Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Khánh Hoà
Đà Nẵng
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: LKQ DLK gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 82,33,91,29,21,05,23,83,86,35,13,94,71,46,89,84,80,58
Giải đặc biệt
42982
Giải nhất
27633
Giải nhì
93791
Giải ba
06129 - 15221
Giải tư
75805 - 32823 - 61183 - 95486 - 25735 - 71413 - 97094
Giải năm
4671
Giải sáu
7846 - 9189 - 4584
Giải bẩy
780
Giải tám
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3
1 3 9
3 5
6
8

1
0 2 3 4 6 9
1 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 77,78,91,04,13,63,36,14,13,15,90,65,35,49,69,16,74,66
Giải đặc biệt
56177
Giải nhất
68178
Giải nhì
56291
Giải ba
38204 - 97813
Giải tư
63463 - 25036 - 72614 - 56813 - 42115 - 50890 - 11765
Giải năm
9535
Giải sáu
6349 - 2369 - 2316
Giải bẩy
574
Giải tám
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 3 4 5 6

5 6
9

3 5 6 9
4 7 8

0 1

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 47,31,88,38,34,65,29,76,74,45,22,47,78,59,95,25,82,64
Giải đặc biệt
63647
Giải nhất
27131
Giải nhì
62488
Giải ba
66338 - 36534
Giải tư
74265 - 93029 - 76676 - 68674 - 26845 - 17422 - 11347
Giải năm
8778
Giải sáu
3859 - 9395 - 3325
Giải bẩy
082
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


2 5 9
1 4 8
5 7 7
9
4 5
4 6 8
2 8
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 12,80,68,10,33,98,19,49,21,77,51,63,41,33,85,32,28,34
Giải đặc biệt
63612
Giải nhất
45280
Giải nhì
81168
Giải ba
04310 - 36433
Giải tư
81098 - 02119 - 94349 - 89721 - 05877 - 44751 - 51463
Giải năm
2141
Giải sáu
1233 - 8085 - 6432
Giải bẩy
028
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 9
1 8
2 3 3 4
1 9
1
3 8
7
0 5
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 85,39,40,47,39,40,54,17,42,59,73,39,12,21,04,60,87,73
Giải đặc biệt
61285
Giải nhất
52939
Giải nhì
51540
Giải ba
94447 - 80139
Giải tư
45240 - 53054 - 11717 - 27642 - 56559 - 84173 - 18039
Giải năm
7212
Giải sáu
3021 - 6904 - 8860
Giải bẩy
287
Giải tám
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
2 7
1
9 9 9
0 0 2 7
4 9
0
3 3
5 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 09,38,07,60,58,47,65,55,49,15,60,70,29,25,08,32,41,94
Giải đặc biệt
56509
Giải nhất
74338
Giải nhì
80007
Giải ba
97660 - 79958
Giải tư
58747 - 93265 - 00155 - 18849 - 14715 - 34660 - 06270
Giải năm
8329
Giải sáu
8425 - 8708 - 1732
Giải bẩy
041
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8 9
5
5 9
2 8
1 7 9
5 8
0 0 5
0

4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 18,82,76,70,18,53,16,40,87,89,83,79,31,13,46,52,38,18
Giải đặc biệt
93618
Giải nhất
40982
Giải nhì
71376
Giải ba
98070 - 65618
Giải tư
06053 - 14116 - 08840 - 22187 - 09789 - 18183 - 44479
Giải năm
5831
Giải sáu
2813 - 1746 - 9052
Giải bẩy
838
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 6 8 8 8

1 8
0 6
2 3

0 6 9
2 3 7 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 02 năm 2017

2 số cuối: 51,21,89,59,27,44,62,83,96,14,02,19,11,45,62,72,98,01
Giải đặc biệt
88951
Giải nhất
92721
Giải nhì
51289
Giải ba
35259 - 99727
Giải tư
62044 - 96762 - 72783 - 70696 - 15314 - 78002 - 74819
Giải năm
2111
Giải sáu
2445 - 8362 - 6372
Giải bẩy
398
Giải tám
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
1 4 9
1 7

4 5
1 9
2 2
2
3 9
6 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 93,61,84,42,42,81,60,92,40,80,18,01,48,25,89,35,27,13
Giải đặc biệt
56293
Giải nhất
41161
Giải nhì
73584
Giải ba
92242 - 88742
Giải tư
13781 - 74660 - 03292 - 51640 - 63880 - 38018 - 67201
Giải năm
3348
Giải sáu
0525 - 0689 - 4835
Giải bẩy
227
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 8
5 7
5
0 2 2 8

0 1

0 1 4 9
2 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 22,58,20,57,98,90,56,22,43,33,31,95,50,73,59,85,45,53
Giải đặc biệt
59922
Giải nhất
95258
Giải nhì
99820
Giải ba
70957 - 77598
Giải tư
93890 - 11356 - 67122 - 08343 - 85233 - 17131 - 68795
Giải năm
6350
Giải sáu
7073 - 4059 - 5085
Giải bẩy
345
Giải tám
53
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


0 2 2
1 3
3 5
0 3 6 7 8 9

3
5
0 5 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 96,41,29,04,68,72,75,48,65,31,62,73,91,30,46,34,84,34
Giải đặc biệt
48596
Giải nhất
53041
Giải nhì
37829
Giải ba
88704 - 46068
Giải tư
89972 - 06575 - 88948 - 16465 - 21331 - 56062 - 76973
Giải năm
8291
Giải sáu
3230 - 7146 - 5934
Giải bẩy
984
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4

9
0 1 4 4
1 6 8

2 5 8
2 3 5
4
1 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 98,62,21,60,03,55,43,48,54,31,50,19,43,54,70,71,02,82
Giải đặc biệt
80398
Giải nhất
99862
Giải nhì
18221
Giải ba
25960 - 87103
Giải tư
91455 - 75043 - 51648 - 11754 - 85831 - 65150 - 56819
Giải năm
0143
Giải sáu
4954 - 4270 - 2071
Giải bẩy
402
Giải tám
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
9
1
1
3 3 8
0 4 4 5
0 2
0 1
2
8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 01 năm 2017

2 số cuối: 23,41,77,60,65,60,20,15,51,39,94,57,90,75,41,50,70,55
Giải đặc biệt
76323
Giải nhất
31941
Giải nhì
22477
Giải ba
80660 - 60365
Giải tư
88160 - 71020 - 97915 - 59751 - 38739 - 14494 - 28957
Giải năm
8190
Giải sáu
1375 - 7941 - 8650
Giải bẩy
370
Giải tám
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
0 3
9
1 1
0 1 5 7
0 0 5
0 5 7

0 4

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016

2 số cuối: 79,67,85,71,17,18,81,47,36,53,05,33,35,19,55,07,28,99
Giải đặc biệt
98879
Giải nhất
13167
Giải nhì
68085
Giải ba
96671 - 46917
Giải tư
36918 - 98081 - 59147 - 70136 - 63753 - 22305 - 45933
Giải năm
6635
Giải sáu
0519 - 8855 - 9707
Giải bẩy
028
Giải tám
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7
7 8 9
8
3 5 6
7
3 5
7
1 9
1 5
9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2016

2 số cuối: 41,46,59,08,71,97,41,32,24,43,65,60,03,50,74,16,73,25
Giải đặc biệt
65841
Giải nhất
49046
Giải nhì
50859
Giải ba
31108 - 92571
Giải tư
90397 - 15841 - 91332 - 99424 - 55443 - 78965 - 40960
Giải năm
7803
Giải sáu
6350 - 1174 - 1116
Giải bẩy
673
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8
6
4 5
2
1 1 3 6
0 9
0 5
1 3 4

7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016

2 số cuối: 11,62,95,89,38,68,87,00,18,81,50,15,84,62,93,71,83,27
Giải đặc biệt
97011
Giải nhất
98862
Giải nhì
78095
Giải ba
10389 - 27338
Giải tư
91868 - 24387 - 46500 - 29318 - 73681 - 68550 - 64415
Giải năm
7284
Giải sáu
6262 - 0293 - 8671
Giải bẩy
383
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 5 8
7
8

0
2 2 8
1
1 3 4 7 9
3 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2016

2 số cuối: 41,50,52,40,08,52,85,56,17,90,23,48,02,87,79,36,54,11
Giải đặc biệt
20941
Giải nhất
38050
Giải nhì
07952
Giải ba
99540 - 03808
Giải tư
07852 - 98485 - 28556 - 76317 - 80990 - 68823 - 22748
Giải năm
6202
Giải sáu
3487 - 2179 - 1936
Giải bẩy
954
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8
1 7
3
6
0 1 8
0 2 2 4 6

9
5 7
0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016

2 số cuối: 43,82,02,33,78,20,32,70,81,14,78,64,39,44,92,28,48,72
Giải đặc biệt
52043
Giải nhất
69582
Giải nhì
49202
Giải ba
61533 - 63778
Giải tư
83820 - 71232 - 70970 - 71181 - 60914 - 65378 - 77364
Giải năm
1639
Giải sáu
7644 - 1792 - 8128
Giải bẩy
648
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
4
0 8
2 3 9
3 4 8

4
0 2 8 8
1 2
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 22 tháng 11 năm 2016

2 số cuối: 85,79,53,93,74,02,55,27,65,03,99,65,50,97,71,47,70,59
Giải đặc biệt
95385
Giải nhất
56779
Giải nhì
39853
Giải ba
33393 - 72374
Giải tư
97102 - 18255 - 42327 - 78965 - 97303 - 72899 - 70965
Giải năm
3850
Giải sáu
5697 - 5771 - 1747
Giải bẩy
770
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3

7

7
0 3 5 9
5 5
0 1 4 9
5
3 7 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2016

2 số cuối: 61,58,32,92,69,71,13,20,29,44,04,81,20,89,31,55,20,18
Giải đặc biệt
02161
Giải nhất
55758
Giải nhì
52232
Giải ba
39192 - 71269
Giải tư
39571 - 49913 - 22220 - 13229 - 69244 - 71104 - 72181
Giải năm
7920
Giải sáu
8289 - 9631 - 7855
Giải bẩy
120
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
3 8
0 0 0 9
1 2
4
5 8
1 9
1
1 9
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2016

2 số cuối: 60,42,20,26,58,54,67,11,23,23,36,79,80,87,43,07,48,31
Giải đặc biệt
83560
Giải nhất
30642
Giải nhì
92220
Giải ba
09126 - 30858
Giải tư
17454 - 61567 - 84711 - 22823 - 99523 - 93736 - 71479
Giải năm
6680
Giải sáu
2187 - 2143 - 6607
Giải bẩy
048
Giải tám
31
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1
0 3 3 6
1 6
2 3 8
4 8
0 7
9
0 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 01 tháng 11 năm 2016

2 số cuối: 37,54,70,13,10,75,49,65,51,69,44,10,18,17,18,14,77,79
Giải đặc biệt
69537
Giải nhất
20254
Giải nhì
53870
Giải ba
38513 - 94310
Giải tư
55675 - 18049 - 78765 - 74251 - 03669 - 88044 - 26210
Giải năm
7418
Giải sáu
8717 - 9318 - 2814
Giải bẩy
077
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 3 4 7 8 8

7
4 9
1 4
5 9
0 5 7 9


Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 49,00,17,38,89,17,56,67,91,99,27,63,12,89,62,92,88,12
Giải đặc biệt
20949
Giải nhất
25400
Giải nhì
95517
Giải ba
88738 - 98889
Giải tư
45317 - 91456 - 76367 - 91691 - 75299 - 07527 - 85063
Giải năm
3612
Giải sáu
5789 - 1662 - 1092
Giải bẩy
088
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 2 7 7
7
8
9
6
2 3 7

8 9 9
1 2 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 80,11,64,91,51,96,64,25,66,97,40,22,52,82,58,36,47,49
Giải đặc biệt
19880
Giải nhất
82411
Giải nhì
86464
Giải ba
45191 - 91951
Giải tư
06896 - 78664 - 59225 - 10566 - 29697 - 05740 - 30122
Giải năm
1552
Giải sáu
5882 - 9558 - 5336
Giải bẩy
247
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
2 5
6
0 7 9
1 2 8
4 4 6

0 2
1 6 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 14,41,41,56,42,14,35,26,62,77,37,37,43,72,08,72,24,35
Giải đặc biệt
34814
Giải nhất
70641
Giải nhì
45341
Giải ba
10856 - 59242
Giải tư
02214 - 67735 - 83226 - 73362 - 94377 - 77237 - 11937
Giải năm
8943
Giải sáu
8972 - 9608 - 3072
Giải bẩy
024
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4 4
4 6
5 5 7 7
1 1 2 3
6
2
2 2 7


Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 92,46,41,71,96,47,62,61,80,75,69,13,25,19,64,45,65,05
Giải đặc biệt
32592
Giải nhất
00446
Giải nhì
46041
Giải ba
31871 - 30796
Giải tư
43647 - 47462 - 83961 - 68180 - 49375 - 17569 - 20113
Giải năm
5425
Giải sáu
0519 - 5064 - 3345
Giải bẩy
165
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 9
5

1 5 6 7

1 2 4 5 9
1 5
0
2 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 89,44,91,93,47,51,10,13,30,49,41,71,43,44,15,81,63,19
Giải đặc biệt
72789
Giải nhất
93944
Giải nhì
86591
Giải ba
11693 - 78947
Giải tư
32551 - 34010 - 06913 - 78530 - 98949 - 34441 - 21271
Giải năm
3343
Giải sáu
0144 - 3015 - 2681
Giải bẩy
263
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 5 9

0
1 3 4 4 7 9
1
3
1
1 9
1 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 26,32,12,97,70,50,66,32,83,81,43,14,17,24,73,93,17,32
Giải đặc biệt
31826
Giải nhất
17132
Giải nhì
43412
Giải ba
19497 - 66870
Giải tư
11650 - 69766 - 69932 - 24283 - 09981 - 15443 - 22014
Giải năm
9817
Giải sáu
5724 - 1873 - 1293
Giải bẩy
017
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4 7 7
4 6
2 2 2
3
0
6
0 3
1 3
3 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 04,78,55,37,35,16,91,73,08,73,97,97,13,60,73,76,80,22
Giải đặc biệt
48604
Giải nhất
97778
Giải nhì
96055
Giải ba
35137 - 07735
Giải tư
52816 - 68891 - 45273 - 43008 - 88273 - 34897 - 51497
Giải năm
3413
Giải sáu
2760 - 6973 - 3176
Giải bẩy
580
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
3 6
2
5 7

5
0
3 3 3 6 8
0
1 7 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 37,37,58,29,33,57,55,55,85,27,76,79,23,79,77,29,55,32
Giải đặc biệt
86337
Giải nhất
59637
Giải nhì
85858
Giải ba
40129 - 31833
Giải tư
11457 - 51655 - 89855 - 12285 - 53327 - 42876 - 04179
Giải năm
7023
Giải sáu
2779 - 2577 - 8829
Giải bẩy
855
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 7 9 9
2 3 7 7

5 5 5 7 8

6 7 9 9
5