Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 93,81,17,98,20,04,60,31,89,40,39,28,40,58,69,58,56,16,23,34,75,33,64,52,39,41,44
Giải đặc biệt
56093
Giải nhất
64281
Giải nhì
58617
29398
Giải ba
99620
38604
96360
09531
82489
37240
Giải tư
1839
3028
0340
6158
Giải năm
9969
3158
0856
8416
4523
1234
Giải sáu
975
833
764
Giải bẩy
52
39
41
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 7
0 3 8
1 3 4 9 9
0 0 1 4
2 6 8 8
0 4 9
5
1 9
3 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 82,67,62,97,38,17,41,04,30,68,06,42,84,91,94,97,99,93,58,07,57,72,35,70,52,35,66
Giải đặc biệt
91082
Giải nhất
91467
Giải nhì
81562
69297
Giải ba
97138
00117
22541
31704
37630
90168
Giải tư
0106
2442
9484
9191
Giải năm
7194
0797
1899
9993
9258
7307
Giải sáu
457
472
035
Giải bẩy
70
52
35
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 7
7

0 5 5 8
1 2
2 7 8
2 6 7 8
0 2
2 4
1 3 4 7 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 74,35,21,77,80,36,52,57,61,83,91,21,47,22,53,52,56,49,39,03,55,48,38,76,11,55,25
Giải đặc biệt
17474
Giải nhất
61235
Giải nhì
40921
75577
Giải ba
46580
93636
61352
16557
31461
61683
Giải tư
3891
3921
3447
4622
Giải năm
6853
1752
7856
3749
4139
5803
Giải sáu
655
448
138
Giải bẩy
76
11
55
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1
1 1 2 5
5 6 8 9
7 8 9
2 2 3 5 5 6 7
1
4 6 7
0 3
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 59,52,36,29,68,59,53,64,93,96,78,88,47,41,76,05,12,23,10,34,01,33,58,41,82,53,62
Giải đặc biệt
69859
Giải nhất
22652
Giải nhì
72436
02029
Giải ba
17968
76759
07753
46464
75093
12696
Giải tư
9678
1988
1847
9641
Giải năm
9876
1605
7312
1923
6810
1134
Giải sáu
001
133
658
Giải bẩy
41
82
53
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 2
3 9
3 4 6
1 1 7
2 3 3 8 9 9
2 4 8
6 8
2 8
3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 62,08,75,75,23,26,91,08,37,64,61,67,19,28,53,00,92,20,32,98,92,95,05,39,18,92,75
Giải đặc biệt
09562
Giải nhất
47108
Giải nhì
81675
61475
Giải ba
27123
17726
42191
95408
02437
86964
Giải tư
8861
0767
7519
0628
Giải năm
3553
5500
0892
6120
4132
3898
Giải sáu
592
395
405
Giải bẩy
39
18
92
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 8 8
8 9
0 3 6 8
2 7 9

3
1 2 4 7
5 5 5

1 2 2 2 5 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 91,94,49,51,25,44,45,44,89,81,91,12,68,33,76,91,46,92,36,07,95,72,35,89,87,93,57
Giải đặc biệt
60091
Giải nhất
47794
Giải nhì
23649
01351
Giải ba
01525
96244
58845
66544
07089
54881
Giải tư
5191
3212
9468
3133
Giải năm
2676
6991
5546
2092
4536
3607
Giải sáu
695
372
935
Giải bẩy
89
87
93
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2
5
3 5 6
4 4 5 6 9
1 7
8
2 6
1 7 9 9
1 1 1 2 3 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 56,68,94,36,22,12,65,85,62,68,01,56,61,92,37,41,24,50,17,50,16,35,95,05,20,17,14
Giải đặc biệt
05356
Giải nhất
75468
Giải nhì
75794
65136
Giải ba
47922
88612
41265
88785
13362
22868
Giải tư
3501
1356
8661
6292
Giải năm
5537
7741
7724
5150
7117
8650
Giải sáu
316
635
795
Giải bẩy
05
20
17
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2 4 6 7 7
0 2 4
5 6 7
1
0 0 6 6
1 2 5 8 8

5
2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 18,07,61,15,89,19,37,48,92,53,14,25,83,85,71,80,39,47,80,97,84,11,57,77,74,64,45
Giải đặc biệt
79918
Giải nhất
59307
Giải nhì
53561
87015
Giải ba
94889
19019
58537
76548
57392
80953
Giải tư
9614
3325
8583
4085
Giải năm
9771
7380
5939
1547
3980
2897
Giải sáu
984
511
157
Giải bẩy
77
74
64
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 4 5 8 9
5
7 9
5 7 8
3 7
1 4
1 4 7
0 0 3 4 5 9
2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 82,63,40,22,56,72,55,78,71,93,72,22,30,18,82,22,11,44,02,30,39,05,07,64,35,34,96
Giải đặc biệt
22382
Giải nhất
22363
Giải nhì
02040
20422
Giải ba
59456
61772
61355
71878
76971
71593
Giải tư
8172
3522
4330
4218
Giải năm
1582
3022
8411
9644
8602
0930
Giải sáu
439
605
607
Giải bẩy
64
35
34
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 7
1 8
2 2 2
0 0 4 5 9
0 4
5 6
3 4
1 2 2 8
2 2
3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 98,24,08,08,90,60,26,37,47,43,17,96,16,58,21,36,24,83,84,97,15,52,00,03,29,27,79
Giải đặc biệt
12598
Giải nhất
99924
Giải nhì
95208
65308
Giải ba
02590
80260
59726
05537
51947
27843
Giải tư
0817
8796
6716
1758
Giải năm
2521
6536
9324
4183
0484
9097
Giải sáu
415
152
400
Giải bẩy
03
29
27
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 8 8
5 6 7
1 4 4 6 7 9
6 7
3 7
2 8
0
9
3 4
0 6 7 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 07,61,30,75,29,44,48,76,38,80,27,32,70,69,48,97,54,03,18,10,13,60,09,38,09,11,43
Giải đặc biệt
85507
Giải nhất
47061
Giải nhì
45630
18275
Giải ba
59029
93544
52148
67976
22338
44580
Giải tư
8227
1232
5070
3169
Giải năm
9048
6197
0654
7003
9418
0310
Giải sáu
313
560
309
Giải bẩy
38
09
11
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9 9
0 1 3 8
7 9
0 2 8 8
3 4 8 8
4
0 1 9
0 5 6
0
7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 07,04,88,40,87,52,59,22,83,87,30,75,23,06,51,37,31,51,08,74,20,14,23,53,85,17,11
Giải đặc biệt
77107
Giải nhất
94404
Giải nhì
50088
50440
Giải ba
78387
83252
30459
44722
86383
27087
Giải tư
7230
4175
6723
8206
Giải năm
1551
6637
9931
9951
4708
6074
Giải sáu
620
414
723
Giải bẩy
53
85
17
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 7 8
1 4 7
0 2 3 3
0 1 7
0
1 1 2 3 9

4 5
3 5 7 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 66,15,32,25,91,70,72,46,77,88,65,25,40,83,58,22,00,00,57,19,71,57,02,24,08,38,84
Giải đặc biệt
67166
Giải nhất
62015
Giải nhì
19632
96225
Giải ba
42791
84870
27572
06346
25777
39988
Giải tư
1065
8325
4740
5483
Giải năm
6058
7722
8000
6600
5057
7119
Giải sáu
271
857
902
Giải bẩy
24
08
38
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 8
5 9
2 4 5 5
2 8
0 6
7 7 8
5 6
0 1 2 7
3 4 8
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 83,50,01,52,52,09,21,94,97,19,17,66,22,36,71,51,84,75,02,52,13,40,25,04,61,93,65
Giải đặc biệt
01783
Giải nhất
53350
Giải nhì
44101
57652
Giải ba
29852
93909
08821
94694
38897
24119
Giải tư
6617
8366
4722
9436
Giải năm
1871
6151
4284
5975
9502
2052
Giải sáu
613
740
725
Giải bẩy
04
61
93
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 9
3 7 9
1 2 5
6
0
0 1 2 2 2
1 5 6
1 5
3 4
3 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 20,41,53,96,58,99,60,50,02,02,25,82,47,72,51,63,57,57,65,30,68,96,07,95,31,88,13
Giải đặc biệt
19120
Giải nhất
63741
Giải nhì
38353
93296
Giải ba
29158
64899
76760
15050
12602
24702
Giải tư
0525
1282
2047
3072
Giải năm
1351
9763
0857
6857
7965
6430
Giải sáu
968
096
507
Giải bẩy
95
31
88
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 7
3
0 5
0 1
1 7
0 1 3 7 7 8
0 3 5 8
2
2 8
5 6 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 84,93,74,12,15,52,75,76,70,05,64,41,85,92,64,78,24,40,86,03,71,09,34,72,93,77,39
Giải đặc biệt
31284
Giải nhất
15393
Giải nhì
04274
21312
Giải ba
17715
16852
97575
98176
35770
98405
Giải tư
8064
9941
6085
4292
Giải năm
5564
5078
3024
8840
9686
9003
Giải sáu
771
809
234
Giải bẩy
72
93
77
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 9
2 5
4
4 9
0 1
2
4 4
0 1 2 4 5 6 7 8
4 5 6
2 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 76,23,26,07,56,64,49,65,47,20,66,02,55,64,86,34,71,31,68,54,17,55,27,88,20,75,04
Giải đặc biệt
51776
Giải nhất
72323
Giải nhì
34926
74307
Giải ba
98856
49064
54649
90065
27047
58920
Giải tư
3166
9702
5755
7064
Giải năm
6286
3734
7471
7131
4168
1054
Giải sáu
317
955
227
Giải bẩy
88
20
75
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 7
7
0 0 3 6 7
1 4
7 9
4 5 5 6
4 4 5 6 8
1 5 6
6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 84,74,06,11,58,01,62,72,13,22,72,36,48,05,39,50,06,44,31,24,85,96,16,90,44,16,64
Giải đặc biệt
28084
Giải nhất
93974
Giải nhì
85506
07011
Giải ba
11558
56701
54362
00172
97513
55222
Giải tư
7672
9836
6648
6405
Giải năm
7039
0150
5506
0544
5231
8024
Giải sáu
685
596
016
Giải bẩy
90
44
16
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6 6
1 3 6 6
2 4
1 6 9
4 4 8
0 8
2 4
2 2 4
4 5
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 32,79,20,20,36,16,14,49,82,52,53,29,28,13,40,13,58,87,79,40,97,48,61,09,53,87,97
Giải đặc biệt
25132
Giải nhất
62479
Giải nhì
76620
28020
Giải ba
77936
73016
41714
84749
40382
53952
Giải tư
0553
9029
7828
8713
Giải năm
6440
7413
1958
6687
6379
3140
Giải sáu
697
548
461
Giải bẩy
09
53
87
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3 3 4 6
0 0 8 9
2 6
0 0 8 9
2 3 3 8
1
9 9
2 7 7
7 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 74,54,19,54,28,48,35,78,13,11,63,08,09,23,20,65,94,95,17,51,97,81,33,58,00,99,41
Giải đặc biệt
74374
Giải nhất
29054
Giải nhì
70519
67354
Giải ba
61528
50548
88635
29078
32013
15011
Giải tư
1263
5208
1909
6923
Giải năm
5020
1965
3394
9295
4617
1851
Giải sáu
097
881
633
Giải bẩy
58
00
99
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8 9
1 3 7 9
0 3 8
3 5
1 8
1 4 4 8
3 5
4 8
1
4 5 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 13 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 59,08,85,81,64,50,17,34,99,34,82,66,99,24,90,53,78,63,80,05,46,29,83,22,16,93,18
Giải đặc biệt
69759
Giải nhất
56608
Giải nhì
41985
96681
Giải ba
57864
98050
38517
00934
99499
10734
Giải tư
8182
3166
0799
8724
Giải năm
7890
2353
5078
7163
6480
9905
Giải sáu
846
629
583
Giải bẩy
22
16
93
18
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
6 7 8
2 4 9
4 4
6
0 3 9
3 4 6
8
0 1 2 3 5
0 3 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 10 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 97,77,09,86,13,67,89,06,32,89,06,18,87,66,20,20,59,39,10,39,86,24,68,20,61,82,93
Giải đặc biệt
11797
Giải nhất
20477
Giải nhì
69109
68686
Giải ba
71613
66267
39589
71706
32732
34389
Giải tư
9206
1318
2887
6366
Giải năm
9020
5820
5759
0239
0310
1139
Giải sáu
786
524
268
Giải bẩy
20
61
82
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 6 9
0 3 8
0 0 0 4
2 9 9

9
1 6 7 8
7
2 6 6 7 9 9
3 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 06 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 40,61,07,06,42,52,17,02,13,51,17,82,12,84,10,65,35,78,28,81,54,17,47,15,67,95,34
Giải đặc biệt
35740
Giải nhất
86961
Giải nhì
18407
61706
Giải ba
20242
86652
29917
55302
78013
25751
Giải tư
6017
2982
1612
6484
Giải năm
2610
7765
3735
9778
3828
7581
Giải sáu
754
517
447
Giải bẩy
15
67
95
34
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 6 7
0 2 3 5 7 7 7
8
4 5
0 2 7
1 2 4
1 5 7
8
1 2 4
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 03 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 73,82,50,52,54,19,70,62,40,61,91,92,46,59,45,60,01,61,79,93,03,30,45,49,27,36,89
Giải đặc biệt
31873
Giải nhất
04482
Giải nhì
97350
07952
Giải ba
68554
83819
06470
44762
01240
97661
Giải tư
0391
0192
6946
4859
Giải năm
4045
2060
3601
3061
6679
7293
Giải sáu
403
830
845
Giải bẩy
49
27
36
89
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 3
9
7
0 6
0 5 5 6 9
0 2 4 9
0 1 1 2
0 3 9
2 9
1 2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 30 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 25,30,49,86,83,51,20,92,49,23,46,83,89,73,14,12,35,83,84,20,76,40,96,56,90,76,16
Giải đặc biệt
47625
Giải nhất
24130
Giải nhì
57549
85886
Giải ba
08983
13551
35420
13492
77449
60923
Giải tư
4146
4483
1089
5673
Giải năm
2814
6912
3335
3683
9284
3920
Giải sáu
776
740
596
Giải bẩy
56
90
76
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

2 4 6
0 0 3 5
0 5
0 6 9 9
1 6

3 6 6
3 3 3 4 6 9
0 2 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 27 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 47,62,42,43,72,16,52,51,84,00,05,27,78,26,54,85,32,26,14,22,87,59,98,79,43,45,69
Giải đặc biệt
09247
Giải nhất
13662
Giải nhì
64142
59143
Giải ba
14872
72216
58252
40451
93084
57800
Giải tư
7105
8527
2978
5426
Giải năm
1154
1985
9532
1126
5814
1222
Giải sáu
887
859
798
Giải bẩy
79
43
45
69
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5
4 6
2 6 6 7
2
2 3 3 5 7
1 2 4 9
2 9
2 8 9
4 5 7
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 23 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 83,37,74,03,52,86,08,65,56,94,36,53,92,43,46,69,31,81,02,44,79,73,45,59,96,38,55
Giải đặc biệt
98583
Giải nhất
27637
Giải nhì
48674
08303
Giải ba
38452
65186
63608
41365
83456
22594
Giải tư
0336
7253
7392
4643
Giải năm
7746
8169
3831
8581
2202
5244
Giải sáu
279
973
445
Giải bẩy
59
96
38
55
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 8


1 6 7 8
3 4 5 6
2 3 5 6 9
5 9
3 4 9
1 3 6
2 4 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 20 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 64,72,46,45,82,81,68,80,51,34,81,82,44,78,81,83,56,20,21,02,07,76,52,60,01,47,15
Giải đặc biệt
43464
Giải nhất
93972
Giải nhì
68146
13245
Giải ba
63982
99181
35268
27480
59551
49534
Giải tư
2781
1382
9744
8878
Giải năm
2181
7683
5356
0520
3021
9102
Giải sáu
807
376
552
Giải bẩy
60
01
47
15
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 7
5
0 1
4
4 5 6 7
1 2 6
0 4 8
2 6 8
0 1 1 1 2 2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 16 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 36,28,42,15,75,32,12,42,75,21,72,31,27,89,40,23,89,06,53,85,07,67,36,26,90,60,96
Giải đặc biệt
23736
Giải nhất
79828
Giải nhì
03842
06815
Giải ba
21375
62432
01012
10442
60475
47621
Giải tư
2372
8131
1127
6389
Giải năm
0440
6823
0889
6006
2353
0285
Giải sáu
407
967
836
Giải bẩy
26
90
60
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 7
2 5
1 3 6 7 8
1 2 6 6
0 2 2
3
0 7
2 5 5
5 9 9
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 13 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 68,58,93,55,92,07,21,97,57,77,69,35,50,99,46,22,93,44,14,46,47,59,91,59,65,90,75
Giải đặc biệt
75368
Giải nhất
37158
Giải nhì
80493
16955
Giải ba
97592
51907
19021
07997
53557
72877
Giải tư
7369
2235
9650
7699
Giải năm
2346
6422
4793
7344
8014
2746
Giải sáu
347
259
591
Giải bẩy
59
65
90
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
4
1 2
5
4 6 6 7
0 5 7 8 9 9
5 8 9
5 7

0 1 2 3 3 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 09 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 52,39,45,51,11,81,04,27,72,68,68,39,76,68,43,44,79,74,54,59,01,47,93,00,35,66,67
Giải đặc biệt
73052
Giải nhất
42339
Giải nhì
83545
50151
Giải ba
60411
94981
69304
74427
61572
91268
Giải tư
9868
8439
2376
4968
Giải năm
1143
2644
5479
7574
7254
3959
Giải sáu
001
147
793
Giải bẩy
00
35
66
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 4
1
7
5 9 9
3 4 5 7
1 2 4 9
6 7 8 8 8
2 4 6 9
1
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 06 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 42,45,31,18,10,29,71,34,63,08,63,23,89,60,67,04,56,43,79,50,39,81,37,33,79,93,26
Giải đặc biệt
44642
Giải nhất
33245
Giải nhì
51731
58918
Giải ba
86510
23429
14671
70334
19863
02608
Giải tư
3563
7723
1189
1960
Giải năm
4567
2004
5356
1643
7779
4850
Giải sáu
639
181
737
Giải bẩy
33
79
93
26
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 8
0 8
3 6 9
1 3 4 7 9
2 3 5
0 6
0 3 3 7
1 9 9
1 9
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 02 tháng 05 năm 2019
2 số cuối: 61,23,89,63,46,39,36,30,81,22,94,15,52,05,06,66,62,63,45,00,40,74,18,33,49,90,60
Giải đặc biệt
94761
Giải nhất
27423
Giải nhì
52089
33063
Giải ba
17346
33139
16736
01430
67481
08122
Giải tư
5494
3915
3852
4205
Giải năm
2306
1966
7662
1363
6045
4200
Giải sáu
440
074
418
Giải bẩy
33
49
90
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 6
5 8
2 3
0 3 6 9
0 5 6 9
2
0 1 2 3 3 6
4
1 9
0 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 17,59,33,49,86,37,54,75,78,00,18,78,29,88,42,28,30,12,10,89,06,45,85,24,99,68,97
Giải đặc biệt
00417
Giải nhất
99059
Giải nhì
74233
19149
Giải ba
08786
90237
16254
23175
12778
09000
Giải tư
5418
0878
7429
8988
Giải năm
8242
1528
9730
4112
8010
6689
Giải sáu
306
045
985
Giải bẩy
24
99
68
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 6
0 2 7 8
4 8 9
0 3 7
2 5 9
4 9
8
5 8 8
5 6 8 9
7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 88,21,59,84,91,96,86,52,36,74,46,97,32,44,18,27,34,74,42,64,79,28,92,76,62,84,80
Giải đặc biệt
44188
Giải nhất
53421
Giải nhì
45059
72084
Giải ba
17891
27596
77786
01952
14936
22174
Giải tư
4546
7497
9332
7944
Giải năm
5018
6027
9634
6974
2142
0264
Giải sáu
879
328
792
Giải bẩy
76
62
84
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít

8
1 7 8
2 4 6
2 4 6
2 9
2 4
4 4 6 9
0 4 4 6 8
1 2 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 19,09,46,03,69,34,35,12,72,20,78,39,74,73,62,37,58,69,78,09,41,18,73,59,19,00,78
Giải đặc biệt
78819
Giải nhất
34809
Giải nhì
11946
98103
Giải ba
74969
49134
50035
37112
09272
64420
Giải tư
4978
9239
1574
5773
Giải năm
9962
1437
4658
4769
5078
8509
Giải sáu
141
518
573
Giải bẩy
59
19
00
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 9 9
2 8 9 9
0
4 5 7 9
1 6
8 9
2 9 9
2 3 3 4 8 8 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 99,19,86,85,86,49,06,20,00,27,96,61,06,51,11,37,63,86,03,23,53,13,96,90,92,12,36
Giải đặc biệt
54399
Giải nhất
81519
Giải nhì
40486
17385
Giải ba
43886
92649
78506
89920
91700
35527
Giải tư
8096
7461
0106
7351
Giải năm
4311
1637
9863
1686
1203
9123
Giải sáu
653
013
296
Giải bẩy
90
92
12
36
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6 6
1 2 3 9
0 3 7
6 7
9
1 3
1 3

5 6 6 6
0 2 6 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 43,38,77,18,06,54,21,57,73,22,64,13,14,47,03,02,91,65,52,07,72,02,39,24,80,16,81
Giải đặc biệt
57843
Giải nhất
22538
Giải nhì
43677
44518
Giải ba
92606
95454
04321
38557
81673
14622
Giải tư
1964
6213
1314
0347
Giải năm
2403
7902
4291
5065
4652
7607
Giải sáu
272
902
839
Giải bẩy
24
80
16
81
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 3 6 7
3 4 6 8
1 2 4
8 9
3 7
2 4 7
4 5
2 3 7
0 1
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 36,12,93,48,87,20,20,73,62,72,13,01,18,85,07,05,10,08,59,34,02,45,24,12,01,04,56
Giải đặc biệt
52236
Giải nhất
50212
Giải nhì
47393
84348
Giải ba
85287
30320
18820
35073
65762
63272
Giải tư
6113
8501
2218
6085
Giải năm
0307
5105
9710
8808
5659
1934
Giải sáu
602
745
424
Giải bẩy
12
01
04
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 2 4 5 7 8
0 2 2 3 8
0 0 4
4 6
5 8
6 9
2
2 3
5 7
3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 10,47,72,85,65,46,97,07,03,45,17,02,77,93,99,50,71,54,10,00,76,68,64,40,07,52,95
Giải đặc biệt
37110
Giải nhất
61647
Giải nhì
64872
28185
Giải ba
85265
98046
02097
74307
17403
66045
Giải tư
7617
5402
5377
1693
Giải năm
9499
4650
5471
6154
3210
1800
Giải sáu
676
668
264
Giải bẩy
40
07
52
95
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 3 7 7
0 0 7


0 5 6 7
0 2 4
4 5 8
1 2 6 7
5
3 5 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 84,45,96,69,63,02,45,22,83,86,98,09,76,46,27,06,76,31,00,91,60,26,64,41,97,79,85
Giải đặc biệt
70084
Giải nhất
17245
Giải nhì
16096
15869
Giải ba
61663
56702
15845
91722
32683
62286
Giải tư
7898
7209
6976
8146
Giải năm
7127
6706
7476
9531
9500
2091
Giải sáu
760
626
664
Giải bẩy
41
97
79
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2 6 9

2 6 7
1
1 5 5 6

0 3 4 9
6 6 9
3 4 5 6
1 6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 04 năm 2019
2 số cuối: 20,56,08,97,35,28,61,43,85,47,49,60,10,96,16,52,27,83,22,82,66,26,62,91,15,55,56
Giải đặc biệt
83620
Giải nhất
53556
Giải nhì
61108
04197
Giải ba
64435
15828
94161
36243
20885
38847
Giải tư
5349
2960
1510
0596
Giải năm
0816
9952
4627
9183
8122
6682
Giải sáu
666
726
462
Giải bẩy
91
15
55
56
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
0 5 6
0 2 6 7 8
5
3 7 9
2 5 6 6
0 1 2 6

2 3 5
1 6 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 74,82,96,37,14,68,50,42,35,06,14,24,20,02,35,43,64,00,00,10,56,80,22,11,85,18,62
Giải đặc biệt
27974
Giải nhất
44982
Giải nhì
52996
92837
Giải ba
33414
96568
64450
85442
27235
40406
Giải tư
8914
8924
9720
3802
Giải năm
1435
9043
9064
4100
8500
8610
Giải sáu
156
480
422
Giải bẩy
11
85
18
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 6
0 1 4 4 8
0 2 4
5 5 7
2 3
0 6
2 4 8
4
0 2 5
6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 19,21,33,58,97,85,33,91,65,53,11,91,63,20,17,51,17,23,63,51,47,98,04,99,86,40,76
Giải đặc biệt
25019
Giải nhất
08621
Giải nhì
82233
79658
Giải ba
14697
02085
93733
22191
60065
92953
Giải tư
6311
1591
8863
0220
Giải năm
3517
0751
1717
1323
9063
7651
Giải sáu
347
498
704
Giải bẩy
99
86
40
76
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
1 7 7 9
0 1 3
3 3
0 7
1 1 3 8
3 3 5
6
5 6
1 1 7 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 85,03,68,68,43,64,22,74,75,72,20,02,34,53,98,90,70,04,19,15,48,77,09,22,18,71,78
Giải đặc biệt
43185
Giải nhất
07303
Giải nhì
49568
58668
Giải ba
65443
97464
24322
50874
67075
16672
Giải tư
3720
5302
5434
1653
Giải năm
8898
3490
3670
0704
7019
9615
Giải sáu
748
477
009
Giải bẩy
22
18
71
78
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 3 4 9
5 8 9
0 2 2
4
3 8
3
4 8 8
0 1 2 4 5 7 8
5
0 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 34,33,38,24,77,31,91,67,71,77,34,75,16,21,48,32,92,31,80,32,94,92,08,31,62,72,67
Giải đặc biệt
41334
Giải nhất
84633
Giải nhì
72738
00524
Giải ba
18777
03831
84391
89767
83971
46277
Giải tư
6034
2275
0216
2821
Giải năm
9548
1032
2492
4431
5680
1932
Giải sáu
794
392
508
Giải bẩy
31
62
72
67
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
8
6
1 4
1 1 1 2 2 3 4 4 8
8

2 7 7
1 2 5 7 7
0
1 2 2 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 08,29,41,14,31,75,52,35,65,88,13,78,41,18,78,34,34,54,43,43,58,05,54,73,28,31,82
Giải đặc biệt
75608
Giải nhất
15029
Giải nhì
84241
45914
Giải ba
51731
82275
32352
85935
23665
55488
Giải tư
1313
0778
1841
0318
Giải năm
6478
3634
2034
2154
9843
1243
Giải sáu
758
605
254
Giải bẩy
73
28
31
82
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 8
3 4 8
8 9
1 1 4 4 5
1 1 3 3
2 4 4 8
5
3 5 8 8
2 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 91,85,54,84,38,43,36,28,68,62,23,15,63,26,11,28,26,58,05,13,79,94,25,72,23,05,38
Giải đặc biệt
97291
Giải nhất
82885
Giải nhì
56554
02384
Giải ba
95838
16643
07036
29828
00068
11762
Giải tư
4223
2815
9363
3426
Giải năm
9911
6428
2526
0658
4305
3813
Giải sáu
079
794
125
Giải bẩy
72
23
05
38
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 5
1 3 5
3 3 5 6 6 8 8
6 8 8
3
4 8
2 3 8
2 9
4 5
1 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 72,65,30,39,64,15,63,91,89,92,79,30,24,80,07,26,74,33,20,16,56,81,69,36,30,85,70
Giải đặc biệt
72672
Giải nhất
51065
Giải nhì
94630
19339
Giải ba
09464
27815
51563
52691
76989
64292
Giải tư
6579
9030
9424
8380
Giải năm
2007
1026
9874
1133
5720
3016
Giải sáu
956
781
069
Giải bẩy
36
30
85
70
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
5 6
0 4 6
0 0 0 3 6 9

6
3 4 5 9
0 2 4 9
0 1 5 9
1 2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 03 năm 2019
2 số cuối: 55,05,83,43,93,95,76,92,13,57,65,58,11,82,90,30,50,89,95,24,99,10,99,33,04,38,60
Giải đặc biệt
11155
Giải nhất
45805
Giải nhì
35883
89943
Giải ba
22693
98695
74276
13292
15513
75857
Giải tư
6865
9458
9011
9882
Giải năm
1490
2330
7550
5589
4495
8524
Giải sáu
699
510
099
Giải bẩy
33
04
38
60
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5
0 1 3
4
0 3 8
3
0 5 7 8
0 5
6
2 3 9
0 2 3 5 5 9 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 02 năm 2019
2 số cuối: 14,89,78,24,79,16,41,31,51,30,61,88,17,60,11,00,87,28,27,78,69,78,51,08,17,26,63
Giải đặc biệt
61214
Giải nhất
96589
Giải nhì
05378
39524
Giải ba
44679
92716
35241
04331
79251
13630
Giải tư
3161
5188
9617
0660
Giải năm
9011
5200
5087
6128
2427
2478
Giải sáu
169
178
951
Giải bẩy
08
17
26
63
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 8
1 4 6 7 7
4 6 7 8
0 1
1
1 1
0 1 3 9
8 8 8 9
7 8 9