User:
Pass:
Thống kê VIP
Xổ số Miền Bắc
Sổ kết quả
Soi cầu
Thống kê loto
Thống kê giải đặc biệt
Quảng Cáo
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512

Bảng thống kết quả đặc biệt theo bộ số của xổ số Miền Bắc
Từ ngày :dd/mm/yyyy Đến ngày :dd/mm/yyyy

Dữ liệu được xem trong khoảng 30 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 360 ngày
 
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ CỦA KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
 
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 <-> 5, 1 <-> 6, 2 <-> 7, 3 <-> 8, 4 <-> 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
81330 37544 42876 89936 70873 63408
22/05/2018 23/05/2018 24/05/2018 25/05/2018 26/05/2018 27/05/2018
03 44 12 13 23 03
44938 26997 43163 93554 99872 79685 97900
28/05/2018 29/05/2018 30/05/2018 31/05/2018 01/06/2018 02/06/2018 03/06/2018
33 24 13 04 22 03 00
68083 08485 66175 45882 27538 54099 01603
04/06/2018 05/06/2018 06/06/2018 07/06/2018 08/06/2018 09/06/2018 10/06/2018
33 03 02 23 33 44 03
35854 64199 03937 54343 70145 81948 83564
11/06/2018 12/06/2018 13/06/2018 14/06/2018 15/06/2018 16/06/2018 17/06/2018
04 44 23 34 04 34 14
86133 15489 81615
18/06/2018 19/06/2018 20/06/2018
33 34 01

Đặt QC Tại đây
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512
QC VIP TẠI ĐÂY
Liên hệ Skype:
xuantocdo2512