User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Quảng Nam
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Nam.
Soạn tin SMS: LKQ QNM gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 20,20,12,68,07,75,64,40,87,09,84,98,70,29,89,60,60,27
Giải đặc biệt
626720
Giải nhất
62920
Giải nhì
18612
Giải ba
97968 - 21307
Giải tư
40275 - 07164 - 47940 - 95287 - 44209 - 15384 - 51698
Giải năm
9870
Giải sáu
9229 - 9989 - 5060
Giải bẩy
960
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
2
0 0 7 9

0

0 0 4 8
0 5
4 7 9
8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 21,83,39,17,58,14,58,63,71,23,02,45,71,30,09,50,44,68
Giải đặc biệt
244221
Giải nhất
34583
Giải nhì
55339
Giải ba
01817 - 86758
Giải tư
89914 - 41258 - 92463 - 34671 - 53623 - 12202 - 44445
Giải năm
8671
Giải sáu
5430 - 8009 - 9950
Giải bẩy
744
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
4 7
1 3
0 9
4 5
0 8 8
3 8
1 1
3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 93,01,79,16,93,47,19,94,58,86,85,72,82,56,41,55,46,97
Giải đặc biệt
539593
Giải nhất
17101
Giải nhì
81479
Giải ba
60516 - 29793
Giải tư
25647 - 71519 - 51294 - 28558 - 51686 - 80385 - 50672
Giải năm
0582
Giải sáu
8256 - 9541 - 4155
Giải bẩy
446
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
6 9


1 6 7
5 6 8

2 9
2 5 6
3 3 4 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 42,24,17,70,13,55,32,13,66,48,33,81,88,54,60,40,20,23
Giải đặc biệt
655742
Giải nhất
71524
Giải nhì
67117
Giải ba
68370 - 69313
Giải tư
67255 - 08032 - 70513 - 71066 - 89048 - 75233 - 15281
Giải năm
7588
Giải sáu
6554 - 4060 - 5140
Giải bẩy
420
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 3 7
0 3 4
2 3
0 2 8
4 5
0 6
0
1 8

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 16,24,59,66,71,03,82,92,56,24,47,93,54,06,54,26,26,36
Giải đặc biệt
446716
Giải nhất
97724
Giải nhì
76659
Giải ba
38966 - 92971
Giải tư
38403 - 99082 - 51792 - 38856 - 67724 - 79147 - 96893
Giải năm
5954
Giải sáu
4106 - 6654 - 9926
Giải bẩy
726
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
6
4 4 6 6
6
7
4 4 6 9
6
1
2
2 3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 67,47,61,52,07,57,42,91,95,10,28,16,05,49,05,65,23,44
Giải đặc biệt
237767
Giải nhất
53347
Giải nhì
33961
Giải ba
40652 - 43707
Giải tư
07157 - 49242 - 80391 - 66195 - 93310 - 51328 - 46816
Giải năm
0105
Giải sáu
9149 - 7005 - 1665
Giải bẩy
723
Giải tám
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 7
0 6
3 8

2 4 7 9
2 7
1 5 7


1 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 07,87,48,17,16,62,87,43,18,42,42,15,30,38,10,52,41,35
Giải đặc biệt
191707
Giải nhất
57187
Giải nhì
18048
Giải ba
58217 - 34816
Giải tư
67362 - 62587 - 15243 - 43218 - 40842 - 86542 - 88015
Giải năm
7630
Giải sáu
8238 - 6210 - 1552
Giải bẩy
341
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 5 6 7 8

0 5 8
1 2 2 3 8
2
2

7 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 42,31,57,93,76,57,07,99,72,68,92,72,94,19,58,72,06,90
Giải đặc biệt
204042
Giải nhất
77531
Giải nhì
45757
Giải ba
61193 - 74576
Giải tư
94557 - 38207 - 71599 - 47072 - 51068 - 26292 - 77372
Giải năm
6794
Giải sáu
8319 - 8658 - 9672
Giải bẩy
906
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
9

1
2
7 7 8
8
2 2 2 6

0 2 3 4 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 06,69,87,02,42,52,38,63,87,46,18,95,51,67,79,38,17,03
Giải đặc biệt
728106
Giải nhất
18669
Giải nhì
36487
Giải ba
99702 - 10142
Giải tư
78152 - 12938 - 31963 - 57387 - 85146 - 04418 - 99395
Giải năm
4151
Giải sáu
5367 - 7079 - 1938
Giải bẩy
817
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 6
7 8

8 8
2 6
1 2
3 7 9
9
7 7
5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 03,09,43,76,00,89,35,51,29,91,61,19,45,48,39,14,00,43
Giải đặc biệt
752503
Giải nhất
82809
Giải nhì
57343
Giải ba
02076 - 21300
Giải tư
75389 - 09235 - 25051 - 55529 - 81691 - 83161 - 92619
Giải năm
1745
Giải sáu
5348 - 5039 - 6014
Giải bẩy
000
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 9
4 9
9
5 9
3 3 5 8
1
1
6
9
1

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 90,72,10,93,70,79,46,94,11,65,58,10,46,66,49,78,64,68
Giải đặc biệt
334890
Giải nhất
36872
Giải nhì
43110
Giải ba
85393 - 08070
Giải tư
36579 - 23946 - 74694 - 83711 - 99565 - 42958 - 61310
Giải năm
3546
Giải sáu
7066 - 9749 - 3178
Giải bẩy
264
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 1


6 6 9
8
4 5 6 8
0 2 8 9

0 3 4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 38,83,70,94,59,60,03,40,15,19,59,45,57,43,04,49,82,57
Giải đặc biệt
774738
Giải nhất
62883
Giải nhì
78770
Giải ba
91294 - 39959
Giải tư
36560 - 14803 - 99140 - 77115 - 56019 - 16059 - 62845
Giải năm
5257
Giải sáu
9743 - 2204 - 9249
Giải bẩy
782
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
5 9

8
0 3 5 9
7 7 9 9
0
0
2 3
4

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 29,22,37,62,44,25,83,89,80,04,46,58,27,65,61,57,16,91
Giải đặc biệt
987529
Giải nhất
84222
Giải nhì
36937
Giải ba
36862 - 77344
Giải tư
02925 - 53783 - 44289 - 69580 - 37604 - 03346 - 84058
Giải năm
3027
Giải sáu
6265 - 5761 - 7857
Giải bẩy
216
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6
2 5 7 9
7
4 6
7 8
1 2 5

0 3 9
1

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 55,03,23,16,96,83,65,25,97,94,71,19,83,73,81,32,73,48
Giải đặc biệt
422655
Giải nhất
34603
Giải nhì
07723
Giải ba
81516 - 86996
Giải tư
95383 - 14765 - 87325 - 77897 - 12994 - 64471 - 48419
Giải năm
0883
Giải sáu
0973 - 2781 - 8732
Giải bẩy
473
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
6 9
3 5
2
8
5
5
1 3 3
1 3 3
4 6 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 53,61,23,79,37,25,05,81,78,07,19,59,29,79,18,75,90,35
Giải đặc biệt
645653
Giải nhất
31461
Giải nhì
46323
Giải ba
21079 - 62637
Giải tư
87225 - 69905 - 38381 - 91278 - 37707 - 69119 - 62759
Giải năm
5229
Giải sáu
9479 - 8918 - 4475
Giải bẩy
490
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
8 9
3 5 9
5 7

3 9
1
5 8 9 9
1
0

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 02,28,86,82,40,35,89,00,81,32,75,56,09,95,92,43,43,64
Giải đặc biệt
784402
Giải nhất
07728
Giải nhì
03986
Giải ba
55682 - 66840
Giải tư
19235 - 10589 - 42600 - 58781 - 81732 - 13475 - 57956
Giải năm
1209
Giải sáu
7195 - 8992 - 8443
Giải bẩy
243
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 9

8
2 5
0 3 3
6
4
5
1 2 6 9
2 5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 06,99,28,10,37,01,12,49,33,33,54,13,82,98,01,72,01,79
Giải đặc biệt
500306
Giải nhất
42099
Giải nhì
77128
Giải ba
56610 - 76937
Giải tư
28901 - 61712 - 35649 - 84033 - 10933 - 68054 - 93713
Giải năm
8882
Giải sáu
4098 - 7301 - 1372
Giải bẩy
301
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 1 6
0 2 3
8
3 3 7
9
4

2 9
2
8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 22,52,95,30,55,70,23,63,21,56,15,19,22,21,01,10,33,63
Giải đặc biệt
004722
Giải nhất
30452
Giải nhì
44795
Giải ba
94530 - 65355
Giải tư
60470 - 97923 - 41363 - 22421 - 74956 - 50815 - 97219
Giải năm
2422
Giải sáu
1921 - 0201 - 7610
Giải bẩy
633
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 5 9
1 1 2 2 3
0 3

2 5 6
3 3
0

5

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 76,40,54,97,23,05,32,29,77,30,19,69,13,25,61,56,85,73
Giải đặc biệt
768976
Giải nhất
68840
Giải nhì
79554
Giải ba
71497 - 48423
Giải tư
97005 - 28932 - 42229 - 32877 - 02130 - 83319 - 87369
Giải năm
7613
Giải sáu
5325 - 5261 - 4856
Giải bẩy
585
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 9
3 5 9
0 2
0
4 6
1 9
3 6 7
5
7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 69,05,31,97,73,95,57,79,35,93,01,20,16,22,10,41,72,78
Giải đặc biệt
839069
Giải nhất
69005
Giải nhì
51231
Giải ba
37797 - 71873
Giải tư
93195 - 10957 - 97279 - 45135 - 13093 - 83101 - 05020
Giải năm
3316
Giải sáu
0922 - 1010 - 9641
Giải bẩy
372
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 6
0 2
1 5
1
7
9
2 3 8 9

3 5 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 57,86,27,03,87,58,50,74,75,67,38,15,54,24,37,35,33,67
Giải đặc biệt
379557
Giải nhất
10986
Giải nhì
38727
Giải ba
19603 - 27087
Giải tư
56958 - 74550 - 59374 - 61775 - 70967 - 46938 - 00915
Giải năm
2754
Giải sáu
0224 - 2437 - 7635
Giải bẩy
233
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
5
4 7
3 5 7 8

0 4 7 8
7 7
4 5
6 7

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 99,35,16,38,81,30,86,70,91,55,16,06,80,87,79,98,69,70
Giải đặc biệt
538299
Giải nhất
98135
Giải nhì
77016
Giải ba
51538 - 91681
Giải tư
02530 - 48186 - 80770 - 74791 - 42255 - 69616 - 13906
Giải năm
3080
Giải sáu
2587 - 0479 - 3498
Giải bẩy
569
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6 6

0 5 8

5
9
0 0 9
0 1 6 7
1 8 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 99,68,04,36,97,09,92,80,14,85,97,38,30,92,70,58,75,84
Giải đặc biệt
785999
Giải nhất
12668
Giải nhì
20304
Giải ba
01936 - 98497
Giải tư
69709 - 80592 - 31980 - 57214 - 04585 - 42697 - 02238
Giải năm
1630
Giải sáu
6392 - 1970 - 9858
Giải bẩy
475
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
4

0 6 8

8
8
0 5
0 4 5
2 2 7 7 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 39,25,58,19,40,81,02,18,31,24,61,20,15,06,35,27,76,72
Giải đặc biệt
653939
Giải nhất
12725
Giải nhì
90458
Giải ba
24719 - 58240
Giải tư
72581 - 11202 - 28218 - 47331 - 81024 - 36361 - 60920
Giải năm
6915
Giải sáu
3606 - 2735 - 5127
Giải bẩy
676
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
5 8 9
0 4 5 7
1 5 9
0
8
1
2 6
1

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 75,24,25,49,85,26,19,33,70,74,33,24,57,87,99,72,02,45
Giải đặc biệt
585375
Giải nhất
20424
Giải nhì
75225
Giải ba
09449 - 82085
Giải tư
36826 - 71419 - 38033 - 84970 - 13574 - 12833 - 48724
Giải năm
0857
Giải sáu
8087 - 0299 - 5272
Giải bẩy
102
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
9
4 4 5 6
3 3
5 9
7

0 2 4 5
5 7
9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 65,89,29,62,06,99,51,63,92,08,20,00,08,02,31,57,55,55
Giải đặc biệt
408965
Giải nhất
39189
Giải nhì
51129
Giải ba
62262 - 86606
Giải tư
46399 - 98751 - 31463 - 62992 - 75608 - 12920 - 13900
Giải năm
3208
Giải sáu
2402 - 9131 - 8957
Giải bẩy
855
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 8 8

0 9
1

1 5 5 7
2 3 5

9
2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 18,44,55,14,03,09,35,93,31,03,05,90,18,30,55,63,449,41
Giải đặc biệt
454188
Giải nhất
49844
Giải nhì
12155
Giải ba
89414 - 21103
Giải tư
61209 - 31235 - 25793 - 19931 - 62803 - 19905 - 23690
Giải năm
8218
Giải sáu
1630 - 4055 - 0963
Giải bẩy
449
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 5 9
4 8 8

0 1 5
1 4 4
5 5
3


0 3

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 21,73,03,99,55,24,58,36,52,53,04,50,43,92,03,43,16,50
Giải đặc biệt
403421
Giải nhất
10773
Giải nhì
93303
Giải ba
78099 - 29655
Giải tư
59124 - 06258 - 29436 - 69252 - 71253 - 30304 - 04050
Giải năm
3343
Giải sáu
8492 - 0703 - 8043
Giải bẩy
416
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 4
6
1 4
6
3 3
0 0 2 3 5 8

3

2 9

Kết quả xổ số Quảng Nam
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 94,92,00,89,49,50,76,63,54,79,76,78,47,15,97,38,76,28
Giải đặc biệt
646394
Giải nhất
50992
Giải nhì
91300
Giải ba
23289 - 69249
Giải tư
27450 - 96776 - 65663 - 40554 - 10079 - 87976 - 04378
Giải năm
6747
Giải sáu
5715 - 5697 - 6538
Giải bẩy
676
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
5
8
8
7 9
0 4
3
6 6 6 8 9
9
2 4 7