User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Quảng Ngãi.
Soạn tin SMS: LKQ QNI gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 10 năm 2018

2 số cuối: 17,60,93,80,16,66,40,20,70,31,91,74,59,50,40,19,04,01
Giải đặc biệt
682117
Giải nhất
67360
Giải nhì
94193
Giải ba
20980 - 09216
Giải tư
58566 - 87640 - 27420 - 52470 - 04331 - 77991 - 57674
Giải năm
5659
Giải sáu
7450 - 9740 - 5319
Giải bẩy
104
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
6 7 9
0
1
0 0
0 9
0 6
0 4
0
1 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 10 năm 2018

2 số cuối: 63,18,74,92,53,42,39,82,82,85,21,94,79,74,05,95,08,04
Giải đặc biệt
198163
Giải nhất
74418
Giải nhì
85474
Giải ba
02592 - 06553
Giải tư
64742 - 65439 - 81682 - 89882 - 61485 - 63621 - 96794
Giải năm
6479
Giải sáu
7774 - 8205 - 8695
Giải bẩy
008
Giải tám
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 8
8
1
9
2
3
3
4 4 9
2 2 5
2 4 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 10 năm 2018

2 số cuối: 73,70,70,39,58,93,60,02,26,75,02,06,19,43,72,83,82,34
Giải đặc biệt
889473
Giải nhất
62870
Giải nhì
25570
Giải ba
89839 - 41058
Giải tư
78393 - 40360 - 34402 - 63226 - 61875 - 34102 - 17806
Giải năm
0219
Giải sáu
8543 - 0272 - 5783
Giải bẩy
082
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 6
9
6
4 9
3
8
0
0 0 2 3 5
2 3
3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 29 tháng 09 năm 2018

2 số cuối: 07,33,71,31,73,41,83,41,79,10,19,71,86,32,50,98,87,17
Giải đặc biệt
340007
Giải nhất
70833
Giải nhì
01771
Giải ba
22331 - 40873
Giải tư
22841 - 66383 - 08541 - 83679 - 18310 - 55519 - 68371
Giải năm
9086
Giải sáu
1632 - 1050 - 6698
Giải bẩy
487
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 7 9

1 2 3
1 1
0

1 1 3 9
3 6 7
8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 22 tháng 09 năm 2018

2 số cuối: 04,15,59,89,33,34,78,26,94,04,84,00,25,23,09,98,09,48
Giải đặc biệt
170204
Giải nhất
25315
Giải nhì
55559
Giải ba
90989 - 22233
Giải tư
10834 - 95978 - 25226 - 68894 - 91204 - 35184 - 50400
Giải năm
9525
Giải sáu
5523 - 8109 - 9498
Giải bẩy
309
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 4 9 9
5
3 5 6
3 4
8
9

8
4 9
4 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 15 tháng 09 năm 2018

2 số cuối: 81,08,51,26,90,66,92,04,44,71,44,10,38,22,61,17,91,76
Giải đặc biệt
899881
Giải nhất
73908
Giải nhì
48051
Giải ba
11726 - 23990
Giải tư
76466 - 43592 - 96304 - 23244 - 13671 - 47044 - 27010
Giải năm
5538
Giải sáu
0622 - 9661 - 6717
Giải bẩy
891
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
0 7
2 6
8
4 4
1
1 6
1 6
1
0 1 2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 08 tháng 09 năm 2018

2 số cuối: 50,26,74,02,25,64,93,49,61,27,63,23,59,62,28,85,34,03
Giải đặc biệt
739950
Giải nhất
67126
Giải nhì
52274
Giải ba
02002 - 78825
Giải tư
20264 - 82693 - 90449 - 24361 - 87627 - 84663 - 61123
Giải năm
4759
Giải sáu
5862 - 7528 - 3285
Giải bẩy
334
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3

3 5 6 7 8
4
9
0 9
1 2 3 4
4
5
3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 01 tháng 09 năm 2018

2 số cuối: 79,77,20,92,66,52,24,88,19,80,69,44,07,22,26,38,39,48
Giải đặc biệt
933779
Giải nhất
30477
Giải nhì
14820
Giải ba
23092 - 18066
Giải tư
31252 - 02424 - 49988 - 10419 - 58180 - 09369 - 38044
Giải năm
2207
Giải sáu
3822 - 2526 - 6238
Giải bẩy
839
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
9
0 2 4 6
8 9
4 8
2
6 9
7 9
0 8
2

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 86,92,99,65,32,03,17,37,02,28,51,54,73,54,24,62,74,48
Giải đặc biệt
777986
Giải nhất
63492
Giải nhì
53999
Giải ba
25265 - 49432
Giải tư
22603 - 25317 - 37337 - 33502 - 05428 - 75251 - 28654
Giải năm
5473
Giải sáu
2954 - 4224 - 2262
Giải bẩy
874
Giải tám
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
7
4 8
2 7
8
1 4 4
2 5
3 4
6
2 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 43,80,43,65,36,28,93,16,33,82,91,54,91,07,07,53,74,50
Giải đặc biệt
524843
Giải nhất
45580
Giải nhì
33443
Giải ba
58865 - 71636
Giải tư
23328 - 59893 - 47716 - 70133 - 14782 - 53491 - 35854
Giải năm
0291
Giải sáu
7007 - 9807 - 6453
Giải bẩy
874
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
6
8
3 6
3 3
0 3 4
5
4
0 2
1 1 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 25,07,23,89,09,00,81,38,74,67,10,72,55,21,33,12,38,56
Giải đặc biệt
066025
Giải nhất
97107
Giải nhì
96023
Giải ba
45889 - 17009
Giải tư
97800 - 73881 - 39738 - 44674 - 72067 - 54010 - 17672
Giải năm
8555
Giải sáu
3721 - 7433 - 7712
Giải bẩy
638
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7 9
0 2
1 3 5
3 8 8

5 6
7
2 4
1 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 08 năm 2018

2 số cuối: 86,79,89,90,07,23,19,43,96,14,12,63,55,69,79,40,00,73
Giải đặc biệt
624586
Giải nhất
28979
Giải nhì
05089
Giải ba
36290 - 62907
Giải tư
83423 - 13019 - 34743 - 70896 - 06414 - 16612 - 93563
Giải năm
1355
Giải sáu
7069 - 2279 - 2340
Giải bẩy
400
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
2 4 9
3

0 3
5
3 9
3 9 9
6 9
0 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 39,50,43,10,64,68,12,10,52,16,00,30,37,76,10,20,12,54
Giải đặc biệt
187939
Giải nhất
33150
Giải nhì
09743
Giải ba
95510 - 22564
Giải tư
78868 - 23512 - 08210 - 00952 - 82416 - 69600 - 08130
Giải năm
1337
Giải sáu
9776 - 0310 - 0120
Giải bẩy
712
Giải tám
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 0 0 2 2 6
0
0 7 9
3
0 2 4
4 8
6


Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 50,79,52,37,28,89,93,50,15,61,37,45,13,45,37,87,40,94
Giải đặc biệt
179450
Giải nhất
44379
Giải nhì
71252
Giải ba
96437 - 99628
Giải tư
64789 - 53993 - 18850 - 21915 - 90661 - 41137 - 45745
Giải năm
8113
Giải sáu
7245 - 1637 - 7587
Giải bẩy
640
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 5
8
7 7 7
0 5 5
0 0 2
1
9
7 9
3 4

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 32,15,93,27,55,56,80,16,35,56,35,30,21,97,29,58,57,91
Giải đặc biệt
491032
Giải nhất
17115
Giải nhì
00293
Giải ba
13127 - 24355
Giải tư
46556 - 76280 - 38616 - 07735 - 07556 - 82735 - 30930
Giải năm
8921
Giải sáu
8997 - 2529 - 9858
Giải bẩy
057
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 6
1 7 9
0 2 5 5

5 6 6 7 8


0
1 3 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 07 năm 2018

2 số cuối: 75,18,61,66,36,20,16,54,84,46,63,25,21,96,86,44,87,16
Giải đặc biệt
735175
Giải nhất
11118
Giải nhì
13261
Giải ba
55966 - 08236
Giải tư
94420 - 84916 - 19154 - 56684 - 23646 - 66263 - 52925
Giải năm
0921
Giải sáu
7196 - 4886 - 0644
Giải bẩy
287
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 6 8
0 1 5
6
4 6
4
1 3 6
5
4 6 7
6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 83,39,03,92,20,64,52,69,80,35,67,23,97,92,81,59,93,05
Giải đặc biệt
949883
Giải nhất
98239
Giải nhì
95503
Giải ba
89492 - 78920
Giải tư
16464 - 75352 - 20669 - 08480 - 56335 - 24367 - 44023
Giải năm
9997
Giải sáu
7892 - 8881 - 2759
Giải bẩy
193
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5

0 3
5 9

2 9
4 7 9

0 1 3
2 2 3 7

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 99,63,40,90,62,29,30,43,36,63,08,51,71,32,66,21,39,82
Giải đặc biệt
715299
Giải nhất
05663
Giải nhì
11840
Giải ba
71390 - 15762
Giải tư
52129 - 61030 - 77943 - 99836 - 64663 - 30108 - 96951
Giải năm
8871
Giải sáu
7732 - 7866 - 9821
Giải bẩy
539
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

1 9
0 2 6 9
0 3
1
2 3 3 6
1
2
0 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 59,37,08,73,89,25,04,36,71,02,16,46,08,67,33,79,29,57
Giải đặc biệt
413459
Giải nhất
00337
Giải nhì
69108
Giải ba
30173 - 00289
Giải tư
23525 - 25104 - 53136 - 71171 - 35902 - 55316 - 81146
Giải năm
5008
Giải sáu
2267 - 6833 - 0879
Giải bẩy
329
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 8 8
6
5 9
3 6 7
6
7 9
7
1 3 9
9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 44,95,36,57,26,87,18,45,30,53,51,64,08,55,69,68,07,73
Giải đặc biệt
998744
Giải nhất
99795
Giải nhì
74436
Giải ba
86957 - 18426
Giải tư
46987 - 01218 - 55845 - 34830 - 56553 - 91951 - 76064
Giải năm
1008
Giải sáu
4455 - 6869 - 5068
Giải bẩy
007
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
8
6
0 6
4 5
1 3 5 7
4 8 9
3
7
5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 06 năm 2018

2 số cuối: 74,87,62,42,73,62,96,23,12,31,42,13,27,59,38,46,70,31
Giải đặc biệt
658074
Giải nhất
19587
Giải nhì
20862
Giải ba
97442 - 44273
Giải tư
40462 - 78896 - 49623 - 99212 - 81731 - 64942 - 02513
Giải năm
0727
Giải sáu
7659 - 1238 - 3246
Giải bẩy
270
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3
3 7
1 1 8
2 2 6
9
2 2
0 3 4
7
6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 26 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 39,62,51,30,56,01,02,75,12,08,03,04,31,24,53,74,68,80
Giải đặc biệt
333739
Giải nhất
08362
Giải nhì
32451
Giải ba
15630 - 40856
Giải tư
94501 - 07402 - 48175 - 63612 - 65808 - 29403 - 26304
Giải năm
0431
Giải sáu
4124 - 5553 - 8074
Giải bẩy
068
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3 4 8
2
4
0 1 9

1 3 6
2 8
4 5
0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 19 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 54,73,16,28,40,85,65,00,04,90,20,66,34,67,75,91,80,75
Giải đặc biệt
279954
Giải nhất
72473
Giải nhì
70516
Giải ba
83828 - 13640
Giải tư
61685 - 33465 - 36200 - 69804 - 21590 - 25520 - 96466
Giải năm
1434
Giải sáu
2767 - 0275 - 1991
Giải bẩy
480
Giải tám
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
6
0 8
4
0
4
5 6 7
3 5 5
0 5
0 1

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 12 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 16,65,61,13,89,23,55,51,08,27,77,61,11,65,86,03,24,60
Giải đặc biệt
881016
Giải nhất
92565
Giải nhì
10561
Giải ba
43413 - 57189
Giải tư
89523 - 28955 - 64451 - 39208 - 18227 - 57677 - 36161
Giải năm
9411
Giải sáu
3565 - 2986 - 6203
Giải bẩy
124
Giải tám
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
1 3 6
3 4 7


1 5
0 1 1 5 5
7
6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 05 tháng 05 năm 2018

2 số cuối: 91,73,71,25,77,50,33,87,93,82,56,20,14,31,22,34,10,63
Giải đặc biệt
221291
Giải nhất
03573
Giải nhì
56971
Giải ba
76925 - 56577
Giải tư
56350 - 71133 - 83887 - 60693 - 65382 - 54356 - 80120
Giải năm
6314
Giải sáu
4031 - 4922 - 9434
Giải bẩy
110
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4
0 2 5
1 3 4

0 6
3
1 3 7
2 7
1 3

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 51,96,79,61,54,69,37,14,98,93,42,73,77,74,24,48,48,53
Giải đặc biệt
448851
Giải nhất
50996
Giải nhì
36579
Giải ba
14061 - 18454
Giải tư
56469 - 30037 - 25214 - 67898 - 19493 - 83342 - 59873
Giải năm
6777
Giải sáu
9474 - 7424 - 8048
Giải bẩy
348
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4
4
7
2 8 8
1 3 4
1 9
3 4 7 9

3 6 8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 41,63,32,24,99,03,12,87,55,65,87,82,36,96,86,72,03,93
Giải đặc biệt
471441
Giải nhất
04063
Giải nhì
34832
Giải ba
32124 - 01599
Giải tư
05103 - 78612 - 17487 - 16955 - 75965 - 72987 - 60182
Giải năm
8636
Giải sáu
3496 - 3086 - 5272
Giải bẩy
803
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
2
4
2 6
1
5
3 5
2
2 6 7 7
3 6 9

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 88,30,51,82,83,12,15,40,28,95,47,91,33,12,28,33,06,38
Giải đặc biệt
089088
Giải nhất
47130
Giải nhì
00851
Giải ba
41482 - 46083
Giải tư
39412 - 59815 - 74940 - 41228 - 78995 - 96547 - 06691
Giải năm
4033
Giải sáu
3212 - 5128 - 1633
Giải bẩy
806
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 2 5
8 8
0 3 3 8
0 7
1


2 3 8
1 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 31,09,14,66,21,20,16,51,19,43,34,74,40,10,88,74,60,14
Giải đặc biệt
345331
Giải nhất
32209
Giải nhì
49014
Giải ba
82366 - 24521
Giải tư
65720 - 75416 - 41851 - 30719 - 35343 - 29634 - 21474
Giải năm
3440
Giải sáu
8810 - 8288 - 3674
Giải bẩy
060
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 4 4 6 9
0 1
1 4
0 3
1
0 6
4 4
8

Kết quả xổ số Quảng Ngãi
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 41,20,30,30,23,47,58,71,25,91,95,07,95,48,75,95,00,29
Giải đặc biệt
835741
Giải nhất
57420
Giải nhì
44630
Giải ba
87130 - 36023
Giải tư
40847 - 28658 - 93271 - 77025 - 54491 - 05995 - 23207
Giải năm
1895
Giải sáu
6648 - 9275 - 1995
Giải bẩy
500
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7

0 3 5 9
0 0
1 7 8
8

1 5

1 5 5 5

QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512