User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 31,38,32,25,82,74,30,43,83,99,74,71,83,77,52,26,64,63,34,97,31,50,81,70,53,66,72
Giải đặc biệt
59331
Giải nhất
32238
Giải nhì
14832
26425
Giải ba
06682
63474
90130
47243
12183
16199
Giải tư
1774
3671
1483
3777
Giải năm
0052
4426
8464
2663
8934
9697
Giải sáu
931
850
681
Giải bẩy
70
53
66
72
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít


5 6
0 1 1 2 4 8
3
0 2 3
3 4 6
0 1 2 4 4 7
1 2 3 3
7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 49,12,55,02,76,91,95,23,34,77,85,47,54,20,33,07,76,64,35,39,52,66,54,94,08,01,12
Giải đặc biệt
94549
Giải nhất
99112
Giải nhì
03355
24002
Giải ba
55076
30291
92795
32423
07634
73277
Giải tư
7085
3947
8154
5520
Giải năm
6933
2207
4776
0964
7735
8939
Giải sáu
452
566
654
Giải bẩy
94
08
01
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 7 8
2 2
0 3
3 4 5 9
7 9
2 4 4 5
4 6
6 6 7
5
1 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 04,83,09,36,83,10,36,95,94,45,71,18,92,76,59,66,81,77,30,72,72,62,80,30,71,51,23
Giải đặc biệt
49604
Giải nhất
38483
Giải nhì
21109
48036
Giải ba
26483
87910
20836
65495
13194
29745
Giải tư
7771
2018
5692
7376
Giải năm
8759
0366
8081
5577
9930
7672
Giải sáu
672
062
680
Giải bẩy
30
71
51
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
0 8
3
0 0 6 6
5
1 9
2 6
1 1 2 2 6 7
0 1 3 3
2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 37,37,22,40,25,64,52,74,22,49,24,69,78,21,42,93,97,83,98,15,74,41,25,64,94,47,92
Giải đặc biệt
15437
Giải nhất
25637
Giải nhì
84522
86940
Giải ba
83525
64464
63652
85374
05622
86749
Giải tư
2224
2969
4878
8821
Giải năm
4742
9493
2197
5783
5498
9915
Giải sáu
774
941
625
Giải bẩy
64
94
47
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5
1 2 2 4 5 5
7 7
0 1 2 7 9
2
4 4 9
4 4 8
3
2 3 4 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 96,67,27,26,76,92,98,01,63,29,62,33,46,77,96,86,93,01,45,20,15,84,94,95,07,91,21
Giải đặc biệt
20996
Giải nhất
77267
Giải nhì
45727
45526
Giải ba
01876
46792
95698
71101
56763
59529
Giải tư
8262
8333
3446
3077
Giải năm
9596
5086
9993
3501
5445
7220
Giải sáu
015
184
694
Giải bẩy
95
07
91
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 7
5
0 1 6 7 9
3
5 6

2 3 7
6 7
4 6
1 2 3 4 5 6 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 10 năm 2017
2 số cuối: 07,28,98,06,42,33,40,52,90,11,37,29,12,28,51,40,13,09,85,57,52,82,90,82,05,13,61
Giải đặc biệt
53707
Giải nhất
41428
Giải nhì
49298
27606
Giải ba
29042
80933
79440
17252
64890
13611
Giải tư
3137
0729
8512
0328
Giải năm
4351
3040
0013
4509
4385
3457
Giải sáu
452
182
790
Giải bẩy
82
05
13
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7 9
1 2 3 3
8 8 9
3 7
0 0 2
1 2 2 7
1

2 2 5
0 0 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 96,77,86,35,28,90,31,02,11,86,22,74,21,87,17,84,24,93,48,71,66,82,19,10,77,59,46
Giải đặc biệt
78296
Giải nhất
26877
Giải nhì
26486
34335
Giải ba
32928
81590
85731
24502
50911
43786
Giải tư
0122
6574
4021
6387
Giải năm
9217
2084
5824
0293
3248
3271
Giải sáu
066
682
619
Giải bẩy
10
77
59
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
0 1 7 9
1 2 4 8
1 5
6 8
9
6
1 4 7 7
2 4 6 6 7
0 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 39,54,36,27,68,10,64,11,35,09,09,04,42,93,67,93,92,96,30,71,97,74,85,67,46,06,99
Giải đặc biệt
91239
Giải nhất
99654
Giải nhì
96336
65727
Giải ba
74868
28110
78764
98511
34035
59409
Giải tư
9409
7504
5742
7393
Giải năm
3267
0293
2892
7396
1230
1171
Giải sáu
297
074
985
Giải bẩy
67
46
06
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 9 9
0 1
7
0 5 6 9
2 6
4
4 7 7 8
1 4
5
2 3 3 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 70,71,96,86,68,28,49,12,73,57,54,25,86,66,28,92,18,40,09,92,43,52,22,46,15,89,91
Giải đặc biệt
89470
Giải nhất
63771
Giải nhì
22096
87186
Giải ba
52868
57428
11649
32912
63473
57657
Giải tư
6954
0125
6186
7666
Giải năm
4128
2892
8818
5240
6209
5292
Giải sáu
243
852
522
Giải bẩy
46
15
89
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
2 5 8
2 5 8 8

0 3 6 9
2 4 7
6 8
0 1 3
6 6 9
1 2 2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 01,65,69,08,96,33,39,51,30,21,81,72,12,06,05,56,15,97,72,89,06,61,10,83,22,37,15
Giải đặc biệt
58601
Giải nhất
01065
Giải nhì
77469
39108
Giải ba
41696
30033
16039
02751
65330
24921
Giải tư
0681
3372
3812
0506
Giải năm
8605
6956
2015
2097
6372
5389
Giải sáu
106
461
410
Giải bẩy
83
22
37
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6 6 8
0 2 5 5
1 2
0 3 7 9

1 6
1 5 9
2 2
1 3 9
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 40,60,19,94,36,48,55,25,70,51,76,98,79,55,28,59,98,15,03,35,20,55,01,01,95,61,30
Giải đặc biệt
42140
Giải nhất
87660
Giải nhì
75019
31394
Giải ba
57036
27948
41855
77125
41070
98551
Giải tư
6876
9798
2679
6455
Giải năm
7428
5659
7198
7115
4903
7035
Giải sáu
620
955
201
Giải bẩy
01
95
61
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 3
5 9
0 5 8
0 5 6
0 8
1 5 5 5 9
0 1
0 6 9

4 5 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 19,95,18,83,81,51,81,31,18,88,08,15,26,07,97,72,07,98,28,14,45,04,16,41,36,90,85
Giải đặc biệt
08819
Giải nhất
89595
Giải nhì
99118
23483
Giải ba
15781
26951
87681
86531
37018
80488
Giải tư
3908
1715
3226
8207
Giải năm
7297
5472
1107
8398
6828
3814
Giải sáu
245
804
816
Giải bẩy
41
36
90
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 7 8
4 5 6 8 8 9
6 8
1 6
1 5
1

2
1 1 3 5 8
0 5 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 63,16,73,16,35,59,23,02,03,54,74,44,74,43,05,79,05,34,22,00,99,61,09,81,16,94,41
Giải đặc biệt
50363
Giải nhất
49916
Giải nhì
59073
81116
Giải ba
31235
17059
36623
31502
35803
75454
Giải tư
8474
0444
8074
6843
Giải năm
4205
3579
7905
9334
3722
8600
Giải sáu
799
161
409
Giải bẩy
81
16
94
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 5 5 9
6 6 6
2 3
4 5
1 3 4
4 9
1 3
3 4 4 9
1
4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 09 năm 2017
2 số cuối: 57,83,49,74,47,79,05,55,49,94,47,95,05,60,22,25,71,99,91,65,80,07,85,82,60,11,63
Giải đặc biệt
79857
Giải nhất
83183
Giải nhì
96149
28774
Giải ba
60147
42179
63805
32355
09949
74994
Giải tư
9047
4895
4905
8760
Giải năm
8122
9525
7671
7799
6191
3565
Giải sáu
180
807
385
Giải bẩy
82
60
11
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5 7
1
2 5

7 7 9 9
5 7
0 0 3 5
1 4 9
0 2 3 5
1 4 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 54,83,66,14,29,26,84,59,31,83,13,88,01,70,33,36,62,10,90,67,76,43,95,73,67,24,87
Giải đặc biệt
30454
Giải nhất
20083
Giải nhì
64766
53814
Giải ba
65629
76126
11284
69059
11331
53283
Giải tư
4213
2188
3901
8970
Giải năm
8633
9436
7062
4610
7990
6367
Giải sáu
676
343
995
Giải bẩy
73
67
24
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 3 4
4 6 9
1 3 6
3
4 9
2 6 7 7
0 3 6
3 3 4 7 8
0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 55,95,80,27,04,15,01,89,39,30,78,90,54,97,99,58,12,68,89,23,59,39,16,78,00,20,73
Giải đặc biệt
66755
Giải nhất
76295
Giải nhì
15080
92027
Giải ba
48004
47415
26901
88289
64439
02130
Giải tư
1578
4690
0454
2397
Giải năm
5299
2958
2112
4468
6589
2923
Giải sáu
459
139
416
Giải bẩy
78
00
20
73
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4
2 5 6
0 3 7
0 9 9

4 5 8 9
8
3 8 8
0 9 9
0 5 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 49,34,42,96,29,05,74,38,45,70,15,79,06,01,48,93,41,44,49,69,27,31,16,04,61,36,23
Giải đặc biệt
41949
Giải nhất
29634
Giải nhì
59142
09796
Giải ba
54129
35805
53674
54238
10045
02170
Giải tư
1615
3279
7306
3801
Giải năm
6448
7293
0841
1944
0549
4469
Giải sáu
527
331
016
Giải bẩy
04
61
36
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5 6
5 6
3 7 9
1 4 6 8
1 2 4 5 8 9 9

1 9
0 4 9

3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 81,32,30,34,30,28,90,03,21,97,04,07,36,27,54,98,87,20,83,06,34,07,03,57,00,83,15
Giải đặc biệt
80981
Giải nhất
41032
Giải nhì
79130
73834
Giải ba
70630
50828
08290
35103
01921
33497
Giải tư
6204
3807
0236
4627
Giải năm
1054
2598
3187
8320
1683
8206
Giải sáu
034
107
003
Giải bẩy
57
00
83
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 4 6 7 7
5
0 1 7 8
0 0 2 4 4 6

4 7


1 3 3 7
0 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 71,69,03,79,87,33,01,53,55,37,47,51,29,12,85,89,75,05,90,33,04,11,38,95,75,12,99
Giải đặc biệt
36271
Giải nhất
68069
Giải nhì
15403
91179
Giải ba
07887
24833
81101
03453
09655
10937
Giải tư
4947
1551
6829
8512
Giải năm
1485
0489
7275
8705
6790
4333
Giải sáu
904
011
138
Giải bẩy
95
75
12
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3 4 5
1 2 2
9
3 3 7 8
7
1 3 5
9
1 5 5 9
5 7 9
0 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 25,83,54,52,13,99,53,76,25,48,14,94,23,22,56,04,37,04,34,56,31,40,02,68,46,54,55
Giải đặc biệt
90225
Giải nhất
27883
Giải nhì
53954
54752
Giải ba
03813
03999
97953
18476
15725
07348
Giải tư
8514
0594
2923
6322
Giải năm
9356
6804
1937
9104
3434
5556
Giải sáu
431
340
402
Giải bẩy
68
46
54
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 4
3 4
2 3 5 5
1 4 7
0 6 8
2 3 4 4 5 6 6
8
6
3
4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 57,82,24,08,81,08,57,82,48,40,10,19,72,43,32,87,87,11,04,46,07,17,51,73,53,77,44
Giải đặc biệt
35757
Giải nhất
25582
Giải nhì
83124
24408
Giải ba
82081
32408
65857
50582
61448
67640
Giải tư
7910
7019
6972
8843
Giải năm
1732
2987
8087
0611
6404
0046
Giải sáu
307
717
551
Giải bẩy
73
53
77
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 8 8
0 1 7 9
4
2
0 3 4 6 8
1 3 7 7

2 3 7
1 2 2 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 23,59,13,35,63,10,61,92,67,37,45,66,68,96,35,90,95,45,07,70,65,33,50,00,57,35,60
Giải đặc biệt
07823
Giải nhất
99559
Giải nhì
15713
69135
Giải ba
18363
97910
38061
61992
88067
71737
Giải tư
0745
1866
9068
0096
Giải năm
0835
5490
2995
7045
7607
4570
Giải sáu
865
533
450
Giải bẩy
00
57
35
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
0 3
3
3 5 5 5 7
5 5
0 7 9
0 1 3 5 6 7 8
0

0 2 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 08 năm 2017
2 số cuối: 13,58,44,31,48,23,41,83,69,43,31,31,47,77,09,89,60,10,68,94,54,96,38,67,42,19,21
Giải đặc biệt
54613
Giải nhất
71358
Giải nhì
17544
12731
Giải ba
24248
54123
29441
87483
03069
56743
Giải tư
8831
6731
7947
3377
Giải năm
4409
1189
5360
2910
9568
2694
Giải sáu
054
696
238
Giải bẩy
67
42
19
21
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
0 3 9
1 3
1 1 1 8
1 2 3 4 7 8
4 8
0 7 8 9
7
3 9
4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 31 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 47,31,73,89,70,96,42,95,97,94,90,41,78,75,00,07,75,31,03,75,65,95,98,15,70,26,35
Giải đặc biệt
09747
Giải nhất
36131
Giải nhì
35273
66589
Giải ba
73470
25196
21742
62795
33397
67494
Giải tư
6690
3241
2678
2375
Giải năm
6100
1507
8075
5931
8503
0875
Giải sáu
665
295
798
Giải bẩy
15
70
26
35
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7
5
6
1 1 5
1 2 7

5
0 0 3 5 5 5 8
9
0 4 5 5 6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 33,42,18,89,16,22,59,47,03,85,60,69,42,84,02,74,20,35,53,87,53,64,92,47,72,82,29
Giải đặc biệt
77333
Giải nhất
49942
Giải nhì
14618
91289
Giải ba
93516
47122
01159
79247
06203
32985
Giải tư
5260
4869
7642
6584
Giải năm
5502
3974
6820
4835
1053
1787
Giải sáu
753
564
692
Giải bẩy
47
72
82
29
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
6 8
0 2 9
3 5
2 2 7 7
3 3 9
0 4 9
2 4
2 4 5 7 9
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 37,88,15,60,07,69,30,34,45,19,24,30,25,50,40,11,27,31,62,12,24,19,86,31,03,95,99
Giải đặc biệt
34037
Giải nhất
02388
Giải nhì
96715
07260
Giải ba
24707
30969
09930
46534
51945
85119
Giải tư
2124
6430
9125
8050
Giải năm
6140
3011
5927
9731
7562
9612
Giải sáu
624
419
986
Giải bẩy
31
03
95
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7
1 2 5 9 9
4 4 5 7
0 0 1 1 4 7
0 5
0
0 2 9

6 8
5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 33,14,78,42,74,51,67,05,89,65,74,67,70,36,11,91,21,51,37,94,55,24,19,34,56,28,64
Giải đặc biệt
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778
36442
Giải ba
37074
42451
75667
50505
39589
91165
Giải tư
7974
6867
6370
8936
Giải năm
5711
3691
0121
9851
5537
3494
Giải sáu
655
524
319
Giải bẩy
34
56
28
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 4 9
1 4 8
3 4 6 7
2
1 1 5 6
4 5 7 7
0 4 4 8
9
1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 88,74,12,12,60,92,20,32,46,51,85,11,37,93,70,39,99,93,13,16,87,94,36,01,13,11,22
Giải đặc biệt
05488
Giải nhất
51974
Giải nhì
38012
32512
Giải ba
04660
08192
34520
05332
02646
03551
Giải tư
6185
8511
9137
5493
Giải năm
8070
0239
9399
2093
0113
4016
Giải sáu
987
894
836
Giải bẩy
01
13
11
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 1 2 2 3 3 6
0 2
2 6 7 9
6
1
0
0 4
5 7 8
2 3 3 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 31,34,50,01,18,40,64,79,91,06,20,21,73,67,95,14,30,98,42,14,09,08,57,15,61,23,57
Giải đặc biệt
07831
Giải nhất
64234
Giải nhì
23950
87901
Giải ba
10218
12440
54564
72479
64391
42106
Giải tư
3720
9821
8673
5467
Giải năm
2095
8914
5730
4098
1442
2314
Giải sáu
609
708
157
Giải bẩy
15
61
23
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 6 8 9
4 4 5 8
0 1 3
0 1 4
0 2
0 7 7
1 4 7
3 9

1 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 47,42,36,73,53,40,97,83,46,89,78,19,01,31,96,60,96,84,20,16,15,46,63,04,85,51,18
Giải đặc biệt
32247
Giải nhất
44442
Giải nhì
45136
04973
Giải ba
84553
60540
57997
86083
33946
09789
Giải tư
7678
1919
8001
8331
Giải năm
0196
4360
2096
9884
6120
6316
Giải sáu
515
946
763
Giải bẩy
04
85
51
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4
5 6 8 9
0
1 6
0 2 6 6 7
1 3
0 3
3 8
3 4 5 9
6 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 82,28,63,98,91,24,85,26,95,74,68,95,79,54,80,78,19,60,20,29,41,72,45,94,88,73,19
Giải đặc biệt
88882
Giải nhất
55328
Giải nhì
21763
62698
Giải ba
93691
21124
69985
74626
37595
91974
Giải tư
6468
6595
9379
7754
Giải năm
4680
1178
1219
3060
1720
9429
Giải sáu
641
772
645
Giải bẩy
94
88
73
19
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

9 9
0 4 6 8 9

1 5
4
0 3 8
2 3 4 8 9
0 2 5 8
1 4 5 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 07 năm 2017
2 số cuối: 86,68,58,15,37,58,99,54,59,39,51,82,75,79,97,61,72,31,27,02,36,82,97,64,22,92,46
Giải đặc biệt
98586
Giải nhất
78768
Giải nhì
79258
98515
Giải ba
81937
79158
07499
76454
68559
34239
Giải tư
5951
3682
9175
7579
Giải năm
0797
6761
4672
2331
2427
6602
Giải sáu
136
182
197
Giải bẩy
64
22
92
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5
2 7
1 6 7 9
6
1 4 8 8 9
1 4 8
2 5 9
2 2 6
2 7 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 12,02,34,19,53,43,56,19,27,14,29,60,66,03,26,17,49,81,29,93,14,08,66,26,36,20,93
Giải đặc biệt
33512
Giải nhất
24902
Giải nhì
71034
24619
Giải ba
30353
56543
61856
93619
22827
21114
Giải tư
9529
9260
0466
4403
Giải năm
7626
6817
5749
7181
9929
9793
Giải sáu
714
808
166
Giải bẩy
26
36
20
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8
2 4 4 7 9 9
0 6 6 7 9 9
4 6
3 9
3 6
0 6 6

1
3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 27,40,35,77,49,20,41,15,62,49,54,82,69,95,15,84,59,91,86,28,32,36,18,54,41,64,52
Giải đặc biệt
70727
Giải nhất
90840
Giải nhì
23935
66577
Giải ba
74949
50020
36741
11415
32662
22149
Giải tư
9154
5182
0869
4695
Giải năm
6315
4884
9459
0791
7086
8928
Giải sáu
932
536
318
Giải bẩy
54
41
64
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

5 5 8
0 7 8
2 5 6
0 1 1 9 9
2 4 4 9
2 4 9
7
2 4 6
1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 78,34,93,50,28,08,96,93,59,72,36,18,64,04,21,81,72,88,88,07,51,38,91,70,69,09,49
Giải đặc biệt
98378
Giải nhất
73134
Giải nhì
25193
90750
Giải ba
40428
81108
29096
19893
15659
19772
Giải tư
8236
3218
1264
7504
Giải năm
4621
6981
1172
0988
5388
4107
Giải sáu
851
538
491
Giải bẩy
70
69
09
49
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 7 8 9
8
1 8
4 6 8
9
0 1 9
4 9
0 2 2 8
1 8 8
1 3 3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 24,83,78,85,80,51,19,62,03,56,83,21,68,48,04,15,12,10,16,66,73,88,02,39,86,28,66
Giải đặc biệt
83224
Giải nhất
63583
Giải nhì
33978
08885
Giải ba
99980
49251
36019
15262
79203
43756
Giải tư
7083
9021
0968
9948
Giải năm
0204
6815
6312
4210
2216
8766
Giải sáu
773
588
302
Giải bẩy
39
86
28
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4
0 2 5 6 9
1 4 8
9
8
1 6
2 6 6 8
3 8
0 3 3 5 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 71,62,25,64,10,03,75,95,85,43,82,45,15,25,84,06,59,83,50,90,96,66,43,25,12,84,79
Giải đặc biệt
38171
Giải nhất
86762
Giải nhì
67325
72464
Giải ba
33710
70003
52875
28995
26085
12643
Giải tư
9882
2645
8515
4325
Giải năm
1784
6006
4659
8983
0950
1190
Giải sáu
796
666
043
Giải bẩy
25
12
84
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6
0 2 5
5 5 5

3 3 5
0 9
2 4 6
1 5 9
2 3 4 4 5
0 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 55,31,84,45,96,89,45,62,21,74,48,32,82,32,41,52,76,23,01,83,23,86,91,75,87,73,46
Giải đặc biệt
83555
Giải nhất
71531
Giải nhì
24984
09245
Giải ba
83596
25089
80545
49662
02521
38074
Giải tư
1948
1032
0582
8432
Giải năm
1741
4052
4076
5823
7701
8683
Giải sáu
523
486
591
Giải bẩy
75
87
73
46
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1

1 3 3
1 2 2
1 5 5 6 8
2 5
2
3 4 5 6
2 3 4 6 7 9
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 87,81,18,13,22,11,93,81,47,54,75,93,58,64,40,30,46,73,41,61,85,73,67,74,17,94,76
Giải đặc biệt
29887
Giải nhất
94681
Giải nhì
33618
87113
Giải ba
95822
39311
36093
43181
28847
53854
Giải tư
9075
8393
8558
2164
Giải năm
7640
5730
1046
0573
4241
5061
Giải sáu
085
873
767
Giải bẩy
74
17
94
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 3 7 8
2
0
0 1 6 7
4 8
1 4 7
3 3 4 5 6
1 1 5 7
3 3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 20,41,10,05,78,78,49,88,07,33,65,50,76,06,89,98,25,83,85,62,75,18,54,35,97,85,71
Giải đặc biệt
86420
Giải nhất
75341
Giải nhì
47810
72805
Giải ba
19478
94678
05349
68688
14307
66833
Giải tư
0765
7350
2576
9806
Giải năm
9289
2998
6725
3883
0685
3462
Giải sáu
075
518
554
Giải bẩy
35
97
85
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7
0 8
0 5
3 5
1 9
0 4
2 5
1 5 6 8 8
3 5 5 8 9
7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2017
2 số cuối: 30,86,54,66,58,77,05,91,95,49,11,48,51,86,00,09,07,93,74,75,25,96,78,33,23,17,15
Giải đặc biệt
98130
Giải nhất
13986
Giải nhì
06154
56366
Giải ba
36558
68777
78805
08491
75795
80149
Giải tư
5011
5848
0751
8786
Giải năm
0400
8009
8507
8993
9774
0275
Giải sáu
825
696
678
Giải bẩy
33
23
17
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 7 9
1 5 7
3 5
0 3
8 9
1 4 8
6
4 5 7 8
6 6
1 3 5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 44,70,47,87,25,07,34,35,91,38,37,63,37,32,85,89,02,59,47,72,81,39,60,70,34,98,22
Giải đặc biệt
28444
Giải nhất
62970
Giải nhì
27747
83887
Giải ba
19825
09707
09934
84635
60991
42638
Giải tư
2237
8763
9737
1532
Giải năm
7985
5089
3502
4859
6547
4772
Giải sáu
481
839
460
Giải bẩy
70
34
98
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 7

2 5
2 4 4 5 7 7 8 9
4 7 7
9
0 3
0 0 2
1 5 7 9
1 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 69,26,12,48,76,52,82,84,07,93,09,38,29,83,77,89,82,37,81,46,50,69,52,41,78,87,96
Giải đặc biệt
20369
Giải nhất
12726
Giải nhì
24512
13248
Giải ba
93976
36952
96482
32584
49607
46493
Giải tư
8009
8438
4929
1383
Giải năm
2677
2389
3382
1437
5181
0146
Giải sáu
750
269
052
Giải bẩy
41
78
87
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 9
2
6 9
7 8
1 6 8
0 2 2
9 9
6 7 8
1 2 2 3 4 7 9
3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 52,54,46,44,62,80,18,46,96,29,16,28,02,25,45,38,66,78,58,15,31,63,33,27,62,19,30
Giải đặc biệt
82752
Giải nhất
81454
Giải nhì
63146
00144
Giải ba
93462
23280
01418
82746
76296
95429
Giải tư
1916
0828
9802
2425
Giải năm
4345
7138
6466
1878
1958
2515
Giải sáu
131
163
933
Giải bẩy
27
62
19
30
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
5 6 8 9
5 7 8 9
0 1 3 8
4 5 6 6
2 4 8
2 2 3 6
8
0
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 36,48,57,21,93,39,28,10,24,74,41,39,87,35,79,75,32,31,71,45,97,69,80,39,94,84,17
Giải đặc biệt
35236
Giải nhất
74548
Giải nhì
23357
83721
Giải ba
58993
12639
74328
76510
08724
97274
Giải tư
5541
7539
2487
5535
Giải năm
6979
2775
5332
7431
6271
4145
Giải sáu
697
869
680
Giải bẩy
39
94
84
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 7
1 4 8
1 2 5 6 9 9 9
1 5 8
7
9
1 4 5 9
0 4 7
3 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 49,86,52,72,32,40,44,05,36,06,96,55,94,31,71,24,07,90,89,55,58,83,22,29,62,49,44
Giải đặc biệt
95749
Giải nhất
95386
Giải nhì
35952
86272
Giải ba
89532
68740
01644
82305
19536
58706
Giải tư
3896
6955
1594
1131
Giải năm
9571
2424
2107
2990
7389
1255
Giải sáu
258
483
322
Giải bẩy
29
62
49
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 7

2 4 9
1 2 6
0 4 4 9 9
2 5 5 8
2
1 2
3 6 9
0 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 61,70,31,85,26,21,28,95,25,37,71,44,18,77,80,26,71,38,79,11,01,99,99,25,58,43,64
Giải đặc biệt
16161
Giải nhất
39870
Giải nhì
68431
67685
Giải ba
48526
29521
16628
42795
50325
87337
Giải tư
1571
3844
5718
2477
Giải năm
2680
3726
0071
1438
2579
7711
Giải sáu
801
799
099
Giải bẩy
25
58
43
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 8
1 5 5 6 6 8
1 7 8
3 4
8
1 4
0 1 1 7 9
0 5
5 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 10,72,93,50,54,03,08,68,22,19,08,76,81,04,08,81,27,29,19,81,90,73,03,18,67,32,04
Giải đặc biệt
51610
Giải nhất
76472
Giải nhì
85193
08050
Giải ba
90454
70403
65508
91268
38922
23919
Giải tư
7808
7176
4981
0904
Giải năm
0408
8181
5827
5529
3419
0681
Giải sáu
890
973
503
Giải bẩy
18
67
32
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 4 4 8 8 8
0 8 9 9
2 7 9
2

0 4
7 8
2 3 6
1 1 1
0 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 74,53,19,11,87,55,65,45,50,65,88,56,19,31,22,91,66,31,87,34,32,58,41,26,11,99,88
Giải đặc biệt
18574
Giải nhất
29053
Giải nhì
82319
02911
Giải ba
45087
19155
25765
99345
59650
45365
Giải tư
1588
7256
4019
8931
Giải năm
6022
0891
7066
6131
2487
3234
Giải sáu
632
958
041
Giải bẩy
26
11
99
88
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 1 9 9
2 6
1 1 2 4
1 5
0 3 5 6 8
5 5 6
4
7 7 8 8
1 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 05 năm 2017
2 số cuối: 65,08,34,38,40,63,76,07,38,28,76,38,06,36,48,83,69,30,50,03,57,46,60,96,38,57,37
Giải đặc biệt
61365
Giải nhất
56408
Giải nhì
66434
93438
Giải ba
68340
78763
16176
95507
98038
55528
Giải tư
7176
1338
4906
7836
Giải năm
7848
7383
3169
0830
6150
4703
Giải sáu
157
846
460
Giải bẩy
96
38
57
37
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7 8

8
0 4 6 7 8 8 8 8
0 6 8
0 7 7
0 3 5 9
6 6
3
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 04 năm 2017
2 số cuối: 63,95,03,26,95,53,18,96,50,42,57,79,63,09,25,62,73,47,93,64,26,26,37,98,53,61,41
Giải đặc biệt
24363
Giải nhất
37495
Giải nhì
39103
59626
Giải ba
55295
51653
34318
17096
10350
10442
Giải tư
6957
2679
6363
8909
Giải năm
8125
0762
7373
8747
6293
0864
Giải sáu
526
726
837
Giải bẩy
98
53
61
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 9
8
5 6 6 6
7
1 2 7
0 3 3 7
1 2 3 3 4
3 9

3 5 5 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 04 năm 2017
2 số cuối: 84,95,22,23,14,29,84,19,86,02,72,65,93,26,41,30,17,20,15,68,19,42,10,36,32,31,09
Giải đặc biệt
80384
Giải nhất
94795
Giải nhì
39622
41123
Giải ba
19014
80429
62284
88419
41086
30802
Giải tư
7872
4165
3593
5526
Giải năm
6141
1630
7617
7320
4815
3968
Giải sáu
319
842
110
Giải bẩy
36
32
31
09
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
0 4 5 7 9 9
0 2 3 6 9
0 1 2 6
1 2

5 8
2
4 4 6
3 5