Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 180 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay
Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019
2 số cuối: 47,01,68,73,12,76,39,99,48,94,23,60,04,27,58,62,40,35,69,01,23,24,75,82,27,01,77
Giải đặc biệt
02447
Giải nhất
23701
Giải nhì
94768
43773
Giải ba
34312
78176
73739
98699
01948
81694
Giải tư
1223
2760
9504
2227
Giải năm
9658
8562
9140
8035
7369
5301
Giải sáu
823
024
875
Giải bẩy
82
27
01
77
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 1 4
2
3 3 4 7 7
5 9
0 7 8
8
0 2 8 9
3 5 6 7
2
4 9


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 12 năm 2019
2 số cuối: 76,57,76,12,92,15,21,31,59,36,47,37,27,72,83,11,36,23,08,13,94,28,93,87,22,38,01
Giải đặc biệt
55076
Giải nhất
95857
Giải nhì
30076
21812
Giải ba
93192
70815
05021
45931
71559
83836
Giải tư
0047
6937
0027
7072
Giải năm
4383
7811
9536
4023
4208
3913
Giải sáu
294
128
393
Giải bẩy
87
22
38
01
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 8
1 2 3 5
1 2 3 7 8
1 6 6 7 8
7
7 9

2 6 6
3 7
2 3 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 12 năm 2019
2 số cuối: 67,21,42,93,09,80,94,75,94,42,84,61,30,40,42,25,74,37,06,43,92,38,87,90,35,78,75
Giải đặc biệt
22867
Giải nhất
79221
Giải nhì
24742
82193
Giải ba
34809
26880
46394
84675
13194
33242
Giải tư
9684
5261
9630
6040
Giải năm
9942
4625
1674
8637
0706
9543
Giải sáu
192
938
187
Giải bẩy
90
35
78
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
6 9

1 5
0 5 7 8
0 2 2 2 3

1 7
4 5 5 8
0 4 7
0 2 3 4 4

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 12 năm 2019
2 số cuối: 97,13,89,51,54,57,21,54,01,94,13,90,96,85,77,25,07,04,41,38,98,78,62,56,62,97,08
Giải đặc biệt
28797
Giải nhất
56813
Giải nhì
10789
25351
Giải ba
42354
31157
32621
79754
90001
72994
Giải tư
8213
7690
4596
1685
Giải năm
5677
4725
5707
0304
0841
5838
Giải sáu
898
378
362
Giải bẩy
56
62
97
08
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 4 7 8
3 3
1 5
8
1
1 4 4 6 7
2 2
7 8
5 9
0 4 6 7 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 32,89,71,32,11,47,89,43,84,20,30,42,20,19,46,12,69,49,78,91,14,76,34,86,01,81,16
Giải đặc biệt
23232
Giải nhất
38589
Giải nhì
20371
92532
Giải ba
88411
34347
29089
21243
44384
74920
Giải tư
4730
8242
4420
5019
Giải năm
9346
5812
6669
5149
7878
7691
Giải sáu
114
776
834
Giải bẩy
86
01
81
16
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1
1 2 4 6 9
0 0
0 2 2 4
2 3 6 7 9

9
1 6 8
1 4 6 9 9
1


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 25 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 68,14,26,36,39,89,56,74,85,24,98,58,07,31,08,26,13,50,84,13,47,11,47,26,81,85,93
Giải đặc biệt
30468
Giải nhất
69114
Giải nhì
43626
50636
Giải ba
78039
19189
73156
47974
85285
94624
Giải tư
5798
4758
3407
9131
Giải năm
5508
8026
6013
9650
8584
2013
Giải sáu
747
911
147
Giải bẩy
26
81
85
93
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7 8
1 3 3 4
4 6 6 6
1 6 9
7 7
0 6 8
8
4
1 4 5 5 9
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 15,24,86,84,20,03,05,68,58,50,76,35,04,64,57,89,95,43,43,10,69,68,31,03,08,12,11
Giải đặc biệt
15315
Giải nhất
20924
Giải nhì
58886
08284
Giải ba
49520
84703
03705
75368
58258
06850
Giải tư
1776
2035
3104
4264
Giải năm
7257
8789
4195
9643
4743
5310
Giải sáu
569
568
731
Giải bẩy
03
08
12
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 3 4 5 8
0 1 2 5
0 4
1 5
3 3
0 7 8
4 8 8 9
6
4 6 9
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 84,47,55,60,75,72,93,07,64,14,83,92,51,12,00,65,42,11,42,31,23,34,53,79,38,20,45
Giải đặc biệt
93484
Giải nhất
21147
Giải nhì
19755
10560
Giải ba
11275
17572
26593
43907
00464
31114
Giải tư
7483
5192
0251
8012
Giải năm
2600
0165
1042
8911
3142
2931
Giải sáu
623
634
153
Giải bẩy
79
38
20
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
1 2 4
0 3
1 4 8
2 2 5 7
1 3 5
0 4 5
2 5 9
3 4
2 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 58,26,02,01,80,90,09,11,95,87,61,32,04,32,86,13,75,91,25,10,13,19,77,91,66,54,65
Giải đặc biệt
86358
Giải nhất
65126
Giải nhì
33802
41801
Giải ba
58180
14790
42209
59611
80595
59587
Giải tư
1161
2432
0304
1132
Giải năm
7486
7313
1375
9291
7025
7010
Giải sáu
113
419
377
Giải bẩy
91
66
54
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 9
0 1 3 3 9
5 6
2 2

4 8
1 5 6
5 7
0 6 7
0 1 1 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 16,44,35,09,81,19,20,19,39,17,75,23,32,55,96,69,70,14,94,14,59,52,20,27,51,02,87
Giải đặc biệt
04116
Giải nhất
18344
Giải nhì
96935
29509
Giải ba
89481
34019
92520
96019
10839
67017
Giải tư
2175
3623
5132
2355
Giải năm
8596
8069
9770
2214
4894
3414
Giải sáu
959
052
720
Giải bẩy
27
51
02
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 9
4 4 6 7 9 9
0 0 3 7
2 5 9
4
1 2 5 9
9
0 5
1 7
4 6


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 07 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 24,95,91,31,96,55,01,66,56,40,83,03,76,54,86,75,99,36,36,14,07,00,23,83,95,96,05
Giải đặc biệt
87024
Giải nhất
45295
Giải nhì
42291
85731
Giải ba
09496
85455
59201
93266
90956
59440
Giải tư
6983
0003
3676
2654
Giải năm
3086
5875
5599
2136
8236
2314
Giải sáu
907
400
123
Giải bẩy
83
95
96
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 3 5 7
4
3 4
1 6 6
0
4 5 6
6
5 6
3 3 6
1 5 5 6 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019
2 số cuối: 43,52,48,39,80,94,75,80,77,23,78,87,67,59,40,00,90,21,99,71,76,07,87,75,15,24,74
Giải đặc biệt
56043
Giải nhất
49752
Giải nhì
77348
51039
Giải ba
95380
08094
01175
52080
33777
02723
Giải tư
1778
0087
2367
8259
Giải năm
4540
6500
5590
5921
3599
4471
Giải sáu
676
907
587
Giải bẩy
75
15
24
74
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 7
5
1 3 4
9
0 3 8
2 9
7
1 4 5 5 6 7 8
0 0 7 7
0 4 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 62,54,33,39,69,51,61,02,88,89,36,25,58,42,03,77,10,43,76,24,95,51,01,42,66,12,85
Giải đặc biệt
88962
Giải nhất
54054
Giải nhì
70333
47439
Giải ba
91669
86951
09161
08202
36988
79889
Giải tư
9236
7325
1758
5042
Giải năm
2503
3977
2910
3743
7376
0524
Giải sáu
095
251
301
Giải bẩy
42
66
12
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 3
0 2
4 5
3 6 9
2 2 3
1 1 4 8
1 2 6 9
6 7
5 8 9
5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 39,97,25,49,55,60,23,03,86,01,60,70,16,34,59,31,18,46,54,27,66,31,03,01,09,03,17
Giải đặc biệt
96139
Giải nhất
56197
Giải nhì
14825
14149
Giải ba
65255
31760
47423
13103
00886
65401
Giải tư
5460
1470
2916
7634
Giải năm
6459
2331
4618
7246
4454
9227
Giải sáu
266
831
203
Giải bẩy
01
09
03
17
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 1 3 3 3 9
6 7 8
3 5 7
1 1 4 9
6 9
4 5 9
0 0 6
0
6
7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 74,57,14,38,90,19,48,62,07,20,19,89,18,84,16,07,43,56,04,15,04,88,90,98,86,99,87
Giải đặc biệt
65074
Giải nhất
54557
Giải nhì
75914
57738
Giải ba
62690
95919
72248
97762
89807
91520
Giải tư
5619
8089
9918
7084
Giải năm
3716
4007
6243
9756
1804
1015
Giải sáu
104
288
290
Giải bẩy
98
86
99
87
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 4 7 7
4 5 6 8 9 9
0
8
3 8
6 7
2
4
4 6 7 8 9
0 0 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 74,33,27,89,84,30,33,34,47,40,30,05,74,27,13,30,88,59,53,25,95,89,20,10,42,30,99
Giải đặc biệt
72174
Giải nhất
55833
Giải nhì
54527
54789
Giải ba
39984
71630
78833
13134
51347
73940
Giải tư
7130
9105
3374
3527
Giải năm
1413
0230
8588
1559
2053
1525
Giải sáu
895
889
220
Giải bẩy
10
42
30
99
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
0 3
0 5 7 7
0 0 0 0 3 3 4
0 2 7
3 9

4 4
4 8 9 9
5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 61,60,58,68,58,40,70,64,09,44,78,49,47,77,00,53,45,15,37,39,48,41,73,27,53,73,41
Giải đặc biệt
16461
Giải nhất
60560
Giải nhì
10958
98368
Giải ba
41858
89840
71070
05064
02809
91444
Giải tư
8278
3049
7147
3777
Giải năm
2300
3153
7445
8515
7837
9339
Giải sáu
248
741
073
Giải bẩy
27
53
73
41
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 9
5
7
7 9
0 1 1 4 5 7 8 9
3 3 8 8
0 1 4 8
0 3 3 7 8


Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 11,57,21,17,33,36,79,44,25,67,75,59,77,53,40,62,26,44,75,55,80,75,87,38,50,36,02
Giải đặc biệt
64511
Giải nhất
54757
Giải nhì
74321
64217
Giải ba
49833
88236
14579
31544
10625
63067
Giải tư
0175
6159
2177
6553
Giải năm
0240
3062
1026
6244
4575
5855
Giải sáu
180
375
587
Giải bẩy
38
50
36
02
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2
1 7
1 5 6
3 6 6 8
0 4 4
0 3 5 7 9
2 7
5 5 5 7 9
0 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 46,87,69,86,21,83,92,17,02,74,83,09,40,24,28,04,60,05,20,59,72,34,53,81,30,29,42
Giải đặc biệt
44946
Giải nhất
42387
Giải nhì
29469
81886
Giải ba
03221
52983
98992
01917
13602
18974
Giải tư
3283
4309
4840
7724
Giải năm
1728
3204
2160
2005
1920
0759
Giải sáu
572
834
653
Giải bẩy
81
30
29
42
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 5 9
7
0 1 4 8 9
0 4
0 2 6
3 9
0 9
2 4
1 3 3 6 7
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 00,57,03,06,35,99,43,64,14,88,93,65,17,89,16,75,64,47,80,95,47,83,29,54,24,74,85
Giải đặc biệt
94200
Giải nhất
05557
Giải nhì
44803
71106
Giải ba
88535
78799
20943
70764
28614
39888
Giải tư
5893
3865
1217
1589
Giải năm
8116
2975
2164
0247
2280
0295
Giải sáu
647
383
829
Giải bẩy
54
24
74
85
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 6
4 6 7
4 9
5
3 7 7
4 7
4 4 5
4 5
0 3 5 8 9
3 5 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 03 tháng 10 năm 2019
2 số cuối: 27,66,73,82,81,54,59,19,52,27,74,25,39,07,77,61,75,28,35,01,51,44,75,59,67,14,92
Giải đặc biệt
17227
Giải nhất
10166
Giải nhì
42373
61482
Giải ba
48381
57254
84859
30619
30852
40327
Giải tư
3574
3825
4439
8107
Giải năm
2577
6161
3675
2328
5035
9901
Giải sáu
351
344
775
Giải bẩy
59
67
14
92
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 7
4 9
5 7 7 8
5 9
4
1 2 4 9 9
1 6 7
3 4 5 5 7
1 2
2

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 30 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 64,86,14,94,20,65,27,00,99,15,95,52,46,72,75,98,98,30,36,15,57,81,69,27,77,33,11
Giải đặc biệt
91964
Giải nhất
44486
Giải nhì
20614
37194
Giải ba
24720
23165
87427
05300
88699
85915
Giải tư
0395
3752
4346
5872
Giải năm
1675
5698
2798
3030
6336
1915
Giải sáu
557
981
969
Giải bẩy
27
77
33
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0
1 4 5 5
0 7 7
0 3 6
6
2 7
4 5 9
2 5 7
1 6
4 5 8 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 26 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 57,29,71,25,56,20,16,76,02,81,23,98,27,12,54,17,68,15,35,83,89,92,84,00,85,97,79
Giải đặc biệt
83657
Giải nhất
83729
Giải nhì
65071
07225
Giải ba
81256
00820
61316
16376
06502
37581
Giải tư
0723
3898
9827
6212
Giải năm
6854
8517
1768
6715
7835
4283
Giải sáu
589
092
884
Giải bẩy
00
85
97
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 2
2 5 6 7
0 3 5 7 9
5

4 6 7
8
1 6 9
1 3 4 5 9
2 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 23 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 29,59,60,53,26,18,27,86,88,42,41,77,81,31,20,83,75,88,83,62,43,18,13,11,85,53,05
Giải đặc biệt
92329
Giải nhất
47959
Giải nhì
26660
46653
Giải ba
76726
35718
23527
80086
09088
57142
Giải tư
3441
7277
3981
9331
Giải năm
5020
9683
5275
9588
6383
5562
Giải sáu
043
818
113
Giải bẩy
11
85
53
05
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5
1 3 8 8
0 6 7 9
1
1 2 3
3 3 9
0 2
5 7
1 3 3 5 6 8 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 19 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 20,22,56,78,68,55,10,88,45,23,21,06,61,30,05,80,04,25,49,98,60,79,72,85,27,74,84
Giải đặc biệt
80620
Giải nhất
39822
Giải nhì
69856
74778
Giải ba
50068
14155
18910
84788
56245
45623
Giải tư
0021
0006
5561
6930
Giải năm
3805
1380
2804
2825
0649
0998
Giải sáu
560
879
372
Giải bẩy
85
27
74
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 5 6
0
0 1 2 3 5 7
0
5 9
5 6
0 1 8
2 4 8 9
0 4 5 8
8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 16 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 97,29,32,96,00,01,80,09,15,16,67,93,09,10,66,62,54,27,99,45,30,93,47,24,78,02,62
Giải đặc biệt
03797
Giải nhất
21429
Giải nhì
86632
32396
Giải ba
95400
00001
36780
20709
38515
87616
Giải tư
0667
8593
6709
8510
Giải năm
1066
3762
3054
8327
8399
4645
Giải sáu
030
593
347
Giải bẩy
24
78
02
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 1 2 9 9
0 5 6
4 7 9
0 2
5 7
4
2 2 6 7
8
0
3 3 6 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 12 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 17,05,73,32,63,14,89,94,36,55,23,03,64,56,20,97,67,28,66,47,26,21,24,15,64,70,80
Giải đặc biệt
75717
Giải nhất
46105
Giải nhì
80273
26932
Giải ba
82563
42814
92189
81894
26636
46955
Giải tư
8823
1303
3064
4856
Giải năm
2720
9697
3267
5228
1266
4747
Giải sáu
526
221
924
Giải bẩy
15
64
70
80
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5
4 5 7
0 1 3 4 6 8
2 6
7
5 6
3 4 4 6 7
0 3
0 9
4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 09 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 83,17,60,45,23,19,78,82,20,38,70,64,86,34,28,68,65,17,51,31,17,57,48,04,16,26,91
Giải đặc biệt
52783
Giải nhất
00917
Giải nhì
80560
79345
Giải ba
91923
74919
39678
73482
57620
57438
Giải tư
7070
2064
9086
2034
Giải năm
9628
2868
8765
0017
4251
2931
Giải sáu
217
457
448
Giải bẩy
04
16
26
91
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 7 7 7 9
0 3 6 8
1 4 8
5 8
1 7
0 4 5 8
0 8
2 3 6
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 05 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 51,94,37,90,00,89,71,70,03,10,40,53,03,12,85,03,55,78,99,94,41,96,57,50,03,16,58
Giải đặc biệt
30051
Giải nhất
43294
Giải nhì
48137
43790
Giải ba
51700
69689
39971
63070
39403
84610
Giải tư
6240
2853
9803
2312
Giải năm
7985
4203
2255
8178
4899
2794
Giải sáu
441
896
157
Giải bẩy
50
03
16
58
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 3 3 3
0 2 6

7
0 1
0 1 3 5 7 8

0 1 8
5 9
0 4 4 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 02 tháng 09 năm 2019
2 số cuối: 25,27,21,09,81,70,26,80,78,39,61,88,16,05,41,46,63,40,12,43,54,85,57,12,24,52,61
Giải đặc biệt
40725
Giải nhất
77727
Giải nhì
11421
33009
Giải ba
88981
25570
33326
73380
05278
17839
Giải tư
0861
1388
3816
9805
Giải năm
7641
0146
0463
3340
3812
3943
Giải sáu
254
785
457
Giải bẩy
12
24
52
61
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
5 9
2 2 6
1 4 5 6 7
9
0 1 3 6
2 4 7
1 1 3
0 8
0 1 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 29 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 73,25,02,36,76,63,27,35,12,28,52,55,13,25,41,04,30,20,63,24,72,28,96,55,24,96,79
Giải đặc biệt
89773
Giải nhất
76425
Giải nhì
75302
01236
Giải ba
81576
78563
13727
27635
55912
53228
Giải tư
7652
1455
7113
2425
Giải năm
0641
1404
8830
0220
0163
5724
Giải sáu
672
228
796
Giải bẩy
55
24
96
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4
2 3
0 4 4 5 5 7 8 8
0 5 6
1
2 5 5
3 3
2 3 6 9

6 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 26 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 63,99,67,59,20,10,93,95,58,64,39,17,27,00,37,84,68,39,91,63,44,78,05,00,58,85,98
Giải đặc biệt
58963
Giải nhất
95499
Giải nhì
46867
37259
Giải ba
39220
65210
33593
50495
43558
70564
Giải tư
3139
3317
9627
6900
Giải năm
0537
7984
3868
0139
9091
1163
Giải sáu
444
178
705
Giải bẩy
00
58
85
98
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 5
0 7
0 7
7 9 9
4
8 8 9
3 3 4 7 8
8
4 5
1 3 5 8 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 22 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 93,81,17,98,20,04,60,31,89,40,39,28,40,58,69,58,56,16,23,34,75,33,64,52,39,41,44
Giải đặc biệt
56093
Giải nhất
64281
Giải nhì
58617
29398
Giải ba
99620
38604
96360
09531
82489
37240
Giải tư
1839
3028
0340
6158
Giải năm
9969
3158
0856
8416
4523
1234
Giải sáu
975
833
764
Giải bẩy
52
39
41
44
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4
6 7
0 3 8
1 3 4 9 9
0 0 1 4
2 6 8 8
0 4 9
5
1 9
3 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 19 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 82,67,62,97,38,17,41,04,30,68,06,42,84,91,94,97,99,93,58,07,57,72,35,70,52,35,66
Giải đặc biệt
91082
Giải nhất
91467
Giải nhì
81562
69297
Giải ba
97138
00117
22541
31704
37630
90168
Giải tư
0106
2442
9484
9191
Giải năm
7194
0797
1899
9993
9258
7307
Giải sáu
457
472
035
Giải bẩy
70
52
35
66
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 7
7

0 5 5 8
1 2
2 7 8
2 6 7 8
0 2
2 4
1 3 4 7 7 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 15 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 74,35,21,77,80,36,52,57,61,83,91,21,47,22,53,52,56,49,39,03,55,48,38,76,11,55,25
Giải đặc biệt
17474
Giải nhất
61235
Giải nhì
40921
75577
Giải ba
46580
93636
61352
16557
31461
61683
Giải tư
3891
3921
3447
4622
Giải năm
6853
1752
7856
3749
4139
5803
Giải sáu
655
448
138
Giải bẩy
76
11
55
25
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3
1
1 1 2 5
5 6 8 9
7 8 9
2 2 3 5 5 6 7
1
4 6 7
0 3
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 12 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 59,52,36,29,68,59,53,64,93,96,78,88,47,41,76,05,12,23,10,34,01,33,58,41,82,53,62
Giải đặc biệt
69859
Giải nhất
22652
Giải nhì
72436
02029
Giải ba
17968
76759
07753
46464
75093
12696
Giải tư
9678
1988
1847
9641
Giải năm
9876
1605
7312
1923
6810
1134
Giải sáu
001
133
658
Giải bẩy
41
82
53
62
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
0 2
3 9
3 4 6
1 1 7
2 3 3 8 9 9
2 4 8
6 8
2 8
3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 08 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 62,08,75,75,23,26,91,08,37,64,61,67,19,28,53,00,92,20,32,98,92,95,05,39,18,92,75
Giải đặc biệt
09562
Giải nhất
47108
Giải nhì
81675
61475
Giải ba
27123
17726
42191
95408
02437
86964
Giải tư
8861
0767
7519
0628
Giải năm
3553
5500
0892
6120
4132
3898
Giải sáu
592
395
405
Giải bẩy
39
18
92
75
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 5 8 8
8 9
0 3 6 8
2 7 9

3
1 2 4 7
5 5 5

1 2 2 2 5 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 05 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 91,94,49,51,25,44,45,44,89,81,91,12,68,33,76,91,46,92,36,07,95,72,35,89,87,93,57
Giải đặc biệt
60091
Giải nhất
47794
Giải nhì
23649
01351
Giải ba
01525
96244
58845
66544
07089
54881
Giải tư
5191
3212
9468
3133
Giải năm
2676
6991
5546
2092
4536
3607
Giải sáu
695
372
935
Giải bẩy
89
87
93
57
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
2
5
3 5 6
4 4 5 6 9
1 7
8
2 6
1 7 9 9
1 1 1 2 3 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 01 tháng 08 năm 2019
2 số cuối: 56,68,94,36,22,12,65,85,62,68,01,56,61,92,37,41,24,50,17,50,16,35,95,05,20,17,14
Giải đặc biệt
05356
Giải nhất
75468
Giải nhì
75794
65136
Giải ba
47922
88612
41265
88785
13362
22868
Giải tư
3501
1356
8661
6292
Giải năm
5537
7741
7724
5150
7117
8650
Giải sáu
316
635
795
Giải bẩy
05
20
17
14
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5
2 4 6 7 7
0 2 4
5 6 7
1
0 0 6 6
1 2 5 8 8

5
2 4 5

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 29 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 18,07,61,15,89,19,37,48,92,53,14,25,83,85,71,80,39,47,80,97,84,11,57,77,74,64,45
Giải đặc biệt
79918
Giải nhất
59307
Giải nhì
53561
87015
Giải ba
94889
19019
58537
76548
57392
80953
Giải tư
9614
3325
8583
4085
Giải năm
9771
7380
5939
1547
3980
2897
Giải sáu
984
511
157
Giải bẩy
77
74
64
45
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
7
1 4 5 8 9
5
7 9
5 7 8
3 7
1 4
1 4 7
0 0 3 4 5 9
2 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 25 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 82,63,40,22,56,72,55,78,71,93,72,22,30,18,82,22,11,44,02,30,39,05,07,64,35,34,96
Giải đặc biệt
22382
Giải nhất
22363
Giải nhì
02040
20422
Giải ba
59456
61772
61355
71878
76971
71593
Giải tư
8172
3522
4330
4218
Giải năm
1582
3022
8411
9644
8602
0930
Giải sáu
439
605
607
Giải bẩy
64
35
34
96
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 5 7
1 8
2 2 2
0 0 4 5 9
0 4
5 6
3 4
1 2 2 8
2 2
3 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 22 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 98,24,08,08,90,60,26,37,47,43,17,96,16,58,21,36,24,83,84,97,15,52,00,03,29,27,79
Giải đặc biệt
12598
Giải nhất
99924
Giải nhì
95208
65308
Giải ba
02590
80260
59726
05537
51947
27843
Giải tư
0817
8796
6716
1758
Giải năm
2521
6536
9324
4183
0484
9097
Giải sáu
415
152
400
Giải bẩy
03
29
27
79
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 3 8 8
5 6 7
1 4 4 6 7 9
6 7
3 7
2 8
0
9
3 4
0 6 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 18 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 07,61,30,75,29,44,48,76,38,80,27,32,70,69,48,97,54,03,18,10,13,60,09,38,09,11,43
Giải đặc biệt
85507
Giải nhất
47061
Giải nhì
45630
18275
Giải ba
59029
93544
52148
67976
22338
44580
Giải tư
8227
1232
5070
3169
Giải năm
9048
6197
0654
7003
9418
0310
Giải sáu
313
560
309
Giải bẩy
38
09
11
43
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 7 9 9
0 1 3 8
7 9
0 2 8 8
3 4 8 8
4
0 1 9
0 5 6
0
7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 15 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 07,04,88,40,87,52,59,22,83,87,30,75,23,06,51,37,31,51,08,74,20,14,23,53,85,17,11
Giải đặc biệt
77107
Giải nhất
94404
Giải nhì
50088
50440
Giải ba
78387
83252
30459
44722
86383
27087
Giải tư
7230
4175
6723
8206
Giải năm
1551
6637
9931
9951
4708
6074
Giải sáu
620
414
723
Giải bẩy
53
85
17
11
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
4 6 7 8
1 4 7
0 2 3 3
0 1 7
0
1 1 2 3 9

4 5
3 5 7 7 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 11 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 66,15,32,25,91,70,72,46,77,88,65,25,40,83,58,22,00,00,57,19,71,57,02,24,08,38,84
Giải đặc biệt
67166
Giải nhất
62015
Giải nhì
19632
96225
Giải ba
42791
84870
27572
06346
25777
39988
Giải tư
1065
8325
4740
5483
Giải năm
6058
7722
8000
6600
5057
7119
Giải sáu
271
857
902
Giải bẩy
24
08
38
84
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
0 0 2 8
5 9
2 4 5 5
2 8
0 6
7 7 8
5 6
0 1 2 7
3 4 8
1

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 08 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 83,50,01,52,52,09,21,94,97,19,17,66,22,36,71,51,84,75,02,52,13,40,25,04,61,93,65
Giải đặc biệt
01783
Giải nhất
53350
Giải nhì
44101
57652
Giải ba
29852
93909
08821
94694
38897
24119
Giải tư
6617
8366
4722
9436
Giải năm
1871
6151
4284
5975
9502
2052
Giải sáu
613
740
725
Giải bẩy
04
61
93
65
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 2 4 9
3 7 9
1 2 5
6
0
0 1 2 2 2
1 5 6
1 5
3 4
3 4 7

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 04 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 20,41,53,96,58,99,60,50,02,02,25,82,47,72,51,63,57,57,65,30,68,96,07,95,31,88,13
Giải đặc biệt
19120
Giải nhất
63741
Giải nhì
38353
93296
Giải ba
29158
64899
76760
15050
12602
24702
Giải tư
0525
1282
2047
3072
Giải năm
1351
9763
0857
6857
7965
6430
Giải sáu
968
096
507
Giải bẩy
95
31
88
13
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 2 7
3
0 5
0 1
1 7
0 1 3 7 7 8
0 3 5 8
2
2 8
5 6 6 9

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 01 tháng 07 năm 2019
2 số cuối: 84,93,74,12,15,52,75,76,70,05,64,41,85,92,64,78,24,40,86,03,71,09,34,72,93,77,39
Giải đặc biệt
31284
Giải nhất
15393
Giải nhì
04274
21312
Giải ba
17715
16852
97575
98176
35770
98405
Giải tư
8064
9941
6085
4292
Giải năm
5564
5078
3024
8840
9686
9003
Giải sáu
771
809
234
Giải bẩy
72
93
77
39
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
3 5 9
2 5
4
4 9
0 1
2
4 4
0 1 2 4 5 6 7 8
4 5 6
2 3 3

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 27 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 76,23,26,07,56,64,49,65,47,20,66,02,55,64,86,34,71,31,68,54,17,55,27,88,20,75,04
Giải đặc biệt
51776
Giải nhất
72323
Giải nhì
34926
74307
Giải ba
98856
49064
54649
90065
27047
58920
Giải tư
3166
9702
5755
7064
Giải năm
6286
3734
7471
7131
4168
1054
Giải sáu
317
955
227
Giải bẩy
88
20
75
04
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
2 4 7
7
0 0 3 6 7
1 4
7 9
4 5 5 6
4 4 5 6 8
1 5 6
6 8

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ hai ngày 24 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 84,74,06,11,58,01,62,72,13,22,72,36,48,05,39,50,06,44,31,24,85,96,16,90,44,16,64
Giải đặc biệt
28084
Giải nhất
93974
Giải nhì
85506
07011
Giải ba
11558
56701
54362
00172
97513
55222
Giải tư
7672
9836
6648
6405
Giải năm
7039
0150
5506
0544
5231
8024
Giải sáu
685
596
016
Giải bẩy
90
44
16
64
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
1 5 6 6
1 3 6 6
2 4
1 6 9
4 4 8
0 8
2 4
2 2 4
4 5
0 6

Kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng: Thứ năm ngày 20 tháng 06 năm 2019
2 số cuối: 32,79,20,20,36,16,14,49,82,52,53,29,28,13,40,13,58,87,79,40,97,48,61,09,53,87,97
Giải đặc biệt
25132
Giải nhất
62479
Giải nhì
76620
28020
Giải ba
77936
73016
41714
84749
40382
53952
Giải tư
0553
9029
7828
8713
Giải năm
6440
7413
1958
6687
6379
3140
Giải sáu
697
548
461
Giải bẩy
09
53
87
97
Đầu
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Đít
9
3 3 4 6
0 0 8 9
2 6
0 0 8 9
2 3 3 8
1
9 9
2 7 7
7 7