User:
Pass:
Xổ số miền Trung hôm nay
Bình Định
Quảng Bình
Quảng trị
Xổ số Miền Trung
Soi cầu
Thống kê loto
Sổ kết quả Miền Trung
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
Sổ kết quả xổ số Ninh Thuận
Để nhận được kết quả xổ số chính xác và mới nhất của Xổ Số Ninh Thuận.
Soạn tin SMS: LKQ NT gửi tới 8177
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 210 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2009 đến nay

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 31,05,20,40,33,63,12,84,98,87,54,31,14,10,44,05,67,29
Giải đặc biệt
020031
Giải nhất
62105
Giải nhì
25120
Giải ba
00640 - 26333
Giải tư
34063 - 49812 - 73084 - 63198 - 43487 - 68154 - 17031
Giải năm
9914
Giải sáu
1510 - 9344 - 3805
Giải bẩy
567
Giải tám
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5
0 2 4
0 9
1 1 3
0 4
4
3 7

4 7
8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 06 tháng 10 năm 2017

2 số cuối: 65,07,21,39,71,05,47,12,07,09,19,32,26,85,89,40,50,61
Giải đặc biệt
164965
Giải nhất
64307
Giải nhì
42121
Giải ba
29839 - 36171
Giải tư
21705 - 29147 - 82212 - 55107 - 16109 - 89919 - 83832
Giải năm
4026
Giải sáu
2685 - 5289 - 8540
Giải bẩy
650
Giải tám
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 7 7 9
2 9
1 6
2 9
0 7
0
1 5
1
5 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 99,14,67,85,71,96,69,61,33,35,54,12,10,76,18,42,12,26
Giải đặc biệt
780699
Giải nhất
20614
Giải nhì
64167
Giải ba
01985 - 57471
Giải tư
67396 - 19469 - 62761 - 81633 - 41935 - 40454 - 09912
Giải năm
9910
Giải sáu
9576 - 7118 - 8142
Giải bẩy
512
Giải tám
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 2 4 8
6
3 5
2
4
1 7 9
1 6
5
6 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 66,15,82,46,75,51,33,49,10,77,68,76,07,33,14,44,79,78
Giải đặc biệt
636066
Giải nhất
95315
Giải nhì
63182
Giải ba
08546 - 28175
Giải tư
21951 - 43233 - 38849 - 54610 - 20277 - 60068 - 12076
Giải năm
4207
Giải sáu
3333 - 5014 - 3744
Giải bẩy
379
Giải tám
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
0 4 5

3 3
4 6 9
1
6 8
5 6 7 8 9
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 15 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 50,42,29,19,88,01,88,09,93,16,93,63,46,03,69,29,32,34
Giải đặc biệt
066250
Giải nhất
13442
Giải nhì
76329
Giải ba
74019 - 92388
Giải tư
07901 - 49288 - 55109 - 02693 - 42416 - 96393 - 98763
Giải năm
0946
Giải sáu
9003 - 1069 - 9829
Giải bẩy
432
Giải tám
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 9
6 9
9 9
2 4
2 6
0
3 9

8 8
3 3

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 08 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 22,87,99,10,63,26,55,25,39,19,30,34,92,31,54,15,10,45
Giải đặc biệt
321622
Giải nhất
08387
Giải nhì
70399
Giải ba
81510 - 75463
Giải tư
62926 - 51555 - 27625 - 67539 - 16319 - 59930 - 35634
Giải năm
9092
Giải sáu
4331 - 3354 - 8915
Giải bẩy
910
Giải tám
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 0 5 9
2 5 6
0 1 4 9
5
4 5
3

7
2 9

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 01 tháng 09 năm 2017

2 số cuối: 95,74,11,39,67,21,79,64,40,25,23,28,95,70,69,88,76,38
Giải đặc biệt
113395
Giải nhất
93074
Giải nhì
79711
Giải ba
52539 - 56867
Giải tư
77621 - 12579 - 16064 - 49140 - 70325 - 47523 - 14228
Giải năm
3795
Giải sáu
3370 - 9869 - 7788
Giải bẩy
276
Giải tám
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
1 3 5 8
8 9
0

4 7 9
0 4 6 9
8
5 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 25 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 12,86,11,67,52,42,60,97,97,63,79,39,97,26,60,61,07,71
Giải đặc biệt
219012
Giải nhất
07586
Giải nhì
41611
Giải ba
06567 - 22252
Giải tư
07842 - 68660 - 29897 - 86497 - 56663 - 19279 - 76739
Giải năm
7297
Giải sáu
2426 - 5060 - 2661
Giải bẩy
007
Giải tám
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 2
6
9
2
2
0 0 1 3 7
1 9
6
7 7 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 18 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 85,28,62,11,63,09,35,90,21,53,27,11,43,30,24,71,10,40
Giải đặc biệt
249385
Giải nhất
78828
Giải nhì
14162
Giải ba
82411 - 96163
Giải tư
27709 - 40835 - 01490 - 79521 - 57653 - 25227 - 88511
Giải năm
3843
Giải sáu
6430 - 8224 - 7471
Giải bẩy
510
Giải tám
40
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 1 1
1 4 7 8
0 5
0 3
3
2 3
1
5
0

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 11 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 57,30,93,88,51,82,35,24,76,22,26,76,04,37,05,78,40,67
Giải đặc biệt
784857
Giải nhất
64030
Giải nhì
75393
Giải ba
84888 - 45451
Giải tư
58182 - 76335 - 93524 - 89476 - 10222 - 01726 - 20676
Giải năm
8704
Giải sáu
6937 - 2105 - 0778
Giải bẩy
340
Giải tám
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5

2 4 6
0 5 7
0
1 7
7
6 6 8
2 8
3

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 04 tháng 08 năm 2017

2 số cuối: 09,42,45,28,74,15,11,42,55,65,53,98,52,84,81,17,42,76
Giải đặc biệt
964609
Giải nhất
33242
Giải nhì
75045
Giải ba
00028 - 96174
Giải tư
71015 - 62511 - 64342 - 30655 - 83665 - 75753 - 79398
Giải năm
4052
Giải sáu
1484 - 3481 - 2117
Giải bẩy
942
Giải tám
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
1 5 7
8

2 2 2 5
2 3 5
5
4 6
1 4
8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 94,32,14,48,04,03,38,08,88,29,58,11,73,66,29,81,51,36
Giải đặc biệt
194094
Giải nhất
01032
Giải nhì
52114
Giải ba
81848 - 63804
Giải tư
73003 - 78938 - 62508 - 29788 - 86429 - 30458 - 86611
Giải năm
9773
Giải sáu
9066 - 3829 - 9381
Giải bẩy
051
Giải tám
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 8
1 4
9 9
2 6 8
8
1 8
6
3
1 8
4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 21 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 08,59,35,51,15,32,34,95,88,39,48,23,18,85,69,15,88,94
Giải đặc biệt
617008
Giải nhất
05559
Giải nhì
57135
Giải ba
63351 - 64915
Giải tư
97132 - 54234 - 27395 - 66888 - 69139 - 59248 - 95323
Giải năm
5618
Giải sáu
8285 - 3569 - 6015
Giải bẩy
088
Giải tám
94
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
5 5 8
3
2 4 5 9
8
1 9
9

5 8 8
4 5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 42,05,24,60,52,13,37,95,98,74,51,19,56,92,46,52,23,43
Giải đặc biệt
897842
Giải nhất
17405
Giải nhì
28724
Giải ba
32560 - 79152
Giải tư
07113 - 59137 - 52595 - 75298 - 33874 - 06551 - 14219
Giải năm
3456
Giải sáu
3792 - 1146 - 8352
Giải bẩy
823
Giải tám
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
3 9
3 4
7
2 3 6
1 2 2 6
0
4

2 5 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 07 năm 2017

2 số cuối: 66,61,41,47,09,60,31,08,87,28,87,50,03,10,52,78,95,56
Giải đặc biệt
650366
Giải nhất
14661
Giải nhì
03141
Giải ba
52847 - 94809
Giải tư
51360 - 17531 - 64608 - 72787 - 13928 - 36387 - 28550
Giải năm
6803
Giải sáu
7710 - 2152 - 4378
Giải bẩy
595
Giải tám
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 8 9
0
8
1
1 7
0 2 6
0 1 6
8
7 7
5

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 30 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 25,90,05,11,53,79,85,71,74,63,62,10,14,54,61,01,66,25
Giải đặc biệt
054825
Giải nhất
06690
Giải nhì
51205
Giải ba
07311 - 35553
Giải tư
66479 - 69085 - 17271 - 71574 - 53363 - 47562 - 63610
Giải năm
5314
Giải sáu
1854 - 6061 - 8101
Giải bẩy
766
Giải tám
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 1 4
5 5


3 4
1 2 3 6
1 4 9
5
0

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 23 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 88,63,03,12,08,03,53,15,56,90,38,69,66,45,86,65,44,85
Giải đặc biệt
565488
Giải nhất
36863
Giải nhì
07403
Giải ba
31912 - 01308
Giải tư
07103 - 03153 - 14615 - 42156 - 89090 - 84038 - 23769
Giải năm
9666
Giải sáu
7645 - 3186 - 7665
Giải bẩy
944
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 8
2 5

8
4 5
3 6
3 5 6 9

5 6 8
0

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 16 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 98,14,37,06,20,15,89,89,80,02,38,60,90,76,27,60,356,41
Giải đặc biệt
737983
Giải nhất
74214
Giải nhì
04837
Giải ba
01706 - 40820
Giải tư
50215 - 58889 - 15789 - 55080 - 76902 - 10838 - 05060
Giải năm
3690
Giải sáu
0676 - 0127 - 2460
Giải bẩy
356
Giải tám
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6
4 5
0 7
7 8 5
1

0 0
6
0 9 9
0 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 09 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 76,44,40,44,21,25,50,32,00,19,72,45,36,30,31,15,928,03
Giải đặc biệt
754769
Giải nhất
20644
Giải nhì
52640
Giải ba
55744 - 60921
Giải tư
80325 - 46350 - 21032 - 92900 - 89019 - 46272 - 88845
Giải năm
5436
Giải sáu
8630 - 3631 - 2315
Giải bẩy
928
Giải tám
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3
5 9
1 5
0 1 2 6
0 4 4 5
0

2 6

2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 02 tháng 06 năm 2017

2 số cuối: 83,31,54,64,87,86,81,33,17,48,68,68,62,03,72,46,403,85
Giải đặc biệt
213839
Giải nhất
82031
Giải nhì
76054
Giải ba
12264 - 73887
Giải tư
69886 - 76981 - 26633 - 18517 - 55748 - 23868 - 23868
Giải năm
1962
Giải sáu
8603 - 4472 - 4746
Giải bẩy
403
Giải tám
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
7

1 3
6 8 0
4
2 4 8 8
2
1 3 5 6 7

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 26 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 27,41,92,95,09,31,41,41,87,43,96,02,52,92,84,05,45,05
Giải đặc biệt
925327
Giải nhất
84241
Giải nhì
35592
Giải ba
97995 - 27409
Giải tư
73831 - 55741 - 25441 - 88687 - 70543 - 52696 - 33802
Giải năm
0252
Giải sáu
0692 - 0684 - 5305
Giải bẩy
945
Giải tám
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 5 9

7
1
1 1 1 3 5
2


4 7
2 2 5 6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 19 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 71,98,29,52,84,53,26,32,37,52,36,51,58,11,38,63,96,65
Giải đặc biệt
762471
Giải nhất
45898
Giải nhì
31829
Giải ba
24752 - 17384
Giải tư
98953 - 11526 - 45132 - 58937 - 88252 - 56036 - 36751
Giải năm
3858
Giải sáu
2511 - 8638 - 1563
Giải bẩy
596
Giải tám
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
6 9
2 6 7 8

1 2 2 3 8
3 5
1
4
6 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 12 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 10,37,59,02,38,62,50,43,10,61,96,14,92,52,11,12,72,93
Giải đặc biệt
539810
Giải nhất
58237
Giải nhì
81259
Giải ba
77302 - 46638
Giải tư
87262 - 53750 - 53643 - 30010 - 53661 - 27096 - 26414
Giải năm
3192
Giải sáu
3352 - 8811 - 1712
Giải bẩy
672
Giải tám
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 0 1 2 4

7 8
3
0 2 9
1 2
2

2 3 6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 05 tháng 05 năm 2017

2 số cuối: 32,77,44,49,30,60,12,82,10,36,47,18,74,65,74,23,12,52
Giải đặc biệt
094332
Giải nhất
92477
Giải nhì
58844
Giải ba
62149 - 73330
Giải tư
78560 - 26212 - 57682 - 78810 - 15136 - 24747 - 85118
Giải năm
7674
Giải sáu
8765 - 9174 - 8423
Giải bẩy
412
Giải tám
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 2 2 8
3
0 2 6
4 7 9
2
0 5
4 4 7
2

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 61,72,50,81,74,92,43,53,11,05,64,21,75,92,86,84,94,83
Giải đặc biệt
555461
Giải nhất
77772
Giải nhì
81250
Giải ba
94881 - 08674
Giải tư
66392 - 87143 - 31353 - 07111 - 88705 - 35464 - 88521
Giải năm
1075
Giải sáu
0292 - 1086 - 6884
Giải bẩy
194
Giải tám
83
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1
1

3
0 3
1 4
2 4 5
1 3 4 6
2 2 4

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 14 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 24,06,25,83,68,54,98,73,83,73,77,66,26,08,44,07,737,27
Giải đặc biệt
023241
Giải nhất
20206
Giải nhì
97025
Giải ba
96083 - 76768
Giải tư
11254 - 28398 - 97973 - 74783 - 21173 - 85377 - 37466
Giải năm
9826
Giải sáu
8708 - 8344 - 3607
Giải bẩy
737
Giải tám
27
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 8

4 5 6 7

4
4
6 8
3 3 7 3
3 3
8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 07 tháng 04 năm 2017

2 số cuối: 34,32,40,74,83,46,45,58,53,72,20,88,77,67,67,11,305,33
Giải đặc biệt
518341
Giải nhất
15132
Giải nhì
20740
Giải ba
72774 - 02583
Giải tư
09946 - 07345 - 16958 - 36853 - 05272 - 04620 - 57988
Giải năm
9477
Giải sáu
0467 - 8867 - 9311
Giải bẩy
305
Giải tám
33
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1
0
2 3 4 0
0 5 6
3 8
7 7
2 4 7
3 8

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 31 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 19,51,49,41,43,26,07,07,31,87,28,42,96,75,48,32,55,68
Giải đặc biệt
16719
Giải nhất
12051
Giải nhì
44849
Giải ba
04741 - 10743
Giải tư
35426 - 96407 - 45507 - 56231 - 29087 - 26328 - 77542
Giải năm
4396
Giải sáu
4375 - 0048 - 7732
Giải bẩy
455
Giải tám
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 7
9
6 8
1 2
1 2 3 8 9
1 5
8
5
7
6

Kết quả xổ số Ninh Thuận
Mở thưởng: Thứ sáu ngày 24 tháng 03 năm 2017

2 số cuối: 37,39,13,00,58,32,28,71,28,90,38,96,47,75,87,34,40,37
Giải đặc biệt
77137
Giải nhất
48339
Giải nhì
06213
Giải ba
85600 - 64458
Giải tư
57532 - 12328 - 14971 - 65328 - 71990 - 19638 - 05796
Giải năm
7347
Giải sáu
1575 - 1287 - 4934
Giải bẩy
740
Giải tám
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
3
8 8
2 4 7 7 8 9
0 7
8

1 5
7
0 6