User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 08 năm 2018
2 số cuối: 87,00,53,89,45,48,60,71,66,54,57,61,20,87,67,67,24,47,76,51,88,55,64,69,28,20,89
Giải đặc biệt
89187
Giải nhất
67700
Giải nhì
08153
74389
Giải ba
00345
99448
40860
44671
06666
23254
Giải tư
2957
6261
5720
4487
Giải năm
5367
4867
6224
4747
5676
5151
Giải sáu
488
955
564
Giải bẩy
69
28
20
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0

0 0 4 8

5 7 8
1 3 4 5 7
0 1 4 6 7 7 9
1 6
7 7 8 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 08 năm 2018
2 số cuối: 49,06,26,37,25,47,95,84,54,83,29,65,24,86,96,02,42,81,01,16,84,12,01,00,02,67,38
Giải đặc biệt
62149
Giải nhất
81906
Giải nhì
01726
77637
Giải ba
67925
18847
99895
73784
16954
31583
Giải tư
3729
4465
1824
3786
Giải năm
2496
3302
2442
8681
2901
2516
Giải sáu
784
912
501
Giải bẩy
00
02
67
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 1 2 2 6
2 6
4 5 6 9
7 8
2 7 9
4
5 7

1 3 4 4 6
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 08 năm 2018
2 số cuối: 17,25,85,25,37,31,77,82,01,83,44,69,52,63,69,88,95,29,12,12,56,16,57,76,86,18,68
Giải đặc biệt
47717
Giải nhất
74225
Giải nhì
30885
73525
Giải ba
27937
63431
56177
85882
38901
30283
Giải tư
5544
0669
0152
3563
Giải năm
2969
3788
9395
6829
8712
6012
Giải sáu
856
716
057
Giải bẩy
76
86
18
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
2 2 6 7 8
5 5 9
1 7
4
2 6 7
3 8 9 9
6 7
2 3 5 6 8
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 08 năm 2018
2 số cuối: 14,33,75,72,31,18,93,37,44,27,94,57,40,17,27,58,14,53,83,91,01,19,99,65,88,32,98
Giải đặc biệt
84214
Giải nhất
48733
Giải nhì
53775
08672
Giải ba
39931
79718
83393
71437
14244
28127
Giải tư
2594
1857
4840
5917
Giải năm
5627
7458
1214
3853
1083
7991
Giải sáu
701
319
399
Giải bẩy
65
88
32
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
4 4 7 8 9
7 7
1 2 3 7
0 4
3 7 8
5
2 5
3 8
1 3 4 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 08 năm 2018
2 số cuối: 38,02,86,88,63,22,88,99,96,34,73,97,56,86,67,90,69,68,08,44,44,40,86,34,67,20,89
Giải đặc biệt
25638
Giải nhất
36202
Giải nhì
86786
74188
Giải ba
69163
75122
23688
80399
19096
23834
Giải tư
4173
7897
1656
6186
Giải năm
6267
1090
0769
3468
6508
6544
Giải sáu
644
640
786
Giải bẩy
34
67
20
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 8

0 2
4 4 8
0 4 4
6
3 7 7 8 9
3
6 6 6 8 8 9
0 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 72,06,84,05,06,41,97,80,22,35,92,97,54,43,87,85,83,38,46,22,24,51,98,81,43,44,90
Giải đặc biệt
19672
Giải nhất
28906
Giải nhì
78784
92305
Giải ba
66006
50641
61297
48080
80822
22435
Giải tư
5692
1697
7254
2443
Giải năm
2487
8885
4083
7838
2546
7922
Giải sáu
624
751
598
Giải bẩy
81
43
44
90
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6

2 2 4
5 8
1 3 3 4 6
1 4

2
0 1 3 4 5 7
0 2 7 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 56,15,11,95,32,19,58,73,60,18,26,78,71,54,32,60,59,49,96,22,05,85,81,09,20,28,50
Giải đặc biệt
59356
Giải nhất
54715
Giải nhì
81111
59595
Giải ba
95632
17719
42858
83473
62660
25918
Giải tư
9526
4178
5671
2054
Giải năm
2632
1060
5359
4249
6596
1922
Giải sáu
305
685
581
Giải bẩy
09
20
28
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
1 5 8 9
0 2 6 8
2 2
9
0 4 6 8 9
0 0
1 3 8
1 5
5 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 86,64,54,68,29,14,10,09,56,27,72,23,54,27,02,76,95,25,44,83,76,03,90,58,27,49,50
Giải đặc biệt
95786
Giải nhất
50864
Giải nhì
62554
03768
Giải ba
81229
58614
15410
81309
85056
22727
Giải tư
3072
9623
8454
1227
Giải năm
0902
1476
0195
8925
1744
2483
Giải sáu
576
903
890
Giải bẩy
58
27
49
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 9
0 4
3 5 7 7 7 9

4 9
0 4 4 6 8
4 8
2 6 6
3 6
0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 17,88,51,07,07,24,76,29,09,41,06,07,64,62,96,29,97,28,15,74,45,18,35,07,86,15,89
Giải đặc biệt
15817
Giải nhất
47188
Giải nhì
74251
32807
Giải ba
19107
49924
19676
45029
09409
03641
Giải tư
4706
0207
8564
9262
Giải năm
7596
3229
0697
1928
6015
7274
Giải sáu
645
318
335
Giải bẩy
07
86
15
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7 7 7 7 9
5 5 7 8
4 8 9 9
5
1 5
1
2 4
4 6
6 8 9
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 71,26,18,57,97,66,42,25,96,72,86,71,90,34,29,33,71,84,38,03,60,41,35,40,70,06,07
Giải đặc biệt
44371
Giải nhất
38326
Giải nhì
10518
38657
Giải ba
38697
47666
68942
18825
29296
54572
Giải tư
5586
0171
0290
4334
Giải năm
9029
7133
1571
7084
9038
1203
Giải sáu
060
041
335
Giải bẩy
40
70
06
07
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 6 7
8
5 6 9
3 4 5 8
0 1 2
7
0 6
0 1 1 1 2
4 6
0 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 65,33,74,42,50,21,93,08,77,07,53,78,01,08,62,83,19,27,16,98,39,10,82,36,27,60,91
Giải đặc biệt
09965
Giải nhất
77633
Giải nhì
77574
43142
Giải ba
52150
11721
86093
70908
22577
97607
Giải tư
7953
4278
0301
7208
Giải năm
9262
2683
9619
6127
7616
6598
Giải sáu
839
310
082
Giải bẩy
36
27
60
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7 8 8
0 6 9
1 7 7
3 6 9
2
0 3
0 2 5
4 7 8
2 3
1 3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 45,00,40,39,31,23,80,67,17,39,65,72,34,95,04,40,73,29,69,05,50,57,71,93,65,63,48
Giải đặc biệt
19845
Giải nhất
69900
Giải nhì
28840
83539
Giải ba
08931
27123
16980
19967
30417
36739
Giải tư
0265
2172
4034
8695
Giải năm
8604
5540
1373
8129
2469
8205
Giải sáu
050
357
571
Giải bẩy
93
65
63
48
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 5
7
3 9
1 4 9 9
0 0 5 8
0 7
3 5 5 7 9
1 2 3
0
3 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 95,08,83,53,46,88,21,14,68,98,58,97,22,40,29,71,99,15,04,28,80,02,28,36,68,44,18
Giải đặc biệt
92295
Giải nhất
80208
Giải nhì
26383
03453
Giải ba
09646
16688
17921
04814
21668
23198
Giải tư
1158
7397
8122
6340
Giải năm
0229
0271
6499
0715
9104
9528
Giải sáu
480
802
928
Giải bẩy
36
68
44
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 8
4 5 8
1 2 8 8 9
6
0 4 6
3 8
8 8
1
0 3 8
5 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 07 năm 2018
2 số cuối: 87,02,94,18,98,27,33,41,63,79,32,52,47,94,90,14,71,40,45,22,56,84,73,74,12,57,68
Giải đặc biệt
23587
Giải nhất
78302
Giải nhì
01894
49918
Giải ba
93998
78527
63833
39241
11863
73179
Giải tư
3832
7552
4747
9894
Giải năm
0690
6514
9771
3340
9445
7222
Giải sáu
556
584
473
Giải bẩy
74
12
57
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
2 4 8
2 7
2 3
0 1 5 7
2 6 7
3 8
1 3 4 9
4 7
0 4 4 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 94,03,17,99,04,30,16,70,72,14,30,30,80,50,63,31,91,49,73,11,02,53,31,75,34,10,81
Giải đặc biệt
51594
Giải nhất
59303
Giải nhì
01017
47499
Giải ba
65604
97330
33816
44270
67372
15714
Giải tư
7930
3330
9480
1750
Giải năm
6163
7431
7991
3249
6973
6511
Giải sáu
702
353
131
Giải bẩy
75
34
10
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4
0 1 4 6 7

0 0 0 1 1 4
9
0 3
3
0 2 3 5
0 1
1 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 83,34,64,59,81,90,56,66,71,31,88,02,27,13,92,25,59,40,17,72,79,63,39,53,93,04,43
Giải đặc biệt
01883
Giải nhất
29234
Giải nhì
29864
58259
Giải ba
75481
58890
99556
40466
80271
02631
Giải tư
4288
5102
2827
0213
Giải năm
9692
8225
2759
5740
5817
3472
Giải sáu
279
863
739
Giải bẩy
53
93
04
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
3 7
5 7
1 4 9
0 3
3 6 9 9
3 4 6
1 2 9
1 3 8
0 2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 97,00,36,07,26,58,78,99,56,77,63,72,60,52,85,61,96,20,86,78,73,86,03,72,46,68,56
Giải đặc biệt
57997
Giải nhất
17000
Giải nhì
68636
22107
Giải ba
49826
32658
76478
62499
94156
09477
Giải tư
3063
1872
2760
1652
Giải năm
0985
0061
4296
2820
4586
5378
Giải sáu
773
386
403
Giải bẩy
72
46
68
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 7

0 6
6
6
2 6 6 8
0 1 3 8
2 2 3 7 8 8
5 6 6
6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 33,97,04,49,49,84,37,47,01,24,80,96,93,24,91,73,81,99,51,70,01,69,40,34,88,53,68
Giải đặc biệt
86133
Giải nhất
56697
Giải nhì
41104
06349
Giải ba
28749
27284
04137
37947
41001
78224
Giải tư
1780
7596
4593
5824
Giải năm
1391
2673
8181
7399
3851
4870
Giải sáu
501
069
440
Giải bẩy
34
88
53
68
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 4

4 4
3 4 7
0 7 9 9
1 3
8 9
0 3
0 1 4 8
1 3 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 43,57,10,30,43,95,34,84,24,04,01,25,44,04,18,72,15,65,71,80,66,56,13,76,90,02,50
Giải đặc biệt
54343
Giải nhất
72457
Giải nhì
87110
31630
Giải ba
90243
62895
08534
13384
18724
51904
Giải tư
5601
4125
0044
5704
Giải năm
9218
9272
9215
7165
6071
8780
Giải sáu
266
356
613
Giải bẩy
76
90
02
50
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 4
0 3 5 8
4 5
0 4
3 3 4
0 6 7
5 6
1 2 6
0 4
0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 54,56,98,18,60,97,52,67,89,28,47,91,34,21,23,83,72,65,51,49,31,94,58,25,36,79,99
Giải đặc biệt
35854
Giải nhất
55456
Giải nhì
36398
06618
Giải ba
95560
37997
57252
85867
76489
23428
Giải tư
2647
7091
5434
6921
Giải năm
3923
5383
2172
3765
9151
9349
Giải sáu
431
894
058
Giải bẩy
25
36
79
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
1 3 5 8
1 4 6
7 9
1 2 4 6 8
0 5 7
2 9
3 9
1 4 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 82,66,30,40,77,14,95,49,89,65,03,18,38,52,84,21,78,89,74,70,59,29,02,64,25,88,12
Giải đặc biệt
45882
Giải nhất
14666
Giải nhì
25630
57640
Giải ba
86077
56814
46595
45249
47089
49865
Giải tư
7003
2518
9838
5952
Giải năm
5084
0321
9578
6689
2774
7870
Giải sáu
759
029
302
Giải bẩy
64
25
88
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3
2 4 8
1 5 9
0 8
0 9
2 9
4 5 6
0 4 7 8
2 4 8 9 9
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 06 năm 2018
2 số cuối: 83,21,52,40,80,08,04,88,31,88,92,76,20,93,63,72,11,31,60,88,67,86,73,10,38,65,42
Giải đặc biệt
68083
Giải nhất
83321
Giải nhì
19752
31140
Giải ba
76580
74508
16504
51988
65231
31388
Giải tư
4992
3476
1420
3993
Giải năm
3563
7372
4211
6331
4560
4388
Giải sáu
567
486
673
Giải bẩy
10
38
65
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
0 1
0 1
1 1 8
0 2
2
0 3 5 7
2 3 6
0 3 6 8 8 8
2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 54,91,86,30,05,98,24,82,12,47,68,70,67,12,36,61,37,49,85,21,11,90,25,38,69,24,54
Giải đặc biệt
93554
Giải nhất
26591
Giải nhì
49386
21230
Giải ba
42605
19398
46224
26882
80612
60747
Giải tư
8868
1570
7367
9312
Giải năm
8036
5561
1637
0249
2985
7321
Giải sáu
411
990
425
Giải bẩy
38
69
24
54
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 2 2
1 4 4 5
0 6 7 8
7 9
4 4
1 7 8 9
0
2 5 6
0 1 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 38,80,23,67,62,21,19,64,97,73,54,84,97,62,91,01,91,52,68,06,28,05,71,23,10,86,61
Giải đặc biệt
44938
Giải nhất
04780
Giải nhì
80423
36967
Giải ba
41762
41421
50819
65964
18197
67973
Giải tư
4754
5184
9197
4162
Giải năm
4191
3901
6791
2752
4568
2106
Giải sáu
628
205
271
Giải bẩy
23
10
86
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6
0 9
1 3 3 8
8

2 4
1 2 2 4 7 8
1 3
0 4 6
1 1 7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 76,49,83,18,99,52,01,38,85,41,65,82,48,74,91,42,92,09,31,46,27,46,76,53,43,54,52
Giải đặc biệt
42876
Giải nhất
19449
Giải nhì
26883
48018
Giải ba
95699
48052
93001
58938
02285
66341
Giải tư
1565
5482
8448
0774
Giải năm
8791
8042
0992
3709
9431
0546
Giải sáu
327
146
876
Giải bẩy
53
43
54
52
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 9
8
7
1 8
1 2 3 6 6 8 9
2 2 3 4
5
4 6 6
2 3 5
1 2 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 11,16,17,01,95,24,58,90,10,25,69,64,21,32,20,64,47,71,58,32,62,64,19,12,23,49,41
Giải đặc biệt
06511
Giải nhất
43116
Giải nhì
05917
85701
Giải ba
30295
66724
14858
75890
97210
39425
Giải tư
0869
0764
7121
9932
Giải năm
6820
4764
4347
7471
5158
4332
Giải sáu
162
164
819
Giải bẩy
12
23
49
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
0 1 2 6 7 9
0 1 3 4 5
2 2
1 7 9
8 8
2 4 4 4 9
1

0 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 23,74,45,20,11,74,34,07,92,15,24,00,39,11,18,48,45,84,80,14,41,27,30,46,52,21,63
Giải đặc biệt
87623
Giải nhất
27274
Giải nhì
73945
99720
Giải ba
85511
64674
03534
20707
59092
11215
Giải tư
1824
6000
2839
4511
Giải năm
4318
5448
6845
6684
3980
9614
Giải sáu
941
427
930
Giải bẩy
46
52
21
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
1 1 4 5 8
0 1 3 4 7
0 4 9
1 5 5 6 8
2
3
4 4
0 4
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 45,75,39,01,58,56,86,55,75,13,68,56,32,85,40,99,22,93,85,74,61,84,88,16,31,76,95
Giải đặc biệt
41345
Giải nhất
19075
Giải nhì
67639
10201
Giải ba
01958
05656
54286
07355
59675
09313
Giải tư
0968
1656
8232
2085
Giải năm
9040
5799
2122
5493
7585
8074
Giải sáu
361
184
488
Giải bẩy
16
31
76
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
3 6
2
1 2 9
0 5
5 6 6 8
1 8
4 5 5 6
4 5 5 6 8
3 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 10,68,84,30,06,24,28,31,87,99,21,44,95,89,87,38,18,22,43,56,99,91,33,18,66,11,06
Giải đặc biệt
69710
Giải nhất
79168
Giải nhì
67684
91730
Giải ba
43106
78424
89428
75531
32287
50899
Giải tư
5121
4144
8395
7589
Giải năm
9087
5738
2318
6322
6843
3556
Giải sáu
499
191
433
Giải bẩy
18
66
11
06
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6
0 1 8 8
1 2 4 8
0 1 3 8
3 4
6
6 8

4 7 7 9
1 5 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 64,22,63,88,82,53,14,96,26,60,55,14,06,57,62,53,61,68,47,25,91,61,26,77,64,16,00
Giải đặc biệt
85664
Giải nhất
41522
Giải nhì
20463
40688
Giải ba
05782
88253
92514
15596
84926
64660
Giải tư
5855
6014
8906
8057
Giải năm
0962
4653
6361
3368
1747
5325
Giải sáu
191
761
926
Giải bẩy
77
64
16
00
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
4 4 6
2 5 6 6

7
3 3 5 7
0 1 1 2 3 4 4 8
7
2 8
1 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 05 năm 2018
2 số cuối: 02,64,78,31,60,37,89,74,66,88,79,16,22,30,02,25,04,89,42,48,84,00,46,41,60,16,67
Giải đặc biệt
74902
Giải nhất
22464
Giải nhì
06978
84431
Giải ba
29760
07937
17689
88974
29966
44388
Giải tư
7179
8516
2222
8930
Giải năm
4402
8725
0704
5589
6542
1648
Giải sáu
584
700
946
Giải bẩy
41
60
16
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 2 4
6 6
2 5
0 1 7
1 2 6 8

0 0 4 6 7
4 8 9
4 8 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 14,10,78,71,36,68,71,67,57,15,70,22,55,77,01,49,05,69,93,46,76,46,15,27,73,74,04
Giải đặc biệt
45514
Giải nhất
64810
Giải nhì
82078
43271
Giải ba
23236
03468
94171
81467
12857
60215
Giải tư
4570
9222
7755
6177
Giải năm
7701
7949
7705
4769
0293
8246
Giải sáu
676
546
915
Giải bẩy
27
73
74
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 5
0 4 5 5
2 7
6
6 6 9
5 7
7 8 9
0 1 1 3 4 6 7 8

3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 86,99,76,23,29,25,63,66,23,11,12,51,94,25,46,12,68,67,33,29,13,54,55,32,22,57,96
Giải đặc biệt
92986
Giải nhất
94699
Giải nhì
99876
61323
Giải ba
70029
24325
27063
12466
22223
96411
Giải tư
9012
8051
3394
4525
Giải năm
8846
3012
2768
2667
6533
7729
Giải sáu
413
854
555
Giải bẩy
32
22
57
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

1 2 2 3
2 3 3 5 5 9 9
2 3
6
1 4 5 7
3 6 7 8
6
6
4 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 69,91,40,80,28,25,29,20,18,74,81,85,73,48,63,45,32,73,67,46,77,16,71,99,63,27,77
Giải đặc biệt
32369
Giải nhất
97691
Giải nhì
89240
07680
Giải ba
06628
05025
94129
65720
45518
75574
Giải tư
2181
4185
4973
9648
Giải năm
5963
0945
9232
8473
9767
7146
Giải sáu
677
816
271
Giải bẩy
99
63
27
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

6 8
0 5 7 8 9
2
0 5 6 8

3 3 7 9
1 3 3 4 7 7
0 1 5
1 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 80,76,85,13,44,79,65,58,45,62,63,12,40,34,35,83,87,96,33,92,90,54,13,70,31,41,23
Giải đặc biệt
34580
Giải nhất
02976
Giải nhì
59985
50213
Giải ba
66144
93179
90465
76458
14945
96862
Giải tư
8663
1412
6540
6534
Giải năm
4235
6783
4787
4496
8033
9992
Giải sáu
290
154
813
Giải bẩy
70
31
41
23
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 3 3
3
1 3 4 5
0 1 4 5
4 8
2 3 5
0 6 9
0 3 5 7
0 2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 46,58,66,21,20,18,87,77,57,79,65,53,02,40,57,76,55,44,85,41,31,38,39,92,01,91,22
Giải đặc biệt
20546
Giải nhất
98458
Giải nhì
67766
78121
Giải ba
15420
71118
58387
05877
09757
46879
Giải tư
6865
9753
6602
2440
Giải năm
3357
9476
9255
6944
9185
3541
Giải sáu
831
638
639
Giải bẩy
92
01
91
22
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
8
0 1 2
1 8 9
0 1 4 6
3 5 7 7 8
5 6
6 7 9
5 7
1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 18,99,46,10,37,72,15,53,51,15,31,36,44,10,42,76,86,67,43,61,56,76,32,50,08,73,16
Giải đặc biệt
70118
Giải nhất
79399
Giải nhì
30346
14110
Giải ba
46837
87872
12615
09853
89951
89315
Giải tư
0331
5336
6044
0810
Giải năm
3742
5176
8986
8167
3543
5461
Giải sáu
356
676
232
Giải bẩy
50
08
73
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 0 5 5 6 8

1 2 6 7
2 3 4 6
0 1 3 6
1 7
2 3 6 6
6
9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 23,10,40,14,82,39,50,87,86,02,12,68,29,29,89,01,36,43,81,28,21,41,15,54,57,42,85
Giải đặc biệt
97323
Giải nhất
28210
Giải nhì
79740
11614
Giải ba
64782
94139
02750
86187
01886
26902
Giải tư
0812
4868
0529
7629
Giải năm
6089
1001
6236
6743
9481
1528
Giải sáu
121
541
115
Giải bẩy
54
57
42
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2
0 2 4 5
1 3 8 9 9
6 9
0 1 2 3
0 4 7
8

1 2 5 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 94,41,00,10,10,67,07,28,84,82,46,46,13,00,50,97,64,77,18,82,35,33,55,64,67,65,58
Giải đặc biệt
37294
Giải nhất
18441
Giải nhì
34500
50110
Giải ba
52810
45767
07407
91528
61584
66582
Giải tư
8746
9746
0913
6900
Giải năm
4650
9897
5864
8577
7718
6082
Giải sáu
935
433
855
Giải bẩy
64
67
65
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 7
0 0 3 8
8
3 5
1 6 6
0 5 8
4 4 5 7 7
7
2 2 4
4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 04 năm 2018
2 số cuối: 12,79,83,45,49,85,04,61,82,10,45,55,76,95,68,74,43,40,13,74,41,19,99,37,10,56,42
Giải đặc biệt
19012
Giải nhất
66979
Giải nhì
66283
59645
Giải ba
80549
79685
85104
14261
20182
12310
Giải tư
2145
4555
5076
8695
Giải năm
9468
8874
2843
1640
7513
2174
Giải sáu
241
219
499
Giải bẩy
37
10
56
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
0 0 2 3 9

7
0 1 2 3 5 5 9
5 6
1 8
4 4 6 9
2 3 5
5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 68,00,42,80,44,47,44,76,08,69,88,58,13,50,44,35,65,90,93,67,83,62,35,00,98,38,03
Giải đặc biệt
46168
Giải nhất
35100
Giải nhì
45442
42480
Giải ba
59444
14247
49844
40976
69608
87369
Giải tư
5588
2058
0613
8750
Giải năm
6544
4735
2565
6190
1993
0367
Giải sáu
883
262
435
Giải bẩy
00
98
38
03
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 3 8
3

5 5 8
2 4 4 4 7
0 8
2 5 7 8 9
6
0 3 8
0 3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 23,11,55,85,37,09,64,36,49,46,79,28,79,70,26,11,97,27,50,96,69,81,03,62,55,04,69
Giải đặc biệt
07223
Giải nhất
61711
Giải nhì
46855
95485
Giải ba
73737
84609
41964
12536
62049
18346
Giải tư
3979
5828
3379
9170
Giải năm
9326
2811
8997
8427
1850
8596
Giải sáu
869
181
503
Giải bẩy
62
55
04
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 4 9
1 1
3 6 7 8
6 7
6 9
0 5 5
2 4 9 9
0 9 9
1 5
6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 39,85,98,34,00,00,88,23,95,80,34,74,78,73,30,20,06,47,71,94,78,41,25,16,81,71,82
Giải đặc biệt
29539
Giải nhất
92285
Giải nhì
36698
32134
Giải ba
25800
62200
92988
89923
96095
31680
Giải tư
0834
2474
5278
0473
Giải năm
2230
3020
9906
1647
4871
1894
Giải sáu
178
641
625
Giải bẩy
16
81
71
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 6
6
0 3 5
0 4 4 9
1 7


1 1 3 4 8 8
0 1 2 5 8
4 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 94,18,13,24,15,43,79,19,96,25,27,84,42,78,10,18,81,93,86,33,92,37,40,85,83,62,47
Giải đặc biệt
08294
Giải nhất
53318
Giải nhì
67613
47624
Giải ba
45715
36443
53579
13119
63396
64525
Giải tư
5127
4584
1142
5678
Giải năm
5610
4718
4781
5593
7986
9633
Giải sáu
692
037
840
Giải bẩy
85
83
62
47
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

0 3 5 8 8 9
4 5 7
3 7
0 2 3 7

2
8 9
1 3 4 5 6
2 3 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 16,06,98,05,80,14,43,08,20,86,42,81,52,97,31,07,47,37,39,56,06,65,06,27,12,86,71
Giải đặc biệt
46416
Giải nhất
27906
Giải nhì
36998
31805
Giải ba
01280
05914
35543
94308
02920
83986
Giải tư
2642
7281
7152
5097
Giải năm
2431
9007
6147
0437
6339
7056
Giải sáu
506
865
806
Giải bẩy
27
12
86
71
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 6 6 6 7 8
2 4 6
0 7
1 7 9
2 3 7
2 6
5
1
0 1 6 6
7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 77,81,67,67,89,76,18,87,14,75,50,34,91,47,61,30,17,36,39,88,83,26,52,41,90,56,44
Giải đặc biệt
17577
Giải nhất
34681
Giải nhì
23167
18067
Giải ba
17989
06776
51618
85587
55314
71375
Giải tư
6750
8634
3091
8847
Giải năm
8961
3530
2117
4336
9339
0488
Giải sáu
683
526
152
Giải bẩy
41
90
56
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

4 7 8
6
0 4 6 9
1 4 7
0 2 6
1 7 7
5 6 7
1 3 7 8 9
0 1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 98,37,34,52,57,05,23,14,00,85,06,34,70,14,29,58,15,19,83,14,29,18,75,58,41,75,24
Giải đặc biệt
00998
Giải nhất
37937
Giải nhì
69634
98952
Giải ba
16057
77205
25923
53414
40600
22385
Giải tư
1106
5934
9070
7414
Giải năm
5229
3858
8615
6419
2183
5014
Giải sáu
829
218
375
Giải bẩy
58
41
75
24
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6
4 4 4 5 8 9
3 4 9 9
4 4 7
1
2 7 8 8

0 5 5
3 5
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 65,60,26,52,60,96,58,66,01,72,19,79,79,26,47,89,27,50,75,11,96,98,48,70,56,96,57
Giải đặc biệt
98565
Giải nhất
40560
Giải nhì
13926
55752
Giải ba
00960
43996
77458
55866
96201
48172
Giải tư
9519
9179
7579
3626
Giải năm
3947
8889
5427
7650
4775
4811
Giải sáu
096
998
548
Giải bẩy
70
56
96
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 9
6 6 7

7 8
0 2 6 7 8
0 0 5 6
0 2 5 9 9
9
6 6 6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 03 năm 2018
2 số cuối: 28,00,94,12,15,15,60,82,68,43,99,29,57,04,26,44,73,54,35,83,24,09,59,24,99,91,12
Giải đặc biệt
94228
Giải nhất
65600
Giải nhì
73694
73812
Giải ba
55015
58515
05560
36882
89568
13143
Giải tư
0799
7129
1657
8504
Giải năm
8526
6144
0473
2154
1135
7883
Giải sáu
924
809
559
Giải bẩy
24
99
91
12
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 4 9
2 2 5 5
4 4 6 8 9
5
3 4
4 7 9
0 8
3
2 3
1 4 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 39,94,81,89,50,83,17,44,47,40,02,39,31,28,41,29,41,32,42,18,24,02,93,20,04,54,60
Giải đặc biệt
50039
Giải nhất
30294
Giải nhì
04781
85789
Giải ba
85950
93983
00317
79744
92747
20940
Giải tư
1802
1239
0431
6228
Giải năm
0641
2329
3741
6732
1942
6318
Giải sáu
124
702
193
Giải bẩy
20
04
54
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 4
7 8
0 4 8 9
1 2 9 9
0 1 1 2 4 7
0 4
0

1 3 9
3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 02 năm 2018
2 số cuối: 65,34,13,88,10,20,24,67,24,13,91,34,17,91,23,18,59,04,86,61,71,95,55,09,90,47,65
Giải đặc biệt
69965
Giải nhất
48034
Giải nhì
58813
25488
Giải ba
81810
68220
02324
66167
74024
47113
Giải tư
6591
0834
4117
0891
Giải năm
6323
7818
9359
0004
5886
0061
Giải sáu
471
495
055
Giải bẩy
09
90
47
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 9
0 3 3 7 8
0 3 4 4
4 4
7
5 9
1 5 5 7
1
6 8
0 1 1 5

QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512