User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Bình Định
Quảng Bình
Quảng trị
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Đắc Nông
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Đắc Nông .
Soạn tin SMS: LKQ DNO gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 20,92,01,30,89,30,67,99,49,54,61,36,86,20,87,90,69,62
Giải đặc biệt
333320
Giải nhất
34092
Giải nhì
87501
Giải ba
57630 - 07389
Giải tư
56230 - 46567 - 75199 - 52349 - 65554 - 84061 - 17036
Giải năm
6086
Giải sáu
4120 - 4087 - 5290
Giải bẩy
669
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

0 0
0 0 6
9
4
1 2 7 9

6 7 9
0 2 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 86,14,37,70,46,78,91,15,24,11,71,26,63,39,11,91,97,89
Giải đặc biệt
753586
Giải nhất
73214
Giải nhì
90237
Giải ba
81570 - 18146
Giải tư
12578 - 04891 - 53015 - 55124 - 65511 - 87971 - 87726
Giải năm
7763
Giải sáu
9139 - 5911 - 1291
Giải bẩy
697
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 1 4 5
4 6
7 9
6

3
0 1 8
6 9
1 1 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 04 năm 2018

2 số cuối: 30,98,25,94,24,67,38,58,95,60,50,26,44,21,74,99,16,22
Giải đặc biệt
667930
Giải nhất
71298
Giải nhì
76825
Giải ba
63394 - 79824
Giải tư
43967 - 05038 - 62658 - 99695 - 44160 - 75150 - 63626
Giải năm
2344
Giải sáu
4821 - 8874 - 0799
Giải bẩy
916
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6
1 2 4 5 6
0 8
4
0 8
0 7
4

4 5 8 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 33,61,90,64,88,13,99,58,27,26,67,72,25,36,37,75,64,39
Giải đặc biệt
257133
Giải nhất
20361
Giải nhì
06090
Giải ba
39364 - 85988
Giải tư
75213 - 23099 - 55558 - 88127 - 98026 - 21167 - 46772
Giải năm
8025
Giải sáu
8136 - 4137 - 8875
Giải bẩy
564
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
5 6 7
3 6 7 9

8
1 4 4 7
2 5
8
0 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 64,32,33,03,11,37,23,27,42,65,54,34,02,98,09,88,22,00
Giải đặc biệt
723164
Giải nhất
49432
Giải nhì
44433
Giải ba
90803 - 41811
Giải tư
58037 - 41923 - 33227 - 49742 - 31665 - 27654 - 45234
Giải năm
0702
Giải sáu
0398 - 2409 - 9188
Giải bẩy
522
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 9
1
2 3 7
2 3 4 7
2
4
4 5

8
8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 72,50,05,76,12,46,07,28,09,43,55,76,30,18,14,95,07,02
Giải đặc biệt
777872
Giải nhất
69550
Giải nhì
34805
Giải ba
58376 - 56912
Giải tư
11946 - 70207 - 27028 - 40709 - 42843 - 80955 - 30976
Giải năm
9930
Giải sáu
2618 - 7814 - 2395
Giải bẩy
607
Giải tám
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 7 7 9
2 4 8
8
0
3 6
0 5

2 6 6

5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 33,57,58,11,40,49,04,86,51,27,79,42,70,31,95,62,07,25
Giải đặc biệt
762433
Giải nhất
61657
Giải nhì
28358
Giải ba
55411 - 34840
Giải tư
16549 - 64704 - 31186 - 72851 - 43627 - 47179 - 40442
Giải năm
5070
Giải sáu
9331 - 4595 - 9662
Giải bẩy
907
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7
1
5 7
1 3
0 2 9
1 7 8
2
0 9
6
5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 03 năm 2018

2 số cuối: 53,45,70,74,66,59,65,27,42,63,37,57,51,37,90,53,77,66
Giải đặc biệt
853253
Giải nhất
93545
Giải nhì
57170
Giải ba
33374 - 21866
Giải tư
05859 - 50665 - 16527 - 44442 - 51063 - 56037 - 07157
Giải năm
0051
Giải sáu
6237 - 6390 - 4053
Giải bẩy
677
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


7
7 7
2 5
1 3 3 7 9
3 5 6 6
0 4 7

0

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 24 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 71,08,55,15,24,69,77,31,18,39,31,85,28,95,50,54,09,16
Giải đặc biệt
857871
Giải nhất
53008
Giải nhì
97355
Giải ba
16615 - 05124
Giải tư
41969 - 16877 - 07031 - 10418 - 55239 - 07331 - 94385
Giải năm
6728
Giải sáu
4395 - 1250 - 3754
Giải bẩy
109
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 9
5 6 8
4 8
1 1 9

0 4 5
9
1 7
5
5

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 85,79,21,18,48,50,67,16,64,15,88,65,21,52,80,50,71,96
Giải đặc biệt
620285
Giải nhất
62379
Giải nhì
04021
Giải ba
52718 - 80248
Giải tư
07450 - 22667 - 65316 - 57264 - 44515 - 66888 - 19265
Giải năm
5621
Giải sáu
6652 - 3980 - 2650
Giải bẩy
671
Giải tám
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 6 8
1 1

8
0 0 2
4 5 7
1 9
0 5 8
6

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 10 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 39,38,67,37,87,02,75,93,11,32,52,72,74,65,28,46,08,06
Giải đặc biệt
371139
Giải nhất
56838
Giải nhì
56267
Giải ba
39637 - 46287
Giải tư
96602 - 41675 - 54993 - 33111 - 03632 - 13852 - 66972
Giải năm
0774
Giải sáu
3665 - 2728 - 0846
Giải bẩy
408
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 8
1
8
2 7 8 9
6
2
5 7
2 4 5
7
3

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018

2 số cuối: 41,64,31,89,40,63,40,19,72,00,48,39,09,10,10,93,59,59
Giải đặc biệt
647341
Giải nhất
12764
Giải nhì
09131
Giải ba
45289 - 60640
Giải tư
96163 - 37040 - 21819 - 76072 - 68700 - 63248 - 34239
Giải năm
6809
Giải sáu
9510 - 4910 - 3293
Giải bẩy
259
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
0 0 9

1 9
0 0 1 8
9 9
3 4
2
9
3

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 27 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 39,96,50,19,69,25,11,38,91,25,70,86,13,52,97,75,85,67
Giải đặc biệt
962139
Giải nhất
07596
Giải nhì
84150
Giải ba
69619 - 16069
Giải tư
80025 - 27611 - 96538 - 78091 - 68025 - 81770 - 47686
Giải năm
1513
Giải sáu
1152 - 0797 - 1175
Giải bẩy
485
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 9
5 5
8 9

0 2
7 9
0 5
5 6
1 6 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 92,86,03,66,12,18,71,91,23,51,06,97,37,00,18,18,99,79
Giải đặc biệt
369692
Giải nhất
01486
Giải nhì
46503
Giải ba
42466 - 76112
Giải tư
42618 - 26471 - 97991 - 03623 - 05651 - 62106 - 68897
Giải năm
1737
Giải sáu
1200 - 1918 - 3118
Giải bẩy
199
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6
2 8 8 8
3
7

1
6
1 9
6
1 2 7 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 13 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 33,71,74,75,47,71,49,73,55,48,38,14,00,03,56,79,61,26
Giải đặc biệt
330533
Giải nhất
97971
Giải nhì
81474
Giải ba
50875 - 08047
Giải tư
38171 - 78449 - 23473 - 30655 - 47248 - 30938 - 36414
Giải năm
8400
Giải sáu
9103 - 6156 - 6279
Giải bẩy
661
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
4
6
3 8
7 8 9
5 6
1
1 1 3 4 5 9


Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 06 tháng 01 năm 2018

2 số cuối: 03,42,55,49,87,39,60,33,57,68,87,06,04,96,12,24,99,52
Giải đặc biệt
109803
Giải nhất
01342
Giải nhì
84355
Giải ba
59049 - 96487
Giải tư
08839 - 12660 - 34433 - 32957 - 25868 - 98187 - 14206
Giải năm
8504
Giải sáu
1596 - 6012 - 8524
Giải bẩy
499
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 6
2
4
3 9
2 9
2 5 7
0 8

7 7
6 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 26,14,92,87,88,38,10,98,73,19,32,81,48,34,57,80,55,09
Giải đặc biệt
024926
Giải nhất
88614
Giải nhì
53992
Giải ba
38587 - 08988
Giải tư
88038 - 95110 - 09298 - 42173 - 92619 - 02532 - 83781
Giải năm
8748
Giải sáu
4734 - 0557 - 4480
Giải bẩy
855
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 4 9
6
2 4 8
8
5 7

3
0 1 7 8
2 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 51,15,47,02,01,94,54,67,66,41,04,30,39,52,56,24,08,58
Giải đặc biệt
409051
Giải nhất
43415
Giải nhì
99047
Giải ba
11002 - 45001
Giải tư
28194 - 60654 - 22967 - 65266 - 65741 - 63904 - 50930
Giải năm
9839
Giải sáu
0952 - 0756 - 6824
Giải bẩy
608
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 8
5
4
0 9
1 7
1 2 4 6 8
6 7


4

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 90,76,95,28,28,67,55,56,90,38,01,31,97,34,48,27,15,36
Giải đặc biệt
059190
Giải nhất
65176
Giải nhì
94595
Giải ba
56928 - 01128
Giải tư
94367 - 68655 - 11556 - 94290 - 56738 - 78201 - 30731
Giải năm
0297
Giải sáu
8134 - 7348 - 6027
Giải bẩy
215
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
5
7 8 8
1 4 6 8
8
5 6
7
6

0 0 5 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 09 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 89,87,84,10,13,21,61,60,64,37,63,07,41,26,72,49,03,05
Giải đặc biệt
598689
Giải nhất
90687
Giải nhì
21584
Giải ba
17010 - 10013
Giải tư
68121 - 91961 - 26760 - 17864 - 29437 - 30863 - 90307
Giải năm
3341
Giải sáu
7026 - 8972 - 0749
Giải bẩy
703
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 7
0 3
1 6
7
1 9

0 1 3 4
2
4 7 9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 02 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 56,73,94,73,21,85,10,96,41,82,49,44,33,77,61,30,18,34
Giải đặc biệt
407956
Giải nhất
91273
Giải nhì
46194
Giải ba
16873 - 81621
Giải tư
96785 - 00410 - 89396 - 28741 - 67282 - 37149 - 21444
Giải năm
3333
Giải sáu
8077 - 4561 - 3930
Giải bẩy
318
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 8
1
0 3 4
1 4 9
6
1
3 3 7
2 5
4 6

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 49,06,96,06,77,51,09,50,59,81,07,97,31,25,79,95,07,24
Giải đặc biệt
572949
Giải nhất
70406
Giải nhì
05996
Giải ba
99406 - 66977
Giải tư
64651 - 28309 - 07550 - 05659 - 07281 - 27207 - 32097
Giải năm
8631
Giải sáu
6525 - 7379 - 5495
Giải bẩy
407
Giải tám
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 7 7 9

4 5
1
9
0 1 9

7 9
1
5 6 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 18 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 78,26,49,48,45,13,45,81,36,21,59,76,60,31,31,33,55,74
Giải đặc biệt
231678
Giải nhất
07326
Giải nhì
23849
Giải ba
27748 - 99245
Giải tư
15913 - 65345 - 38081 - 33036 - 74221 - 89359 - 06176
Giải năm
5860
Giải sáu
0931 - 7631 - 8833
Giải bẩy
055
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3
1 6
1 1 3 6
5 5 8 9
5 9
0
4 6 8
1

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 72,42,13,84,94,57,43,93,31,74,51,97,10,91,65,46,32,30
Giải đặc biệt
548272
Giải nhất
33742
Giải nhì
39013
Giải ba
31984 - 81394
Giải tư
23457 - 36843 - 92593 - 48531 - 91074 - 27451 - 08897
Giải năm
2310
Giải sáu
7491 - 9765 - 3746
Giải bẩy
432
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3

0 1 2
2 3 6
1 7
5
2 4
4
1 3 4 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 04 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 98,92,16,85,11,87,38,28,42,40,09,19,39,41,01,38,06,23
Giải đặc biệt
746498
Giải nhất
43492
Giải nhì
66416
Giải ba
41585 - 39611
Giải tư
48087 - 42738 - 69528 - 66142 - 53740 - 61509 - 50319
Giải năm
2539
Giải sáu
2141 - 6701 - 0838
Giải bẩy
906
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 9
1 6 9
3 8
8 8 9
0 1 25 7
2 8

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 76,57,16,80,33,25,87,26,79,02,36,10,38,51,15,38,13,37
Giải đặc biệt
259876
Giải nhất
15457
Giải nhì
28116
Giải ba
67180 - 42233
Giải tư
45025 - 18787 - 72026 - 40979 - 14802 - 67036 - 45510
Giải năm
5738
Giải sáu
3951 - 5115 - 6638
Giải bẩy
213
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 3 5 6
5 6
3 6 7 8 8

1 7

6 9
0 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 21 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 12,42,56,63,36,99,34,50,14,30,22,66,58,87,06,45,32,70
Giải đặc biệt
873712
Giải nhất
69542
Giải nhì
39856
Giải ba
35863 - 22236
Giải tư
47299 - 45434 - 09450 - 98614 - 19230 - 79622 - 40666
Giải năm
1758
Giải sáu
0387 - 5306 - 0345
Giải bẩy
432
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
2 4
2
0 2 4 6
2 5
0 6 8
3 6
0
7
9

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 55,44,17,37,02,15,56,39,97,77,48,15,41,40,85,48,97,63
Giải đặc biệt
921955
Giải nhất
84644
Giải nhì
99817
Giải ba
28937 - 28702
Giải tư
52215 - 27556 - 59439 - 38197 - 91577 - 93948 - 06615
Giải năm
5741
Giải sáu
6740 - 8985 - 4848
Giải bẩy
397
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5 5 7

7 9
0 1 4 8 8
5 6
3
7
5
7 7

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 07 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 02,08,25,94,49,41,19,76,17,60,83,84,10,84,78,02,58,00
Giải đặc biệt
394902
Giải nhất
78808
Giải nhì
31225
Giải ba
11294 - 93649
Giải tư
47141 - 97919 - 44176 - 38117 - 75960 - 18383 - 26084
Giải năm
3510
Giải sáu
3284 - 4278 - 9202
Giải bẩy
058
Giải tám
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 8
0 7 9
5

1 9
8
0
6 8
3 4 4
4

Kết quả xổ số Đắc Nông
Mở thưởng: Thứ bảy ngày 30 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 42,96,39,78,04,65,98,83,33,99,75,87,31,29,40,47,81,20
Giải đặc biệt
154042
Giải nhất
99396
Giải nhì
41639
Giải ba
97778 - 18104
Giải tư
15965 - 53398 - 32283 - 12133 - 17199 - 25975 - 93487
Giải năm
0431
Giải sáu
4629 - 3740 - 1747
Giải bẩy
281
Giải tám
20
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

0 9
1 3 9
0 2 7

5
5 8
1 3 7
6 8 9

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512