User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Bình Định
Quảng Bình
Quảng trị
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Online Support
giaosudowel giaosudowel
xuantocdo2512 xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số DaklaK
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số DaklaK.
Soạn tin SMS: LKQ DLK gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 49,00,17,38,89,17,56,67,91,99,27,63,12,89,62,92,88,12
Giải đặc biệt
20949
Giải nhất
25400
Giải nhì
95517
Giải ba
88738 - 98889
Giải tư
45317 - 91456 - 76367 - 91691 - 75299 - 07527 - 85063
Giải năm
3612
Giải sáu
5789 - 1662 - 1092
Giải bẩy
088
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
2 2 7 7
7
8
9
6
2 3 7

8 9 9
1 2 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 80,11,64,91,51,96,64,25,66,97,40,22,52,82,58,36,47,49
Giải đặc biệt
19880
Giải nhất
82411
Giải nhì
86464
Giải ba
45191 - 91951
Giải tư
06896 - 78664 - 59225 - 10566 - 29697 - 05740 - 30122
Giải năm
1552
Giải sáu
5882 - 9558 - 5336
Giải bẩy
247
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
2 5
6
0 7 9
1 2 8
4 4 6

0 2
1 6 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 14,41,41,56,42,14,35,26,62,77,37,37,43,72,08,72,24,35
Giải đặc biệt
34814
Giải nhất
70641
Giải nhì
45341
Giải ba
10856 - 59242
Giải tư
02214 - 67735 - 83226 - 73362 - 94377 - 77237 - 11937
Giải năm
8943
Giải sáu
8972 - 9608 - 3072
Giải bẩy
024
Giải tám
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
4 4
4 6
5 5 7 7
1 1 2 3
6
2
2 2 7


Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2016

2 số cuối: 92,46,41,71,96,47,62,61,80,75,69,13,25,19,64,45,65,05
Giải đặc biệt
32592
Giải nhất
00446
Giải nhì
46041
Giải ba
31871 - 30796
Giải tư
43647 - 47462 - 83961 - 68180 - 49375 - 17569 - 20113
Giải năm
5425
Giải sáu
0519 - 5064 - 3345
Giải bẩy
165
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 9
5

1 5 6 7

1 2 4 5 9
1 5
0
2 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 89,44,91,93,47,51,10,13,30,49,41,71,43,44,15,81,63,19
Giải đặc biệt
72789
Giải nhất
93944
Giải nhì
86591
Giải ba
11693 - 78947
Giải tư
32551 - 34010 - 06913 - 78530 - 98949 - 34441 - 21271
Giải năm
3343
Giải sáu
0144 - 3015 - 2681
Giải bẩy
263
Giải tám
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 5 9

0
1 3 4 4 7 9
1
3
1
1 9
1 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 20 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 26,32,12,97,70,50,66,32,83,81,43,14,17,24,73,93,17,32
Giải đặc biệt
31826
Giải nhất
17132
Giải nhì
43412
Giải ba
19497 - 66870
Giải tư
11650 - 69766 - 69932 - 24283 - 09981 - 15443 - 22014
Giải năm
9817
Giải sáu
5724 - 1873 - 1293
Giải bẩy
017
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4 7 7
4 6
2 2 2
3
0
6
0 3
1 3
3 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 13 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 04,78,55,37,35,16,91,73,08,73,97,97,13,60,73,76,80,22
Giải đặc biệt
48604
Giải nhất
97778
Giải nhì
96055
Giải ba
35137 - 07735
Giải tư
52816 - 68891 - 45273 - 43008 - 88273 - 34897 - 51497
Giải năm
3413
Giải sáu
2760 - 6973 - 3176
Giải bẩy
580
Giải tám
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
3 6
2
5 7

5
0
3 3 3 6 8
0
1 7 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 06 tháng 09 năm 2016

2 số cuối: 37,37,58,29,33,57,55,55,85,27,76,79,23,79,77,29,55,32
Giải đặc biệt
86337
Giải nhất
59637
Giải nhì
85858
Giải ba
40129 - 31833
Giải tư
11457 - 51655 - 89855 - 12285 - 53327 - 42876 - 04179
Giải năm
7023
Giải sáu
2779 - 2577 - 8829
Giải bẩy
855
Giải tám
32
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


3 7 9 9
2 3 7 7

5 5 5 7 8

6 7 9 9
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 30 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 09,26,93,46,21,92,38,40,91,65,37,71,50,82,52,31,84,18
Giải đặc biệt
69809
Giải nhất
10926
Giải nhì
61993
Giải ba
49346 - 38621
Giải tư
60792 - 28438 - 72740 - 25791 - 44565 - 44737 - 86571
Giải năm
4850
Giải sáu
5482 - 7252 - 4031
Giải bẩy
284
Giải tám
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
8
1 6
1 7 8
0 6
0 2
5
1
2 4
1 2 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 23 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 18,76,67,82,79,60,13,10,79,38,87,42,97,79,65,48,75,29
Giải đặc biệt
85718
Giải nhất
68876
Giải nhì
94667
Giải ba
28782 - 32779
Giải tư
60660 - 89113 - 22110 - 59879 - 93638 - 49687 - 82342
Giải năm
1897
Giải sáu
4279 - 0465 - 2148
Giải bẩy
975
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 8
9
8
2 8

0 5 7
5 6 9 9 9
2 7
7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 16 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 29,33,36,56,84,82,49,51,86,56,96,56,69,95,94,95,58,12
Giải đặc biệt
30529
Giải nhất
65633
Giải nhì
97836
Giải ba
32856 - 95884
Giải tư
86682 - 47149 - 06151 - 49886 - 67156 - 80696 - 35256
Giải năm
0269
Giải sáu
9195 - 2094 - 1395
Giải bẩy
958
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2
9
3 6
9
1 6 6 6 8
9

2 4 6
4 5 5 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 09 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 10,45,71,24,56,66,04,67,77,03,54,95,95,64,28,47,61,33
Giải đặc biệt
91210
Giải nhất
71145
Giải nhì
07371
Giải ba
51724 - 58956
Giải tư
29566 - 07604 - 16967 - 21777 - 45803 - 55254 - 47095
Giải năm
7695
Giải sáu
9464 - 4028 - 5147
Giải bẩy
461
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4
0
4 8
3
5 7
4 6
1 4 6 7
1 7

5 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 02 tháng 08 năm 2016

2 số cuối: 37,40,69,59,68,20,67,83,93,90,05,19,47,38,28,43,42,50
Giải đặc biệt
82137
Giải nhất
33140
Giải nhì
77169
Giải ba
21259 - 10168
Giải tư
35720 - 02067 - 81983 - 57693 - 56490 - 39905 - 53119
Giải năm
3847
Giải sáu
1938 - 8928 - 7843
Giải bẩy
642
Giải tám
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
9
0 8
7 8
0 2 3 7
0 9
7 8 9

3
0 3

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 40,89,65,88,50,96,64,31,70,45,39,20,04,04,02,77,50,42
Giải đặc biệt
71640
Giải nhất
54489
Giải nhì
13165
Giải ba
08588 - 08150
Giải tư
10996 - 86364 - 60431 - 03270 - 39045 - 63439 - 39020
Giải năm
4404
Giải sáu
2504 - 6502 - 9977
Giải bẩy
750
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 4

0
1 9
0 2 5
0 0
4 5
0 7
8 9
6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 38,90,00,26,17,64,68,14,68,63,59,61,66,84,15,53,81,79
Giải đặc biệt
70238
Giải nhất
44090
Giải nhì
60200
Giải ba
11726 - 40517
Giải tư
75164 - 89668 - 93414 - 09868 - 08563 - 19859 - 05661
Giải năm
1966
Giải sáu
3684 - 6715 - 8253
Giải bẩy
881
Giải tám
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
4 5 7
6
8

3 9
1 3 4 6 8 8
9
1 4
0

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 10,08,10,37,53,68,36,30,41,08,74,72,31,14,20,53,15,74
Giải đặc biệt
96010
Giải nhất
68508
Giải nhì
71110
Giải ba
72537 - 47153
Giải tư
46568 - 24336 - 48530 - 04241 - 56808 - 95174 - 41572
Giải năm
2931
Giải sáu
9014 - 0820 - 2053
Giải bẩy
915
Giải tám
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8 8
0 0 4 5
0
0 1 6 7
1
3 3
8
2 4 4


Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 05 tháng 07 năm 2016

2 số cuối: 82,18,91,29,93,06,47,70,74,05,42,97,03,51,30,18,40,40
Giải đặc biệt
72282
Giải nhất
49018
Giải nhì
58691
Giải ba
46229 - 68193
Giải tư
19706 - 05147 - 22270 - 36774 - 52505 - 44642 - 11597
Giải năm
6603
Giải sáu
8251 - 4830 - 1218
Giải bẩy
140
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 6
8 8
9
0
0 0 2 7
1

0 4
2
1 3 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 28 tháng 06 năm 2016

2 số cuối: 91,18,03,02,09,71,42,47,94,30,44,95,42,61,76,21,48,63
Giải đặc biệt
88891
Giải nhất
77018
Giải nhì
87403
Giải ba
83802 - 31009
Giải tư
56071 - 09242 - 04847 - 47094 - 85330 - 93644 - 13195
Giải năm
1642
Giải sáu
9661 - 7676 - 2421
Giải bẩy
848
Giải tám
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 9
8
1
0
2 2 4 7 8

1 3
1 6

1 4 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 21 tháng 06 năm 2016

2 số cuối: 29,84,78,89,74,51,38,24,54,63,49,46,33,69,41,63,95,17
Giải đặc biệt
20029
Giải nhất
63684
Giải nhì
51378
Giải ba
73389 - 62174
Giải tư
44451 - 80538 - 16424 - 49754 - 00463 - 38249 - 83346
Giải năm
9433
Giải sáu
7169 - 2541 - 0563
Giải bẩy
295
Giải tám
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

7
4 9
3 8
1 6 9
1 4
3 3 9
4 8
4 9
5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 14 tháng 06 năm 2016

2 số cuối: 45,47,53,75,40,70,19,01,01,67,98,98,80,48,26,27,50,47
Giải đặc biệt
68745
Giải nhất
02647
Giải nhì
12853
Giải ba
34975 - 55040
Giải tư
62270 - 20419 - 89801 - 07201 - 44967 - 80798 - 59798
Giải năm
2280
Giải sáu
7348 - 7326 - 6427
Giải bẩy
350
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1
9
6 7

0 5 7 7 8
0 3
7
0 5
0
8 8

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 07 tháng 06 năm 2016

2 số cuối: 84,81,31,92,38,10,78,80,41,79,49,61,20,09,53,35,31,90
Giải đặc biệt
52484
Giải nhất
41381
Giải nhì
30231
Giải ba
62092 - 00738
Giải tư
75510 - 80178 - 31980 - 68341 - 94379 - 65849 - 88161
Giải năm
5020
Giải sáu
0309 - 7553 - 8035
Giải bẩy
131
Giải tám
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0
0
1 1 5 8
1 9
3
1
8 9
0 1 4
0 2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 31 tháng 05 năm 2016

2 số cuối: 82,18,08,35,69,06,38,47,83,53,86,81,27,15,24,57,00,68
Giải đặc biệt
15682
Giải nhất
05118
Giải nhì
79508
Giải ba
75335 - 47769
Giải tư
66706 - 31638 - 06147 - 17683 - 17953 - 07486 - 98181
Giải năm
4427
Giải sáu
5515 - 1724 - 7657
Giải bẩy
100
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6 8
5 8
4 7
5 8
7
3 7
8 9

1 2 3 6

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 24 tháng 05 năm 2016

2 số cuối: 20,24,46,92,80,82,09,67,74,62,14,73,69,09,13,57,45,13
Giải đặc biệt
41820
Giải nhất
55424
Giải nhì
94946
Giải ba
72092 - 64980
Giải tư
45382 - 67409 - 28767 - 53874 - 85862 - 29014 - 00873
Giải năm
6969
Giải sáu
0609 - 3313 - 5857
Giải bẩy
645
Giải tám
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9 9
3 3 4
0 4

5 6
7
2 7 9
3 4
0 2
2

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 17 tháng 05 năm 2016

2 số cuối: 76,66,98,49,98,38,56,70,99,54,76,80,29,10,47,96,26,12
Giải đặc biệt
84176
Giải nhất
64666
Giải nhì
83698
Giải ba
06249 - 89598
Giải tư
94038 - 28556 - 60070 - 51699 - 29354 - 36976 - 02480
Giải năm
9729
Giải sáu
8110 - 1647 - 4696
Giải bẩy
926
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2
6 9
8
7 9
4 6
6
0 6 6
0
6 8 8 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 10 tháng 05 năm 2016

2 số cuối: 63,67,89,07,44,95,19,54,20,63,42,81,13,45,62,92,67,10
Giải đặc biệt
91763
Giải nhất
71967
Giải nhì
76189
Giải ba
43507 - 00244
Giải tư
01995 - 13819 - 27054 - 65520 - 51063 - 54242 - 63781
Giải năm
6013
Giải sáu
2845 - 3062 - 5592
Giải bẩy
667
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 3 9
0

2 4 5
4
2 3 3 7 7

1 9
2 5

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 03 tháng 05 năm 2016

2 số cuối: 91,20,22,34,44,03,12,69,85,66,90,87,22,99,48,37,03,70
Giải đặc biệt
54091
Giải nhất
97820
Giải nhì
24722
Giải ba
51534 - 88444
Giải tư
99003 - 96912 - 49969 - 12385 - 19166 - 77090 - 56887
Giải năm
7922
Giải sáu
2699 - 6648 - 3837
Giải bẩy
403
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3
2
0 2 2
4 7
4 8

6 9
0
5 7
0 1 9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 26 tháng 04 năm 2016

2 số cuối: 14,04,39,00,78,53,44,76,87,87,60,81,35,52,19,35,46,72
Giải đặc biệt
25814
Giải nhất
31904
Giải nhì
35039
Giải ba
89900 - 55078
Giải tư
20953 - 71744 - 29776 - 17087 - 33687 - 18660 - 03881
Giải năm
5235
Giải sáu
4952 - 5319 - 3335
Giải bẩy
946
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4
4 9

5 5 9
4 6
2 3
0
2 6 8
1 7 7

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 19 tháng 04 năm 2016

2 số cuối: 67,87,41,62,06,43,99,89,48,57,03,86,75,53,77,61,80,41
Giải đặc biệt
41567
Giải nhất
67087
Giải nhì
31241
Giải ba
08062 - 49306
Giải tư
99143 - 43699 - 06989 - 34548 - 32657 - 05603 - 77686
Giải năm
5575
Giải sáu
9253 - 7377 - 9761
Giải bẩy
680
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 61 1 3 8
3 7
1 2 7
5 7
0 6 7 9
9

Kết quả xổ số DaklaK
Mở thưởng: Thứ ba ngày 12 tháng 04 năm 2016

2 số cuối: 87,78,13,31,53,01,05,30,84,35,76,59,28,08,50,49,03,49
Giải đặc biệt
55287
Giải nhất
66178
Giải nhì
29113
Giải ba
64231 - 02153
Giải tư
42401 - 34805 - 86130 - 00184 - 07535 - 67376 - 32759
Giải năm
3028
Giải sáu
7708 - 8350 - 5249
Giải bẩy
803
Giải tám
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 5 8
3
8
0 1 5
9 9
0 3 9

6 8
4 7