User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo tổng của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO TỔNG CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
33541 35397 27798 24750 35408 01622 85761
13/11/2017 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017
5 6 7 5 8 4 7
33137 19753 83824 80062 43268 72680 55409
20/11/2017 21/11/2017 22/11/2017 23/11/2017 24/11/2017 25/11/2017 26/11/2017
0 8 6 8 4 8 9
19011 36205 95375 51750 35516 95809
27/11/2017 28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 01/12/2017 03/12/2017
2 5 2 5 7 9
60833 82177 02564 08953 60081 83892 99478
04/12/2017 05/12/2017 06/12/2017 07/12/2017 08/12/2017 09/12/2017 10/12/2017
6 4 0 8 9 1 5
39260 58349
11/12/2017 12/12/2017
6 3
QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512