Thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn
User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
09208 01682 25000
15/11/2019 16/11/2019 17/11/2019
03 23 00
93484 19942 72751 15315 75178 89736 31742
18/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 23/11/2019 24/11/2019
34 24 01 01 23 13 24
30468 16031 34257 23232 40803 36896 57187
25/11/2019 26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 30/11/2019 01/12/2019
13 13 02 23 03 14 23
28797 91897 79119 22867 82830 60238 70840
02/12/2019 03/12/2019 04/12/2019 05/12/2019 06/12/2019 07/12/2019 08/12/2019
24 24 14 12 03 33 04
55076 99233 45585 02447 30476 46694
09/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 14/12/2019
12 33 03 24 12 44