User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
DaklaK
Quảng Nam
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Khánh Hoà.
Soạn tin SMS: LKQ KH gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 95,49,80,35,79,72,60,65,90,58,11,10,76,92,00,98,37,91
Giải đặc biệt
855795
Giải nhất
99749
Giải nhì
14380
Giải ba
67335 - 66179
Giải tư
31172 - 63860 - 61465 - 61390 - 62358 - 89411 - 02210
Giải năm
8976
Giải sáu
5692 - 9900 - 9598
Giải bẩy
337
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
0 1

5 7
9
8
0 5
2 6 9
0
0 1 2 5 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 74,48,01,70,27,44,63,53,07,35,94,21,73,81,86,52,39,47
Giải đặc biệt
472774
Giải nhất
84548
Giải nhì
51301
Giải ba
72170 - 06327
Giải tư
48544 - 55763 - 42753 - 44507 - 94235 - 35994 - 30821
Giải năm
1473
Giải sáu
5481 - 2586 - 2052
Giải bẩy
039
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7

1 7
5 9
4 7 8
2 3
3
0 3 4
1 6
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 12 năm 2017

2 số cuối: 89,62,86,60,58,67,13,24,57,71,10,73,58,10,72,51,98,59
Giải đặc biệt
339589
Giải nhất
27862
Giải nhì
39286
Giải ba
51660 - 65058
Giải tư
35567 - 88413 - 34724 - 20057 - 04371 - 20210 - 82973
Giải năm
9558
Giải sáu
2210 - 2072 - 2551
Giải bẩy
798
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 3
4


1 7 8 8 9
0 2 7
1 2 3
6 9
8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 29 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 64,70,29,92,74,54,67,15,42,72,14,06,80,99,30,19,85,06
Giải đặc biệt
812464
Giải nhất
05770
Giải nhì
37829
Giải ba
60692 - 55174
Giải tư
54854 - 48367 - 96615 - 74042 - 06472 - 27314 - 16406
Giải năm
7580
Giải sáu
7599 - 5330 - 4319
Giải bẩy
085
Giải tám
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
4 5 9
9
0
2
4
4 7
0 2 4
0 5
2 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 79,11,22,97,23,74,82,99,51,53,09,00,93,23,16,31,17,88
Giải đặc biệt
222279
Giải nhất
27511
Giải nhì
16322
Giải ba
40897 - 24223
Giải tư
53674 - 50382 - 03599 - 10751 - 44953 - 45809 - 19500
Giải năm
5593
Giải sáu
0323 - 8216 - 3531
Giải bẩy
717
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
1 6 7
2 3 3
1

1 3

4 9
2 8
3 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 49,51,60,24,82,01,45,14,50,55,03,35,57,78,19,24,99,46
Giải đặc biệt
690149
Giải nhất
41051
Giải nhì
65660
Giải ba
35524 - 54582
Giải tư
94301 - 78345 - 51814 - 38550 - 03055 - 00003 - 46835
Giải năm
2757
Giải sáu
4778 - 3719 - 7224
Giải bẩy
599
Giải tám
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
4 9
4 4
5
5 6 9
0 1 5 7
0
8
2
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 48,45,15,92,78,12,25,95,75,45,50,66,72,96,05,78,66,11
Giải đặc biệt
557848
Giải nhất
64445
Giải nhì
37615
Giải ba
48792 - 48378
Giải tư
42312 - 33025 - 34995 - 67375 - 86645 - 51350 - 16366
Giải năm
6372
Giải sáu
3096 - 1605 - 3078
Giải bẩy
466
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 2 5
5

5 5 8
0
6 6
2 5 8 8

2 5 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 15 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 80,99,75,26,41,11,87,26,46,49,18,14,85,24,60,71,65,77
Giải đặc biệt
876480
Giải nhất
38699
Giải nhì
79675
Giải ba
77226 - 50441
Giải tư
85211 - 37087 - 22826 - 06246 - 71149 - 70218 - 10714
Giải năm
0485
Giải sáu
5624 - 8860 - 7471
Giải bẩy
665
Giải tám
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 4 8
4 6 6

1 6 9

0 5
1 5 7
0 5 7
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 43,83,46,49,82,84,90,42,38,61,45,15,37,57,66,37,99,84
Giải đặc biệt
394543
Giải nhất
17083
Giải nhì
59146
Giải ba
01849 - 74482
Giải tư
39484 - 41890 - 16542 - 77538 - 78761 - 54145 - 65515
Giải năm
4737
Giải sáu
3057 - 0766 - 5437
Giải bẩy
199
Giải tám
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5

7 7 8
2 3 5 6 9
7
1 6

2 3 4 4
0 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 08 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 83,13,22,74,68,31,10,50,57,44,83,58,71,37,96,37,60,40
Giải đặc biệt
624283
Giải nhất
66313
Giải nhì
18922
Giải ba
96274 - 54868
Giải tư
58131 - 27210 - 01950 - 64157 - 86344 - 29383 - 76958
Giải năm
3871
Giải sáu
4137 - 4896 - 7137
Giải bẩy
560
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3
2
1 7 7
0 4
0 7 8
0 8
1 4
3 3
6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 05 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 97,18,39,41,99,15,47,95,74,03,86,59,06,39,29,03,62,56
Giải đặc biệt
597697
Giải nhất
65818
Giải nhì
84039
Giải ba
02341 - 39199
Giải tư
91315 - 74047 - 93695 - 57274 - 42703 - 08086 - 63459
Giải năm
6306
Giải sáu
5839 - 5329 - 6503
Giải bẩy
662
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 6
5 8
9
9 9
1 7
6 9
2
4
6
5 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 01 tháng 11 năm 2017

2 số cuối: 80,01,99,92,96,94,20,70,63,13,77,00,81,89,69,14,26,62
Giải đặc biệt
857880
Giải nhất
38101
Giải nhì
22799
Giải ba
04992 - 10396
Giải tư
25094 - 09420 - 33870 - 62363 - 16313 - 40177 - 67700
Giải năm
3481
Giải sáu
0089 - 3969 - 4614
Giải bẩy
926
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1
3 4
0 62 3 9
0 7
0 1 9
2 4 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 99,94,99,24,04,54,56,33,01,49,95,97,06,97,57,06,51,64
Giải đặc biệt
555199
Giải nhất
46894
Giải nhì
11099
Giải ba
10924 - 39604
Giải tư
36154 - 85956 - 53233 - 22401 - 69449 - 97595 - 58197
Giải năm
6206
Giải sáu
2097 - 1557 - 7606
Giải bẩy
851
Giải tám
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 6

4
3
9
1 4 6 7
4


4 5 7 7 9 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 25 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 98,08,30,99,56,68,04,08,23,44,06,01,30,26,62,88,24,30
Giải đặc biệt
582898
Giải nhất
52208
Giải nhì
19030
Giải ba
43099 - 00256
Giải tư
50668 - 69704 - 93908 - 10623 - 77444 - 07606 - 26201
Giải năm
4130
Giải sáu
8526 - 5362 - 9488
Giải bẩy
124
Giải tám
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 6 8 8

3 4 6
0 0 0
4
6
2 8

8
8 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 15,12,59,22,02,59,69,24,60,19,27,32,31,69,38,12,19,91
Giải đặc biệt
186115
Giải nhất
40412
Giải nhì
01359
Giải ba
40422 - 21002
Giải tư
29159 - 06469 - 28224 - 34760 - 02919 - 81427 - 66332
Giải năm
7631
Giải sáu
4269 - 2938 - 7612
Giải bẩy
919
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 2 5 9 9
2 4 7
1 2 8

9 9
0 9 9


1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 29,34,80,63,07,57,80,10,99,19,33,71,53,84,80,73,80,40
Giải đặc biệt
950529
Giải nhất
10634
Giải nhì
06680
Giải ba
08163 - 98007
Giải tư
39357 - 90980 - 39810 - 22499 - 82519 - 22633 - 14371
Giải năm
9953
Giải sáu
9384 - 3980 - 2473
Giải bẩy
480
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 9
9
3 4
0
3 7
3
1 3
0 0 0 0 4
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 16,73,21,77,67,52,45,47,17,99,68,20,24,20,36,64,03,38
Giải đặc biệt
008216
Giải nhất
22773
Giải nhì
54221
Giải ba
48377 - 08567
Giải tư
37052 - 12245 - 24247 - 80217 - 12099 - 00268 - 92420
Giải năm
8424
Giải sáu
6920 - 9136 - 1264
Giải bẩy
303
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
6 7
0 0 1 4
6 8
5 7
2
4 7 8
3 7

9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 82,73,66,28,96,65,08,58,99,24,80,57,65,87,39,23,86,78
Giải đặc biệt
104182
Giải nhất
65473
Giải nhì
74166
Giải ba
63028 - 60296
Giải tư
69865 - 85608 - 00358 - 22799 - 52524 - 68680 - 78457
Giải năm
6565
Giải sáu
1987 - 1339 - 2923
Giải bẩy
786
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8

3 4 8
9

7 8
5 5 6
3 8
0 2 6 7
6 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 08 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 35,05,84,14,27,09,13,79,41,15,74,48,02,37,19,91,39,95
Giải đặc biệt
238235
Giải nhất
99405
Giải nhì
00784
Giải ba
55014 - 38527
Giải tư
15409 - 62913 - 56279 - 01941 - 92715 - 75874 - 58948
Giải năm
1502
Giải sáu
6837 - 1819 - 9391
Giải bẩy
539
Giải tám
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 9
3 4 5 9
7
5 7 9
1 8


4 9
4
1 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 04 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 92,99,07,15,30,22,97,66,69,29,07,11,43,85,64,35,61,57
Giải đặc biệt
884392
Giải nhất
08499
Giải nhì
99907
Giải ba
85415 - 11830
Giải tư
62522 - 85797 - 85066 - 29869 - 74929 - 59807 - 25011
Giải năm
6043
Giải sáu
5685 - 7564 - 8435
Giải bẩy
861
Giải tám
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
1 5
2 9
0 5
3
7
1 4 6 9

5
2 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 01 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 57,73,19,08,84,67,91,60,42,35,53,33,66,69,69,98,86,26
Giải đặc biệt
700857
Giải nhất
99773
Giải nhì
95319
Giải ba
64008 - 45184
Giải tư
46167 - 74791 - 13860 - 05842 - 15435 - 46453 - 67233
Giải năm
3966
Giải sáu
7169 - 0969 - 6098
Giải bẩy
486
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
9
6
3 5
2
3 7
0 6 7 9 9
3
4 6
1 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 27 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 38,35,68,40,03,51,77,00,84,00,35,70,02,43,76,19,71,80
Giải đặc biệt
036238
Giải nhất
92135
Giải nhì
23668
Giải ba
83640 - 12203
Giải tư
06251 - 29877 - 55800 - 79584 - 91600 - 82035 - 76970
Giải năm
8402
Giải sáu
9743 - 6876 - 6019
Giải bẩy
171
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 3
9

5 5 8
0 3
1
8
0 1 6 7
0 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 24 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 35,39,96,08,45,43,64,38,71,02,73,00,89,77,03,60,64,62
Giải đặc biệt
664735
Giải nhất
33939
Giải nhì
20396
Giải ba
38508 - 68445
Giải tư
52943 - 13864 - 99738 - 13171 - 91102 - 47173 - 22800
Giải năm
4089
Giải sáu
7077 - 3903 - 3360
Giải bẩy
764
Giải tám
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 8


5 8 9
3 5

0 2 4 4
1 3 7
9
6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 20 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 16,72,24,05,53,03,74,00,26,57,71,47,58,00,34,92,35,92
Giải đặc biệt
872716
Giải nhất
60672
Giải nhì
60724
Giải ba
54905 - 48453
Giải tư
72803 - 85974 - 94700 - 37326 - 12457 - 45471 - 84547
Giải năm
2258
Giải sáu
9100 - 5134 - 4892
Giải bẩy
935
Giải tám
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 5
6
4 6
4 5
7
3 7 8

1 2 4

2 2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 17 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 15,86,95,34,25,60,15,20,34,82,59,51,99,87,35,61,62,94
Giải đặc biệt
402415
Giải nhất
62486
Giải nhì
84995
Giải ba
35434 - 66725
Giải tư
59060 - 07315 - 37820 - 21134 - 40082 - 35759 - 66951
Giải năm
2299
Giải sáu
9987 - 5135 - 3261
Giải bẩy
162
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5
0 5
4 4 5

1 9
0 1 2

2 6 7
4 5 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 13 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 82,13,87,48,02,21,18,41,64,67,21,68,79,84,55,21,56,12
Giải đặc biệt
573882
Giải nhất
16613
Giải nhì
06087
Giải ba
68748 - 87202
Giải tư
60721 - 10318 - 51641 - 54964 - 44067 - 88521 - 24068
Giải năm
5979
Giải sáu
7784 - 1155 - 2221
Giải bẩy
256
Giải tám
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 3 8
1 1 1

1 8
5 6
4 7 8
9
2 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 10 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 70,94,70,85,94,37,27,99,30,95,31,76,67,67,87,02,39,47
Giải đặc biệt
998270
Giải nhất
69994
Giải nhì
34270
Giải ba
47485 - 55994
Giải tư
06637 - 72227 - 12499 - 62730 - 66895 - 99931 - 45876
Giải năm
2767
Giải sáu
3867 - 2787 - 6802
Giải bẩy
739
Giải tám
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2

7
0 1 7 9
7

7 7
0 0 6
5 7
4 4 5 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 06 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 95,02,40,98,87,00,97,87,77,32,16,94,25,35,58,03,57,09
Giải đặc biệt
589095
Giải nhất
81002
Giải nhì
38540
Giải ba
26898 - 01187
Giải tư
48100 - 67197 - 11987 - 11577 - 94432 - 30116 - 12894
Giải năm
1925
Giải sáu
6835 - 1058 - 4903
Giải bẩy
557
Giải tám
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 9
6
5
2 5
0
7 8

7
7 7
4 5 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 03 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 89,46,97,96,84,49,59,96,36,99,13,93,13,63,54,56,33,08
Giải đặc biệt
489489
Giải nhất
89446
Giải nhì
38797
Giải ba
54996 - 23184
Giải tư
78749 - 44659 - 24896 - 68536 - 39699 - 19413 - 72493
Giải năm
7013
Giải sáu
9563 - 5654 - 3756
Giải bẩy
633
Giải tám
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
3 3

3 6
6 9
4 6 9
3

4 9
3 6 6 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 30 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 23,06,63,50,49,94,53,94,53,74,32,73,25,22,63,21,49,16
Giải đặc biệt
993423
Giải nhất
29906
Giải nhì
47763
Giải ba
30950 - 12749
Giải tư
14994 - 91853 - 08994 - 52853 - 32674 - 33332 - 64773
Giải năm
0225
Giải sáu
2122 - 8963 - 3121
Giải bẩy
549
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6
6
1 2 3 5
2
9 9
0 3 3
3 3
3 4

4 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 27 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 39,64,76,11,40,35,90,67,66,64,16,84,06,01,09,53,82,28
Giải đặc biệt
576739
Giải nhất
66364
Giải nhì
76576
Giải ba
31911 - 34240
Giải tư
70535 - 17290 - 96967 - 72266 - 32364 - 12016 - 62584
Giải năm
2706
Giải sáu
9701 - 5509 - 9553
Giải bẩy
582
Giải tám
28
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 9
1 6
8
5 9
0
3
4 4 6 7
6
2 4
0

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 23 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 51,11,53,34,35,27,44,23,16,89,80,32,94,23,01,03,79,25
Giải đặc biệt
217051
Giải nhất
13811
Giải nhì
61053
Giải ba
71434 - 39235
Giải tư
39927 - 61244 - 23323 - 08416 - 24489 - 38480 - 27632
Giải năm
4294
Giải sáu
0023 - 8501 - 0103
Giải bẩy
379
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
1 6
3 3 5 7
2 4 5
4
1 3

9
0 9
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 20 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 18,67,23,28,39,67,39,31,55,24,25,14,27,89,25,57,94,03
Giải đặc biệt
851918
Giải nhất
71367
Giải nhì
15223
Giải ba
45928 - 17039
Giải tư
22567 - 93039 - 44031 - 23155 - 80524 - 80325 - 64114
Giải năm
7527
Giải sáu
3589 - 0225 - 1857
Giải bẩy
394
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
4 8
3 4 5 5 7 8
1 9 9

5 7
7 7

9
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 16 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 19,01,32,06,50,47,62,13,23,00,09,87,40,67,39,94,35,89
Giải đặc biệt
705819
Giải nhất
86701
Giải nhì
95832
Giải ba
82906 - 80750
Giải tư
15847 - 03462 - 52713 - 56323 - 69500 - 45009 - 31187
Giải năm
1140
Giải sáu
8067 - 6639 - 9194
Giải bẩy
735
Giải tám
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 6 9
3 9
3
2 5 9
0 7
0
2 7

7 9
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 13 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 43,69,08,56,57,66,52,76,05,37,10,22,32,05,76,81,28,70
Giải đặc biệt
499443
Giải nhất
42169
Giải nhì
13408
Giải ba
78656 - 18157
Giải tư
10866 - 07052 - 07676 - 79105 - 11837 - 37410 - 76222
Giải năm
0932
Giải sáu
6605 - 9576 - 3881
Giải bẩy
428
Giải tám
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 8
0
2 8
2 7
3
2 6 7
6 9
0 6 6
1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 09 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 70,50,56,67,49,40,40,50,58,33,73,83,74,41,89,72,13,91
Giải đặc biệt
820470
Giải nhất
89650
Giải nhì
60856
Giải ba
18067 - 00249
Giải tư
67440 - 10240 - 73850 - 14258 - 14033 - 76773 - 77383
Giải năm
8274
Giải sáu
7141 - 0289 - 5972
Giải bẩy
513
Giải tám
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3

3
0 0 1 9
0 0 6 8
7
0 2 3 4
3 9
1

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 06 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 65,63,81,32,61,37,28,84,00,19,75,52,19,73,54,42,32,85
Giải đặc biệt
385965
Giải nhất
20763
Giải nhì
29881
Giải ba
43932 - 87261
Giải tư
07437 - 17528 - 40984 - 23600 - 52719 - 53975 - 40852
Giải năm
7119
Giải sáu
4073 - 3954 - 1042
Giải bẩy
932
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
9 9
8
2 2 7
2
2 4
1 3 5
3 5
1 4 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 02 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 22,70,94,01,00,93,62,34,50,42,91,40,69,28,72,38,52,72
Giải đặc biệt
771622
Giải nhất
08670
Giải nhì
76394
Giải ba
95201 - 85100
Giải tư
37493 - 39862 - 23734 - 53050 - 36142 - 47291 - 90140
Giải năm
9469
Giải sáu
7328 - 5372 - 3738
Giải bẩy
352
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1

2 8
4 8
0 2
0 2
2 9
0 2 2

1 3 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 30 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 27,73,82,22,59,78,40,05,88,96,36,54,99,62,52,11,93,86
Giải đặc biệt
729127
Giải nhất
64573
Giải nhì
59282
Giải ba
81322 - 87659
Giải tư
02078 - 64140 - 83805 - 83388 - 66896 - 08636 - 81154
Giải năm
4499
Giải sáu
7762 - 0752 - 0511
Giải bẩy
593
Giải tám
86
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1
2 7
6
0
2 4 9
2
3 8
2 6 8
3 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 26 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 49,51,26,37,87,36,27,05,41,93,27,11,39,43,50,38,49,15
Giải đặc biệt
736649
Giải nhất
49351
Giải nhì
31326
Giải ba
18237 - 36487
Giải tư
71936 - 23827 - 51305 - 60941 - 42193 - 68527 - 55811
Giải năm
2639
Giải sáu
4843 - 6850 - 7538
Giải bẩy
649
Giải tám
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 5
6 7 7
6 7 8 9
1 3 9 9
0 1


7
3

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 23 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 22,29,45,39,37,89,96,67,68,41,81,92,09,50,48,59,07,80
Giải đặc biệt
627922
Giải nhất
35929
Giải nhì
63745
Giải ba
47039 - 14437
Giải tư
22389 - 57496 - 17067 - 56768 - 43941 - 39181 - 30492
Giải năm
8709
Giải sáu
0150 - 9548 - 8559
Giải bẩy
907
Giải tám
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9

2 9
7 9
1 5 8
0 9
7 8

0 1 9
2 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 19 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 66,36,24,08,61,06,94,87,15,71,44,62,31,50,44,50,09,16
Giải đặc biệt
328266
Giải nhất
09936
Giải nhì
04224
Giải ba
37208 - 78661
Giải tư
01406 - 65694 - 08187 - 94815 - 76771 - 39344 - 30662
Giải năm
3731
Giải sáu
4850 - 3644 - 5650
Giải bẩy
109
Giải tám
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 8 9
5 6
4
1 6
4 4
0 0
1 2 6
1
7
4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 16 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 68,92,57,39,17,07,60,97,12,85,84,27,12,46,30,75,28,26
Giải đặc biệt
080868
Giải nhất
59692
Giải nhì
81557
Giải ba
96939 - 26417
Giải tư
14707 - 00460 - 47297 - 44212 - 14685 - 20884 - 43227
Giải năm
1112
Giải sáu
5246 - 9030 - 6575
Giải bẩy
328
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2 2 7
6 7 8
0 9
6
7
0 8
5
4 5
2 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 12 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 62,18,96,99,13,84,43,53,39,21,94,39,38,41,24,18,17,88
Giải đặc biệt
136562
Giải nhất
26718
Giải nhì
64196
Giải ba
04099 - 59213
Giải tư
82484 - 69243 - 26053 - 03539 - 37221 - 62294 - 67739
Giải năm
8038
Giải sáu
2841 - 1524 - 9118
Giải bẩy
517
Giải tám
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

3 7 8 8
1 4
8 9 9
1 3
3
2

4 8
4 6 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 09 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 82,87,46,38,25,10,44,80,25,19,36,71,57,84,31,48,83,14
Giải đặc biệt
051582
Giải nhất
05687
Giải nhì
21846
Giải ba
51038 - 94525
Giải tư
77110 - 62544 - 20780 - 72425 - 56819 - 61036 - 23371
Giải năm
2657
Giải sáu
3784 - 4331 - 8148
Giải bẩy
583
Giải tám
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 4 9
5 5
1 6 8
4 6 8
7

1
0 2 3 4 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 05 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 84,11,44,47,21,83,58,51,77,25,22,72,95,31,72,05,14,40
Giải đặc biệt
720284
Giải nhất
85911
Giải nhì
59244
Giải ba
60347 - 18321
Giải tư
98883 - 20658 - 72951 - 50577 - 48825 - 48022 - 17372
Giải năm
5295
Giải sáu
8331 - 3372 - 2105
Giải bẩy
914
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 4
1 2 5
1
0 4 7
1 8

2 2 7
3 4
5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 87,72,77,78,52,59,66,23,92,06,66,00,35,27,75,65,47,38
Giải đặc biệt
484587
Giải nhất
74772
Giải nhì
31877
Giải ba
12678 - 85452
Giải tư
25059 - 34966 - 99123 - 45492 - 32306 - 00066 - 87000
Giải năm
8835
Giải sáu
3727 - 1975 - 7765
Giải bẩy
747
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6

3 7
5 8
7
2 9
5 6 6
2 5 7 8
7
2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 28 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 20,02,84,41,43,17,63,25,21,06,05,84,83,75,03,16,99,10
Giải đặc biệt
609220
Giải nhất
80002
Giải nhì
37084
Giải ba
85541 - 29643
Giải tư
16017 - 15263 - 21325 - 89021 - 61306 - 23205 - 48784
Giải năm
0783
Giải sáu
0975 - 0703 - 3816
Giải bẩy
099
Giải tám
10
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 5 6
0 6 7
0 1 5

1 3

3
5
3 4 4
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 25 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 10,12,20,38,12,99,94,59,82,38,54,76,78,61,15,38,11,23
Giải đặc biệt
445710
Giải nhất
71912
Giải nhì
82820
Giải ba
54638 - 21312
Giải tư
72699 - 61894 - 05059 - 74382 - 85538 - 39954 - 12676
Giải năm
5578
Giải sáu
2961 - 5815 - 4938
Giải bẩy
111
Giải tám
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 1 2 2 5
0 3
8 8 8

4 9
1
6 8
2
4 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 21 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 64,28,65,82,42,86,88,72,66,04,25,17,53,96,35,98,56,72
Giải đặc biệt
010864
Giải nhất
90028
Giải nhì
25765
Giải ba
20682 - 62342
Giải tư
73186 - 91788 - 04672 - 33966 - 06404 - 10625 - 24417
Giải năm
8953
Giải sáu
9096 - 0035 - 8998
Giải bẩy
356
Giải tám
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
7
5 8
5
2
3 6
4 5 6
2 2
2 6 8
6 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 18 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 27,78,62,57,04,86,20,74,92,96,06,80,56,00,08,37,17,43
Giải đặc biệt
957527
Giải nhất
15178
Giải nhì
60762
Giải ba
48557 - 21504
Giải tư
04186 - 04420 - 47574 - 99392 - 37096 - 42106 - 36780
Giải năm
9756
Giải sáu
9000 - 1608 - 6037
Giải bẩy
017
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 6 8
7
0 7
7
3
6 7
2
4 8
0 6
2 6

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 14 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 09,55,91,00,31,16,80,10,38,80,83,97,83,23,53,09,945,36
Giải đặc biệt
258096
Giải nhất
32855
Giải nhì
71791
Giải ba
06500 - 26531
Giải tư
78416 - 43580 - 67610 - 08238 - 53580 - 27383 - 88697
Giải năm
8183
Giải sáu
5723 - 3053 - 3309
Giải bẩy
945
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9 9
0 6
3
1 6 8

3 5


0 0 3 3
1 7 4

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 11 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 70,53,11,59,29,56,79,43,07,67,14,06,54,90,97,15,711,39
Giải đặc biệt
807704
Giải nhất
37453
Giải nhì
43911
Giải ba
08059 - 21629
Giải tư
11456 - 88979 - 78143 - 44507 - 48467 - 88014 - 10906
Giải năm
8554
Giải sáu
9690 - 1297 - 9215
Giải bẩy
711
Giải tám
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
1 4 5
9
9
3
3 4 6 9
7
0 9 1

0 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 07 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 31,23,93,35,48,53,99,97,79,10,78,70,37,64,85,05,267,42
Giải đặc biệt
432312
Giải nhất
46523
Giải nhì
81293
Giải ba
89635 - 73848
Giải tư
27353 - 52099 - 61397 - 21079 - 25910 - 27578 - 08870
Giải năm
5837
Giải sáu
3564 - 4385 - 1405
Giải bẩy
267
Giải tám
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0
3 6
1 5 7
2 8
3
4
0 8 9
5
3 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 04 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 78,49,24,88,95,95,93,97,40,93,78,64,13,24,14,92,038,59
Giải đặc biệt
594781
Giải nhất
97849
Giải nhì
62324
Giải ba
73788 - 24095
Giải tư
42795 - 11393 - 40397 - 10640 - 50893 - 26278 - 03264
Giải năm
9913
Giải sáu
5024 - 3814 - 2492
Giải bẩy
038
Giải tám
59
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
3 4
4 4

0 9
9
4
8 8
8
2 3 3 5 5 7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 31 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 06,28,91,13,34,27,19,41,67,86,75,21,15,92,36,01,690,76
Giải đặc biệt
485060
Giải nhất
81628
Giải nhì
90991
Giải ba
78813 - 86534
Giải tư
74327 - 26519 - 60241 - 85367 - 21386 - 17775 - 70921
Giải năm
0515
Giải sáu
8592 - 1036 - 8401
Giải bẩy
690
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6
3 5 9
1 7 8
4 6
1

7 9
5 6
6
1 2

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 28 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 56,31,37,95,61,35,09,72,66,48,69,04,04,32,03,78,90,41
Giải đặc biệt
802856
Giải nhất
02131
Giải nhì
32637
Giải ba
17995 - 89461
Giải tư
74535 - 12909 - 50772 - 69566 - 99048 - 52269 - 43704
Giải năm
8204
Giải sáu
6932 - 2403 - 8778
Giải bẩy
090
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 4 9


1 2 5 7
1 8
6
1 6 9
2 8

0 5

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 24 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 98,30,73,90,05,35,35,73,81,63,96,32,73,86,22,24,28,81
Giải đặc biệt
386098
Giải nhất
69630
Giải nhì
55173
Giải ba
23790 - 97505
Giải tư
86135 - 97835 - 99073 - 10181 - 75663 - 84096 - 56932
Giải năm
0573
Giải sáu
6286 - 8622 - 8224
Giải bẩy
028
Giải tám
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5

2 4 8
0 2 5 5


3
3 3 3
1 1 6
0 6 8

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Chủ nhật ngày 21 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 79,23,80,45,85,14,13,73,53,29,29,12,32,48,30,68,53,97
Giải đặc biệt
969479
Giải nhất
14523
Giải nhì
63480
Giải ba
73545 - 46385
Giải tư
38114 - 15513 - 22873 - 14353 - 10429 - 63929 - 95712
Giải năm
7432
Giải sáu
4248 - 4530 - 3968
Giải bẩy
553
Giải tám
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3 4
3 9 9
0 2
5 8
3 3
8
3 9
0 5
7

Kết quả xổ số Khánh Hoà
Mở thưởng: Thứ tư ngày 17 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 03,00,32,00,24,45,17,84,86,44,17,54,94,51,01,83,01,11
Giải đặc biệt
473003
Giải nhất
24000
Giải nhì
60232
Giải ba
36700 - 09924
Giải tư
35745 - 78217 - 08484 - 36786 - 09644 - 53717 - 93954
Giải năm
7994
Giải sáu
2251 - 5801 - 5183
Giải bẩy
101
Giải tám
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 1 1 3
1 7 7
4
2
4 5
1 4


3 4 6
4