
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 3
5
1 1

1 1 4 5 8 9
3 6
9
7
0 2

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 96,63,49,96,66,17,30,78,29,34,77,08,02,11,55,41,02,42
Giải đặc biệt
737996
Giải nhất
87363
Giải nhì
32249
Giải ba
13996 - 03666
Giải tư
65017 - 70030 - 47478 - 31329 - 11034 - 21577 - 30808
Giải năm
1802
Giải sáu
0411 - 5055 - 7141
Giải bẩy
902
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 8
1 7
9
0 4
1 2 9
5
3 6
7 8

6 6

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 15,39,46,95,84,99,54,04,38,34,72,69,43,44,36,35,91,61
Giải đặc biệt
367115
Giải nhất
69239
Giải nhì
13646
Giải ba
97195 - 01584
Giải tư
22999 - 94054 - 62804 - 88238 - 84834 - 40472 - 43469
Giải năm
3343
Giải sáu
7044 - 4736 - 5335
Giải bẩy
491
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
5

4 5 6 8 9
3 4 6
4
1 9
2
4
1 5 9

Kết quả xổ số Đồng Nai
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 13,97,57,51,89,34,89,68,23,01,49,17,17,11,45,07,44,88
Giải đặc biệt
868713
Giải nhất
49097
Giải nhì
73757
Giải ba
85151 - 22689
Giải tư
44834 - 83589 - 15568 - 41323 - 74601 - 03449 - 97217
Giải năm
0317
Giải sáu
6611 - 0145 - 6707
Giải bẩy
444
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
1 3 7 7
3
4
4 5 9
1 7
8

8 9 9
7

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512